arxiv/1-2_37-38_2012
  Kİmyadan bəZİ termiNLƏRİn tariXİ haqqinda (III məqalə) V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, T. C. Soltanova
uploads/arxiv/199596
  Kim oynadı, kim vurdu – 1995/96 Neftçi (Bakı) 1 2 3 4
uploads/arxiv/199495
  Kim oynadı, kim vurdu – 1994/95 Kəpəz (Gəncə) 1 2 3 4
pdf/shexsi arxivler
  Afaq əLİyeva cəlil məmmədquluzadə
www.old/arxiv/2015/11
  11-33, 11-59, 11-34, 11-35, 11-36, 11-37 23 yaşlı dahi
arxiv/1-41-2013
  ÜmumtəHSİl məKTƏBLƏRİNDƏ Kİmyanin biologiya iLƏ ƏlaqəLİ TƏDRİSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN
Rafanell/Nous_Apunts/02 ARXIVADOR/MEDECINA
  Finalitat de la asepsia
arxiv/3-43-2013
  Yeni təlim metodlari əsasinda kimyanin tədrisi təCRÜBƏsindən mürşüd Fərəcov
arxiv/2-3(50-51)
  BƏDƏnin dəri öRTÜYÜNÜn kimyasi haqqinda məlumatlarin şagirdləRƏ ÖYRƏdilməsinin əHƏmiyyəTI
arxiv/3-43-2013
  Atmosfer kimyasi və İQLİm t.Ə. Ağdamski
arxiv/1-2_37-38_2012
  Fazalar tarazliği mövzusunun tədrisinə dair t.Ə. Ağdamski
arxiv/4-52-2015
  I məqalə M. M. Abbasov amea neft Kimya Prosesləri İnstitutu, p e. d N. A. Güncegörü
www.old/arxiv/2014/09
  Sabah ı n aliml
arxiv/3-43-2013
  Kimyadan sinifdəNKƏnar iş ÜÇÜn maraqli suallar və cavablari IX sinif üÇÜn V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, G.Ə. Piriyeva
uploads/arxiv/1992
  Kim oynadı, kim vurdu – 1992 Neftçi (Bakı) 1 2 3 4
uploads/arxiv/1993
  Kim oynadı, kim vurdu – 1993 Qarabağ (Ağdam) 1 2 3 4
Foto_arxiv_2
  15 oktyabr 2016-c
arxiv/3-43-2013
  MÜRƏKKƏb efiRLƏr tərkibində spirtlərin və oksigenli turşularin qaliqlari olan üZVÜ maddəLƏrdir
arxiv/1-33-2011
  MƏKTƏb kimya güNÜNÜn təŞKİLİ TƏCRÜBƏSİNDƏn m. Fərəcov pedoqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent H. Əsgərov
arxiv/4-36-2011
  Respublika oliMPİadasinin yekun məRHƏLƏSİ N.Ə. Abışov H.Ə.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi, k e. n. X.Ə.Əsədov
  BƏZİ KİMYƏVİ termiNLƏRİn yaranmasi tariXİ haqqinda (I məqalə) V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, M. M. Abbasov, Z.Ə. Həsənov, Ş. V. Salmanzadə
arxiv/20162
  Kİmya sənayesi tullantilarinin təkrar emali texnologiyasi və ŞAGİrdləRDƏ ekoloji BİLİKLƏRİn formalaşdirilmasi
arxiv/4-48-2014
  Kİmyadan hesablama məSƏLƏLƏRİNİn həLLİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ metodikasi
arxiv/1-41-2013
  Kimya məSƏLƏLƏrinin həlli prosesində FƏNLƏrarasi əlaqənin reallaşdirilmasi
arxiv/3-43-2013
  DƏrsdə halogenləRİ TƏYİn etdiK İsgəndər Səklikov
arxiv/1-45-2014
  Dərsin effektivliyinin artırılmasında şagirdlərin fəallığının təmin
www.old/arxiv/2011/03
  Respublika ü zr ə yekun keyfiyy ə t g ö st
arxiv/4-36-2011
  BƏZİ XÜsusiYYƏTLƏRİ M. A. Sultanova Avropa Azərbaycan məktəbinin riyaziyyat müəllimi V. S. Əliyev
arxiv/1-41-2013
  Kİmyanin təDRİSİNDƏ layiHƏLƏRİn təSİR İmkanlari z. E. Mustafayev
arxiv/3-4_39-40_2012
  Vii-xi siniflər üçün V. M. Abbasov, M. M. Abbasov, A. H. Əliyev, M. S. Fərəcov, V. S. Əliyev
arxiv/2_3-34_35-2011
  Kİmyanin təDRİSİNDƏ İSTİfadə oluna biLƏCƏk maraqli təCRÜBƏLƏR Ə. B. Şərbətov
arxiv/20161
  Modern kimyanin qurucusu-imam cəFƏr sadiQİN (Ə) TƏLƏBƏSİ cabiR İbn həyyan
wp-content/uploads/2017/04
  Hörmətli Redaksiya
uploads/arxiv/199394
  Çempionatın bombardirləri: Top-10 – 1993/94 yer futbolçu klubu qol oyun
37.110.215.251=-arxivdan oraliq.docx
  Oraliq nazorat savollari Аrxivshunoslik fani va uning vazifalari
31.40.26.55=-arxivlash va antivirus xaqida malumot.docx
  Arxivlash xaqida malumot
directory arxiv  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə