Fondul social europeanYüklə 281,22 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.12.2016
ölçüsü281,22 Kb.

 

Investeşte în oameni! 

FONDUL SOCIAL  EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 

Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru pro-

movarea adaptabilităţii”  

 

 

 

APEL DE LANSARE 

 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, în calitate de beneficiar, vă anunţă  că din data de 3-08-2009 a început derularea proiectului POSDRU/37/3.2/G/21608 cu titlul 

Formarea profesională a celulelor regionale de sprijin pentru rein-

tegrarea socială şi profesională a surzilor implantaţi cohlear 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara este una 

dintre cele mai mari şi renumite universităţi tehni-

ce din Europa Centrala şi de Est. Ea a fost înfiinţa-

tă în anul 1920, la scurt timp după unirea într-un 

singur stat a tuturor teritoriilor româneşti, pentru a 

răspunde nevoii de ingineri resimţită de societatea 

românească a vremii în relansarea economică la 

care ea s-a angrenat. În cei aproape 90 de ani de 

existenţă, Universitatea „Politehnica” din Timişoa-

ra a produs peste 100.000 ingineri, deosebit de  

apreciaţi, deopotrivă în ţară şi în străinătate, pentru competenţa şi seriozitatea lor.

 

 

În prezent, Universitatea „Politehnica” din Timişoara are 10 facultăţi şi 4 departamente indepen-dente. În cadrul lor studiază aproximativ 15.000 de studenţi şi lucrează circa 800 de cadre didac-

tice titulare şi circa 900 de cadre administrative şi auxiliare. 

Dincolo de bunul său nume în educaţie, Universitatea „Politehnica” din Timişoara are şi recu-

noaşterea de actor de primă clasă pe scena cercetării ştiinţifice româneşti, cu rezultate remarcabi-

le şi pe plan internaţional. Un număr important de centre de cercetare, respectiv de echipe de cer-

cetători constituite ad-hoc, pe diverse teme, pun cu succes în practică strategia de cercetare a 

universităţii, în cadrul a numeroase granturi şi contracte de cercetare câştigate prin competiţie. 

Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie şi produse reali-

zate, toate aducătoare de prestigiu, respectiv de importante fonduri băneşti, pentru universitate. 

 


 

Scurt istoric al implantului cohlear în România 

Statisticile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că 1 până la 3 copii la 1000 de nou 

născuţi vii suferă de hipoacuzie neurosenzorilă profundă (surditate), proporţia nefiind influenţată 

de locaţia geografică sau de nivelul de trai. În România acest lucru înseamnă naşterea a circa 

100–300 de copii surzi în fiecare an. În Marea Britanie se alocă circa 50.000 de lire sterline pen-

tru recuperarea fiecărui astfel de copil, sumă cheltuită pentru dispozitivul bionic şi intervenţia 

chirurgicală (40%), şi pentru reabilitarea funcţională a auzului restaurat prin implantare, 

printr-un program de minimum 3 ani (60%). Motivul pentru care se fac aceste investiţii este dat 

de una dintre concluziile majore ale conferinţei „Florida Starting Points” din 1997: „fiecare 1 

USD cheltuit pentru intervenţie timpurie poate economisi 7,16 USD care ar trebui cheltuiţi 

mai târziu pentru educaţie specială, infracţiuni, asistenţă socială şi 

alte costuri asociate”

În România, în anul 2000, ca urmare a primelor preocupări faţă de te-

rapia surdităţii prin implantare cohleară, a apărut programul naţional al 

Ministerului Sănătăţii prin care se puteau achiziţiona implanturile 

cohleare necesare şi se deconta manopera de specialitate. Abia în ul-

timii 2 ani programul a luat o amploare semnificativă, asigurându-se 

necesităţile majorităţii copiilor născuţi surzi. 

Din păcate, faza chirurgicală (în ciuda complexităţii şi a costului ridicat, de circa 21.000 EUR, a 

dispozitivului bionic implantat) nu rezolvă problema, pentru simplul motiv că etapa chirurgicală 

nu face altceva decât să restaureze auzul, nu şi înţelegerea. Prin analogie, un român îl poate auzi 

perfect pe un vietnamez vorbind, dar nu va fi capabil să înţeleagă mare lucru. Perioada optimă de 

implantare (care creează premisele unei recuperări totale şi rapide a persoanei născute surde) este 

cuprinsă între vârstele de 1–3 ani. Chiar şi în aceste cazuri este necesară o reabilitare de mini-

mum 3 ani până când pacientul implantat va atinge nivelul dezvoltării intelectualităţii şi comuni-

cării verbale al persoanelor cu auz normal de aceeaşi vârstă. Această perioadă se poate prelungi 

cu alţi 3–5 ani da-

că implantarea se 

face la vârste mai 

mari sau dacă pa-

cientul prezintă  şi 

alte afecţiuni aso-

ciate surdităţii. În 

lipsa acestei im-

portante activităţi 

de reabilitare, in-

vestiţia uriaşă, din 

fonduri publice, pentru implementarea etapei chirurgicale, este complet inutilă, şansele de reabi-

litare prin modele naturale (adică de la sine) fiind extrem de scăzute.  

Programul Ministerului Sănătăţii Publice referitor la terapia surdităţii prin implant cohlear nu 

acoperă componenta de reabilitare, cea mai laborioasă şi cea mai cronofagă componentă a terapi-

ei surdităţii. Regre-

tabil este şi faptul că 

problema nu este 

nici măcar cunoscută 

la nivelul Ministeru-

lui Educaţiei, Cerce-

tării  şi Tineretului şi 

nici la nivelul Minis-

terului Muncii, Fa-

miliei şi Egalităţii de 

Şanse. Mai mult, cu excepţia câtorva voluntari entuziaşti, nu există nici specialişti capabili a se 

ocupa de reabilitarea corectă a copiilor implantaţi cohlear. Ca atare, obiectivul mai sus menţionat 

(Florida Starting Points, 1997) nu poate fi atins, iar sumele cheltuite de către Ministerul Sănătăţii 

Publice nu vor substitui cheltuielile sociale ulterioare ale persoanelor născute surde, ci se vor 

adăuga la acestea.  

Prin urmare, acest proiect vine să acopere insuficienţa majoră a specialiştilor din domeniu, pro-

punând crearea celulelor de intervenţie necesare prin formarea profesională a specialiştilor, prin 

elaborarea unei metodologii standardizate de lucru şi acreditarea acesteia, prin specificarea clară 

a interdependenţelor dintre domeniile implicate (inclusiv cu cel medical) şi prezentarea unei so-

luţii viabile, validată experimental, Guvernului României spre instituţionalizare  şi extindere în 

teritoriu. Obiective 

 pregătirea specialiştilor necesari funcţionării celulelor regionale, destinate reabilitării pa-

cienţilor surzi, beneficiari ai terapiei surdităţii prin implantare cohleară; 

 

elaborarea unei metodologii de lucru cu copiii cu implant cohlear;  

introducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) a ocupaţiilor „inginer clinic pentru implant cohlear” şi „logoped formator pentru persoane cu implant cohlear” în ve-

derea acreditării pachetului de cursuri Grupul ţintă 

Grupul căruia i se adresează acest proiect este compus din specialişti psihopedagogi, care se vor 

ocupa de reabilitarea logopedică a copiilor implantaţi cohlear, din asistenţi sociali cu rol în consi-

lierea şi orientarea copilului cu implant şi a familiei sale, precum şi în monitorizarea şi raportarea 

progreselor şi din ingineri specializaţi în electronică, automatizări, calculatoare sau inginerie me-

dicală cu rol în asigurarea interfaţării corecte a dispozitivului bionic (implant) cu sistemul  

neurosenzorial acustic al pacientului, asigurând verificările  şi reglajele periodice necesare. Re-

crutarea se va face, cu precădere, din rândul celor care au deja contacte cu copiii implantaţi 

cohlear, urmând ca eventualele locuri necompletate să fie acoperite cu persoane interesate din 

reţeaua sistemului educaţional de stat, precum şi al structurilor de protecţie socială. 

Pachetul de cursuri 

 Noţiuni fundamentale de anatomie şi fiziologie a auzului uman. Afecţiuni ale acestuia şi 

metode terapeutice specifice, susţinut de expert medical, Prof.univ.dr.med. Stan 

COTULBEA, Şeful Clinicii ORL a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, Timişoara 

 

Abordare developmentală a copilului cu hipoacuzie neurosenzorială profundă şi a fami-liei sale din perspectiva drepturilor copilului şi a teoriei ataşamentului în context comu-

nitar, susţinut de expert medical, Dr.med. Violeta STAN, Universitatea de Medicină  şi 

Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara 

 

Medicina terapiei prin implantare cohleară: screening, diagnostic, şi intervenţie chirur-gicală, susţinut de expert medical, Prof.univ.dr.med. Marcel COSGAREA, Şeful Clinicii 

ORL a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj 

 

Dispozitive bionice destinate terapiei surdităţii (implanturi cohleare). Funcţionare, re-glare, utilizare, susţinut de expert tehnic, Dr.ing. Antonius STANCIU, Universitatea „Po-

litehnica” din Timişoara  

 

Fiabilitatea dispozitivelor medicale implantabile, susţinut de expert tehnic, Dr.ing. Antonius STANCIU, Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

 Elemente de acustică şi fonetică. Discriminarea sunetelor. Procesare de semnale, susţi-

nut de expert tehnic, Dr.ing. Antonius STANCIU, Universitatea „Politehnica” din Timi-

şoara  Copilul cu implant cohlear, susţinut de expert psiho-pedagog, Conf.dr.psih. Rodica 

POPESCU, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

 

Echipa copil-logoped-părinte, susţinut de expert psiho-pedagog, Conf.dr.psih. Rodica POPESCU, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

 Metoda de formare a competenţelor de comunicare la copilul cu implant cohlear, susţi-

nut de expert psiho-pedagog, Conf.dr.psih. Rodica POPESCU, Universitatea „Lucian 

Blaga” Sibiu 

 Protecţia socială a copilului cu nevoi speciale în România: organizare, funcţionare, me-

todologie şi resurse, susţinut de expert psiho-pedagog, Ing. Rodica NEGREA, director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  

 Asistenţă socială specifică, susţinut de expert psiho-pedagog, Psih. Liliana CISMARIU 

 Managementul echipei, susţinut de expert managerial, Conf.dr.ing.ec. Nicolae ŢĂRAN, 

Universitatea de Vest din Timişoara 

 

Integrarea cunoştinţelor dobândite în activitatea de reabilitare, susţinut de manager de proiect, Dr.ing. Antonius STANCIU, Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

 Activităţi practice în lucrul cu copiii implantaţi (reglaje ale implantului, expert tehnic, 

Dr.ing. Antonius STANCIU şi activităţi de reabilitare, experţi psiho-pedagogi, Psih. 

Carmen ŞTEFĂNESCU şi Psih. Simona NEDELA, Centrul de Educaţie Incluzivă nr. 2 

din Sibiu) Echipa de management a proiectului 

 Manager de proiect: Dr.ing. Antonius STANCIU 

 Asistent al managerului pe probleme administrative: Dr.ing. Adriana ALBU 

 Asistent al managerului pe probleme tehnice: Dr.ing. Loredana STANCIU 

 Responsabil financiar: Ec. Florian MICLEA 

 Consilier juridic: jurist Alina ATANASESCU 

Alte informaţii 

Prin implementarea prezentului proiect se promovează conceptul de egalitate a şanselor, 

indiferent de sex, etnie, convingeri politice sau religioase şi nediscriminarea. 

Toate cursurile din pachet sunt obligatorii, indiferent care este specializarea dorită de candidat 

(inginerie clinică, terapia limbajului sau asistenţă socială). Fiecare curs se va finaliza cu o evalu-

are sub formă de test grilă. Nota finală pe fiecare specializare se va calcula ponderat din notele 

obţinute la evaluări, astfel: 70% pentru cursurile de specialitate şi câte 10% pentru cursurile de la 

specializările conexe. Toţi cursanţii care vor finaliza pregătirea vor primi un certificat de absolvi-

re însoţit de o foaie matricolă. 

Cursurile se vor desfăşura doar la sfârşit de săptămână (vineri şi sâmbătă), după un orar stabilit 

ulterior, începând din luna decembrie 2009 şi până în luna iunie 2010. Conform axei prioritare şi 

a domeniului major de intervenţie pe care se derulează proiectul, pot să participe la pregătire 

doar persoane angajate sau cu titulatura de „persoană fizică autorizată” (PFA).  

Datorită finanţării nerambursabile oferită de Fondul Structural European, accesul la cursurile de 

formare este gratuit. Pentru persoanele care nu sunt din Timişoara şi care solicită acest lucru, în 

funcţie de numărul de persoane înscris şi în limita fondurilor disponibile, se va asigura gratuit 

cazare şi transport (în regim de rambursare). 


 

Dosarul de înscriere al candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente: 

 

Cerere de înscriere la cursuri  

Curriculum Vitae în format european  

Formular individual de înregistrare a grupului ţintă  

Declaraţie de consimţământ cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale  

Copii după diplomele de studii  

Copie după cartea de identitate  

Adeverinţă de la locul de muncă sau dovada de PFA  

Adeverinţă medicală Înscrierea la cursuri se va face în perioada 2–20 noiembrie 2009, de luni până vineri, în intervalul 

orar 10:00–14:00, prin depunerea dosarului la secretariatul proiectului. Pentru candidaţii din alte 

localităţi, există şi posibilitatea expedierii dosarului printr-un curier rapid la adresa: 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 

Bd. Vasile Pârvan nr. 2 

Sala B616, et. 6 

RO–300223 Timişoara 

Responsabil: Dr.ing. Adriana ALBU, asistent al managerului pe probleme administrative 

Tel: +40-256-403253 

Mobil: +40-72-2670877 

Email: adriana.albu@aut.upt.ro 

Informaţii suplimentare şi formularele tipizate pentru dosarul de înscriere sunt accesibile la secreta-

riatul proiectului sau la www.aut.upt.ro/~adrianaa/POSDRU.html 

După înscrierea candidaţilor, în intervalul 23–26 noiembrie 2009 se va întruni comisia de selecţie a 

cursanţilor. Lista cu persoanele acceptate la cursuri va fi afişată în data de 27 noiembrie 2009 la avi-

zierul proiectului şi pe situl mai sus amintit.  

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Opera-

ţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Yüklə 281,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə