Ders iÇERİkleriYüklə 55,76 Kb.
tarix26.12.2016
ölçüsü55,76 Kb.
T.C.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİI. Sınıf I. Dönem

TDS101 Anatomi (2 0 2)

Anatomiye giriş, ve genel bilgiler, Toraks duvarı ve diyafram anatomisi, Burun ve larinks, Kalp, perikardiyum ve dolaşım sistemi,Akciğerler ve plevra, Farinks, özefagus ve mide, ince ve kalın barsaklar, karaciğer, böbrek, Endokrin sistemi, üretra, pankreas, dalak, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, Göz ve kulak anatomisi.


Ders Kitapları :

 • Snell, R.S., Çevirmen: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım (2004)., Klinik Anatomi, ISBN: 9789754203967.

 • Yildirim M. Saglik Yüksek Okullari Resimli Insan Anatomisi, Nobel Yayinevi.

 • Elhan A. (2001). Insan Anatomisi Atlasi, Günes Tip Kitapevi, Istanbul.

 • Pratik Anatomi (2005), Asya Kitapevi, 3. Baski.

TDS103 Fizyoloji I (2 0 2)

Hücre fizyolojisi, Uyarılabilir Doku (sinir fizyolojisi), Merkezi sinir sistemi fizyolojisi, Kas fizyolojisi (uyarılabilir dokular), Kalp- Dolaşım Fizyolojisi.


Ders kitaplari:

 • Koz, M., Ersöz, G., Gelir, E. (2011). Fizyoloji Ders Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, 2011, ISBN: 975591546.

 • Demirgören S. (2010). Insan Fizyolojisi, Günes Tip Yayinevi, Istanbul.

 • Solakoglu Z.(2003). Tibbi Fizyoloji, Nobel Tip Yayinevi, Eylül.

 • Türk Fizyolojik Bilimler Dernegi ( 2008). Berne Levy Fizyoloji, Çev: Murat Emre., Asya Tip Kitapevi.

 • Bahçeci Z. (2009). Moleküler Biyoloji, Göktug Yayinlari.

TDS105 Klavye teknikleri -1 (1 2 2)

Klavye bilgisi:Q ve F klavyeler, Daktilo tuşları, Enter, Fonksiyon tuşları, İmleç tuşları, Nümerik tuşlar, Shift ve caps lock, İnsert ve delete tuşları, Bacskspace (BS), Tab, Kontrol tuşu, Alt tuşu, Escape (ESC), Pause, Print screen, Scroll, Page up, Page down, Home, End, Alt gr, Num lock, Windows tuşu, Ses kontrol tuşu, CD Rol kontrol tuşu, Sleep tuşu, Alfabe Tuşları, Marjınal Ayarlar, Sayfa Düzenleme, Yanlışların Türleri, Hız arttırma çalışmaları, Hız hesaplama, Rakamlar, Hız, Semboller ve İşaretler, Yabancı dil harfleri, Romen rakamları.  Ders kitaplari:

Yıldız, İ. A. , İnan, M. H. , Yıldırım, O. (2013) Klavye Teknikleri. Detay Yayıncılık; ISBN No: 9786055216030TDS107 Tıbbi Terminolji – 1 (2 0 2)

Tıbbi Terminolojiye giriş, Tanımı ve tarihçesi. Söyleyiş kuralları. Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler. Kökler, Önekler, Sonekler, Terimlerin öğelerine ayrıştırılmalarıyla ilgili örnekler, Eş anlamlı terimler, Eponim terimler. Tıbbi kısaltmalar, Tanısal terimler, İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Yön bildiren terimlerDers kitaplari:

 • Ekinci,S. Hatipoğlu,H.G (2011). Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı. 3. Baskı. Hatiboğlu Yayıncılık. Ankara ISBN: 9789758322176

 • Güler, Ç. (2012). Öğrenci Tıp sözlüğü. Palme Yayıncılık. Ankara. ISBN : 978605355024

 • Dökmeci,İ. (2011). Tıp Terimleri Sözlüğü. İstanbul Tıp Kitabevi. ISBN: 9756395435

TDS 109 Tıbbi Dokümantasyon I (2 0 2)

Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların kapsamı, önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, düzenlenmesi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler, hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu.Ders Kitapları :

 • Balcı A.E.(2001). Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. İzmir

TDS 111 Tıbbi Sekreterlik Temel İlkeleri (2 0 2)

Tıbbi sekreterliğin kavramsal boyutu, tıbbi sekreterlik türleri, sağlık kuruluşlarındaki görevleri ve sorumlulukları, Hastaların sağlık kuruluşuna kabulü, Hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, Sağlık kuruluşlarında randevu hizmetlerini düzenleme, Hastaların şikâyetlerinin dinlenmesi ve uygulanan prosedürlerde tıbbi sekreterin yaklaşımları, Sağlık kuruluşlarında haberleşme ve yazışma hizmetleri, Ayakta ve yatarak bakım veren sağlık kuruluşların da tıbbi sekreterin görevleri, Ayakta ve yatarak bakım veren sağlık kuruluşlarında hastaya ait kayıtları tutma, Çıkış özeti, ameliyat raporu gibi tıbbi belgeleri oluşturma, Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve analiz etmede kullanılan bilimsel yöntemleri, Akreditasyon sürecinde tıbbi sekreterin sorumlulukları, Tıbbi sekreterlik hizmetlerinde etik.  Ders Kitapları :

 • Tengilimoğlu,  D. , Çıtak, N.  (2003).Yönetici ve Tıp Sekreterliği. 1. Baskı

 • Balcı A.E.(2001). Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. İzmir

TDS 113 Biyoistatistik- 1 (2 0 2)

Giriş ve tanımlar, Bilgi toplama yöntemleri, Dağılım ölçütleri ve uygulama, Verilerin sınıflandırılması ve uygulama, Sınıflandırılmış verilerde dağılım ölçütleri ve uygulama, Kuramsal dağılışlar ve uygulama, Örneklem dağılışları ve uygulama, Grafikler, tablolar ve uygulama, Hipotez testlerine giriş.Ders kitaplari:

 • Hayran, M. (2011). Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Art Ofset Matbaacılık, ISBN: 9786056219900.

 • Erol H. (2010). SPSS Paket Programı ile İstatistiksel Veri Analizi, Güneş Tıp Yayınevi, İstanbul.

 • Şenocak MŞ. (2009). Klinik Biyoistatistik, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 • Özgür S. (2009). Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 • Sümbüloğlu, V., Sümbüloğlu, K.(2007). Biyoistatistik, 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.

 • Sümbüloğlu, V., Sümbüloğlu, K.(1991). Biyoistatistik Uygulama Kitabı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.

TDS 115 Hastalıklar Bilgisi (2 0 2)

Endokrin Sistem, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları, Kan ve Kan Yapıcı Organların Hastalıkları, Mental ve Davranış Bozuklukları, Sinir Sistemi Hastalıkları, Göz ve Adnekslerinin Hastalıkları, Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Deri ve Deri altı Dokunun Hastalıkları, Kas-İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları, Genito-üriner Sistem Hastalıkları, Gebelik Doğum ve Lohusalık, Perinatal Dönem Sorunları, Konjenital Malformasyonlar ve Kromozom Anomalileri.Ders kitaplari:

 • Karadavut S, Ahraz S. (2006).Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı. İhlas Gazetecilik A.Ş, İstanbul.

TDS 117 Halk sağlığı ve Epidemiyoloji (2 0 2)

Halk Sağlığının temel prensipleri, epidemiyoloji, istatistik, koruyucu hekimlik, tıbbi etik ve adli tıp ile ilgili toplumun ihtiyaçları ve yasal düzenlemelere dair bilgilendirme ve bu bilgilerin hastalıklar temelinde aktarılması. Sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, epidemiyoloji (kesitsel, olgu-kontrol, deneysel araştırmalar), araştırma planlama, demografi, toplumsal sağlık göstergeleri, sosyal politikalar, sosyal güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, aşılama hizmetleri, üreme sağlığı, sosyal hastalıklar (tüberküloz, sıtma, AIDS vb), savaş ve sağlık, göçler ve sağlık, kronik hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplum beslenmesi, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri. Öğrencilerin epidemiyolojinin temel kavramlarını öğrenmesi, gerek öğrenimleri gerekse meslek yaşamları esnasında karşılaşabilecekleri hastalıkların çıkış, bulaşma, yayılmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olması, hastalık kontrol ve eradikasyonu için yapılması gerekenleri bilmesi amaçlanmaktadır.Ders kitapları:

 • Tezcan S. (1992) Epidemiyoloji. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. Ankara

TDS 119 Sağlık Turizmi (2 0 2)

Sağlık Turizmi dersi, tedavi amacı ile yapılan seyahatlerden kaynaklı faaliyet gösteren turizm işletmelerinin operasyonlarına ilişkin konuların ele alındığı bir derstir. Bu derste, sağlık turizmi tanımı, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi temel kavramları, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmin arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları konuları anlatılmaktadır.


Ders kitaplari:

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2012). Sağlık Turizmi El Kitabı, BMS Matbaacılık, ISBN: 978-975-590-421-1.

 • Ülker, I. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara.


TDS 121 Liderlik (2 0 2)

Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan ve elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişi lider olarak nitelendirilir. Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. Liderlik, bireyler için yaratıcılık ve vizyonerlik gibi tanımlanması güç bir kavramdır ve bireyler tarafından gerçekleştirilen ve diğer bireylerin ortaklaşa yaratılan vizyona dönük olarak biraraya gelmesini, istekli ve çoşkulu olarak ortak hedefleri benimsemesini ve bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için güçlenerek bütün varlıkları ile katkıda bulunmasını sağlayan enerjik bir süreçtir. Profesyonel hemşireliğin doğasında insan ilişkilerin bulunması nedeniyle liderlik kavramı önemlidir. Dersin içeriğinde; Lider ve liderlik kavramı, tarihsel süreci, Liderlik ve yöneticilik, lider olma kriterleri, lider tipleri, empati, sempati, beden dili, holistik yaklaşım gibi konular yer almaktadır.Ders Kitapları:

 • Kaya, Ş.S., (1993). Liderlik Sanatı/Zen Dersleri, Anahtar Kitaplar Yayınevi, ISBN: 9757787136.

 • Burns MacGregor J., (2010). Leadership, HarperCollins, March 30.

 • Hilarie Owen, Münevver Çelik (Çeviren). (2007). Liderlik El Kitabı.


SOS181 Değerler Eğitimi (2 0 2)

Değer-ahlak tanımları, anahatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak literatürü, ahlak değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri (ampirik araştırmalara göre)Ders Kitapları:

 • Dilmaç, B. (2002). İnsanca Değerler Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, ISBN: 9789755913315.

 • Kaymakcan, R. (2007). Gençlerin Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, İstanbul.

 • Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (2007). DEM Yayınları, İstanbul.

 • Inglehard, R. (2003). Human Values and Social Changes, Leiden: Brill.


TDS 123 Büro Yönetimi (3 0 3)

Yönetim ve büro yönetimi ile ilgili temel kavramlar, örgüt yönetimi ve büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeler, örgüt yönetimi içinde büro yönetiminin yeri ve önemini kavrayabilme. Büro yönetiminin fonksiyonları, dosyalama ve arşivleme teknikleri, iletişim kavramının tanımı ve anlamı, belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ilişkiler modeli olan organizasyonlarda iletişimin yeri ve önemi. İş tatmini, çalışma barışı, örgütsel çalışmanın giderilmesi, örgütsel bağlılık ve sağlık konusundaki rolünü kavrayabilme.Ders kitapları:

 • Tutar. H., Altınöz M. (2008) Büro yönetimi ve İletişim teknikleri. Seçkin yayıncılık. ISBN: 9750208447

 • Koç H., Topaloğlu M. (2010). Büro yönetimi kavramlar ve İlkeler. Seçkin yayıncılık. ISBN: 97502133427


TDS 125 Kriz Yönetimi (3 0 3)

Halkla İlişkiler ve İşletmelerde beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen mevcut durumu tehdit eden gerilim yaratan durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların öğretilmesidir. Kriz Yönetimi dersinin amacı kriz ortamında nasıl bir yöntem uygulanacağı ve mevcut krizin giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği konuları üzerinde durulur.


Ders kitapları:

 • Sümer H., Pernsteiner H. (2009). Kriz Yönetimi.İstanbul Bilgi Üniversitesi. İstanbul. ISBN. 6053991014

 • Filiz E. (2007) Tüm Kkamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. Aktüel yayınları. ISBN. 69752531154


TDS 127 Nitel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)

Nitel araştırmaların genel özellikleri, nitel ve nicel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırılması, nitel araştırmalarda etik ilkeler, nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri: ayrıntılı saha gözlemleri, görüşmeler, doküman toplama, günlük kayıtlar, odyo ve video kayıtlar, nitel araştırma desenleri: vaka çalışmaları, çok sahalı çalışmalar, uygulamalı nitel araştırmalar, değerlendirme ve politik araştırmalar, eylem-pedagojik araştırmalar. Nitel araştırmalarda analiz: makro ve mikro analiz, araştırma önerisi, araştırma raporu, iletişim ve eğitimde nitel araştırmalar, nitel araştırma rapor ve makaleler analizi.Ders Kitapları:

 • Glesne, C., Yalçıoğlu, P. (Ed.) (2012). Nitel Araştırmaya Giriş, Anı Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9786054434992.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınevi.

 • Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı yayıncılık.

 • American Psychological Association. (2001) Publication Manual of the American Psychological Association. 5th edition. Washington, DC: American Psychological Association.


TUR181 Türk Dili I (2 0 2)

Dil tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’ de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması anlatılır.Ders Kitapları:

 • Çotuksöken, Y. (2010). Uygulamalı Türk Dili, 6. Basım, ISBN: 978-978-6797-65-5.

 • Ergün M. (2000). Üniversiteler İçin Türk Dili.

 • Agca H. (2001). Türk Dili, Gündüz Egitim.

 • Dogan I. (2001). Türk Dili, Akademi Ofset, Rize.


YDL183 Yabancı Dil I (İngilizce) (2 0 2)

Dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapılar tanıtılarak gramatik bilgileri pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejiler geliştirilir. Dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını verilir. Kelimelerin kullanımını ve ekleri gibi gramatik özellikleri ve anlamları öğretilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımı ve tanınması sağlanır. Kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejileri oluşturularak, metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisi geliştirilir ve dilin işlevlerini kullanabilme öğretilir.Ders Kitapları:

 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı Dil Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara, ISBN: 9789756802090xx.

 • Kilinç, Claire L. (2008).Vocational Medical English, Ankara: Gündüz Egitim ve Yayincilik.

 • Gough, C. (2001). English Vocabulary Organizer, England: LTP.

 • Azar BS. (2010). Ileri Düzey- Understanding and using English Grammar, Third Edition.

 • Akin A. Emanet O. Ingilizce Gramer Dersleri 1, Akin Yayincilik.


AİT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2)

Türk inkılâbının yürütülmesindeki özellikler, hukuk ve eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç-dış siyaseti, Atatürk’ün ölümü, Atatürk İlkeleri, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti (1938-1983 arası) anlatılır.Ders Kitaplari:

 • Yalçın, S. ve ark. (2008). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9789752672260.

 • Turan R. (2000). Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi, Siyasal, Ankara.


I. Sınıf II. Dönem
TDS 102 Tıbbi Dökümantasyon- (2 0 2)

Tıbbi dokümantasyonun temel prensipleri, tıbbi dokümantasyonun sağlık hizmetlerine etkisi, sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi, tıbbi kayıtların niteliksel ve niceliksel analizi, dokümanların geliştirilmesi yöntemleri. Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi: İdari kayıtlar, Klinikte kullanılan kayıtlar, Yoğun bakımda tutulan kayıtlar, Anestezi kayıtları, Laboratuar kayıtları/raporları, Patoloji, Radyoloji, klinik lab. , Hemşirelik hizmetleri kayıtları, Ayaktan bakım veren kuruluşlarda kullanılan tıbbi kayıtlar, Sağlık ocağı, A.Ç.S., merkezleri vb., Sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların geliştirilmesi yöntemleri, Sağlık kuruluşlarında Sağlık bilgi yöneticilerinin rolü.


Ders kitaplari:

 • Balcı A.E.(2001). Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. İzmir


TDS 104 Klavye Teknikleri- 2 (1 2 2)
Klavyenin tekrarı, Semboller ve işaretler, Rakamlarla çalışma, Yabancı dilden parçalar yazma, Romen rakamları, Tıbbi terimler yazma, Çizelgeler, Hız çalışmaları, Rapor yazma Uygulamaları.
 Ders kitaplari:

Yıldız, İ. A. , İnan, M. H. , Yıldırım, O. (2013) Klavye Teknikleri. Detay Yayıncılık; ISBN No: 9786055216030

TDS 106 Biyoistatistik II (2 0 2)

Hipotez testleri, Örneklem dağılışları, Parametrik yöntemler–I, Parametrik yöntemler–II, Parametrik yöntemler–III, Uygulama, Parametrik olmayan yöntemler–I, Parametrik olmayan yöntemler –II, Parametrik olmayan yöntemler–III, Uygulama, Regresyon ve korelasyon, Uygulama.Ders kitaplari:

 • Hayran, M. (2011). Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Art Ofset Matbaacılık, ISBN: 9786056219900.

 • Erol H. (2010). SPSS Paket Programı ile İstatistiksel Veri Analizi, Güneş Tıp Yayınevi, İstanbul.

 • Şenocak MŞ. (2009). Klinik Biyoistatistik, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 • Özgür S. (2009). Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul.

 • Sümbüloğlu, V., Sümbüloğlu, K.(2007). Biyoistatistik, 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.

 • Sümbüloğlu, V., Sümbüloğlu, K.(1991). Biyoistatistik Uygulama Kitabı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.

TDS 108 Tıbbi Terminoloji II (2 0 2)

Özel Terminoloji Hareket sistemi terimleri, Kan ve kan yapıcı organlara ait terimler, Kardiyovasküler sistem terimleri, Solunum sistemi terimleri, Sindirim sistemi terimleri, Üriner sistem terimleri, Genital sistem terimleri (Kadın genital sistem terimleri), Genital sistem terimleri (Erkek genital sistem terimleri),Endokrin sistem terimleri, Sinir sistemi ve psikiyatri terimleri, Duyu organları terimleri (Göze ilişkin terimler), Duyu organları terimleri (Kulağa ilişkin terimler),Duyu organları terimleri (Deriye ilişkin terimler).Ders kitaplari:

 • Ekinci,S. Hatipoğlu,H.G (2011). Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı. 3. Baskı. Hatiboğlu Yayıncılık. Ankara ISBN: 9789758322176

 • Güler, Ç. (2012). Öğrenci Tıp sözlüğü. Palme Yayıncılık. Ankara. ISBN : 9786053550242

 • Dökmeci,İ. (2011). Tıp Terimleri Sözlüğü. İstanbul Tıp Kitabevi. ISBN: 9756395435


TDS 110 Alan Uygulaması (1 6 4)
Klinikte Eğitim ve Uygulama dersi ile tıbbi sekreterlik mesleğinin alanda uygulaması için gereksinim duyulan pratik eğitimin yapılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgileri tanımlanan uygulama yerlerinde (anabilim dalı, poliklinik, klinik, arşiv) dönüşümlü olarak sağlık kurumlarında uygulamaları yaparlar.
TDS 112 Yaz Stajı

Öğrenciler teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri tanımlanan uygulama yerlerinde (anabilim dalı, poliklinik, klinik, arşiv) sağlık kurumlarında uygulama yapmaları sağlanır. Öğrenciler Yaz Döneminde Bölümün önerisi ve SHMYO Yönetim Kurulunun uygun gördüğü birimlerde toplam 20 (yirmi) İş günü staj yapılır.


TDS 114 Toplam Kalite Yönetimi (3 0 3)

Dersin İçeriği: Kalitenin önemi ve tanımı, ürün ve hizmet kalitesinin boyutları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite gurlarının felsefi görüşleri, kalite maliyetleri, toplam kalite yönetimi, toplam kalite yönetiminin unsurları: liderlik, grup çalışması, iş gören eğitimi, kaizen, toplam kalite yönetimi uygulama araçları, hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi, ulusal ve uluslararası kalite ödülleri, kalite güvencesi kavramı ve kalite standartları.Ders kitapları:

 • Küçük, O. (2012). Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9789750220623.

 • Merter M.E (2006). Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Kitabevi, İstanbul

 • Çetin C., Akın B., Erol V.(2001). Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi (ISO 9000-2000 Revizyonu) İlke, Süreç, Uygulama, Beta Yayınevi, İstanbul

 • Çatalca H (2003). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.


TDS 116 İş Sağlığı ve Güvenliği (3 0 3)

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, Yangın ve Yangından Korunma, Hastane Enfeksiyonları, Hastane Enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları ile mücadele faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonun yapısı, Hastane enfeksiyonlarının raporlanması, Hastane enfeksiyonlarını izleme ve ölçme çalışmaları, Sağlık çalışanlarının psikolojik sorunları, Sağlık çalışanlarının kas iskelet sistemi sorunları, Genel Cerrahi kliniklerinde kesici delici alet yaralanmaları, Radyasyon hakkında genel bilgiler, Ölçme işaretleme ve cihazlar, Radyoloji, Tıbbi Atıklar, Tıbbi atıklar yönetiminde uygulanacak genel esaslar.


Ders kitaplari:

 • Erdoğan G. (2013) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. 7. Baskı. Ankara ISBN/Ref: 9789758969265


 • Tunçer P. (2012) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. 1. Baskı Ekin yayınevi. ISBN: 9786055335373


TDS 118 Sağlıkta Bilgisayar Teknolojileri (3 0 3)

Bu ders; sağlık hizmetlerinde bilgisayar teknolojilerine genel bakış, elektronik sağlık kayıt sistemleri, veri seti ve standartlar, hasta bakımında bilgisayar teknolojileri, hasta izlem sistemleri, görüntüleme sistemlerinde bilgisayar teknolojileri, tele-tıp uygulamaları ve dijital görüntüleme, kronik hasta yönetiminde ve hasta merkezli eğitim sisteminde bilgisayar teknolojileri, klinik karar destek sistemleri ve elektronik reçetelemede bilgisayar teknolojileri, sağlıkta bilgisayar teknolojileri ve etik, hemşirelikte bilgisayar teknolojileri, sağlık hizmetlerinde ve araştırmalarda bioinformatik uygulamaları, veri madenciliği, sağlıkta bilgisayar teknolojilerinin geleceği konularını içermektedir.


Ders kitaplari:

 • Temur, S. (2000). Bilgisayar Teknolojisi ve Kullanımı, Çizgi Yayınevi, 1. Baskı, ISBN: 9789758156283.

 • Wiederhold G, Rindfleish TC. (2006). Essential concept for biomedical computing. Shotliffe EH, Cimino JJ. Biomedical informatics. Springer. NewYork.

 • Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. (2007). Medical Informatics. Practical guide for the healthcare profesionals, University of West Florida. Florida

 • Armani A. (2002). Effective healthcare information systems, IRM Press, United Kingdam.

 • Kudyba S. (2010). Healthcare informatics: Improving Effeciencey and Productivity,. CRC Press Taylor and Fransis group, FL, USA.


TDS120 Sağlık Bilgi Sistemi (3 0 3)

Bu ders; sağlık hizmetlerinde bilgisayar teknolojilerine genel bakış, elektronik sağlık kayıt sistemleri, veri seti ve standartlar, hasta bakımında bilgisayar teknolojileri, hasta izlem sistemleri, görüntüleme sistemlerinde bilgisayar teknolojileri, tele-tıp uygulamaları ve dijital görüntüleme, kronik hasta yönetiminde ve hasta merkezli eğitim sisteminde bilgisayar teknolojileri, klinik karar destek sistemleri ve elektronik reçetelemede bilgisayar teknolojileri, sağlıkta bilgisayar teknolojileri ve etik, hemşirelikte bilgisayar teknolojileri, sağlık hizmetlerinde ve araştırmalarda bioinformatik uygulamaları, veri madenciliği, sağlıkta bilgisayar teknolojilerinin geleceği konularını içermektedir.


Ders kitaplari:


 • Özata, M., Güleç, H.K. (2005). Sağlık Bilişim Sistemleri, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9789755913087.

 • Wiederhold G, Rindfleish TC. (2006). Essential concept for biomedical computing. Shotliffe EH, Cimino JJ. Biomedical informatics. Springer, NewYork.

 • Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. Medical Informatics. Practical guide for the healthcare profesionals. University of West Florida, 2007, Florida

 • Armani A. (2002). Effective healthcare information systems. IRM Press, United Kingdam.

 • Kudyba S. (2010). Healthcare informatics: Improving Effeciencey and Productivity, CRC Press Taylor and Fransis group, FL, USA.

TDS122 Sağlık ve Bilişim (3 0 3)

Dünyadaki tüm ülkelerin amaçlarından birisi de, sağlıklı bireylerden oluşan gelişmiş bir toplum yapısının oluşturulmasıdır. Sağlıklı ve gelişmiş toplum hedefine ulaşabilmek ise ancak iyi örgütlenmiş bir sağlık sistemi ile mümkün olabilir. İyi örgütlenmiş bir sağlık sisteminin oluşturulmasında ise sağlık bilişim sistemlerinin önemi büyüktür. Bilgi teknolojileri diğer bütün sektörleri etkilediği gibi sağlık sektörünü de büyük ölçüde etkilemiştir. Sağlık sektöründe yer alan hemşireler, karar verme aşamasında verileri daha bilinçli şekilde kullanarak değerlendirmek, hizmet alanını genişletmek, verimliliği artırarak maliyetleri düşürmek, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve kaynakların daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerinde ve sağlık bilişim sistemlerinden faydalanmak zorundadır. Dersin içeriğinde; elektronik sağlık/ hasta kayıtları, Teletıp, klinik karar destek sistemleri, hemşire bilgi sistemleri, tıbbi görüntüleme ve görüntü işleme, laboratuar otomasyonu, Bilimsel veritabanları (Medline vb.), elektronik ticaret, CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi), hasta takip sistemleri, akıllı kart uygulamaları, veri iletimi, istatistiklerin elde edilmesi, işlenmesi ve yorumlanması, biyoteknoloji, tıbbi araştırmalar, eğitim, sanal gerçeklik uygulamaları, robotik cerrahi yer almaktadır.


Dersin Kitapları:

 • Özata, M., Güleç, H.K. (2005). Sağlık Bilişim Sistemleri, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9789755913087.

 • Güleş H K, Özata M. (2005). Sağlık Bilişim Sistemleri, Nobel Tıp Yayınevi, Ankara.

 • Soncul H. (2007). Biyomedikal Bilişim Sağlık Hizmetleri Ve Biyotıpta Bilgisayar Uygulamaları, Üçüncü Baskı, Güneş Tıp Kitapevi.

 • Brannon RL. (1994). Intensifying Care: The Hospital Industry, Professionalization, and the Reorganization of the Nursing Labor Process (Critical Approaches in the Health), Baywood Publishing Company; 1 edition (June).

 • Wingate G. (2003). Computer Systems Validation: Quality Assurance, Risk Management, and Regulatory Compliance for Pharmaceutical and Healt, Informa Healthcare; 1 edition, December 18.


 1. Sınıf III. Dönem


TDS201 Tıbbi Dökümantasyon -3 (2 0 2)

Temel tıbbi kayıt süreçleri, Bilgisayarlı indeks oluşturma, Tıbbi kayıtlarda veri elde etme yöntemleri, tıbbi kayıtların hukuki yönü. Temel tıbbi kayıt süreçleri, Bilgisayarlı hasta kayıt kabul taburcu işlemleri, Bilgisayarlı hasta, ameliyat indeksi, Tıbbi kayıtlarda veri elde yöntemleri, Tıbbi kayıtların hukuksal yönü, Tıbbi kayıtların saklanmasıyla ilgili politikalar, Tıbbi kayıtların saklanma süresi, Tıbbi kayıtların sorumluluğu, Tıbbi kayıtların güvenliği,Tıbbi kayıtların gizliliği, mahremiyeti ve bilginin açıklanması.  Ders Kitapları :

 • Balcı A.E.(2001). Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. İzmir


TDS203 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler (2 0 2)

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları. Devlet ve Özel Hastanelerde halkla ilişkiler fonksiyonunu önemi, işleyişi ve uygulamaları.Ders Kitapları :

 • Uludağ.A. (2010) Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler. Tablet Kitabevi. ISBN:6055948757

 • Tengilimoğlu D. (2001) Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler.Gazi Kitabevi. 1 Basım. Ankara. ISBN: 9757313742


TDS205 İlkyardım (2 0 2 )

Giriş ve tanımlar ve hedefler, Yaralar, pansuman ve sargı teknikleri, kanamalar, travmalar, kırıklar, Solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili ilk yardım, Burkulma, çıkıklar, kramplar, yanıklar, güneş çarpması ve boğulmalarla ilgili ilk yardım, Elektrik çarpmaları, nükleer yaralanmaları, zehirlenmeler, yabancı cisim asp. ilgili ilk yardım. Toplum felaketlerinin nedenleri, sorunları ve sorumluluklar, Kazazedenin kurtarılması, taşınması ve genel kuralları anlatılacaktır.Ders kitapları:

 • Sözen C. (2012) İlk Yardım. NOBEL Akademik Yayıncılık . ISBN. 976051331706

TDS207 Mesleki İngilizce I (2 0 2)

Bu ders bir dil öğretim ya da gramer dersi olmayıp, İngilizce gramer bilgisine sahip öğrencilerin, İlk ve Acil Yardım Programı ile ilgili metinleri okuyarak, kelime dağarcıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem; İlk ve Acil Yardım Programı üzerine İngilizce olarak yazılmış makale ya da kitap bölümlerinin sınıf içerisinde çevirisi temeline dayalıdıRDers kitapları:

 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı Dil Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara, ISBN: 9789756802090xx.

 • Özdağ, N. (2006). Sağlık Meslek Yüksekokulları ve Sağlık Personeli için Mesleki İngilizce, Kök Yayıncılık, Ankara.

 • Kılınç, Claire L.(2008).Vocational Medical English, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
TDS209 Hastalıkları Kodlanması ve Sınıflandırılması (2 0 2)

Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının tarihi gelişimi, hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri, Dünya'da sınıflandırma sistemi örnekleri, hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye'deki kullanımı, ICD-10 sisteminin genel tanıtımı ve kodlama kuralları, ICD-10 sisteminin temel yapısı, ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı, ICD-10 sisteminde tabular liste kullanımı, ICD -10 Kodlama standartları.  

Ders kitapları:

 • Ed. Çinal, A. Demir,M., Güler H., Öztürk A. TİG Uygulama Rehberi. Sağlık Bakanlığı Performans Ve Kalite Daire Başkanlığı. Ankara

TDS211 Sağlık Mevzuatı (2 0 2)

Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.


Ders Kitapları:

 • Özmen, R. (2012). Tıp ve Sağlık Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, ISBN: 9789750218576.

 • Savaş S. (2001) Türkiye’de Sağlık Sistemi, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 39

 • Seçim H ( 1991). Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 252, İstanbul.


TDS213 Yazışma Teknikleri ( 2 0 2)

İletişim, örgütsel iletişim, resmi yazışma kuralları ve resmi yazışmaların örgütsel iletişimde önemi, kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, İletişim ve iletişimin unsurları, yazılı iletişim, Kurumsal iletişimde yazışmanın önemi, Resmi yazıların yasal dayanağı ve yazışmada uyulacak temel kurallar, Yazışmaların şekil ve içerik yönünden özellikleri, uyulacak kurallar, etkin bir resmi yazının özellikleri, Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik, Resmi yazının bölümleri, Kamu ve özel işletmelerde iş yazıları, Yazışmanın işletmeler açısından önemi, kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar, Dilekçe, dilekçe kanunu, TBMM dilekçe komisyonu, bilgi edinme hakkı ve bilgi edinme kanunu ve uygulamalar, İmza, imzanın hukuki yönleri, elektronik imza, elektronik imza kanunu ve uygulamalar, Özgeçmiş, amacı, özellikleri, özgeçmiş örnekleri, Rapor, rapor çeşitleri, raporun özellikleri, kurumsal önemi, disiplin raporu.TDS215 Alan Uygulamaları (1 14 8)

Klinikte Eğitim ve Uygulama dersi ile tıbbi sekreterlik mesleğinin alanda uygulaması için gereksinim duyulan pratik eğitimin yapılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgileri tanımlanan uygulama yerlerinde (anabilim dalı, poliklinik, klinik, arşiv) dönüşümlü olarak sağlık kurumlarında uygulamaları yaparlar.


TDS217 Psikoloji (3 0 3)

Bu ders, Psikolojideki temel kavramlar, Psikolojinin Yöntemleri, Algı, Gereksinme, İçgüdü, Dürtü, Engellenme Çatışma, Duygu, Öğrenme, Zeka, Bellek, Dikkat, Gelişim görevleri, kurallar, yaşam evrelerine göre gelişim, Bilişsel Gelişim Kuramı, Kavram ve Dil Gelişimi, Psikodinamik yaklaşım ve Sigmund Freud’un kuramı, Psikoseksüel gelişim evreleri, Psikososyal gelişim, Bilişsel davranışçı yaklaşım, Normal ve anormal davranışlar, Anormal davranışları içeren patolojilerin ortaya konulmasını içermektedir.Ders kitapları:


 • Akbaba, S. (2012). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik, Pegem Akademi Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, ISBN: 9789758792481.

 • Baymur, F. (1998). Genel Psikoloji. İnkılap Kitapevi, İstanbul.

 • Morgan, CT. (2000). Psikolojiye Giriş. (Çevirenler: Hüsnü Arıcı ve Diğerleri, Yayın Sorumlusu: Sirel Karakaş), Meteksan Matbaacılık, Ankara.

 • Morris,CG.(2007).Psikolojiyi Anlamak. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 • Yapıcı Ş. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, ANI Yayınevi.

 • Toktamışoğlu M. (2005). İnsan Tanıma Kılavuzu, Kapital Medya Yayın.

 • Hökelekli H. (2008). Psikolojiye Giriş, Düşünce Kitapevi Yayınları, Bursa.


TDS219 Yönetim ve Organizasyon (3 0 3)

Her türlü işletmedeki yönetim faaliyetlerini, temel yönetim işlevlerini, yönetimsel ve kuramsal kavramları ve işletmelerde gerçekleştirilen çeşitli yönetimsel teknikler.


Ders kitapları:

 • Ertürk M.(2009) İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Beta basım yayın. ISBN: 6053777540

 • Tunçer P. (2012). Yönetim ve Organizasyon. Beta basım yayın. ISBN: 6053778257


TDS221 Eleştirel Düşünme (3 0 3)

Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme netlik, açıklık, mantık, derinlik ve güvenilirlik taşır. Öğrencinin, bu ders ile sağduyu ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini geliştirme, yaratıcılık yeteneklerini ortaya çıkarma amaçlanmaktadır. Ders; düşünme, eleştirel düşünme kavramı, düşünme çeşitleri, kritik düşünme, beceri ve eğilim kavramları, düşünce ve eğitim ilişkisi, yaratcılık, eleştirel düşünme ve eğitim ilişkisi gibi konularını içermektedir.Dersin Kitapları:

 • Nosich, G.M. Çeviri: Aybek, B. (2012). Eleştirel Düşünme Rehberi, Anı Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9786054434845.

 • Şahinel S. (2005). Eleştirel Düşünme, Pegem Akademi Yayıncılık, 2. Baskı

 • Özdemir O. (2008). Eleştirel Düşünme, Kriter Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.

 • Aybek B. (2010 ). Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme, Nobel Kitapevi, Ankara.


TDS223 Dünya Kültürleri (3 0 3)

Kültürün tanımı, medeniyetlerin ve kültürlerin oluşumu, Asya Kültürü (Çin Kültürü, Türk kültürü), Avrupa Kültürü, Afrika Kültürü, Amerikan Kültürü, Kültürel farklılıklar, Farklı kültürlerde ritüeller, gelenekler, gündelik hayat biçimlerinin karşılaştırılması, farklı kültürlerin yemek alışkanlıkları, kültürlerin coğrafi özelliklere göre biçimlenişi, farlı kültürlerin inanç sistemleri, kutsallık ve din.Ders Kitapları:

 • Asımgil, A. (2009). Kutsal Yerler: Dünya Kültürlerinde, Atlas Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, ISBN: 9786058980600.

 • Betül Çotuksöken, Dünya Kültürü, Kabalcı Yayınevi.


TDS225 Girişkenlik (3 0 3)

Girişkenlik, gereksinimlerinizi ifade etmenizi, olumlu ve olumsuz duygularınızı söylemenizi ve sınırlarınızı belirlemenizi sağlayan bir davranışlar bütünüdür. Girişkenlik yaşam üzerindeki kontrolü sağlayacak ve kendine güveni yükseltecek bir perspektiftir Girişkenlik dersinin amacı, öğrencilerin kendi gereksinimlerini dile getirmeleri, diğer insanların gereksinimlerine saygı duymaları ve dinlemelerini sağlamak, kendine güven ve kabul görmelerini desteklemektir. Dersin içeriğinde girişkenlik kavramı, dinleme, beden dili, zamanlama, davranış kavramı ve davranış çeşitleri, atılganlık gibi konular yer almaktadır.Dersin Kitapları:

 • Emmons, M., Alberti, R. (1998). Atılganlık, HYB Yayıncılık, Ankara, ISBN: 9789756972441.

 • Cüceloğlu, D. (1992). İnsan ve davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul

 • Fortinash, KM., Holoday-Worret, PA. (2000). Psychiatric-Mental Health Nursing, Mosby Company, St. Louis.


II. Sınıf IV. Dönem
TDS202 Tıbbi Dökümantasyon- 4 ( 2 0 2)

Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörler, tıbbi kayıtların sağlık hizmetlerinde kullanımı ve sağlık istatistiklerinin üretilmesi, Tıbbi kayıtların hasta bakımına etkisi, Tıbbi kayıtların bakımın devamlılığını sağlamada rolü, Tıbbi kayıtların hasta güvenliğine etkisi, Tıbbi kayıtların akreditasyon sürecine etkisi, Tıbbi kayıtların ödeme sistemleriyle ilişkisi, Tıbbi kayıtların hastalık maliyetlerine etkisi, Tıbbi kayıtlardaki bilgilerin açıklanması politikaları, Tıbbi kayıtların sağlık çalışanları arasında iletişimi sağlaması, Tıbbi kayıtların sağlık çalışanları arasında iletişimi sağlaması.


Ders Kitapları:

 • Balcı A.E.(2001). Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. İzmir


TDS204 Mesleki İngilizce I (2 0 2)

Bu ders bir dil öğretim ya da gramer dersi olmayıp, İngilizce gramer bilgisine sahip öğrencilerin, İlk ve Acil Yardım Programı ile ilgili metinleri okuyarak, kelime dağarcıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem; İlk ve Acil Yardım Programı üzerine İngilizce olarak yazılmış makale ya da kitap bölümlerinin sınıf içerisinde çevirisi temeline dayalıdır.


Ders kitapları:

 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı Dil Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara, ISBN: 9789756802090xx.

 • Özdağ, N. (2006). Sağlık Meslek Yüksekokulları ve Sağlık Personeli için Mesleki İngilizce, Kök Yayıncılık, Ankara.

 • Kılınç, Claire L.(2008).Vocational Medical English, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.


TDS206 Hastane Bilgi Sistemi (2 0 2)

Genel kavramlar, Hastane yönetimi ve bilgi sistemleri, bilgi gereksinimi, Hastanelerde bilgi sistemi geliştirme, klinik bilgi sistemleri, hastane bilgi sisteminde bilgisayara geçiş süreci, bilgi sisteminin analizi ve tasarımı, elektronik hasta kayıtları, ulusal sağlık kayıtları sürecine entegrasyonu.Ders kitapları:

 • Özata, M., Güleç, H.K. (2005). Sağlık Bilişim Sistemleri, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9789755913087.

 • Wiederhold G, Rindfleish TC. (2006). Essential concept for biomedical computing. Shotliffe EH, Cimino JJ. Biomedical informatics. Springer, NewYork.


TDS208 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (3 0 3)

Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık-sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri.Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramlar, hastane fonksiyonları ve temel kavramlar. Hastane Fonksiyonları ve Örgütlenmesi: Başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri. Tıbbi Fonksiyonlar: Klinik hizmetle, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis Üniteleri: Laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri.Hastane enfeksiyonları kontrolu, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurları kanunu ile ilgili yönetmelikler.


Ders Kitapları:

 • Işık O., Tengilimoğlu D., Akbolat M. (2012) Sağlık işletmeleri Yönetimi. Nobel yayın Dağıtım. ISBN: 6051331843

 • Kavuncubaşı, Ş. (2010) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Siyasal Kitabevi. ISBN:9757351512TDS210 Dosyalama ve Arşivleme (2 0 2)

Bilgi, bilgi yönetimi ve örgütsel önemi, belge ve belge yönetimi, önemi ve amacı, elektronik belge ve özellikleri, belgenin işlem süreci, form, form çeşitleri, kullanımı ve standardizasyonu, dosyalama, önemi ve amacı, dosyalama sistemlerinin kurulması, standart dosya planı, Sağlık Bakanlığı standart dosya planı, dosyalama hizmetlerinin organizasyonu, dosya tasnif sistemleri, özellikleri ve kullanım alanları, arşivleme teknikleri ve süreci, arşivlerin fiziki özellikleri ve dijital arşivler, Bilgi, bilgi yönetimi, bilginin kurumsal önemi, Belge, belge yönetimi tanımı, amacı ve önemi, Elektronik belge ve özellikleri, Evrakın tanımı, üretilmesi, kayıt işlemleri ve evrak yönetimi, Evrakın işlem süreci, Form ve formların kullanımı, form çeşitleri, form standardizasyonu, Dosyalama, dosyalamanın amacı ve önemi, Dosyalama sisteminin kurulması, Standart dosya planı, sağlık bakanlığı dosya planı, Dosyalama hizmetlerinin örgütlenmesi, Dosya tasnif sistemleri ve özellikleri, kullanım alanları, Arşivleme teknikleri ve süreci, Arşivlerin fiziki özellikleri, Dijital arşivler.Ders kitaplari:

İslam Y. (2009) Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri. Seçkin yayıncılık. ISBN : 9750216688


TDS212 Deontoloji ve Meslek Etiği (2 0 2)

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemekDers kitaplari:

 1. Demirhan Erdemir A. (1996).Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi, Güneş-Nobel Yayınları, Bursa

 2. Bayat A.H. (2003). Tıp Tarihi Kitabı, Sade Matbacılık, İzmir.

 3. . Erdemir, A.D. (2006). Acil Tedavi ve Bakımda Tıp Etiği Sorunları, Nobel Tıp Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, ISBN: 9789754204446.


TDS 214 Alan Uygulamaları (1 14 8)

Klinikte Eğitim ve Uygulama dersi ile tıbbi sekreterlik mesleğinin alanda uygulaması için gereksinim duyulan pratik eğitimin yapılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgileri tanımlanan uygulama yerlerinde (anabilim dalı, poliklinik, klinik, arşiv) dönüşümlü olarak sağlık kurumlarında uygulamaları yaparlar.


TDS 216 Eğitim Psikolojisi (3 0 3)

Eğitim psikolojisi dersi bireylerin gelişim düzeylerine bireysel farklılıklarına göre nasıl eğitim verileceğine bireylere nasıl yaklaşılacağına dair bilgilendirme sağlar ve alanda çalışanların bu farklılıkları göz önüne alarak hastalarına yaklaşmasın amaçlamaktadır. Bu ders; psikoloji ve eğitim psikolojisinin tanım ve işlevleri, çocuk ve ergen gelişimi, fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişim; öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler, günümüzdeki öğrenme kuramları (davranışçı, bilişsel kuramlar özellikle yapılandırmacı, beyin temelli öğrenme kuramları vb.), etkili öğretim ve etkili öğretimi etkileyen faktörler; motivasyon, bireysel farklılıklar ve öğrencilerin grup içindeki davranışları konularını içermektedir.Ders kitapları:

 • Sardoğan, M.E. ve ark. (2011). Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara, ISBN: 9789944919500.

 • Yeşilyaprak B. (2010) Eğitim Psikolojisi: Gelişim, Öğrenme, Öğretim, Pegem Akademi.

 • Erden, M., Akman,Y. (1997). Eğitim Psikolojisi, Remzi Kitabevi, Ankara.

 • Aydın, A. (2000) Gelişim ve Öğrenme, Alfa Yayıncılık, İstanbul.

 • Bacanlı, H. (2003) Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara.


TDS 218 Kişilerarası İlişkiler (3 0 3)

Öğrencinin, kişilerarası ilişkilerinin önemini kavraması, hasta ve ekip iletişiminin önemini algılaması ve iletişim becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu ders; iletişimde temel kavramlar, iletişim teknikleri, etkili iletişim, sözsüz iletişim ve beden dili, kitle iletişimi, kültürel iletişim, örgütsel iletişim, bireylerarası iletişim, iletişim donanımları, aile içi iletişim, iletişim çatışmaları, empatik iletişim, sağlık hizmetlerinde iletişim konularını içerir.


Ders kitapları:

 • Kaypakoğlu, S. (2008). Kişilerarası İletişim Cinsiyet Farklılıkları Güç ve Çatışma, Derin Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, ISBN: 9789944250306.

 • Tabak R.S. (1999). Sağlık İletişimi, Literatür Yayınevi.

 • Doğan O. (2007). Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Songür Yayıncılık.

 • Dökmen Ü. (2002). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık.


TDS220 Davranış Bilimleri (3 0 3)

Davranış Bilimlerinin Genel Anlamı; Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi; Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar; Toplum ve Toplumsal Yapı; Kültür; Toplumsallaşma; Toplumsal Gruplar; Aile Kurumu; Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme; Teknoloji ve Çevre; Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi; Güdüler ve Duygular; Duyum ve Algı; Öğrenme; Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları; Davranış Bozuklukları ve Uyum; Davranış Üzerine Sosyal Etkiler; Tutumlar; Psikolojinin Uygulama Alanları ve Psikolojide Kullanılan Bazı Ölçme Araçları.


Ders Kitapları :

 • Eroğlu, F. (2011). Davranış Bilimleri, Beta Yayınevi, 11. Baskı, ISBN: 9786053775645.

 • Baysal, A.C., Tekarslan, E. Davranış Bilimleri, Avcıol Basım Yayım, ISBN: 9757429432.

 • Güney, S. (2011). Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 605542612.TDS 222 Sağlık Felsefesi (3 0 3)

Felsefe bir bilim olduğu kadar, aynı zamanda bir bilimsel yöntemdir. Sağlık sadece farklı bir meslek veya farklı bir disiplin olarak değil, toplumun bütünlüğünün sağlığını pekiştiren, geliştiren ve koruyan bir somut felsefenin ürünü olarak algılanmaktadır. Sağlıklı bir toplumun göstergesi sağlık kavramıyla özdeşleşir. İnsan söz konusu olduğunda onun evrenselliğini algılamak ve sağlıklı toplumun temel dinamiği olan emeğini sosyal, biyolojik ve fiziksel boyutlarıyla değerlendirip üreticiliğini geliştirmek için düşüncenin evrenselleştirilmesi gerekir. İnsanlığı koruma felsefesi taşımayan bir düşünceye sahip olan sağlık bakım üyesi insan sağlığını koruyamaz. Dersin içeriğinde; sağlık, hastalık, insan, felsefe kavramları, sağlığın felsefi açıdan önemi, davranış ve tutumlar, aile ve toplum sağlığı gibi konular yer almaktadır.Dersin kitapları:

 • Köroğlu, E. (2012). Akılcı Yaşam Felsefesi İle Ruh Sağlığını Koruma, Hekimler Yayın Birliği, ISBN: 9789753001960.

 • Clark A. (2001). Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science, Oxford University Press.

 • Trevathan W R. (Editor), Smith E. O. (Editor), McKenna J.(Editor) (2007). Evolutionary Medicine and Health: New Perspectives, Publisher: Oxford University Press, USA


Yüklə 55,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə