el/Kitab/2016
  Kamran imanov
  GÜney azərbaycan
  H. S. HÜMBƏtov, V. V. BƏŞİrov, V. R. Mohumayev yağli və efir yağLI
  TƏRƏVƏZÇİLİk elmi TƏ
  AZƏrbaycan döVLƏt məDƏNĠYYƏt və ĠNCƏSƏNƏt unġversġtetġ azərbaycan mġLLĠ KĠtabxanasi
  “CΩmiyyΩt mΩdΩniyyΩti müdafiΩ edΩrsΩ
  Dərs vəsaiti kimi çapa buraxılmışdır (protokol 12). Bakı 2016
  Ġzabella qasimova, musa bayramov
  Oqtay Abbas q ə z ə L l ə R
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fəLSƏFƏ VƏ HÜquq institutu islam tariX, FƏLSƏFƏ VƏ HÜquq
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti
  Ömrün şəhidlik zirvəsi
  N.Ə. SƏLİmova, B.Ş.ŞAhpəLƏngova
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят нефт академийасы
  Balalara hədiyyə
  Nsan s hv ed bil r; s hvi etiraf etm k onu yüks ldir; s hvi düz ltm k
  Кюнцл дуйьуларым (Шеирляр вя поемалар)
  Entomofaqlari
  Hasil fəTƏLİyev şƏrabin mikrobiologiyasi
  Lirik pedaqoji poema Az
  Dərs vəsaiti kimi təsdiq edilib qrif verilmişdir baki "nurlan" 2012
  Dərs vəsaiti Azərbaycan respublikası Təhsil nazirinin 27. 02. 2013 cü il tarixli 323
  Tofiq Bəhərçi V. Z. Mehdiyeva
  Heydər Əliyev xalqımızın ümummilli lideri
  Fuad Məmmədov
  Elşən Misir oğlu Nəsibov
directory Kitab 2016  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə