Ə c əHMƏdovYüklə 6,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/23
tarix05.03.2017
ölçüsü6,89 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Normativ – teniki sənədlə
163.
 
ГОСТ 16732-81 Зелень петрушки, сельдерея и укропа сушеная. 
164.
 
ГОСТ  16731-81  Белые  коренья  петрушки,  сельдерея  и  пастернака 
сушеные.       Технические условия. 
165.
 
ГОСТ 21567-86Е Трава майорана. 
166.
 
ГОСТ 21570-86Е Трава зубровки. 
167.
 
ГОСТ 1683-81 Смеси сушеных овощей для первых блюд. Технические 
условия. 
168.
 
ГОСТ  91159-71  Семена  горчицы  промышленное  сырье.  Требования 
при заготовках 
169.
 
ГОСТ  12094-76  Мак  масличный  промышленное  сырье.  Технические 
условия. 
170.
 
ГОСТ 12095-76  Кунжут промышленное сырье. Технические условия. 
171.
 
 
172.
 
ГОСТ  17081-83  Кориандр  промышленное  сырье.  Требования  при 
заготовках. 
173.
 
ГОСТ  18315-88  Анис  промышленное  сырье.  Требование  при 
заготовках. Технические условия. 
174.
 
ГОСТ 20460-85 Фенхель промышленное сырье. 

 
317
175.
 
ГОСТ  24881-81  Тмин  промышленное  сырье.  Требование  при 
заготовках. Технические условия. 
176.
 
ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия. 
177.
 
ГОСТ 21722-86 Шафран. Технические условия. 
178.
 
ГОСТ  17082,1-81  Плоды  эфирномасличных  культур,  промышленное 
сырье. Методы отбора проб и выделения навесок. 
179.
 
ГОСТ  17082,2-88  Плоды  эфирномасличных  культур,  промышленное 
сырье. Метод определения влажности. 
180.
 
ГОСТ  17082,3-88  Плоды  эфирномасличных  культур,  промышленное 
сырье.  Метод  определения  содержания  расколотых  плодов,  сорной  и 
эфирномасличных примесей. 
181.
 
ГОСТ  17082,4-88  Плоды  эфирномасличных  культур,  промышленное 
сырье. Методы определения запаха и зараженности вредителями. 
182.
 
ГОСТ  17082,5-88  Плоды  эфирномасличных  культур,  промышленное 
сырье. Методы определения. Содержания эфирного масла. 
183.
 
ГОСТ  13884-67.  Соль  поваренная  пищевая  для  экспорта.  Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение. 
184.
 
ГОСТ 13685-91. Соль поваренная пищевая.  Методы испытаний. 
185.
 
ГОСТ 13230-91. Соль поваренная пищевая 
186.
 
ГОСТ  6076-51  и  ГОСТ  6077-51. 
187.
 
Общесоюзный стандарт. ОСТ-4413. 
188.
 
ОСТ 18-38-86 Пряности кориандр. 
189.
 
ОСТ 18-272-86 Пряности. Фасовка, упаковка, маркировка, хранение и 
транспортирование. 
190.
 
ОСТ 18-274-86 Пряности. Перец душистый. 
191.
 
ОСТ 18-275-86 Пряности. Имбирь. 
192.
 
ОСТ 18-276-86 Пряности. Гвоздика. 
193.
 
ОСТ 18-277-86 Пряности. Мускатный орех. 
194.
 
ОСТ 18-278-86 Пряности. Корица. 
195.
 
ОСТ 18-279-86 Пряности. Перец черный и белый. 
196.
 
ОСТ 18-280-86 Пряности. Мускатный цвет. 
197.
 
ОСТ 18-281-86 Пряности. Шафран. 
198.
 
ОСТ 18-283-86 Пряности. Перец красный молотый. 
199.
 
ОСТ 18-284-86 Пряности. Бадьян. 
200.
 
РТУ  Азерб.ССР  16-70. 
 
 
 
 
 
 
M Ü N D Ə R   C A T 
 
Ön söz 
Ümumi  giriş 
FƏS L 1. VƏTƏN M ZDƏ YET ŞƏƏDV YYƏLƏ
Ətirli-ədviyyəli bitkilərin kimyəvi tərkibi və fizioloji əhəmiyyəti 
 
 
 
 
 
1.1. 
1.2. 
Ətrirli-ədviyyə bitkilərin təsnifatı 
 
1.3. 
Azərbaycanda  becərilən  və  yabanı  halda  yetişən  ətirli-ədviyyə 
bitkilərin səciyyəsi 
 
1.4. 
Yeyinyi  sənayesinin  müxtəlif  sahələrində  ətirli-ədviyyə   

 
318
bitkilərindən istifadə olunması 
 
FƏSIL 2. ZƏFƏRAN 
 
2.1. 
Zəfəranın təsərrüfat əhəmiyyəti 
 
2.2. 
Azərbaycanda zəfəran yetişdirilməsi tarixindən 
 
2.3. 
Zəfəranın botaniki təsviri 
 
2.4. 
Zəfərənın növ müxtəlifliyi 
 
2.5. 
Zəfəranın biologiyası 
 
2.5.1. 
Körpə yumrusoğanaqların inkişafı və zəfəranın çoxalması 
 
2.5.2. 
Zəfəranın çiçəkləmə dövrü və çiçəyin quruluşu 
 
2.6. 
Zəfəranin aqrotexnikasının bəzi məsələləri 
 
2.6.1. 
Zəfəran hansı şəraitdə yaxşı bitir 
 
2.6.2. 
Yeni zəfəran plantasiyalarının salınması 
 
2.6.3. 
Soğanaqların əkilməsi 
 
2.6.4. 
Plantasiyaların gübrələnməsi 
 
2.6.5. 
Zəfəranın xəstəlik və ziyanvericiləri 
 
2.7.  
Zəfəranın kimyəvi tərkibi 
 
2.8. 
Zəfəranın 
yığılması, 
qurudulması, 
qablaşdırılması 
və 
saxlanılması 
 
2.9.  
Zəfəranın keyfiyyətinə verılən tələb 
 
2.10. 
Zəfəranın  keyfiyyətinin  və  saxlanılma  zamanı  tərkibinin 
dəyişməsinin öyrənilməsi 
 
2.10.1.  Zəfəran telindəki külün miqdarı və onun elementar tərkibi 
 
2.10.2.  Saxlanılma zamanı zəfəran efir yağının miqdarının dəyişməsi 
 
2.10.3.  Saxlanılma zamanı boya maddələrinin miqdarının dəyişməsi 
 
2.10.4.  Zəfəran efir yağının keyfiyyətcə tərkibi 
 
2.11. 
Zəfəran  istehsalının  artırılmasının  ehtiyat  mənbələri  və  iqtisadı 
əhəmiyyəti 
 
2.12. 
Nəticə 
 
 
FƏS L 3. DƏFNƏ YARPAĞ
 
3.1. 
Dəfnə yarpağının kimyəvi tərkibi və fizioloji əhəmiyyəti 
 
3.2. 
Dəfnənin botaniki növləri, sortları və keyfiyyətinə verılən tələb 
 
3.3. 
Dəfnə yarpağinin keyfiyyətinə  verilən tələb 
 
3.4. 
Dəfnə yarpağının yığılması, qurudulması və qablaşdırılması 
 
3.5. 
Nəcib dəfnənin xəstəlik və ziyanverlcıləri 
 
3.6. 
Dəfnə yarpağının  tətkibinin və keyfiyyətinin öyrənilməsi 
 
3.6.1. 
Dəfnə yarpağının  orqanoleptiki göstəricilərinin öyrənilməsi 
 
3.6.2. 
Dəfnə  yarpağının    fiziki-kimyəvi  göstəticiləri  və  saxlanılması 
zamanı baş verən proseslər. 
 

 
319
3.6.3  
Dəfnə yarpağının  hiqroskopikliyinin öyrənilməsi 
 
3.6.4. 
Dəfnə  yarpağının  saxlanılması  zamanı  efir  yağının  miqdarının 
dəyişməsi  
 
3.7. 
Nəticə 
 
 
FƏS L 4. XARICDƏN ALINAN ƏDVIYYƏLƏ
 
4.1. 
 Xaricdən alinan ədviyyələrin təsnifatı 
 
4.2. 
Xaricdən alinan ədviyyələrin çeşidi 
 
4.3. 
Ədviyyələrin keyfiyyətini qoruyan amillər 
 
4.4. 
Xaricdən alınan ədviyyələrin keyfiyyətinin öyrənilməsı 
 
4.4.1. 
Orta nümunənin götürülməsi 
 
4.4.2. 
Xaricdən  alınan  ədviyyələrin  orqanoleptiki  göstəricilərinin 
öyrənilməsı 
 
4.4.3. 
Xaricdən  alınan  ədviyyələrin  kimyəvi  tərkibinin  dəyişməsinin 
öyrənilməsı 
 
4.5. 
Nəticə 
 
 
FƏS L 5. ƏDVIYYƏ QARIŞIQLARI 
 
5.1. 
Ədviyyə  qarıçıqları  üçün  xaricdən  alinan  ədviyyələrin 
əvəzedicilərinin hazirlanmasi 
 
5.2. 
Ədviyyə qarıçıqlarının çeşidi və keyfiyyət göstəriciləri 
 
5.3. 
 Azərbaycan 
kulinariyasında 
istifadə 
olunan 
ədviyyə 
qarıçıqlarınin çeşidi 
 
5.4. 
Müxtəlif  ərzaq  məhsulları  üçün  yeni  ədviyyə  qarıçıqlarınin 
hazırlanması 
 
5.5 
Ədviyyələrin 
və 
ədviyyə 
qarışıqlarının 
orqanoleptiki 
göstəricilərinin öyrənilməsı 
 
 
5.6. 
Ədviyyələrin 
və 
ədviyyə 
qarışıqlarının 
fiziki-kimyəvi 
göstəricilərinin öyrənilməsı 
 
5.7. 
Azərbaycan  şəraitində  istifadə  olunacaq  yeni  ədviyyə 
qarıçıqlarınin çeşidinin  artırılması yolları 
 
 
Nəticə 
 
 
FƏSIL 6. TAMLI QATMALAR 
 
6.1. 
 Tamlı qatmaların təsnifatı 
 
6.2. 
Azərbaycan  kulunariyasında  istifadə  olunan  tamlı  qatmaların 
çeşidi 
 
6.2.1. 
Yeyinti turşuları 
 
6.2.2. 
Souslar 
 
6.2.3. 
Ətirli-ədviyyəli bitkilərdən alınan tamlı qatmalar 
 

 
320
6.2.4. 
Meyvə-giləmeyvələrdən alınan tamlı qatmalar 
 
6.2.4.1.  Təzə meyvə və giləmeyvələr 
 
6.2.4.2.  Qurudulmuş meyvə və giləmeyvələr 
 
6.2.4.3.  Şirələr, ekstraktlar və püreyəbənzər məhsullar 
 
6.2.5. 
Duza və sirkəyə qoyulmuş tamlı qatmalar 
 
6.3. 
Tamlı qatmaların orqanoleptiki göstəricilərinin öyrənilməsı 
 
6.4. 
Tamlı qatmaların kimyəvi tərkibinin öyrənilməsı 
 
6.5. 
Azərbaycan  kulinarıyasında  istifadə  etmək  məqsədilə  yeni  növ 
tamlı qatmaların alınması 
 
6.6. 
Nəticə 
 
 
FƏSIL 7. XÖRƏK  DUZU 
 
7.1. 
Duzun  kimuyəvi  tərkibi,  təyinatı  və  insan  qidası  üçün  fizioloji 
əhəmiyyəti 
 
7.2. 
Xörək  duzunun  təsnifatı  və  ayri-ayrı  duz  növlərinin  tərkib 
xüsusiyyətləri 
 
7.3. 
Duzun əmtəə sortları və standart üzrə keyfiyyət göstəriciləri. 
 
7.4. 
Duzun qablaşdırılması, markalanması və saxlanılması 
 
7.5. 
Duzun keyfiyyətinin öyrənilməsı 
 
7.5.1. 
Orta nümunənin götürülməsi 
 
7.5.2. 
Xörək duzunun orqanoleptiki göstəricilərinin öyrənilməsi 
 
7.5.3. 
Xörək duzunun fiziki-kimyəvi göstəricilərinin öyrənilməsi 
 
7.6. 
Masazır  gölündəki  şoran  duzdan  qida  məqsədlıəri  üçün  vacuum 
duzunun istehsalının əsaslandırılması 
 
7.7 
Nəticə 
Елми вя практики ящямиййятли нятижяляr 
Резюме
 - Пряности и приправы 
Summary - Speces and condiments 
Ədviyyələrin və tamlı qatmaların ad göstəricisi 
Monoqrafiyanın mövzusu üzrə nəşr olunan əsərlərin  siyahısı 
stifadə olunmuş ədəbiyyat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 6,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə