Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?Yüklə 111,64 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü111,64 Kb.

s

sual


1

Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?

2

Zoonoz infeksiyalar hansı infeksiyalara deyilir? 3

Qrip xəstəliyi hansı yolla yayılır? 

4

Mədə-bağırsaq sistemi infeksiyaları hansı yolla yayılır? 5

Dizenteriya hansı qrup infeksiyalara aiddir? 

6

Deratizasiya nədir? 7

Antroponoz infeksiya nədir? 

8

Sporadik xəsrtələnmə nədir? 9

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik sayılır? 

10

 Epidemik xəstələnmə nədir? 11

Əhalinin qızılcadan qorunmasınım əsas vasitəsi hansıdır ? 

12

Şigelyozla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır ? 13

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir ? 

14

Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?15

Şigelyoz infeksiyası hanı ötürülmə mexanizminə malikdir? 

16

#VALUE!


17

Birdəfəlik alətlərin istifadəsinə zərurət nədir ) 

18

Vəba törədicilərinin təbiii rezervuarı nədir ? 19

Karantin infeksiyası hansıdır ? 

0

Qarın yatalağı törədicisi hansı növə aiddir ?20

Dizenterriya xəstəliyinin mümkün yoluxma yolu hansıdır ? 

21

Qarın yatalağı zamnı infeksiya mənbəyi hansıdır ? 22

Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?

23

“Ekzotik" xəstələnmə dedikdə nə başa düşülür?24

Sporadik xəstələnməyə  hansı xəstələnmə aiddir?

25

İnfeksiya mənbəyinin epidemioloji təhlükəliliyi nədən asılı deyil?28

Yoluxma mexanizmi nəyə müvafiqdir?

29

Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?30

Endemik ölkələrdən hava nəqliyyatı ilə gətirilən yoluxmuş keçiricinin 

dişləməsi nəticəsində baş verən malyariya necə adlanır ?

31

Faqotipləşdirmənin epidemioloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir?32

Şigelyozlarla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır?

33

 Dizenteriyanın hansı yolla yayılır?  34

Hava-damcı infeksiyaları hansı yolla yayılır ? 

35

Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?36

Difteriyanın epidemik ocağında əksepidemik tədbirlərin aparılmasının 

əsas məqsədi nədir?

37

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir?38

Qızılca zamanı epidemik prosesin idarə olunmasının effektivliyinin meyarı 

hansıdır?


39

Qızılca ilə xəstələnmənin çoxillik dinamikasının göstəricilərinin əsas 

meyarı hansıdır?

40

Nəyə əsasən əhalinin həqiqi immun təbəqəsi haqqında fikir yürütmək olar?41

Əhalinin qızılcadan qorunmasının əsas vasitəsi hansıdır?

42

Profilaktik quduzluqəleyhinə peyvənd kimlərə təyin olunur?43

Əksepidemik vasitələrin keyfiyyəti nədən asılıdır?

44

Epidemik xəstələnmə nədir?45

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

46

Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?47

Törədicinin hava-damcı yoluxma yolu ilə daşınması zamanı patogen 

stafilokokların rezervuarı nədir?

48

Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?

49

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə  sayılır?50

“Endemiya (endemiklik)” termini nəyi ifadə edir?

51

Aspirasion yoluxma mexanizmi ilə yayılan xəstəliklərin səviyyəsinin dövri şəkildə artıb-azalması nədən asılıdır?

52

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir?

53

Epidemik ocaqda tibbi müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?54

Bu və ya digər infeksion xəstəliyin qlobal miqyasda ləğv olunmasını nəyin 

əsasında demək olar?

55

Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı hansıdır?56

Vəba xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? 

57

Sanitar-gigiyenik tədbirlərlə idarə olunan infeksiyalara hansı infeksiya aiddir?

58

Əksepidemik tədbirlər hansı xəstəliklərin profilaktikasına yönəldilib?59

Sporadik xəstələnmə nədir ? 

60

Dizenteriya hansı yolla yaılır ? 61

Mikroorganizmlərin toksini hansıdır?

62

Epidemik ocaq hansı müddət ərzində fəaliyyətdə olur?63

Sporadik xəstələnmə nədir?

64

Yoluxucu xəstəliyin təbii ocağı nə sayılır?65

Əksepidemik tədbirlərin həyata keçirilməsində kim iştirak edir?

66

Su Çiçəyi xəstəliyi hansı yolla yayılır ? 67

Malyariya hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

68

Epidemiologiyanın əsas predmeti nədir?69

Epidemik prosesin çoxillik dinamikasının tendensiyası nə ilə şərtlənir?

70

Ekstensiv göstəricilər nəyi xarakterizə edir?71

Analitik epidemioloji müayinələrdə ərazi üzrə xəstələnmə (ölüm) 

göstəricilərinin paylanması hansı hüdudlarda həyata keçirilir ?

72

Müvafiqlik nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?73

Yoluxma amilləri nədir?

74

Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?75

Aldehidlərin əsasında hazırlanmış dezinfeksiya vasitələrinin 

xarakteristikası hansılardır?

76

Orta səviyyəli dezinfeksiya nədir?77

Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?

78

Praktik fəaliyyət zamanı konkret preparatla dezinfeksiya rejimini lazım gəldikdə nə ilə dəqiqləşdirmək olar?

79

Yekun dezinfeksiyanın aparılması müddəti nədən asılıdır?80

Tibb heyətini kim təlimatlandırır?

81

Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?82

Oсaqlı dezinfeksiyanın hansı forması vardır?

83

Son dezinfeksiyanı kim təyin edir?84

Son dezinfeksiyanı kim aparır?

85

Cari dezinfeksiyanı kim aparır?86

Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?

87

Profilaktik dezinfeksiya harada aparılır?88

Dezinfeksiya nədir?89

Dezinfeksiya epidemik zənсirin hansı halqasına yönəldilmişdir?

90

Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?91

Dizenteriyanın yayılma yolu hansıdır ? 

92

Hansı törədicilər sapronozların başlıca etioloji agentləridir?93

Sapronozların törədicilərinin rezervuarı nədir?

94

Malyariya xəstəliyi hansı yolla yayılır ? 95

Qrip hansı yolla yayılır ? 

96

Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?97

Taunun spesifik keçiricisi hansıdır?

98

Taun bakteriyalarının keçiriciləri hansılardır?99

Zoonoz infeksiyalar hansılardır ? 

100

Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?101

Dezinfeksiya tədbirlərinin hansı növləri vardır?

102

Buğumayaqlıları məhv edən maddələr necə adlanır?103

Repellentlərə hansılar aiddir?

104

Həşəratları hürküdən maddələr necə adlanır?105

Taun mikrobu birənin hansı orqanında inkişaf edərək çoxalır?

106

Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?107

Skarlatina hansı qrup xəstəliklərə aiddir ? 

108

Hansı infeksiya ağcaqanadlar vasitəsilə yayılır?109

Hansı xəstəlik baş və paltar bitləri ilə yayılır?

110

Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?111

Vəbanın yayılma yolu hansıdır?  

112

Difteriya hansı qrup infeksiyaıara aiddir ? 113

Epidemk parotit hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

114

Malyariyanın törədiciləri nədir?115

Aşağıda sadalananlardan hansı ibtidailər  dölün bətndaxili 

infeksiyalaşmasına səbəb ola bilər?

116


Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

117


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

118


Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?

119


Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

120

Repellentlərə hansılar aiddir?

121

Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?122

Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?

123

Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?124

Dezinfeksiya nədir?

125

Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?126

Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?

127

Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?128

Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?

129

Dizenteriyanın yayılma yolu hansıdır? ? 130

Malyariya hansı yolla yayılır 7? 

131

Qarın yatalağı hansı yolla yayılır ? 132

Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı hansıdır?

133

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir?

134


Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində 

baş verən infeksiyadır?

135

Epidemik xəstələnmə nədir?136

Malyariya hanssı  qrup infeksiyalara aiddir ? 

137

Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?138

Endemik ölkələrdən hava nəqliyyatı ilə gətirilən yoluxmuş keçiricinin 

dişləməsi nəticəsində baş verən malyariya necə adlanır ?

139


Dizenterriya xəstəliyinin mümkün yoluxma yolu hansıdır ? 

140


#VALUE!

141


Göyöskürək hansı yolla yayılır ? 

142


Epidemiologiyanın əsas predmeti nədir?

143


Yoluxucu xəstəliyin təbii ocağı nə sayılır?

144


Göyöskürək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

145


Dizenteriya xəstəliyi hansı yolla yayılır ? 

146


Bu və ya digər infeksion xəstəliyin qlobal miqyasda ləğv olunmasını nəyin 

əsasında demək olar?

147

Epidemik ocaqda tibbi müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?148

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid 

deyildir?

149


Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə  sayılır?

150


Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?

151


Əksepidemik vasitələrin keyfiyyəti nədən asılıdır?

152


Difteriya hansı yolla yayılır ? 

153


Epidemik parotit hansı yolla yayılır ? 

154


Vəba hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

155


Şigelyozlarla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır?

156


Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?

157


Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?

158


Dizenterriya xəstəliyinin mümkün yoluxma yolu hansıdır ? 

159


Birdəfəlik alətlərin istifadəsinə zərurət nədir ) 

160


Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir ? 

161


Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik sayılır? 

162


Antroponoz infeksiya nədir? 

163


Mədə-bağırsaq sistemi infeksiyaları hansı yolla yayılır? 

164


Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?

165


Aşağıdakılardan hansı dizenteriyanın yayılma yoluna aiddir?  

166


Su Çiçəyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

167


Hepatit B xəstəliyi hansı yolla yoluxur ? 

168


Virusların strukturuna nə daxildir?

169


Su Çiçəyinin yayılma yolu hansıdır ? 

170


Qarın yatalağı hansı yolla yayılır ? 

171


Qızılca hansı yolla yayılır ? 

172


Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

173


Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?

174


Qızılca infeksiyası hansı yolla yayılır ? 

175


Hansı xəstəlik virus infeksiyalarına aiddir?

176


Toksoplazmoz hansı yolla yayılr?   

177


Bakteriofaq virusu nələri zədələyir?

178


Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

179


Su çiçəyi infeksiyası hansı yollla yayılır ? 

180


Dizenteriya hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

181


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

182


Difteriya hansı qrup xəstəliklərə aiddir ? 

182


Viruslara nə xasdır?

183


Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?

184


Brusellyoz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

185


Qarın yatalağı törədicisi hansı növə aiddir ?

186

Vəba törədicisinin təbii rezervuarı nədir ?

187

Brusellyoz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 188

Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?

189

Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?190

Qrip xəstəliyi hansı yolla yayılır? 

192

Qızılca hansı mexanizmlə ötürülür?  193

Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?

194

Dizenteriya törədiciisinin keçmə yolu hansıdır?  195

Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

196

Virusların əsasə xüsusiyyəti hansıdır?197

Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?

198

İnfeksiya mənbəyinin epidemioloji təhlükəliliyi nədən asılı deyil?199

Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?

200

Viruslara nə xasdır?201

Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?

202

Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?203

Fekal oral yolla keçən xəstəlik hansıdır? 

204

Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?205

Viruslar nə ilə fərqlənir?

206

Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?207

İnfeksiya mənbəyinin epidemioloji təhlükəliliyi nədən asılı deyil?

208

Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?209

Endemik xəstələnmə nədir? 

210

Vəba xəstəliyi hansı yolla yayılır ? 211

Difteriya hansı qrup infeksiyaıara aiddir ? 

212

Epidemk parotit hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 213

Malyariyanın törədiciləri nədir?

214

Aşağıda sadalananlardan hansı ibtidailər  dölün bətndaxili infeksiyalaşmasına səbəb ola bilər?

215


Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

216


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

217


Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?

218


Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

217

Repellentlərə hansılar aiddir?

220

Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?221

Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?

222

Əhalinin qızılcadan qorunmasınım əsas vasitəsi hansıdır ? 223

Şigelyozla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır ? 

224

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir ? 225

Hansı infeksiya hava- damcı yolu ilə yayılır? 

226

Epidemik ocaq nədir ?  227

#VALUE!


228

Birdəfəlik alətlərin istifadəsinə zərurət nədir ) 

229

Vəba törədicilərinin təbiii rezervuarı nədir ? 230

Karantin infeksiyası hansıdır ? 

231

Aşağıda sadalananlardan hansı ibtidailər  dölün bətndaxili infeksiyalaşmasına səbəb ola bilər?

232


Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

233


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı baş verir?

234


Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?

235


Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

236


Aşağıdakəlardan hansı repelentlərə aiddir?

237


Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?

238


Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?

239


Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?

240


Dezinfeksiya nədir?

241


Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?

242


Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?

243


Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?

244


Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?

245


Dizenteriyanın ötürlməsi hansı yolla realizə olunur?  

246


Malyariya hansı yolla yayılır 7? 

247


Qarın yatalağı hansı yolla yayılır ? 

248


Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı hansıdır?

249


Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid 

deyildir?250

Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində 

baş verən infeksiyadır?

251


Epidemik xəstələnmə nədir?

252


Aşağıdakılardan hansı  tansmissiv yolla yayılır? 

253


Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?

254


Alimentar yolla yayılan infeksiya hansıdır? 

255


Dizenterriyanın yoluxması hansı yolla realizə olunur? 

256


#VALUE!

257


Göyöskürək hansı yolla yayılır ? 

257


Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?

259


Yoluxucu xəstəliyin təbii ocağı nə sayılır?

260


Göyöskürək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

261


Hansı dəri tamlığının pozulması nəticəsində baş verir? 

262


Bu və ya digər infeksion xəstəliyin qlobal miqyasda ləğv olunmasını nəyin 

əsasında demək olar?

263

Epidemik ocaqda tibbi müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?264

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid 

deyildir?

265


Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə  sayılır?

266


Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?

267


Əksepidemik vasitələrin keyfiyyəti nədən asılıdır?

268


Difteriya hansı yolla yayılır ? 

269


Epidemik parotit hansı yolla yayılır ? 

270


Vəba hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

271


Şigelyozlarla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır?

272


Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?

273


Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?

274


Meningit xəstəliyi hansı yolla yayılır? 

275


Birdəfəlik alətlərin istifadəsinə zərurət nədir ) 

276


Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir ? 

277


Hansı hallarda xəstələmə endemik sayılır? 

278


Antroponoz infeksiya nədir? 

279


Mədə-bağırsaq sistemi infeksiyaları hansı yolla yayılır? 

280


Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?

281


Dizenteriya hansı yolla yayılıır ? 

282


Su Çiçəyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 

283


Hepatit B xəstəliyi hansı yolla yoluxur ? 

284


Virusların strukturuna nə daxildir?

285


Aşağıdakılardan hansı fekal oral yolla yayılır? 

286


Qarın yatalağı hansı yolla yayılır ? 

287

Qızılcanın etiologiyası hansııdır?  

288

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 289

Arbovirusların ötürülməsi hansı yolla baş verir?

290

Quduzliq hansı yolla ötürülür? 291

Hansı xəstəlik virus etiologiyalıdır?

292

Parotit infeksiyasının yayılma yolu hansıdır ? 293

Bakteriofaq virusu nələri zədələyir?

295

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? 296

Angina xəstəliyiy hansı yollla yayılır ? 

297

Virus hepatiti A hansı yolla yayılır?  298

Bu infeksiyalardan hansı zoonoz infeksiyalara iddir?

299

Hepatit C xəstəliyi hansı yolla yayılır? 300

Tulyaremiya hansı qrup infeksiyalara aiddir? 

0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


Yüklə 111,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə