Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqındaYüklə 246,86 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.03.2017
ölçüsü246,86 Kb.
#10270

"Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə

 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRARI

 

 

 "Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 

25  avqust  tarixli  818  nömrəli  Fərmanının  1.4,  1.5,  1.6,  1.7,  1.8,  1.9,  1.10,  1.11-ci 

bəndlərinin  icrasını  təmin  etmək  məqsədi  ilə  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər 

Kabineti qərara alır:

 

1.  "Eyni  vaxtda  ekoloji  təmiz  və  ənənəvi  kənd  təsərrüfatı  üsulları  ilə  məhsul istehsalı Qaydaları", "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı 

Qaydaları, habelə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatında istifadəsinə icazə verilən təbii və 

qeyri-təbii vasitələrin siyahısı", "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı subyektlərinə verilən 

sənədin  (sertifikatın)  forması  və  verilməsi  Qaydası",  "Ekoloji  təmiz  kənd 

təsərrüfatında  ekoloji  müşahidə  və  sertifikatlaşdırma  Qaydaları  və  akkreditasiya 

olunmuş  orqanların  funksiyaları",  "Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  və  ərzaq 

məhsullarının  sertifikatlaşdırılması  Qaydaları  və  sertifikatın  nümunəvi  forması", 

"Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  və  ərzaq  məhsullarının  dövriyyəsi  Qaydaları". 

"Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  və  ərzaq  məhsullarının  markalanması  Qaydası", 

"Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  və  ərzaq  məhsullarının  saxlanması  və  daşınması 

Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 

A. RASİ-ZADƏ

 

Bakı şəhəri, 8 yanvar 2009-cu il 

                      № 5

 

 

  

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 yanvar 

tarixli 5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

 

  

 

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı Qaydaları, habelə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatında istifadəsinə icazə verilən təbii və qeyri-təbii vasitələrin siyahısı

 

 

 

1. Ümumi  müddəa

 

  

Bu  Qaydalar  "Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  haqqında»  Azərbaycan  Respublikası 

Qanununun  tətbiq  edilməsi  barədə"  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2008-ci  il  25 

avqust  tarixli  818  nömrəli  Fərmanının  1.5-ci  bəndinin  icrasını  təmin  etmək  məqsədi  ilə 

hazırlanmışdır və ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsal qaydalarını, 


habelə  ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatında  istifadəsinə  icazə  verilən  təbii  və  qeyri-təbii 

vasitələrin siyahısını müəyyən edir.

 

 

 2. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı

 

  

2.1. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalında aşağıdakı tələblərə 

əməl olunmalıdır:

 

-  təsərrüfat  subyektinin  malik  olduğu  torpaq,  su,  əkin  materialı  və  digər  vasitələr ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz olmalı;

 

-  torpağın  strukturunun  saxlanması  və  təbii  münbitliyinin  artırılması  üçün  kimyəvi-sintetik  (süni)  maddələrdən  istifadə  edilmədən  ekoloji  üsullarla  (növbəli  əkin,  çürümüş 

peyin, konpost, yaşıl gübrələr və s.) tənzimlənməli;

 

-  bitkilərin  xəstəlik,  zərərverici  və  alaq  otlarından  mühafizəsində  yalnız  aqrotexniki, mexaniki  və  bioloji  üsullardan,  həmçinin  ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  məhsulları 

istehsalında tətbiqinə icazə verilmiş digər vasitələrdən istifadə edilməli;

 

- ekoloji təmiz heyvandarlıq məhsulları və ekoloji təmiz bitkiçilik məhsulları istehsalı əlaqələndirilməli;

 

-  bitkiçilikdə  və  heyvandarlıqda  quraqlığa,  xəstəliklərə,  zərərvericilərə  və  digər amillərə davamlı, yerli şəraitə uyğunlaşmış sortlar və cinslərdən istifadə olunmalı;

 

-  xəstəliklər  zamanı  baytar  mütəxəssisləri  tərəfindən  kimyəvi,  farmasevtik preparatlardan  və  antibiotiklərdən  mümkün  qədər  az  istifadə  edilməli  və  təbii  müalicə 

üsulları  olan  fizio  və  fitoterapevtik  vasitələrə,  eləcə  də  ənənəvi  müalicələrə  üstünlük 

verilməlidir.  Əgər  yuxarıda  göstərilən  müalicə  vasitələri  effektiv  olmazsa,  onda  baytar 

həkiminin  nəzarəti  altında  kimyaterapevtik  vasitələrin  və  antibiotiklərin  tətbiqinə  icazə 

verilir. Həmin preparatların istifadəsi zamanı əvvəlcədən heyvana dəqiq diaqnoz qoyulmalı, 

doza  seçilməli  və  müalicə  kursu  təyin  edilməlidir.  Bu  zaman  yekun  heyvandarlıq 

məhsulunun  növü  nəzərə  alınmalı  (ət,  süd,  yumurta  və  s.)  və  bu  barədə  heyvan  məhsulu 

realizə  edilməkdən  əvvəl  qanunvericilikdə  nəzərdə  tutulmuş  qaydada  akkreditasiya 

olunmuş sertifikatlaşdırma orqanlarına məlumat verilməlidir;

 

-  yemlərə  əlavə  edilmiş  sintetik  boy  stimulyatorlarının,  məhsuldarlığı  artıran  və  ya təbii  inkişafın  qarşısını  alan  sintetik  maddələrin  yem  istehsalında  və  yemləmə  məqsədi  ilə 

istifadəsinə yol verilməməli;

 

-  heyvanların  müalicəsi  və  heyvandarlıq  müəssisələrinin  dezinfeksiya  edilməsi mövcud qanunvericiliyə uyğun təşkil edilməli.

 

2.2. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatında istifadəsinə icazə verilən və müvafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş təbii və qeyri-təbii vasitələrin siyahısı aşağıdakı qaydada 

müəyyən edilir:

 

 

 1. Müxtəlif heyvan növlərinin yerləşdirilməsi üçün daxili və xarici minimum səth ərazisi

 

  

Qaramal, qoyun və 

donuzlar 

Daxili ərazi 

(sırf heyvanlara aid olan sahə) 

Xarici ərazi (gəzinti ərazisi, 

örüş istisna 

olunmaqla) 

  

minimum diri çəkisi 

m

2/baş 

m

2/baş 

1 

2 

3 

4 

Damazlıq və 

100 kq 

1.5 


1.1 

kökəltmə üçün 

qaramal və atlar 

200 kq 

350 kq 


350 kq-dan yuxarı 

2.5 


4.0 

5.0 


(hər 100 kq-a 

minimum 1 m

21.9 3.0 

3.7 


( hər 100 kq-a minimum 0,75 

m

2Südlük inəklər 

  4.5 Damazlıq buğalar 

  

10 30 

Qoyun və keçilər 

  

1.5 qoyun/keçi 0.35 quzu /çəpiş 

2.5 qoyun/keçi 2.5 ilə 0.5 

quzu/çəpiş 

40   günlük 

çoşqaları olan 

donuzlar 

  

7.5 


2.5 

Ətlik donuzlar 

50 kq yuxarı 

85 kq yuxan 

110 kq-dan 

yuxan 


0.8 

1.1 


1.3 

0.6 


0.8 

Çoşqalar 40 gündən artıq və 30 

kq-a qədər 

0.6 

0.4 


Damazlıq donuzlar 

  

2.5 dişi 6.0 erkək 

1.9 


8.0 

 

 

2. Müxtəlif növ quşlan yerləşdirmək üçün daxili və xarici minimum səth ərazisi

 

 

 

Ev quşları 

Daxili ərazi ( heyvanlar üçün ayrılan ərazi) 

Xarici ərazi 

( bir baş üçün 2

 ərazi) 

heyvanların sayı 

(m

2

) 

hər bir 

heyvan üçün 

olan tara 

(sm) 

yuva 

1 

2 

3 

4 

5 

Yumurtlayan 

toyuqlar 

18 Hər hinə 8 

yumurtlayan 

toyuq və ya əgər 

hin ümumidirsə, 

hər quşa 120 sm

2

 4, bir şərtlə ki, 170 kq 

N/ha/il normasını 

keçməməlidir 

Ətlik toyuqlar 

(stasionar 

hinlərdə) 

Hər m

2

-ə ümumi diri çəkisi 

maksimum 21 kq 

olan 10 quş 

20 (ancaq 

Qvineya 

quşlan üçün) 

  

4 Broylerlər və Qvineya ev quşları 

üçün 


4.5 ördək, 

10 hinduşka, 

15 qaz. 

Bütün növlər üçün 

yuxarıda qeyd olunan 

limit l70kqN/ha/il 

keçməməlidir 

Ətlik 


quşlar 

(mobil 


hinlərdə) 

Mobil hinlərdə 16 

quş  (ancaq bir 

şərtlə ki, mobil 

hinlərin ərazisi 150 

m2 keçməsin və 

gecələr açıq 

  

  2.5 - limiti 170 kq N/ha/il 

ötməməlidir saxlansın və hər 

m2-ə  maksimum 

30 kq diri çəki 

düşsün) 


 

 

  

 

 3. İstifadəsinə icazə verilən mineral mənşəli qida maddələri

 

 

 

1. Mineral mənşəli yemlər, mikro-elementlər, vitaminlər və ya provitaminlər ancaq təbii 

olduqları  halda  istifadə  edilə  bilər.  Bu  maddələrin  olmadığı  hallarda  və  ya  müstəsna 

hallarda  onların  kimyəvi  üsullarla  müəyyən  edilmiş  əvəzedicilərinin  istifadəsinə  də  icazə 

verilir.


 

2. Ancaq aşağıda göstərilən maddələr bu kateqoriyaya aiddir:

 

  

Natrium:

 

  

rafinə edilməmiş dəniz duzu

 

 

 iri daş duz

 

  

natrium sulfat

 

 

 natrium karbonat

 

  

natrium bikarbonat

 

 

 natrium xlorid

 

  

 

  

 

  

Kalium:

 

kalium xlorid 

 

  

 

  

Kalsium:

 

  

lithotamnion və merqqel

 

 

  

 

su   heyvanlarının   qabığı      (həmçinin   dəniz   

molyusklarının sümükləri)

 

 

 kalsium karbonat

 

  

kalsium laktat(süd turşusu)

 

 

 kalsium qlükonat

 

  

 

  

 

Fosfor:

 

 

 flüorsuzlaşdırlmış bi-kalsium

 

  

fosfat flüorsuzlaşdırılmış mono-kalsium fosfat

 

 

 mono-natrium fosfat

 

  

kalsium-maqnezium fosfat

 

 

 kalsium-natrium fosfat

 

  

 

  

 

Maqnezium:

 

 

 maqnezium oksid (maqnezium anhidridi)

 

  

maqnezium sulfat

 

 

 maqnezium xlorid

 

  

maqnezium karbonat maqnezium fosfat

 

 

  

 


 

 

Kükürd:

 

 

 natrium sulfat

 

4. İstifadəsinə icazə verilən heyvan mənşəli yem materialları

 

1. Süd və süd məhsulları, balıq, digər dəniz heyvanları və onlardan alınan məhsullar 

istisna  olmaqla,  heyvan  mənşəli  yemlər  istifadə  edilməməli  və  yaxud  Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericiliyində  qeyd  olunduğu  kimi  istifadə  olunmalıdır.  İstənilən 

halda  məməlilərdən  alınma  materiallarla  (süd  və  süd  məhsulları  istisna  olmaqla) 

gövşəyənləri yemləməyə icazə verilmir.

 

2. Süd  və  süd  məhsulları.  Ancaq  aşağıda  qeyd  olunan  maddələr  bu  kateqoriyaya 

aiddir:

 

çiy süd, süd unu, yağsız süd, yağsız süd unu, ayran, ayran unu, pendir suyu, pendir suyunun tozu, az şəkərli pendir suyunun tozu, proteinli pendir suyunun tozu (fiziki üsulla 

ekstraksiya olunmuş), kazein unu, laktoza tozu, kəsmik və qatıq.

 

3. Balıq, digər dəniz heyvanları, onların məhsulları və onlardan alınan məhsullar.

 

Ancaq aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya daxildirlər: balıq, balıq yağı və rafinə  edilməmiş  treska  ciyərinin  yağı;  balıq  molyuskları  və  xərçəngəbənzər  canlıların 

fermentasiyası,  istər  həllolan  formada,  istərsə  də  həllolmayan  formada  olsun,  ancaq  gənc 

heyvanlar üçün tətbiq edilir.

 

Balıq yemləri. 

4. Quşçuluqda  yem  kimi  istifadə  olunan  yumurtalar,  yumurta  məhsulları  (eyni 

mənbədən).

 

 

 5. Qida əlavələri, heyvanların qidalandırılmasında istifadə olunan bəzi maddələr və 

qidalarda istifadə olunan emal əlavələri

 

1. Qida əlavələri

 

1.1. Mikroelementlər. Ancaq bu kateqoriyadan olan maddələr istifadə edilə bilər: 

E1 

 

Dəmir:

 

 

 

dəmir (II) karbonat 

 

 

dəmir (II) sulfat monohidrat və ya heptahidrat 

 

 

dəmir (III) oksidi 

 

 

 

 

E2

 

Yod:

 

 

 

kalsium, anhidrid  

 

 

kalsium yodit, hexahidrat 

 

 

natrium yodit 

 

 

 

 

E3

 

Kobalt:

 

 

 

kobalt (II) sulfat monohidrat və ya heptahidrat 

 

 

əsası kobalt (II) karbonat, monohidrat 

 

 

 

 

E4

 

Mis:

 

 

 

mis (II) oksid 

 

 

əsası mis (II) karbonat, monohidrat 

 

 

mis (II) sulfat, pentahidrat 

 

 

 

 

E5

 

Manqan:

 

 

 

manqan (II) karbonat 

 

 

manqan oksid Mn304 

 

 

manqan (II) sulfat, mono- və ya tetrahidrat 

 

 

 

 

E6

 

Sink:

 

 

 

sink karbonat 

 

 

sink oksid 

 

 

sink sulfat mono- və ya heptahidrat 

 

 

 

 

E7

 

Molibden:

 

 

 

ammonium molibdenat, natrium molibdenat 

 

 

 

 

E8

 

Selen:

 

 

 

Natrium selenat 

 

 

Natrium selenit 

1.2.  Vitaminlər,  provitaminlər,  oxşar  təsirlərə  malik  kimyəvi  cəhətdən  yaxşı  müəyyən 

olunmuş maddələr. Ancaq aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya daxildir:

 

- təbii, xammal yem materialında təbii halda rast gəlinən vitaminlər, 

- təkmədəli heyvanlar üçün təbii vitaminlərə oxşar olan sintetik vitaminlər, 

 

-  Avropa  İttifaqına  üzv  dövlətin  səlahiyyətli  nümayəndəsinin  icazəsi  ilə  gövşəyənlər üçün təbii vitaminlərə müvafiq olan sintetik vitaminlər A, D və E.

 

1.3. Fermentlər. 

1.4. Mikroorqanizmlər.

 

1.5. Qoruyucular. Ancaq aşağıdakı maddələr bu kateqoriyaya daxildir: 

 

 E 200 - sorbin turşusu

 

E 236 - qarışqa turşusu 

E 260 - asetat turşusu

 

E 270 - süd turşusu 

E 280 - propion turşusu

 

E 330 - limon turşusu 

Süd  turşusu,  qarışqa  turşusu,  propion  turşusu  və  limon  turşularından  silos 

hazırlanmasında  istifadəyə  o  zaman  icazə  verilir  ki,  adekvat  fermentasiyaya  havanın  daxil 

olmasına icazə verilməsin.

 

1.6.  Birləşdirici  materiallar,  yapışma  əleyhinə  vasitələr  və  koaqulyantlar.  Ancaq aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya daxil edilə bilər:

 

  

E470


 

təbii mənşəli kalsium 

stearat

 

E551b 

kolloid silisium dioksid

 

E551c


 

kieselgur- zoğal turşusu

 

E558


 

bentonit


 

E559


 

kaolinit gili

 

E560


 

stearit və xloritin təbii 

qarışığı

 


E561

 

vermikulit 

E562


 

sepiolit


 

E599


 

perlit


 

1.7. Antioksidant maddələr. Ancaq aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya 

daxil edilə bilər :

 

E 306 -    təbii mənşəli tokoferolla zəngin ekstraktlar 

1.8.   Silos  əlavələri.  Ancaq  aşağıda  qeyd  olunan  maddələr bu kateqoriyaya daxil 

edilə bilər :

 

fermentlər, mayalar, bakteriyalar. 

2. Heyvanların yemləndirilməsində istifadə olunan bəzi məhsullar

 

Bu kateqoriyaya pivə mayası daxil edilə bilər. 

3. Yem hazırlanmasında istifadə olunan emal əlavələri

 

Silos üçün emal köməkçi vasitələri. Ancaq aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya daxil edilə bilər:

 

- dəniz duzu, dənəvər daş duz, ayran, taxıl unu,  şəkər, şəkər çuğunduru şrotu və patkalar

 

Heyvandarlıq  binalarını  və  qurğularını  (məsələn,  avadanlıq,  qab  və  alətlər) təmizləmək və dezinfeksiya etmək üçün icazə verilən məhsullar:

 

Kalium və natrium sabunu 

Su və buxar

 

Əhəng südü 

Əhəng


 

Sönməmiş əhəng

 

Natrium hipoxlorid (məsələn, maye ağardıcı kimi) 

Natrium hidroksid

 

Kalium hidroksid 

Hidrogen peroksid

 

Bitkilərin təbii efir yağları 

Limon, perasetat, qarışqa, süd, oksalat turşusu və asetat turşuları

 

Etil spirti 

Nitrat turşusu (süd avadanlıqları)

 

Fosfor turşusu (süd avadanlıqları) 

Formaldehid

 

Yelinin  və  sağım  avadanlıqlarının  təmizlənməsi  və  dezinfeksiyası  üçün  vasitələr Natrium karbonat

 

  

6. Torpağın gübrələnməsi və yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunan maddələr

 

 

 

Maddələr

 

Təsvir, tərkibinə qoyulan tələblər və istifadə şərtləri

 

1

 

2

 


Təsərrüfatyanı peyin

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Heyvan  nəcisi  və  bitki  qarışıqlarından (heyvan üçün döşənək) ibarət məhsul

 

Heyvan növlərinin əlamətləri 

Ekstensiv 

heyvandarlıq 

fermalarından 

gətirilir

 

Maye halda olan heyvan ekskrementi (maye peyin, sidik və s.)

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır 

 

Nəzarət   olunan  fermentasiyadan  və  yaxud müvafiq durulaşdırmadan sonra 

 

Heyvan  növlərinin  əlamətləri  Sənaye  əsaslı təsərrüfat mənbələri qadağan edilir

 

Kompostlaşdırılmış heyvan  

ekskrementləri,  həmçinin  quş  zılı  və 

kompostlaşdırılmış təsərrüfatyanı peyin

 

Sertifikatlaşdırma qurumu 

tərəfindən    təsdiq 

edilməsinə 

ehtiyac 


vardır 

 

Sənaye  əsaslı  istehsalı  olan  təsərrüfat mənbələri qadağan edilir

 

Qurudulmuş təsərrüfatyanı 

gübrə 


və 

dehidratlaşdırılmış quş peyini

 

Sertifikatlaşdırma qurumu 

tərəfindən   təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır 

 

Heyvan növlərinin əlamətləri 

Ekstensiv 

heyvandarlıq 

fermalarından 

gətirilir

 

Guano 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Göbələk  təsərrüfatı  tullantılarından  və vermikulit substratı qalıqlarından hazırlanan 

kompost


 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır 

 

Substratın  ilkin  tərkibi  bu  siyahıda  olan məhsullarla məhdudlaşdırılmalıdır

 

Qurdların (soxulcan 

kompostları) 

və 

həşəratların ekskrementləri 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır 

 

Substratın  ilkin  tərkibi  bu  siyahıda  olan məhsullarla məhdudlaşdırılmalıdır

 

Torf 

Bağçılıqda 

məhdud 

şəkildə 


istifadə 

(gülçülük, meşəçilik, tinglik)

 

Gil (məsələn, perlit, vermikulit vəs.) 

 

  

 

  

1

 

2

 

Kompostlaşdırılmış  və  yaxud  çürüdülmüş məişət tullantıları

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə  ehtiyac  vardır  Ancaq  tərəvəz  və 

heyvan  mənşəli  tullantılar  Sortlara  ayrılmış 

məişət 

tullantılarından alınan 

kompostlaşdırılmış  və  bioqaz  istehsalı  üçün 

anaerob 

şəklində 

fermentləşdirilmiş 

məhsullar  Ancaq  qapalı  və  nəzarət  edilən toplama 

sistemində 

qəbul 

edilən 


konsentrasiya quru maddə hesabı ilə mg/kq 

ilə: kadmium 0.7; mis 70; nikel 25; qurğuşun 

45;  sink  200;  civə  0.4;  xrom  (cəmi)  70;  xrom 

(Vİ) 0 (


3

)

 Tərəvəz  tullantılarının  kompostlaşdırılmış 

və ya fermentləşdirilmiş qarışığı

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə  ehtiyac  vardır  Tərəvəz  kütləsi 

qarışıqlarından əldə edilən məhsul, hansı ki, 

kompostlaşdırılmış  və  bioqaz  istehsalı  üçün 

anaerob şəklində fermentləşdirilməyə məruz 

qalmışdır

 

Aşağıda  qeyd  olunan  heyvan  mənşəli məhsulları: 

 

  

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

- qan unu; 

- dırnaq unu;

 

- buynuz unu; 

- sümük unu yaxud

 

- jelatinsizləşdirilmiş sümük unu; 

Quru  maddə  hesabı  ilə  xromun  maksimum 

konsentrasiyası mg/kq (Vİ): 0 (

3

) 

- balıq unu;

 

- ət unu; 

- dəri və tük unu;

 

- yun;


 

- xəz;


 

- tük;


 

süd məhsulları

 

Gübrələmə  üçün  bitki  mənşəli  məhsullar  və onların  əlavə  məhsulları  (məsələn,  yaglı 

toxumlardan 

alınan 

yemlər, 


kakao 

ovuntuları, səməni küləşi və s. )

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Dəniz yosunları 

və 


onlardan 

alınan 


məhsullar

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Aşağıdakı üsullarla birbaşa əldə edilən: 

a) qurudulma, dondurulma və üyütmə kimi 

fiziki proseslər;

 

b)  su  və  ya  sulu  turşular  və/yaxud  qələvi məhlullar;

 

c) fermentasiya 

 

 1

 

2

 

Taxta kəpəyi və ağac tullantıları 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Ağaclar  kəsildikdən  sonra  kimyəvi  üsulla işlənilmir

 

Kompostlaşdırılmış qabıq 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Ağaclar  kəsildikdən  sonra  kimyəvi  üsulla işlənilmir

 

Ağac külü 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Kəsildikdən sonra 

kimyəvi 


üsulla 

işlənməyən ağaclardan

 

Yumşaq fosforit 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Kadmium 90 

mq/kq 


P205 

limiti 


keçməməlidir

 

Tomas şlak 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Xam  kalium  duzları  (məsələn,  kainite, silvinit və s.)

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Kalium sulfat, 

tərkibində 

maqnezium 

duzları da ola bilər

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır 

 

Məhsul fiziki 

ekstraksiya 

prosesləri 

nəticəsində  xam  kalium  duzundan  əldə 

edilir  və  tərkibində  ola  bilər  ki,  maqnezium 

duzları da olsun

 

Təbii  mənşəli  kalsium  karbonat  (məsələn, tabaşir,  əhəng  gili,  breton  ameliorantı, 

merqel, torpaq əhəngi, fosfat tabaşiri)

 

 

 Təbii  mənşəli  maqnezium  və  kalsium 

karbonat  (məsələn,  maqnezium  tabaşiri, 

torpaq maqnezium əhəngdaşı və s.)

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

  

Ancaq təbii mənbələrdən

 

Kalsium xlorid məhlulu 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə  ehtiyac  vardır  Alma  ağaclarında 

yarpaq  çiləmələri,  kalsium  çatışmazlığını 

aşkar etdikdən sonra

 

Maqnezium  sulfat  (Epsom  duzu)  (məsələn, kizerit MgS04.H20)

 

  

Gips (kalsium sulfat)

 

Ancaq təbii mənşəli 

Distillə qazanının dibində qalan tullantılar

 

Amonium  distillyatorunun  qalıqları  istisna olunur 

 

Natrium xlorid 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır 

 

Ancaq yataq halında tapılan duz 

 

  

 

1

 

2

 

Alüminium kalsium fosfat 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə  ehtiyac  vardır  90  mq/kq  P205 

limitini  keçməməlidir  Qələvi  torpaqlarda məhdud miqdarda istifadə olunur (pH>7.5)

 

Mikroelementlər  (məsələn,  bor  mis,  dəmir, manqan, molibden, sink)

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Elementar kükürd 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Gil (məsələn, perlit, vermikulit) 

 

 Şəkər  istehsalmdan  gələn  sənaye  əhəngi 

(məsələn, vanesse)

 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Vakuumla  duz  istehsalından  əldə  edilən sənaye əhəngi

 

Dağlarda  rast  gəlinən  duzlu  məhlullardan alınan  vakuumla  duz  istehsalından  alınma 

məhsullar

 

 

 7. Bitki zərərvericiləri və xəstəliklərinə qarşı istifadə olunan maddələr

 

 

 

Bitki mühafizəsi üçün istifadə olunan maddələr

 

Aşağıdakı  aktiv  maddələri  özündə  cəmləşdirən  və  ya  onlardan  ibarət  olan  bütün məhsullar üçün qəbul edilən ümumi şərtlər:

 

- cari standartların 1 nömrəli əlavəsinə müvafiq olaraq istifadə edilə bilər; 

-  ancaq  ölkə  daxilində  tətbiq  edilən  bitki  mühafizə  məhsulları  və  qanunvericiliyə 

müvafiq olaraq tətbiq edilə bilər.

 

  

Maddə

 

Təsvir, tərkibinə qoyulan tələblər, istifadə şərtləri

 

1

 

2

 

I. Bitki və heyvan mənşəli maddələr 

Chrysanthemum 

 

cinerariaefolium-dan alınan 

Pyretrin 

ekstraktı

 

İnsektisid 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq

 

edilməsinə ehtiyac vardır 

Rotenon,  Derris  elliptica,  Derris  spp.  və 

Lonchocarpus  ssp.  və  Thephrosia  spp.-dən 

alınmış ekstrakt (C23H2206)

 

İnsektisid 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq

 

edilməsinə ehtiyac vardır 

Kvassiya  preparatı,  Quassia  amaradan 

altnmış ekstrakt

 

İnsektisid, repellent 

Azadiraxtin,  Azadirachta  indica  (Neem 

ağacı)-dan alınmış ekstrakt

 

İnsektisid 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq

 

edilməsinə ehtiyac vardır 

Arı mumu, propolis

 

Budamada istifadə edilir Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac 

vardır


 

Bitki  yağları  (məsələn,  nanə  yağı,  şam 

ağacından alınan efir yağları, zirə yağı)

 

İnsektisid,  akarisid,  fungisid  və  cücərməni ləngidən ingibitor

 

Jelatin 

İnsektisid

 

Lesitin


 

Fungisid


 

 

 1

 

2

 


Hidrolizə 

edilmiş  proteinlər 

(məsələn, 

kazein )


 

Attraktant

 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Nicotiana tabacumdan alınmış ekstrakt (sulu məhlul)

 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Ancaq  2002-ci  il  martın  31-dən  sonrakı müddətdə

 

İnsektisid 

Subtropik 

meyvə 

ağaclarında ancaq 

mənənələrə  qarşı  (məsələn,  portağalda, 

limonda)  və  tropik  bitkilərdə;  yalnız 

vegetasiya dövrünün əvvəllərində

 

istifadə etməli 

II. Zərərvericilərə qarşı bioloji mübarizədə istifadə olunan mikroorqanizmlər

 

Mikroorqanizmlər  (bakteriya,  virus  və göbələklər  )  məsələn,  Bacillus  thuringensis, 

Granulosis virus, və s.

 

Ancaq genetik dəyişdirilməmiş məhsullar 

            III. Ekoloji təsərrüfatçılıqda ənənəvi olaraq istifadə olunan maddələr

 

Mis  hidroksid  şəklində  olan  mis,  mis oksixlorid,  (3-cü  dərəcədən),  mis  sulfat,  mis 

oksid (bordo mayesi)

 

Fungisid


 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə  ehtiyac  vardır.  Bitki  mühafizə 

vasitələri üzrə qanunvericilikdə əgər ümumi 

qaydalar  və  yaxud  spesifik  şərtlər  şəklində 

varsa, daha məhdud miqdarda, yəni 2006-cı 

il yanvarın 1-dən hər hektara bir ildə 6 kq-a 

qədər  mis  istifadə  edilməsinə  icazə  verilir. 

Çoxillik  bitkilər  üçün  əvvəlki  paraqrafdan 

fərqli  olaraq  maksimum  səviyyə  aşağıdakı 

qədər  olmalıdır:  -  2007-ci  il  yanvarın  1-dən 

hər  hektar  üçün  bir  ildə  istifadə  oluna 

biləcək  maksimum  miqdar  əvvəlki  4  il 

müddətində 

istifadə 

edilmiş 


miqdarın 

qalıqları 

da 

nəzərə 


alınmaqla 

hesablanmalıdır,  müvafiq  olaraq  36,  34,  32 

və  30  kq  mis  2007,  2008,  2009,  2010-cu  və 

ondan sonrakı illər üçün

 

Kükürd


 

Fungisid, akarisid, repellent

 

Etilen


 

Kivinin  və  şərq  xirniyinin  yetişdirilməsi 

üçün  Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən 

təsdiq edilməsinə ehtiyac vardır

 

Yağ turşulu kalium duzu (yaşıl sabun) 

İnsektisid

 

Kaliumzəyi (Kainit) 

Bananın yetişməsinin qarşısını almaq

 

KükürdlU əhəng (kalsium polisulfid) 

Fungisid, 

insektisid, 

akarisid 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

 

  

 

1 

2

 Parafin yağı

 

İnsektisid, akarisid 

Ancaq  meyvə  ağaclarında,  üzüm,  zeytun 

ağaclarında 

və 


tropik 

bitkilərdə 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

Mineral yağlar 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfındən təsdiq

 

edilməsinə ehtiyac vardır 

İnsektisid, akarisid

 

Ancaq meyvə ağaclannda, üzüm, zeytun 

ağaclannda və tropik bitkilərdə

 

Dəmir (III) ortofosfat 

Mollyuskisid

 

Becərilən  bitkilərin  cərgə  aralarına,  səthə çilənir

 

Kalium permanqanat 

Fungisid, bakterisid

 

Ancaq 


meyvə 

ağaclannda, 

zeytun 

ağaclannda və üzümlərdə 

Kvars qumu

 

Repellent 

IV. Aldadıcı tələlərdə və yaxud qurğularda istifadə olunan maddələr

 

Ümumi şərtlər: 

 

 - tələlər və ya qurğular maddələrin ətraf mühitə yayılmasına və becərilən bitkilərlə təmasına 

yol verməməlidir;

 

- istifadədən sonra tələlər toplanmalı və təhlükəsiz yerlərdə saxlanmalıdır 

Feromonlar

 

Attraktant;  seksual  davramşı  pozanlar Ancaq tələlərdə və qurğularda

 

Diamonium fosfat 

Attraktant 

 

Ancaq tələlərdə 

Piretroidlər 

(ancaq 

deltametrin vəya 

lambdasixalotrin)

 

Sertifıkatlaşdırma qurumu tərəfındən təsdiq 

edilməsinə ehtiyac vardır

 

İnsektisid 

Xüsusi attraktantlafla ancaq tələlərdə

 

Ancaq  Batrocera  oleae  və  Ceratitis  capitata wied

 

əleyhinə 

V. Digər maddələr

 

Kalsium hidroksid 

Fungisid


 

Ancaq 


meyvə 

ağaclarında 

Nectria 

galligenaya nəzarət etmək üçün

 

 

 8. Qeyri-kənd təsərrüfatı mənşəli inqrediyentləri

 

3.1. Qida əlavələri, inert maddələr daxil olmaqla

 

 

 

INS

 

Adı

 

Xüsusi şərtlər

 

1

 

2

 

3

 


Bitki və heyvandarlıq məhsulları üçün

 

E170 

Kalsium karbonat

 

Rəngləmək üçün istisna olmaqla bütün icazə verilən formaları

 

E220 

Kükürd dioksid

 

Şərab məhsulları 

1

 

2

 

3

 

E270 

Süd turşusu

 

Kolbasa qabığı 

E290


 

Karbon dioksid

 

 

 E296

 

Alma turşusu 

 

 E300

 

Askorbin turşusu 

 

 E306

 

Tokoferol, qarışıq 

təbii 


konsentratlar

 

Kərə və bitki yağlarında anti oksidant 

E322


 

Lesitin


 

Ağardıcı  və  üzvi  həlledicilərdən  istifadə 

olunmadan  əldə  edilən  süd  məhsulları, 

süd 


tərkibli 

uşaq 


yeməkləri, 

yağ 


məhsulları, mayonez

 

E330 

Limon turşusu

 

Meyvə və tərəvəz məhsulları 

E333


 

Kalsium sitrat

 

 

 E334

 

Tartar turşusu (L (+)-) 

 

 E335

 

Natrium tartrat 

Tortlar, qənnadı məhsulları

 

E336


 

Kalium tartrat

 

Yarmadan  səhər  yeməkləri,  qənnadı məhsullar

 

E341(i) 

Mono kalsium fosfat

 

Ancaq  özü  məsamələnən  unlar  üçün köpürtmə vasitələri

 

E400 

Alqin turşusu

 

 

 E401

 

Natrium alqinat 

 

 E402

 

Kalium alqinat 

 

 E406

 

Aqar 

 

 E407

 

Karaqen (Chondrus crispus) 

Süd məhsulları

 

E410


 

Karob kitrəsi

 

Süd məhsulları, ət məhsulları 

E412


 

Quar kitrəsi

 

Süd  məhsulları,  konservləşdirilmiş  ət, yumurta məhsulları

 

E413 

Traqakant kitrəsi

 

 

 E414

 

Ərəb kitrəsi (qum arabika) 

Süd, yağ və qənnadı məhsulları

 

E415


 

Ksantamonas  bakteriyalannın 

kitrəsi

 

Yağ  məhsulları,  meyvə  və  tərəvəzlər, tortlar və biskvitlər, salatlar

 

E416 

Karaqa kitrəsi

 

 

 E422

 

Qliserol 

Bitki ekstraktları

 

E440 (i)


 

Pektinlər (dəyişilməmiş)

 

Qənnadı məmulatları Süd məhsulları 

E500


 

Natrium karbonat

 

 

 E501

 

Kalium karbonat 

Yarmadan  hazırlanan  səhər  yeməkləri, 

tortlar və biskvitlər, qənnadı məmulatları

 

E503 

Amonium karbonat

 

 

 E504

 

Maqnezium karbonat 

 

 E516

 

Kalsium sulfat 

İnert maddə

 


Tortlar və biskvitlər, soya məhsulları,

 

çörəkbişirmə mayası 

E524


 

Natrium hidroksid

 

Kaustik məhlulla (Laugengeback) səthin 

işlənməsi

 

Taxıl məhsulları 

E551


 

Silisium dioksid

 

Otlar  və  ədviyyatlar  üçün  yapışma əleyhinə vasitələr

 

1

 

2

 

3

 

E938


 

Arqon


 

 

 

E941 

Azot


 

 

 

E948 

Oksigen


 

 

 

 

 

3.2. Aromatizatorlar

 

Kodeks  Alimentariusun  təbii  Aromatizatorlar  üçün  ümumi  tələbatlarında  (CAC/GL 29-1987)  qeyd  edildiyi  kimi,  təbii  aromatik  maddələr  və  yaxud  təbii  aromatik  preparatlar 

kimi etiketlənmiş məhsullar və maddələr.

 

3.3. Su və duz

 

İçməli su. 

Duzlar (natrium xlorid və ya kalium xlorid əsas komponentlər kimi, əsasən qida emalı 

sahəsində istifadə edilir).

 

3.4. Mikroorqanizmlər  və  fermentlərdən  hazırlanan  preparatlar  Qida  emalında  hər 

hansı  bir  mikroorqanizmlər  və  fermentlərdən  alınan  preparatlar  (genetik  dəyişdirilmiş 

mikroorqanizmlər, yaxud fermentlər istisna olmaqla) normal şəkildə istifadə olunur.

 

3.5. Minerallar (mikroelementlər daxil olmaqla), vitaminlər, əvəzolunmaz yağ və amin 

turşuları və digər azot birləşmələri. 

 

Ancaq  indiyə  qədər  ərzaq  məhsullarında  qanuni  şəkildə  istifadə  edilən  və  qəbul edilmiş maddələr.

 

 

 

9. Kənd təsərrüfatı mənşəli məhsulların hazırlanmasında istifadə olunan emal köməkçi 

vasitələri

 

  

Maddə

 

Xüsusi şərtlər

 

1

 

2

 

Bitki və heyvan məhsulları üçün 

Su

  

 

Kalsium xlorid 

Koaqulyasiya faktoru

 

Qatılaşdırma, pendir hazırlanmasında 

koaqulyasiya vasitəsi kimi

 

Kalsium karbonat 

 

 Kalsium hidroksid

 

  

Kalsium sulfat

 

Koaqulyasiya faktoru 

Maqnezium xlorid (yaxud niqari)

 

Koaqulyasiya faktoru 

Kalium karbonat

 

Üzüm kişmişinin qurudulması 

Limon turşusu

 

Yağ  istehsalı  və  nişastanın  hidrolizi  pH tənzimləyici

 


Sulfat turşusu

 

Şəkər  istehsalında  ekstraksiya  suyunun  pH nizamlayıcısı

 

Karbon dioksid 

 

 Azot

 

  

Etanol


 

Həlledici

 

Aşılayıcı turşu 

Filtrasiya vasitəsi

 

Yumurta ağı albumini 

 

 Kazein

 

  

Jelatin


 

 

  

 

1

 

2

 

Jelatin (balığın 

hava 


qovuqcuğundan 

hazırlanmış)

 

 

 Tərəvəz yağları

 

Yağlandırma, ayrılma üçün və yaxud köpük əleyhinə vasitə

 

Silisium dioksid geli, yaxud colloid məhlulu 

 

 Aktivləşdirilmiş karbon

 

  

Talk


 

 

 Bentonit

 

  

Kaolin


 

 

 Qumlu torpaq

 

  

Perlit


 

 

 Fındıq qabığı

 

  

Düyü unu


 

 

 Arı mumu

 

Ayırıcı vasitə 

Karnauba mumu

 

Ayırıcı vasitə 

Sulfat turşusu

 

Şəkər  istehsalında  ekstraksiya  suyunun  pH tənzimləyicisi

 

Natrium hidroksid 

Şəkər  istehsalında  pH  tənzimləyicisi  raps 

(Brassica spp) toxumlarından yağ istehsalı

 

Natrium karbonat 

Şəkər istehsalı

 

 

 10. Ekoloji yolla istehsal olunmayan kənd təsərrüfatı mənşəli, istifadəsinə icazə verilən 

inqrediyentlər

 

  

Adı

 

Botaniki adı

 

1

 

2

 

Emal edilməmiş tərəvəz məhsulları

 

Yeyilən meyvələr, qərzəkli meyvələr və toxumlar:

 

 

 

Palıd qozası 

Quercus ssp.

 

Kola ağacının qozası 

Cola acuminata

 

Motmotu (qarağat fəsiləsindən) meyvəsi 

Ribes uva-crispa

 

Həvəşçiçək (passiflora) meyvəsi 

Passiflora edulis

 


Moruq (qurudulmuş)

 

Rubus ideas 

Qırmızı qarağat (qurudulmuş)

 

Ribes rubum 

Yeyilən ədviyyatlar və otlar:

 

İstiot (Peru mənşəli) 

Schinus molle L.

 

Qıtıqotu toxumları 

Aromacia rusticana

 

Dərman alpiniyası (ətirli kökləri) 

Alpina offıcinarum

 

Günəbaxan çiçəkləri 

Carthamus tinctorius

 

Kulinariyada yarpaqlan istifadə edilən ot 

Nasturcium officinale

 

Digər:

 

Qeyri-ekoloji ərzaq məhsullarının hazırlanmasında icazə verilən yosunlar, dəniz yosunları da daxil olmaqla

 

  

 

 1

 

2

 

İcazə verilən proseslərlə emal edilmiş tərəvəz məhsulları:

 

Saflaşdırılmış, yaxud saflaşdırılmamış heyvan və bitki yağlan, amma kimyəvi cəhətdən dəyişilməmiş, bu və ya digər bitkilərdən alınmış:

 

Kakao 

Theobroma cacao

 

Kokos palmasının qozası 

Cocos nucifera

 

Zeytun


 

Olea eoropea

 

Günəbaxan 

Helianthus annuus

 

Palma


 

Elaeis guineesis

 

Raps


 

Brassica napus, rapa

 

Boyaq safloru 

Carthamus tinctorius

 

Küncüt


 

Sesamum indicum

 

Soya


 

Glycine max

 

Aşağıdakı şəkərlər, nişasta, taxıl və lifli bitkilərdən alınan digər məhsullar:

 

Fruktoza 

 

 Düyü küləşindən hazırlanmış kağız

 

  

Preslənmiş çörək kağızı

 

 

 Kimyəvi dəyişilməmiş düyü və mum, 

qarğıdalıdan alınmış nişasta

 

 

 Digər:

 

Noxud proteini 

Pisum spp.

 

Şəkər qamışının şirəsindən alınmış spirt 

 

 Bu standartda göstərilən meyvə 

aromatizatorlarından hazırlanmış brendi 

(spirtli içki)

 

  

Heyvan mənşəli məhsullar:

 

Qeyri-ekoloji ərzaq məhsullarının hazırlanmasında icazə verilən su heyvanları, 

süni şəraitdə yetişdirilməyən

 

 

 Pendir suyu (herasuola)

 

  

 

 11. Ekoloji təmiz məhsul istehsalında tətbiq olunan bioloji mühafizə vasitələri

 

 

 

Akaroentomofaqlar

 

Trixoqramma 

Enkarziya

 

Afıdius


 

Qallitsa afidimiza

 

Noeseyulyus 

Fitoseyulus

 

Mikrobioloji preparatlar

 

Nematofagin 

Trixodermin

 

Vertisillin 

Boverin


 

Aktofıt


 

Pentafaq - J

 

Planriz


 

Qaupsin


 

Bitoksibatsillin

 

Lepidotsid 

Bakteriodentisid

 

 

 3. Hesabat və nəzarət

 

3.1. Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  və  ərzaq  məhsullarının  istehsalına,  habelə  ekoloji 

təmiz kənd təsərrüfatında istifadəsinə icazə verilən təbii və qeyri-təbii vasitələrin siyahısının 

tətbiq  olunmasına  nəzarəti  Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi, 

Azərbaycan  Respublikasının  Səhiyyə  Nazirliyi,  Azərbaycan  Respublikasının  Ekologiya  və 

Təbii  Sərvətlər  Nazirliyi  və  Azərbaycan  Respublikasının  Standartlaşdırma,  Metrologiya  və 

Patent üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirirlər.

 

3.2. Ekoloji  təmiz  kənd  təsərrüfatı  və  ərzaq  məhsullarının  istehsalı  barədə  hesabatlar 

hər rübün sonunda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.

 

  

 

  

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 yanvar 

tarixli 5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Kataloq: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> -
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası

Yüklə 246,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə