articles/prezentasiyalar
  Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
  ÜZ-ÇƏNƏ CƏrrahiYYƏSİNDƏ VƏ CƏrrahi stomatologiyada ağrisizlaşdirma üsullari müəllif: Dos. S. Z.Əliyev
  Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabı prosesləri Müəllif: H.Ə.Əsədov
  Müəllif : Kərimov R. A. Ə.Əliyev adına adhti
  AĞCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
  F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur: F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur
  Qara ciyərin xərçəngi Ə.Əliyev ad. Az. Hti
  Əhalinin 5-10% təsadüf edilir
  Yersinia pestis bakteriyası ilə yüksək ölümcül yoluxucu xəstəlik
  DİŞLƏRİn yonulmasinin ümumi qaydalari
  Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilir
  1981 IL – cdc gənc homoseksualistlər arasında 5 pnevmosist pnevmoniya və 28 Kapoşi Sarkoması halının aşkar olunmasından məlumat yaydı – HİV/ads pandemiyası erası başlandı
  Dnt tərkibli virus olub Hepadnaviridae ailəsinə daxildir
  Üst tövsiyyələri
  Epidemik parotit
  Xroniki qastrit – morfoloji diaqnozdur (xərçəng önü halı bildirmək üçün) Funksional dispepsiya – kliniki diaqnozdur
  Qasımova F. Z. Qasımova F. N
  Xəstəliyin törədicisi corynobakterium diphteryal, grammüsbət böyanan törədicilərdir
  C botulinum-un mikrobiologiyasını nəzərdən keçirmək
  Təmas yolu ilə xəstə insan sağlam insanı və ya təkrar özü özünü: Təmas yolu ilə xəstə insan sağlam insanı və ya təkrar özü özünü
  Ükx hər ölümdən 1- nin səbəbidir. Ükx hər ölümdən 1- nin səbəbidir
  Qalxanabənzər vəzin anatomiyası: Qalxanabənzər vəzi traxeyanın hər iki tərəfində, boyunduruq çuxurunda yerləşir və nazik bağla birləşir. Qalxanabənzər vəzinin çəkisi 18-20 qramdır
  Mədə xərçəngi  Mədənin anatomiyası
  Epilepsiya epidemiologiya
  ETİologiYA
  GlomerulonefriT
  Ə.ƏLİyev ad. Azərbaycan döVLƏt həKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İnstitutu “AİLƏ TƏbabəTİ”
  Cərrahiyyədə infeksiyaların profilaktikasında
  Çanaq organlarının vaginal kanalın içinə və/və ya buradan da bədən xaricinə çıxması
  Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
  Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
  AğCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
  Ağciyər vərəmi xəstələrinin aşkarlanması
  Əsas nevrotik sindromlar F40 Fobik təşviş pozuntu
  BİRLƏŞDİRİCİ toxumanin sistem xəSTƏLİKLƏRİ
  BİRLƏŞDİRİCİ toxumanin sistem xəSTƏLİKLƏRİ
  -
  Dünyada 400 mln xroniki yoluxmuş şəxslər
  MühazirƏ Prof. Həsənov A.İ. Ə.Əliyev ad. Adhti Pediatriya kafedrası
  Gözün travmaları korlugun və əlilliyin əsas səbəblərindən biridir. Tavmalar əsasən 40 yaşda,nadir hallarda uşaq yaşlarında müşahidə olunur
  Genetik amillər
  Bioloji müalicə metodları İnsulin-koma müalicəsi
  Kəskin Kəskin
  Rentgen şüaları ilk dəfə 8 noyabr 1885-ci ildə Wilhelm Roentgen tərəfindən kəşf edilmişdir
  BAĞirsaq fistulalari
  Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
  Cvc və evc: Virus yükünün klinik praktikada istifadəsi
  BÖYRƏYİN İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ. I qr. Irsi nefritəbənzər xəstəlik
  Təhlükənin mövcudluğu
  Xəstəlik ən çox kişilərdə 20-30 yaşlar arasında müşahidə olunur
  Anadangəlmə ürək qüsurları (Q20-28)
  Adi rentgenoqrafiya düz, yan, çəp şəkli
  SİnoniMLƏR: SİnoniMLƏR
  Endokrin xəstəliklərdə psixiki pozuntular
  Böyrək çatışmazlığı Kəskin böyrək çatışmazlığı
  Patogen: dizenteriya amöbu (Entamöba histolytica),lyambliya (Lamblia intestinalis) və balantidiy
  AĞiz boşLUĞunda -mikroorqanizmlərə daha çox rast gəlinir. Burada 107 və 108 aerob və anaeroblar, həmçinin streptokokklar, stafilakokklar, enterokokklar qeyd olunur
  Böyrək çatmamazlığı termini
  Xroniki pielonefrit
  Ailə təbabəti kafedrası ass. İbadova T.İ
  Bruselyozun epidemiologiyasını təsvir edin
  HallüSİnasinator sindromlar ə.Əliyev adına Az. D. H. T.İ
  Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
  Ağıl geriliyi Ağıl zəifliyi
  DƏRİNİn patomorfologiyasi ə.Əliyev adına Azərbaycan
  Barbiturat narkomaniyası
  Yer Kürrəsi əhalisini təxminən 5%-i hbv- infeksiyasına xroniki yoluxub
  Revmatizm yaxud kəskin revmatik qızdırma,və ya ürəyin revmatik xəstəliyi birləşdirici toxumanın iltihabi sistem xəstəliyidir
  Revmatizm (revmatik qızdırma) birləşdirici toxumanı zədələyən sistem, immun, aseptik iltihabi xəstəlik olub streptokok (adətən farinqial) infeksiyasının gecikmiş fəsadı kimi inkişaf edir
  Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
  Ağciyər vərəminin kimyaterapiyası
  Osteoblast – sümüklərin bərpa edən, osteosit və osteoklastlar – sümükləri dağıdanlar
  Yanaşi patologiyalar zamanı brusellyozun diaqnostika və müalicəsində yaranan çətinliklərin klinik materialda nümayişi
  Qram (+) infeksiyalar: stafilokokklar, streptokokklar
  Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilir
  Kvinke ödeminin klassifikasiyası
  Xroniki qastrit – morfoloji diaqnozdur (xərçəng önü halı bildirmək üçün) Funksional dispepsiya – kliniki diaqnozdur
  Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  DƏRİNİN İRİNLİ XƏSTƏLİKLƏRİ PİodermiTLƏR (PİodermiTİS) Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
  Ateroskleroz; Ateroskleroz
  Gulag, burun, boğaz xəstəlikləri Ядябиййат: Щаъеттепе Университети
  Gənə Ensefalitinin Nəzərdən Keçirilməsi: Gənə Ensefalitinin Nəzərdən Keçirilməsi
  Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  Birincili miokard işemiyası səbəbindən zədələlənmə
  BÖYRƏKLƏrin zəDƏLƏNMƏLƏRİ BÖYRƏKLƏrin vəRƏMI
  Moqrafiq müayinələr yaxşı informasiyalar verirlər. Rentgenoloji müa-yinədə oynaq yarığının daralması müşahidə olunur
  Baş beyinin infeksion-üzvi zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  Dnt tərkibli virus olub Hepadnaviridae ailəsinə daxildir
  XÜÇ epidemiologiyası
  Araliq beyin (diencephalon) Sagital kəsiyin sxematik şəkli
  Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir. Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir
  Ə.Əliyev adına Azərbaycan dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu
  Affektiv psixozlar
  Düşüncənin pozulmasının sindromları Psixika
  Şikayet ve Simptomlar
directory articles prezentasiyalar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə