Doç. Dr. Aslı Gül temel göğüs Cerrahisi Uzmanı uluslararasi ve ulusal kurslara katilimYüklə 83,69 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü83,69 Kb.
Doç. Dr. Aslı Gül TEMEL

Göğüs Cerrahisi Uzmanı
ULUSLARARASI VE ULUSAL KURSLARA KATILIM

 • Thoracic Oncology: Diagnostic Assesment of Lung Cancer, ERS School Postgraduate Course, Copenhagen

 • Small Cell Lung Cancer. ERS School Postgraduate Course, Copenhagen

 • Pectus Excavatum Surgery (Nuss Technique) Course, İstanbul.

 • IV. International Chest Wall Interest Group Workshop on Chest Diseases, Marmara University, İstanbul.

 • ERS Postgraduate Courses, Munich.

 • ESTS 2nd General Thoracic Surgery Course. Bursa, Türkiye.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifika Programı, İstanbul

 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

 • Toraks Travmaları Kursu, Toraks Derneği Antalya.

 • Postoperatif Komplikasyonlar ve Tedavileri Kursu, Toraks Derneği, Antalya.

 • Preoperatif Hasta Değerlendirimi, Peroperatif ve Postoperatif Takip Kursu, Toraks Derneği, Antalya.

 • Akciğer Kanserlerinde Evrelendirme Kursu, Toraks Derneği, Antalya.

 • Akciğer Rezeksiyonlarında Komplikasyonlar ve Komplikasyonlara Yaklaşım Kursu, Toraks Derneği, Antalya.

 • Mekanik Ventilasyon Kursu, Toraks Derneği, Antalya.

 • Toraks Travmaları Kursu, Toraks Derneği, Antalya.

 • İstanbul Protokolü Eğitim Programı, Van.

 • TTD Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Göğüs Cerrahisinde 1. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

 • Solunum Fonksiyon Testleri ve Pratik Uygulamaları Kursu, Kocaeli

 • Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi Kursu, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul

 • Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kursu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

 • Tıpta araştırmalara genel bakış - İstatistik analiz sonuçlarının yayınlanması eğitimi. 2012, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

 • Toraks Derneği Solunum Acilleri Kursu, Bolu.

 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Robotik Cerrahi Kursu. 2013, Amerikan Hastanesi, İstanbul


ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRE VE TOPLANTILARA KATILIM

 • European Society of Thoracic Surgeons 10th Annual Meeting. 2002, Istanbul

 • 15th European Respiratory Society Annual Congress. 2005, Copenhagen

 • 16th European Respiratory Society Annual Congress. 2006, Munich

 • Malignant Pleural Mesothelioma: A Changing Paradigm of Care. 2011, İstanbul

 • 4th international chest wall interest group workshop on chest wall diseases. 2012, Türkiye

 • ESTS, 22nd European Conference on General Thoracic Surgery. 2014, Copenhagen

 • Uluslararası Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu. 2007, İstanbul.

 • Toraks Derneği Yıllık Kongreleri, (2003-2010), Antalya

 • Türk Göğüs Cerrahisi Kongreleri, (2005-2007)

 • Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, (2004, 2012)

 • Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 18-20 Kasım, 2005, Ankara

 • Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, 2007, İstanbul.

 • 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 2008, Adana

 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongreleri, (2007-2011-2014), Çeşme

 • Malign plevral mezotelyoma: moleküler çalışmalar. 2013, İstanbul

 • Ulusal akciğer kanseri kongresi, 2013, Nevşehir

 • Trakya Üniversitesi VII. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 2013, Edirne

 • AKAD, Ulusal Akciğer Kanserleri Kongreleri (2014-2015), Antalya

 • Diabetes Mellitus Sempozyumu, 1998, İstanbul

 • Alerji – Astım Sempozyumu, 1998, İstanbul

 • Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisinde Yoğun Bakım Sempozyumu, 2004, Erzurum

 • Pozitron Emisyon Tomografisinde Klinik Uygulamalar ve Son Gelişmeler, 2006, İstanbul

 • Pektus Ekskavatumda Nuss Onarımı, 2007, İstanbul

 • Uluslararası Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu. 2007, İstanbul

 • T.C. Hakkari Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Gıda Güvenliği ve Personel Hijyeni. 2008, Hakkari

 • Cerrahi hastada malnütrisyonun önemi ve nütrisyonel değerlendirme, 2009, Van

 • Sağlık 2009 Hastane Yönetimi ve Tam Gün Yasası Sempozyumu, 2009, Ankara

 • Taşınır Mal Yönetmeliği, Kamu İhale Mevzuatı, 2010, Hakkari

 • Üniversite Hastaneleri Birliği VII. Toplantısı, 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

 • Göğüs Cerrahisinde Malpraktis, 2013, İstanbul


KİTAP YAZARLIKLARI

 1. Akciğerin iyi huylu tümörleri. Mustafa Yüksel, Aslı Gül Akgül. Göğüs Cerrahisi. Editörler: Prof.Dr. Mustafa Yüksel, Prof.Dr. N.Göksel Kalaycı, 2001.

 2. Özofagus: Embriyoloji-Damarlanma-İnervasyon-Anatomi. Mustafa Yüksel, Aslı Gül Akgül. Özofagus Hastalıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi. Editörler: Prof.Dr. Mustafa Yüksel, Prof.Dr. Ahmet Başoğlu, 2002.

 3. Radikal Transsternal Timektomi. Aslı Gül Akgül. Erişkin Göğüs Cerrahisi. D.Sugarbaker, R.Bueno, MJ Krasna, SJ Mentzer, L.Zellos, eds. Çeviri editörü: Mustafa Yüksel, 2010, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 4. Miyastenia Gravis Hastalarında Timektomi için Torakoskopik Yaklaşım Önerileri. Aslı Gül Akgül. Erişkin Göğüs Cerrahisi. D.Sugarbaker, R.Bueno, MJ Krasna, SJ Mentzer, L.Zellos, eds. Çeviri editörü: Mustafa Yüksel, 2010, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 5. Transservikal Timektomi. Aslı Gül Akgül. Erişkin Göğüs Cerrahisi. D.Sugarbaker, R.Bueno, MJ Krasna, SJ Mentzer, L.Zellos, eds. Çeviri editörü: Mustafa Yüksel, 2010, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 6. Pnömotoraks. Akgül AG, Topçu S, Liman ŞT. Aile hekimleri için Göğüs Hastalıkları. Karadağ M, Metintaş M, Özlü T, Kaya A, ed. 2011.

 7. Toraks Travmasında Yaklaşım. Akgül AG, Topçu S, Liman ŞT. Aile hekimleri için Göğüs Hastalıkları. Karadağ M, Metintaş M, Özlü T, Kaya A, ed. 2011.

 8. Akciğer Apsesi. Akgül AG, Topçu S, Liman ŞT. Göğüs Cerrahisi özel; Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2012;5(1):52-6.

 9. Histoplazmoz. Akgül AG, Topçu S, Liman ŞT. Göğüs Cerrahisi özel; Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2012;5(1):113-8.

 10. Koksidiyoidoz. Akgül AG, Topçu S, Liman ŞT. Göğüs Cerrahisi özel; Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2012;5(1):124-7.

 11. Mediyastinal prosedürlerde komplikasyonlar. Akgül AG. Kardiyotorasik Cerrahide Komplikasyonlar Sakınma ve Tedavi 2.Baskı. Yüksel M, Demirtaş M, çeviri editörleri. Medikal Yayıncılık, Çapa, İstanbul. 2011;13:286-94.

 12. Akciğerin bakteri ve mantar enfeksiyonları ile akciğer apsesi. Akgül AG. Göğüs Cerrahisi. Ökten İ, Kavukçu HŞ, editörler. İstanbul Tıp kitabevi, İstanbul. 2013;68:971-87.

 13. Travmatik Şilotoraks. Aslı Gül Akgül, Uğur Temel. Toraks Travmaları ve Tedavisi. Orhan Yücel, ed. Derman Tıbbi yayıncılık, Ankara, 2013;4:177-86.

 14. Pnömotoraks. Akgül Aslı Gül. (2010). Journal of Clinical and Analytical Medicine. Plevra Hastalıkları ve Tedavisi Orhan Yücel, Onur Genç, ed. Derman Yayıncılık.

 15. Servikotorasik Travmalarda Cerrahi. Türkiye Klinikleri. Aslı Gül Akgül, Mustafa Yüksel. (2007). Sami Ceran, ed. Ortadogu Yayıncılık.

 16. Trakeobronsiyal Stent ve Uygulamaları. Türkiye Klinikleri. Aslı Gül Akgül. (2006). Mustafa Yüksel, ed. Ortadogu Yayıncılık.

 17. Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler. Göğüs Cerrahisi. Aslı Gül Akgül. (2015). Mustafa Yüksel, Akın Eraslan Balcı, ed. Nobel Yayıncılık.

 18. Toraks Travmalı Hastaya Genel Yaklaşım Prensipleri. Aslı Gül Akgül. Toraks Cerrahisi Bülteni. Liman ŞT, Cangır A, ed. Toraks Travmaları 2010(1);1:12-9.

 19. Aslı Gül Akgül. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Evreleme Amaçlı Genişletilmiş Transservikal Mediyastinal Lenfadenektomi (TEMLA) (çev.). Toraks Cerrahisi Bülteni. Liman ŞT, Cangır A, ed. Mediasten Hastalıkları II. 2011;3:19-25.

 20. Çocukluk Çağı Mediastinal Kistleri. Salih Topçu, Ş. Tuba Liman, Aslı Gül Akgül, Aykut Eliçora. Toraks Cerrahisi Bülteni. Liman ŞT, Cangır A, ed. Pediatrik göğüs cerrahisi II. Topçu S, ed. 2012(3);4:255-8.

 21. Aslı Gül Akgül. Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanserinde İnvaziv Evreleme ve Yeniden Evreleme (çev.). Toraks Cerrahisi Bülteni. Akciğer kanserinde yeni ne var? Van Schil P, ed. 2012(3);3:140-4.

 22. Solunum Sistemi Fizyolojisi ve Çocuklardaki Farklar. Elif Vagas, Aslı Gül Akgül. Toraks Cerrahisi Bülteni. Liman ŞT, Cangır A, ed. Pediatrik göğüs cerrahisi I. Topçu S, ed. 2012(3);2:77-83.

 23. Çocukluk Çağında Toraks Travması. Aslı Gül Akgül, Aykut Eliçora. Toraks Cerrahisi Bülteni. Liman ŞT, Cangır A, ed. Pediatrik göğüs cerrahisi I. Topçu S, ed. 2012(3);2:104-8.


PANEL SUNUMLARI

 • PET ve Cerrahi Sonuçlar. Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Günleri; Torasik Patolojilerde PET, 2006, İstanbul.

 • Miyastenya Graviste Cerrahi Tedavi. Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Günleri; Miyastenya Gravis, 2007, İstanbul.

 • Travma. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Öğretim Üyesi Değişim Programı, 2011, Abant İzzet baysal Üniversitesi, Bolu

 • Yabancı Cisim Aspirasyonları. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Öğretim Üyesi Değişim Programı, 2011, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

 • Mediyasten Benign Hastalıkları. Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Mesleki Gelişim Kursu, 2013, Bursa

 • Yabancı Cisim Aspirasyonları. Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Solunum Acilleri Kursu, 2013, Bolu

 • uniVATS/siVATS ile Pnömotoraks-Büllektomi. Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Tek port/Tek insizyon Video-yardımlı torakoskopik cerrahi. 2014, Zonguldak


ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRE YAYIN (PROCEEDINGS) VE SUNUMLARI

 1. Salih Topçu, Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Sevtap Gümüştaş, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer. A rare vasculary malformation; unilateral absence of pulmonary artery. ESTS, 22nd European Conference on General Thoracic Surgery,15-18 June 2014 Copenhagen, Denmark.

 2. Seymur Salih Mehmetoğlu, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer, Şerife Tuba Liman, Zafer Cantürk, Zafer Utkan. Necessity for additional incisions with the cervical Collar incision to remove retrosternal goiters. 24th European Respiratory Society Annual Congress, 6-10 September 2014, Munich, Germany.

 3. Serkan Özbay, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Aslı Gül Akgül, Aykut Eliçora, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer. Approach to the pneumomediastinum with massive subcutaneous emphysema. 24th European Respiratory Society Annual Congress, 6-10 September 2014, Munich, Germany.

 4. Can Aksu, Alparslan Kuş, Aslı Gül Akgül, Yavuz Gürkan, Kamil Toker, Mine Solak. Effective aspiration in bronchiectasis with a blocker; EZ-Blocker: case report. Minerva Medica 2014;105:1-2. 5th Networking World Anesthesia Convention, April 30-May 3, 2014, Vienna, Austria.

 5. Kuş A, Hoşten T, Gürkan Y, Akgül Aslı Gül, Solak Mine, Toker Kamil. A comparison of the EZ blocker with a Cohen Flex-Tip blocker for one-lung ventilation. ESA 98th Annual Meeting. 4-9 August 2013, Minneapolis.

 6. Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Aykut Eliçora, Seymur Salih Mehmetoğlu, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer. Nuss procedure: Initial results of 7 patients. CWIG-EACTS IV. International Chest Wall Interest Group Workshop on Chest Diseases. 22-23 June 2012, Marmara University, İstanbul, Türkiye.

 7. E.Y.Erkal, Aslı Gül Akgül, H.Halis, T.Liman, G.Aksu, S.Topçu, B.Sarper. An analysis of patients treated for thymic epithelial tumors. Journal of the European Society for Radiotherapy and Oncology. 2012;103:480. ESTRO 31, 9-13 May 2002, Barcelona, Spain.

 8. Eliçora A, Liman ŞT, Yeğin B, Akgül AG, Eroğlu H, Yıldız K, Topçu S, Özer C. The effect of locally applied TGF-β 3 on wound healing and stenosis development in tracheal surgery. 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September, 2012, Vienna, Austria.

 9. Liman ŞT, Eliçora A, Akgül AG, Topçu S, Mehmetoğlu SS, Özbay S, Sezer HF, Koska C. Is small-bore catheter efficient in different type of pleural pathologies? 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September, 2012, Vienna, Austria.

 10. Liman ST, Eliçora A, Akgül AG, Mehmetoğlu SS, Topçu S. Autoflorescence VATS experience: 23 cases. European Society of Thoracic Surgeons 19th Annual Meeting, 05-08 June 2011, Marseille, France

 11. Eliçora A, Akgül AG, Liman ST, Mehmetoğlu SS, Topçu S. Mounier-Kuhn Syndrome. European Society of Thoracic Surgeons 19th Annual Meeting, 05-08 June 2011, Marseille, France

 12. Akgül AG, Kanko M, Topçu S, Eliçora A, Liman ŞT, Mehmetoğlu SS, Sarısoy HT, Gümüştaş S. A case of pulmonary sequestration behaves as cyst hydatic. European Respiratory Journal. 21st Annual Congress. 24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.

 13. Congenital tracheal diverticulum seen in adult age: two cases. Eliçora A, Liman ŞT, Topçu S, Akgül AG, Sarısoy HT, Mehmetoğlu SS, Gümüştaş S, Ilgazlı A. European Respiratory Journal. 21st Annual Congress. 24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.

 14. K.Burç, Ş.T.Liman, S.Topçu, A.Eliçora, Aslı Gül Akgül, S.S.Mehmetoğlu, A.Ilgazlı. The role of PET/CT in lung cancer staging. European Respiratory Journal. 21st Annual Congress. 24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.

 15. Eliçora A, Liman ŞT, Topçu S, Akgül AG, Mehmetoğlu SS, Hoşten T. Foreign body: same clinic, different diagnosis. European Respiratory Journal. 21st Annual Congress. 24-28 September 2011, Amsterdam, Netherlands.

 16. Aslı Gül Akgül, Aykut Eliçora, Ş.Tuba Liman, Salih Topçu, Alparslan Kuş, Seymur Salih Mehmetoğlu, Serkan Özbay, H.Fatih Sezer, Z.Seda Uyan. Foreign body aspirations from the perspective of our clinic. 23rd European Respiratory Society Annual Congress. 7-11 September 2013, Barcelona, Spain.

 17. Yüksel Mustafa, Önen Ahmet, Bostancı Korkut, Sanlı Aydın, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Batırel. Hasan F Early Results Following The Nuss Procedure for Pectus Deformity – A Two Institution Experience. 18th World Societyof Cardio-Thoracic Surgeons World Congress. 30 April – 3 May 2008, Kos, Greece

 18. Bostancı Korkut, Yüksel Mustafa, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Evman Serdar, Batırel Hasan F. Quality of Life of Patients Who Have Undergone The Nuss Procedure: Preliminary Findings. 18th World Society of Cardio-Thoracic Surgeons World Congress, 30 April – 3 May 2008. Kos, Greece

 19. Bostancı Korkut, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Evman Serdar, Konya Deniz, Yüksel Mustafa. Recurrent hemangiopericytoma of the chest wall. 17th European Respiratory Society Annual Congress. 15-19 September 2007, Stockholm, Sweden

 20. Bostancı Korkut, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Yüksel Mustafa Bilateral thoracic outlet syndrome in a fourteen-year-old athlete. 16th European Respiratory Society Annual Congress. 2-6 September 2006, Munich, Germany

 21. Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Bostancı Korkut, Yüksel Mustafa Approach to a log-lasting postpneumonectomy empyema. 16th European Respiratory Society Annual Congress, 2-6 September 2006. Munich, Germany

 22. Akgül Aslı Gül, Laçin Tunç, Bostancı Korkut, Batırel Hasan F, Yüksel Mustafa. PET Positive Suture Granulomas. 16th European Respiratory Society Annual Congress, 2-6 September 2006. Munich, Germany

 23. Batırel Hasan F, Metintas Muzaffer, Evman Serdar, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Çaglar Hale B, Yıldızeli Bedrettin, Yüksel Mustafa. Tri-modality treatment of malignant pleural mesothelioma in Turkey. Lung Cancer. An International Journal for Lung Cancer and Other Thoracic Malignancies. 2006;Ocober:44.

 24. Bostancı Korkut, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Yüksel Mustafa. Bilateral thoracic outlet syndrome in a fourteen-year-old athlete. The 3rd Spring Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons. 12-13 May 2006, Cluj-Napoca, Romania

 25. Bostancı Korkut, Akgül Aslı Gül, Laçin Tunç, Yüksel Mustafa Tracheal Injury Following Face-Lifting Surgery. The 3rd Spring Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons. 12-13 May 2006, Cluj-Napoca, Romania

 26. Batırel Hasan F, Metintas Muzaffer, Evman Serdar, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Çaglar Hale B, Yıldızeli Bedrettin, Yüksel Mustafa. Tri-modality treatment of malignant pleural mesothelioma in Turkey. 8th International Conference of the International Mesothelioma Interest Group. 19-22 October 2006, Chicago, Illinois.

 27. Kosar Altug, Örki Alpay, Akgül Aslı Gül, Kıral Hakan, Hacıibrahimoglu Gökhan, Keles Murat, Yüksel Mustafa. Pneumonectomy in children for destroyed lung: long-term outcomes. 15th European Respiratory Society Annual Congress. 17-21 September 2005, Copenhagen, Denmark

 28. Hacıibrahimoğlu Gökhan, Örki Alpay, Akgül Aslı Gül, Akın Oral, Sungun F, Yüksel Mustafa. Surgical management of childhood tuberculosis empyema. 15th European Respiratory Society Annual Congress. 17-21 September 2005, Copenhagen, Denmark

 29. Hacıibrahimoglu Gökhan, Örki Alpay, Akgül Aslı Gül, Akın Oral, Dudu Canan, Yüksel Mustafa. Surgical management of tuberculous empyema. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2005;11:169. 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. 18-22 October 2005, Paris, France

 30. Hacıibrahimoglu Gökhan, Örki Alpay, Akgül Aslı Gül, Akın Oral, Sungun F, Yüksel Mustafa Surgical management of childhood tuberculous empyema. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2005;11:82. 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. 18-22 October 2005, Paris, France

 31. Lacin Tunç, Ozyurtkan Oguzhan, Akgül Aslı Gül, Yildizeli Bedrettin, Batirel Hasan Fevzi, Sam Bülent, Polat Oguz, Yuksel Mustafa Thoracic Findings of 2874 Autopsies in a Forensic Medicine Center in Istanbul. European Society of Thoracic Surgeons 10th Annual Meeting. 26-28 October 2002, İstanbul, Turkey

 32. S.Topçu, Aslı Gül Temel, S.Özbay, H.F.Sezer, B.Bayramgürler, Ş.T.Liman. Postpneumonectomy Bronchial Stump Recurrence Occluding Tracheal Lumen Subtotally. 3rd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology. 23-25 April 2015, Barcelona, Spain

 33. S.Topçu, S.Özbay, Aslı Gül Temel, Ş.T.Liman, H.F.Sezer, S.Gümüştaş, B.Bayramgürler. Total Unblock Extirpation of Giant Endotracheal Mass Lesion. 3rd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology. 23-25 April 2015, Barcelona, Spain

 34. Akgül AG, Laçin T, Güler S, Yıldızeli B, Batırel H, Yüksel M. 47 hastada tanı ve tedavi amaçlı VATS; Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan, 2002, Antalya, Türkiye.

 35. Laçin T, Akgül AG, Güler S, Batırel HF, Yıldızeli B, Yüksel M. Yaşlı (60-67) ve Çok Yaşlı (>68) Hastalarda Torakotomi Sonuçları; Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan, 2003, Antalya, Türkiye.

 36. Akgül AG, Laçin T, Özyurtkan O, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Senkron Akciğer Kanserine Yaklaşım; Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan, 2003, Antalya, Türkiye.

 37. Akgül AG, Laçin T, Dikmen AV, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Benign Trakeal Stenozda Cerrahi; Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan, 2003, Antalya, Türkiye.

 38. Bostancı K, Akgül AG, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Ahıskalı R, Polat O, Yüksel M. Büllöz Akcier Hastalıkları ve Sigara: Postmortem Çalışma; 2. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Aralık, 2003, Konya, Türkiye.

 39. Batırel HF, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Akgül AG, Ahıskalı R, Çelikel Ç, Yüksel M. Pariyetal Plevra/ Göğüs Duvarı İnvazyonu olan T3N0 Akciğer Kanserinde Cerrahinin Rolü; 2. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Aralık, 2003, Konya, Türkiye.

 40. Laçin T, Özyurtkan MO, Güler Sevgi, Akgül AG, Yıldızeli B, Batırel HF, Bostancı K, Yüksel M. Bronşektazide Cerrahi: Yaşam Kalitesi İçin Gerekli Midir? 2. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Aralık, 2003, Konya, Türkiye.

 41. Yüksel M, Yıldızeli B, Batırel HF, Akgül AG, Laçin T, Çelikel T, Ceyhan B. Pulmoner Alveoler Proteinozda Akciğer Lavajı; Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs, 2004, Antalya, Türkiye.

 42. Akgül AG, Bostancı K, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Benign ve Malign Trakeal Stenozlarda Rezeksiyon; Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs, 2004, Antalya, Türkiye.

 43. Aslı Gül Akgül, M.O.Özyurtkan, S. Güler, T. Laçin, B. Yıldızeli, H.F. Batırel, M. Yüksel. Akciğer Kanseri Tanılı Yaşlı (60-70) ve Çok Yaşlı (≥ 70) Hastalarda Torakotomi Sonuçları; 1. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25-28 Kasım, 2004,İstanbul, Türkiye.

 44. M.O. Özyurtkan, T. Laçin, A.G. Akgül, B. Yıldızeli, H.F. Batırel, M. Yüksel. Karsinoid Tümörlerde Cerrahi Tedavi; 1. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25-28 Kasım, 2004, İstanbul, Türkiye.

 45. Aslı Gül Akgül, A. Örki, Z. Bulut, M. Keleş, M.Yüksel. Videotorakoskopik Plöroperikardiyal Kist Eksizyonu; Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs, 2005, Antalya, Türkiye.

 46. Aslı Gül Akgül, T.Tecimer, K.Bostancı, M.Yüksel. Olgu Sunumu: Plevral Lenfoma; Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs, 2005, Antalya, Türkiye.

 47. Aslı Gül Akgül, S.Güler, B,Yıldızeli, H.F.Batırel, M.Yüksel. Benign Ve Malign Trakeobronşiyal Darlık Nedeniyle Santral Hava yolu Obstrüksiyonu Gelişen Hastalarda Stent Yerleştirilmesi; Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan - 1 Mayıs, 2005, Antalya, Türkiye.

 48. T.Laçin, M.Özyurtkan, S.Güler, A.Akgül, K.Kuşcu, B.Yıldızeli, H.Batırel, M.Yüksel. Akciğer Kanseri Sonrası Hayat Kalitesi; Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs, 2005, Antalya, Türkiye.

 49. M.Yüksel, A.G.Akgül, H.F.Batırel, B.Yıldızeli, T.Çelikel. Pulmoner Alveolar Proteinozda Akciğer Lavajı Deneyimimiz; 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül, 2005, Gaziantep, İstanbul.

 50. H.Kıral, A.G.Akgül, O.Akın, Ş.Ürek, C.Dudu, M.Yüksel. Hemoptizi ile başvuran hastalarda klinik tecrübemiz; 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1 – 3 Eylül, 2005, Gaziantep, İstanbul.

 51. A.G.Akgül, A,Özdemir, M.Küpeli, H.Çiftçi, O.Akın, A.Örki, M.Yüksel. Ampiyem Nesesitatis; Beş vaka nedeniyle klinik yaklaşım; 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül, 2005, Gaziantep, İstanbul.

 52. M.O.Özyurtkan, K.Bostancı, T.Laçin, A.G.Akgül, M.Yüksel. Juguler venöz kateterizasyon sonrası görülen bir pnömotoraks olgusu; 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül, 2005, Gaziantep, İstanbul.

 53. M.Yüksel, K.Bostancı, A.G.Akgül. Türkiye’de bir ilk: Pektus Karinatum’da Nuss Uygulaması; Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19–23 Nisan, 2006, Antalya, Türkiye.

 54. A.G.Akgül, T.Laçin, K.Bostancı, H.F.Batırel, M.Yüksel. PET Pozitif Sütür Granülomu; Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19–23 Nisan, 2006, Antalya, Türkiye.

 55. K.Bostancı, A.G.Akgül, M.Yüksel. Dev Bir Mediyastinal Matür Kistik Teratom Olgusu; Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19–23 Nisan, 2006, Antalya, Türkiye.

 56. K.Bostancı, T.Laçin, A.G.Akgül, M. Yüksel. On dört Yaşındaki Atlette Bilateral Torasik Outlet Sendromu; Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19 – 23 Nisan, 2006, Antalya, Türkiye.

 57. H.F.Batırel, T.Laçin, A.G.Akgül, B.Yıldızeli, M.Yüksel. Eşlik Eden Solunum Şikayeti Olan Gastroözofajiyal Reflü Hastalarında Anti-Reflü Cerrahinin Etkisi. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19–23 Nisan, 2006, Antalya, Türkiye.

 58. M.Yüksel, H.F.Batırel, T.Laçin, K.Bostancı, B.Yıldızeli, A.G.Akgül, S.Evman. Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Rezeksiyon Sonuçları; Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25 – 29 Nisan, 2007, Antalya, Türkiye.

 59. A.Akgül, S.Evman, K.Bostancı, M.Yüksel. Elastofibroma Dorsi Tanılı Olgularımı; Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25–29 Nisan, 2007, Antalya, Türkiye.

 60. H.F.Batırel, M.Metintaş, B.Yıldızeli, T.Laçin, H.B.Çağlar, K.Bostancı, A.G.Akgül, S.Evman, M.Yüksel. Malign Plevral Mezotelyomada Trimodalite Tedavi Sonuçları; Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25–29 Nisan, 2007, Antalya, Türkiye.

 61. H.F.Batırel, C.Gemici, B.Yıldızeli, H.B.Çağlar, K.Bostancı, T.Laçin, A.G.Akgül, S.Evman, M.Yüksel. Neoadjuvan eşzamanlı kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri evre özofagus kanserli hastalarda transtorasik özofajektomi ve servikal özofagogastrostominin sonuçları; 4.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.

 62. M.Yüksel, H.F.Batırel, B.Yıldızeli, K.Bostancı, T.Laçin, A.G.Akgül, S.Evman. 4 KHDAK tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan olgularımız; Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.

 63. M.Yüksel, T.Laçin, H.F.Batırel, K.Bostancı, B.Yıldızeli, A.G.Akgül, S.Evman. Akciğer kanser rezeksiyonu yapılan yaşlı hastalarda morbidite ve morbiditenin belirteçleri; 4.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.

 64. K.Bostancı, M.Yüksel, T.Laçin, A.G.Akgül, S.Evman, H.F.Batırel. Nuss ve Abramson teknikleriyle pektus deformitesi düzeltilen olgularda yaşam kalitesindeki değişikliklerin değerlendirilmesi; erken dönem sonuçları; 4.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.

 65. H.F.Batırel, B.Yıldızeli, K.Bostancı, T.Laçin, A.G.Akgül, S.Evman, A.Giral, M.Yüksel. Akalazyada cerrahi sonuçlarımız; 4.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.

 66. M.Yüksel, K.Bostancı, T.Laçin, A.G.Akgül, S.Evman. Pektus deformitelerinin Nuss ve Abramson teknikleri ile düzeltilmesi; 4.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.

 67. M.Yüksel, H.F.Batırel, K.Bostancı, T.Laçin, A.G.Akgül, S.Evman. VATS deneyimimiz; 4.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.

 68. Eliçora Aykut, Liman Şerife Tuba, Topçu Salih, Burç Korkmaz, Çorak Selin, Akgül Aslı. Pulmoner parankim tüberküloz sekeline sekonder gelişen üst özefagiyal traksiyon divertikül olgusu; Solunum 29. Ulusal Kongre Sayısı, 2007(9):PS164 (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, 28-31.09.2007, Fethiye, Türkiye).

 69. Aslı Gül Akgül. İnteraktif Olgu Sunumu; Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29.Ulusal Kongresi, 28-31.10.2007, Fethiye.

 70. M.Yüksel, K.Bostancı, A.G.Akgül, R.S.Evman, B.Eldem, M.Özalper. Nuss ve Abramson Teknikleriyle Pektus Deformitesi Düzeltilmesi; Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 23–27.04.2008, Antalya, Türkiye.

 71. K.Bostancı, A.Akgül, B.Eldem, M.Yüksel. Tekrarlayan Pnömotoraks ve Pektus Ekskavatumlu Hastada Eşzamanlı Videotorakoskopik Kama Rezeksiyon ve Nuss Prosedürü; Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 23–27.04.2008, Antalya, Türkiye.

 72. M.Yüksel, A.Önen, K.Bostancı, A.Şanlı, A.G.Akgül, R.S.Evman. Pektus Ekskavatum Deformitesinde Nuss Tekniği ile Düzeltme – İki Merkezin Erken Dönem Sonuçları; 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 4–6.05.2008, Adana, Türkiye.

 73. M.Yüksel, K.Bostancı, A.G.Akgül. Pektus Karinatum Deformitesinde Abramson Tekniği ile Düzeltme: İlk Tecrübeler; 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 4–6.05.2008, Adana, Türkiye.

 74. Aslı Gül Akgül, Şerife Torun. 4 Vaka Sunumu: Oldukça Nadir Görülen Kosta Anomalileri. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 08-12.04.2009, Antalya, Türkiye.

 75. Şerife Torun, Aslı Gül Akgül, Fuat Sayır, Metin Bora Vardar. İlginç Radyolojik Olgu: Yabancı Cisim.Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 08-12.04.2009, Antalya, Türkiye.

 76. Aslı Gül Akgül, Korkut Bostancı, Bedrettin Yıldızeli, Hasan F.Batırel, Mustafa Yüksel. PET Pozitif Benign Patolojiler. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 08-12.04.2009, Antalya, Türkiye.

 77. Aslı Gül Akgül. 9 Vaka Sunumu: Oldukça Nadir Görülen Kosta Anomalileri. Göğüs Cerrahisi Kongresi Mayıs 14-17.05.2009, Kuşadası, Aydın, Türkiye.

 78. Erdal Yekeler, Aslı Gül Akgül, Ziya Kurban Yurt, Sevilay Akalp Özmen. Swyer-James, McLeod Sendromu: Unilateral hiperlusent akciğer, nadir karşılaşılan bir olgu ve cerrahi tedavisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31.Ulusal Kongresi, 17-21.10.2009, Çeşme, İzmir, Türkiye.

 79. Aslı Gül Akgül, Ufuk Çobanoğlu. İnterkostal Sinir Kaynaklı Schwannoma Olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31.Ulusal Kongresi, 17-21.10.2009, Çeşme, İzmir, Türkiye.

 80. Liman ST, Eliçora A, Mehmetoğlu S, Özbay S, Akgül AG, Yıldız K, Topçu S. Adenoid Kistik Karsinomunun Nadir Metastazı: Yaygın Plevral Tutulum. Parotis Bezi IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 10-14 Kasım 2010, Antalya

 81. Eliçora A, Liman ST, Yıldız F, Özbay S, Mehmetoğlu S, Akgül AG, Yıldız K, Topçu S. Uzun Soluklu Bir Akciğer Karsinom Olgusu: Bronkoalveolar Karsinom. IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 10-14 Kasım 2010, Antalya

 82. Liman ŞT, Topçu S, Başyiğit İ, Eliçora A, Akgül AG, Mehmetoğlu SS, Baykara N. Mediyastinal Kalsifiye Lenf Nodlarına Bağlı Gelişen Bronkolithiyazis Olgusu. Türk Toraks Derneği Kongresi. 13-17 Nisan 2011, Antalya, Türkiye

 83. Eliçora A, Liman ŞT, Topçu S, Akgül AG, Mehmetoğlu SS, Hoşten T. Yabancı Cisim; Aynı Klinik-Farklı Tanı. Türk Toraks Derneği Kongresi. 13-17 Nisan 2011, Antalya, Türkiye

 84. Akgül AG, Kanko M, Topçu S, Eliçora A, Liman ŞT, Mehmetoğlu SS, Sarısoy HT, Gümüştaş S. Kist Hidatik Görünümlü Sekestrasyon Olgusu. Türk Toraks Derneği Kongresi. 13-17 Nisan 2011, Antalya, Türkiye

 85. Eliçora A, Liman ŞT, Topçu S, Akgül AG, Sarısoy HT, Mehmetoğlu SS, Gümüştaş S. Erişkin yaşta gözlenen konjenital trakeal divertikül: İki olgu. Türk Toraks Derneği Kongresi. 13-17 Nisan 2011, Antalya, Türkiye

 86. Akgül AG, Topçu S, Liman ŞT, Eliçora A, Müezzinoğlu B, Mehmetoğlu SS. Toraks duvarının agresif görünümlü benign neoplazisi: parakordoma. VI.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan – 1 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye

 87. Eliçora A, Akgül AG, Liman ŞT, Topçu S, Mehmetoğlu SS. Bilateral akciğer ve karaciğer hidatik kistinde bilateral transfrenik yaklaşım. VI.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan – 1 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye

 88. Liman ST, Akgül AG, Eliçora A, Mehmetoğlu SS, Topçu S. Mediastinal konjenital vasküler anomaliler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi, 15-19. Ekim. 2011, Çeşme, Türkiye.

 89. Eliçora A, Akgül AG, Liman ST, Mehmetoğlu SS, Aşlı Önyılmaz T, Hoşten T, Topçu S. Bronkodilatör kazası. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi, 15-19. Ekim. 2011, Çeşme, Türkiye.

 90. Liman ST, Eliçora A, Topçu S, Akgül AG, Mehmetoğlu SS, Özbay S, Koska C. Plevral patolojilerde kateter torakostominin etkin kullanımı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi, 15-19. Ekim. 2011, Çeşme, Türkiye.

 91. Gümüştaş S, İşçi R, İnan N, Akgül AG, Liman ŞT, Sarısoy HT, Çiftçi E. Vasküler invazyon gösteren Timoma olgusunda ÇKBT, MRG bulguları ve ADC ölçümlerinin değerlendirilmesi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim – 2 Kasım 2011, Antalya, Türkiye.

 92. Mehmetoğlu SS, Akgül AG, Liman ST, Topçu S, Özbay S, Bayramgürler B. Akciğerde Tüberküloz ve kanser birlikteliği. V.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 23-26 Şubat 2012, İstanbul, Türkiye.

 93. Akgül AG, Çorapçıoğlu F, Topçu S, Bay S, Liman ST, Özbay S, Mehmetoğlu SS. Dev mediyasten tümörü görünümlü timik hiperplazi. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Side, Türkiye.

 94. Akgül AG, Topçu S, Boyacı H, Liman ST, Özbay S, Mehmetoğlu SS, Sezer HF, Gümüştaş S. Agresif tümör gibi seyreden mediyastinal lenfanjiyom. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Side, Türkiye.

 95. Eliçora A, Liman ST, Yeğin B, Akgül AG, Eroğlu H, Yıldız K, Topçu S, Özer C. Trakea cerrahisinde lokal olarak uygulanan TGF-β 3’ün yara iyileşmesi ve stenoz üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Side, Türkiye.

 96. Akgül AG, Özbay S, Topçu S, Liman ST, Mehmetoğlu SS, Sezer HF. Akciğer-karaciğer kist hidatik birlikteliğinde bilateral transdiyafragmatik yaklaşım. 6.Ulusal Hidatidoloji Kongresi. 12-15 Eylül 2012, Gaziantep, Türkiye.

 97. Akgül AG, Özbay S, Liman ST, Mehmetoğlu SS, Sezer HF, Topçu S. Diyafragma evantrasyonunda klinik deneyimimiz. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim. 2012, Çeşme, Türkiye.

 98. Özbay S, Akgül AG, Liman ST, Topçu S, Mehmetoğlu SS, Özbudak E, Gümüştaş S. Sistemik arter ve ven ile ilişkilendirilen akciğer dokusu: Pulmoner sekestrasyon. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim. 2012, Çeşme, Türkiye.

 99. Akgül AG, Özbay S, Liman ST, Mehmetoğlu SS, Sezer HF, Çorapçıoğlu F, Topçu S. Nadir bir vaka: evre 3 erişkin intratorasik nöroblastom. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim. 2012, Çeşme, Türkiye.

 100. Kuş A, Hoşten T, Gürkan Y, Akgül AG, Solak M, Toker K. Cohen ile EZ-Bronşiyal blokerin tek

akciğer ventilasyonunda karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi. 7-11 Kasım

2012, Girne, KKTC. 1. Akgül AG, Liman ST, Mehmetoğlu SS, Topçu S, Özbay S, Sezer HF. Akciğer metastazlarına

yaklaşım. Ulusal akciğer kanseri kongresi, 14-17 Mart 2013, Kapadokya, Türkiye.

 1. Temel U, Akgül AG, Seçkin MF. Cerrahi doğrulama her zaman gerekli mi? Ulusal akciğer kanseri

kongresi, 14-17 Mart 2013, Kapadokya, Türkiye.

 1. Liman ŞT, Elicora A, Akgül AG, Topçu S, Mehmetoğlu SS, Özbay S, Uyan S. Çok Sayıda Tansiyon

Pnömatoseli Olan Hastaya Yaklaşım. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013,

Belek, Türkiye. 1. Akgül AG, Özbay S, Mehmetoğlu SS, Liman ŞT, Sezer HF, Topçu S. Hava Kaçağı Tedavisinde Ucuz

ve Kolay Bir Teknik. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Belek, Türkiye.

 1. Akgül AG, Eliçora A, Liman ŞT, Topçu S, Kuş A, Mehmetoğlu SS, Özbay S, Sezer HF, Uyan ZS. Klinik

Değerlendirmemiz ile Yabancı Cisim Aspirasyonları. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7

Nisan 2013, Belek, Türkiye. 1. Akgül AG, Liman ŞT, Mehmetoğlu SS, Topçu S. Elastofibroma Dorsi’de Preoperatif Hücre Tanısı

Gerekli Midir? Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Belek, Türkiye.

 1. Akgül AG, Çiftçi E, Liman ŞT, Gümüştaş S, Topçu S, Mehmetoğlu SS, Özbay S, Sezer HF. Bronşiyal

arter embolizasyonu yapılan 33 olgunun değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık

Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Belek, Türkiye. 1. Seymur Salih Mehmetoğlu, Serkan Özbay, Fatih Sezer, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu. Mediastinal kitlelere yaklaşım. VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya, Türkiye.

 2. Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Seymur Salih Mehmetoğlu, Fatih Sezer, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu. Künt toraks travmasına bağlı izole servikal kot kırığı. VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya, Türkiye.

 3. Aslı Gül Akgül, Seymur Salih Mehmetoğlu, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Serkan Özbay, Fatih Sezer, Kürşat Yıldız. Tomografi bulguları baz alınarak uygulanan kör transbronşiyal mediastinal lenf nodu biyopsisinin tanı değeri. VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya, Türkiye.

 4. Salih Topçu, Aslı Gül Akgül, Ş.Tuba Liman, Serkan Özbay, Seymur S.Mehmetoğlu, Funda Çorapçıoğlu, Z.Seda Uyan. Endobronşiyal yabancı cisim ile karışan Non-Hodgkin Lenfoma. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 35.Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013, İzmir, Türkiye.

 5. Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Seymur Salih Mehmetoğlu, H.Fatih Sezer, Ş.Tuba Liman, Salih Topçu. Çok nadir bir olgu; Swyer-James Sendromu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35.Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013, İzmir, Türkiye.

 6. Aslı Gül Akgül, Sevtap Gümüştaş, Seymur Salih Mehmetoğlu, Ercüment Çiftçi, Serkan Özbay, H.Fatih Sezer, Ş.Tuba Liman, Salih Topçu. Transtorasik Biyopsi Sonuçlarımız. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 35.Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013, İzmir, Türkiye.

 7. Sevtap Gümüştaş, Levent Altıntaş, Burcu Zeren, Aslı Gül Akgül, Ercüment Çiftçi. Transtorasik akciğer biyopsilerinde geç pnömotoraks gelişimi ve etkileyen prognostik faktörler. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye.

 8. Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Şerife Tuba Liman, Seymur Salih Mehmetoğlu, H.Fatih Sezer. Nadir görülen bir patoloji; senkron akciğer tümörlü hastada yaklaşım. Akciğer Kanserleri Derneği Kongresi. 13-16 Mart 2014, Antalya, Türkiye.

 9. Seymur Salih Mehmetoğlu, Aslı Gül Akgül, Serkan Özbay, Salih Topçu, Ş.Tuba Liman, H.Fatih Sezer. Nadir bir olgu; Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri birlikteliği. Akciğer Kanserleri Derneği Kongresi. 13-16 Mart 2014, Antalya, Türkiye.

 10. Seymur Salih Mehmetoğlu, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Şerife Tuba Liman, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer. Ameliyat kararında hasta ısrarının etkisi; 4 olgu nedeni ile. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Türkiye.

 11. Serkan Özbay, Salih Topçu, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Pınar Çağan. Künt toraks travmasına bağlı sol ana bronş rüptürü. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Türkiye.

 12. Serkan Özbay, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Aslı Gül Akgül, Aykut Eliçora, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer. Masif ciltaltı amfizemi ile birlikte olan pnömomediastinum olgularına yaklaşım. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Türkiye.

 13. Salih Topçu, Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Sevtap Gümüştaş, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer. Nadir görülen bir damarsal malformasyon; tek taraflı pulmoner arter yokluğu. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Türkiye.

 14. Seymur Salih Mehmetoğlu, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer, Şerife Tuba Liman, Zafer Cantürk, Zafer Utkan. Retrosternal guatr eksizyonunda servikal Collar insizyonuna ek insizyonların gerekliliği. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Türkiye.

 15. Serkan Özbay, Şerife Tuba Liman, Aslı Gül Akgül, Aykut Eliçora, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Salih Topçu. Pnömotoraks tedavisinde plörokan kateterlerin etkinliği. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

 16. Seymur Salih Mehmetoğlu, Salih Topçu, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer. Pulmoner sekestrasyon tanılı olgularımız. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

 17. Seymur Salih Mehmetoğlu, Şerife Tuba Liman, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer. Atipik yerleşimli bronkojenik kist. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

 18. Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Salih Topçu. İntraparankimal karsinoid tümörlerde tanı zorluğu. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

 19. H.Fatih Sezer, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Ş.Tuba Liman, S.Salih Mehmetoğlu, Serkan Özbay. Komplike Hidatik Kistler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36.Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, İzmir, Türkiye.

 20. Aslı Gül Akgül, H.F.Sezer, Serkan Özbay, S.Salih Mehmetoğlu, Ş.Tuba Liman, Kürşat Yıldız, Salih Topçu. Akciğer Amiloidozu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 36.Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, İzmir, Türkiye.

 21. Seymur Salih Mehmetoğlu, Salih Topçu, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer. Pulmoner sekestrasyon tanılı olgularımız. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014. Antalya, Türkiye.

 22. Serkan Özbay, Şerife Tuba Liman, Aslı Gül Akgül, Aykut Eliçora, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Salih Topçu. Pnömotoraks tedavisinde plörokan kateterlerin etkinliği. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014. Antalya, Türkiye.

 23. Seymur Salih Mehmetoğlu, Şerife Tuba Liman, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer. Atipik yerleşimli bronkojenik kist. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014. Antalya, Türkiye.

 24. Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Salih Topçu. İntraparankimal karsinoid tümörlerde tanı zorluğu. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014. Antalya, Türkiye.

 25. Seymur Salih Mehmetoğlu, Aslı Gül Akgül, Serkan Özbay, Salih Topçu, Ş.Tuba Liman, H.Fatih Sezer. Nadir bir olgu; Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri birlikteliği. Akciğer Kanserleri Derneği Kongresi. 13-16 Mart 2014. Antalya, Türkiye.

 26. C.E.Yılmaz, AG Akgül, D.K.Yıldız, S.Gümüştaş, S.Özbay, N.Paksoy, S.Topçu, T.İşken. Akciğerde bazal hücreli karsinom metastazı: Olgu sunumu. 24.Ulusal Patoloji Kongresi. 19-23 Kasım 2014. Trabzon, Türkiye.

 27. S.Topçu, S.Özbay, Aslı Gül Temel, Ş.T.Liman, H.F.Sezer, S.Gümüştaş, B.Bayramgürler, A.Eliçora. Dev Endotrakeal Kitlenin Bronkoskopik Total Anblok Ekstirpasyonu. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi. 12-15 Mart 2015. Antalya, Türkiye.

 28. S.Topçu, Aslı Gül Temel, S.Özbay, H.F.Sezer, B.Bayramgürler, Ş.T.Liman, A.Eliçora. Pnömonektomi sonrası bronş güdüğünde trakeal obstrüksiyon yaratan nüks vakası. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi. 12-15 Mart 2015. Antalya, Türkiye


ULUSLARARASI HAKEMLİ YAYINLAR

 1. Hasan Fevzi Batırel, Muzaffer Metintaş, Hale Başak Çağlar, Bedrettin Yıldızeli, Tunç Laçin, Korkut Bostancı, Aslı Gül Akgül, Serdar Evman, Mustafa Yüksel. Trimodality Treatment of Malignant Pleural Mesothelioma. J Thorac Oncol 2008;3:499-504.

 2. Zeynep Bilgi, Aslı Gül Akgül, Hasan Fevzi Batırel. Herniation of the stomach and colon into the right hemithorax following a transthoracic Collis-Belsey operation. (Makale: doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.110). Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(4):664-6.

 3. Akgül AG, Örki A, Örki T, Yüksel M, Arman B. Approach to Empyema Necessitatis. World J Surg 2011;35:981-4. (DOI 10.1007/s00268-011-1035-5).

 4. Liman ST, Topcu S, Elicora A, Akgül AG, Sarisoy HT. Partial anomalous venous return of left superior pulmonary vein in adult. Ann Thorac Surg 2012 Oct;94(4):1355. (doi: 10.1016/j. athoracsur. 2012.03.070. PMID: 23006700).

 5. Liman ŞT, Topcu S, Dervisoglu E, Daglioz Gorur G, Elicora A, Burc K, Akgül AG. Excision of Ectopic Mediastinal Parathyroid Adenoma via Parasternal Videomediastinoscopy. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2014;20(1):67-9. (2012 Nov 30, epub).

 6. Serife Tuba Liman, Aykut Elicora, Aslı Gül Akgül, Ersan Özbudak, Salih Topcu. Radio antenna aspiration. Ann Thorac Surg. 2012 Nov;94(5):e129.

 7. Akgül AG, Çobanoğlu U, Yurt ZK. An asymptomatic schwannoma originating from an intercostal nerve: A case report. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2012;20(3):662-4.

 8. Liman ST, Elicora A, Topcu S, Akgul AG, Mehmetoglu SS, Ilgazli A, Ercin C, Etiler N. Value of Autofluorescence in Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in Pleural Diseases Thorac Cardiovasc Surg 2013 Jun;61(4):350-6. doi: 10.1055/s-0032-1333327).

 9. Elicora A, Liman ST, Topcu S, Akgul AG. Congenital tracheal diverticulum seen in adult age. Eur J Cardiothorac Surg 2012 Jun;41(6):1399. (doi: 10.1093/ejcts/ezr264. Epub 2012 Jan 11).

 10. Kus A, Gurkan Y, Gul Akgul A, Solak M, Toker K. Pleural puncture and intrathoracic catheter placement during ultrasound guided paravertebral block. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013 Apr;27(2):e11-2. (doi: 10.1053/j.jvca.2012.10.018. Epub 2013 Jan 11).

 11. Özbudak E, Yavuz Ş, Akgül AG, Arıkan AA, Durmaz D, Şahin D, Kanko M, Berki T. Kalıcı hemodiyaliz kateterleri: ne kadar kalıcı? Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2013;21(3):646-53. (doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7390).

 12. Akgül AG, Özbay S, Mehmetoğlu SS, Liman ŞT, Sezer HF, Topçu S. Simple and economical management of a prolonged air leak. Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology 2013Oct;20(4):355-6. (doi:10.1097/LBR. 0000000000000013).

 13. Liman ŞT, Elicora A, Akgül AG, Topcu S, Özbay S, Mehmetoğlu SS, Sezer F, Koska C, Ilgazli A. Is small-bore catheter efficient in different type of pleural pathologies? Surg Today 2014May;44(5):834-8. (2013Oct 26-epub. DOI 10.1007/s00595-013-

 14. Gümüştaş S, Akça A, Ciftçi E, Topçu S, Akgül AG. A minimal invasive surgical alternative to aberrant systemic arterial supply: Coil embolization. Interv Med Appl Sci. 2013 Mar;5(1):34-8. (doi: 10.1556/IMAS.5.2013.1.7).

 15. Gümüstas S, Akça A, Inan N, Akgül AG, Liman ST. Characterization of malignant thrombus in an invasive thymoma with intravascular growth. J Radiol Case Rep. 2013 Feb;7(2):17-23. (doi: 10.3941/jrcr.v7i2.1115).

 16. Kus A, Gurkan Y, Hosten T, Akgul AG, Solak M, Toker K. Sequential lung isolation using a bronchial blocker (EZ-Blocker) for bilateral dorsal sympathectomy. J Clin Anesth. 2013 Sep;25(6):513-4. (doi: 10.1016/j.jclinane.2013.03.011).

 17. Alparslan Kus, Tülay Hosten, Yavuz Gürkan, Aslı Gül Akgül, Mine Solak, Kamil Toker. A Comparison of the EZ-Blocker with a Cohen Flex-Tip Blocker for One-Lung Ventilation. J Cardiothorac Vasc Anesth 2014 Aug;28(4):908-11. (doi: 10.1053/j.jvca.2013.02.006.2013.02.006. Epub ahead of print).

 18. Elicora A, Liman ST, Yegin BA, Akgül AG, Eroglu H, Yildiz K, Topcu S, Ozer C. The effect of locally applied TGF-beta3 on wound healing and stenosis development in tracheal surgery. Respiratory care. 2014;59(8):1281-6. (doi:10.4187/respcare.02357).

 19. Devrim Cabuk, Berna Ustuner, Asli Gul Akgul, Ozgur Acikgoz, Busra Yaprak, Kazim Uygun, Salih Topcu, Bahar Muezzinoglu. Primary Synovial Sarcoma of Lung: A case report and literature review. Korean J Thorac Cardiovasc Surg 2014;47:306-9.

 20. Ersan Özbudak, Aslı Gül Akgül, Ahmet Arıkan, Şadan Yavuz, Salih Topçu. Tüp torakostomiye bağlı eş zamanlı gelişen karaciğer, kalp ve damar yaralanması. TGKDC Dergisi. 2015. Kabul edildi.

 21. Salih Topcu, Serkan Ozbay, Asli Gul Akgul, Serife Tuba Liman, Sevtap Gumustas, Salih Mehmetoglu, Fatih Sezer. Unusual Etiologic Factor of Massive Hemoptysis: Unilateral Absence of Pulmonary Artery. The Annals of Thoracic Surgery. 2014;98(1):346.

 22. Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Mustafa Yüksel. False Positive PET Scan Deserves Attention. JBUON 2014;19(3):836-41.

 23. Aslı Gül Akgül, Funda Corapçıoğlu, Salih Topçu, Sema Bay, Şerife Tuba Liman, Serkan Özbay, Seymur Salih Mehmetoğlu. Giant idiopathic thymic hyperplasia. TGKDCD. 2015. Kabul edildi. Doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10227.

 24. Ozbudak E, Cabuk D, Akgul AG, Sahin D, Yavuz S, Faruk Gulasti O, Berki T. The best localization for a long-term port catheter: comparison of jugular and subclavian access in oncology patients. Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2014;21(3):139-44.

 25. Eda Yirmibeşoğlu Erkal, Aslı Gül Akgül, Hatice Halis, Ş.Tuba Liman, Binnaz Sarper, Salih Topçu, Görkem Aksu. Thymic epithelial tumors: analysis of prognostic factors with emphasis on the role of adjuvant radiation therapy. Oncol Res Treat. 2014;37:396-9. doi: 10.1159/000364894.

 26. İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Esra Uçar, Kürşat Yıldız, Aslı Gül Akgül, Serap Argun, Füsun Yıldız. Genç yaşta görülen malign plevral mezoteyoma olgusu - Malignant pleural mesothelioma in young age. Respir Case Rep 2015;4(1):29-33. DOI: 10.5505/respircase.2015.9469.

 27. Çiğdem Vural, Kürşat Yıldız, Devrim Çabuk, Aslı Akgül. Transthoracic fine-needle aspiration cytology of non-invasive, low-grade urothelial carcinoma with lung metastasis:
A case report with review of the literatüre. Journal of Cytology. 2015(32);2:132-5.


ULUSAL HAKEMLİ YAYINLAR

 1. Akgül Aslı Gül, Örki Alpay, Eryigit Hatice, Keles Murat, Dudu Canan, Yüksel Mustafa. Videotorakoskopik Plöroperikardiyal Kist Eksizyonu. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 2005;12(1):25-30.

 2. Özyurtkan Oguzhan, Bostancı Korkut, Laçin Tunç, Akgül Aslı Gül, Yüksel Mustafa. Juguler Venöz Kateterizasyon Sonrası Görülen Bir Pnömotoraks Olgusu. Heybeliada Tıp Bülteni. 2005;12(3):140-2.

 3. Akgül Aslı Gül, Laçin Tunç, Batırel Hasan Fevzi, Kodallı Nihat, Yüksel Mustafa. Benign Ve Malign Trakeobronşiyal Darlık Nedeniyle Santral Havayolu Obstrüksiyonu Gelişen Hastalarda Stent Yerleştirilmesi. Heybeliada Tıp Bülteni. 2005;11(1):44-9.

 4. Akgül Aslı Gül, Yıldızeli Bedrettin, Yüksel Mustafa. Castleman Disease; case report. Marmara Medical Journal. 2005;18(2):81-3.

 5. Akgül Aslı Gül, Batırel Hasan Fevzi, Yıldızeli Bedrettin, Yüksel Mustafa. Synchronous Lung Tumors; case report. Turkish Respiratory Journal. 2004;5(2):128-30.

 6. Akgül Aslı Gül, Bostancı Korkut, Yıldızeli Bedrettin, Yüksel Mustafa. Anaplastik Plazmasitomun Göğüs Duvarı İnvazyonu. Heybeliada Tıp Bülteni. 2003;9(3):60-2.

 7. Aslı Gül Akgül, Tülay Tecimer, Mustafa Yüksel. Lymphoma Presented with Only Pleural Effusion. Maltepe Medical Journal 2010(2);2:37-8.

 8. Aslı Gül Akgül, Hasan F.Batırel, Mustafa Yüksel. Surgey for Tracheal Pathologies. Maltepe Medical Journal 2010(2);2:39-41.

 9. Akgül AG, Sayır F, Çobanoğlu U. İlginç Radyolojik Olgu: Yabancı Cisim. İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi. 2011;25(2):113-6.

 10. Kara İ, Yurt ZK, Ay Y, Akgül AG. Nadir görülen dev akciğer kist hidatik vakası. Causapedia 2012;1(217):1-4.

 11. Uğur Temel, Aslı Gül Akgül, Selçuk Fatih Biricik, Ahmet Uyanoğlu, Dr. Hikmet Fatih Özvar. Klinik deneyim ile akciğer metastatik tümörlerine bakış. Maltepe Tıp Dergisi 2013;6(2):13-20.

 12. Uğur Temel, Aslı Gül Akgül, Mustafa Faik Seçkin. Sarkomda cerrahi doğrulama ve yalancı pozitiflik. Maltepe Tıp Dergisi 2013;6(2):37-41.

 13. Aslı Gül Akgül, Seymur Salih Mehmetoğlu, Devrim Çabuk, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu. Klinik deneyimimiz ile izole pulmoner metastaz varlığında cerrahinin yeri. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2014;19(3):130-4.

 14. İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Esra Uçar, Kürşat Yıldız, Aslı Gül Akgül, Serap Argun, Füsun Yıldız. Genç yaşta görülen malign plevral mezoteyoma olgusu - Malignant pleural mesothelioma in young age. Respir Case Rep 2015;4(1):29-33. doi: 10.5505/respircase.2015.94695.

 15. Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Z.İpek Arslan, Aslı Gül Akgül, Can Aksu, Kamil Toker, Mine Solak. Torasik Cerrahide ultrason rehberliğinde paravertebral blok deneyimlerimiz. Ağrı 2015;59885. Baskıda.


ATIFLAR

 • Suture and stapler granulomas: a word of caution. M Yüksel, AG Akgül, S Evman… - European Journal of …, 2007 - Cited by 18 Related articles

 • Trimodality treatment of malignant pleural mesothelioma. B Yildizeli, T Lacin, K Bostanci, AG Akgul… - Journal of Thoracic …, 2008 - Cited by 38 Related articles

 • Approach to empyema necessitatis. AG Akgül, A Örki, T Örki, M Yüksel, B Arman - World journal of surgery, 2011 – Cited by 10 Related articles

 • Synchronous Lung Tumors. AG Akgül, HF Batırel, B Yıldızeli… - Turkish Respiratory …, 2004 - toraks.dergisi.org , Cited by 1 Related articles

 • An asymptomatic schwannoma originating from an intercostal nerve: A case report. AG Akgül, U Çobanoğlu, ZK Yurt - Türk Göğüs Kalp Damar …, 2012 - tgkdc.dergisi.org, Cited by 1 Related articles

 • Results of transthoracic esophagectomy following chemoradiation in locally advanced esophageal cancer. C Gemici, B Yildizeli, T Laçin, AG Akgül… - Turkish Journal of …, 2008 - turkjcancer.org Cited by 1 Related articles

 • Toraks travmalı hastaya genel yaklaşım prensipleri. A AG - Toraks Travmaları. Liman ŞT, Cangır A, ed. Toraks. 2010. Alıntılanma sayısı: 1
 • Surgical Approach To Cervicothoracic Traumas. Servikotorasik Travmalarda Cerrahi. AG AKGÜL, M YÜKSEL - Turkiye Klinikleri Journal of Surgical …, 2007 - turkiyeklinikleri. Cited by 1 Related articles

 • Lung abscess. AG Akgül, S Topçu, ŞT Liman - Turkiye Klinikleri Journal of …, 2012 - turkiyeklinikleri. Alıntılanma sayısı: 1

 • Value of autofluorescence in video-assisted thoracoscopic surgery in pleural diseases. ST Liman, A Elicora, S Topcu, AG Akgul… - The Thoracic and …, 2013 - thieme-connect.com, Cited by 2 Related articles

 • Characterization of malignant thrombus in an invasive thymoma with intravascular growth. S Gümüstas, A Akça, N Inan, AG Akgül… - Journal of radiology …, 2013 - ncbi.nlm.nih.gov, Cited by 1 Related articles

 • Is a small-bore catheter efficient for most pleural pathologies? By: Liman, Serife Tuba; Elicora, Aykut; Akgul, Asli Gul; et al. SURGERY TODAY Volume: 44 Issue: 5 Pages: 834-838 Published: MAY 2014. Times Cited: 1

 • Partial Anomalous Venous Return of Left Superior Pulmonary Vein in Adult. By: Liman, Serife Tuba; Topcu, Salih; Elicora, Aykut; Akgül, Asli Gul, et al. ANNALS OF THORACIC SURGERY Volume: 94 Issue: 4 Pages: 1355, 2012, Times Cited: 1

 • Congenital tracheal diverticulum seen in adult age. By: Elicora, Aykut; Liman, Serife Tuba; Topcu, Salih; Akgul, Asli Gul, et al. European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery Volume: 41 Issue: 6 Pages: 1399, 2012, Times Cited: 2


HAKEMLİKLER

 • CLINICS-Sep-2010-OA-0348.R1 - The efficiency of thoracoscopy performed through local anesthesia in

the diagnosis and treatment of the patients with high cardiopulmonary risk.

 • Effect of Ankaferd Blood Stopper on air leakage in the lung and prevention of bleeding: an experimental

study. Journal of Cardiothoracic Surgery. Manuscript ID: 2030129698498825. Article ID: 1749-8090-6-20. Submitted: 21 December 2010.

 • IgG4-related systemic sclerosing disease in a patient with sclerosing cholangitis, inflammatory

pseudotumors of the lung and multiple radiological patterns: a case report. ID CLINICS-May-2011- 0089-LE.

 • Mediastinal Kitleler; Batı Karadeniz Bölgesindeki 28 olgunun analizi. Journal of Clinical and

Analytical Medicine. 2011.

 • Özofagus ve Bronşial sistemde İlginç Yabancı Cisimler: 9 Olgunun analizi. Journal of Clinical and

Analytical Medicine. 21 Nisan 2011.

 • Thoracic ultrasound-assisted selection for pleural biopsy with Abrams needle, Respiratory Care, RC

02378, 2013.

 • Anorexia nervosa accompanied by bilateral pneumothoraces, Respiratory Care, RC-03234,

 • Empyema necessitatis due to aspergillus fumigatus, BMJ Case Reports, bcr-2014-206047.

 • Hyperfine single-port thoracoscopic sympathetectomy for primary hyperhidrosis: convenient and safe operative procedure. Journal of Cardiothoracic Surgery JCTS-D-15-00078, 2015.


DENEYSEL ÇALIŞMALAR

 • Trakea cerrahisinde lokal olarak uygulanan TGF-β 3’ün yara iyileşmesi ve stenoz gelişimi üzerine

etkisi, 2012

 • Toraks travması oluşturulmuş ratlarda akciğer hasarı ve antioksidan N-nitro-L-arjinin metil esteri (L-

NAME) ve N5-(1-iminometil)-L-ornitin (L-NIO) etkinliği, 2013
İDARİ GÖREV

2008-2010: Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Yard. ve Başhekim vekilliği, çeşitli komisyon ve ihale kurul başkanlıklarıTIP FAKÜLTESİ İÇİ GÖREVLENDİRME

Mezuniyet öncesi eğitim komisyonu dönem 5 koordinatör yardımcılığıDİĞER GÖREVLER

Toraks Cerrahisi Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği (2013 - halen)

Türk Tabipler Birliği Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2016)

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-halen)ÖDÜLLER

2010 Yılın Doktoru, Türkiye Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) tarafından

ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ DERSLERİ

DÖNEM 3-DÖNEM V: Yabancı Cisim Aspirasyonları

Göğüs Cerrahisi ve Akciğer grafisi

Pnömotoraks

Göğüs duvarı hastalıkları ve deformiteleri

Mediyasten hastalıkları

Akciğerin süpüratif hastalıkları – Bronşektazi

Plevral efüzyon – Ampiyem

Trakeal patolojiler
Каталог: Assets
Assets -> From: Executive Director, Trade Compliance and Facilitation
Assets -> К рабочей программе курса «Эндонтия» дисциплины «Стоматология» Цель освоения дисциплины
Assets -> Исследование диагностических моделей по Пону и Коркхаузу
Assets -> К рабочей программе курса «Пародонтология» дисциплины «Стоматология» Цели освоения дисциплины
Assets -> “Smart, sexy and full of laughs!”– Shawn Edwards, Fox tv “Tyler Perry once again delivers something for everyone!”
Assets -> Written and directed by Tyler Perry Production Notes
Assets -> Vergi Məcəlləsində Son Dəyişikliklər

Yüklə 83,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə