img/page/tmp
  Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi
  İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
  İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
  Baytarlıq tə bab ə ti v ə zoomüh
  Aqrar iqtisadiyyat fakült ə si ə yani t əhsil formasının
  AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universitetiTƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ
  C Ə d V ə L i Təsdiq edirəm azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİN
  Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləri
  Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
  Aqronomluq fakült
  Ikinci fakültə aqronomluq kurs birinci
  H. S. HÜMBƏtov, V. V. BƏġĠrov V. R. Mohumayev
  AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universiteti İnformasiya texnologiyalari, aqrar müHƏNDİSLİk və energetika faküLTƏSİ
  Adau nun Elmi Əsə rl ə ri. G ə
  Yazıya qədərki qaynaqlar. Mixi yazılar və antik ədəbiyyat. "Albaniya tarixi"
  AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİN İKİNCİ yarim iLİ ÜÇÜn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ
  Təsdiq edirəm: azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ Prorektor: dos. Hətəmov A. N
  Multikulturalizmə giriş” fənninin predmeti və əhəmiyyəti plan mədəniyyətin sosioloji anlayışı Mədəniyyətin Elementləri
  MÖvzu fəLSƏFƏ onun predmeti, problem dairəsi və CƏmiyyəTDƏ rolu
  Mövzu İqtisadi münasibətlər sistemində hüquq plan
  Mövzu Aqrar hüquq hüququn bir sahəsi kimi. Plan: Aqrar hüququn predmeti. Aqrar hüquqda hüquqi tənzimləmə metodları
  AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universiteti İnformasiya texnologiyalari, aqrar müHƏNDİSLİk və energetika faküLTƏSİ
  Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
  AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universiteti MÜHƏNDİSLİk fakultəSİ HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİ kafedrası
  Mühasibat uçotu və audit kafedrası Mühasibat uçotu fənninin tədrisinə dair proqrami
  Yazıya qədərki qaynaqlar. Mixi yazılar və antik ədəbiyyat. "Albaniya tarixi"
directory img page  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə