uploads/journal
  Амеа-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №1, səh. 146-147 (2014)
  Akademik Cəmil Əliyev – 70 DÜnya şÖHRƏTLİ azərbaycan aliMİ
  H. F. Əliyeva 1, Ə.Ü. Abduləzimova
  Azərbaycanda Xına Bitkisinin Qapalı Şəraitdə Becərilməsi Və İqtisadi Səmərəsi
  Respirator Distress Sindromu Olan Vaxtından Əvvəl Doğulan Uşaqlarda Endotel Funksiyasının Qiymətləndirilməsi
meruze/uploads/journal/file
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin məruzəLƏRİ, 2014, LXX ciLD, №1 MƏruzəLƏR ▬◄►▬ reports ▬◄►▬ доклады 1
uploads/journal
  B Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik rapd markerlərin
  Erkən Postnatal Ontogenez Və Təcrübi Hipoksiya Zamanı Qanda Qlükoza Homeostazı E. C. Mehbalıyeva
  Hipoksiyanın Fundamental Aspektləri və Eksperimental Tədqiq Yolları E. C. Mehbalıyeva
  Fəaliyyətinə Təsiri İ. H. İbrahimli*, A. Q. Qazıyev
  Ontogenezin Müxtəlif Dövrlərində Aparılan Hipoksiyanin Dovşan Balalarının Beyninin Bioelektrik Aktivliyinə Təsiri
  Prenatal Ontogenezin İki Mərhələsində Hipoksiyaya Məruz Qalmış Ağ Siçovulların Baş Beynində Piruvatkinazanın Fəallığının Müqayisəli Analizi
  Azərbaycan Respublikasının Şimal Və Şimali-Qərb Bölgələrinin Əhalisi Arasında Sidik Daşı Xəstəliyinin Epidemioloji Risk Faktorları Üzrə Təhlilinin Yekun Nəticələri
  Qaraciyərin Uzunmüddətli İşemiyası Zamanı Zülal Mübadiləsində Baş Vermiş Patogenez Dəyişikliklərdə Antioksidant Müdafiə Sisteminin Rolu
meruze/uploads/journal/file
  1 uot 612. 826+591. 147 Fiziologiya
uploads/journal
  Virtuoz Cərrah, Görkəmli Dövlət Və Elm Xadimi
  Timalinin Birdəfəlik Təsirindən Sonra Siçovulların Baş Beyninin Mitoxondri Fraksiyasında qayt mübadiləsinin Tədqiqi
  Abşeronda Ağac Və Kol Bitkilərinə Başlıca Zərərverən Ksilofaqların
  Böyük Qafqazın Cənub Ətəklərində Meşə Siçanlarının (Sylvaemus, Rodentia) Parazit Faunasının Epizootoloji Və Epidemioloji Xarakteristikası
  Akademik seyfəDDİN ƏLİyev- 85 GÖRKƏMLİ entomoloq aliM
  Xroniki Böyrək Çatışmazlığı Modelinin Yaradılması Q.Ş. Qarayev, A. R.İsrafilov
  Antioksidant Sistemi Fermentlərinin Və Lipid Peroksidləşməsinin Xroniki Böyrək Çatışmazlığının Proqressivləşməsində Rolu
  Lənkəran Təbii Vilayətinin Düzənlik Qurşağında Gəmiricilərin Helmint Faunası Və Onun Bioekoloji Xüsusiyyətləri
  S.Ş. Əsədova 1,2
  Gəncə-Qazax Florasının Nadir Növləri Və Yeni Taksonlar T. S. Bab akişiyeva
  MŤəŜŌŋţōŋŘ,ķQM,PŏŘŎŜřŖřőœţŋ,İŘŝŞœŞşŞşĖ,ķəŜŎəŕŋŘ,śəŝ:Ė, :ŃŏŝŏŘœŘ,ŕþǑ:Ė,Ģģ:Ė,Nŋŕı,Mń,=
  ŒǑřŠşŖŖŋŜŎŋ, œŘœŜ, œŝŞŏŗœŘœŘ,ķþŢŞəŖœŐ,İŏŘřŞœŚœŘŎəŘ,Mŝılı,ĹŖŋŜŋś,IJəyəōŋŘŖılıś
  IřŜŋŘŌřţ, ŋţřŘş,ƏŜŋŤœŝœŘŎə,IJøŜþŗǑəŕŖəŜœŘ,ĒMŜŋōŒŘœŎŋĖ,MŜŋŘŏŋŏē, ǀţŜəŘœŖŗəŝœŘə,PŋœŜ
  Öyrənilməsinə Dair Ş.İ. Xasayeva*, E. F. Hüseynov
  Azərbaycanda Zəhərli İlanların Öyrənilməsinin Nəticələri və Perspektivləri T. M. İsgəndərov
  Xüsusiyyətləri R.İ. Bayramov
directory uploads journal  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə