okmeydanitip/pdfs
  Bu çalışmanın amacı polikliniğimize başvuran re kurren aftöz stomatit (ras) hastalarının tetikleyici faktör
article_pdf
  BƏXTİyar vahabzadə yaradiciliğinda publiSİSTİka bayram GÜndoğDU
uploads/journal
  Амеа-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №1, səh. 146-147 (2014)
Home/images/stories/RCRMC_AR/Journal_Club/09-1021
  This article was chosen for discussion as the 8th edition of atls has important changes of interest to anesthesiologists
eurasianjpulmonol/pdfs
  Derleme malign Plevral Sıvıların Yönetiminde Medikal Torakoskopi Medical Thoracoscopy in the Management of Malignant Pleural Effusion Özet
uploads/journal
  Akademik Cəmil Əliyev – 70 DÜnya şÖHRƏTLİ azərbaycan aliMİ
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
okmeydanitip/pdfs
  Hellp sendromu, hemoliz, yüksek karaciğer enzimleri ve düşük trombosit sayısı ile karakterize
uploads/journal
  H. F. Əliyeva 1, Ə.Ü. Abduləzimova
images/docs/journal/articles
  Early parenteral use of proton pump inhibitors in the complex treatment of acute poisoning with cauterant agents
journal/PDF_Angiologia/2005/1
  Огляд Лекція Зарубіжний досвід Практика Клінічні дослідження Сосудистая система человека: «Полинезия» или
fulltext/2015/6
  Руководство для вра чей в 2 т. Под ред. А. В. Покровского. М. 2004; 1: 54
uploads/journal
  Azərbaycanda Xına Bitkisinin Qapalı Şəraitdə Becərilməsi Və İqtisadi Səmərəsi
  Respirator Distress Sindromu Olan Vaxtından Əvvəl Doğulan Uşaqlarda Endotel Funksiyasının Qiymətləndirilməsi
journal/articles/2010/04
   vhqw\deu fx lo wdul[lqgԥ øvyhoUԥqlq &hqhyuԥ úԥKԥUlqgԥ 1hyurorml &ԥPL\\ԥWOԥulqlq $yursd hghudvl\DVÕQÕQ
meruze/uploads/journal/file
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin məruzəLƏRİ, 2014, LXX ciLD, №1 MƏruzəLƏR ▬◄►▬ reports ▬◄►▬ доклады 1
uploads/journal
  B Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik rapd markerlərin
  Erkən Postnatal Ontogenez Və Təcrübi Hipoksiya Zamanı Qanda Qlükoza Homeostazı E. C. Mehbalıyeva
  Hipoksiyanın Fundamental Aspektləri və Eksperimental Tədqiq Yolları E. C. Mehbalıyeva
  Fəaliyyətinə Təsiri İ. H. İbrahimli*, A. Q. Qazıyev
  Ontogenezin Müxtəlif Dövrlərində Aparılan Hipoksiyanin Dovşan Balalarının Beyninin Bioelektrik Aktivliyinə Təsiri
  Prenatal Ontogenezin İki Mərhələsində Hipoksiyaya Məruz Qalmış Ağ Siçovulların Baş Beynində Piruvatkinazanın Fəallığının Müqayisəli Analizi
medeniyet/pdfs
  Summary bronchogenic carcinoid tumor secreting ectopic acth
journal/41/pdf
  Güncel gastroenteroloji 16/2 133
pausbed/pdfs
  Karakalpak tüRKÇESİndeki tip terimleri

  Penetapan kadar likopen dari beberapa buah berdaging merah dengan metode spektrofotometri
public/journals/5332
  Volume x Issue x Turkish Journal of Education
journal/28/pdf
  fiiddetli pankreatit ve tedavi yaklafl›mlar›: Mevcut s›n›flamalar
files
  Managing Social Identity Running Head: Managing Social Identity
uploads/journal
  Azərbaycan Respublikasının Şimal Və Şimali-Qərb Bölgələrinin Əhalisi Arasında Sidik Daşı Xəstəliyinin Epidemioloji Risk Faktorları Üzrə Təhlilinin Yekun Nəticələri
pb-assets/journals/research/cell/Online Now PDfs
  A genome-wide crispr screen in Toxoplasma Identifies Essential Apicomplexan Genes
journal/articles/2011/05
  827 .ԥUlpry 0ø ùdploryd )+ =ԥUJԥuol ø$ +VH\qry
journal/articles/2012/08
  827 .ԥUlpry 0ø ԤOL\HY;' 5VWԥPEԥ\ryd *5
health/infocentre/journals/adfh_2009
  Adf health
uploads/journal
  Qaraciyərin Uzunmüddətli İşemiyası Zamanı Zülal Mübadiləsində Baş Vermiş Patogenez Dəyişikliklərdə Antioksidant Müdafiə Sisteminin Rolu
androloji/pdfs
  -
DOCUMENTS/Elsevier_20090414
  Система scopus – 25048 назв періодичних видань, з яких
tard/pdfs
  71 Sevofluran, Propofol ve Midazolamın Rokuronyumun Kas Gevşetici Özellikleri Üzerine Etkileri Özet amaç
journal/articles/2010/04
  4DVÕpry 0 ԤOL\HY;' 'ø$% 7ø. 0$. 8/23$7ø
meruze/uploads/journal/file
  1 uot 612. 826+591. 147 Fiziologiya
attachments
  Project work is done by Alyeva Ulduz, 11 «A» form, Sasykoli
article_pdf
  XÜlasə XIX əsr Azərbaycan tarixşünaslığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən mənbələrdən biri Mir Mehdi
  XÜlasə XX əsrin ilk iki onilliyi Azərbaycan xalqının tarixinə milli özünüdərketmə və oyanış
wp-content/uploads/2016/11
  Rüblük elmi-praktik jurnal
turkderm/pdfs
  Saçl› deri psoriazisi tedavisinde topikal kortikosteroidler ve kalsipotriol losyon en çok tercih edilen ajanlard›r
content/ehj/35/41
  Esc guidelines
journal/articles/2010/04
  $÷D\hyd ɍ6 ԤOL\hyd ù1 4DVÕpryd ɏɏ +DFÕ\hyd $1 4xol\hy 5
journal/34/pdf
  ÖZGÜn araştirma giriş ve Amaç
journal/48/pdf
  Güncel gastroenteroloji 18/1 93 Çölyak Hastalığı
Articles
  Recurrent stupor is a common neurologic problem and is usually due to seizures, intox ications, sleep
files/sibmed
  Сокращения названий русскоязычных журналов
content/circulationaha/24/6
  By guest on February 9, 2017
data/Journals/AIM/929769
  An 80 year old man presents for evaluation prior to laparoscopic hernia
krhd/pdfs
  Akut appendisit s›k görülen ve akut abdominal cerrahi patolojilerin büyük bir k›sm›n› oluflturan hastal›kt›r
journals
  Jurnal Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir
uploads/import/1408/files
  Doi: 10. 17223/15617793/406/29 право
journal/33/pdf
  Güncel gastroenteroloji 90 14/2 Tüberküloz Peritonit
sayilar/61/buyuk
  Prion Hastalıkları Terapötik Yaklaşımları Therapeutic Approaches for Prion Diseases
eurasianjpulmonol/pdfs
  125 Solunum Dergisi Nurçin Çimen Öz›fl›k ve ark. Olgu
journal/articles/2012/08
  827  ԤVԥgryd ùԤ
onc/journal/v28/n5/extref
  In vitro p53 degradation and ubiquitination assays and mrna quantitation by quantitative pcr
kafkas/pdfs
  Araștirma yazisi / original article hemodializ Tedavisi Alan Son Dönem Kronik Böbrek
turkhijyen/pdfs
  Mikotoksinler; Aspergillus
uploads/journal
  Virtuoz Cərrah, Görkəmli Dövlət Və Elm Xadimi
okmeydanitip/pdfs
  Yenidoğanın hemorajik hastalığı k vitamini eksikli
1983/1
  Review of The Literature
eurasianjpulmonol/pdfs
  Vol: 7 Say›: 1 Sayfa: 23-25
turkderm/pdfs
  Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce
content/55/2
  Anosmia in association with occupational use
sayilar/63/buyuk
  Acı Bal İntoksikasyonu ile Acil Servise Başvuran Üç Ayrı
cms/attachment/2056855342/2061492003
  Appendix: Turkish Version of joabpeq joa Sırt Ağrısı Değerlendirme Anketi Geçen hafta boyunca sağlık durumunuzla ilgili, lütfen sizin için en uygun olan aşağıdaki bir cevabı daire içine alınız
cms/attachment/2070994658/2068083276
  Joa bel Ağrısı Değerlendirme Anketi
agri/pdfs
  Polislerde bel ağrısı Low back pain in policemen
content/101/3
  Regional anaesthesia
content/circulationaha/19/5
  Spinal Epidural Hematoma during Anticoagulant Therapy
epilepsi/pdfs
  Özlem Çokar, 1 Gülnihal kutlu
journal/66/pdf
  Güncel gastroenteroloji 20/2 145
kafkas/pdfs
  Derleme / review erken Çocuklukta Hidrosefali
okmeydanitip/pdfs
  İntraartiküler kortikosteroid enjeksiyonları (İKE)
articles
  Фольклорно символические ментальные образования на примере концептов
sayilar/4/buyuk
  Case report erken İnfantil Epileptik Ensefalopati ve İzleminde West Sendromu Gelişen Bir Yenidoğan Olgusu
androloji/pdfs
  Erkek cinsel sağLIĞI
journals/ijr/2013
  Supplementary files
bsbd/pdfs
  Olgu sunumu
content/circresaha/54/6
  Comparison to systemic impedance. Input impedance of the pulmonary arterial system in normal man. Effects of respiration and
uploads/journal
  Timalinin Birdəfəlik Təsirindən Sonra Siçovulların Baş Beyninin Mitoxondri Fraksiyasında qayt mübadiləsinin Tədqiqi
cddis/journal/v4/n8/extref
  Text summary Supplementary information: Content of database; Querying, searching and visualization; Data sources; Implementation; Supplementary Figure 1 and Content of the database
files/journals/21/articles/1024/submission/original
  Cdrh: database of complex disease-related haplotype in human
androloji/pdfs
  Testosteron eksikliği olan erektil disfonsiyonlu hastalarda yüksek kardiyovasküler risk açısından ne zaman dikkatli olunmalı? Erkek cinsel sağLIĞI
journal/44/pdf
  Güncel gastroenteroloji 17/1 75 Traube Aralığı
terh/pdfs
  Gold weight implantation in surgical treatment of paralytic lagophthalmos
journal/26/pdf
  Güncel gastroenteroloji 12/2 77 Karaciğer Sirozunda Gerçek Kas Krampları ve Tedavisi
tjn/pdfs
  Postanoxic Parkinsonism: a case Report
keah/pdfs
  J kartal tr 2014;25(3): 230-232 doi: 10. 5505/jkartaltr. 2014. 48030 olgu sunumu case report
epilepsi/pdfs
  37 p-1 epileptik gebelerin takiBİ p-2 epilepside yalanci direnç: 105 HASTANIn takiBİ p-3
uploads/journal
  Abşeronda Ağac Və Kol Bitkilərinə Başlıca Zərərverən Ksilofaqların
  Böyük Qafqazın Cənub Ətəklərində Meşə Siçanlarının (Sylvaemus, Rodentia) Parazit Faunasının Epizootoloji Və Epidemioloji Xarakteristikası
files/journals/1/articles/2/submission/review
  Issn 1010 Orijinal araştırma (Original article)
uploads/journal
  Akademik seyfəDDİN ƏLİyev- 85 GÖRKƏMLİ entomoloq aliM
  Xroniki Böyrək Çatışmazlığı Modelinin Yaradılması Q.Ş. Qarayev, A. R.İsrafilov
  Antioksidant Sistemi Fermentlərinin Və Lipid Peroksidləşməsinin Xroniki Böyrək Çatışmazlığının Proqressivləşməsində Rolu
  Lənkəran Təbii Vilayətinin Düzənlik Qurşağında Gəmiricilərin Helmint Faunası Və Onun Bioekoloji Xüsusiyyətləri
  S.Ş. Əsədova 1,2
cocuk/pdfs
  İnfantil Kolik
papers
  İnfantil Kolikli Bebeğe Yaklaşım
turkderm/pdfs
  Yazışma Adresi/Address for Correspondence
uploads/journal
  Gəncə-Qazax Florasının Nadir Növləri Və Yeni Taksonlar T. S. Bab akişiyeva
  MŤəŜŌŋţōŋŘ,ķQM,PŏŘŎŜřŖřőœţŋ,İŘŝŞœŞşŞşĖ,ķəŜŎəŕŋŘ,śəŝ:Ė, :ŃŏŝŏŘœŘ,ŕþǑ:Ė,Ģģ:Ė,Nŋŕı,Mń,=
journals/aps/2013
  Hindawi Publishing Corporation Advances in Pharmacological Sciences
uploads/journal
  ŒǑřŠşŖŖŋŜŎŋ, œŘœŜ, œŝŞŏŗœŘœŘ,ķþŢŞəŖœŐ,İŏŘřŞœŚœŘŎəŘ,Mŝılı,ĹŖŋŜŋś,IJəyəōŋŘŖılıś
tard/pdfs
  91 Deneysel Hayvan Modelinde Bupivakain, Levobupivakain ve Ropivakainin Toksik Dozlarının Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  Yazışma Adresi/Address for Correspondence
agri/pdfs
  İntravenöz rejyonal anestezide kullanılan lidokain, lidokain-tramadol ve lidokain-morfinin etkinliklerinin karşılaştırılması
tp/journal/v6/n11/extref
  Supplementary Table : Primers used for real-time pcr experiments
uploads/journal
  IřŜŋŘŌřţ, ŋţřŘş,ƏŜŋŤœŝœŘŎə,IJøŜþŗǑəŕŖəŜœŘ,ĒMŜŋōŒŘœŎŋĖ,MŜŋŘŏŋŏē, ǀţŜəŘœŖŗəŝœŘə,PŋœŜ
  Öyrənilməsinə Dair Ş.İ. Xasayeva*, E. F. Hüseynov
  Azərbaycanda Zəhərli İlanların Öyrənilməsinin Nəticələri və Perspektivləri T. M. İsgəndərov
archives/v2016/v4
  Теоретическая и прикладная экология №4, 2016 Расчёт термодинамических параметров люизита и иприта
journal/adminka/filemanager/files/custom_files/articles/2008/2007
  3. qravimetrik təDQİqatların məqsədi
journal/adminka/filemanager/files/custom_files/articles/2008/2007/2010
  AĞirliq qüVVƏsi sahəSİNDƏn neft-qazliliqla əlaqəLƏNDİRİLƏn lokal anomaliyalarin ayrilmasi metodikasi
journalclub/free_pdf
  Current Concepts Review The Pathogenesis of Hallux Valgus
keah/pdfs
  Boyun yerleflimli sempatik zincirin her hangi bir yerde bloke edilmesi halinde hastalarda bafll›ca miyozis, pitozis
tjn/pdfs
  İntratorasik Multinodüler Guatrın Neden Olduğu Horner Sendromu
androloji/pdfs
  Erkek cinsel sağLIĞI
Documents
  Российские журналы, отраженные в бд journal Citation Reports Science Edition за 2005 г
ptd/pdfs
  Olgu Sunumu Sfenokavernöz sendrom
sayilar/44/buyuk
  P e d ‹ a t r ‹ k r a d y o L o j ‹ o L g u b ‹ L d ‹ r ‹ s ‹
uploads/journal
  Xüsusiyyətləri R.İ. Bayramov
185.139.139.211=-IELTS journal. Speaking tips.pdf
  Academic/General Training Module by Adam Smith First Published in 2015
82.194.27.29=-CODE OF PROFESSIONAL ETHICS FOR JOURNALISTS OF AZERBAIJAN.docx
  Code of professional ethics for journalists of azerbaijan
37.110.210.73=-[22860428 - Romanian Journal of English Studies] The Symbolic Past in Graham Swift’S Last Orders.pdf
  Romanian journal of english studies
185.30.90.121=-31)_irp_journal_-_2018-2_186-192.pdf
  BioküTLƏLƏrin və yanar bərk tullantilarin utilizasiya yollarinin müqayisəli analizi
185.213.229.189=_16912-8 Investigative Journalism.docx
  Of the “information ” has arrived. The idea is that 3
213.230.112.138=_181320-Editorial Team _ Thematics Journal of Applied Sciences HUSANOV.pdf
  Thematics Journal of Applied Sciences Home / Editorial Team
directory journal  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə