Fidan Bağırova Elmi rəhbər: dos. Ramin BayramlıYüklə 103,88 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2017
ölçüsü103,88 Kb.
#11378

 

  

 HEPATİT  C

 

  

Fidan Bağırova 

  

Elmi rəhbər: dos.Ramin Bayramlı 

 Flaviviridae fəsiləsi Hepacivirus cinsi 

 50nm ölçüsündə, sferik quruluşlu  Mürəkkəb virusdur  Təkzəncirli müsbət RNT  

 

 

Nuklein turşusu

 

Kapsid proteini Superkapsid 

VİRUSUN QURULUŞU 

E1 

   E2 

QLİKOPROTEİNLƏR

 
 

97000 nukleotiddən ibarətdir  

 

  Genom “açıq oxuyucu struktur”- dan (open 

reading frame) təşkil olunub və hər iki ucu 

oxunmayan UTRs sahələri ilə əhatələnib

 

 5‘UTRs: translyasiya prosesini idarə edir

 

 3‘UTRs: virus replikasiyası zamanı (

-

)RNT sapının 

sintezini idarə edir

 

 

Patrick Murray, Ellen Jo Baron, James H.Jongensen (2003) Hepatit C, Clinical Microbiology 

P1480 


VİRUSUN GENOMU 

VİRUSUN GENOMU 

EPİDEMİOLOGİYA 7 genotipi var:  

1a – Cənubi və Şimali Amerika, 

Avstraliya 

 1b – Avropa və Asiya 

 2a – Yaponiya və Çin 

 2b – Şimali Avropa və ABŞ 

 2c – Şərqi və qərbi Avropa 

 3a - Avstraliya 

 4a - Misir 

 4c – Mərkəzi Afrika 

 5a – Cənubi Afrika 

 6a - Viyetnam 

 7a and 7b - Tayland 

  

  

Estee Török, ED Moran, Fiona Cooke (2013) 

Hepatit C, Oxford Handbook of IDM 

P462 


 

Ə

n sıx rastlanan 

1 və 3 

Qan və qan məhsulları ilə 

 Vena daxili narkotik vasitələrin istifadəsi   

Hemodializ, kolonoskopiya və digər tibbi prosedurlar 

 Cinsi əlaqə 

 Vertikal yolla anadan dölə 

YOLUXMA YOLLARI 

HCV lipoproteinlərdən istifadə edir 

 

Hüceyrəyə daxil olarkən Yeni virus hissəcikləri formalaşarkən 

Hüceyrədən xaric olarkən  

E2 qlikoproteini vasitəsilə hepatositlərin səthindəki CD81 və 

LDL reseptorlarına bağlanaraq hüceyrəyə daxil olur 

 Virus kapsiddən azad olur 

 Viral genom ribosomlara bağlanır və erkən proteinlərin 

sintezi başlayır 

 NS3, NS4, və NS5-dən ibarət replikasiya kompleksi əmələ gəlir  

 NS5 hesabına (+)RNT- dən aralıq (-)RNT əmələ gəlir və 

yeni (+)RNT sintezi baş verir 

 

 

 Şemseddin Ustaçelebi (1999) 

Hepatit C, Temel ve Klinik Mikrobioloji 

p884 

 

VİRUSUN REPLİKASİYASI  

Struktur proteinlərdən və (+)RNT- dən yeni 

virus hissəcikləri formalaşır 

 Tumurcuqlanma yolu ilə xaric olur 

VİRUSUN REPLİKASİYASI 

6-8 həftəlik inkubasiya dövründən sonra 15% hallarda kəskin hepatit 

     

Simptomlar: 

• Yorğunluq 

• İştahasızlıq 

• Halsızlıq 

• Qaşıntı 

• Sağ qabırğaaltı nahiyyədə ağrı 

• Qusma 


• Əzələ və oynaq ağrıları 

 85% hallarda isə xroniki hepatit 

KLİNİKA 

KLİNİKA 

                        

KƏSKİN HEPATİT

 

KLİNİKA 

XRONİKİ HEPATİT

                        

SİRROZ (20

-30%)                                  HSK (5-10%) 

Ölüm  (5


-10%) 

18il 

21 il 

28il 

KLİNİKA 

Xroniki hepatit 

Sirroz 

Hepato sellular  karsinoma 

KLİNİKA 

Qaraciyərdən kənar manifestlər

 Krioqlobulinemiya 

Non-Hodgkins limfoması

 Glomerulonefrit 

Porphyria cutanea tarda Tiroid pozğunluqlar

 Diabetes mellitus Digər autoimmun xəstəliklər

 Idiopatik pulmonar fibroz  

Donald Jensen, Nancy Reau (2013) 

Hepatitis C , OAIDL 

p85 


 

KLİNİKA 

 

Pankreas hüceyrələrində çoxala bildiyindən

 

Şəkərli diabetə  səbəb olur

!!!!! 


KLİNİKA 

Uzm. Dr. Bahri TEKER (2007) 

Hepatit C, Mikrobioloji 

P 302 


  

Virus hepatosit

ləri zədələyir

 

 

• Sitopatik təsiri yoxdur 

• Tc limfositlərin vasitəsilə

  Kanserogenliyi

 

isbat olunmayıb 

 

  

PATOGENEZ 

Uzm. Dr. Bahri TEKER (2007) 

Hepatit C, Mikrobioloji 

P 302 


 

• Transaminaza səviyyəsi yüksək olanlar

 

• Qan və qan məhsullarından istifadə edənlər 

• Qan, orqan və ya toxuma donorları

 

• Resipiyentlər 

• Hemodializ xəstələri

 

• HBV və HİV virusu aşkarlanan şəxslər 

• Narkotik istifadəçiləri

 

• HCV pozitiv ananın dünyaya gətirdiyi körpələr 

• HCV pozitiv şəxslə cinsi əlaqədə olanlar

 

• HCV pozitiv material ilə çalışan tibb işçiləri 

 

RİSK QRUPU 

 

 

  

Təməl l


aborator test

lər


 

ALT səviyyəsinin təyini

 

ALT/AST indeksi Qan hüceyrələrinin sayılması

 

PT/İNR 

Seroloji testlər

 

Anti 


 HCV 


RİBA

 

PA Viroloji testlər

 

HCV RNT nucleic acid test Kəmiyyət

 

Keyfiyyət 

HCV core antigen EİA

 

HCV genotipləndirilməsi 

1a - 6 


Qaraciyər biopsiyası

 

Fibrozun qeyri-invaziv markerləri

 

APRİ 

Fibro test 

Transient elastrography 

Genetik markerlər

 

İL28B


 

TƏMƏL LABORATOR TESTLƏR 

 Biluribinin 

serumda səviyyəsi

 10 mg/dl 

yüksəkdir (4 həftə 

müddətində normaya enir)

 

 • ALT səviyyəsi 

100-


1000 IU/L arasında dəyişir 

 

(xəstələrin 40% -

də 


normal səviyyədə)

 

 ALT/AST indeksi  sirrozun indikatorudur 

 Trombositopeniya  

PT 

 

 

• İNR  ↑


 

 

Sercan Ulusoy, Hakan Leblebicioglu (2011) Hepatit C, Viral İnfeksiyonlar

 

p73 

 

SEROLOJİ TESTLƏR 

 

 Anti-

HCV spesifikliyi aşağıdır

 

 

HCV antigenlərinə qarşı anticismlər 3 – 

6 aydan sonra yaranır

 

İmmunsupressiv xəstələrdə isə yaranmır 

 

Skrininq əhəmiyyətli testlərdir 

Antigen kimi rekombinant HCV proteinləri istifadə olunur

 


SEROLOJİ TESTLƏR 

EİA 


  

ci nəsil


 

NS4 proteini aşkarlanır

 

 

  ci nəsil (95%)

 

NS4 + core proteinləri aşkarlanır 

 

                      3  

cü nəsil 

Ns4 + core +NS5 proteinləri aşkarlanır   

 

                          (99%)  

SEROLOJİ TESTLƏR 

SEROLOJİ TESTLƏR 

RIBA (recombinant immunoblot assay) 

 Anti HCV testlərini təsdiqləyici testdir

 

 4 virus antigenini və superoksid dismutazanı aşkarlayır

 

 Təyin olunan protein sayı ≥2 olduqda nəticə pozitivdir

 

 

Üstün xüsusiyyəti

: ilk 3 


 

10 gündə belə virusu aşkar etmək mümkündür

 

 SEROLOJİ TESTLƏR 

Keyfiyyət testləri: RT 

- PCR (reverse transcriptase) 

 Kəmiyyət testləri: bDNT və PCR –

 based  


  

Viral yükün həm diqnozun qoyulmasında, həm də      

            müalicənin gedişini izləmək üçün istifadə olunur

 

                

            Həssaslığı ən yüksək olan 

real time PCR 

                 

Metod 10 

 15 IU/ml belə virusu aşkarlaya bilir

 

             

VİROLOJİ  TESTLƏR 

VİROLOJİ  TESTLƏR 

Qaraciyərdə fibroz və nekrotik proseslərin 

dəyərləndirilməsində

 

 Müalicəyə başlamaq qərarının verilməsində

 

 Müalicənin gedişini izləmək üçün

 

BİOPSİYA HİSTOLOJİ SKORLAMA SİSTEMLƏRİ 

SKOR 

     

METAVİR SİSTEMİ

 

İSHAK SİSTEMİ

 

         Fibroz yoxdur     Fibroz yoxdur 

Yayılmış periportal fibroz 

Bəzi sahələrdə fibroz ±

 

Qısa fibroz septalar 

Porta  portal septalar 

 (>1 septa) 

Bir çox sahədə fibroz ±

 

Qısa fibroz septalar 

Porta  sentral septalar 

Bir çox sahədə fibroz ±

 

Porta - portal körpülər

 Sirroz 

Yayılmış portal fibroz

 

Porta - 


portal körpülər

     

Porta - portal, porta  santral 

körpülər və İnkomplet sirroz

      - 

Sirroz 


Anti - HCV pozitiv 

Təsdiqləyici testlər

 

RİBA pozitiv və ya HCV – RNT pozitiv 

RİBA negativ və HCV –

 RNA negativ 

Araşdırmanı dayandır

 

Serum ALT səviyyəsi 

Yüksək


 

Normal 


 

Biopsiya və müalicəyə başlamaq

 

qərarına bax 

 

Bir ay fasilə ilə iki dəfə təkrarla 

Yüksək


 

Normal 


Altı ay fasilə ilə iki dəfə təkrarla

 

Normal olduqda bir il fasilə ilə təkrarla 

Sercan Ulusoy, Hakan Leblebicioglu (2011

Hepatit C, Viral İnfeksiyonlar 

p73 


 

18 yaşdan yuxarı olan şəxslər

 HCV  

RNT pozitiv olan şəxslər 

Serum ALT səviyyəsi yüksək olan şəxslər 

Qaraciyər biopsiyası: Metavir skoru ≥2 

;  İshak 

skoru 

≥3

 

olan şəxslər 

Biokimyəvi və hemolitik göstəriciləri: hemoqlobin kişilərdə 

>13g/dl 

,qadınlarda >12g/dl ; neytrofil 

sayı 


>1500/mm

³

 ; kreatinin<1.5 mg/dl 

Kompensasiya oluna bilən qaraciyər xəstəliklərində: total biluribin 

<1.5g/dl, albumin 

>3,4g/dl, trombosit >75.000/mm

³

 

Depressiv halda olan, kontrolu mümkün şəxslər 

KİMLƏR MÜALİCƏ OLUNA BİLƏR? 

Sercan Ulusoy, Hakan Leblebicioglu (2011) 

Hepatit C, Viral İnfeksiyonlar

 

p73 Kontrolu mümkün olmayan depressiya

 

 İmmun xəstəlikləri olan şəxslər

 

 Müalicə olunmamış tiroid xəstəlikləri

 

 Yaş 

<2 

 Hamiləlik

 

 Digər xəstəliklər (diabetes mellitus, koronar arteriya xəstəlikləri, 

hipertenziya və s.)

 

  

 

  

Donald Jensen, Nancy Reau (2013) 

Hepatitis C , OAIDL 

p85 


 

Ə

KS GÖSTƏRİŞLƏR 

İlk seçim preparatı: İnterferon

 

 

Hüceyrəvi immuniteti stimulə edir 

Sitokin ifrazına təkan verir 

 

 Kombinasiyalı müalicədə: 

Ribavirin 

 

Quanozin nukleozidlərinin analoqu olmaqla replikasiya prosesini pozur 

 

  

Donald Jensen, Nancy Reau (2013) 

Hepatitis C , OAIDL 

p87 


 

MÜALİCƏ 

İFN həftədə 3 dəfə genotipdən aslı olaraq 

 6 aydan –12 aya subkutan təyin olunur

 

 Ən mükəmməl interferon yarım –

 

parçalanma ömrü ən uzun olandır 

 həftədə 1dəfə inyeksiya

 

 Bu məqsədlə İFN molekuluna etilen glikol əlavə edilərək 

peqilə olunmuş İFN əldə edildi

: PEG  IFN 

 

 

Donald Jensen, Nancy Reau (2013) 

Hepatitis C , OAIDL 

p88 


 

 

MÜALİCƏ 

MÜALİCƏ 

MÜALİCƏ 

PEG - 

İFN

 

PEG 


 

İFN alfa2a (Pegasys) 

PEG 


 

İFN alfa2b (Peg – intron) 

 

Genotipdən asılı olmayaraq 

təyin olunan doza

 

180


µg/həftə

 

 Çəkidən asılı olaraq

 

təyin olunan doza 

15

µg/kq/həftə 

Donald Jensen, Nancy Reau (2013) 

Hepatitis C , OAIDL 

p88 


 

 

 

RİBAVİRİNİN TƏYİN DOZASI Genotip 1 

Genotip 2, 3 

PEG  

İFN alfa 2a 

  75 kq =1, 000 mq 

 > 75 kq =1, 200 mq 

 PEG  

İFN alfa 2b 

 < 65kq = 800 mq 

 65-85kq = 1,000 mq 

 85-105 kq = 1,200 mq 

 >105 kq = 1,400 mq 

PEG  

İFN alfa 2a və 2b 

 

800 mq çəkidən asılı olamayaraq gündəlik doza

 

Donald Jensen, Nancy Reau (2013) Hepatitis C , OAIDL 

p88 


 

Qripə bənzər əlamətlər

 Nevroloji əlamətlər:

 

                                  Depresiya                                   

Maniya və s.

 

 Dermatit 

Gastrointestinal əlamətlər 

                                  Anoreksiya 

                                  Diarreya 

                                  Qusma 

Trombositopeniya Anemiya 


Leykopeniya 

Digər                                        

        


İFN VƏ RBV FƏSADLAR 

 

NS3/4 proteaza fermentinin inhibitorları: Telaprevir 

                                                                     Boceprevir 

1-ci genotipin səbəb olduğu xroniki hepatitlər zamanı

 

 PEG+Ribavirin=48 həftə

 

 PEG-

İNF+Ribavirin+Telaprevir və ya Boceprevir = 24 həftə 

 

  

 

YENİ NƏSİL PREPARATLAR 


Yüklə 103,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə