Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri Açıq Cəmiyyət İnstitutuYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix22.07.2017
ölçüsü0,54 Mb.
  1   2   3   4   5

 

 

  

 

 

Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri                             Açıq Cəmiyyət İnstitutu- 

                   İctimai Birliyi                                                               Yardım Fondu  

 

  

 

 

  

Gender Meynstriminqi: Vətəndaş Cəmiyyətinin Rolu   

Milli Gender Mexanizminin Monitorinqinin Nəticələri  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bakı – 2010 

 

 

  

 

 

 

Gender meynstriminqi: vətəndaş cəmiyyətinin rolu  

Milli Gender mexanizminin monitorinqinin nəticələri 

 

Bakı, 2010  

 

ISBN – 978 – 9952-449-12-6 

 

Monitorinq və bu nəşr Açıq Cəmiyyət İnstitutu -Yardım Fondunun maliyyə dəstəyilə həyata 

keçirilmişdir. 

 

 Müəllif: Yelena Qasımova  

Azərbaycan dilindəki mətn Ülkər Ələsgərli tərəfindən redaktə olunub.  

 

© Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mündəricat 

Qısaltmalar .....................................................................................................................................4 

Giriş .................................................................................................................................................5 

Azərbaycanda gender bərabərliyinin mexanizmi: inkişaf  mərhələləri ...........................................6 

Azərbaycanda gender bərabərliyinin mexanizminə ictimai fikir prizmasından baxış ..................10 

Monitorinqin metodikası ...............................................................................................................10 

Monitorinqin əhatə etdiyi ərazi .....................................................................................................11 

Respondentlərin identifikasiyası ...................................................................................................11 

Regional gender siyasətinin durğunluğu .......................................................................................12 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin regionlarda gender siyasətinin 

möhkəmlənməsində təsiri..............................................................................................................16 

Gender bərabərliyi üzrə milli mexanizm: təcrübə, problemlər və vətəndaş cəmiyyəti ilə 

əməkdaşlıq prespektivləri..............................................................................................................20 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ...............................................................23 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ..............................................................................25 

Ədliyyə Nazirliyi ...........................................................................................................................28 

Daxili İşlər Nazirliyi......................................................................................................................30 

Təhsil Nazirliyi..............................................................................................................................30 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 

Komissiya….…………………………………………………………….....................................31 

Milli mexanizmin effektivliyi........................................................................................................32 

Beynəlxalq miqyasda gender bərabərliyi üzrə milli mexanizmlərin fəaliyyətinin aktual    

təcrübəsi. Milli mexanizmlərin möhkəmləndirilməsi.....................................................................34 

Büdcənin planlaşdırılması və hazırlanmasında gender problemləri..............................................37 

Qanunvericilikdə, siyasətdə və başqa proqramlarda gender problematikasının nəzərə alınması..39 

Monitorinq və hesabat mexanizmləri ...........................................................................................40 

Qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq.....................................................................................40 

Gender bərabərliyi üzrə milli mexanizmin effektivliyinin artırılması üçün tövsiyələr             

Siyasi fəaliyyət sahəsində ..............................................................................................................41 

Siyasi fəaliyyət sahəsi regionlar səviyyəsində...............................................................................43 

Gender bərabərliyi üzrə milli mexanizmin effektivliyi sahəsində..................................................44 

Qanunvericilik və hüquq sahəsində...............................................................................................44 

Əmək və məşğulluq sahəsində .......................................................................................................46 

Təhsil və gender siyasətinin tədqiqatları sahəsində ......................................................................48 

KİV və KİT sahəsində ...................................................................................................................48 

 


 

Qısaltmalar  

GBQT İB – Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyi  

BMT – Birləşmiş Millətlər Təşkilatı   

QHT – Qeyri-Hökumət Təşkilatları 

BƏT – Beynəlxalq Əmək Təşkilatı  

MİM – Minilliyin İnkişaf Məqsədləri  

KİV – Kütləvi İnformasiya Vasitələri  

KİT – Kommunikasiya İnformasiya Texnologiyaları  

MİİH – Milli İnsan İnkişafı Hesabatları   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Giriş 

Azərbaycan ictimaiyyətində müasir qadının mövqeyi - milli ən-ənələrin uzun tarixi dövr 

ərzində formalaşması  və bir-birinə  sıx birləşərək  şüurda möhkəmlənmiş sosial məişət 

normalarının nəticəsidir. Qadınların mövqeyinə iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial, etnik faktorlar, 

dini ehkamlar, elmi teoriyalar və  məişət normaları  təsir edir. Vəsait mənbələrindən istifadə  və 

onlara nəzarət, iqtisadi imkanlar, hakimiyyət səlahiyyətləri və siyasətdə  iştiraketmə 

məsələlərində qadınlar və kişilər arasında böyük bir məsafə vardır. Bir çox başqa ölkələrdə 

olduğu kimi, Azərbaycanda da de-jure və de-fakto bərabərliyi arasındakı böyük fərq açıq-aşkar 

görünməkdədir. Ölkə konstitusiyasına görə cinci mənsubiyyət baxımından ayrı-seçkiliyə qadağa 

qoyulmasına baxmayaraq, qadınlar mütamadi olaraq ciddi hüquq pozuntuları ilə qarşılaşırlar. 

2008-ci ildə keçirilmiş Beynəlxalq  İqtisadi Forumun nəticələrinə  əsasən Azərbaycan qadın və 

kişilərin hüquq bərabərliyinin səviyyəsinə görə dünya ölkələri sırasında 61-ci yeri tutur

1

.  Ötən illərdəki göstəricilərə görə ölkəmiz iki pillə yuxarıda qərar tutmuşdu. Əslində təhsil və səhiyyə 

sahələrində qadın və kişilər arasında olan qeyri-bərabərlik tamamilə aradan götürülmüşdür, lakin 

bərabər siyasi və iqtisadi hüquq normalarının əldə edilməsi məsələlərində olan dəyişikliklər çox 

ləng sürətlə inkişaf edir.    

Azərbaycanda gender bərabərliyinin bərqərar edilməsi üzrə olan milli mexanizmin inkişafı 

minillikdə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq kimi qlobal çərçivədə həyata keçirilir. Donor və 

partnyor ölkələrin insan inkişafının yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması və qlobal 

inkişafa nail olmaq məqsədilə qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi kimi 

öhdəliklər və prinsiplərini özündə cəmləşdirən “Minilliyin Deklorasiyası”nın qəbul edilməsindən 

sonra gender bərabərliyi üçün yeni arxitektura-sxem işlənərək hazırlanmışdır.  İntensiv 

lobbiləşmə, məlumatlandırılmanın artırılması, kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılma və 

vətəndaş  cəmiyyəti təşkilatlarının sözsüz aktivləşməsi nəticəsində bütün dünyada gender 

bərabərliyinə böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan hökuməti müvafiq gender siyasəti və  gender 

bərabərliyi sahəsində beynəlxalq normalara uyğun olaraq inkişaf proqramlarının işlənərək 

hazırlanmasının və gerçəkləşdirlməsinin təmin olunmasını öhdəlik kimi qəbul etmişdir.  

Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən donor ölkələrin hökumət nümayəndələri, vətəndaş 

cəmiyyətlərinin üzvləri ilə gender bərabərliyinin bərqərar edilməsini izləmək üçün üç indikator 

müəyyən edilmişdir:  

1.

 

Gender inkişafının və onun gerçəkləşdirilməsinin milli planlaşdırılmasında vətəndaş cəmiyyətinin və qadın qruplarının sistematik iştirakını  təmin edən institusional 

strukturların monitorinqi.  

                                                 

1

 www.gender-az.org/

 forum/xəbərlər/2010  

2. 

Qadınların spesifik ehtiyaclarını (qadınlara qarşı zorakılıq, QİÇS və s.) ödəmək 

üçün yönəldilmiş tədbirlərin dövlət\donor təşkilatları tərəfindən maliyyələşmə faizi.  

3.

 Proqramlı yanaşmada gender bərabərliyinin tətbiq edilməsi sahəsində hökumət və 

donorların potensialının artırılmasının inkişafı sistemi üçün ayrılmış  və ölkə 

xaricindən cəlb edilmiş vəsaitlərin faizi

2

.  Bu indikatorlar Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri  İctimai Birliyi (GBQT İB) 

tərəfindən hazırlanmış  və gender bərabərliyinin bərqərar olunmasında vətəndaş  cəmiyyətinə 

kömək strategiyasının  əsasını  təşkil edir. İlkin mərhələdə gender bərabərliyi üzrə milli 

mexanizmin təsirinin monitorinqi həyata keçirilir. İctimai Birlik ikinci mərhələdə gender 

bərabərliyinin bərqərar olunması üçün xarici və daxili kömək prosedurlarının effektivliyinin 

artırılmasının monitorinqini planlaşdırır.   

Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyi (GBQT İB) gender bərabərliyinin 

vətəndaş monitorinqinin strategiyasını işləyərək hazırlamışdır.  Gender bərabərliyinin vətəndaş monitorinqinin strategiyası  

 

Qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılmasına yönəldilmiş siyasətə ictimaiyyətin təsirinin effektiv üsullarının təyin edilməsi;   

 

Gender bərabərliyi üzrə milli mexanizmin bölgə  və sahə strukturları ilə  vətəndaş cəmiyyətinin qadın sektoru arasındakı  əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə  səy 

göstərmək;  

 

Qadın problemləri ilə  məşğul olan QHT və bölgələrdəki hakimiyyət strukturu arasındakı qarşılıqlı fəaliyyət prinsiplərini yaxşılaşdırmaq;   

 

Bölgələrdə yaşayan gəncləri də  cəlb etməklə qadın hüquqları, cinsi ayrı-seçkiliklə mübarizə  və gender bərabərliyinin  əldə olunması üzrə ekspertlər  şəbəkəsinin 

yaradılmasına yardım etmək; 

 

İnsan hüquqlarının, demokratiyanın və gender ədalətliliyinin dəyərlərini müdafiə edərək onların ictimai şüura yol tapmasına çalışmaq; 

 

Respublikadakı siyasi və sosial sahələrdə gender bərabərliyinin prinsiplərinin möhkəmləndirilməsi; 

Azərbaycanda gender bərabərliyi üzrə Milli mexanizm: inkişaf mərhələləri 

 

Gender bərabərliyinin təmin olunmasının milli mexanizminin yaradılması bir neçə mərhələdən ibarət olmuşdur.   

                                                 

2

 www.un.org.kg/index2.php?option=com_resource&task...no...  

Birinci mərhələ  BMT-nin qadınların vəziyyəti ilə əlaqədar IV Beynəlxalq Konferensiyası 

ilə bağlıdır (Pekin, 1995). 1994-cü ildə ölkə prezidentinin fərmanı ilə dövlət strukturlarının 

rəhbər vəzifələrində çalışan qadınların və qadın qeyri-hökumət təşkilatlarının liderlərinin daxil 

olduğu Milli Hazırlıq Komitəsi yaradılmışdır. Hazırlıq Komitəsinin vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarət idi: SSRİ zamanında qadınların rolunun və durumunun qiymətləndirilməsi; keçid 

dövründə qadınların rolunun və ictimai durumlarının araşdırılması, eləcə  də  əsas maraq və 

fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi; qadın problemləri üzrə mövcud məsələlərin, statistik 

göstəricilərin, digər məlumatların araşdırılması və məlumat toplama sisteminin yaxşılaşdırılması 

və inkişaf etdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması, qadın təşkilatlarının yaranmasına dəstək 

yolu ilə qadınların ictimai həyata cəlb edilməsinin aktivləşdirilməsi, cinslər arasındakı 

bərabərliyə nail olmaq və  cəmiyyətdə qadınların statusunun artırılmasına yönəldilmiş 

proqramların işlənərək hazırlanması. 1995-ci ildə Azərbaycan BMT-nin “Qadınlara Qarşı Ayrı-

Seçkiliyin Bütün Növ Formalarının Ləğv Edilməsi Haqqında” Konvensiyasını (CEDAW), 2001-

ci ildə isə ona aid olan Fakültətiv Protokolu ratifikasiya etmişdir. 1998-ci ildə Komitənin 

“Qadınlara Qarşı Ayrı-Seçkiliyin Bütün Növ Formalarının Ləğv Edilməsi Haqqında” 

sessiyasında Azərbaycanı təmsil edən nümayəndənin məruzəsi dinlənilmişdir.   

İkinci mərhələ gender bərabərliyinin  əldə olunmasına və qadın inkişafına məsuliyyət 

daşıyan dövlət mexanizminin yaradılması ilə başlamışdır. 1998-ci ildə Prezident Heydər 

Əliyevin fərmanı ilə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması və “Azərbaycanda 

Qadınların Rolunun Artırılmasına Dair Tədbirlər Haqqında” sərəncamının verilməsini fövqəladə 

əhəmiyyətli hadisə kimi hesab etmək olar. Bu gender siyasətinin dövlətin vacib 

strategiyalarından biri olduğunu göstərirdi. 1997-2000-ci illərdə Azərbaycan hökumətinin və 

BMT-nin “Gender və inkişaf” layihəsi üzrə İnkişaf Proqramının  birgə fəaliyyəti başlanmışdır. 

Ölkənin 16 rayonunun icra hakimiyyətləri orqanlarının tərkibində gender problemləri üzrə 

şöbələr yaradılmış

3

, qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə  və qadın QHT-nə isə böyük miqdarda təşkilati-texniki dəstək göstərilmiş, gender bərabərliyinə aid olan tədqiqatlar və vacib 

beynəlxalq sənədlər Azərbaycan dilinə  tərcümə edilmiş  və gender bərabərliyi mövzusunda bir 

sıra kaskad treninqlər keçirilmişdir. Məhz bu müddətdə Milli Məclis BƏT-nın Konvensiyasını 

ratifikasiya etmişdir, onlardan 4-ü birbaşa olaraq qadın əməyinə aiddir

4

.  


Üçüncü mərhələ,  hansı ki, gender bərabərliyi və siyasi qərarların qəbul edilməsində 

qadınların imkanlarının genişləndirilməsi sahələrində dövlət strategiyasının  əsasının təməlini 

                                                 

3

 Abbasov A. Azərbaycan Respublikasının sosil-siyasi fəaliyyət sahəsində gender analizi. Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondunun Qadın Şəbəkəsi Proqramı üçün Texniki-İqtisadi Əsaslanma Fondu, 2004. С. 25 

 

4 www.millimadjlis.-gov-az  

 

  

qoymuşdur,  Respublika Prezidentinin 6 mart 2000-ci il tarixli “Dövlət Qadın Siyasətinin Həyata Keçirilməsi Haqqında” fərmanı ilə başlanmışdır. Bu fərman qanunvericiliyin gender 

ekspertizasının keçirilməsini və ölkənin bütün dövlət strukturlarında qadınların təmsil olunma 

faizinin kişilərlə eyni səviyyədə olmasının təmin edilməsini nəzərdə tutur. Ölkənin bir çox 

nazirlik, idarə  və müəssisələri öz fəaliyyətlərini aktivləşdirmək üçün qadın və iqtisadiyyat 

(yoxsulluq, mülkiyyət və s. problemləri), qaçqınlar və ölkə daxilində yerlərini dəyişmiş ailələr, 

qadınlar və səhiyyə sahəsi, qadınlar və idarəetmə, qadın əməyi, qadın hüquqları kimi ölkə üçün 

prioritet sayılan məsələlər üzrə (formal da olsa) təkliflərini irəli sürmək məcburiyyətində 

qaldılar. Fərmanın həyata keçirilməsini nəzarətdə saxlamaq funksiyası Qadın Problemləri üzrə 

Dövlət Komitəsinə tapşırılmışdı, o isə öz növbəsində  hər il prezidentin fərmanının həyata 

keçirilməsi haqqında müvafiq nazirliklər, idarə və müəssisələrdən toplanmış  məlumat  əsasında 

hesabat hazırlayaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edirdi.  

2000-ci ildə Nazirlər Kabineti 2000-2005-ci illər üçün qadın problemləri üzrə Milli 

Fəaliyyət Proqramını  təsdiq etdi. Bu plan, ölkənin prioritetləri və hal-hazırkı durumu nəzərə 

alınmaqla, Pekin Fəaliyyət Platforması  əsasında hazırlanmışdı. Bu sənəd nazirliklər, dövlət 

strukturları və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə hazırlanmış və qadın problemləri ilə bağlı 

təxirəsalınmaz tədbirlərin keçirilməsini, dövlət proqramlarının hazırlanmasını  nəzərdə tuturdu

5

.  


Dövlət səviyyəsində  və Milli Fəaliyyət Platforması  çərçivəsində gender seqreqasiya 

statistikasının toplanması prosesi başlandı  və 2003-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsi ilk dəfə 

olaraq “Azərbaycanda ailə” statistik toplusunu nəşr etdi. Bu topluya “ailənin demoqrafik 

xarakteristikası, sağlamlığın qorunması, məşğulluq, həyat səviyyəsi, ev təsərrüfatının büdcəsi, 

cinayətkarlıq” kimi sahələr üzrə seqreqasiya statistikası daxildir

6

.  2000-2005-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş Milli Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi və 

gender meynstriminqinin gerçəkləşdirilməsi məqsədilə Dövlət Komitəsi tərəfindən İdarələrarası 

Şura yaradılmışdı. Bu şuraya dövlət idarələrinin nümayəndələri, fokal mərkəzləri və qadın QHT-

ları daxil olmuşdur. Koordinasiya funksiyasını isə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

yerinə yetirirdi. İnkar etmək olmaz ki, ciddi sosial problemləri (eləcə  də yoxsulluğun aradan 

qaldırılması)  əhatə edən qərarların planlaşdırılması  və  qəbul edilməsi prosesində qadınların 

iştirakının bütün reallıqlarını özündə  əks etdirən hesablamaların təmin edilməsi üçün Qadın 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bir sıra addımlar atmışdır. Yoxsulluğun  əsas səbəblərindən 

                                                 

5

 Dövlətin öhdəliyi olan Pekin Platformasının (1995-ci il) həyata keçirilməsi ilə bağlı qaldırılan suala və BMT-nin Baş Assambleyasının (2000-ci il) 23-cü ssesiyasının qərarı ilə bağlı Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 

məruzəsi, B: PD Əbilov və oğlu, 2005.С.3-4.  

 

6

 Аzərbaycanda ailə. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2003, B.: “Səda” nəşriyyatı, 2003.    

 

birini təşkil edən qadın və kişilər arasındakı ayrı-seçkilik probleminin dərk edilməsində müəyyən irəliləyiş əldə edilmişdir.  

Bu gün biz dördüncü mərhələni müşahidə edirik.  Azərbaycanda baş verən siyasi proseslər, 

ailənin möhkəmlənməsi və sosial müdafiəsi də daxil olmaqla, qadınların müstəqilliyinin dərk 

edilməsinə  əsaslanan yeni mexanizmin axtarışına imkan yaradır. 2006-cı ildə Respublika 

Prezidentinin Fərmanı ilə  ləğv edilmiş Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin bazasında 

daha çox səlahiyyətlərə malik olan yeni dövlət strukturu - Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 

Dövlət Komitəsi yaradıldı. Milli mexanizmin bu cür gözlənilmədən transformasiya edilməsi 

dərhal ictimai diskussiyalara səbəb oldu: bu dəyişikliyi alqışlayanlarla bərabər

7

, ona qarşı çıxanlar da az deyildi

8

.     Ailə, Qadın və  Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə hesabat verir və cinslər arasındakı bərabərliyin təmin edilməsinin əsas milli 

mexanizmi  kimi fəaliyyət göstərir.  

Dövlət Komitəsinin nizamnaməsində  nəzərdə tutulan gender meynstriminqi icra 

hakimiyyətinin iki səviyyəsində həyata keçirilir: 

    Nazirlər Kabinetinin strukturuna daxil olan nazirliklər və idarələr səviyyəsində (Dövlət 

Komitəsi Koordinasiyası Yanında İdarələrarası Şura); 

 

   Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatı  tərəfindən koordinasiya edilən rayon icra hakimiyyəti orqanları səviyyəsində. 

Nazirliklər və idarələrdə  həyata keçirilən gender siyasətinə  məsul koordinatorlar (fokal 

mərkəzlər) komitə və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən keçirilən layihələrin ünvan qruplarına və 

İdarələrarası  Şuraya daxildirlər. Dövlət Komitəsinin  əsas koordinasiya vəzifəsi dövlət gender 

siyasətinin həyata keçirilməsi, prinsiplərin təmin edilməsidir.  

Qadınların cəmiyyətdə tutduğu yer - dövlətin beynəlxalq siyasi avtoritetinin əsas 

indikatorlarından biridir və Azərbaycan dövləti bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin öz 

ünvanına olan fikrinə çox həssas yanaşır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

xarici mütəxəssisləri və ekspertləri cəlb etməklə aktiv şəkildə seminarlar, konfranslar keçirir. Bu 

tədbirlərdə gender bərabərliyi, Azərbaycan cəmiyyətində qadınlara qarşı ayrı-seçkilik məsələləri 

müzakirə olunur, qadınların yeni bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə adaptasiya olunması 

                                                 

7

 “Azərbaycanda vəziyyət sovet dövründəki Azərbaycanlı üçün ailə, prinsipinin daha da möhkəmlənmiş ailə dəyəri ətrafında, sanki o sonuncu qaladır ki, onu bütün vasitələrlə qorumağa çalışan mühit ilə səciyyələnir”. Abbasov A. 

Cənubi Qafqaz Respublikalarında qadın siması və patriarxal hakimiyyət.http://www.gender-az.org/news| /12 Fevral. 

 

8

 “Qadınlar yenidən ictimai həytdakı yerlərini, dövlət təzyiqi altında ailəyə qayıtmaqla nümayiş etdirdilər”  http://www.gender-az.org/news 8 Fevral  

 

 10 

 

istiqamətində proqramlar hazırlanır, lakin siyasət və real həyat, obyektiv və subyektiv səbəblərə görə, paralel istiqamətdə hərəkət edir.  

Gender bərabərliyinin  əldə edilməsi metodlarının, vəsaitlərin və  təcrübənin tamamilə 

yeniləşdirilməsi labüddür, çünki qanunverici aktlarla qadınlara verilən az saylı imtiyazlar əksər 

hallarda istifadəsiz olaraq qalır.  

 


Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə