Fizioterapiya 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?Yüklə 1,04 Mb.
səhifə1/18
tarix01.01.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#4044
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Fizioterapiya
1) Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
A) Fizioterapevtik müalicəyə göndərilən xəstələrin sayı

B) Birincili xəstələrin sayı

C) Şöbədə fizioterapevtik aparatların sayı

D) Fizioterapevtik müalicənin əhatə edilmə göstəricisi

E) Şöbədə həkim- fizioterapevtlərin sayı
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии» Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
2) Orta tibb personalı üçün il ərzində fizioterapevtik prosedurların aparılmasının nisbi vahidi nə qədərdir?
A) 30 000 vahid

B) 10 000 vahid

C) 25 000 vahid

D) 15 000 vahid

E) 20 000 vahid
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
3) Bir nisbi fizioterapevtik vahidə düşən müddət nə qədərdir?
A) 15 dəqiqə

B) 5 dəqiqə

C) 8 dəqiqə

D) 12 dəqiqə

E) 10 dəqiqə
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
4) Masaj üzrə tibb bacısının növbəsinə düşən yükün norması hansıdır?
A) 36 nisbi vahid

B) 26 nisbi vahid

C) 30 nisbi vahid

D) 21 nisbi vahid

E) 18 nisbi vahid
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
5) Fizioterapiya şöbəsində bir növbədə neçə prosedur aparılır?
A) 300 prosedur

B) 100 prosedur

C) 50 prosedur

D) 200 prosedur

E) 250 prosedur
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
6) Fizioterapevtik aparatların düzgün istismarı və işinin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyəti kim daşıyır?
A) Tibb hissəsinin rəhbərinin müavini

B) Həkim- fizioterapevt

C) Baş həkimin ümumi işlər üzrə müavini

D) Tibb müəssisəsinin rəhbəri

E) Baş tibb bacısı
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
7) Fizioterapevtik şöbə anlayışı nə deməkdir?
A) Fizioterapevtik yardımın ilkin forması

B) Reabilitasiya şöbəsi

C) Xüsusiləşmiş müalicəvi- profilaktik təşkilat

D) Bərpa müalicəsi şöbəsi

E) Tibbi müəssisənin sərbəst bölməsi
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С. «Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
8) Su-istilik müalicəsi otağının hündürlüyü hansı ölçüdən az olmamalıdır?
A) 3.5 m

B) 3 m


C) 2.5 m

D) 2.75 m

E) 4 m
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
9) Su müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış axınının nisbəti nə qədərdir?
A) +4…- 5

B) +2…- 4

C) +5…- 6

D) +1…- 3

E) +3…- 5
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
10) Palçıq müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış nisbəti nə qədərdir?
A) +1…- 2

B) +2…- 3

C) +4…- 5

D) +3…- 4

E) +5…- 5
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С. « Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
11) Palçıq- su müalicəsi şöbəsində havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?
A) +21 °C

B) +30 °C

C) +23 °C

D) +25 °C

E) +28 °C
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
12) Müalicəvi hovuzda bir pasiyent üçün nəzərdə tutulan suyun hesablama sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 5 m²

B) 6 m²


C) 8 m²

D) 7 m²


E) 4 m²
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
13) Su müalicəsi şöbəsində kompressor hansı məqsədlə quraşdırılmalıdır?
A) Natrium xlorid vannaları üçün

B) Aromatik vannalar üçün

C) Karbon vannaları üçün

D) Sualtı-masaj üçün

E) Mirvari vannaları üçün
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
14) Duş otağının sahəsi hansı ölçüdən az olmamalıdır?
A) 35 m²

B) 45 m²


C) 25 m²

D) 10 m²


E) 15 m²
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
15) Parafin-ozokerit müalicəsi otağı üçün bir iş yerinə (çarpayıya) düşən sahə nə qədər olmalıdır?
A) 4 m²

B) 8 m²


C) 10 m²

D) 6 m²


E) 12 m²
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
16) Aşağıdakı cihazlardan hansı yerlə birləşmir?
A) «Экран-2»

B) «УВЧ-30-2»

C) «Тонус-2»

D) «Искра-1»

E) «Луч-2»
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

17) Beynəlxalq sistemdə («СИ») cərəyan şiddəti hansı vahidlə ölçülür?
A) Amper

B) Millimetr

C) Vatt

D) Coul


E) Volt
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
18) Fizioterapevtik aparatlarda potensiometr nəyi tənzimləmək məqsədilə istifadə edilir?
A) İntensivliyi

B) Gücü


C) Gərginliyi

D) İnduksiyanı

E) Cərəyan şiddətini
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
19) Elektrik sahəsinin gərginliyi nədir?
A) Elektrodlar arasında baş verən kimyəvi prosesdir

B) Zəncir sahəsində sabit cərəyani vasitəsilə həyata keçirilən işdir

C) Yükün hərəkət sürətinin dəyişilməsinə bərabər olan ölçüdür

D) Sahənin iki nöqtələri arasındakı potensiallar fərqidir

E) Potensial enerjinin səviyyəsidir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
20) Maqnit sahəsi hansı vahidlə ölçülür?
A) Vatt

B) Volt


C) Amper

D) Coul


E) Tesla
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
21) Elektromaqnit dalğalarının fəzada və zamanda nizamlı yayılması hansı şüalanma növü üçün xarakterikdir?
A) Lazer şüalanması

B) İnfraqırmızı şüalanma

C) Ultrabənövşəyi şüalanma

D) Qısa ultrabənövşəyi şüalanma

E) Görünən şüalar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
22) Əks pyezoelektrik effekt hansı təsir növündə istifadə edilir?
A) İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi

B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

C) Ultrasəs

D) Daimi maqnit sahəsi

E) Tonüstü tezlikli cərəyan
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
23) Aşağıdakılardan hansı dəyişən cərəyanı dəqiq səciyyələndirir?
A) Dövri olaraq ölçüsünə və istiqamətinə görə dəyişən cərəyan

B) Elektrik yüklərinin nizamlanmış hərəkəti

C) Spiralın daxilində yaranan yüksək tezlikli maqnit sahəsinin təsiri altında toxumalarda yaranan cərəyan

D) Rəqsi xarakterli elektrik yüklərinin istiqamətlənmiş hərəkəti

E) Ölçüsünə görə dəyişən cərəyan
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
24) Fizioprofilaktikanın kompleks proqramında fiziki amillərin hansı məqsədlə tətbiqi nəzərdə tutulur?
A) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin aşağı düşməsi

B) Xəstəliyin inkişafının qarşısının alınması

C) Hipodinamiya vəziyyətinin aradan qaldırılması

D) Cərrahi müdaxilə

E) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
25) İlkin profilaktika hansı tədbirlərə yönəldirilir?
A) Xəstəliklərin inkişafının qarşısının alınması

B) Hipodinamiya vəziyyətinin aradan qaldırılması

C) Keçirilmiş xəstəlikdən sonra fəsadın müalicəsi

D) Cərrahi müdaxilə

E) Travmadan sonra orqanizmin bərpa olunması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
26) İkincili profilaktikaya hansı tədbirlər daxildir?
A) Xəstəliyin fəsadlarının qarşısının alınması

B) Mübadiə proseslərinin səviyyəsinin enməsi

C) Cərrahi müdaxilə

D) Xəstəliklərin kəskin mərhələdə müalicəsi

E) Sümük toxumasının reparasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
27) Premorbid profilaktikanın məqsədi nədir?
A) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin aşağı düşməsi

B) Soyuğun təsirlərinə qarşı orqanizmin həssaslığının artırılması

C) Hemodinamikanın vəziyyəti

D) Xarici mühitin mənfi təsirlərinə qarşı orqanizmin müqavimətinin artırılması

E) Cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
28) İkincili profilaktikanın məqsədi nədir?
A) Xroniki iltihab prosesinin müalicəsi

B) Xroniki xəstəliyin fəsadının profilaktikası

C) Xəstəliyin kəskin dövrünün müalicəsi

D) Hemodinamikanın vəziyyəti

E) Cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
29) Profilaktik proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsində fiziki amillərin rolu nə ilə müəyyən edilir?
A) Xəstəliklərin müalicəvi effektinin dəyişməməsi ilə

B) Orqanizmin adaptasiya imkanlarını dəyişməməsi ilə

C) Soyuğun təsirlərinə qarşı orqanizmin həssaslığının artması ilə

D) Fiziki amillər vasitəsilə ağrısız müalicə

E) Mübadilə proseslərinin səviyyəsininaşağı düşməsi ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
30) Fizioterapiya amilləri ilə ikincili fizioterapevtik profilaktikanın təşkilində nə nəzərdə tutulmalıdır?
A) Elektroişıq müalicə şöbəsinin olması

B) Dərman müalicəsi

C) Reanimasiya şöbəsinin olması

D) Cərrahi müdaxilə

E) Funksional diaqnostika kabinetinin olması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
31) Fizioterapiya nədir?
A) Palçıqla müaliçə

B) İqlimlə müalicə

C) İşıqla müalicə

D) Təbii amillərlə müalicə

E) Mineral sularla müalicə
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
32) Kurortologiya nə deməkdir?
A) Duz ilə müalicə

B) Ultrasəslə müalicə

C) Hava ilə müalicə

D) Müalicə yeri

E) İşıqla müalicə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat :Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
33) Göstərilənlərdən hansı fiziki üsullarla müalicənin üstünlüklərinə aid deyildir?
A) Müalicə qeyri – invaziv üsulla aparıldığından

B) İstifadəsi asandır və ucuz başa gəlir

C) Xroniki xəstəliklərin remissiya dövrünü uzadır

D) Müalicə təcili yardım məqsədilə istifadə olunduğundan

E) Dərman xəstəliyi və allergiya törətmir
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
34) Fiziki amillərin orqanizmə təsiri hansı mərhələlərdən ibarətdir?
A) Kimyəvi, bioloji

B) Biofiziki, biokimyəvi

C) Fiziki, fziki - kimyəvi

D) Biofiziki, biokomyəvi, bioloji

E) Fiziki - kimyəvi, bioloji
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı, 2010.
35) Fiziki üsullarla müalicə təyin olunarkən nə nəzərə alınmır?
A) Cinsi

B) Konkret fiziki amilə qarşı əks göstərişin olmasını

C) Yaşı

D) Yanaşı xəstəliyin olmasınıE) Xəstənin çəkisi
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
36) Göstərilənlərdan hansı fiziki üsullarla müalicə prinsiplərinə aid deyildir?
A) Ardıcıllıq prinsipi

B) İndiviudal yanaşma

C) Kurs üzrə müalicə aparmaq

D) Kompleks təsir etmə

E) Polipraqmaziya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
37) Göstərilən xəstəliklərdən hansı fiziki üsullarla müalicəyə əks göstərişdir?
A) Mədə və on iki barmaq bağırsağın xora xəstəliyi, yarımkəskin dövr

B) Gərginlik stenokardiyası II FS

C) Hipertoniya xəstəliyinin III mərhələsi

D) Ekzema

E) Nevrasteniya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
38) Göstərilənlərdən hansı fiziki üsullarla müalicəyə əks göstəriş deyildir?
A) Qanın sistem xəstəlikləri

B) Qızılyel

C) Açıq vərəm

D) Bəd xassəli şişlər

E) Kaxeksiya
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
39) Dəyişən cərəyan tezliyinin ölçü vahidi nədir?
A) Kulon

B) Tesla


C) Volt

D) Hers


E) Milliamper
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010
40) Toxumaların elektrik keçiriciliyi nədir?
A) Maye mühitində elektronların istiqamətlənmiş hərəkəti

B) Dipol molekulların öz oxu ətrafında fırlanması

C) Cərəyanın mühitdə yayılması

D) Toxumaların elektrik keçirmə qabiliyyəti

E) Cərəyan təsirindən toxuma strukturlarının dəyişilməsi
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
41) Göstərilənlərdən hansının elektrik keçirmə qabiliyyəti daha yüksəkdir?
A) Əzələ

B) Piy toxuması

C) Dəri

D) Qan


E) Sümük
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
42) Qalvanizasiyada hansı cərəyandan istifadə olunur?
A) Alçaq gərginlikli, zəif şiddətli sabit cərəyan

B) Ultrayüksək tezlikli cərəyan

C) Yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan

D) Yüksək tezlikli, yüksək tezlikli cərəyan

E) Alçaq tezlikli, zəif şiddətli impuls cərəyan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı, 2010.
43) Qalvanizasiyada istifadə olunan cərəyanın gərginliyi nə qədər olur?
A) 60 – 110 V

B) 50 – 100 V

C) 30 – 80 V

D) 20 - 40 V

E) 15 - 30 V
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
44) Qalvanizasiyada istifadə olunan cərəyanın şiddəti nə qədər olur?
A) 20 mA - dək

B) 100 mA - dək

C) 50 mA - dək

D) 80 mA – dək

E) 5 mA – dək
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
45) Canlı toxumalarda qalvanik cərəyan təsirindən hansı biofiziki proseslər gedir?
A) Karbohidrat və zülal mübadiləsi ləngiyir

B) Dəridə bioloji fəal maddələrin miqdarı azalır

C) Hüceyrə daxilində və xaricində ion konsentrasiyasının dəyişməsi

D) Mexaniki rəqslərin artması

E) Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
46) Göstərilən xəstəliklərdən hansı qalvanik cərəyanla müalicəyə əks göstərişdir?
A) Nevralgiya

B) Dispepsiya

C) Qanın sistem xəstəliyi

D) Parodontoz

E) Hipertoniya xəstəliyi II mərhələ
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
47) Göstərilən xəstəliklərdən hansında qalvanik cərəyan göstərişdir?
A) Qanın sistem xəstəlikləri

B) Toksik vəziyyət

C) Şiş xəstəlikləri

D) Onurğa osteoxondrozu

E) Ekzema
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
48) Dərman elektroforezi nədir?
A) Elektromaqnit dalğaları ilə dərmanların orqanizmə yeridilməsi

B) Elektrik sahəsinin təsiri ilə dərmanları orqanizmə yeritmək

C) Ultrasəs vasitəsiləa dərmanların orqanizmə yeridilməsi

D) İmpuls cərəyanları vasitəsilə dərmanların orqanizmə yeridilməsi

E) Qalvanik cərəyan vasitəsilə dərmanların orqanizmə yeridilməsi
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010
49) Göstərilənlərdən hansı dərman elektroforezinin qanunauyğunluqlarına aid deyildir?
A) Kation xassəli dərmanlar daha çox daxil olur

B) Dərmanın qatılığı 2 – 5 % olmalıdır

C) İstifadə olunan dərmanın 40% - ə qədəri daxil olur

D) Yaş artdıqca daxil olma azalır

E) Dərmanlar selikli qişalardan daha çox daxil olur
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
50) Göstərilənlərdən hansı elektroforezin üstünlüklərindən deyildir?
A) Mədə - bağırsaq traktını qıcıqlandırmır

B) Dərmanlar ion halına çevrildiklərindən farmakoloji fəallıq yüksəlir

C) Xəstəliklərin kəskin dövründə təyin olunur

D) Dərmanlar bilavasitə patoloji proses nahiyyəsinə verilir

E) Depo halında toplanır
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
51) Dərman elektroforezinin yeni üsulu hansıdır?
A) Endonazal elektroforez

B) Transorbital elektroforez

C) Yaxalıq nahiyyəsinin elektroforez

D) Toxumadaxili elektroforez

E) Endovaginal elektroforez
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
52) Bu üsullardan hansını elektoforezlə bir gündə vermək olmaz?
A) Masaj

B) Duşlar

C) Vannalar

D) Palçıq müalicəsi

E) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. »Физиотерапия и курортология»:Руководство в 3 - х томах. - М. 2008.
53) Göstərilən xəstəliklərin hansında elektroforez təyin etmək olar?
A) Dərman maddəsinə qarşı həssaslıq

B) Kəskin dermatit

C) Anemiya

D) Kəskin konyuktivit

E) Revmatoidli artrit orta fəallıqda
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
54) Elektroyuxu ilə müalicədə hansı formalı impuls cərəyanından istifadə olunur?
A) Sinusoidal

B) Eksponensial

C) Düzbucaqlı

D) İtibucaqlı

E) Qalvanik cərəyandan
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
55) Elektroyuxu terapiyasında cərəyanın tezliyi nə qədər olur?
A) 1 – 160 Hs

B) 1000 – 1200 Hs

C) 0 - 100 Hs

D) 1500 – 2000 Hs

E) 50 – 100 Hs
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
56) Düzbucaq formalı cərəyan hansı sistemə təsir edərək yuxu törədir?
A) Baş beynin yan mədəciklərinə

B) Karbohidrat mübadiləsinə

C) Serotonin və asetilxolin sintezinə

D) Lipid mübadiləsinə

E) Limbik sistemə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
57) Göstərilənlərdən hansı elektroyuxunun müalicəvi təsirinə daxildir?
A) Desensibilizəedici

B) İltihabəleyhinə

C) Trofiki

D) Sedativ

E) Ödeməleyhinə
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı 2010.
58) Elektroyuxu hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?
A) Nevroz

B) Konyuktivit

C) Fantom ağrılar

D) Enurez

E) İnfarktdan sonrakı kardioskleroz
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
59) Göstərilən xəstəliklərdən hansında elektroyuxu təyin etmək olar?
A) Nevrozun isterik forması

B) Yüksək hərarət

C) Neyrodermit

D) Epilepsiya

E) Blefarit
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
60) Elektroyuxu terapiyasında elektrodlar necə yerləşdirilir?
A) Alın – mastoidal

B) Göz - ənsə

C) Bitemporal

D) Göz – mastoidal

E) Alın - ənsə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
61) Elektroyuxu terapiyasında cərəyanın verilmə müddəti nə qədərdir?
A) 30 – 60 dəq.

B) 5 – 10 dəq.

C) 12 – 15 dəq.

D) 20 – 30 dəq.

E) 60 – 120 dəq.
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya” Bakı. 2010.
62) Transkranial elektroanalgeziyada hansı formalı impulsdan istifadə olunur?
A) Düzbucaqlı

B) Sinusoidal

C) İtibucaqlı

D) Yarımsinusoidal

E) Qalvanik
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiy”. Bakı. 2010.
63) Transkranial elektroanalgeziya üsulunda cərəyanın tezliyi nə qədər olur?
A) 1 – 160 Hs

B) 0 – 100 Hs

C) 100 – 150 Hs

D) 2500 – 3000 Hs

E) 60 – 2000 Hs
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya” Bakı. 2010.
64) Transkranial elektroanalgeziyanın əsas ağrı kəsici effeti nəyə məxsusdur?
A) Adrenalinin miqdarının artması

B) Serotonin və histaminin miqdarının artması

C) Endorfin və enkefalinlərin ayrılması

D) Qanda qlükozanın miqdarının artması

E) Antinosiseptiv sistemin tormozlanması
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
65) Göstərilənlərdən hansı transkranial elektroanalgeziya ilə müalicəyə əks göstərişdir?
A) Yorğunluqlar

B) Fantom ağrılar

C) Kəskin alkoqol abstinent sindromu

D) Qapalı kəllə - beyin travması

E) Kauzalgiya
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
66) Göstərilənlərdən hansı transkranial elektroanalgeziya ilə müalicəyə göstərişdir?
A) Doğuş ağrıları

B) Epilepsiya

C) Miokard infarktı

D) Talamik ağrılar

E) Gicişən dermatozlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat :Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
67) Elektrodiaqnostika hansı məqsədlə aparılır?
A) Mikrosirkulyasiyanı aşkar etmək

B) Arterial qan dövranını müayinə etmək

C) Əzələ trofikasını öyrənmək

D) Venoz qan dövranını müayinə etmək

E) Zədələnmə nahiyyəsini aşkar etmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Физиотерапия и курортология»:Руководство в 3 - х томах. М. 2008
68) Elektrodiaqnostikada hansı cərəyandan istifadə olunur?
A) İtibucaqlı

B) Qalvanik

C) Sinusoidal

D) Yarımsinusoidal

E) Düzbucaqlı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
69) Elektrodiaqnostikanı aparakən hansı üsuldan istifadə olunur?
A) Unipolyar, bipolyar

B) Seqmentar

C) Lokal

D) Reflektor – seqmentar

E) Reflektor
Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya” Bakı. 2010.
70) Elektrostimulyasiya nə məqsədlə aparılır?
A) Qan dövran pozğunluqlarında

B) Raxit xəstəliyində

C) Hipotoniya xəstəliyində

D) Saya və eninə zolaqlı əzələləri parez və iflicində

E) Sümük sınıqlarında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə