schools/soss/economics/discussionpapers
  Kengoay. Pdf
fileuploads/ctalk_transcripts
  Accepting the Offer of the Groom’s Family Xhosa Transcript
doc604
  Hovard Qardnerin "Zəka"nəzəriyyəsi. Dərketmənin üsulları
Poem-Literature/Poem/2014
  Ramiz ƏSKƏr türk xalqlari əDƏBİyyati oçerkləRİ-1 Bakı – 2011
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr V kitab
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr VI kitab
213/oper surgery klin anatomy/ENG/MULTIMEDIA
  Lecture №1 The subject of the problem of topographic anatomy and operative surgery primary treatment of wounds
media/02/00
  Conclusions de Parties civiles
Dictionary/2012
  Yığma Sözlük-i filip ıldırım Tebriz-Turuz-2012 Yığma Sözlük
Folklore/2014
  Masalli folkloru 2
Artkle/2015
  Güney Azərbaycanda ədəbi sürəc(1979-2014-ci illər)
Poem-Literature/Other/2014
  Varliğimiz
  Əli Şamil Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan) Bakı 2014 Redaktor: Səfalı Nəzərli
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli
Language/2012
  Soqrat araz güNDÜz turuz-Tebriz-2011 GİRİŞ
Folklore/2014
  Азярбайъан милли елмляр академийасы
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli
uploads/media/telimat
  “Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələrində işə
  Dövlət tərəfindən dərman vasitələri ilə təmin olunan xəstələrə şəxsi
/documents/fermanlar
  Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan
fileuploads/ctalk_transcripts
  Popular Musicians Azerbaijani transcript
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "01" iyul 2013-cü IL tarixli
doc604
  TəHSİl haqqinda azərbaycan respublikasinin qanunu
static/media/docs
  Legal abortion in Sweden Since 1975 ”free abortion” until 18 weeks
Dictionary/2011
  Dİvan-ü luğat-it tüRK
Artkle/2015
  Esmira Fuad (Şükürova) Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru amea nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu Cənubi
Poem-Literature/Poem/2011
  Punhan babanin yashlamı
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
DswMedia
  В нашем детском саду проводится фитотерапия
  Аэрофитотерапия и фитотерапия
uploads/media/2014/11
  Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər üçün sanitariya pasportunun verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
  Tikinti üçün torpaq sahəsinin sanitariya-gigiyena cəhətdən yararlı olması haqqında rəyin verilməsi üzrə İNZİbati reqlament
userfiles/media/file
  Téma přednášky Téma semináře
  Téma přednášky Téma semináře
Poem-Literature/Poem/2013
  Heydər OĞuz adını sən qoy! Bənzərsiz imza
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu qarabağ: folklor da bir tariXDİr IV kitab
uploads/media/telimat
  Profilaktik peyvəndlərin vaxtı barədə sms vasitəsilə xəbərdarlıq verilməsi Xidmətin yaradılmasının əsası
documents
  Eesti nsv riikliku Julgeoleku Komitee records
Language/2014
  T elman quliyev miLLİ-MƏDƏNİ İrs və Dİl amiLİNƏ kulturoloji baxiş
Dictionary/2011
  Taramadan dərləmə sözlər
Language/2012
  ErməNİstanda azərbaycan məNŞƏLİ
uploads/media/2014/11
  Tikinti və yenidənqurma layihələrinə sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə İNZİbati reqlament
cdacpg/media/documents/patient-resources
  Insulin Pens: Your pen comes with an instruction book. Please review it to understand how your pen works, how to load the cartridge, and how to prepare your pen for an insulin injection. Mixing Insulin
Poem-Literature/Poem/2014
  Mehri xatun divan مهري خاتون ديوان baki 2011
  MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı 2010
Folklore/2016
  "Əsli-Kərəm" Dastanı Və Alban Mədəniyyəti
beyhadi/2016-9
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Artkle/2015
  Şəhriyar və azad (modernist) şeir “Səhəndiyyə” poeması əsasında
Poem-Literature/Other/2014
  AZƏrbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi məHƏMMƏd füzulġ adına Əlyazmalar ġnstġtutu
fileuploads/ctalk_transcripts
  University Student Life Azerbaijani transcript
media/skjol-
  Viðmið fyrir foreldra, starfsfólk, leikskóla og dagforeldra
Dictionary/2014
  Turuz söZLÜGÜ El Yazma Bey Hadi Tebriz-Turuz
beyhadi/2016-4
  Atalar deyir atalarsöZÜ Işləyən Bey Hadi 20 200. S ebced Turuz-Tebriz
2016/06
  Lämna inte sopor i klubbstugan
uploads/media/2014/11
  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
uploads/media/2014/01/22
  "Perinatal ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə"nin
DswMedia
  Аскаридоз диагностика, клиника и профилактика аскаридоза у детей
assets/books/1002
  Up with down
/Chowanna/Chowanna-r2013-t1/Chowanna-r2013-t1-s127-142
  Eleonora Bielawska-Batorowicz
onewebmedia
  Wir bieten ihnen in unserer Praxis folgende Behandlungen an
media/uploads/klinic-recomend-2015
  Российское общество дерматовенерологов и косметологов федеральные клинические рекомендации по ведению больных псориазом
Artkle/2014
  TariXİn küSÜFLƏRİ 8- ci məqalə Azərbaycan Toponimlərinin kök Araşdırması (6-ci Bölüm)
Poem-Literature/Poem/2012
  Yazıldı ömürlüyüm. Arada su saldı göz yaşları o xatirələrin üstünə. Ömrün küləkləri
mediaAssets/Virology
  Antenatal rubella susceptibility screening in Scotland: a scottish Clinical Virologists Consultant Group Report Introduction
media/workshop/2009/11/managing-waveform-data-and-related-metadata-for-seismic-networks/files/network-reports
  Broadband Earthquake Monitoring at oauife station, Nigeria Dr Adepelumi, A. A
uploads/media/telimat
  Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı
website/var/assets/media-tr/pdf
  Mİkotoksin analizleri Mikotoksinler, farklı çeşitlerdeki küf mantarlarının oluşturduğu toksik bileşiklerdir. Bu mantarlar
uploads/media/telimat
  Tibb müəssisələri barədə məlumatların verilməsi
Folklore/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
DswMedia
  Соответствует речевое заключение онр
Poem-Literature/Other/2012
  KEÇMİŞİMƏ GÜLMƏYİMƏ NƏ yaziq araz güNDÜZ
media/cms_page_media/2852
  Различают дифтерию зева, гортани, носа, глаз, половых органов, кожи, раны и др
DswMedia
  Из истории вакцинопрофилактики Новгородской области. Дифтерия
media/uploads/klinic-recomend-2015
  Российское общество дерматовенерологов и косметологов федеральные клинические рекомендации по ведению больных экземой
Media/Mersin/Dosyalar
  Vİral hepatitler
media/lecture/1
  Общая характеристика заболеваний. Общая характеристика заболеваний
2013/06
  Cutting edge research in homeopathy – vetenskapskonferens i Barcelona 2013
DswMedia
  Полиомиелит
Media/Mersin/Dosyalar
  Bİoment-bid 200/28 oral süspansiyon eski endikasyonlari
Dictionary/2011
  Qamusi TÜRKİ ŞƏMSƏDDİn sami etimolojiK İŞ aparan həSƏNBƏy hadi 2008 TƏBRİZ
Dictionary/2010
  İncelemeleri
beyhadi/2016-4
  Atalar deyir
DswMedia
  Что надо знать родителям о скарлатине
  Консультация инструктора по физической культуре Профилактика сколиоза у дошкольников
  Консультация для родителей сколиоз
media/attach/2009/03
  Provincia di bergamo
media/uploads/references/spiski
  Хронический тонзиллит (книги и статьи из периодических изданий)
Dictionary/2012
  NÜVƏdi yerli Sözlər Toplayan Ali Valioğlu 834 Başliq Ilk Basım-turuz. Com
digitalmedia/Catalogs/Supplements/AZ
  Sa ğl am lıq v ə a kt iv lik
2014/media/catalogues/418
  Bizim hər birimiz uşağı həqiqətən müdafi ə edə bilərik və ona xoşbəxt uşaqlıq bəxş edə bilərik
sites/default/files/media/texty/76
  Biologie – úloha č. 06 Autor: Marta Najbertová ekg a srdeční frekvence
files/media_magazines/7b
  Ujdə ¸ci i ¸sini tam yerinə yetir
Dictionary/2012
  Lüğətin quruluşu
213/anatomy/RUS/MULTIMEDIA/leccii mod 1-2 rus
  Лекции Классификация половой системы Индифферентная стадия развития желез Развитие яичка Развитие яичника Формирование половых протоков
uploads/media/2014/11
  Gəminin (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
beyhadi/2016-8
  Vikipediya, açıq ensiklopediya
Poem-Literature/Poem/2011
  Könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an, Azərbaycan Xoş günlərin getməz müdam xəyalımdan Azərbaycan
/documents/fermanlar
  2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 17 iyul tarixli 533 nömrəli Fərmanı Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, №7, maddə 470; 2006, №7, maddə 590; 2009, №3, maddə 163
/documents/fermanlar/14.11.16
  Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı
  Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı
  Alkoqollu içkilər və etil yeyinti spirti istehsalının və idxalının tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
library/skills/Stress Management/media
  Stress Management Plan Use the 10 R’s given below, to help you create a stress management plan to manage your identified stressors
Poem-Literature/Poem/2011
  Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri- II cild
Poem-Literature/Poem/2014
  MƏxdumqulu fəraqi seçİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Bakı-2010
Dictionary/2016
  Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi
Language/2011
  Бакы, «Тящсил» нпм, 2007, 291 сящ
media/uploads/klinic-recomend-2015
  Российское общество дерматовенерологов и косметологов федеральные клинические рекомендации по ведению больных урогенитальным кандидозом
2011-her_konu
  Bəşər səmasına yüksələnlər
Folklore/Proverb/2011
  Toplayan HƏSƏn bəy hadi 2005-5
  Abal abal dərviş, pulla bitər hər iş
83.221.167.245=-Macromedia Flash 8 dasturi.docx
  Macromedia flash 8 dasturi plan: Macromedia Flash 8 dasturi. Grafik dasturlarni yaratish
213.230.109.84=-Mundarija Kirish bob Macromedia Flash 8 dasturi.docx
  Mundarija
185.196.217.203=-multimedia_hujjatlarini_yaratishda_autoplay_dasturi__imkoniyatlaridan_foydalanish.docx
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qarshi davlat universiteti fizika-matematika fakulteti
213.230.117.225=-10-lecture_Multimedia.docx
  Uch o’chamli kompyuterli modellashtirish dasturi reja: 3d max dasturida ishlash nurbs sirtlar
185.139.137.197=-Mul'timedia imkoniyatlari..DOC
  Buxoro davlat universiteti f ilologiya fakulteti
91.242.20.81=-Multimedia s.is 1.docx
  Qrup: 689A3 Kafedra: Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt
83.221.165.4=-multimediali_pedagogik_dasturiy_vositalar_yaratish_texnologiyalari.docx
  Multimediali pedagogik dasturiy vositalar yaratish texnologiyalari
185.139.139.210=-British Media.ppt
  British Media
188.113.207.26=-multimediali_pedagogik_dasturiy_vositalar_yaratish_texnologiyalari.pdf
  Multimediali pedagogik dasturiy vositalar yaratish texnologiyalari
213.230.118.239=-8 Mavzu Raqamli multimediali axborotlarni kataloglashtirish.docx
  8 Mavzu Raqamli multimediali axborotlarni kataloglashtirish
185.30.91.96=_31580-Mühazirə 6. Multimedia vasitələri və onlardan təlim prosesində istifadə (1).docx
  Multimedia vasitələri və onlardan təlim prosesində istifadə
185.139.137.137=_930773-Multimedia materiallarini power pointda tayyorlash.docx
  Multimedia materiallarini power pointda tayyorlash
213.230.118.66=_445562-Multimedia.pptx
  Mavzu: Multimediyaning xususiyatlari Reja multimediya xaqida umumiy tushunchalar. Multimediya vositalari
84.54.115.89=_208070-2. Dasturning asosiy ish soxalari va tushunchalari. Macromedia F-fayllar.org.doc
  2. Dasturning asosiy ish soxalari va tushunchalari. Macromedia Flash dasturining ish qurollar soxasi
37.110.215.110=_18793-Teaching new vocabulary using pictures, media, songs, multimedia.docx
  Teaching grammar through context
213.230.82.208=_101888-O‘QUV JARAYONIGA MEDIA TA’LIMNING INTEGRATSIYASI.doc
  O‘quv jarayoniga media ta’limning integratsiyasi ilxomjon Aldashev – Farg’ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasi o’qituvchisi Annotatsiya
195.158.28.34=_912242-1-dars MEDIASAVODXONLIK VA TANQIDIY FIKRLASH – MEDIAMUHITDA MAVJUD BO’LISHNING.pptx
  Mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlash – mediamuhitda mavjud bo’lishning zaruriy ko’nikmalaridir
185.139.137.99=_201722-multimedia aloqalari 3-amaliy.docx
  Multimedia aloqa tarmoqlari
92.63.205.145=_5757-Macromedia Flash Dasturi haqida-fayllar.org.doc
  Macromedia Flash Dasturi haqida
5.197.253.97=_75264-media_ve_iqtisadiyyat.doc
  Müasir dünyanın inkişaf tendensiyası
95.214.211.181=_9247-Ijtimoiy media tahdid va xavf-hatar Tayyorladi_ Xolboyeva Dilora-azkurs.org.doc
  Ijtimoiy media tahdid va xavf-hatar Tayyorladi: Xolboyeva Dilora
95.214.211.170=_511501-630-19_Abdupattayev_Abbosxon_Multimedia_aloqa_referat.docx
  Guruh: 630-19 Talaba: Abdupattayev Abbosxon Fan: Multimedia aloqa tarmoqlari Jurnal raqami: 1
5.134.53.187=_25785-Media və cəmiyyət.docx
  Tələbə: Məmmədov Elmir Fakültə: Kulturologiya İxtisas
213.230.78.49=_855775-6-mavzu_ camtasia studio dasturi yordamida multimedia o\'quv ilov.pdf
  6-mavzu: camtasia studio dasturi yordamida multimedia o'quv ilovalar yaratish. (4 soat) Ishning maqsadi
93.170.225.13=_1568602-Multimedia ma’lumotlar bazasini yaratish.docx
  Multimedia ma’lumotlar bazasini yaratish
213.230.118.221=_258048-Intermediate Control Tasks for IM-82i students 2.doc
  Intermediate control tasks for the im-82i group students
188.113.205.186=_334732-Multimedia_1 ishi.docx
  O’zbekiston respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi muhammad al – xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti samarqand filiali
84.54.71.159=_16561-Media va axborot savodxonligi nima va.docx
  Media va axborot savodxonligi nima va uni maktabda qanday o‘rgatish kerak?
91.90.219.132=_36175-MEDIAMADANIYAT.docx
  Academic research in educational sciences volume 2
185.213.229.12=_700105-ZAMONAVIY MEDIA MUHITDA AXBOROT.pptx
  Zamonaviy media muhitda axborot manipulyattsiyasidan himoyalanish
185.213.230.86=_93696-AXBOROT MATNLARI BILAN ISHLASH VA MEDIA MADANIYATI..doc
  1. Media madaniyati
84.54.90.10=_215503-Oraliq nazorat Media savodxonlik.pdf
  O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti Barcha ta’lim
185.213.230.70=_28672-2.2. media medical.doc
  O'n to'rtta tadqiqot qo'shilish mezonlariga javob berdi
185.213.230.70=_168960-2.2. mediatex.doc
  Tibbiyot ta'limida aqlli telefonlar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish: tendentsiyalar, afzalliklar, muammolar va to'siqlar
84.54.71.59=_56205-MEDIA MADANIYAT VA INAVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR.docx
  Ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bosqichlari annotatsiya
95.214.210.173=_523123-Media-fan-dastur-tayyor-15.09.2022.pdf
  Fan/Modul kodi
213.230.87.165=_395731-Multimedia vositalari va ulardan foydalanish (2).docx
  Multimedia vositalari va ulardan foydalanish
188.113.228.143=_128275-1-Mavzu. Multimedia texnologiyalari haqida umumiy tushunchalar.pdf
  Boynazarova Shahnoza
213.230.86.82=_293298-Multimedia vositalari.pdf
  Multimedia vositalari
directory media  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə