Hepatotropik olanlarYüklə 99,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2017
ölçüsü99,67 Kb.
#11385

HEPATOTROPİK OLANLAR 

A, B, C, D, E, G F ????? 


 

DİĞERLERİ HSV 


CMV 


EBV 


VZV 


HIV 


RUBELLA 


ADENOVİRÜS 

………………………..  

HGV  hariç (hafif hastalık veya hastalık yok) diğerleri 

benzer klinik tablo oluşturur. 

HBV DNA virüsü, diğerleri farklı virüs gruplarından RNA virüsüdürler. 

HAV  ve HEV akut enfeksiyon HBV, HCV  ve HDV kronik 

HGV kronik ??? Ayırıcı tanı 

Metabolik hastalıklar Anatomik bozukluklar (biliyer atrezi, koledok kistleri) 

Pigmente gıdaların aşırı tüketimi (karotenemi) HÜS 


Reye sendromu 

Diğer enfeksiyonlar (malarya, leptospiroz, bruselloz) Malignite 

Hemolitik anemi Wilson hastalığı 

İlaçlar ve toksinler (parasetamol, VPA, mantar) Karaciğer hasarı 

Karaciğerin hemen her tür akut inflamatuvar olay karşısındaki yanıtı benzerdir 

Hepatoselüler hasar (nekrotik) Portal bölgede mononükleer hücre infiltrasyonu 

Safra yolu hasarı (kolestatik)  

Laboratuvar testleri 

ALT AST? 


LDH?? 


GGT 
PT/aPTT/INR Total bil/ Direkt bil 

Total protein/albümin Glukoz ALT  hızla  düşerken  bilirübin  ve  INR  artıyorsa  bu 

karaciğer 

yetersizliğinin 

belirtisi 

olarak 


değerlendirilmelidir 

Albüminin  uzun  ömürlü  olması  KC  yetmezliği takibindeki rolünü sınırlamaktadır 

Akut hepatit belirti ve bulguları 

Akut hepatit belirtileri özgül değildir; ASEMPTOMATİK !! 

Bulantı ve kusma Karın ağrısı 

Kusma 


Halsizlik 

Ateş 


İshal, ciltte döküntü Akut hepatit belirti ve bulguları 

Akut hepatit bulguları; Sağ üst kadranda hassasiyet 

Sarılık 


Hepato-splenomegali 

Karında distansiyon (asit) Pre-tibial ödem Akut hepatit komplikasyonları 

Akut hepatitin en ciddi komplikasyonu akut karaciğer yetersizliğidir  

 

Bilinen kronik karaciğer hastalığı olmayan çocuklarda 

Takip edilecek 

parametre 

Karaciğer fonksiyonlarında 

ağır 


bozulma  

 

PT >20 / INR >2 Albümin 

Bilirubin 

Glukoz 

Hepatoselüler nekroz  

 

ALT, AST ± 

Ensefalopati 

 


Akut hepatit: Viral mi değil mi? 

Akut hepatitli bir hastada dikkat edileceklerHepatotoksik ilaç, bitki vb. alımı var mı? 

Daha önceden benzer bir tablo var mı? Ailede kronik karaciğer hastalığı var mı? 

Başka sistem hastalığı (kardiyak, kas) olabilir mi? 

Kronik karaciğer hastalığı bulgusu var mı? Başka hastalığı (çölyak, Hashimoto tiroiditi, 

SLE) var mı? 

 

 Hepatit A virüsü  

Picornavirüs  ailesinden RNA virüsüdür Bilinen tek doğal konakçı insandır 

Çocukluk yaş grubunda daha hafif seyirlidir (5 yaş altı) 

Hepatit, virüsün sitolitik ve immün sistem etkilerinden kaynaklanır 

Hepatit A virüsü: Epidemiyoloji  

Tüm dünyada yaygındır Fekal-oral yolla bulaşır 

Kontamine su ve yiyeceklerin tüketilmesi Dışkıyla doğrudan temas 

Tükrük ve idrarla bulaştırıcılık bilinmemektedir İnfeksiyon sıklığı sosyo-ekonomik durumla ters 

orantılıdır 

Salgınlar için; kalabalık, kötü hijyen ve kötü sanitasyon önemlidir 

Hepatit A virüsü: Klinik seyir 

İnkübasyon süresi 1 ay (15-50 gün) Virüsün dışkıda atılma zamanı (sarılıktan 2-3 hafta 

önce ve 1 hafta sonra) 

Tepe noktasına semptomların başlamasından hemen önce ulaşır 

ALT, AST normalin 20-100 katı yükselebilir, genellikle 2-3 haftada normale döner 

ALT, AST yüksekliğinin düzelmesi bazı hastalarda aylar sürebilir 

 

Dışkıda 


HAV 

Sarılık


 

Semptomlar 

 

Temastan sonra geçen süre (ay) 

Fulminan hepatit 

Fulminan hepatit riski  Çocuklarda %0.1 

Erişkinlerde %1  

Hepatit A komplikasyonları 

Uzamış sarılık (3 ay sürebilir, kaşıntı sıktır) 

Nüks (%3-20 oranında iyileşme sürecinde tekrar enzimlerde ve 

bilirubinde artış olabilir) 

Meningoensefalit Artrit, döküntü 

Pankreatit Otoimmün hepatit (nadir) Hepatit A: Tanı 

Anti HAV antikorları IgM; akut infeksiyon (3-12 ay pozitif kalabilir) 

IgG geçirilmiş infeksiyon ya da bağışıklama  

Hepatit A: Tedavi 

Özgül bir tedavisi yoktur N-asetil sistein tedavisi??? 

PT uzaması saptananlar yakın takip edilmelidir  

Hepatit A: Korunma 

Pasif bağışıklama Temas öncesi ya da temastan hemen sonra 

standart immünoglobulin (tercihen ilk 2 

haftada).  

Doz: 0,02 ml/kg Aktif bağışıklama 

Hepatit A aşısı (0-6. ay), 1 yaşından sonra (Vaqta, Havrix) 

Sağlık bakanlığı aşı takvimine yeni alınmıştır  

Hepatit B virüsü  

Hepa-DNA-virüs ailesinden çift-sarmallı DNA virüsüdür 

Hepatit B e 

antijeni 

Hepatit B 

yüzey 

antijeni (HbsAg) 

Çift sarmallı DNA

 

Hepatit B kor (c) antijeni (HBcAg) 

Hepatit B virüsü; genotip dağılımı  

8 genotipi vardır (A-H);  genomları birbirinden en az %8 fark gösterir 

Genotip-klinik ilişkisi vardır Genotipler coğrafik farklar gösterir HBV genomu; genler ve proteinler 

HBV genomunda 4 gen bulunur, bunlar 7 farklı protein sentezler 

Pol geni (polimeraz proteini) C geni (kor ve e antijeni) 

S geni (büyük (S), orta (pre S2) ve küçük (pre S1) yüzey antijen proteinleri) 

X geni (X proteini) HBV genom mutasyonları 

Fulminan hepatit, Tedavi yanıtı, Latent (gizli) infeksiyon 

Mutasyonlar Pre-kor (C geninde mutasyon),(HbeAg -, AntiHBe +, HBV DNA +, fulminan hepatit) 

Kor-promotor (C geninde mutasyon),(HbeAg -, AntiHBe +, HBV DNA +, fulminan hepatit) 

Pre s mutantları (S geninde mutasyon) (HbsAg +, Anti HBs +, HBV DNA +)_ 

 


HBV sıklığı; endemisite 

 

Düşük 

Orta 


Yüksek

 


Türkiye’de HBsAg  sıklığı 

İstanbul %1.8-3.4 (2012) İzmir (berberlerde %2) (2011) 

Kıbrıs (1-30 yaş arası %0.85) (2009) Tokat (>18 yaş, %5.5) (HCV %2.1) (2009) 

Afyon (%6.6) (HCV %2.2) (2006) Aydın (tıp öğrencileri %2) (2005) 

7 il  (2863 çocuk, %5.4) (2005) Diyarbakır %5.9 

Diyarbakır (erişkin, %7.29 (2005) Erzurum (çocuk, %1.8) (2003) 

İstanbul (erişkin %6.6) (sağlık çalışanı %3) (2003) 

 


Hepatit B bulaş yolları 

Virüsün tek kaynağı insandır Parenteral yolla bulaşır 

Kan  (kan transfüzyonu, kontamine iğne, doğum sırasında-perinatal) 

Korunmasız cinsel ilişki Tükürük!? 

Fekal-oral geçiş yoktur Perinatal geçiş 

Anne serolojisi önemlidir HbeAg + = %70-90 

HbeAg -, HbsAg + = %10-67 İn-utero infeksiyon nadirdir 

Yenidoğanlar genellikle HBV’ye “immün-tolerandır”; HBV DNA yüksek ancak ALT normaldir. 

Perinatal geçişin önlenmesi 

Hbs Ag + anneden doğan bebeğe doğumdan hemen sonra (ilk 12-24 saat içinde) hepatit B aşısı ve 

immünoglobulini 2 farklı bölgeden yapılmalıdır. 

Hepatit B aşısı normal takviminde 1. ve 6. aylarda 2 ve 3. dozları yapılarak tamamlanmalı 

6. aydan sonra (örn. 9 aylıkken) bebeğin serolojisine bakılmalıdır 

Akut hepatit B infeksiyonu 

Yaşa göre semptomlar değişebilir Küçük çocuk asemptomatik olabilir 

İnkübasyon süresi (28-180 gün, ort. 80 gün) Ateş, iştahsızlık, halsizlik, bulantı ve kusma (poliartrit, 

anjiyoödem, döküntü, papüler akrodermatit, 

glomerulonefrit, aplastik anemi) 

Maruziyetten  8 hafta içinde sarılık, hepatosplenomegali, kaşıntı (yaklaşık 4 hafta sürer) 

Akut hepatit B; klinik seyir 

 

İlk infeksiyon 

Kronik 


infeksiyon 

Fulminan 

hastalık

 

Hepatoselüler karsinom 

Siroz  


Taşıyıcı

 

İyileşme 

Hepatit B serolojisi; akut 

 

Sarılık 

Semptomlar 

Temastan sonra geçen süre (ay)

 


Kronik HBV infeksiyonu 

HbsAg pozitifliğinin 6 aydan uzun sürmesi veya AHBc Ig M negatif iken HBS Ag + olması 

HbeAg pozitif ya da negatif olabilir Kronik  hepatit B 

HbsAg 6 aydır pozitif HBV DNA 20.000 IU/mL (10

5

kopya/mL), HBeAg negatiflerde 2.000-20.000 IU/mL

 ALT’de sürekli/aralıklı yükselme 

Biyopside kronik hepatit ve nekro-inflamasyon Kronik HBV infeksiyonu 

İnaktif HbsAg taşıyıcılığı HbsAg 6 aydır pozitif 

HbeAg negatif, Anti Hbe pozitif HBV DNA <2.000 IU/mL (10

4

)

 ALT sürekli normal 

Biyopside ciddi hepatit bulgusu yok Kronik HBV infeksiyonu 

Kendiliğinden HbeAg serokonversiyonu (AntiHbe gelişmesi oranı yılda %8-12, erişkinlerde; 

çocuklarda daha az) 

Kendiliğinden HbsAg serokonversiyonu  oranı (yıllık %0.5-1) 

Çocuklarda  kronikleşme eğilimi daha fazla Kronik HBV infeksiyonu; Klinik 

Asemptomatik Artmış ALT 

Son dönem karaciğer hastalığı (siroz) Hepatoselüler karsinom (nadir) Kronik HBV infeksiyonu 

 

Semptomlar Temastan sonra geçen süre 

 

Yıllar 

Aylar 


Hepatit B serolojisinin yorumlanması Hbe

Ag 

Anti-

HBs 

Anti-

HBc 

Anti-

HBe 

Yorum 

+- 

Erken akut hastalık/taşıyıcılık 

+- 

Akut/kronik 

hastalık/taşıyıcılık 

Akut hastalık geç evre/taşıyıcılık 

Erken iyileşme evresi/e 

negatif hasta 

Pencere dönemi 

İyileşme 

Aşıyla bağışıklık HBV tedavisi 

Akut; Lamivudin !! (yeterli çalışma yok) 

Kronik (viral replikasyonun durdurulması, ALT normalleşmesi,  histopatolojik iyileşme) 

İnterferon, PEG interferon Nucleosid analogları (lamivudin, adefovir, tenofovir 

v.b. ) 

 


Hangi kronik HBV’li hastaları tedavi 

edelim? 


Kronik HBV infeksiyonu 

Aktif viral replikasyon (HbeAg +, HBV DNA +) ALT yüksek 

Karaciğerde aktif hasar ve fibrozisi olan çocuklar Tedaviye yanıt verme ihtimali yüksek olan hastalar 

Serum HBV DNA’sı düşük olanlar HBS Ag’i düşük olanlar 

Aktif enflamasyonu olanlar  Hastalığı yakında edinmiş olanlar Hepatit B aşısının başarısı 

Dünyadaki ilk kitlesel aşılama Tayvan’da 1984 yılında başlatılmış 

Çocuklardaki HbsAg pozitiflik oranı %9.8’den %0.6’ya düşmüştür 

Kronik HBV infeksiyonu ve HCC oranı da azalmıştır Türkiye’deki HBV aşıları 

Tablo 1: Türkiye’de 

bulunan HBV aşıları 

Ticari ismi  

Zarf antijeni 

Doz 

Engerix-B 

SHBs HBsAg 

HBsAg, 10-20µg/doz 

Hepavax-Gene 

SHBs HBsAg 

HBsAg, 10-20µg/doz 

Euvax B 

SHBs HBsAg 

HBsAg, 10-20µg/doz 

H-B-Vax II 

SHBs HBsAg 

HBsAg,2,5-10-40µg/doz 

Genhevac-B 

SHBs, MHBs 

HBsAg+pre-S, 

20µg/doz 

http://www.asicalismagrubu.org/hbv.asp Hepatit B aşı yanıtları 

 Erişkin ve bebeklerin antikor 

cevapları 

 

Doz  Bebekler 

(%) 

Adölesan ve Erişkin 

(%) 

1  


16-40  

20-30  


2  

80-95  


75-80  

3  


98-100  

90-95  


http://www.asicalismagrubu.org/hbv.asp 

Hepatit C infeksiyonu 

Flavivirüs ailesinden RNA virüsüdür 6 genotipi var (1-6), farklı klinik yanıtlardan sorumlu 

Genotip 1 en sık ve tedavisi en zor olan Genotip 2 ve 3’ün ribavirine yanıtları iyi 

Enfekte olanların %85’inde infeksiyon kronikleşir 20-30


 yıl sonra %25’inde tablo siroz, karaciğer  

yetmezliği veya HCC ilerler Hepatit C infeksiyonu 

Çocuklarda nadir Genellikle kronik kan transfüzyonu yapılan çocuklarda 

Talasemi Lösemi 


Hemofili v.b. 

Geçiş parenteral yolla Sitopatik etki, immün aracılı hasar ?? Hepatit C infeksiyonu: klinik 

Akut HCV Çok nadir 

Çok hafif Kronik HCV 

Yaş ilerledikçe karaciğer hasarı artar Ergenlik döneminde siroz ve HCC görülebilir 

Kutanöz vaskülit, periferik nöropati, serebrit, MPGN ve nefrotik sendroma neden olabilir 

 


HCV tanı 

Anti HCV pozitifliği yeni ya da geçirilmiş bir infeksiyonu gösterebilir 

HCV RNA çok erken dönemde pozitifleşir HCV RNA’nın 6 aydan uzun süre pozitifliği kronik 

infeksiyonu gösterir 

 

 HCV serolojisi 

 

Sarılık 

Semptomlar 

Temastan sonra geçen süre 

 

Yıllar 

Aylar 


HCV tedavi 

Akut HCV Erişkinlerde bulaştan sonraki ilk 3 ay 

içinde interferon/PEG-interferon 

kronikleşmeyi önleyebilir 

Çocuklarda veri yok Kronik HCV 

>3 yaşından sonra  İnterferon/PEG interferon ve ribavirin 

Hedef tedavi bitiminden 6 ay sonra HCV RNA’nın negatif kalması 

HCV tedavi 

Tedavi yanıtı Genotip 1’de %50-60, 

Genotip 2-3’de %80-90 Hepatit D 

Defektif RNA virüsü, kendi başına çoğalamaz HBV ile birlikte infeksiyon yapar 

Ko-infeksiyon Süper-infeksiyon 

Tek başına HBV infeksiyonundan daha ağırdır Akut infeksiyonda mortalite %2-20 

Siroza gidiş daha sıktır Tedavi interferon-alfa 
Yüklə 99,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə