Əczaçılıq (ali) ixtisası üzrə 332 yeni test nümunələri 1) Qarğıdalı saçağından hansı dərman forması kimi istifadə edilir?


) Sulfatları təyin etmək üçün bariumun hansı duzundan istifadə olunur?Yüklə 302 Kb.
səhifə2/5
tarix25.12.2016
ölçüsü302 Kb.
1   2   3   4   5

81) Sulfatları təyin etmək üçün bariumun hansı duzundan istifadə olunur?
A) Nitrat

B) Bromid

C) Karbonat

D) Yodid


E) Xlorid
Ədəbiyyat: H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979
82) Natrium sitratın alınmasında hansı turşudan istifadə edilir?
A) Kəhrəba turşusu

B) Limon turşusu

C) Sirkə turşusu

D) Süd turşusu

E) Qarışqa turşusu
Ədəbiyyat: H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979
83) Etil spirti neçə dərəcədə qaynayır?
A) 100° C

B) 78° C


C) 68° C

D) 98° C


E) 35° C
Ədəbiyyat: H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979
84) Quruluşuna və formakoloji təsirinə görə No-şpa hansı alkaloidə oxşardır?
A) Pilokarpinə

B) Papaverinə

C) Atropinə

D) Nikotinə

E) Platifillinə
Ədəbiyyat: H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982
85) Hansı bitkilər dərman bitkisi adlanır?
A) Tərkibində fermentlər olan

B) Tərkibində zərərli maddələr olmayan

C) Tərkibində ballast maddələr olan

D) Tərkibində vitaminlər olan

E) Tərkibində farmakoloji fəal maddə olan və fizioloji təsir göstərən
Ədəbiyyat: Y.B.Kərimov, T.A.Süleymanov, C.İ.İsayev. «Farmakoqnoziya», Bakı, 2009
86) Tannin hansı bitki xammalından alınır?
A) Ayıqulağı yarpaqları

B) Palıd qabığı

C) Sumax

D) Dəlibəng

E) Xanımotu
Ədəbiyyat: Y.B.Kərimov, T.A.Süleymanov, C.İ.İsayev. «Farmakoqnoziya», Bakı, 2009
87) Hansı bitkinin tərkibində atropin alkaloidi vardır?
A) Quşəppəyi

B) Xanımotu

C) Tozağacı

D) Aloe


E) Xəşənbülotu
Ədəbiyyat: Y.B.Kərimov, T.A.Süleymanov, C.İ.İsayev. «Farmakoqnoziya», Bakı, 2009
88) Palıd qabığının preparatları tibbi təcrübədə hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Ödqovucu kimi

B) Bürüyücü kimi

C) Büzüşdürücü, iltihab əleyhinə preparat kimi

D) Qurdqovucu kimi

E) Qıcıqlandırıcı kimi
Ədəbiyyat: Y.B.Kərimov, T.A.Süleymanov, C.İ.İsayev. «Farmakoqnoziya», Bakı, 2009
89) Tərkibində zəhərli maddələr olan dərman bitki xammalı harada saxlanılır?
A) Sərin və qaranlıq yerdə

B) İşıqlı və quru yerdə

C) Qapısı xüsusi kilidlə bağlanmış və plomblanmış anbarlarda

D) Havası tez-tez dəyişdirilən anbarlarda

E) Digər bitki xammalları ilə bir yerdə
Ədəbiyyat: İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, N.A.İslamova. «Farmakoqnoziya», Bakı, 1984
90) Dərman bitki xammallarının tərkibində olan hansı maddələr ballast maddələr adlanır?
A) Alkaloidlər

B) Farmakoloji cəhətdən indifferent (təsirsiz) maddələr

C) Farmakoloji fəal maddələr

D) Polisaxaridlər

E) Qlikozidlər
Ədəbiyyat: Y.B.Kərimov, T.A.Süleymanov, C.İ.İsayev. «Farmakoqnoziya», Bakı, 2009
91) Kakao yağı əczaçılıq təcrübəsində nə üçün istifadə olunur?
A) Tabletlərin hazırlanmasında

B) Suppozitoriya əsası kimi

C) Kürəciklərin hazırlanmasında

D) Məlhəm əsası kimi

E) Pastaların hazırlanmasında
Ədəbiyyat: İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, N.A.İslamova. «Farmakoqnoziya», Bakı, 1984
92) Balıq yağının tərkibində hansı vitaminlər vardır?
A) D, B12

B) A, D


C) B2, A

D) K, D


E) B6, A
Ədəbiyyat: İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, N.A.İslamova. «Farmakoqnoziya», Bakı, 1984
93) Dərmanın müalicəvi təsirini gücləndirən maddə necə adlanır?
A) Remedium menstruum

B) Remedium adjuvans

C) Remedium corrigens

D) Remedium basis

E) Remedium constituens
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
94) Reseptin hansı hissəsində dərmanların hazırlanması və müəyyən miqdarda buraxılması barədə həkimin müraciəti olur?
A) Inscriptio

B) Signatura

C) Subscriptio

D) Designatio materiarum

E) Ordinatio
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
95) Aşağıdakılardan hansı yol dərmanın yerli istifadəsinə aid deyil?
A) İntrakardial

B) İntravaginal

C) İntrarektal

D) Transdermal

E) İntranazal
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
96) Reseptdə zəhərli dərman maddəsi həkim tərəfindən məqsədli şəkildə birdəfəlik dozadan artıq miqdarda yazılarsa, həkim resepti necə tərtib etməlidir?
A) Dozanın qarşısında nida işarəsi qoymalıdır

B) Şəxsi möhürü ilə təsdiq etməlidir

C) Reseptin üzərində “Cito” və ya “Statim” sözlərini qeyd etməlidir

D) Dozanı rəqəmlə göstərməli, sonra mötərizədə sözlə yazıb qarşısında nida işarəsi qoymalıdır.

E) Resepti imzası ilə təsdiq etməlidir
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
97) Aşağıdakılardan hansı təkrar istifadə zamanı funksional kumulyasiya törədə bilər?
A) MAO-nun inhibitorları

B) Narkotik analgetiklər

C) Ürək qlikozidləri

D) Etanol.

E) M-xolinomimetiklər
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
98) Təkrar istifadə zamanı preparatın təsirinin zəifləməsi necə adlanır?
A) Funksional kumulyasiya

B) Sinergizm

C) Vərdişolma

D) Maddi kumulyasiya

E) Sensibilizasiya
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
99) Vahid zamanda qan plazmasının dərman maddəsindən təmizlənmə dərəcəsi hansı terminlə ifadə olunur?
A) Paylanma həcmi

B) Klirens

C) Yarımparçalanma dövrü

D) Orqanizmdən xaricolma sürəti

E) Biotransformasiya
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
100) Qan plazmasının böyrəklər vasitəsilə dərman vasitəsindən təmizlənməsi hansı terminlə ifadə olunur?
A) Hepatik klirens

B) Renal klirens

C) Yarımxaricolma dövrü

D) Ümumi (total) klirens

E) Yarımparçalanma dövrü
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
101) Dərman maddəsinin teratogen təsiri hansı dövrdə özünü göstərə bilər?
A) Yenidoğulmuş uşaqlarda

B) Hamiləliyin sonuncu trimestrində

C) Hamiləliyin birinci trimestrində

D) Preimplantasiya dövründə

E) 40 yaşdan yuxarı qadınlarda
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
102) Orqanizmdə hər hansı komponentin çatışmazlığının həmin komponentin dərman preparatının orqanizmə yeridilməsi ilə aparılan müalicəsi necə adlanır?
A) Etiotrop müalicə

B) Möhkəmləndirici müalicə

C) Patogenetik müalicə

D) Simptomatik müalicə

E) Əvəzedici müalicə
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
103) Qan plazmasının qaraciyər vasitəsilə dərman vasitəsindən təmizlənməsi hansı terminlə ifadə olunur?
A) Hepatik klirens

B) Renal klirens

C) Yarımparçalanma dövrü

D) Yarımxaricolma dövrü

E) Ümumi (total) klirens
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
104) Xəstəliyi törədən səbəbi aradan qaldırmaq üçün aparılan dərman müalicəsi necə adlanır ?
A) Profilaktik müalicə

B) Əvəzedici müalicə

C) Simptomatik müalicə

D) Kimya-terapiya

E) Etiotrop və ya kauzal müalicə
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
105) Bunlardan hansı sistem (ümumi) istifadəyə aid deyil?
A) İnhalyasion

B) Əzələdaxili

C) Venadaxili

D) Transdermal

E) Dəriüstü (epidermal)
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
106) Dərman maddəsinin mədə-bağırsaq traktından sorulması hansı faktordan asılı deyil?
A) Dərman formasından

B) Qanın laxtalanma qabiliyyətindən

C) Mədə və bağırsağın pH-dan

D) Mədə şirəsinin tərkibindən

E) Mədə-bağırsağın hərəki fəaliyyətindən (peristaltikasından)
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
107) Dərman maddəsinin qan plazmasının zülalları ilə möhkəm birləşməsi nəyə səbəb olur?
A) Sürətlə parçalanmasına

B) Orqanizmdən xaric olmasının sürətlənməsinə

C) Təsir müddətinin uzamnasına

D) Təsir müddətinin qısalmasına

E) Farmakoloji aktivliyinin artmasına
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
108) Dərman maddələrinin metabolik biotransformasiya prosesi necə gedir?
A) Metilləşmə yolu ilə

B) Asetilləşmə yolu ilə

C) Sulfatlaşma yolu ilə

D) Oksidləşmə, reduksiya, hidroliz yolu ilə

E) Qlükuronlaşma yolu ilə
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
109) Dərman maddələrinin biotransformasiya sürəti hansı hallarda azalır?
A) Kalsium kanallarının blokadası zamanı

B) Dərman maddələrinin qan plazmasının zülalları ilə birləşməsi zamanı

C) Qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin inaktivləşməsi zamanı

D) Qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin induksiyası zamanı

E) Angiotenzinçevirici fermentin inaktivləşməsi zamanı
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
110) Aşağıda göstərilən nümunələrdən hansı kimyəvi antaqonizmə aiddir?
A) M-xolinoblokatorlar – M-xolinomimetiklər

B) Narkotik analgetiklər - Nalokson

C) Heparin – Protamin-sulfat

D) Etil spirti - Antabus

E) Antidepolyarizəedici kurareyəbənzər maddələr – Antixolinesteraz maddələr
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
111) Daxilə qəbul edilən dərman maddəsinin biomənimsənilmə dərəcəsi hansı faktordan asılı deyil?
A) Qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin aktivliyindən

B) Dərman maddəsinin mədə-bağırsaq traktından sorulma sürətindən

C) Bağırsaqların qan təchizatından

D) Bağırsaqdaxili mühitin pH-dan

E) Limfanın axın sürətindən
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
112) Aşağıdakı preparatlardan hansı orqanizmə daxil edilmə (yeridilmə) yolundan asılı olaraq müxtəlif farmakoloji effektlər törədir?
A) Platifillin-hidrotartrat

B) Maqnezium-sulfat

C) Papaverin-hidroxlorid

D) Atropin-sulfat

E) Nootropil
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
113) Təkrar istifadə zamanı preparatın təsirinin zəifləməsi necə adlanır?
A) Maddi kumulyasiya

B) Sensibilizasiya

C) Sinergizm

D) Funksional kumulyasiya

E) Tolerantlıq
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
114) Dərman maddəsinin müalicəvi genişliyi nəyi göstərir?
A) Ən yüksək müalicəvi doza ilə ən yüksək toksiki doza arasındakı fərqi

B) Minimal müalicəvi doza ilə minimal zəhərləyici doza arasındakı fərqi

C) Maksimal effektiv doza ilə maksimal toksiki doza arasındakı fərqi

D) Minimal effektiv doza ilə ən yüksək toksiki doza arasındakı fərqi

E) Minimalk effektiv doza ilə orta müalicəvi doza arasındakı fərqi
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
115) Pulsuz və güzəştli şərtlərlə buraxılan dərmanlara aid resept neçə nüsxədə yazılır?
A) 3 nüsxədə

B) 2 nüsxədə

C) 4 nüsxədə

D) 5 nüsxədə

E) 1 nüsxədə
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
116) Miksturaya aid olmayan ifadə hansıdır?
A) Bulanıq ola bilər

B) Resept ixtisar formasında yazılır

C) İstifadə etməzdən əvvəl qarışdırmaq lazımdır

D) Maye və ya bərk və maye dərman maddələrinin qarışığıdır

E) Resept tam və yarımixtisar formada yazılır
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
117) Narkotik dərman preparatlarına reseptlər hansı rəngdə resept blanklarında yazılır?
A) Göy

B) Çəhrayı

C) Sarı

D) Yaşıl


E) Ağ
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
118) Aptekdən psixotrop dərmanlara yazılmış reseptlər üzrə neçə gün müddətində dərman buraxıla bilər?
A) 15 gün

B) 1 ay


C) 5 gün

D) 10 gün

E) 1 həftə
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
119) 1 resept blankında neçə psixotrop maddə yazmaq olar?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 5


E) 4
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
120) Dərman vasitələrinin orqanizmə yeridilmə yollarından hansı enteral yolla yeridilməyə aiddir?
A) Rektal

B) Əzələdaxili

C) İntraplevral

D) Venadaxili

E) Dərialtı
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
121) Dərmanın təcili hazırlanması lazım gələrsə, həkim bunu reseptdə necə göstərir?
A) Resept blankının yuxarı hissəsində “Coquere” və ya “Statim” sözü yazır

B) Resept blankının yuxarı hissəsində “Cito” və ya “Pro autore” sözü yazır

C) Resept blankının yuxarı hissəsində “Repete” və ya “Pro mi” sözü yazır

D) Resept blankının yuxarı hissəsində “Cito” və ya “Repetetur” sözü yazır

E) Resept blankının yuxarı hissəsində “Cito” və ya “Statim” sözü yazır
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
122) Aşağıdakılardan hansılar bərk dərman formalarına aiddir?
A) Suspenziyalar

B) Tinkturalar

C) Suppozitoriyalar

D) Pastalar

E) Drajelər
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
123) Parenteral yolla istifadə olunan məhlul hansıdır?
A) Korqlikon məhlulu

B) Tannin məhlulu

C) Kamforanın spirtli məhlulu

D) Mentolun spirtli məhlulu

E) Furasilin məhlulu
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
124) Dəmləmələr bitkilərin hansı hissələrindən hazırlanır?
A) Sərt hissələrindən

B) Kökümsov gövdəsindən

C) Çiçəklərindən

D) Kökündən

E) Qabığından
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
125) Tərkibində zəhərləyici maddələr olan bitkilərdən dəmləmələr hansı nisbətdə hazırlanlır?
A) 1:200

B) 1:30


C) 1:100

D) 1:400


E) 1:10
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. Bakı, “Nurlan”, 2005
126) Bu dərman formalarından hansılar maye dərman formalarına aiddir?
A) Tabletlər

B) Pastalar

C) Məlhəmlər

D) Məhlullar

E) Drajelər
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
127) Latın dilində “Emulsum” (emulsiya) sözünün mənası nədir?
A) Sağılmış

B) Maye


C) Məlhəm

D) Süd


E) Qarışıq
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
128) Latınca “Suspensio” (suspenziya) sözünün mənası nədir?
A) Çöküntü

B) Yumşaq

C) Toz

D) SüdəbənzərE) Asılı vəziyyət
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
129) Bu məhlullardan hansı xaricə istifadə olunur?
A) 3%-li natrium-bromid məhlulu

B) 6%-li tiamin-bromid məhlulu

C) 40%-li qlükoza məhlulu

D) 50%-li metamizol-natrium (analgin) məhlulu

E) 1: 5000 nisbətində nitrofural (furasilin) məhlulu
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
130) Reseptdə “M.D.S” (Misce. Da. Signa.) ixtisarının mənası nədir?
A) Bu dozalarda verilsin

B) Qarışdır məhlul alınsın

C) Qarışdır məlhəm alınsın

D) Qarışdır. Ver. Təyin et.

E) Qarışdır. Ver. Göstər
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
131) Reseptdə dərman bitkisinin nisbəti göstərilmədiyi hallarda dəmləmə və bişirmələr hansı nisbətdə hazırlanır?
A) 1: 100

B) 1:10


C) 1: 300

D) 1:200


E) 1: 30
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
132) Latın dilində “Unguentum” sözünün mənası nədir?
A) Məlhəm

B) Qarışıq

C) Ərinti

D) Məhlul

E) Yumşaq
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
133) Məlhəm əsası kimi ən çox nə işlənir?
A) Şaftalı yağı

B) Bitki yağlarıı

C) Vazelin

D) Badam yağı

E) Kakao yağı
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
134) Reseptdə məlhəm əsası göstərilmədikdə məlhəm əsası kimi hansı yağdan istifadə edilir?
A) Donuz piyi

B) Vazelin

C) Parafin

D) Lanolin

E) Naftalan nefti
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
135) Məlhəmdə dərman maddəsinin miqdarı göstərilmədikdə məlhəm neçə faizli hazırlanmalıdır?
A) 5%

B) 15%


C) 20%

D) 2%%


E) 10%
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
136) Hansı məlhəmlərə reseptlər həm tam, həm də ixtisar olunmuş şəkildə yazıla bilər?
A) Tərkibcə bir dərman maddəsindən və məlhəm əsasından ibarət olan məlhəmlərə

B) Tərkibində güclü təsirə malik dərman maddəsi olan məlhəmlərə

C) Tərkibcə bir dərman maddəsindən və bir neçə məlhəm əsasından ibarət olan məlhəmlərə

D) Tərkibində zəhərli dərman maddəsi olan məlhəmlərə

E) Tərkibcə iki və daha çox dərman maddəsindən və məlhəm əsasından ibarət olan məlhəmlərə
Ədəbiyyat: E.M.Ağayev, İ.İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). Bakı, “Nurlan”, 2005
137) Linimentlər necə istifadə olunur?
A) Xaricə istifadə olunur

B) Dəri altına yeridilir

C) Vena daxilinə yeridilir

D) Bədən boşluqlarına yeridilir

E) Daxilə istifadə olunur
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
138) Pastalar tibbi təcrübədə hansı məqsəd üçün istifadə olunur?
A) Stomatitin müalicəsi üçün

B) Sulanan yaraların müalicəsində quruducu kimi

C) Qinqivitin müalicəsi üçün

D) Dərinin allergik xəstəliklərinin müalicəsi üçün

E) Qlossitin müalicəsi üçün
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
139) Latın feli “recipe”-nin mənası nədir?
A) İzah et

B) Ver


C) Qarışdır

D) Götür


E) Hazırla
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
140) Pastalar məlhəmlərdən nə ilə fərqlənir?
A) Pastalar yumşaq dərman formalarıdır

B) Pastaların tərkibində bərk dərman maddələrinin miqdarı daha azdır (25%-ə qədər)

C) Pastalar duru məlhəmlərdir

D) Rastalar xaricə istifadə olunur

E) Pastaların tərkibində bərk dərman maddələrinin miqdarı daha çoxdur (25-65%)
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
141) Tərkibində iki və daha çox dərman maddəsi və ya məlhəm əsası olan məlhəmlərə resept hansı şəkildə yazılır?
A) Tam şəkildə

B) Həm tam, həm də ixtisar şəklində

C) İxtisar şəklində

D) Bölmə üsulu ilə

E) Vurma üsulu ilə
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
142) Məlhəmin dərinin dərin qatlarına sorulması lazım gələrsə məlhəm əsası kimi nədən istifadə olunur?
A) Vazelindən

B) Kakao yağından

C) Günəbaxan yağından

D) Şaftalı yağından

E) Lanolindən
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
143) Linimentlərin hazırlanmasında hansı yağlardan istifadə olunur?
A) Qətrandan

B) Göstərilən yağların hamısından

C) Kakao yağından

D) Bitki yağlarından

E) Donuz piyindən
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
144) Bədən temperaturunda yumşalan, lakin əriməyən yumşaq dərman forması hansıdır?
A) Pastalar

B) Suppozitoriyalar

C) Göstərilən bütün dərman formaları

D) Məlhəmlər

E) Linimentlər
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
145) Hansı dərman formaları damcı ilə dozalanır?
A) Bərk dərman formaları

B) Maye dərman formaları

C) Göstərilən bütün dərman formaları

D) Qazabənzər dərman formaları

E) Yumşaq dərman formaları
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
146) Hansı məlhəmlərə resept yazarkən onların qatılığını göstərməmək olar?
A) Bir qatılıqda buraxılan ofisinal məlhəmlərə tam şəkildə resept yazarkən

B) İki və daha çox dərman maddəsindən və bir məlhəm əsasından ibarət məlhəmlərə resept yazarkən

C) Bir dərman maddəsindən və iki və daha çox məlhəm əsasından ibarət məlhəmlərə resept yazarkən

D) Tərkibcə bir dərman maddəsindən və məlhəm əsasından ibarət olan məlhəmlərə tam şəkildə resept yazarkən

E) Bir qatılıqda buraxılan ofisinal məlhəmlərə ixtisar olunmuş şəkildə resept yazakən
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
147) Aşağıdakı preparatlardan hansılar Qalen preparatlarına aiddir?
A) İnyeksiya dərman formaları

B) Məhlullar, miksturalar

C) Dəmləmə və bişirmələr

D) Tinkturalar, ekstraktlar

E) Suspenziyalar, emulsiyalar
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
148) Allergik mənşəli əlavə təsir nədən asılıdır?
A) Dərman maddəsinin dozasından

B) Dərman maddəsinin kimyəvi quruluşundan

C) Göstərilənlərin hamısından

D) Orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən

E) Dərman maddəsinin farmakoloji xassələrindən
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005
149) Müəyyən ferment sisteminin irsi çatışmazlığı ilə bağlı olaraq orqanizmin hər hansı dərman maddəsinə qarşı yüksək həssaslıq göstərməsi necə adlanır?
A) Allergiya

B) Sinergizm

C) Vərdişolma

D) Dərmandan asılılıq

E) İdiosinkraziya
Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Nurlan”.2005


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 302 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə