DİĞer beta-laktam antiBİyotikler ve Lİnkozamidler dr. Barış karadaşYüklə 68 Kb.
tarix09.02.2017
ölçüsü68 Kb.
#8027


DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER ve LİNKOZAMİDLER

 • Dr.Barış KARADAŞ


DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER

 • Karbapenemler

 • İmipenem

 • Meropenem

 • Monokbaktamlar

 • AztreonamPenisilin Bağlayan ProteinlerİMİPENEM

 • Kromozom ve plazmid aracılı beta-laktamazlara ileri derecede dayanıklıdır.

 • Antibakteriyel spektrumu penisilinlere ve sefalosporinlere göre daha geniştir.

 • Gr(+) kok, Gr(-) aerobik basiller, Anaeroblar, Mikobakterilere karşı etkilidir.Endikasyonları

 • Alt solunum yolu infeksiyonları,

 • Komplikasyonlu-komplikasyonsuz idrar yolu infeksiyonları,

 • İntraabdominal ve jinekolojik infeksiyonlar,

 • Kemikler ve cilt infeksiyonları,

 • Bakteriyel septisemilerde kullanılır. • Böbrekte proksimal tubulus hücrelerinde bulunan dihidropeptidaz enzimi ile inaktive edilir.Bu nedenle silastatin sodyum ile kombine kullanılır.

 • En sık görülen yan tesirleri: tahrişe bağlı lokal reaksiyonlar, flebit. tromboflebit, bulantı, kusma, ciltte döküntü, hipotansiyon, başdönmesi, somnolens ve konfüzyondur.

 • Serum transaminazlarını seyrek olarak yükseltebilir. Diğer geniş spektrumlu ilaçlar gibi mide-barsak kanalı ve diğer yerlerde süperinfeksiyon yapabilir.Meropenem

 • Renal dihidropeptidaza dayanıklı olduğu için tek başına parenteral kullanılır.

 • Antibakteriyel spektrumu imipeneninkine benzer, ona rezistan Pseudomonas aeruginosa etkilidir.

 • İmipeneme göre daha az yan tesir yapar.Aztreonam

 • Dar spektrumlu bir kemoterapötiktir.

 • Belirli aerobik gram-negatif bakterilere etkilidir.

 • Gram-negatif bakteri infeksiyonlarında aminoglikozidler yerine kullanılabilir, nefrotoksik ve ototoksik değildir.

 • Duyarlı gram-negatif bakterilere bağlı:

 • Ağır idrar yolu, Alt solunum yolu, intraabdominal, intrapelvik. kemik ve eklem infeksiyonları

 • Septisemilerde

 • Akut komplikasyonsuz gonorede kullanılır. • Karma infeksiyonlarda antistafilokokal penisilinler, vankomisin, klindamisin ve metronidazol veya diğer 5-nitroimidazollerle kombine edilerek antibakteriyel spektrumu genişletilebilir.

 • Olguların yaklaşık % 10'unda D grubu streptokok superinfeksiyonu yapar.Linkozamidler

 • Linkomisin doğal antibiyotik, klindamisin yarı sentetik bir antibiyotiktir.

 • Linkozamidler bakterilerin 50S ribozomal alt-birimlerine protein sentezini inhibe ederek bakteriyostatik etkinlik gösterir.

 • Bağlanma yeri eritromisin ve kloramfenikolun bağlanma yerine bitişiktir, üç farklı antibiyotik birbirlerinin antibakteriyel etkilerini antagonize ederler, bu nedenle birlikte kullanılmaları tavsiye edilmez; ayrıca aralarında çapraz-resistans vardır. • Gram-pozitif bakteri ve gram-negatif anaerob bakterilerin çoğuna etkilidir.

 • Klindamisin mide-barsak kanalından absorpsiyonu tamdır, plazma proteinlerine % 90 oranında bağlanır.

 • İltihap hücrelerine, dokulara ve vücut sıvılarına (balgam, akciğer, karaciğer, safra, safra kesesi, apendiks, yumşak dokular, kemikler, eklemler ve prostat dahil) iyi nüfuz eder; fakat menenjit halinde bile BOS’a, göze az nüfuz eder. • Klindamisin'in en önemli kullanılış yeri Bacteroides fragilis'in genellikle aerobik gram-negatif basillerle birlikte neden olduğu karın içi ve pelvis içi (jinekolojik) infeksiyonlardır.

 • Anaerob bakterilere bağlı akciğer absesi, mastit ve diğer yumuşak doku infeksiyonları ve dekubitus ülserlerine karşı da kullanılır.

 • Gr(+) kokların yaptığı septik artrit, akut ve kronik osteomyelit, sinüzit ve mastoiditte kullanılır.

 • Apendektomi, kolorektal veya ürolojik cerrahi girişimde AG kombine edilerek profılaktik olarak kullanılır. • Alternatif olarak kullanıldığı durumlar:

 • Clostridium perfringens ve Actinomyces israeili infeksiyonlarında penisilin G'nin alternatifi,

 • Inflamatuvar akne tedavisinde doksisiklin ve eritromisin'in alternatifi,

 • Diş kaynaklı (odontojenik) orofasiyal infeksiyonlarda penisilin G veya V'nin alternatifi

 • Gram-pozitif kokusların yaptığı infeksiyonlarda (Staf.lar dahil) penisilinlerin veya eritromisin'in alternatifi • Yan tesirleri:

 • En sık yan tesirleri diyare, bulanti ve kusmadır: barsak koliği yapabilirler.

 • En ciddi yan tesir, antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolittir. Belirtileri, sulu, mukuslu ve kanlı diyare, kolik biçiminde karın ağrısı, ateş ve lökositozdur.

 • En sık yapanlar başta linkozamidler ve onlardan sonra ampisilin, amoksisilin ve sefalosporinlerdir.

 • Etyolojik etken enterotoksijenik Clostridium difficile nin salgıladığı toksinlerdir. • Psödomembranöz kolit tedavisi:

 • Vankomisin veya metronidazol ve ornidazol gibi nitroimidazol türevi ilaçlar verilir.

 • Barsakta toksini bağlayıp nötralize eden kolestiramin veya kolestipol gibi anyon-değiştirici reçineler ağızdan verilir. • Ender olarak alerjik belirtiler, kemik iliğinde reversibl inhibisyon, ciltte Stevens Johnson sendromu yapabilirler.

 • Linkozamidler, nöromüsküler bloke edici ilaçların etkinliğini artırabilirler.

 • Aşağıdaki ilaçlarla kimyasal geçimsizlik gösterir:

 • Ampisilin,

 • Aminofilin,

 • Barbitüratlar,

 • Fenitoin,

 • Kalsiyum glukonat,

 • Magnezyum sülfatKataloq: Donem3 -> KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> Farmakoloji
KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> Hepatit viruslari ve enfeksiyon oluşturma mekanizmalari prof. Dr. Ömer poyraz
KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> YÜzeyel mikozlar prof. Dr. Zeynep SÜmer
KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> Firsatçi mikozlar prof Dr Zeynep SÜmer
KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> Subkütan mikozlar prof. Dr. Zeynep SÜmer
KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> Gerçek sistemiK (endemiK) Mİkozlar koksidiyoidomikoz(is)
KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> Ateş ve nba dr İlyas DÖkmetaş
KomiteIIHastaliklarinBiyolojikTemeleriII -> Streptokok ve Pnömokokların mikrobiyolojisi ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları Streptococcaceae ailesinde
Farmakoloji -> Kemoterapötiklere Giriş İnfeksiyon Tedavisinin Farmakolojik ve Farmakokinetik Esasları Doç. Dr. M. Kemal yildirim

Yüklə 68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə