FƏnn sillabusuYüklə 62,34 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.02.2017
ölçüsü62,34 Kb.

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

FƏNN SİLLABUSU 

                                                            

                                                               

                                                                Təsdiq edirəm          prof.S.R.Hacıyeva 

                                                                                                                       (kafedra müdiri) 

                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “ 15”   sentyabr   2015 -ci il 

 

Kafedra:  Ekoloji kimya  

Fakültə: Ekologiya və  torpaqşünaslıq 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:  Ekoloji təmiz qida məhsulları 

Tədris yükü (saat) cəmi:   30  mühazirə  30 saat  seminar 

 

Tədris ili  2015  Semestr   I   Bölmə  azərb. Kredit sayı  (hər 30 saata 1 kredit)    1,5 

 

II. 

 Müəllim haqqında məlumat:_               Mərdanova Vüsalə İsmayıl qızı, k.f.d. 

                                                                        (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: I gün 

E-mail ünvanı:   elmina2010 @ mail.ru 

İş telefonu:   (012)5372383 

 

III.

 

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1.Т.В.  Подлегаева,  А.Ю.  Просеков.  Методы  исследования  свойств  сырья  и  продуктов 

питания.  РФ. КЕМЕРОВО , 2004, 99 С.  

2.  Крусь  Г.Н.,  Шалыгина  А.М.,  Волокитина  З.В.  Методы  исследования  молока  и 

молочных продуктов/ Под общ.редакцией А.М.Шалыгиной. – М.: Колос, 2000. – 368 с. 

3.Методические  указания  по  использованию  экспресс-метода  биологической  оценки 

пищевых продуктов/ В.С.Баранов, Г.Г.Жарикова, С.В.Огнева, С.А.Федотова. – М.: МИНХ 

им.Г.В.Плеханова, 1982. – 29 с. 

4.RF/Kemerovo//Qida Sənayesinin Texnoloji İnstitutunda   dərc edilmiş “Xammal və qida 

məhsullarının xassələrinin təyini metodları”  (T.V.Podleqaeva,A.Yu.Prosekov,2004,101s.)   Əlavə: 

 

 1.  www.foodhaccp.com 

 2.  www.food-care.info IV. Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin tədrisinin 

məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin ekoloji təmiz qidalar haqqında əsas biliklərə və qidalar ilə bağlı lazımi 

vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir)       Kursun qısa təsviri: 

 

      Ekoloji təmiz qidalar  haqqında biliklərə yiyələnmək ,  orqanik məhsulların  istehsalı və onların saxlanılma  

qaydaları  və s. kimi biliklərin  aşılanması. Qidaların insan orqanizmi üçün düzgün və rasional halda seçilməsi.Ana 

südünün  körpə uşaqların inkişafı  üçün cox böyük əhəmiyyət daşıması .Ekoloji təmiz qida maddələrinin  insan 

orqanizminə faydalarının açıqlanması. Qida sənayesi, qida sənayesi ilə əlaqəli digər fəaliyyət növlərini, o cümlədən 

Azərbaycanda qida sənayesinin  inkişafını göstərən faktları diqqətə çatdırmaq. Qida maddələrinə qatılan qatqıların  

rolu haqqında mənfi və müsbət biliklərə  yiyələnmək. Emulqatorlar ,qatqı maddələrinin  mənşəyi və əks təsiri 

haqqında bilikləri tələbələrin diqqətinə çatdırmaq.        Kursun məqsədi: 

      Tələbələr bu kursu mənimsəməklə ekoloji təmiz qidalar haqqında ümumi biliklərə yiyələnəcək,insan orqanizmi 

üçün qidaların faydalı  tərərflərini öyrənəcək,rasional qidalanmanın çox vacib olması ilə bağlı biliklərə 

yiyələnəcəklər.  

V.Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat Tarix 

Mövzu 1. Ekoloji təmiz qida məhsulları Qısa icmalı:Bu bölümdə ekoloji təmiz qida 

məhsulları haqqında biliklərə yiyələnmək və onların 

QMO məhsullarla fərqi haqqında tələbələrə məlumat 

verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

 Т.В.  Подлегаева,  А.Ю.  Просеков.  Методы 

исследования  свойств  сырья  и  продуктов 

питания.  РФ. КЕМЕРОВО , 2004, 9 С.  

 

müh Sem 16/09 


21/09 

 

2 Mövzu 2. 

Məhsulların kompleks göstəriciləri. 

 

Qısa icmalı: Məqsəd, ümumilikdə qida maddələrinin əsas göstəriciləri haqda biliklərə 

yiyələnməkdir.Bölmədə  məhsulun orginallığının 

təyin edilməsi ilə bağlı informasiya da verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1.Т.В.  Подлегаева,  А.Ю.  Просеков.  Методы 

исследования  свойств  сырья  и  продуктов 

питания.  РФ. КЕМЕРОВО , 2004, 23C.  

2.Методические 

указания 

по 

использованию экспресс-метода 

биологической 

оценки 

пищевых 


продуктов/  В.С.Баранов,  Г.Г.Жарикова, 

С.В.Огнева,  С.А.Федотова. – М.:  МИНХ 

им.Г.В.Плеханова, 1982. – 29 с. 

 

müh Sem 23/09 


28/09 

Mövzu  3. Qida zəhərlənməsi Qısa icmalı: Məqsəd ümumilikdə qida zəhərlənmələri 

haqda ,onların törənməsi səbəbləri haqda biliklərə 

yiyələnməkdir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1.RF/Kemerovo//Qida Sənayesinin Texnoloji 

İnstitutunda   dərc edilmiş “Xammal və qida 

məhsullarının xassələrinin təyini metodları”  

(T.V.Podleqaeva,A.Yu.Prosekov,2004,101s

)   


müh Sem 

30/09 05/10 

Mövzu 4. Qida xəstəlikləri Qısa icmalı: Qida ilə bağlı  zəhərlənmələr,onları 

törədən səbələr haqda biliklərə yiyələnmək.Sağlam 

qidaları tanımaq.Loqotip anlayışı ilə tanış olmaq. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə) 

1.Методические  указания  по  использованию 

экспресс-метода  биологической  оценки  пищевых 

продуктов/ 

В.С.Баранов, 

Г.Г.Жарикова, 

С.В.Огнева,  С.А.Федотова. – М.:  МИНХ 

им.Г.В.Плеханова, 1982. – 29 с. 

2.Т.В.  Подлегаева,  А.Ю.  Просеков.  Методы 

исследования  свойств  сырья  и  продуктов 

питания.  РФ. КЕМЕРОВО , 2004, 99 С.  

 

müh Sem 07/10 


12/10 

 


 

   5 Mövzu 

5.Ekoloji 

təmiz uşaq qidaları 

Qısa icmalı: Ekoloji təmiz uşaq qidaları dedikdə 

qatqısız və yüksək keyfiyyətli yemək məhsulları 

nəzərdə tutulur.Bunlar hansılardır? Bu haqda baxılan 

mövzuda bəhs edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə) 

1.Крусь  Г.Н.,  Шалыгина  А.М.,  Волокитина  З.В. 

Методы  исследования  молока  и  молочных 

продуктов/  Под  общ.редакцией  А.М.Шалыгиной. 

– М.: Колос, 2000. – 368 с. 

müh sem 


14/10 


19/10 

6 Mövzu 


6. 

Lipidlər və karbohidratlar 

Qısa icmalı: Qida ilə bağlı söhbət getdikdə lipidlərin 

və karbohidratların insan orqanizmi üçün vacibliyi də 

öyrənilməlidir və bu bölmədə bu biliklərin 

mənimsədilməsindən bəhs edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə) 

1.RF/Kemerovo//Qida Sənayesinin Texnoloji 

İnstitutunda   dərc edilmiş “Xammal və qida 

məhsullarının xassələrinin təyini metodları”  

(T.V.Podleqaeva,A.Yu.Prosekov,2004,101s

)   

müh sem 


21/10 


26/10 

7 Mövzu 


7.Vitamin 

və mineral maddələr 

Qısa icmalı: Qida ilə bağlı söhbət getdikdə vitamin 

və mineral maddələrin insan orqanizmi üçün 

vacibliyi də öyrənilməlidir və bu bölmədə bu 

biliklərin mənimsədilməsindən bəhs edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə) 

1.Методические указания по использованию 

экспресс-метода биологической оценки пищевых 

продуктов/ В.С.Баранов, Г.Г.Жарикова, 

С.В.Огнева, С.А.Федотова. – М.: МИНХ 

им.Г.В.Плеханова, 1982. – 29 с. 

2.  www.foodhaccp.com 

3.  www.food-care.info 

müh sem 


28/10 


02/11 

8 Mövzu 


8. Qida əlavələri. 

Qısa icmal:Kompleks qida əlavələri  haqqında bu 

bölmədə geniş danışılır.Bölmədə qida əlavələrinin 

insan orqanizminə mənfi təsirinin aktuallığına geniş 

müh sem 

04/11 09/11 

 

yer verilmişdir. Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

 1.Т.В.  Подлегаева,  А.Ю.  Просеков.  Методы 

исследования  свойств  сырья  и  продуктов 

питания.  РФ. КЕМЕРОВО , 2004, 9 С.  

2.  


www.foodhaccp.com

 

9 Mövzu 9. Yeyinti  məhsullarının   strukturunu  və  

fiziki – kimyəvi         xassələrini  dəyişən  maddələr 

Qısa icmal: Yeyinti  məhsullarının   strukturunu  və  

fiziki – kimyəvi         xassələrini  dəyişən   maddələr 

və səbəbləri mənimsədilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1.www.food-care.info 

2.Методические  указания  по  использованию 

экспресс-метода  биологической  оценки  пищевых 

продуктов/ 

В.С.Баранов, 

Г.Г.Жарикова, 

С.В.Огнева,  С.А.Федотова. – М.:  МИНХ 

им.Г.В.Плеханова, 1982. – 29 с. 

  

 11/11 

16/11 


10 Mövzu10.Emulqatorlar 

 

Qısa icmal:Emulqatorların təsnifatı verilir və emulqatorların mənfi təsiri göstərilir.Bu bölmədə 

qida maddələrinin orqanizm üçün vacibliyi,lakin 

orqanizm üçün təhlükəsiz qidaların vacibliyi önə 

sürülür 


Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1.www.food-care.info 

müh Sem 


18/11 


23/11 

11 Mövzu 

11.

 

Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təminatı  

Qısa icmalı:  Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin 

təmin olunması üçün atılan addımlardan bəhs edilir. 

 Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və       lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1.Крусь  Г.Н.,  Шалыгина  А.М.,  Волокитина  З.В. 

Методы  исследования  молока  и  молочных 

продуктов/  Под  общ.редакцией  А.М.Шалыгиной. 

– М.: Колос, 2000. – 368 с 

 

müh Sem 25/11 


30/11 

 

12 Mövzu  

12.


 

Qida sənayesi müəssisələrinin  ətraf 

mühit obyektlərinə  mənfi  təsiri 

 

Qısa icmalı: Bu bölmədə baxılan məsələlər:Qida maddələrinin daşınması    və onlara qoyulan tələblər. 

Qida  sənayesi müəssələrinin ətraf mühit obyektlərinə 

mənfi təsiri haqqında biliklırin çatdırılması 

müh sem 2 

02/12 

07/12 


 

    

VI.İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII.Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1.www.food-care.info 

 

13 Mövzu13.Ekoloji təmiz məhsulların 

deqradasiyasının səbəbləri  

Qısa icmalı: Bu bölmədə qida məhsullarının 

deqradasiyasının səbəbləri aşıqlanır.Qida məhsulları 

üçün  Birxer-Benner təsnifatı mənimsədilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə) 

1.Методические  указания  по  использованию 

экспресс-метода  биологической  оценки  пищевых 

продуктов/ 

В.С.Баранов, 

Г.Г.Жарикова, 

С.В.Огнева,  С.А.Федотова. – М.:  МИНХ 

им.Г.В.Плеханова, 1982. – 29 с. 

 2.  www.foodhaccp.com 

 3.  www.food-care.info 

müh Sem 

09/12 14/12 

 

14 Mövzu14. Spektral metodlar   

Qısa icmalı:Spektral metodların vacibliyi və 

tətbiqindən bəhs edilir 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.RF/Kemerovo//Qida Sənayesinin Texnoloji 

İnstitutunda   dərc edilmiş “Xammal və qida 

məhsullarının xassələrinin təyini metodları”  

(T.V.Podleqaeva,A.Yu.Prosekov,2004,101s)   

müh 


Sem 2 

16/12 


21/12 

15 Mövzu 

15.

 

Maqnit rezonansının spektroskopiyası v digər metodlardan istifadə 

Qısa icmalı:Maqnit rezonans spektroskopiyasının 

vacibliyi və geniş  tətbiqi.Kütlə -spektroskopiyası 

,onun rolu və tədqiq sahələri. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1.

RF/Kemerovo//Qida Sənayesinin Texnoloji İnstitutunda   dərc edilmiş “Xammal və qida 

məhsullarının xassələrinin təyini metodları”  

(T.V.Podleqaeva,A.Yu.Prosekov

,

2004,101s)   müh Sem 

23/12 28/12 

 

           Balların maksimum  miqdarı – 100 bal. A)

 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 17) 

Dərsə davamiyyətə görə 10 

bal 

Mühazirə mətnlərinin tərtibatına görə  bal 


Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  

Qeyd: Plagiat halları  qəti qadağandır! Sərbəst işlə  əlaqədar bütün tapşırıqların qısa təsviri, 

təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq göstərilir. 

10 bal 


Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni fəndən həm seminar 

(məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal 

ayrılır). 

20 bal 


Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə 

tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinə  əlavə 

olunur).   

10 bal 


 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər  biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C)

 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar əsasında): 

91 – 100 bal 

əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal 

yaxşı C 

61 – 70 bal 

kafi 51 – 60 bal qənaətbəxş  

51 baldan aşağı qeyri-kafi   F 

 

 

Müəllim:  Mərdanova Vüsalə İsmayıl qızı, k.f.d.                İmza:  

               15.09. 2015 


Yüklə 62,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə