Gerçek sistemiK (endemiK) Mİkozlar koksidiyoidomikoz(is)Yüklə 445 b.
tarix16.03.2017
ölçüsü445 b.
#11783


GERÇEK SİSTEMİK (ENDEMİK) MİKOZLAR


GERÇEK SİSTEMİK (ENDEMİK) MİKOZLAR

 • Koksidiyoidomikoz(is)

 • Histoplazmoz(is)

 • Blastomikoz(is)

 • Parakoksidyoidomikoz(is)GERÇEK SİSTEMİK MİKOZLAR Genel özellikler

 • Etkenler, doğa ve toprakta bulunan termal dimorfik mantarlardır.

 • Herbirinin coğrafi dağılımı değişkendir.

 • Enfeksiyon çoğunlukla sporların inhalasyonu ile başlar, pulmoner enf.u takiben diğer organlara yayılır.

 • Sağlıklı kişilerde gelişebilir.

 • İnsanlar ve hayvanlar arası geçiş çok nadirdir.KOKSİDİYOİDOMİKOZ

 • Etken: Coccidioides immitis

 • Bölge: A. B. D.’nin güneybatısı, Meksika’nın kuzeyi, Orta ve Güney Amerika

 • Mikr.: Dokuda (37°C) sferül (içinde endosporlar),

 • 25°C’de hif ve fıçı şeklinde artrokonidyaKOKSİDYOİDOMİKOZ Patogenez

 • Artrokonidyumların inhalasyonu, dokuda sferül oluşması

 • Alveolar makrofajların yutması, fagozom oluşması

 • Fagozomun lizozom ile füzyonu---öldürme

  • Immün kompleks oluşumu
  • birikmesi sonucu lokal iltihabi reaksiyonlar
  • immün komplekslerin hücrelerin Fc reseptörlerine bağlanması sonucu immünsupresyon
KOKSİDYOİDOMİKOZ Klinik bulgular

 • PRİMER ENF.

  • Çoğunlukla belirtisiz
  • Ateş, göğüs ağrısı, öksürük, kilo kaybı
  • Akciğerde nodüler lezyonlar
  • SEKONDER (YAYGIN) ENF. (%1)
  • Kronik / fulminan
  • Akciğer, meninks, kemik ve deri tutulumu
KOKSİDYOİDOMİKOZ

 • Tanı-

 • Örnekler: Balgam, doku

 • 1. Direk inceleme (KOH; H&E) Sferül

 • 2. Kültür SDA: 25 °C’de küf kolonileri %20 CO2 varlığında, 40°C’de zengin besiyerinde sferül oluşumuKOKSİDYOİDOMİKOZ Tanı-II

 • 3. Seroloji Tüpte presipitin testi: IgM (presipitin) tayini Kompleman birleşmesi

 • Deri testi (koksidyoidin, sferülin antijeni): negatif ise tanıyı ekarte ettirebilir.KOKSİDYOİDOMİKOZ Tedavi

 • Hafif seyreden primer enf. da semptomatik tedavi

 • Amfoterisin B

 • Itrakonazol

 • Flukonazol ( özellikle menenjit varsa)

HİSTOPLAZMOZİS

 • Etken: Histoplasma capsulatum

 • Doğal rezervuar: Toprak, kuş dışkıları, yarasa mağaraları

 • Bölge: Değişken sıklıkta tüm dünyada (Ohio, Mississipi, Kentucky’de en sık)

 • Patogenez: Mikrokonidyum inhalasyonu Primer kütanöz inokülasyon

 • Mikr. Dokuda (37°C’de) maya hücreleri 25 °C’de hif, mikrokonidyum, makrokonidyum (tüberküloklamidospor)

HİSTOPLAZMOZİS Patogenez

 • Mikrokonidyumların inhalasyonu /primer kütanöz inokülasyon

 • Maya hücrelerine dönüşüm

 • Alveolar makrofajlar tarafından fagosite edilmeleri

 • Üremenin sınırlanması ya da mantarın kan yoluyla RES’e yayılması

 • Hücresel immünitenin baskılanmasıHİSTOPLAZMOZİS Klinik bulgular

 • PULMONER ENF. Belirtisiz (%95) /hafif/orta/ağır/ kronik kaviter

 • YAYGIN ENF. RES (karaciğer, dalak, lenf nodu, kemik iliği) tutulumu, mukokütanöz enf.

 • PRİMER KÜTANÖZ ENF.

HİSTOPLAZMOZİS Tanı-I

 • Örnekler: Balgam, doku, kemik iliği, BOS, kan

 • 1. Direk inceleme: Giemsa / Wright Hücre içinde ve dışında maya hücreleri

 • 2. Kültür: 25°C’de küf kolonisi 37°C’de zengin besiyerinde mayaya dönüşümHİSTOPLAZMOZİS Tanı-II

 • 3. Seroloji: Kompleman birleşmesi...

 • Deri testi (Histoplasmin antijeni): Anlamı sınırlıAFRİKA HİSTOPLAZMOZİSİ

 • Etken: Histoplasma capsulatum var. duboisii

 • Klasik histoplazmozisden farkları

 • Deri ve kemik tutulumu sık, pulmoner tutulum nadir

 • Dokudaki maya formları daha büyük ve kalın duvarlı

 • Dokuda dev hücre oluşumuHİSTOPLAZMOZİS Tedavi

 • Çoğu olguda gerekmez

 • Amfoterisin B

 • İtrakonazol

 • Pulmoner lezyonlar için cerrahiBLASTOMİKOZİS

 • Etken: Blastomyces dermatitidis

 • Bölge: Amerika, Afrika, Asya

 • Patogenez: Konidyum inhalasyonu Primer kütanöz inokülasyon

 • Mikr.: Dokuda (37°C’de) bağlantı boynu geniş maya hücreleri 25 °C’de hif ve konidyum

BLASTOMİKOZİS Patogenez

 • Enfeksiyöz partiküllerin inhalasyonu / primer kütanöz inokülasyon

 • Enfekte dokunun makrofajlar ve nötrofiller ile infiltre olması, granülom oluşması

 • Nötrofillerin (oksidatif öldürme) ve makrofajların mantarı öldürmesiBLASTOMİKOZİS Klinik bulgular

 • ASEMPTOMATİK ENF

 • PULMONER ENF.

 • KRONİK KÜTANÖZ ENF. Subkütan nodül, ülserasyon

 • YAYGIN ENF. Deri, kemik, GUS, SSS, dalak

 • PRİMER KÜTANÖZ ENF.BLASTOMİKOZİS Tanı-I

 • Örnekler: Balgam, doku

 • 1. Direk inceleme: KOH, H&E Bağlantı boynu geniş maya hücreleri

 • 2. Kültür: 25°C’de küf kolonisi 37°C’de zengin besiyerinde mayaya dönüşümBLASTOMİKOZİS Tanı-II

 • 3. Seroloji: İmmünodifüzyon testi Ekzoantijen A’ya karşı antikorların ELISA ile saptanması

 • Deri testi (Blastomisin kültür filtre antijeni) Anlamı sınırlıBLASTOMİKOZİS Tedavi

 • Amfoterisin B

 • İtrakonazol

 • Flukonazol

 • CerrahiPARAKOKSİDYOİDOMİKOZİS

 • Etken: Paracoccidioides brasiliensis

 • Bölge: Güney ve Orta Amerika

 • Patogenez: Konidyumların inhalasyonu *Enf. erkeklerde daha sık görülür

 • Mikr.:Dokuda (37°C’de) multipl tomurcuklu maya hücreleri 25 °C’de hif ve konidyum

PARAKOKSİDYOİDOMİKOZİS Patojenite faktörleri

 • Mantarın sitoplazmasında bulunan bir protein estrojene bağlanır (testosterona bağlanmaz). Bu bağlanma mantarın 37°C’de maya şekline dönmesini engeller.

 • Maya formunun duvarında bulunan alfa-glukan granülom oluşmasını indükler.PARAKOKSİDYOİDOMİKOZİS Klinik bulgular

 • BELİRTİSİZ ENF.

 • LATENT DÖNEM (süre değişken)

 • SEMPTOMATİK ENF.

  • Akciğerlerde nodüler lezyon
  • Diğer organlara yayılım (nadir)
PARAKOKSİDYOİDOMİKOZİS Tanı-I

 • Örnekler: Balgam, doku

 • 1. Direk inceleme: KOH, H&E Multipl tomurcuklu maya hücreleri; tomurcuk ana hücreye dar bir boyunla bağlı

 • 2. Kültür: 25°C’de küf kolonisi 37°C’de zengin besiyerinde mayaya dönüşümPARAKOKSİDYOİDOMİKOZİS Tanı-II

 • 3. Seroloji: İmmünodiffüzyon Kompleman birleşmesiPARAKOKSİDYOİDOMİKOZİS Tedavi

 • Amfoterisin B

 • Ketakonazol

 • İtrakonazol

 • SulfanomidlerYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin