Doğum kontrolü! Önemli bilgilerYüklə 302,18 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.12.2016
ölçüsü302,18 Kb.

Doğum kontrolü! 

Önemli bilgiler

Liderma


®

hastaları içinLiderma

®

embryo için zararlı olduğundan, Liderma®

ile tedavi edilen kadınların, kati olarakhamile olmaları yasaktır. Sizin Liderma

®

ile tedaviden 1 ay önce, tedavi sürecinde ve teda-viden 1 ay sonra etkili ve güvenilir bir doğum kontrolü kullanmanız mecburidir.  

Bu  bröşürde,  hamileliği  mümkün  olduğu  kadar  büyük  ölçüde  güvenli  olarak  önleyecekdoğum kontrol yöntemleri tanıtılacaktır.

Bu broşürü itina ile okuyunuz. Sizin muhakkak sorularınız olacaktır, bu soruları bunun için ön

görülen  yere  not  ediniz.  Doğum  kontrol  yöntemleri  konusunu  bayan  /  bay  doktorunuzla

konuşunuz. Doğum kontrolünü kesin olarak talimata göre uygulayınız.  

Bu broşürü Liderma

®

ile yapılan bütün tedavi sürecinde itina ile saklayınız. Bayan / Bay Doktor (Damga) / Doctor (stamp)

Bayan hastanın soyadı / Family name of patient

Bayan hastanın adı / Given name of patient

Bu broşür diğer dillerde de sunulmaktadır.  Bu hususta bayan / bay doktorunuza baş vurunuz,

o size bu broşürü memnuniyetle temin edecektir.  

2

Medika AG · Industriestrasse 121 · CH-4147 Aesch

Telefon  +41 (0)61/756 97 50 · Fax  +41 (0)61/756 97 55

www.medika.ch · adm@medika.chBu broşürde sizin için kadın olarak doğum kontrolü üzerine

çok önemli bilgiler bulunmaktadır.

3

Sizin durumunuzda, şayet Liderma

®

ilacını kullanıyorsanız, kati olarak hami-

le olmanız yasaktır. Sizin çok güvenilir bir doğum kontrolü kullanmanız mec-

buridir. 

Şayet  cinsel  aktif  değilseniz  veya  şimdiye  kadar  hiç  bir  doğum  kontrol  yöntemi

kullanmadıysanız, bu konuyu izah etmek ve bunun hakkında konuşmak zor olabilir. Bu broşürü

okuyunuz ve kendinizi, bayan / bay doktorunuzla yapacağınız konuşma için hazırlayınız, bu

konuşma size daha kolay gelecektir.

Bir  çok  doğum  kontrol  yöntemleri  vardır.  Bütün  hepsi  aynı  etkide  değildir,  hepsi  de  sizin  için

uygun değildir. Sizin sadece güvenilirliği olan yöntemleri kullanmanız gereklidir. 

Liderma

®

Dikkat: Hamilelik yasak


4

Siklus ve hormonlar

Bir  kadın  ortalama  40  sene  sürecinde  hamile  olabilir.  Ayda  ortalama  1  kere,  iki  tane  olan

yumurtalıklardan birisinde bir yumurta hücresi olgunlaşır.

Olgunlaşan  yumurta  hücresi,  ovulasyon  (dişi  yumurta  hücresinin  serbest  kalması)  esnasında,

yumurtalıkta  bulunan  yumurta  kanalının  huni  şeklindeki  girintisine  verilir  ve  yumurta  kanalı

yoluyla rahime (uterus) varır. 

Yumurta hücresi, rahime gelirken yolda bir sperm hücresine rastlayabilir ve döllenebilir. (Sperm

hücrelerinin, rahim girişinden yumurta kanalına kadar, 4 ile 6 saatlık bir  zamana ithiyaçları

vardır). 

Bununla beraber yumurta hücresi burada döllenmezse, 12 saat içerisinde ölür ve sizin gelecek

olan aylık adetinizle (menstruasyon) birlikte dışarıya ifraz edilir. 

Menstruasyon, yeni periyodunuzun başlangıcının bir işaretidir. 

Yumurta hücresi döllenirse (kadının hamile kalabilirliği), hamilelik başlar. Döllenmiş olan yumur-

ta hücresi rahime gelir ve rahimin iç mukoza tabakasında yuvalanır. Henüz doğmamış çocuk

burada kendisini geliştitir ve büyür.

Baştan karına kadar hormonlar

Siklus,  hormon  bezlerinde  oluşturulan  ve  kana  ifraz  edilen  çeşitli  hormonların  çoğalması  ve

azalması ile idare edilir. Bütün olay beyin tarafından idare edilir, kadınlar bunu her defasında

tekrar yaşarlar:  Stres veya duygusal olan sarsıntılar siklusun düzenini bozabilirler veya hatta

tamamen gerçekleşmesini önlerler. 

Bu  idare  merkezleri  beyin  dokusunun  derinlerinde,  hipotalamusda,  yer  alır.  Hipotalamusun

direkt  alt  tarafında  bir  beyin  salgı  bezi  (hipofiz)  bulunmaktadır.  Bu  salgı  bezi  hipotalamus

tarafından  idare  edilir  ve  başka  hormonların  yanı  sıra,  cinsi  bezeleri  (kadında  yumurtalık,

erkekte haya) idare eden cinsi hormonları kana verir. 

Yumurtlama  anına  kadar,  yumurtalık  östrojen hormonunu  salgılar,  yumurtlamadan  sonra

buna ek olarak projesteron hormonu (sarı cisim hormonu) oluşturulur. 

Yumurtlama (ovulasyon) 28 günlük bir siklus içerisinde, 10. ve 23. siklus günleri arasında (sık

sık  14.  siklus  gününde)  gerçekleşir.  Bir  siklus  28  günden  kısa  veya  uzun  ise,  bu  fark  hemen

hemen sadece yumurtlamadan önceki zaman süreci içerisindedir. 5

Pearl-Index

Pearl-Index adı verilen birim, yüz kadından kaç tane kadının, bir sene içerisinde normal cinsel

ilişkide bulunduğunu ve bir doğum kontrol yöntemini itina ile her seferinde doğru olarak kul-

landığını, ancak buna rağmen hamile olduğunu, vermektedir. 0.1´den 3´e kadar olan bir Pearl-

Index birimi güvenilir olarak geçerlidir. Bütün doğum kontrol yöntemleri bu değere erişemezler.

Bir doğum kontrol yöntemi,

• bu yöntem seksuel eşiniz tarafından ne kadar iyi kabul edilirse

• bu yöntem konusundaki bilogiler ve talimatlar ne kadar iyiyse

• bu yöntem ne kadar uzun zamandan beri kullanılmışsa

• doğum kontrolü için her iki eş de kendilerini ne kadar sorumlu hissediyorlarsa genel olarak

daha güvenlidir.

Yumurta kanalı

Yumurta kanalının 

huni şeklindeki girintisi

Yumurtalık

Rahim


Vajina

Rahimağzı kanalı6

Bugün çok sayıda, kısmen çeşitli doğum kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. Birkaç yöntemler,

bu  yöntemlerin  güvenilirliğinin  daha  da  arttırılması  için,  diğer  başka  yöntemlerle  kombine 

edilirler. 

Aşağıda  verilen  doğum  kontrol  yöntemleri  bütün  kadınlar  ve  her  durum  için  uygun  değildir,

bütün  yöntemler  aynı  derecede  etkili  deiğildir  (yüksek  veya  alçak  Pearl-Index  birimleri).  Aynı

zamanda, siz Liderma

®

ile tedavi görüyorsanız, sizin için sadece belli, çok güvenilir doğum kon-trol yöntemleri tavsiye edilir. Bayan / Bay doktorunuz sizin ile birlikte, sizin için en uygun yön-

temi bulacaktır. Doğum kontrol yöntemleri

7

Doğum kontrol yöntemleri

hormonsal doğum kontrol yöntemleri

Hap, mikro hap (östrojenli ve gestajenli kombinasyon hapı) 

• Bir-, İki- und Üç fazlı preparatlar

saf gestajen preparatları 

• Mini hap 

• Üç aylık iğneler 

• Implantat 

• Hormon spirali Spiral (Intrauterinpessar)

• Hormon spirali

• Bakır içerikli spiral

Bariyer yöntemleri 

• Kondom (Pariser, Prezervatif) 

• Kadın kondomu (Femidom)

• Diafram ve portio tekkeKimyasal yöntemler (Sperm öldürücü madde, spermisitler) 

• Vajinal fitil, sünger, levhacıklar, kremler, jeleler Güvenirliliği olmayan yöntemler

Kadının hamile kalabilirliğinin idaresindeki doğal yöntemler

• takvim yöntemi (Ogino-Knauss-Yöntemi)

• Derece ölçme yöntemi 

• Mukoza yapısı yöntemi (Billings-Yöntemi)

Dikkat (coitus interruptus)

Acil durumdaki önlemler

• Hapdan sonra

• Spiralden sonra


8

Güvenirliliği olmayan doğum kontrol yöntemleri

Hiç bir durumda kati olarak güvenirliliği olmayan doğum kontrol yöntemle-

rini kullanmayınız. 

Güvenirliliği olmayan doğum kontrol yöntemlerini kulanırsanız, cinsel ilişkinizde hamile kalma

ihtimali büyüktür. 

„Güvenilir günler“ yoktur

Menstruasyon siklusu esnasında bazı günler vardır, bu günlerde kadının hamile olma ihtimali

diğer günlere kıyasla daha azdır. Siklusu düzenli bir şekilde olan kadınlarda dahi, yumurtlama

hiç  beklenmedik  bir  zamanda  gerçekleşebilir.  Bu  verimli  periyod  kesinlikle  hiç  biz  zaman

tanınamaz. 

Bir yumurta, yumurtalığı terk etmesinden 12 saat sonra döllenebilir. Spermler (germ hücreleri)

korunmasız olan bir cinsel ilişkinden beş veya daha çok gün kadının vücudunda hayatını sür-

dürebilirler. Bu sebepten  korunmasız olan bir cinsel ilişkinden bir haftadan fazla bir zamandan

sonra dahi bir hamilelik gerçekleşebilir. 

„Dikkatli olmak“ güvenilir değildir

Dikkat  etmek  (coitus  interruptus)  oldukça  güvenilirliği  olmayan  bir  yöntemdir.  Bu  yöntemde

erkek, spermlerin akmasından kısa bir zaman önce penisini kadının vajinasından dışarıya alır. 

• Bir erkek, penisini her zaman tam anında geri çekmesini başaramaz

• Sperm sıvısı henüz spermlerin dışarıya verilmesinden önce vajinaya girebilir

• Vajinanın dışında bulunan spermler, buradan vajina içerisine kadar girebilirler. Hamile kalabilirliğin doğal yöntemlerle idaresi güvenli değildir 

Kati olarak „güvenli günler“ olmadığından, bir kadının ne zaman hamile olacağı ve hamile olup

olmayacağı kesinlikle önceden söğlenemez. Bu yöntemlerde çok tecrübeye, zamana ve kişisel

olarak yaşanan siklustaki iyi bir duyguya ihtiyaç vardır. 

Yaşam ve çalışma ritmi, stres, hastalık veya ruhi durum gibi dış faktörler siklusu etkileyebilir. Bu,

hamile kalınmıyacak olan günlerin tanınmasını ve hamile olma rizikosunu buna rağmen daha

da arttırır. 


9

Güvenli. 

Güvenli olan doğum kontrol yöntemleriyle. 

Siz ihtimalen Liderma

®

ilacı ile tedavi edileceksiniz ve bu sebepten, güvenirliliği olan bir doğumkontrolü  kullanmanız  mecburidir.  Bayan  /  Bay  doktorunuz  sizin  için  hangi  yöntemin  uygun

olduğu konusunda, sizinle beraber karar verecektir.  

TALİMAT: Güvenilirliği olan yöntemler, onların sadece doğru ve emniyetli bir şekilde kullanılması

halinde,  güvenlidirler.  Burada  „istisnalar“  olamamalıdır.  Siz  kendinizi  hiç  bir  şekilde,  katiyen

dikkatsiz olmaya teşvik etmeyin. Bu suretle hamilelik rizikosunu oldukça büyütmüş olursunuz. 

En fazla güvenilirliği olan yöntemler

Hormonsal preparatlar ve spiral (Intrauterinpessar) en fazla güvenilirliği olan yön-

temler olarak geçmektedirler. Haplar, mikro haplar, spiraller, üç aylık iğneler ve implantatlar sizi

büyük bir güvenilirlikle hamilelikten korurlar. Bunlar reçete mecburiyeti olan ilaçlardır ve sizin

sıhhat  durumunuzun  teferruatlı  bir  şekilde  konuşulmasından  ve  jenikolojik  bir  muayeneden

sonra,  bayan  /  bay  doktorunuz  tarafından  yazılacaktırlar.  Riziko  faktörlerinin  tespit  edilmesi

için, size ailenizdeki hastalıklar üzerine sorular sorulacaktır. 

Pearl-Index 0.3 – 3 olması halinde güvenlidir. 

Belli  olan  bazı  ilaçların  aynı  zamanda  alınması  durumunda,  hormon  preparatlarının  etkisi

azalabilir. Bu konuyu her seferinde bayan veya bay doktorunuzla konuşunuz.


10

Hap / Mikro hap

Kombinasyon  hapı, yapısı  ve  etkisi  açısından,  östrojen  ve  projestron  (bir  gestajen)  gibi

doğal hormonlara benzerliği vardır. 

Hap ile birlikte östrojeni ve gestajeni muntazam olarak 21 gün sürecinde günde 1 x kere vücu-

dunuza  alınız.  Beyin  salgı  bezi  (hipofiz),  artık  hormonlarını  salgılamak  için  teşvik  edilmez.

Yumurtlama gerçekleşmez (östrojenin etkisi) ve rahim içerisindeki mukoza tabakası sadece az

miktarda  oluşur.  Aynı  zamanda  rahimağzı  kanalındaki  mukoza  sıvılaşamaz  ve  spermler  için

geçilmesi zor olan bir tıpa (gestajen etkisi) oluşturur. Bir hap siklusunun sonunda 7 günlük bir

süre için hap almaya ara verilir. Vücuda artık hormonlar sevk edilmez, başlangıç kanaması diye

de  adlandırılan  bir  kanama  harekete  geçirilir.  Haftanın  aynı  gününde  yeni  bir  ambalajla

başlanılmak üzere, verilen aradan sonra tekrar hap alınmasına devam edilir.  

Birbirinden, dişisel doğal hormonların siklusuna ne kadar kuvvetli uyum sağladıkları yönünden

farklı olan, bir fazlı, iki fazlı ve üç fazlı die adlandırılan preparatlar vardır. Bir fazlı yöntemde 21 günlük bir zaman sürecinde sabit olan bir östrojen-gestajen-kombi-

nasyonu alınır, preparatın alınmasının bırakılmasından 3 – 4 gün sonra durdurulma kanaması

ortaya çıkar. 

İki fazlı yöntemde, birinci siklus fazında sadece östrojen veya östrojen, az bir gestajen dozu

ile  birlikte,  ikinci  fazda  normal  olan  östrojen-gestajen-dozu  alınır.  Preparatın  alınmasının

bırakılmasından 3 – 4 gün sonra durdurulma kanaması ortaya çıkar. 

Üç fazlı yöntemde dişisel siklustaki doğal hormonların seyrine daha da kuvvetli uyulur. Adet

kanamasının başalngıcından sonraki ilk 6 günde çok az dozda östrojen ve gestajen alacaksınız,

sonra bu doz gelecek 5 gün için yükseltilecek, daha sonra da geri kalan 10 gün için tekrar birin-

ci fazdaki değerlere düşecektir. Preparatın alınmasının bırakılmasından 3 – 4 gün sonra durdu-

rulma kanaması ortaya çıkar.

Kombinasyon hapları (hap, mikro hap) güvenli bir şekilde ilaç alabilen kadınlar için uygundur.Hap almayı unutmuşsanız, ne yaparsınız?

• 12 saat içerisinde: Hapı derhal alınız ve kullanılan hap alma şemasına göre devam ediniz.

• 12 saatten daha fazla: Hamilelikten korunmak artık garantili değildir. 

Sizin için şunlar mecburidir: 

1. unutulan hapı derhal almak

2. kullanılan hap alma şemasına göre hap almaya devam ediniz

3. aynı zamanda ikinci bir doğum kontrol yöntemi kulullanınız (spermisitli kondom), buna

sizin yeni bir hap ambalajı ile başlamanıza kadar devam ediniz. Bu adet kanaması

süresindeki zamanı da dahil edilmektedir.

• Şayet kendinizi emin hissetmiyorsanız, bayan / bay doktorunuza haber veriniz, o size bu

durumunuzda yardım edecektir. 


11

Saf gestajen preparatları

Saf  gestajen  preparatları  çeşitli  şekillerde  mevcuttur.  Bütün  hepsinde  doğum  kontol  edici  etki,

rahimağzındaki mukozanın değişerek (katılaşarak) spermelerin geçişlerinin önlemesiyle gerçe-

kleşir. Sadece az bir miktarda östrojen mevcut olduğu için, rahim içindeki mukoza tabakası hafif

olarak oluşur. Böğlelikle kanama şekli de değişir. Kanamalar azalır, kısa müddet devam eder ve

belli durumlarda tamamen kesilir. Bunun dışında, başlangıçta ara ve hafif kanamalar görülebi-

lir, ancak bunların ilk aylarda kaybolması gereklidir.

Gestajen haplar (Mini haplar) 

için büyük ölçüde disipline ihtiyaç vardır: Bunların kati olarak günün aynı zamanlarında kul-

lanılması  mecburidir,  bu  sebepten  güvenilirliği  orta  derecededir  (Pearl-Index  1.1 – 9).  Bugün,

aynen kombinasyon hapları gibi güvenilirliği olan ve aynı kaidelere göre kullanılabilen, yeni

nesil gestajen haplar vardır. 

Mini haplar bilhassa, devamlı olarak hap kullanan, mümkün olduğu kadar sigara içmeyen ve

tıbbi sebeplerden dolayı hap almasında bir sakınca olmayan kadınlar için uygundur. 

Gestajen iğneleri

(Üç aylık iğneler) üç aylık zaman sürecinde hamileliği etkili bir şekilde önler. Üç aylık iğnerin,

etkisinin bitmesine kadar istenilmeyen yan etkilerin beklenilmesi gibi bir sakıncası vardır.

Gestajen implantatları 

üst kolun iç tarafında, cildin altına yerleştirilen, plastikten yapılmış çubukcuklardır. Bunların iki

seneden, beş seneye kadar etkileri vardır. Bu zaman sürecinde korunmayla ilgilenmenize lüzum

yoktur. İmplantatların her zaman bayan / bay doktorunuz tarafından uzaklaştırılabileceğinden,

bunlar üç ay iğnelerine karşı daha avantajlıdır. 

Hormon spiralleri 

bayan / bay doktorunuz tarafından rahime yerleştirilirler ve devamlı gestajen verirler. Hormon

spiralinin  iki  çeşit  etkisi  vardır.  Yabancı  cisim  olarak  rahimdeki  mukozayı  değiştirir,  buna  ek

olarak gestajen etkisi gösterir. Spiral kullanılan tipine göre, yıllarca yerinde kalabilir. Gelecek

konuya bakınız ➔ Spiral. 

Hormon spiralleri bilhassa doğum geçirmiş olan kadınlar için uygundur. 12

Spiral (Intrauterinpessar)

Spiral (Intrauterinpessar) doğum geçirmiş olan kadınlarda, en çok tutulan korunma yön-

temlerine  dahildir.  Spiral,  üzerinde  plastik  bir  ipin  bağlandığı,  küçük,  esnek  bir  plastik  parç-

asıdır. Bu rahim boşluğuna yerleştirilir. Spiraller genellikle bakır veya bir gestajen (➔ hormon

spirali) ihtiva ederler. Spiral tipine göre, senelerce kullanılabilirler.

Etkisi, spiralin yabancı cisim olarak rahim mukozasını değiştirmesiyle gerçekleşir. Bakır sperm-

leri kısıtlar, gestajen rahim mukozasının oluşmasını önler ve rahimağzı mukozasını katılaştırır.

Her iki tipte de döllenmiş olan yumurta rahimdeki mukoza tabakasında yuvalanamaz. 

Pearl-Index 0.3 – 3 arasındadır, güvenli. 

Spirale yerleştirilmesine karşı hiç bir sebebin bulunmadığını gösteren bir jinekolojik muayene-

den sonra, bayan / bay doktorunuz size menstruasyon kanaması esnasında spirali yerleştire-

cektir (ve tekrar çekilip alınabilir). Yeni yerleştirilmiş bir spiral, ilk aylar içerisinde, menstruasyon

esnasında  kramplara sebep olabilir veya kanamaları kuvvetlendirebilir. Spiral tipine göre, sene-

lerce yerleşmiş olarak kalabilir.

Spiraller bilhassa doğum geçirmiş olan kadınlar için uygundur. 

Rahim

Vajina


Spiral

Geri alma ipliği13

Bariyer yöntemleri

Bariyer yöntemlerin, hormonel doğum kontrol yöntemleri ve spiraller kadar güvenilirliği yoktur,

ancak buna rağmen güvenilirliği olan doğum kontrol yöntemlerindendir. Burada bilhassa, doğru

olarak kullanma ve yeteri derecede tecrübe, güvenilir bir korunmayı garantiler. Ne kadar sık sık

kullanırsanız, o kadar ustalaşırsınız.

Bariyer yöntemler makanik bir yolla, sperma hücrelerinin (spermium) yumurta hücrelerine kadar

gelmelerini önlerler. Çok sayıda olan çeşitli yöntemlerden biri de, erkek tarafından kullanılmak-

tadır: Kondom. Bütün diğer yöntemler kadın tarafından kullanılmaktadır (diafram, portio tekke

femidom). 

Bariyer yöntemlerinde genel olarak, bu yöntemlerin doğru kullanılması için, sorumluluğun her

iki  eşin  de  üzerlenmeleri  gereklidir.  Bu  suretle  doğru  kullanmadaki  ve  doğum  kontrolündeki

güvenilirlik yükseltilir. 

Bariyer yöntemlerinin, her ihtimale karşı, devamlı sperm öldüren maddelerle beraber kullanılma-

ları gereklidir. Siz  Liderma

®

kullanıyorsanız,  örneğin  hormonel  bir  doğum  kontrolüne  ek

olarak, bir bariyer yönteminin kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Kondom

Kondom, bu  lastik,  prezervatif  veya  pariser  olarak  da  adlandırılır,  çok  ince  olan  lateksten

(doğal lastik) yapılmıştır. Bu cinsel ilişki esnasında sertleşmiş penisin üzerine çelilir ve böğlece

sperm hücrelerini yakalar. Buna ek bir güvenilirliği, spermisitli kondomlar, getirmektedirler. 

Sadece kalite mühürü (OK) olan komdomları kullanınız ve en son kullanma

tarihine dikkat ediniz.

Kondomlar sadece kati olarak doğru kullanmada güvenlidirler (Pearl-Index 7–14). Şayet bunun-

la az tecrübeniz varsa veya kullanmada hata yapıyorsanız, Pearl-Index çok çabuk 10 üzerine

gelebilir, bu yöntem daha sonra güvenilmez olarak derecelendirilir. 14

Bariyer yöntemler

Kondomu şu şekilde doğru kullanırsınız:

• Ambalajın foyasını işaretlenen yerden itina ile yırtarak açınız. Eldeki uzun ve sivri tırnakların

olması halinde dikkatli olunuz. 

• Kondomu kati olarak, vajinayla olan ilk kontaktan önce giyiniz (sperma hücreleri henüz

sperm dışarıya verilmeden önce penisten dışarıya çıkabilirler)

• Önce sünnet derisini, haşefenin üzerinden geriye çekiniz

• Kondomun beraber yuvarlanmış olan ön ucunu (rezervuar) baş parmağın ve işaret

parmağının arasında sıkıca tutunuz ve onu böğlece heşefe üzerine oturtunuz. Rezervuarı

serbest bırakmayınız (kondom içerisinde hava olmaması gereklidir). Kabarık olan sarılı 

kısım dışarıya doğru bakmalıdır.  

• Kondom şimdi de sert olan penis üzerinde, mümkün olduğu kadar aşağıya doğru

yuvarlıyarak açılır. 

• Spermlerin verilmesinden sonra, henüz penis sertliğini kaybetmeden önce, kondom dikkatle

vajinadan çıkartılır. Burada kondom penisin başlangıç kısmında, sıkı olarak tutulması

gereklidir. 

• Vajina etrafında olan yeni bir kontaktan önce, eller kondomun sıyrılarak çıkartılmasından

sonra, mutlaka yıkanmalıdır.

• Her cinsel ilişkide yeni bir kondom kullanılır. 

• Bir kondomla beraber katiyen vaselin, cilt losyonu, fitiller veya sert ve yumuşak bazda

yağlardan yapılmış ilaçlar kullanılmaz. Kondomda yırtılma tehlikesi. 

• Kondomlar serin ve rutubetsiz bir yerde saklanır. 

Spermisitli  (sperm  hücrelerini  öldüren  maddeler)  kondomlar  kullanınız,

doğum kontrolün güvenilirliği daha da artacaktır. 

Şayet  başka  bir  doğum  kontrol  yöntemi  kullanıyorsanız,  bunun  yanında

kondomları da kullanınız.


15

Diafram

Diyafram lateksten (doğal lastik) yapılmış kubbemsi, kalın elastik bir kenarı olan bir tekkedir. Bu

rahimağzı kanalını kapatarak sperm hücrelerinin rahime ve buradan da yumurta kanalına gir-

mesini önler. Diyafram spermaları öldüren bir jele ile beraber kullanılır, bu sperm

hücrelerini hareketsiz kılar. 

Rahimağzının etrafinda olan bölge kadından kadına farklı olduğundan, diyaframın bu büyü-

klüğe  göre  uydurulması  gereklidir.  Bu  taşıma  esnasında  rahatsız  edici  olarak  algılanmaz.

Kullanılışına göre bir diaframın bir ile iki sene arasında bir ömrü vardır.

Pearl-Indexi burada 4 –10 birimindedir, bu yöntem relatif güvenli olarak geçerlidir. Bununla

beraber bir Liderma

®

tedavisinde sadece bu korumanın kullanılması yeterli

değildir.

Diaframı şu şekilde doğru kullanırsınız: 

• Diafram cinsel ilişkiden hemen önce (sperm akmasından en fazla 2 saat önce) spermisitli 

bir jele ile beraber kullanılır. Bir diaframla beraber katiyen vaselin, cilt losyonu, fitiller veya

sert ve yumuşak bazda yağlardan yapılmış ilaçlar kullanmayınız. 

• Sperm akmasından en azından 8 saat sonrasına kadar diaframın vajinada bırakılması

mecburidir. Bu zaman esnasında spermler hareketsiz kalırlar ve bir döllenme artık

gerçekleşemez. 

• Bundan sonra diafram itina ile dışarıya çekilir ve su ve/veya sabun ile yıkanır.  Diaframı yalnız başına kullanılan bir doğum kontrolü olarak tatbik etmeyiniz.

Bunu devamlı spermisitli bir jele ile beraber kullanınız. 

Diaframa ek olarak bir kondom kullanırsanız, doğum kontrolün güvenilirliği

daha da artacaktır.

Portio tekkesi diaframa benzemektedir, ancak spermisit kullanmadan tatbik edilir.

Femidom –  „kadınlar için kondom“ diye de adlandırılır – yukarısı kapatılmış, vajina içerisine

yerleştirilen  bir hortumdur. Açık olan aşağı tarafı, vajinanın dışında kalır. Femidom polyüretan-

dan yapıldığı için, lateks alerjisi olan kişilerde de kullanılabilir. 

Bariyer yöntemler


16

Hiç bir doğum kontrol yöntemi, bilhassa doğru olarak kullanılmadıktan sonra, kesin bir koruma

oluşturmaz. Doğum kontrol yönteminizin işlemediğini tespit ederseniz, bir kondom yırtıldıysa,

hapın etkisi garantilenemezse (düzensiz olarak kullanma, kusma, ishal) veya korunmadan bir

cinsel ilişki gerçekleşmişse, hamileliğin önlenmesi için imkanlar vardır: „Sonradan hap“ ile

(morning after pill) veya „daha sonra spiral“. Doğum kontrol yönteminin „işlememe-

si“ ve acil durumdaki önlemler arasındaki zaman, mümkün olduğu kadar kısa olamalıdır, hiç bir

durumda  beklemeyiniz  ve  sizin  bayan  /  bay  doktorunuzla  zaman  kaybetmeden

temasa geçiniz!

Bu yöntemler kullanılıyorsa, bir hamilelik testi, belli bir zamanda henüz hamileliğin olduğunu

göstermez,  çünkü  ithimalen  döllenmiş  olan  yumurta  hücresi  henüz  daha  rahimdeki  mukoza

tabakasına yerleşmemiştir Hap  ve  spiral  buna  göre  doğum  kontrol  yöntemi  değillerdir,  bunlar  hiç  bir

durumda düzenli olarak her ay kullanılamaz. Bunlar sadece acil durumdaki

önlemlerdir. 

Ne yapmalıdır, şayet…

… doğum kontrol yöntemi (tahminen veya güvenilirliği olan) işlemediyse?Derhal bayan / bay doktorunuza baş vurunuz, acil durum önlemleri, bir cinsel ilişkidensadece kısa bir zaman sonra alınabilirler.

… adet kanamasının beklenmedik uzun bir süre görülmediyse?Liderma®

tedavisini derhal durdurunuz. Liderma

®

kapsüllerini artık kullanmayınız. Hemen bayan / bay doktorunuza baş vurunuz.Sonradan hap ile vücuda relatif yüksek dozda, preparat çeşitine göre, östrojen ve gestajen,

veya sadece yalnız gestajen, verilir. Bu „hap“ bayan veya bay doktorunuz tarafından verile-

cektir ve kesin olarak talimata göre alınması mecburidir. Gelecek olan menstruasyon kanama-

larına kadar, kararlı olarak bariyer bir yöntem (kondom, diafram) kullanılması gereklidir. 

Sonradan hap ne kadar çabuk alınırsa, o kadar güvenli olarak etki eder. İdeal durumda 48 saa-

tin geçilmemesi gereklidir, son cinsel ilişkiden sonra en fazla 72 saat müsaadelidir. 

Şayet  aradan  72  saatten  fazla  bir  zaman  geçmişse,  sadece  daha  sonra  spiral olanağı

vardır,  bu  ➔ spiral  yerleştirilmesi  demektir.  Spiral  en  son  olan  cinsel  ilişkiden  5  gün  sonra

yerleştirilebilir. Bundan sonra, spiral takılması sakıncalı olan durumların haricinde, spiral hami-

lelikten koruma olarak kalabilir.  Acil durumdaki önlemler

17

Hamilelik testi

Hamilelik testi, sizin kadın olarak tipik hamilelik belirtilerinin farkına varmadan önce, başlayan

bir hamileliğin tespit edilmesine, hizmet etmektedir. 

İlk defa beklenilen kanama zamanında hamilelik testi pozitifdir, çünkü embryo (trofoblast) rahim

içindeki mukoza tabakasına yuvalanır ve hamilelikte mevcut olan bir hormon (hCG) oluşur. Bir

hamilelik vardır.

Hangi zaman anından itibaren bir hamilelik testi pozitif bir sonuç (= hamile) gösterebileceği, tat-

bik edilen test çeşidine bağlıdır.  

Liderma

®

ile yapılan bir tedaviden önce bir hamilelik testi yapılır. Sadece hamilelik testinin ne-gatif (= hamile değil) olarak çıkması halinde, siz tedavi ile başlayabilirsiniz. İhtimalen bayan /

bay doktorunuz Liderma

®

ile tedavi sürecinde de hamillelik testi yaptırtacaktır.İdrar testi ile bugün bir hamilelik, ortalama beklenen menstruasyonun zamanında tespit edi-

lebilir, adet görülmemesinden 1– 3 gün daha sonra bu güvenlidir. Tahlil için hem sabahtan olan

idrar,  hem  de  günlük  idrar  kullanılabilir.  Güvenilirliği  oldukça  yüksektir.  Kesin  olarak  güvenli

olması için, bu test bir gün sonra tekrar edilebilir. 

İdrar  testini,  eczanede,  drogeride  ve  uzman  dükkanlarda  satın  alabilirsiniz,  kullanılması

düşündüğünüz kadar kolaydır.Kan testi ile hamilelik, henüz gerçekleşen cinsel ilişkiden ortalama 10 gün sonra ölçülebilir,

yani bu beklenen menstruasyon kanamasının başlamasından öncedir.Bu zamanda yalnış-posi-

tif test sonuçları mevcut değildir. 

Şayet hamilelik testi positif bir sonuç gösteriyorsa , siz hamilesiniz. Hamileliğe karşı alınan her

önlem, bir hamileliğin sona erdirilmesidir. 


18

Buraya sorularınızı not ediniz 

19

Notlar

Medika AG

Industriestrasse 121

CH-4147 Aesch

Telefon +41 (0)61/756 97 50

Fax     +41 (0)61/756 97 55

www.medika.ch

adm@medika.ch

© Medika AGKataloq: uploads -> media
media -> R. T. Qurbanov
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> “Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələrində işə
media -> Verilməsi” elektron xidmətin təlimatı
media -> Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "01" iyul 2013-cü il tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə
media -> Radioaktiv maddə və materialların, ionlaşdırıcı şüa mənbələri olan qurğuların, avadanlıqların və radioaktiv tullantıların daşınması üsullarının və şəraitinin sanitariya qaydalarına uyğun olması barədə sanitariya-epidemioloji

Yüklə 302,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə