Gaja omnibusYüklə 56,5 Kb.
tarix06.02.2017
ölçüsü56,5 Kb.
#7685
Janusz Kołodziejczyk

lekarz

Prostujemy kręgosłupy

Fundacja Pomocy Dzieciom Centrum Medyczne
GAJA OMNIBUS

Jeżeli Twoje dziecko ma boczne skrzywienie kręgosłupa (SKOLIOZĘ) - nawet z garbem żebrowym i wszystkiego już próbowaliście, to przed poddaniem dziecka operacji daj mu jeszcze i tę szansę - skontaktuj się z nami.

Na zdjęciach poniżej widzisz efekt pięciodniowego (!!!) leczenia klawiterapią. Dzieci były zakwalifikowane do operacji. Ale to przeszłość, kręgosłupy mają już proste!!!

W tym przypadku operacja zapewne usztywniła by kręgosłup, a on przecież musi być ruchomy. Mogła by też spowodować zaburzenia czucia w obrębie blizny. Tak więc ogólna sprawność mogła by się obniżyć zamiast poprawić.

Nie leczona, albo nieskutecznie leczona skolioza może dawać dotkliwe bóle kręgosłupa, a nawet dolegliwości narządów wewnętrznych. Jest to w Polsce jedna z częstszych przyczyn rent inwalidzkich. Jak widać można temu zaradzić.

Różne są boczne skrzywienia kręgosłupa: pourazowe, związane z innymi chorobami (nowotworowymi, gruźlicą, kiłą itp.) oraz tzw. skoliozy samoistne.

Te ostatnie właśnie, podejmujemy się prostować. Do takich skrzywień dochodzi na skutek nierównomiernego pobudzania mięśni utrzymujących z obu stron ciała kręgosłup w równowadze. Jeśli brak jest symetrii w pobudzaniu mięśni, to stają się one z jednej strony słabsze, a z drugiej silniejsze tworząc wygięcie. Stosowane powszechnie metody leczenia skolioz ćwiczeniami wzmacniającymi słabsze mięśnie, nie mają niestety na celu leczenia przyczyny, czyli poprawienia przewodnictwa we włóknach nerwowych unerwiających te mięśnie, ani nie regulują pobudliwości nerwowych ośrodków posturalnych z których biegną do mięśni bodźce nerwowe. Nie mają również tego na celu wspomniane zabiegi operacyjne które praktycznie uniemożliwiają potem leczenie klawiterapią jakie może poprawić pobudliwość i przewodnictwo nerwowe.

Ponieważ deformacje kręgosłupa i klatki piersiowej nie są wynikiem odkształcenia kości (kręgów czy żeber), lecz są skutkiem nieprawidłowego napięcia mięśni modelujących sylwetkę, to poprawiając klawiterapią symetryczność pobudzania mięśni, można przywrócić klatce piersiowej prawidłowy kształt. Jest ona przecież zawsze ruchoma by zapewnić możliwość sprawnego oddychania i w ramach tej ruchomości jest możliwa korekta. Praktyka klawiterapii pokazuje że można nawet w ten sposób zlikwidować garb żebrowy!

Nie traćmy nadziei - powrót do normalności jest możliwy!

Czym jest klawiterapia

Wynalazcą klawiterapii jest polski psycholog, dr Ferdynand Barbasiewicz. Oparta jest ona na akupunkturze - jest jej zwieńczeniem. Zawiera w sobie wiedzę i praktykę całej refleksoterapii i akupunktury. Można ją nazwać SUPER AKUPUNKTURĄ lub MEGAAKUPUNKTURĄ ze względu na niezwykłą skuteczność przekraczającą niekiedy wszelkie oczekiwania. Świadczyć może o tym np. fakt wyleczenia w 1993 r. w Klinice Chorób Zakaźnych Warszawskiej Akademii Medycznej osoby chorej na pełnoobjawowy zespół AIDS. Osoby takie (podobnie jak we wściekliźnie) w 100% umierają, a ta osoba żyje do dziś! Jedyna na Świecie!

Stosowana jest też z powodzeniem również w przypadkach chorób nowotworowych, stwardnieniu rozsianym czy w porażeniach poudarowych.

Klawiterapia wykorzystuje wszystkie miejsca stymulacyjne ciała (wszystkie punkty akupunktury oraz znane i nieznane skórne strefy projekcyjne). Ma jednak własne podstawowe zasady odróżniające ją w istotny sposób od akupunktury i nadające jej niepowtarzalny charakter, czyniący ją jednocześnie niekiedy znacznie i nieporównanie skuteczniejszą metodą niż znana cztery i pół tysiąca lat akupunktura.

Uprawiana w Polsce, przez kilku lekarzy – uczniów dr Barbasiewicza. Znana jest w kraju i na Świecie wielu lekarzom - w tym władzom Polskiego Towarzystwa Lekarskiego które wydały jej bardzo pozytywną pisemną opinię – wręcz rekomendację. Pozytywne świadectwa skuteczności wystawiają jej też leczone nią osoby.

Dlaczego w takim razie nie jest powszechnie znana (mimo wielu audycji w telewizji, radiu i materiałów w prasie?) i dostępna poprzez refundację NFZ?

Jest to tzw. „dobre pytanie”!
Czym jest akupunktura

Akupunktura jest systemem leczenia polegającego na stymulacji/drażnieniu specjalnych miejsc na skórze. Wywodzi się ze starożytnych Chin i tłumaczona jest teoriami trudnymi do zweryfikowania. Jej skuteczność potwierdza jednak mimo to czterdzieści pięć wieków doświadczeń.

Stosuje się ją we wszystkich dziedzinach medycyny. Leczy się w ten sposób skutecznie całego człowieka lub tyko chory narząd albo jego chorobę - bez leków.

Jej podstawą jest wzajemny związek skóry z narządami wewnętrznymi za pośrednictwem układu nerwowego. Drażniąc skórę uzyskujemy potrzebny efekt (np. zlikwidowanie stanu zapalnego) w narządzie związanym z drażnionym miejscem – prosto, skutecznie, bezpiecznie.

W ramach systemu akupunktury tak samo nazywa się również przekłuwanie igłą skóry w punkcie akupunktury (łac. acus – igła, punctio – kłucie). Można też drażnić skórę za pomocą: ciepła (moxa), ucisku (presura) – ucisku palcem (digitopresura), ucisku ostrym/szpiczastym narzędziem (akupresura, klawiterapia), światła spójnego (laser), bańką itp.Czym jest refleksoterapia

Refleksoterapia to po prostu akupunktura wyjaśniana jednak dla odmiany językiem współczesnej medycyny. Jest to forma leczenia ale również diagnostyki i profilaktyki. Objaśnia się ją głównie w oparciu o zasady wynikające ze zjawiska odruchowości.

Odruch nerwowy (łac. – reflex) jest jednym z podstawowych zjawisk życiowych organizmów mogących stymulować i modelować procesy samoleczenia.

Refleksologia – nauka o odruchowości, opisuje zjawiska związane z występowaniem odruchów lub zjawisk wywoływanych przez nie, sposoby ich badania i zastosowania praktyczne.

Czym jest skolioza

Skolioza jest to odchylenie osi anatomicznej kręgosłupa (w całości lub w odcinkach) od pionu, które powoduje wtórne zmiany chorobowe w narządzie ruchu, kształcie klatki piersiowej i w funkcjach narządów wewnętrznych.

Jest to choroba, polegająca na trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa:

- w płaszczyźnie czołowej - wygięcie kręgosłupa w bok (prawo lub lewo),

- w płaszczyźnie bocznej - pogłębione wygięcie kifotyczne lub lordotyczne,

- w płaszczyźnie poprzecznej - rotacje (obrót) kręgów.

Może mieć formę jedno, dwu, trzy, a nawet czterołukową obejmując odcinek lędźwiowy, piersiowy i szyjny kręgosłupa.

Skolioza jest chorobą ogólnoustrojową. Może się rozwinąć w każdym wieku i u każdego człowieka. Pojawienie się skrzywienia i jego rozwój występuje częściej u dziewcząt i związane jest zwykle z okresami przyspieszonego wzrostu, siedzącym (szkolno – komputerowym) trybem życia oraz brakiem dostatecznej ilości ruchu i właściwego leczenia.

Spowodowane nią deformacje klatki piersiowej powodują zmiany położenia ważnych dla życia narządów wewnętrznych co zakłóca ich pracę. Dochodzi wtedy do zaburzeń w układzie krążeniowo - oddechowym oraz do ograniczenia sprawności i wydolności fizycznej całego organizmu. Pojawiają się zaburzenia czucia i bóle trudne do likwidacji bez usunięcia ich przyczyny. Pogłębianie skrzywienia prowadzi do niepełnosprawności, a w krańcowych przypadkach może doprowadzić do niewydolności krążeniowo oddechowej i przedwczesnej, a niepotrzebnej śmierci.Rodzaje skolioz

Skoliozy dzielimy wg Comba na:

- czynnościowe, czyli skoliozy w których nie stwierdza się utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa,

- strukturalne, czyli skoliozy w których stwierdzamy utrwalone zmiany w budowie kręgosłupa:

a) kostno pochodne,

b) neuropochodne,

c) mięśniowo pochodne,

d) idiopatyczne,

e) wyrównawcze (przy skróceniu jednej z kończyn).

Skoliozy idiopatyczne (tj. „samoistne”) - występujące w ok. 85% wszystkich skolioz) choć powstają z nieznanych przyczyn - nie dzieją się same z siebie. Dochodzi do nich głównie w okresach wzmożonego wzrostu - tj. między 6. - 24. miesiącem życia, 5. - 8. oraz 11. - 14. rokiem życia dziecka. Prowadzą one do poważnych zniekształceń kręgosłupa i miednicy, a także mogą powodować garb żebrowy.

Chronologicznie dzielimy je w zależności od wieku w którym pojawia się schorzenie. Wyróżniamy więc skoliozy idiopatyczne:

- niemowlęce (<3 r.ż.)

- wczesnodziecięce (3-10 r.ż.)

- dorastających (>10 lat, do okresu zakończenia wzrostu).

Leczenie skolioz

Leczenie dzieci ze skoliozami ograniczano dotychczas najczęściej do wzmacniania siły mięśniowej wybranych – „słabszych” mięśni i przywracania ruchomości w stawach kręgosłupa i stawach kończyn. Stosowano też gorsety i operacje chirurgiczne. Rzadziej stosowano inne metody.Najnowsze badania wykazują jednak że problem skoliozy posiada o wiele szerszy aspekt. Wielu badaczy nierozerwalnie wiąże skrzywienie kręgosłupa z zaburzeniami w ośrodkowym układzie nerwowym, nie dając jednak wskazówek jak w pełni skutecznie wykorzystać tę odkrywczą wiedzę w praktyce.

Wykazano że bardzo wcześnie powstałe odchylenia w czynnościach ośrodkowego układu nerwowego mogą prowadzić do asymetrii w unerwieniu mięśni formujących postawę, co może z kolei powodować nieprawidłowe pobudzanie mięśni szkieletowych i nieprawidłowe, bo asymetryczne ustawienie kręgosłupa, a w konsekwencji deformacje klatki piersiowej i całego ciała. Układ nerwowy niestety traktuje długo i trwale występujące w ciele anomalie często jako normę, sprzyjając ich utrwalaniu. Powoduje to, że z upływem czasu zatracane jest poczucie właściwego ustawienia ciała w przestrzeni i dochodzi do zaburzenia współpracy mięśni obu stron ciała - przykręgosłupowych tułowia, karku oraz kończyn po stronie wklęsłej i wypukłej skrzywienia. W tym stanie jedne grupy mięśniowe ulegają pozornemu skróceniu, inne zmuszane są do pracy w warunkach wydłużenia. Jedne i drugie tracą możliwość naturalnego i synchronicznego skracania się i wydłużania, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu kostno-mięśniowego.

Do tych zaburzeń dołączają się zmiany czucia głębokiego (czucia własnego ciała) dołączają się też nieprawidłowe reakcje równoważne, wadliwe odruchy postawy i zmienia się sposób chodzenia.

Podejmowane skuteczne leczenie powinno zatem obejmować wszechstronną stymulację układu nerwowego (zmianę odruchowości własnej i nawyków ruchowych wpływających na poprawę czucia własnego ciała), oraz wzrost siły mięśniowej.Metoda klawiterapii daje nam takie możliwości, a skutkiem terapii jest korekcja skoliozy oraz powrót prawidłowych odruchów, właściwej postawy, reakcji równoważnych i prawidłowego chodu.

Garb

Dla chorej osoby jest problemem psychologicznym i kosmetycznym mającym przede wszystkim jednak wpływ na stan czynnościowy narządów wewnętrznych oraz mechanikę ruchów obręczy barkowej i całego ciała. Dla zdecydowanej większości lekarzy i innych terapeutów jest w dalszym ciągu problemem nie do pokonania. W większości efekty stosowanych obecnie terapii nie zadowalają w tym przypadku w pełni ani leczonych, ani leczących.

Jednak w świetle dotychczasowych doświadczeń uzyskanych podczas leczenia klawiterapią osób ze skoliozami - garb jako najbardziej znacząca morfologiczna deformacja klatki piersiowej powstała na drodze czynnościowej, jest (co niezwykłe) w pełni odwracalny!!!

Wymienione zniekształcenie nie dotyczy przecież kości jako takich lecz kształtu i formy złożonego z nich i zawsze przecież ruchomego oddechowo we wszystkich stawach, kostno-mięśniowego narządu jakim jest klatka piersiowa.Na czym polega leczenie i jak przebiega terapia.

Leczenie polega na stymulacji skóry za pomocą uciskania jej wybranych miejsc. Nie powoduje to działań ubocznych ani nie jest bolesne.

W zależności od wielkości skoliozy i stopnia deformacji klatki piersiowej powrót do prawidłowej sylwetki trwać może od kilku dni do kilkunastu miesięcy i wiąże się z koniecznością kontynuowania terapii przez rodziców w domu oraz z koniecznością wykonania kilkakrotnych kilkudniowych kontrolowanych przez terapeutę serii zabiegów w odstępach trzy-pięciomiesięcznych.

Zabiegi trwają zwykle około jednej godziny. Rozpoczyna je ocena efektów leczenia z poprzedniego dnia: pomiar wzrostu – dzieci najczęściej już w trakcie pobytu odzyskują wzrost proporcjonalnie do prostowania skrzywionego kręgosłupa, czasem do kilku centymetrów w trakcie pobytu (efekt rozciąganej sprężyny).


Galeria zdjęć - wyniki leczenia skolioz klawiterapią

Janusz Kołodziejczyk

jest lekarzem który uważa się za przyrodnika zajmującego się zawodowo jednym gatunkiem – człowiekiem. Jego medycyna ma charakter holistyczny - całościowy, a podstawą warsztatu jest psychosomatyka.

Jest specjalistą medycyny rodzinnej, ginekologiem i położnikiem. Stosuje z powodzeniem i satysfakcją klasyczną akupunkturę chińską, aurikulopunkturę, kraniopunkturę, klawiterapię, ryodoraku, terapię manualną, hipnoterapię i psychoterapię ericksonowską oraz analizę transakcyjną, apiterapię, dietetykę, głodówki lecznicze i inne metody kontrolujące i stymulujące procesy samoleczenia organizmu.

Ukończył w 1976 r. w Łodzi Wojskową Akademię Medyczną. Był m.in. uczniem i współpracownikiem ś.p. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego - twórcy powojennej akupunktury w Polsce oraz dr Ferdynanda Barbasiewicza – twórcy klawiterapii.

Jest jednym ze współorganizatorów polskiego nurtu medycyny komplementarnej (integracyjnej), łączącego wiedzę „akademicką” z medycyną „naturalną”.

Jest członkiem kilku polskich towarzystw naukowych, był wydawcą i redaktorem naczelnym czasopism medycznych: „Akupunktura Polska” i „Medycyna Naturalna”, wydawcą podręczników różnych dziedzin medycyny naturalnej.

Napisał „Podręcznik Aurikuloterapii” i „Propedeutykę Refleksologii” oraz pierwszy rozdział do „Podręcznika Klawiterapii” doktora Ferdynanda Barbasiewicza.

Publikuje w czasopismach medycznych i popularnych. Był autorem pionierskich badań termograficznych nad akupunkturą (1984 r.) obiektywizujących jej działanie.

Zdobywał doświadczenie m.in. w Centrum Akupunktury w Warszawie, pracując tam pod kierunkiem prof. Zbigniewa Garnuszewskiego i w Centrum Medycyny Naturalnej w Koszalinie które utworzył w 1985 r. i prowadził do 1992 r. Obecnie prowadzi Centrum Medyczne „OMNIBUS” gdzie leczy i m.in. uczy klawiterapii – najskuteczniejszej formy akupunktury.

Twierdzi że z potrzeby rywalizacji uprawiał z zapałem i dużą ilością kontuzji lekką atletykę, dla hartu ducha oraz zdrowia karate-do, a z potrzeby bliskiego obcowania z cudami natury uprawia kaktusy i swobodne nurkowanie.
Kontakt i zgłoszenia na terapię

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać tylko telefonicznie wybierając numer telefonu komórkowego doktora Kołodziejczyka +48 605 36 13 13.W ten sam sposób też zgłaszamy chęć przybycia na terapię i uzgadniamy jej termin.

Warunkiem przyjęcia do leczenia jest posiadanie aktualnego przednio-tylnego zdjęcia rtg. dziecka (przynajmniej sprzed 6. miesięcy) i wyników badania „MORA”.

Yüklə 56,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə