uploads/achiq_dersler/2pediatriya
  Leykozlar ( leucosiS ) leykemiya və AĞ qan xəSTƏLİYİ
uploads/achiq_dersler/Farmokologiya
  Sistolik arterial təzyiq 140 mm c s. və daha çox və/və ya diastolik arterial təzyiq 90 mm c s. və daha çox olan hala arterial hipertenziya deyilir, lakin aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır
uploads/achiq_dersler/2pediatriya
  DefiSİt anemiyalar
  Ушагларда шякярли диабетин етиолоэийасы, патоэенези, клиникасы, диагнозу вя дифференсиал диагностикасы
uploads/achiq_dersler/Farmokologiya
  İdarəoluna bilməyən amillər
  Тшекщишкдцжьцдцк
uploads/achiq_dersler/ttpkafedra
  Atu-nun tpp kafedrasinin assistenti
  Классификация
  Ушагларда хора хястялийинин патоэенезинин схеми
  Щемолитик анемийалар
directory uploads achiq dersler  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə