Hd nbiyev şrabin kimyasiYüklə 3,35 Mb.
səhifə19/28
tarix26.12.2016
ölçüsü3,35 Mb.
#3694
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28
FYsil 3. FENOL MADDLRİ
Fenol birlYşmYlYri fizioloji aktiv maddYlYr olub, bitki­lY­rin, o cmlYdYn zmn tYrkibindY geniş yayılmış zvi birlYş­mY­lYrdir. Hal-hazırda bitkilYrin tYrkibindY 3 000-dYn artıq fenol bir­lYşmYlYri müYyyYn edilmişdir.

Fenol birlYşmYlYri insanlarda qan dranı prosesinin tYn­zimlYnmYsindY, yaddaşın mkYmlYnmYsindY, yorğunluğun ara­dan grlmYsindY mhm rol oynayırlar.

Fenol maddYlYri antioksidant vY antimikrob xsusiy­yY­ti­­nY malikdirlYr. Onların bu xsusiyyYtindYn istifadY edYrYk qi­da mYhsullarının (kYrY yağı, mxtYlif Yt mYhsulları vY s.) sax­lan­masında bYzi fenol birlYşmYlYrindYn istifadY olunur. Son za­man­ların tYdqiqatlarından mYlum olmuşdur ki, tYrkibindY fenol mad­dYlYri ilY zYngin olan sfrY zm sortları uzun mddYtli sax­lanma çn daha yararlıdır. BelY zmlYrdY saxlanma za­ma­nı gilYlYrin zYdYlYnmYmYsinY, 錮rmYmYsinY, yum­şal­mama­sı­na, rYnginin dYyişmYmYsinY, tYbii itkinin norma­dan az olma­sı­na nail olunur.

Fenol maddYlYrinin şYrabçılıqda bk YhYmiyyYti var­dır. BelY ki, mxtYlif n şYrabların, konyakların keyfiyyYti fe-nol maddYlYrindYn vY onların 軻vrilmYlYrindYn alınan mYh­sul­lar­dan 輟x asılıdır. Ona gY dY şYrabçılıq sahYsindY 軋lışan mü­tY­xYssislYr fenol maddYlYri haqqında müYyyYn biliyY malik ol­ma­lıdırlar.

ワzmdY vY şYrabda geniş yayılmış fenol maddYlYri ç bö­yk qrupa bnrlYr–monomer, oliqomer vY polimer. Fenol mad­dYlYri şYrabın YmYlY gYlmYsindY, yetişmYsindY mhm rol oy­nayırlar. ŞYrabın dadı, Ytri, keyfiyyYti ekstraktiv maddYlYrlY zYn­gin olması fenol maddYlYrindYn 輟x asılıdır.

ワzmdY vY şYrabda fenol maddYlYrinin bioloji vY tex­no­­loji xsusiyyYtlYrini ke輓iş Sovet alimlYrindYn S.V.Durmi­şid­­ze, N.N.Nusubidze, Q.Q.Valuyko, Q.N.Pruidze, Y.N.Datu­naş­­vili, A.L.Sirbiladze, A.K.Rodopulo, A.S.Sopro­mad­ze, V.N.Yejov vY qeyrilYri rYnmişlYr.

Fenol maddYlYri nYinki şY­ra­bın keyfiyyYtinY, hYtta konyakın nYmYxsus Ytrinin, da­dı­nın YmYlY gYlmYsi fenol maddYlYri ilY sıx YlaqYdardır. Konyaka spe­sifik Ytir vY dad verYn birlYş­mYlYr polimer fenol maddY­lY­ri­nin hidroliz mYhsuludurlar.Yüklə 3,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə