“heydəR ƏLİyev və azərbaycan nitq məDƏNİYYƏTİ” KİtabininYüklə 12,2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix19.12.2016
ölçüsü12,2 Mb.
  1   2   3

ATU-da “Elsevier” nəşriyyat evinin xüsusi 

kampaniyasının təqdimatı keçirildi

“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ 

AZƏRBAYCAN NİTQ 

MƏDƏNİYYƏTİ” 

KİTABININ 

TƏQDİMATI OLUB 

AMEA-nın inkişafının böyük bir mərhələsi 

Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır

ATU-da Amerika-Avstriya Fondunun 

satellit simpoziumu keçirilib

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 21 (1617) 16 dekabr 2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

Azərbaycanda 

ilk dəfə hamilə 

qadının 

ürəyində 

əməliyyat 

aparılıb

BU  SAYIMIZDA 

2

6

“Azərbaycan Həkimlər və Təbib Tələbələr” İctimai 

Birliyinin təqdimat konfransı keçirilib

3

4

3

Dos. dr. Fərid Əliyev Azərbaycan Kardiologiya 

Cəmiyyətinin sədri seçilib

ATU-da “Vətən sevgisi” adlı  sənədli film 

nümayiş olunub

4

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDekabrın  12-də  Azərbaycan  Prezidenti  İlham  Əliyev  və  oğlu  Heydər 

Əliyev Fəxri xiyabana gələrək, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

məzarını ziyarət etdilər.

Milli  Məclisin  deputatları,  nazirlər,  komitələrin,  şirkətlərin  və  idarələrin 

rəhbərləri,  respublika  ictimaiyyətinin  nümayəndələri  də  Fəxri  xiyabana 

gəlmişdilər.

Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoydu.

Azərbaycanın dövlət himni səsləndi.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və oğlu Heydər Əliyev Ulu Öndərin ömür-

gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da 

məzarı üzərinə gül dəstələri qoydular.

Tanınmış  dövlət  xadimi  Əziz  Əliyevin  və  professor  Tamerlan  Əliyevin  də 

xatirələri yad edildi, məzarları üstünə gül dəstələri düzüldü.

Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin  məzarının  ziyarət  edilməsi  mərasimində 

Baş nazir Artur Rasizadə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Meh-

diyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.5

4

http://www.amu.edu.az

16 dekabr 2015-ci il

2

                           

D

ekabrın  1-də  Azərbaycan  Tibb 

Universitetində iki cildlik “Heydər 

Əliyev  və  Azərbaycan  nitq 

mədəniyyəti”  kitabının  təqdimat 

mərasimi  olub.  ATU-nun  professor-

müəllim  heyəti,  rezidentləri  və 

tələbələri  ilə  yanaşı  dilçi  alimlərin, 

ictimaiyyət nümayəndələrinin də qa-

tıldığı tədbiri universitetin elmi işlər 

üzrə  prorektoru,  professor  İbrahim 

İsayev  açaraq  Heydər  Əliyev  irsi-

nin bütövlükdə öyrənilməsi və gənc 

nəslə çatdırılmasının əhəmiyyətindən 

danışıb. 

  

   

  

Universitetimizin  daxili  xəstəliklər 

kafedrasının  dosenti  Nağdəli  Zama-

novun  gərgin  əməyi  nəticəsində  ərsəyə 

gələn  “Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan 

nitq mədəniyyəti” monoqrafiyasında Ulu 

Öndərin  natiqlik  qabiliyyətinin  müxtəlif 

aspektlərdən  araşdırıldığını  vurğulayan 

prorektor  ictimai  və  sosial  həyatımızın 

bütün  sahələrinin  formalaşmasında 

Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri ol-

duğunu bildirib. Qeyd edib ki, hələ siya-

si hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ildən ana 

dilimizi dövlət dili səviyyəsinə qaldırma-

ğı  bacaran  ümummilli  liderimizin  XX 

əsrin  sonları  və  XXI  əsrin  əvvəllərində 

Azərbaycan  nitq  mədəniyyətinin  inki-

şafındakı    rolu  xüsusilə  danılmazdır: 

“Ona  görə  danılmazdır  ki,  hər  bir  çı-

xışı,  nitqindəki  zənginlik,  ardıcıllıq, 

səmimiyyət və müdriklik onu dinləyənləri 

maqnit  kimi  özünə  çəkir.  Bu  böyük 

şəxsiyyətin fitri istedadına, dahiliyinə və 

Heydər  Əliyev  fenomeninə  qibtə  etməyə 

bilmirsən”. 

Azərbaycan 

Tibb 

Universitetində Heydər  Əliyev  irsinə  həmişə  böyük  eh-

tiram göstərildiyini, ictimai fənlər və dil 

kafedralarında Ulu Öndərin tibb elminin, 

səhiyyənin  inkişafındakı  rolu  barəsində 

dissertasiyaların  müdafiə  olunduğunu,  

inşa müsabiqələrinin keçirildiyini diqqətə 

çatdıran İ.İsayev dosent Nağdəli Zamano-

vun  iki cildlik monoqrafiyasının daha ge-

niş əks-səda doğurduğunu söyləyib.

Hər  bir  xalqın  əsrlər  boyu  öz  dilini 

təkmilləşdirməyə  səy  göstərdiyini  deyən  

ictimai  fənlər  kafedrasının  professo-

ru  Fəxrəddin  Məmmədov  Azərbaycan 

türkcəsinin  tarixinə  nəzər  salaraq 

bu  istiqamətdə  yazarlarımızın,  siya-

si  xadimlərimizin  fəaliyyətini  yüksək 

qiymətləndirib.  Ulu  öndərimiz    Heydər 

Əliyevin adını xüsusi  qeyd edərək onun 

ayrı-ayrı  zaman  kəsiyində  Azərbaycan 

dilinə  böyük  diqqət  və  qayğı  ilə  yanaş-

masına dair faktları önə çəkib və dilimizə 

olan  qayğının  bu  gün  də  ölkə  rəhbəri            

İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildi-

yini vurğulayıb. 

Təbabətlə  məşğul  olan  N.Zamanovun 

Azərbaycan  dilçilik  tarixinə,  dilçi-

lik  mədəniyyətinə  müraciət  etməsini 

elmimizdə  yeni  bir  hadisə  adlandıran 

F.Məmmədov  seçilən  mövzunun  aktu-

allığına  da  toxunub:  “Təsadüfi  deyil  ki, 

Nağdəli müəllim bu əsəri yazdıqdan son-

ra  respublikanın  tanınmış  dilçi  alimləri 

mötəbər  mətbu  orqanlarda  monoqrafi-

ya  haqqında  öz  rəylərini  nəşr  etdiriblər. 

Elmi  ictimaiyyət  zaman  keçdikcə  bu 

əsərə  layiq  olduğu    dəyəri  verəcəkdir.  

Bu  əsər  hər  hansı  bir  mükafata  layiqdir, 

bunu  dövlətimizin  də,  hökumətimizin 

də  nəzərə  alacağına  inanıram.  Əvvəlki 

dövrlər  olsaydı,  müəllifə  dilçilik  üzrə 

elmlər  doktoru  alimlik  dərəcəsi  də 

verilə  bilərdi.  Təbabətimizlə  bərabər  di-

limizin,  ədəbiyyatımızın  da  vurğunu 

olan  N.Zamanov  yeni  bir  məktəbin,  Ulu 

Öndərin nitq mədəniyyəti məktəbinin yo-

lunu açıb. Düşünürəm ki, dilçi alimlərimiz 

bu  tədqiqat  əsərindən  bəhrələnərək 

diqqətlərini Heydər Əliyev yaradıcılığının 

digər sahələrinə də yönəldəcəklər”.

Azərbaycan  dili  və  nitq  mədəniyyəti 

kafedrasının  müdiri,  dosent  Akif  Miri-

yev  Heydər  Əliyevin  nitqlərinin  dilçilik 

mövqeyindən araşdırıldığı monoqrafiyanı 

diqqətlə oxuduğunu bildirərək qeyd edib 

ki, çox böyük zəhmət hesabına ərsəyə gələn 

1000 səhifəyə yaxın bir tədqiqat əsərində 

H.Əliyevin  nitqlərindən yetərincə isti fadə 

edilib.  Bu  monoqrafiya  haqqında  yazdı-

ğım 3 məqalənin biri “Təbib” qəzetində, 

biri  “Ədalət” qəzetində, biri isə “Filolo-

ji  tədqiqatlar”  adlı  elmi  məcmuədə  çap 

olunub.  Tərəddüdsüz  deyə  bilərəm  ki, 

özünün  bütün  duyğularını,  fikirlərini 

konkret  faktlarla  əsaslandıran  müəllifin 

bu  tədqiqat  əsəri  bizim  dilçi  alimlərin 

tədqiqatlarından  heç  də  geri  qalmır. 

Əksinə,  daha  konkretdir,  birbaşa  Heydər 

Əliyev  sözünün,  nitqinin  qiymətini  verə 

bilən bir tədqiqatdir. 

Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Univer-

sitetinin  müəllimi,  filologiya  elmləri 

doktoru  Kamil  Bəşirov  “Heydər  Əliyev 

və  Azərbaycan  nitq  mədəniyyəti” 

əsərinin  təkcə  Azərbaycan  dilçiliyinə 

yox,  bütövlükdə  Heydər  Əliyev  irsinin 

öyrənilməsinə qiymətli bir töhfə olduğunu 

deyib:  “İlk  baxışdan  “dilçiliklə  həkimin 

nə  işi  var”,  -  deyə  düşünərkən  həm  də 

təbabət elminin banisi, filofsof və şair İbn 

Sina, həkim-yazıçı Abbas Səhhət, həkim 

və siyasi xadim Nəriman Nərimanov, Əziz 

Əliyev və digərləri yada düşür. Təbabətlə 

filologiya  elminin  sıx    əlaqədə  olmasına 

bir daha əminlik yaranır. Əslində həkimin 

birinci silahı da sözdür”. 

O,  Azərbaycanın  dövlətçilik  tarixində 

Şah  İsmayıl  Xətaidən  sonra  ən  böyük 

xidmətin  ulu  öndərimiz  Heydər  Əliyevə 

məxsus  olduğunu  söyləyərək  bildi-

rib  ki,  bu  dahi  şəxsiyyətin  nitqi  o  qədər 

mükəmməl, məqsədyönlü və dəqiqdir ki, 

onu ziyalı adamlar da, təhsili aşağı olanlar 

da asanlıqla başa düşür. 

Böyük  zəhmətə  qatlaşaraq  mükəmməl 

bir  tədqiqat  əsəri  yazmasını  həm  də 

müəllifin  H.Əliyev  şəxsiyyətinə  vurğun-

luğu ilə əlaqələndirən natiq çıxışının so-

nunda  dərs  dediyi  universitetdə  tədris 

olunan  “Nitq  mədəniyyəti”  fənni  üzrə 

istifadə olunan ədəbiyyat siyahısına 2013-

cü  ildə  “Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan 

nitq mədəniyyəti” kitabını da əlavə etdi-

yini xatırladıb.

AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hü-

quq  İnstitutunun  əməkdaşı,  fəlsəfə  üzrə 

fəlsəfə doktoru Məhəmməd Cəbrayılov da 

özündən  əvvəl  çıxış  edənlərin  fikirlərini 

bölüşərək  dilçiliklə  bağlı  bu  mövzunun 

kifayət  qədər    aktual  olduğunu  söyləyib. 

Dilin, dil mədəniyyətinin inkişafı üçün iki 

əsas amilin - dilin səlisliyi və istifadə im-

kanlarının, bu dildən istifadə edən insanın 

hazırlıq səviyyəsinin vacibliyinə toxuna-

raq qeyd edib ki, hər iki faktoru ümum-

milli lider H.Əliyevin  bütün çıxışlarında  

görmək  mümkündür.  N.Zamanovun  bu 

məsuliyyətin  altına  girərək  dilin  struk-

turunun,  qanunauyğunluğunun    Heydər 

Əliyevin fikirlərində ifadə tərzinə diqqət 

yetirməsi, həmin nitqlərin məna yükünü, 

məzmun yükünü açıb göstərməsi tədqiqat 

əsərinin uğuru kimi qiymətləndirilə bilər. 

ATU-nun  Tədris  Terapevtik  Klinika-

sının  direktoru,  professor  Surxay  Musa-

yev  bu  əsərin  ərsəyə  gəlməsi  ərəfəsində 

müşahidə  etdiklərini  tədbir  iştirakçıları 

ilə  bölüşdükdən  sonra  dilçiliklə  natiqlik 

məharətinin oxşar və fərqli tərəfləri barədə 

fikirlərini də diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, 

bəzən  dilimizi  gözəl  bilən  şəxslərdə  na-

tiqlik  qabiliyyətinin  olmadığını  dəfələrlə 

görmüşük.    Heydər  Əliyev  isə  istənilən 

auditoriyanı  asanlıqla  ram  etməyi  baca-

rırdı. Səhiyyəni o qədər dəqiq təhlil edir-

di ki, çoxları onun tibb təhsili almadığı-

na  inanmırdı.  İş  elə  gətirib  ki,  biz  onun 

müxtəlif  auditoriyalrda  fərqli  nitqlərinin 

şahidi  olmuşuq.  Belə  bir  şəxsiyyətin  na-

tiqlik qabiliyyətini təhlil etmək çox böyük 

bir işdir və sevindirici haldır ki, Nağdəli 

müəllim  bu  çətin,  eyni  zamanda  şərəfli 

işin öhdəsindən layiqincə gəlib. Kitaba ad 

seçiminin  də  çox  dəqiq  olduğunu  deyən 

S.Musayev  bu tədqiqat əsərində “Heydər 

Əliyev Azərbaycan dilinin müdafiəsində”,  

“Heydər  Əliyev  nitqi  ilə  izah  edir”, 

“Heydər Əliyevin  nitqində  məntiqi ardı-

cıllıq”,  “Heydər  Əliyevin  nitqində  fəlsəfi 

fikirlər”,  “Heydər  Əliyevin  nitqində 

səmimiyyət”,  “Heydər  Əliyevin  nitqində 

qətiyyət”,  “Heydər  Əliyevin  nitqində 

nikbinlik”    və  s.  başlıqlar  altında  böyük 

natiqin nitqinin araşdırılmasını  yuxusuz 

gecələrin nəticəsi kimi dəyərləndirib. 

“Məhz  bizim  kafedranın  dosenti 

“Heydər Əliyev irsi” adlanan bir ümmana 

baş vurub və oradan öz gücü qədər incilər 

tapıb suyun üzərinə çıxarda bilib”, - deyən 

I daxili xəstəliklər və reanimatologiya ka-

fedrasının müdiri İsfəndiyar İsmayılov bu 

əsərin  sifarişlə  yazılmadığını,  müəllifin 

içindən  gələn  çağırışla  ərsəyə  gəldiyini 

vurğulayıb. 

Kitabı ilk növbədə sonsuz sevgi ilə yaz-

dığını,  eyni  zamanda  fenomenal  natiqlik 

məharətinə  malik  böyük  bir  şəxsiyyətin 

nitqini 


araşdırmağın 

məsuliyyətini 

dərk  etdiyini  bildirən  müəllif  burada  çı-

xış  edənlərə,  tədbirin  təşkilatçılarına 

və  iştirakçılarına,  tədqiqat  əsərinin  işıq 

üzü  görməsində  zəhməti  olan  hər  kəsə 

təşəkkürünü çatdırıb. 

Təqdimat  mərasimini  yekunlaşdıran 

İ.İsayev Nağdəli müəllimin Heydər Əliyev 

irsinə,  Heydər  Əliyev  yaradıcılığına  eti-

barlı bir şəxs olduğunu,  tədbir iştirakçıla-

rının bu günü heç vaxt unutmayacaqlarını 

söyləyib.  Ulu öndərin nitqlərinin davamı 

sayılan  möhtərəm  prezidentimiz  İlham 

Əliyevin  nitqlərində  də  araşdırılası  və 

gənclərə çatdırılası fikirlərin çox olduğu-

nu vurğulayan prorektor yeni bir tədqiqat 

mövzusunun  anonsunu  verərək  müəllifə 

bu istiqamətdə uğurlar arzulayıb.

Arif MƏMMƏDLİFotolar Cənnətalı Çingizindir

“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ” 

KİTABININ TƏQDİMATI OLUB 

16 dekabr 2015-ci il

http://www.amu.edu.az

3

  Dekabrın  3-də  Gənclər  və 

İdman  Nazirliyinin,  Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin,  Nəsimi 

rayon 

İcra 

Hakimiyyətinin 

dəstəyi  ilə  ATU-nun  Tədris 

Cərrahiyyə  Klinikasında  “Azər-

bay  can  Həkimlər  və  Təbib 

Tələbələr”  İctimai  Birliyinin 

(AzərMDS)  Beynəlxalq  Tibb 

Tələbələri 

Assosiasiyaları 

Federasiyasının  (IFMSA)  təqdi-

mat konfransı keçirilib.

K

onfransı Azərbaycan 

Tibb 


Universiteti­

nin  Beynəlxalq  Əlaqələr 

şöbəsinin  müdiri  Nadir  Zey­

nalov  açıq  elan  edərək, 

təşkilatın  fəaliy yətinin  əhə­

miyyəti  barədə  iştirakçıları 

məlumatlandırıb  və  gələcək 

işlərində  uğurlar  arzulayıb. 

Daha  sonra  “Azərbaycan 

Həkimlər və Təbib Tələbələr” 

İctimai  Birliyinin  (AzərMDS) 

sədri  Həzi  Aslanov  öz  çıxı­

şında  təşkilatın  Azərbaycan 

səhiyyəsində 

və 

ictimai 


həyatında  oynadığı  rol  və 

verdiyi 


töhfələr 

haqqın­


da  geniş  məlumat  verib. 

Gənclər  və  İdman  Nazirliyi­

nin  baş  məsləhətçisi  Ramil 

Məmmədov və Nəsimi rayon 

İcra Hakimiyyətinin Gənclərlə 

iş  üzrə  İdarəsinin  rəis  mü­

avini 

Şahmar 


Tağızadə 

də  həmçinin  çıxış  edərək 

təşkilata  gələcək  işlərində 

uğurlar arzulayıblar.

Konfrans  Beynəlxalq  Tibb 

Tələbə ləri 

Assosiasiyala­

rı  Federasiyasının  (İFMSA) 

Azərbaycan  nümayəndəliyi 

olan  AzərMDS­in  prezidenti 

Nərminə  Ələkbərovanın  çı­

xışı  ilə  davam  edib.  O,  işti­

rakçılara  AzərMDS­in  struk­

turu,  məqsədi,  layihələri 

barədə  geniş  məlumat  ve­

rib,  onları  təşkilatın  keç­

miş  və  indiki  fəaliyyəti, 

gələcək  planları  haqqında 

məlumatlandırıb.  Eyni  za­

manda,  milli  və  beynəlxalq 

miqyasda keçirilən layihələrin 

əhəmiyyətini  qeyd  edərək 

tələbələri bu işdə fəal olmağa 

çağırıb.


Daha  sonra  AzərMDS­in 

Beynə l xalq  işlər  üzrə  baş 

məsləhətçisi  Leyla  Əlizadə 

çıxış  edərək,  təşkilatın  Pro­

fessional  Mübadilə  Komitəsi 

tərəfindən  koordinasiya  olu­

nan  tibb  tələbələrinin  xarici 

ölkələrlə  mübadiləsi  barədə 

geniş  məlumat  verib.  O,  öz 

çıxışında  mübadilədə  iştirak 

şərtlərini və müsabiqənin ge­

dişini  iştirakçıların  nəzərinə 

çatdırıb.

Konfransda 

son 

söz 


Azərbaycan  Tibb  Universite­

tinin məzunu Xalidə Mahmu­

dovaya  verilib.  Xalidə  xanım 

tələbələrlə  AzərMDS­İFMSA 

Professional 

mübadiləsi 

çərçivəsində  2013­cü  ildə 

Polşada keçdiyi 1 aylıq prak­

tika  barədə  təəssuratları  ilə 

bölüşüb.


Qeyd  edək  ki,  “Azərbaycan 

Həkim lər və Təbib Tələbələr” 

İctimai  Birliyi  (AzərMDS) 

Azərbaycanı  zaman­zaman 

IFMSA­da  təmsil  edib.  IFM­

SA  (International  Federation 

of  Medical  Student’s  Asso­

ciations)  Beynəlxalq  Tibb 

Tələbələri  Assosiasiyalarının 

müstəqil,  qeyri­hökümət  və 

qeyri­siyasi federasiyasıdır.

    İFMSA  özündə  6  qitə, 

122  ölkədən  1,3  milyon  tibb 

tələbəsini  birləşdirən  dünya­

nın  ən  qədim  və  ən  böyük 

tələbə 


təşkilatlarındandır. 

İl  ərzində  IFMSA  minlərlə 

tibb  tələbəsinin  mübadiləsini 

təşkil  edir.  AzərMDS  2007­ci 

ildən  bu  federasiyanın  tam­

hüquqlu  üzvüdür.  Bu  günə 

qədər  AzərMDS­in  mübadilə 

proqramında  600­dən  çox 

gənc  iştirak  edib. 

Hazırda 

AzərMDS 

nəzdində komitə fəaliyyət göstərir:

1.  Kliniki  Mübadilə  Üzrə 

Daimi Komitə (SCOPE) 

2.  Elmi  Mübadilə  Üzrə 

Daimi Komitə (SCORE)

3.  Tibb  Təhsili  Üzrə  Daimi 

Komitə (SCOME)

4.  Reproduktiv  Sağlamlıq 

və  QİÇS  Üzrə  Daimi  Komitə 

(SCORA)

5.  İctimai  Sağlamlıq  Üzrə 

Daimi Komitə (SCOPH)

6.  Qaçqınlar  və  Sülh  Üzrə 

Daimi Komitə (SCORP)

    Biz  də  öz  adımızdan 

AzərMDS  İctimai  Birliyinə 

göstərdiyi mühüm fəaliyyətdə, 

gələcək  layihələrdə  böyük 

uğurlar arzulayırıq.

Dekabrın 10-da 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının (AMEA) 

rəyasət heyətində ümum-

milli lider Heydər Əliyevin 

xatirəsinə həsr olunan 

“Görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin müstəqil 

dövlətçilik təlimi və mü-

asirlik” mövzusunda elmi 

konfrans keçirilib. 

A

ZƏRTAC  xəbər  verir ki, konfransda AMEA-

nın  prezidenti,  aka-

demik Akif Əlizadə ulu öndər 

Heydər  Əliyevin  Azərbaycan 

xalqı  və  dövləti  qarşısında-

kı  misilsiz  xidmətlərindən 

söz  açıb. Bildirilib  ki,  AMEA-

nın  inkişafının  böyük  bir 

mərhələsi Ulu Öndərin adı ilə 

birbaşa bağlıdır. Akademiya-

da  Azərbaycan  xalqının  tari-

xinin,  mədəniyyətinin,  dili-

nin, milli mənəvi dəyərlərinin 

təd qiqi 

istiqamətindəki 

araş   dır maların  aparılmasın-

da  da  görkəmli  dövlət  xa-

dimi 


Heydər 

Əliyevin 

uzaqgörən  siyasəti  mühüm 

rol oynayıb. Hələ keçmiş SSRİ 

rəhbərliyində  çalışdığı  vaxt-

larda Azərbaycanın və xalqı-

mızın bütün sahələrdə inkişa-

fı  görkəmli  dövlət  xadiminin 

daim diqqətində olub. Xalqın 

təkidli tələbi ilə Azərbaycanda 

ikinci dəfə hakimiyyətə qayı-

dan Ümummilli Lider ölkəmizi 

məhv olmaq və parçalanmaq 

təhlükəsindən xilas etdi.

Konfransda  AMEA-nın  vit-

se-prezidenti,  Milli  Məclisin 

deputatı, 

akademik 

İsa 

Həbibbəyli  “Heydər  Əliyevin dövlətçilik  təlimi  və  mü-

asir  dövr”  mövzusunda 

məruzəsində  Ulu  Öndərin 

müasir müstəqil dövlətimizin 

yaranmasında, inkişafında və 

beynəlxalq aləmdə tanınma-

sında  tarixi  xidmətlərindən 

danışıb.


Ulu  öndər  Heydər  Əliyevin 

XX  əsrin  Azərbaycana,  xal-

qımıza,  dünyaya  bəxş  etdi-

yi  ən  böyük  vətəndaş,  dahi 

şəxsiyyət, müdrik siyasi xa-

dim,  əbədi  lider  olduğunu 

söyləyən  AMEA-nın  vitse-

prezidenti bildirib ki, Ümum-

milli Liderin respublikamızın 

gələcəyi  naminə  göstərdiyi 

böyük fəaliyyətinin nəticələri 

zaman  keçdikcə  daha  aydın 

şəkildə görünməkdədir. Çün-

ki bu fəaliyyət xalqın gələcəyi 

üçün  uzaqgörənliklə  düşü-

nülüb,  ən  yüksək  dəyərlər 

səviyyəsində  qiymətləndirilib 

və  milli  inkişafın  strateji 

proqramı kimi qəbul olunub. 

Hazırda  Ulu  Öndərin  milli 

quruculuq  proqramı,  bütün 

sahələrdə uğurlu siyasəti Pre-

zident İlham Əliyev tərəfindən 

zamana və şəraitə uyğun ola-

raq qətiyyətlə həyata keçirilir.

Tədbirdə  AMEA-nın  müx-

bir üzvü Yaqub Mahmudovun 

“Azərbaycan tarixində Heydər 

Əliyev şəxsiyyəti”, Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  dosenti 

Nağdəli  Zamanovun  “Heydər 

Əliyev  və  natiqlik  sənəti”, 

AMEA-nın  Gənc  Alimlər  və 

Mütəxəssislər Şurasının sədri 

Famin  Salmanovun  “Heydər 

Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” 

möv zularında 

məruzələri 

din lənilib.  Məruzələrdə  dün -

ya  şöhrətli  siyasətçi  Hey dər 

Əliyevin  xalqımızın,  döv-

lətimizin,  Azərbaycan  elmi-

nin,  gəncliyinin  inkişafındakı 

tarixi xidmətlərindən söz açı-

lıb.

ATU-nun mətbuat xidməti

AMEA-nın inkişafının böyük bir 

mərhələsi Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır

“Azərbaycan Həkimlər və Təbib Tələbələr” İctimai Birliyinin təqdimat konfransı keçirilib


http://www.amu.edu.az

16 dekabr 2015-ci il

4

Dekabrın  11-də  Azər-baycan  Tibb  Uni ver-

sitetinin 

Tədris 

Te-

rapevtik 

Klinikasında 

“Şəkərli  diabet”  üzrə 

Amerika-Avstriya  Fon-

dunun  Zaltsburq  semi-

nar larının  satellit  sim-

poziumu  keçirilib.  Bu 

geniş 

tədbirdə 

işti-

rak  məqsədilə  ABŞ-

Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2015
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib qezeti 2015 -> Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktiv
tebib qezeti 2015 -> Dünyanın tanınmış ekspertləri atu-nun qonağı olub Tibb Universitetində elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində daha iki xəstəyə böyrək köçürüldü
tebib qezeti 2015 -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan

Yüklə 12,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə