wp-content/uploads/2016/03
  Regional anesteziya məlumatlandirilmiş XƏSTƏ raziliq formasi

  Lokal anestezikler ve rejyonal anestezi
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel k

  Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar Dr. Sibel Barış
anestezi/images/dosya-yukle
  İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi
wp-content/uploads
  Geriatrik anestezi Dr. U. Hale Dobrucalı
wp-content/uploads/2014/04
  İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ad yoğun Bakım bd
wp-content/uploads/2016/03
  E □ k doğum Tarihi : Tarih : Fİberoptik bronxoskopiya üÇÜn məlumatlandirilmiş raziliq formasi bronxoskopiya nəDİR?
  Protokol No : Adı Soyadı
attachments/article/3238
  S no branş adi malzeme adi
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  Microsoft Word Özlem Demirtaş Uzmanlık Tezi doc

  Teknik Yüksek epidural anestezi (T2-T4) Düşük doz epinefrin infüzyonu (1–5 mcg/dk)
  Spinal cerrahide nöroaksiyel anestezi Prof Dr Dilek Yörükoğlu
images/documents
  İn vitro fertiLİzasyonda (İVF) anestezi Doç. Dr. Berrin Günaydın
2010/12
  Lokal anestezikler doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
onam/ONAM yeni/anestezi
  Uygulanacak iŞlemlerin genel riskleri
assets/uploads/sites/101/files
  Sdü anesteziyoloji ve reanimasyon ad 2016-2017 tip fakültesi DÖnem V grup I ders programi
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  Microsoft Word tez son kontrol docx
TNDData/Books/196
  Spinal cerrahide anestezi
Tez/0069789
  Microsoft Word gülşah son doc
vakansiyalar/Vezife_telimat_pdf
  Microsoft Word 07 Hekim anestezioloq reanimatoloq telimat
Nonweb_files/Notes
  Toraks Cerrahisinde Anestezi
browse/28427
  TüRKĠye cumhurġyetġ ankara üNĠversġtesġ sağlik bġLĠmlerġ enstġTÜSÜ
wp-content/uploads/2016/03
  E □ k doğum Tarihi : Tarih : laxta əRİDİCİ (tromboliTİk müALİCƏ) ÜÇÜn raziliq formasi
  Protokol No : Adı Soyadı
belgeler
  Meme büYÜltmede protez çEŞİtleri ve endikasyonlari
w/tez/pdf/kadin_hast
  Microsoft Word dr. Abdulkadir turgut tez doc
wp-content/uploads/2016/02
  Çukurova üNİversitesi
wp-content/uploads/2016/03
  E □ k doğum Tarihi : Tarih : sedasiya təTBİQİ MƏlumatlandirilmiş XƏSTƏ raziliq formasi ümumi Məlumatlandırma
ogrenci/wp-content/uploads/2015/04
  Grup a ders programi
wp-content/uploads/2014/04
  İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ad yoğun Bakım bd
pub.edocs/rezumate/105269
  Cercetări şi contribuţii în conceperea şi realizarea protezelor de genunchi rezumat
wp-content/uploads/2016/03
  E □ k doğum Tarihi : Tarih : CƏrrahi traxeotomiya məlumatlandirilmiş raziliq formasi
w/tez/pdf/fizik_tedavi
  FİZİk tedavi ve rehabiLİtasyon kliNİĞİ Şef: Dr. M. Hayri ÖZGÜzel postür analiZİnde symmetrigraf ile orthoröntgenogram sonuçlarinin değerlendiRİlmesi
w/tez/pdf/genel_cerrahi
  T. C. Sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi I. Genel cerrahi kliNİĞİ
wp-content/uploads/2014/02
  Məmməd Süleymanov: Azərbaycanda Sol hərəkatın
anestezi/images/dosya-yukle
  Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır
  İntraoperatif Monitörizasyon Dr. Leyla İyilikçi
docs/activity/2016/8124
  Novinky V anestéziológii, ktoré sa uskutoční 12 2016 o 14: 00 hod V knižnici kaim fnsp j. A. Reimana Prešov, chirurgický monoblok poschodie
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
  T. C. Sa lık Bakanlı ı
res/file/prezentace/anesteziologie
  Inhalační anestetika mudr. David Zábranský
anestezi/images/dosya-yukle
  Anestezi Sİstemleri Dr. H. Tuba GÜNGÖR
  Teknik Özelliklerine göre solutma sistemleri
~mpesl/trafficjam/Intezivni
  Farmakologie pro anestezii hypnotika opioidy
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  T. C. Bakirköy dr. Sadđ konuk eğĐT
  T. c sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi
tezler
  T. C. ÇUkurova üNİversitesi tip faküLtesi anesteziyoloji ve reanimasyon anabiLİm dali
2011/12
  DÜŞÜk akimli anestezi
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. C. Erciyes üNİversitesi eczacilik faküLtesi Dİyabet tedaviSİ GÖren hastalarin hastalik ve tedavileri hakkindaki BİLGİ DÜZEYleriNİn değerlendiRİlmesi Hazırlayan
wp-content/uploads/2016/03
  E □ k doğum Tarihi : Tarih : Əsas və ya böYÜk damardan biRİNƏ kateter qoyulmasi (MƏRKƏZİ venoz+DİALİZ) ÜÇÜn məlumatlandrilmiş raziliq formasi
terapija
  Neopioidni analgetiki
res/file/prezentace/anesteziologie
  Anestezie a laktace Autor: Mannová J
  Premedikace ve fn brno petra Minarčíková
Poem-Literature/Other/2014
  AZƏrbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi məHƏMMƏd füzulġ adına Əlyazmalar ġnstġtutu
downloads/publications
  Yaziçilar býRLÝYÝ Çaõ ÖyrŠtim ÝþlŠtmŠlŠri qafqaz unýversýtetý Az TéHSÝl nazýRLÝYÝ Šrbaycan Respublikası
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  Koroner arter baypas operasyonlarinda torakal
w/tez/pdf/aile_hekimligi
  1 T. C. Sağlik bakanliği bakirköy dr. Sadġ konuk eğĠTĠm ve araġtirma hastanesġ
w/tez/pdf/enfeksiyon
  T. C. Sağlik bakanliği okmeydani e
w/tez/pdf/ic_hast
  T. C. Sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi İÇ hastaliklari kliNİĞİ
anestezi/images/dosya-yukle
  Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
  No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
wp-content/uploads
  Anoreksiya ve malnüTRİsyonda anestezi Dr. Sezai Özkan
w/tez/pdf/ic_hast
  Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
userfiles/docs
  Apare în jurul vârstei de 50 de ani si este însotita de nervozitate, insomnie, bufeuri de caldura, dureri de cap. Alimentatia va fi echilibrata, fructe multe, legume si apa minerala
w/tez/pdf/psikiyatri
  T. C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Maz har Osman Ruh Sa ğlığı ve Sini r Hastalıkla rı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
anestezi/images/dosya-yukle
  Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır. Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır
downloads/publications
  Azərbaycan Respublikası “ÇAĞ” Öyrətim İşlətmələri
~otles/Ageing/tez/sunumlar
  Kalsiyum d vitamiNİ ve osteoporoz
files/8/Formlar ndirme
  ADÇc a. D. Lokal anestezi altinda diŞ ÇEKİMİ hasta biLGİlendiRİLMİŞ onam formu
wp-content/uploads/2014/11
  Hastanesi Göğüs Cerrahisi
anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks
  İlköğretim öğrencilerinde fizik büyüme-gelişme ve bunu etkileyen etmenler
w/tez/pdf/cocuk_sagligi
  T. C. ŞİŞLİ etfal eğİTİm ve araştirma hastanesi Çocuk sağLIĞi ve hastaliklari anabiLİm dali
anestezi/images/dosya-yukle
  Posteriyor Fossa Tümör Cerrahisinin Potansiyel Risk ve Komplikasyonları
  Sporcularda Ani Ölüm Nedenleri
i/Assets
  Eserler a. Uluslararası Bilimsel Endekslere Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
w/tez/pdf/ortopedi_travmatoloji
  Uygulamalarimiz
Donem3/KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri/Ortopedi/GunduzTezeren
  Kalça ve Omurga Muayenesi Doç. Dr. Gündüz Tezeren
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. C. Erciyes üNİversitesi eczacilik faküLtesi antidepresan biLEŞİkler hazırlayan
anestezi/images/dosya-yukle
  İnotropik ajan, myokard kontraktilitesinin arttıran ajan
uploads/Downloads/FECMF/Anesteziologie 2
  Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova universitatea de stat de medicină Şi farmacie
attachments/article/301
  Yeniyetmə və gənclərdə addiktiv davranışın motivasiyası və təzahür
w/tez/pdf/goz
  T. C. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz 2 Kliniği Klinik Şefi : Doç. Dr. Ersin oba
anestezi/images/dosya-yukle
  -
modules
  TƏdris plani həkim anestezioloq-reanimatoloqlar üçün
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  Aysel altan
  Sezaryen operasyonlarinda farkli dozlarda
anestezi/images/dosya-yukle
  Biyolojik Ritimler ve Anestezi Doç. Dr. Leyla İyilikçi
aneszteziologia/files/2012/06
  Hatóanyag Gyári név Kiszerelés
w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon
  T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
media/files/file
  Gereçler 1-Antiseptik (povidon iyodin70’lik izopropil alkol veya klorheksidin) 2
anestezi/images/dosya-yukle
  Sinerjistik Antagonist
  Biyolojik Ritimler ve Anestezi Doç. Dr. Leyla İyilikçi
  “Vücutta kontrol altına alınması zor iki duygu vardır. Aşk ve ağrı”
tezler
  EPİdural morfin uygulamasini takiben epidural hasta kontrollü bupivakaiN, levobupivakain ve ropivakaiNİn etkileri
anestezi/images/dosya-yukle
  Dr. Ömürhan saraç
files
  A Yapılacak etkinliğin amacı açık ve belirli olmalıdır
anestezi/images/dosya-yukle
  Durumları ağır olmakla beraber düzeltilebilir olguların, Durumları ağır olmakla beraber düzeltilebilir olguların
tezler
  T. C. ÇUkurova üNĠversġtesġ tip faküLtesġ kulak burun boğaz anabġLĠmdali
modules
  TƏDRİ s plani t
~ibaris/Publications_files
  From mutations to disease mechanism in rett syndrome, breast cancer, and congenital hypothyroidism
5.197.240.18=-tezis.docx
  Qaz-toz qarişIĞinin yeni TİPLİ qurğuda təMİZLƏNMƏSİ
93.88.83.143=-printeziya.docx
  Ərazisi: 1,0 mln kv km. Dünyada 29-cu yer. Əhalisi: 67,0 mln nəfər (2000). Dünyada 15-ci yer. Paytaxtı: Qahirə
84.54.122.232=-2-sinf tezis.docx
  Tezislari ning 2019-2020-o‘quv yili IV choragida 2-sinf televizion darslari bo‘yicha yozgan Grade 2
185.139.139.246=-Gipoteza nima v-WPS Office.doc
  Gipoteza nima va uni qanday shakllantirish kerak? Ekaguegpavnek
212.47.143.148=-xromoproteid mubadilesi ve hemoqlobin sintezi referatkopya.docx
  Xromoproteidler mübadiləsi və Hemoqlobin sintezi
78.109.53.225=-Çıxan protezlərin hazırlanma texnikası (2).pdf
  Fənn: Çıxan protezlərin hazırlanma texnikası Şöbə: “Ortopedik stomatologiya” 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci
213.230.100.206=-Butun olam tortishish qonuni. Kosmik tezliklar.docx
  Butun olam tortishish qonuni. Kosmik tezliklar. Reja
130.0.12.80=-tezzz.docx
  DəNİz məDƏNLƏRİNDƏ Hİdrat yaranmaya qarşI İNHİBİtorun seçİLMƏSİ VƏ Mİqdarinin hesablanmasi
185.81.81.113=-Tezis.DOCX
  ŞƏBƏKƏLƏRDƏ elektrik enerjiSİNİn kefiYYƏTİNİN İdarəsi və GƏRGİnlik təNZİMLƏNMƏSİ
185.163.27.137=-Ilmiy_maqola_va_tezislarni_qabul_qilish_boyicha_talablar.pdf
  Ilmiy maqola va tezislarni qabul qilish bo‘yicha talablar: 1 Ilmiy maqolaning tarkibi quyidagilardan iborat bo‘lishi shart
212.47.137.30=-Şərqi Ukraynada Separatizm Tezis.docx
  Universitet: Qərbi Kaspi Universiteti
194.135.152.220=-tez.docx
  Çocukluk Çağı Travmasının ms hastalarında ve Sağlıklı Bireylerde İncelenmesi
23.111.111.28=-irrasional tənliklər. Tezis.nevvvvvvv — копия.docx
  İrrasional təNLİKLƏR
212.47.136.48=-Qanun.İnkarı inkar qanunu.(Dialektik sintez qanunu).docx
  Bir sıra tezislərin inkarına onların ehkamcasına atılması kimi baxmaq olmaz. Antitezis yalnız başlanğıc vəziyyəti (tezisi) pozmamalıdır, müəyyən mənada onu özündə mənimsəməlidir
31.206.8.197=-anestezi14-1-1.pdf
  Turkiye Klinikleri j anest Reanim 2016;14(1)
5.44.37.148=-TEZİS.doc
  Etil spiRTİnin siRKƏ turşusuna kataliTİk oksiDLƏŞMƏSİ prosesiNİn riyazi modelin yaradilmasi
185.30.88.71=-teh-sos-Mutallim Rahimov-tez-2021.docx
  TəHSİLİn sosiologiyasi və onun xüsusiYYƏTLƏRİ Dos., Mütəllim Rəhimov1
37.110.210.165=-6-SINF MATEMATKA FANIDAN TEZIS(4).docx
  Kuzatuvchi: Toshkent viloyati Ohangaron tumani xtb ga qarashli
188.113.245.38=-Kimyoviy reaksiya tezligi va kimyoviy.docx
  Kimyoviy reaksiya tezligi va kimyoviy muvozanatga oid test topshiriqlarni yechish
185.139.137.156=-10-sinf 1-mavzuu fotosintez.docx
  10-sinf (Fotosintez, matritsali sintez reaksiyalari) Quyidagi atamalarga ta`rif bering
185.139.137.131=-KIM REAKSIYA TEZ.doc
  Sana : Sinf: VIII fan: Kimyo
37.110.211.196=-Anesteziya stom-WPS Office.docx
  K neny trigeminal asabning choraklariga igna oldinga siljish paytida travma bilan bog'liq
84.54.78.90=_494080-Yosh futbolchi bolalarda tezkorlik jismoniy sifatini tarbiyalash.doc
  Узбекистон давлат жисмоний тарбия институти
188.113.194.63=_72950-Eynshteyn gipotezasi.docx
  Eynshteyn gipotezasi. Yorug'likning kvant nazariyasi Plankning nurlanish energiyasi chastotaga proporsional degan g'oyasiga asoslanadi. Bu g'oyaga asosan, nurlanish ha ga teng diskret energiya tarqaladi
188.138.137.241=_24805-Proteze fixe t1.docx
  Elaborarea metodică Nr 1 tema: Edentaţia parţială. Etiopatogenia. Tabloul clinic. Metodologia examenului clinic
84.54.92.179=_578438-3-SINF ONLAYN ISH REJA TEZIS.docx
  Onlayn dars ish reja jadvali va yozgan tezis
213.230.99.218=_39352-A_Ismoilov_Tezis_mono.docx
  Tolali optik aloqa liniyalari
95.214.211.0=_135680-Tezis (2022).doc
  Классикалық областларда базы-бир интеграллар
109.127.6.185=_1397960-_Mirzoyeva Meryem tezis, 2022.docx
  Acınohur neft-qaz perspektivli rayonu ərazisində Yer qabığı deformasiyalarının tədqiqi
185.139.138.165=_1722880-Turapova G. Nikotin kislota asosida sintezlar.doc
  O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta-maxsus ta’lim vazirligi Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti Kimyo fakulteti Kimyo yo’nalishi 3-bosqich
5.197.220.210=_649595-sigorta sektörü yüksek lisans tezi.pdf
  Microsoft Word Düzeltilmis tez
195.158.14.178=_437680-Kompyuterdan oson foydalanish uchun eng muhim tezkor tugmalar kombinatsiyalari bilan tanishamiz.docx
  Kompyuterdan oson foydalanish uchun eng muhim tezkor tugmalar kombinatsiyalari bilan tanishamiz
194.135.152.229=_14094-MA-116 Quluzadə Günay Musa qızı tezis.docx
  MəKTƏBƏQƏDƏr yaşli uşaqlarda sadə ÖLÇMƏLƏR ÜZRƏ TƏLİMİN ƏHƏMİYYƏTİ Quluzadə Günay Musa qızı
83.221.165.20=_971776-0_Yursunaliyeva_Laylo_3_kurs_19_04C_guruh_talabasiStatistik_gipotezalar.doc
  Farg’ona Davlat Universiteti Matematika-informatika fakulteti matematika yo’nalishi 3-kurs 19. 04C-guruh talabasi Yursunaliyeva Laylo Xayotjon qizining “Statistik gipotezalar va uning turlari” mavzusidagi kurs ishiga taqriz
84.54.90.51=_32768-Office dasturlarida tezkor tugmalar bilan ishlash.doc
  Office dasturlarida tezkor tugmalar bilan ishlash
213.230.82.9=_35040-11-mavzu_ Ilmiy mavzuda tezis tayyorlash.docx
  11-mavzu: Ilmiy mavzuda tezis tayyorlash
185.213.230.5=_1400307-XE5TnkMbPwQxZEt4IUk5TeZfJVuSTPh8suQDuzZX.pdf
  Microsoft Word Xalqaro månåjmånt doc
directory tez  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə