Hd nbiyev şrabin kimyasiYüklə 3,35 Mb.
səhifə27/28
tarix26.12.2016
ölçüsü3,35 Mb.
#3694
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Mineral azot formaları
ワzmdY vY şYrabda mineral azot forması, YsasYn am­mo­nium duzlarından vY az miqdarda nirtatlardan ibarYtdir. ワzm şirYsindY sortdan, torpaq iqlim şYraitindYn asılı olaraq 20-120 mq/dm3, şYrabda isY 20 mq/dm3 ammonium duzları olur. ワzmn yetişmYsinin ilkin mYrhYlY­sindY ammonium duz­la­rı mumi azotun 50%-ni tYşkil edir. ワzm yetişdikcY onun tYr­kibindYki ammonium duzlarının vY nitratların xeyli hissYsi amin­turşularının sintezindY istifadY olunur. ワzmn tam fizi­o­lo­ji yetişgYnliyi drndY ammonium duzları azalaraq mumi azo­tun 15%-ni, zmn yetişmY mddYti dkdY isY 3%-ni tYş­kil edir.

ワzm şirYsinin qıcqırması prosesindY ammonium duz­la­rı mayalar tYrYfindYn yaxşı mYnimsYnilir. ŞYrab materi­alının sax­lanmasında vY avtoliz prosesi zamanı ammonium duzlarının mü­YyyYn hissYsi yenidYn şYraba ke輅r. gYr şYrab materialının bi­rin­ci krmYsi lYngiyYrsY, onda şYrabda ammonium duz­la­rı­nın miqdarı artır. ワmumiyyYtcY, ammonium duzları zmdY miq­darca 輟x, şYrabda isY az olur. ワzmdY vY şYrabda ammo­ni­um duzlarının miqdarca dYyişmYsi 10-cu cYdvYldY g­tY­ril­miş­dir.CYdvYl 10

TYdqiqat obyekti Ammonium duzlarının miqdarı ワmumi miqdarı, mq/dm3Azota gY, mq/dm3ワmumi azota gY, %-lYワzm sfrY şYrabı:25-15020-1203-15Ağ 0-250-200-5Qırmızı0-250-200-2

ŞYrabda nitratların miqdarı azot anhidridinY (N2O5) gY 5-6 mq/dm3 arasında olur. BYzi Avropa zm sortlarından ha­zır­lanmış şYrablarda isY 2-24 mq/dm3 arasında nitratlar olur. Qrunt sularında ionu 1 q/dm3 olduğuna gY orada yetişYn zm sortlarından hazırlanmış şYrablarda nitratlar miqdarca da­ha 輟x olurlar.Yüklə 3,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə