Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransYüklə 14,13 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix12.12.2016
ölçüsü14,13 Mb.
  1   2   3

Əliağa 

Əlizadənin 

anadan 

olmasının 

100 illiyinə 

həsr olunmuş   

elmi-praktik 

konfrans

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 18 (1615) 30 oktyabr 2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

Bu tədris ilində Tibb 

Universitetinin 300-

dək tələbəsi xaricdə 

təcrübə keçib

Tibb 

Universitetinə 

qəbul 

olunan xarici 

tələbələrlə 

görüş

BU  SAYIMIZDA 

5

4

5

5

3

7

2014-2015-ci tədris ilində Tibb Universiteti tələbələrinin 

istehsalat təcrübəsinin yekunları  müzakirə edilib

2

Oktyabrın 28-də Ceyranbatan 

Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular 

Kompleksinin açılışı olub.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

mərasimdə iştirak edib. 

Prezident İlham Əliyev Ceyranbatan 

Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular 

Kompleksini işə saldı.

Dövlətimizin başçısı mərasimdə çıxış etdi:   

“...

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda infrastruktur 

layihələrinin icrası prioritet məsələdir. Regi-

onların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proq-

ramlarının əsas məqsədi də Bakıda və bütün 

bölgələrdə müasir infrastrukturun yaradılması-

dır. Bu istiqamətdə son illər ərzində çox böyük 

işlər görülmüşdür. Demək olar ki, elektrik 

enerjisi ilə bağlı bütün problemlər öz həllini 

tapmışdır. Biz əvvəlki illərdə xaricdən elektrik 

enerjisi alırdıqsa, bu gün nəinki öz tələbatımızı 

ödəyirik, eyni zamanda, xaricə də ixrac edirik. 

Vaxt var idi ki, biz qaz 

idxalı ilə məşğul idik, bizə 

qaz çatmırdı. Hazırda 

görülən işlər nəticəsində 

Azərbaycan nəinki region-

da, dünyada qaz ixrac edən 

ölkəyə çevrilir. Biz bütün 

bunları son illər ərzində 

əldə etmişik. Kənd yolları-

nın tikintisi, sosial infrast-

rukturun yaradılması həm 

Bakıda, həm bölgələrdə 

geniş vüsət almışdır.

Bu infrastruktur 

layihələrinin içində, əlbəttə 

ki, içməli su layihələri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Çünki içməli su insanların həyatına birbaşa 

təsir edən amildir. Şadam ki, bu gün Bakıda və 

bütün bölgələrdə içməli su layihələri icra edilir. 

Biz artıq bir çox şəhərlərimizdə mənim iştira-

kımla bu layihələrin açılışlarını etmişik. Hələ 

ki bəzi rayonlarda işlər davam edir və qarşıya 

məqsəd qoyulmuşdur ki, Azərbaycanın bütün 

şəhərlərində təmiz içməli su fasiləsiz və bütün 

əhaliyə verilsin....”

Prezident İlham Əliyev Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici 

Qurğular Kompleksinin açılışında iştirak edib

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında elmi-

praktik seminar keçirilib

Tibb Universitetinin həkimləri ana bətnində ikən 

bədəninə maye yığılan uşağı həyatda saxladılar

Tibbi Şuranın növbəti yığıncağında

Hərbi Tibb Fakültəsində 

Elmi seminar

3

Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasında 

radioloji müayinə 

üsulları müzakirə 

olunub

5


http://www.amu.edu.az

30 oktyabr 2015-ci il

2

  Məruzəçi  2014/2015-ci  tədris ilində  müvafiq  fakültə  və  kurs 

tələbələrinin  qış  və  yay  imta-

han  sessiyalarından  sonrakı 

peşə  təcrübəsi  haqqında  ətraflı 

məlumat  verərək  qeyd  etdi  ki, 

tələbələri  peşə  təcrübəsinə 

göndərərkən  Azərbaycan  Res-

publikasının  Səhiyyə  naziri-

nin  10  iyun  2014-cü  il  tarixli  51 

saylı,  həmçinin  müvafiq  kurslar 

üzrə  Tibb  Universitetinin  rekto-

ru,  akademik  Ə.Əmiraslanovun  

əmrlərinə istinad edilmişdir.

Səhiyyə 


nazirinin 

2014-


2017-ci  illər  üçün  nəzərdə  tutu-

lan yeni əmrinə əsasən  11  

elmi  tədqiqat  institutu,  Bakı 

şəhərində  fəaliyyət  göstərən 

10  gigiyena-epidemioloji  xid-

mət  müəssisəsi,  9  əczaçılıq 

müəssisəsi, Bakı şəhərindəki 67 

müalicə-profilaktika  müəssisəsi, 

Respublika  ərazisində  fəaliyyət 

göstərən  60  mərkəzi  rayon 

xəs təxanası,  Naxçıvan  MR  və 

respublika  ərazisindəki  şəhər 

səhiyyə şöbələrinin tabeçiliyində 

olan  bütün  tibb  müəssisələri, 

ATU-nun   elmi tədqiqat mərkəzi,  

kliniki-biokimyəvi 

laboratori-

yası,  tədris  terapevtik,  tədris 

cərrahiyyə,  onkoloji  və  sto-

matoloji  klinikaları,  həmçinin 

bir  sıra  özəl  tibb  müəssisələri 

təcrübə bazaları kimi tələbələrin 

istifadəsinə verilmişdir. Bu tədris 

ilində  də  Bərdə,  Cəlilabad,  Fü-

zuli,  Qazax,  Qəbələ,  Quba, 

Lənkəran, Siyəzən, Şamaxı, Şir-

van,  Zaqatala  müalicə  diaqnos-

tika  mərkəzlərindən,  Neftçilər 

xəstəxanasından da təcrübə ba-

zası kimi istifadə olunmuşdur. 

Səhiyyə  nazirinin  yeni  əmrinə 

əsasən 


Analitik 

Ekspertiza 

mərkəzi,  «Azerimed  MMC», 

«Dokta 


MMC», 

«Maymed 


MMC»  apteklər  şəbəkəsindən 

əczaçılıq  fakültəsinin  tələbələri 

üçün təcrübə bazası kimi istifadə 

olunmuşdur.

Ş.Əliyev  istehsalat  təcrübə si-

nin   keçirilməsinə tədris hissəsi-

nin  rəhbərliyi  ilə  fakültələrin  və 

peşə  təcrübəsinin  dekanlıqları-

nın, eləcə də hərbi tibb fakültəsi 

də daxil olmaqla 31 aidiyyatı olan 

kafedranın  məsuliyyət  daşıdığı-

nı söylədi: “2014-2015- ci tədris 

ilində  67  müəllim  yay  və  qış 

peşə  təcrübəsinin  keçirilməsinə 

rəhbərlik  etmişdir  (2  nəfər  pro-

fessor, 16 nəfər dosent, 2 nəfər 

baş müəllim, 47 nəfər assistent). 

Hərbi Tibbi fakültəsində 9 nəfər 

t/x  polkovnik-leytenantı,  2  nəfər 

t/x polkovniki, 3 nəfər polkovnik-

leytenant, 4 nəfər mayor, 1 nəfər 

t/x  kapitanı,  3  nəfər  kapitan,  1 

nəfər baş leytenant, 1 nəfər ley-

tenant, 2 nəfər hərbi cərrahiyyə 

kafedrasının  müəllimi,  1  nəfər 

baş  gizir  dinləyicilərin  ixtisas 

və  qoşun  təcrübəsinə  rəhbərlik 

etmişlər (27 nəfər zabit heyəti)”. 

Bütün  fakültələrin elmi şurala-

rında istehsalat təcrübəsinin ye-

kunlarının  təcrübə  rəhbərlərinin 

iştirakı  ilə  geniş  müzakirə 

olunduğunu,  bir  sıra  tövsiyələr 

verilməklə  fakültələrdə  isteh-

salat  təcrübəsinin  yekunlarının 

kafi  qiymətləndirildiyini  bildirən 

dekan  keçən  tədris  ilində 

təcrübənin  yekunlarının  Böyük 

Elmi  Şurada  müzakirəsi  zama-

nı    hörmətli  rektorumuz  aka-

demik  Ə.Əmiraslanovun  peşə 

təcrübəsi  dekanlığına  bir  sıra 

ciddi tapşırıqlar verdiyini vurğula-

dı: “Bunların arasında tələbələrin 

xarici 

ölkələrdə, xüsusən 

Türkiyə  Cümhuriyyətində  is-

tehsalat  təcrübəsi  keçmələri 

praktikasının 

daha 

da 


genişləndirilməsi,  təcrübə  baş-

layana  qədər  rəhbərlərlə  semi-

nar  müşavirələrinin  keçirilməsi 

kimi məsələləri qarşımıza vəzifə 

kimi  qoymuşdur.  Qeyd  etdiyim 

kimi,  bu  tədris  ilində  də  300-ə 

qədər  tələbə  xaricdə  təcrübə 

keçmişdir.  Ümumiyyətlə,  2007-

2008-ci  tədris  ilindən  bu  tədris 

ilinə  qədər  Türkiyədə  1458 

nəfər,  Avropa  ölkələrində  160 

nəfər (onlardan 106 nəfəri Alma-

niyada), Seçenov adına I Mosk-

va  Dövlət  Tibb  İnstitutunda  16 

nəfər təcrübə keçiblər.

Sözünə  davam  edən  natiq 

keçən  tədris  illərində  olduğu 

kimi,  aprel  ayında  müalicə-

profilaktika 

və 


pediatriya  

fakültələrinin  V  kurs    tələbələri 

üçün  qruplara  sorğu    anketləri 

paylandığını  və    tələbələr  arzu-

ladıqları    rayonları  bildirdikdən 

sonra  əmr  tərtib  edildiyini 

diqqətə  çatdırdı.  Bildirdi  ki,  V 

kurs  tələbələrindən  cəmi  272 

tələbə  istehsalat  təcrübəsini  

Bakı  şəhərində,  qalanları  isə 

respublikanın  mərkəzi  rayon 

xəstəxanalarında  və  müalicə 

diaqnostika 

mərkəzlərində 

keçiblər. 

  ATU-nun Stomatoloji klinika-

sının rəhbərliyi ilə bərabər tələbə 

çoxluğunu nəzərə alaraq növbəli 

qrafikin  tutulması,  ATU-nun  on-

koloji  klinikasından  müalicə-

profilaktika, 

tibbi-profilaktika 

və  tibbi-biologiya  fakültələri 

tələbələrinin  təcrübə  bazaları 

kimi  istifadə  ediləcəyi,  bir  sıra 

özəl tibb müəssisələri ilə təcrübə 

keçmək  məqsədilə  qeyd-şərtsiz 

müqavilələrin  bağlanması  və 

digər  məsələlər  hazırlıq  döv-

ründə görülən işlərdir.

“Peşə  təcrübəsinin  gedişində, 

ona  nəzarət  edilməsində  öz 

işimiz dən  razı  qala  bilmərik, 

heç  şübhəsiz  təcrübənin  təşkili, 

keçirilməsi məsələlərində müəy-

yən  çatışmazlıqlar  var”-deyən 

Şəfa  Əliyev  bu  çatışmazlıqları 

aradan  qaldırmaq  üçün  təkcə 

dekanlığın  deyil,  təcrübənin 

keçirilməsinə  rəhbərliyə  tövsiyə 

olunmuş  əməkdaşların  da  öz 

işlərində  müəyyən  dönüş  ya-

ratmasının 

vacibliyini 

önə 

çəkərək  təcrübənin  keyfiyyətini yüksəltmək  üçün  elmi  şura 

üzvlərindən 

əməli 

təkliflər gözlədiyini söylədi.

Məruzə  ətrafında  çıxış  edən 

kafedra müdirləri Elmira Əliyeva, 

Elxan 


Kərimov, 

Məhbubə 


Vəliyeva, Mirzə Kazımov və hərbi 

tibb fakültəsinin rəsisi, t/x polkov-

niki  Fəxrəddin  Ağayev  hesabatı 

qənaətbəxş 

qiymətləndirərək 

tələbələrin 

peşə 

təcrübəsi ilə  bağlı  fikirlərini  söylədilər, 

təkliflərini irəli sürdülər.

Müzakirələrə 

yekun 


vu-

ran 


professor 

S.Əliyev 

nəzəri 

biliklərin təcrübədə 

möhkəmləndirilməsinin  əhəmiy-

yə tinə  diqqət  yönəldərək  bu 

sahədə  mövcud  olan  prob-

lemlərin  həlli  yollarından  da-

nışdı:  “Tədrisin,  bütövlükdə 

mütəxəssis  hazırlığının  əsas 

vacib  sahələrindən  biri  də 

təcrübədir.  Desək ki, istehsala t 

təcrübəmiz yüksək səviyyədədir, 

heç  bir  problemimiz,  çatmayan 

cəhətimiz  yoxdur,  bu  düzgün 

olmazdı.  Təbiidir  ki,  son  10  ildə 

istehsalat  təcrübəsinin  aparıl-

masında  çox  böyük  irəliləyişlər 

var.  Artıq  tələbələrimiz  Av-

ropa  ölkələrində  də  istehsa-

lat  təcrübəsi  keçirlər.  Qar-

daş  Türkiyədə  təcrübə  keçən 

tələbələrimizin  sayı  xüsusilə 

çoxdur.    Bizdə  təhsil  alan  xa-

rici  tələbələrin  istəyinə  uyğun 

olaraq  onları  da  öz  ölkələrinə 

göndəririk. Bunlar hamısı olduq-

ca  təqdirəlayiqdir.  Ancaq  etiraf 

etməliyik  ki,  həmin  tələbələrə 

nəzarəti qaydasında apara bilmi-

rik və hələlik apara da bilmərik. 

Çünki  universitetimizdəki  ba-

zalarımızda, 

klinikalarımızda 

tələ bələrə  nəzarət  edə  bilirik, 

baza  rəhbərləri,  göndərdiyimiz 

müəllimlər,  oradakı  işçilərimiz 

məsuliyyət 

daşıyırlar. 

An-

caq  Almaniyaya,  Türkiyəyə  və digər  ölkələrə  göndərdiyimiz 

tələbələrin  təcrübəni  harada, 

necə,  proqrama  uyğun  keçib-

keçməməsi  barədə  tam  bilgiyə 

malik  deyilik.  Onlar  gələndə 

təcrübəni  harada  keçdikləri  və 

nəyi öyrəndikləri haqda məlumat 

gətirsələr də, tədris proqramının 

təcrübənin  aparılmasına  uyğun-

luq məsələlərində bu koordinasi-

ya hələ qədərincə nizama salın-

mayıb.  Universitet  klinikalarında 

təcrübi  vərdişlərin  öyrədilməsi 

üçün olduqca səviyyəli şərait ya-

radıldığını  vurğulayan  prorektor 

neçə  illərdir  baza  rəhbərlərinin 

və  nəzarətçi  müəllimlərin  heç 

bir  təkliflə  çıxış  etməməsindən 

təəssüfləndiyini  də  dilə  gətirdi 

və 


universitet 

rəhbərliyinin 

bu  məsələləri  gələcəkdə  də 

diqqətdə saxlayacağını vurğula-

dı. 

Böyük  Elmi  Şura  müsabiqə məsələlərini həll etməklə öz işini 

yekunlaşdırdı.Arif MƏMMƏDLİ

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

B Ö   Y Ü K   E L   M İ   Ş U   R A D AOktyabrın 26-da Böyük Elmi Şuranın növbəti yığıncağı oldu. Yığıncağı açan universite-tin tədris işləri üzrə prorektoru, professor Sabir Əliyev gündəlikdə duran məsələləri diqqətə 

çatdıraraq “2014-2015-ci tədris ilində Tibb Universiteti tələbələrinin istehsalat təcrübəsinin 

yekunları” barədə hesabat məruzəsi ilə çıxış etmək üçün sözü istehsalat təcrübəsi dekanı, 

dosent Şəfa Əliyevə verdi.

2014-2015-ci tədris ilində Tibb Universiteti tələbələrinin 

istehsalat təcrübəsinin yekunları  müzakirə edilib

30 oktyabr 2015-ci il

http://www.amu.edu.az

3

Elmi  seminarda  Müdafiə  Nazirliyinin Döyüş  Hazırlığı  və  Hərbi  Təhsil  Baş 

İdarəsinin nümayəndəsi Vaqif Dadaşzadə 

iştirak edib.

Elmi  seminarı  Hərbi  Tibb  Fakültəsinin 

rəisi,  tibb  xidməti  polkovniki  Fəxrəddin 

Ağayev  açaraq,  iclası  aparmaq  üçün 

sözü  Hərbi  Tibb  Fakültəsi  rəisinin  elmi 

işlər  üzrə  müavini,  tibb  elmləri  namizədi, 

tibb  xidməti  polkovnik-leytenantı  Pərviz 

Məmmədova verib.

Birinci  məruzəçi  Hərbi  Tibb  Fakül-

tə sinin  revmatologiya  ixtisası  üzrə  II 

kurs  rezidenti,  tibb  xidməti  leytenantı 

M.Məmmədov  “Vegener  qranulomatozu” 

mövzusunda çıxış etdi. Mövzuda “Vegener 

qranulomatozu”nun  ən  son  təsnifatı, 

müasir  yanaşma  üsulları,  klinikası  və 

müasir müalicə metodları haqqında geniş 

məlumat verildi.

Hərbi  Tibb  Fakültəsinin  rezidentləri 

R.Xəlilov,  E.Rüstəmov,  A.Məmmədov 

və  E.Abdullayev  məruzəçiyə  verdikləri 

suallara qane edici cavablar aldılar.

İkinci məruzəçi – Hərbi Tibb Fakültəsinin 

şüa  diaqnostikası  üzrə  II  kurs  rezidenti 

C.Nizamov    “Kəskin  və  xroniki  pan-

kreatidlərdə 

radioloji 

diaqnostikası” 

mövzusunda çıxış edərək  kəskin və xronik 

pankreatitlərin  radioloji  diaqnostikasının 

müasir  prinsipləri  haqqında  ətraflı 

məlumat  verdi.  Bu  məruzəçinin  də  çıxışı 

seminar  iştirakçıları  tərəfindən  yüksək 

qiymətləndirildi.

ATU-nun mətbuat xidməti

2015-2016-cı 

tədris 

ilin-

də  Azərbaycan  Tibb  Univer-

sitetinin hazırlıq fakültəsinə və 

I  kursa  qəbul  olunan  əcnəbi 

vətəndaşlar  ilə  Universitetin 

rəhbərliyi 

arasında 

görüş 

keçirilib.

Tədbiri  giriş  sözü  ilə  açan  ATU-

nun  Beynəlxalq  işlər  üzrə  prorek-

toru,  dosent  Rəhimə  Qabulova, 

əcnəbi  dinləyiciləri  və  tələbələri 

salamlayaraq,  onlara  karyera  yo-

lunda uğurlar diləyib. 

ATU-nun 


Xarici 

Tələbələrlə 

işlər  üzrə  dekanı,  dosent  İsmayıl 

Əfəndiyev  isə  bu  ali  ocaq  barədə 

tədbir  iştirakçılarına  məlumat  ve-

rib. O bildirib ki, bu il ATU-ya qəbul 

olunan xarici vətəndaşların sayı re-

kord  həddə  çatıb.  Belə  ki,  I  kursa 

və  hazırlıq  fakültəsinə  23  ölkədən 

335 əcnəbi vətəndaş qəbul olunub.

ATU-nun İdman Klubunun rəhbəri 

Kamal  Kəbirlinski  bildirib  ki,  Tibb 

Universitetində xarici vətəndaşlara 

müxtəlif  idman  növləri  ilə  məşğul 

olmaq imkanları yaradılıb.

Daha  sonra  söz  alan  Azər-

baycanda Oxuyan Əcnəbi Tələbələr 

təşkilatının  nümayəndələri  ATU-

da  təhsil  alan  xarici  tələbələrin 

ölkəmizdə 

asudə 

vaxtlarını səmərəli  keçirmələri  üçün  yaradı-

lan şərait barədə danışıblar.

Görüşdə eyni zamanda yataqxa-

naların  vəziyyəti,  xarici  tələbələrin 

qidalanmasının  təşkili,  ATU-nu 

vaxtı  ilə  bitirən  əcnəbi  tələbələrlə 

əlaqələrin 

qurulması 

və 

s. 


məsələlər müzakirə olunub.

Görüşün 


yekununda 

əcnəbi 


tələbələrdən  iki  nəfər 

Milad  Kes-havarz  və  Muhammed  Turut 

Azərbay canda  Oxuyan  Əcnəbi 

Tələbələr təşkilatının nümayəndəsi 

seçiliblər.Oktyabr  20-də  Azərbaycan 

Tibb  Universitetində  rezident-

lərin  Yekun  Attestasiyasına 

həsr olunmuş toplantı keçirilib. 

Universitetin  tədris  işləri  üzrə 

prorektoru, 

professor 

Sabir 

Əliyevin  giriş  sözü  ilə  açdı-ğı    tədbirdə  rezidentlərin  2014-

2015-ci  tədris  ili  üzrə  yekun  at-

testasiyasının keçirilməsi barədə 

məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 

rezidentlərin  yekun  attestasiyası 

məqsədilə  Səhiyyə  Nazirliyinin 

08 oktyabr 2015-ci il tarixli əmrinə 

əsasən 27 ixtisas üzrə Attestasi-

ya Komissiyası təşkil olunub. Ye-

kun attestasiyanın iki mərhələdə-

yazılı,  test  üsulu  ilə  və  praktiki 

vərdişlərin  yoxlanılması  forma-

sında  həyata  keçirilməsi  tədbir 

iştirakçılarının  diqqətinə  çatdırıl-

dı. Test imtahanı ATU-nun Virtual 

Test  Mərkəzində  (VTM)  baş  tu-

tacaq.  Yekun  attestasiyanın  test 

mərhələsindən  müvəffəqiyyətlə 

keçən  rezidentlər  ikinci  mərhə-

lədə-praktiki  vərdişlərin  yoxlanıl-

masında iştirak edə bilərlər.

ATU-nun  rezidentura  şöbəsinin 

müdiri  Rizvan  Məmmədov  çı-

xış  edərək  attestasiya  imtaha-

nının  keçirilmə  vaxtı  və  qay-

daları 


haqqında 

iştirakçıları 

məlumatlandırdı.  Yekun  attesta-

siyanın praktiki vərdişlərin yoxla-

nılması mərhələsi 29 - 30 oktyabr 

2015-ci  il  tarixlərində  saat  9.00-

da ATU-nun ixtisas üzrə müvafiq 

kafedralarında keçiriləcək.

Qeyd  edək  ki,  rezidentlərin  ye-

kun  attestasiyasının  test  mər-

hələsində  texniki  səhvə  yol 

verməmələri  üçün  19-20  okt-

yabr  tarixlərində  VTM-də  sınaq 

test  imtahanları  keçirilib.  Ötən 

tədris  ilində  yekun  attestasiya-

dan  keçmədiklərinə  görə  təkrari 

yekun  attestasiyadan  keçmək 

hüququ saxlanılan rezidentlər də 

yekun attestasiyada iştirak etmək 

üçün müraciət etməlidirlər.Tibb Universitetinə qəbul olunan xarici 

tələbələrlə görüş

Həkim-rezidentlərin yekun 

attestasiyası olacaq

Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsində elmi 

işlərin planına uyğun olaraq rezidentlərin və kursantların iştirakı 

ilə elmi seminar keçirilib.

Hərbi Tibb Fakültəsində 

Elmi seminar

Azərbaycan  Tibb  Univer-

siteti nin  (ATU)  Beynəl xalq 

Əlaqələr  üzrə  prorektoru, 

dosent  Rəhimə  Qabulova  22-

23  oktyabr  2015  tarixlərində 

Azərbaycan 

Respublikası 

Səhiyyə  Nazirliyinin  təşəb-

büsü,  İsveçin  Ticarət  və 

İnves  ti siya  Şurası,  «Busi ness 

Sweden» 

şirkətinin 

təş ki-

latçılığı və İsveçin ölkəmizdəki 

səfir liyinin  dəstəyi  ilə  Stok-

holm şəhərində səfərdə olub.

Səfər  çərçivəsində  həm 

İsveçdə,  həm  də  Azər bay-

canda  tibb  və  əczaçılıq 

sahəsində  fəaliyyət  göstərən  müəssisələr 

və  şirkətlər  arasında  əlaqələrin  qurulması, 

əməkdaşlıq  yolları  və  müştərək  fəaliyyət 

sahələrinin 

araşdırılmasına 

yönəlmiş 

görüşlər keçirilib. 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  tədbirdə  İsveçin 

ən  böyük  və  dünya  miqyasında  məşhur 

olan  “Astra  Zeneca”,  “CCC  Healthcare”, 

“GETİNGE”, “HERMES”, “SCA”, “Mölnlycke 

Health  Care”,  “Nordic  Med  Com”,  “Swe-

dish  Healthcare  Management”,  “SECTRA” 

və  s.  şirkətləri  iştirak  edib.  Azərbaycan  isə 

bu  tədbirdə  Azərbaycan  Tibb  Universiteti 

ilə bərabər, “Avromed”, “Vitta” və s. kimi iri 

şirkətlər ilə təmsil olunub.

Tədbirdə  dosent  R.Qabulova  “Azər bay-

canda  səhiyyə  sistemi  və  gələcəyə  ba-

xış”  adlı  məruzə  ilə  çıxış  edib.  Azərbaycan 

səhiyyəsində  baş  vermiş  inkişaf  və 

irəliləyişlər, tibb təhsili sahəsində son illərdə 

həyata  keçirilmiş  yeniliklər,  universitetdə 

müasir standartlara uyğun nəzəri və təcrübi 

biliklərin tədris edilməsi istiqamətində görül-

müş işlər haqqında geniş məlumat verib.

  Səfərin ikinci günü nümayəndə heyətimiz 

İsveçin  ən  məşhur  universitetlərindən  olan 

Karolinska  Universitetinin  qonağı  olub-

lar.  Görüşdə  Karolinska  Universitetinin 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, profes-

sor Maria G Masucci çıxış edərək, bu ali ocaq 

haqqında  məlumat  verib.  Tibb  Xidmətləri 

üzrə  prorektor,  İntegrativ  tibb  üzrə  profes-

sor Martin İngvar isə çıxışında universitetin 

nəinki Avropanın, həmçinin dünyanın ən qa-

baqcıl  ali  təhsil  qurumlarından  biri  olduğu-

nu,  onun  əsas  fəaliyyətinin  tədris,  tədqiqat 

və  onların  nəticələrinin  tibbi  təcrübəyə 

yönəldiyini  vurğulayıb.  Beynəlxalq  layihələr 

üzrə  koordinator  Ylva  Olsson  universitetin 

ingilis dilində tədris olunan Bakalavr və Ma-

gistr proqramlarını nümayəndə hetyətimizin 

diqqətinə təqdim edib. 

    Görüşdə  dosent  R.Qabulova  ATU  haq-

da  məlumat  verib,  universitetimizin  Ka-

rolinska  Universiteti  ilə  bütün  sahələrdə 

əməkdaşlığın qurulmasında maraqlı olduğu-

nu söyləyib.

  Görüşdə  həmçinin  ikitərəfli  əlaqələrin 

qurulması  istiqamətində  atılacaq  addımlar 

müzakirə  edilib,  Avropa  İttifaqının  müxtəlif 

proqramları çərçivəsində əməkdaşlığın baş-

lanması planlaşdırılıb.Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2015
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib qezeti 2015 -> Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktiv
tebib qezeti 2015 -> Dünyanın tanınmış ekspertləri atu-nun qonağı olub Tibb Universitetində elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> “heydəR ƏLİyev və azərbaycan nitq məDƏNİYYƏTİ” Kİtabinin
tebib qezeti 2015 -> Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində daha iki xəstəyə böyrək köçürüldü
tebib qezeti 2015 -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan

Yüklə 14,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə