Değişik: rg-16/8/2015-29447 Ek-1Yüklə 0,94 Mb.
səhifə1/12
tarix18.01.2017
ölçüsü0,94 Mb.
#5749
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


 

(Değişik:RG-16/8/2015-29447) Ek-1
ERİŞKİN*****YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI
 

Seviye I

Seviye II

Seviye IIITanım

Yaşamsal risk doğurabilecek tıbbi durumların yakın takip edildiği, invaziv olmayan monitörizasyon yöntemlerine sahip, temel destek tedavilerin ve ilk stabilizasyonun sağlanabildiği, gerektiğinde ilgili kliniklerin içinde de yapılandırılabilen, II. veya III. seviye yoğun bakım servislerine hasta transferi yapabilen birimlerdir.


Temel monitörizasyon ve temel destek tedavilerin yanında, invaziv monitorizasyon ve tedavilerinin de yapılabildiği, III. Seviye yoğun bakım servislerine hasta transferi yapabilen yoğun bakım servisleridir.Çoklu organ işlev bozukluğu gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, solunum desteği, renal replasman tedavisi, plazmaferez gibi destek tedavilerin sağlanabildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi hizmeti verilen yoğun bakım servisleridir.Hasta Özellikleri

1- Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri, (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, hafif seyreden karaciğer yetmezliği, transfüzyon gerektirmeyen kanamalar v.b.)
2- Takip ve tedavileri için rutin yöntemlerin yeterli olmadığı, yaşamsal fonksiyonların aniden bozulma olasılığı bulunan ve sürekli gözlemi gereken hastalar,
3- II. veya III. seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek durumdaki hastalar,
4- Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut olan hastalar,
5- Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar,
6- Komplike olmayan psikiyatrik, nörolojik acil vakalar.


I. seviye yoğun bakım hasta özelliklerine ilave olarak;
1- Kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar,
2- III.Seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan ancak henüz taburcu edilemeyecek durumda olan hastalar,
3- Tek organ yetmezliğinin acil tedavisi gereken tıbbi durumları (diyaliz, hemofiltrasyon, plazmaferez, mekanik ventilasyon v.b.) mevcut hastalar,
4- Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar,
5- Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar,
6- Hayatı tehdit eden zehirlenmeler ve kanamalar,
7- Ağır enfeksiyonlar, (peritonit v.b.)
8- Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar,
9- Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları, (preeklampsi v.b.)
10- Hemotoraks, ampiyem, ağır malnütrisyon,
11- Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi. (minimal epidural, subdural hematom, posterior fossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinal lomber drenaj v.b.)


I. ve II. seviye yoğun bakım hasta özelliklerine ilave olarak;
1- Uzun süreli nitelikli gözlem ve girişim, uzun süreli yaşamsal destek gereksinimi bulunan veya çoklu organ yetmezliği gelişmiş hastalar,
2- Kronik organ bozukluğunun günlük aktiviteyi bozacak şekilde ilerlediği hastalar,
3- HELLP sendromu, ağır sepsis, septik şok, ARDS, ağır preeklampsi ve eklampsi gibi yakın takip ve tedavi gerektiren akut sorunlar,
4- Kontrol edilemeyen veya masif transfüzyon gereken kanamalar,
5- Organ bozukluğu yapan zehirlenmeler,
6- Cerrahi sonrası gelişen birden fazla dahili komplikasyonlar, (koroner sendromlar, sepsis, böbrek veya karaciğer yetmezliği v.b.)
7- Birden fazla organı ilgilendiren sistemik hastalıkların akut sorunları,
8- Yoğun bakımda izolasyonu gereken gereken hastalar, (dirençli enfeksiyonlar, immünsuprese hastalar)
9- Ciddi santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi, (sinüs üzerinde kanama, çökme fraktürü, ciddi serebral ödem, subaraknoid kanama, diffüz aksonal yaralanma, spinal şok, kord ödemi gibi)
10- Glaskow skoru 8 ve altında olan hastalar,
11- Kalp cerrahisi sonrası hastalar,
12- Çoklu travma hastaları.
Yatak Sayısı

En az 4 yatak

En az 4 yatak

En az 4 yatak
Temas İzolasyon

Odası

Zorunlu değil.

Zorunlu değil.


6 yatağa kadar 1adet, ilave her 6 yatak için ayrıca 1 adet. (Aynı hastalık grubunda kullanılmak kaydıyla 2 yataklı düzenlenebilir.)
Solunum İzolasyon Odası****

Zorunlu değil.

Zorunlu değil.


Dörtten fazla temas izolasyon odası için en az 1 adet****
Verilmesi Gereken Sağlık Hizmeti1-Orotrakeal entübasyon,
2-Torasentez,
3-Solunumsal ilaç uygulaması,
4-Defibrilasyon,
5-Kan gazı yorumlaması,
6-EKG yorumlaması,
7-Kardiyopulmoner resusitasyon.


I. seviyeye ilave olarak;

1- İnternal juguler ven kateterizasyonu ve/veya subklavyen ven kateterizasyonu ve/veya femoral ven kateterizasyonu,


2- Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi işlemi ,
3- Arteriyel kateterizasyon ,
4- Lomber ponksiyon,
5- Beslenme tüpü takılması ,
6- Mekanik ventilasyon. (İnvaziv veya non invaziv).
7- Geçici Pacemaker


II. seviyeye ilave olarak;

1- İleri hava yolu uygulamalarının yapılması,


2- Perkütan veya cerrahi trakeotomi,gastrostomi, enterostomi vs.
3- Servis içinde sürekli veya aralıklı hemodiyaliz veya hemofiltrasyon yapılması,
4- Gastrointestinal tüp
Tıbbi Cihaz ve Donanım

1- Her yatak için bir monitör, (invaziv monitörizasyon gerekmez)
2- İki adet laringoskop,
3- Transport özelliği olan ventilatör,
4- Kolay ulaşılabilir defibrilatör, (hastanede)
5- Resusitasyon için gerekli donanım.


I. seviyeye ilave olarak;

1- Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör,


2- Her 2 yatak için bir ventilatör, (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör)
3- Portable röntgen cihazı (hastanede),
4- İnfüzyon pompası,
5- Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir),
6- Servis içerisinde defibrilatör,
7- Kesintisiz güç kaynağı,
8- EKO yapabilen portabl USG cihazı (hastanede)

II. seviyeye ilave olarak;

1- Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör,


2- Her 4 yatak için üç ventilatör,
3- Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri,
4- Beslenme pompası,
5- Sürekli venö-venöz, arterio-venöz hemofiltrasyon cihazı (hastanede)
Personel Durumu

Uzman Tabip

1- Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı,
2- İç hastalıkları uzmanı,
3- Genel cerrahi uzmanı.

I. seviyeye ilave olarak;
1 -Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı*
2- Nöroloji uzmanı*,
3- Kardiyoloji uzmanı*,
4- Göğüs hastalıkları uzmanı,*
5- Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı.*

II. seviyeye ilave olarak;
1- Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı,
2- Nöroloji uzmanı,
3- Kardiyoloji uzmanı,
4- Göğüs hastalıkları uzmanı,
5- Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı 6- İhtiyaç duyulacak branşlarda kolayca ulaşılabilecek uzman hekimler*; (Radyoloji uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı, hematoloji uzmanı, nefroloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı).
Hemşire **

Günün her saatinde, serviste 5 yatağa kadar bir hemşire/sağlık memuru ( İlave her 5 yatak için 1 hemşire/sağlık memuru ayrıca ilave edilir.)

Günün her saatinde, serviste her 3 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru

Günün her saatinde, serviste her 2 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru
Diğer

 

 

Hastanede fizyoterapist ve diyetisyen bulunması yeterlidir.

* Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile ulaşılabilecek azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.

 

**Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak hemşire/sağlık memuru bulunur.
 

 
*** Bakanlık planlamasına tabidir.
**** Bakanlık tarafından uygun görülen sağlık tesislerinde kurulur.
***** Dahili yoğun bakım servisi, cerrahi yoğun bakım servisi, nöroyoğun bakım servisi, anestezi yoğun bakım servisi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisi, koroner yoğun bakım servisi, genel yoğun bakım servisi şeklinde adlandırılan erişkin yoğun bakım servisleri(Değişik:RG-16/8/2015-29447) Ek - 2
ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI
 

Seviye II

Seviye IIITanım

28 gün-18 yaş arası çocukların tüm temel monitörizasyon (EKG, ritm, oksijen saturasyonu, kan basıncı, nabız, ateş) yöntemlerine sahip, sıvı ve kan ürünleri replasmanı, entübasyon, kardiyopulmoner resusitasyon ve hastanın ilk stabilizasyonu yapılabilen; daha çok tekli organ yetmezliği nedeniyle destek tedavilerinin yapılabildiği (hemodiyaliz, mekanik ventilasyon gibi) yoğun bakım servislerdir.

İkinci seviyeye ilave olarak 1 ay-18 yaş arası çocukların ileri pediatrik ve cerrahi değerlendirme ve girişimlerinin yapılabildiği, yoğun bakım servisleridir.
Hasta Özellikleri

1- Solunum yetersizliği veya havayolu obstrüksiyonu riski taşıyan, hızlı ilerleyen akciğer veya üst-alt havayolu hastalıkları; entübasyon veya potansiyel entübasyon ihtiyacı ve her türlü mekanik ventilasyon ihtiyacı,
2- Şok ve kardiyopulmoner resüsitasyon,
3- Ritim bozuklukları,
4- Hipertansif kriz,
5- Status epileptikus,
6- Akut gelişen ciddi nörolojik bozulma,
7- Kafa içi basınç artışı riski taşıyan sinir sistemi akut enflamasyon veya enfeksiyonları,
8- Glasgow koma skoru > 8 olan kafa travmaları,
9- Kardiyovasküler monitörizasyon veya solunum desteği gerektirebilecek progresif nöromusküler fonksiyon bozukluğu,
10- Hayatı tehdit edici hematolojik-onkolojik hastalık veya kanama bozukluğu,
11- Diyabetik ketoasidoz,
12- Ciddi elektrolit bozuklukları (hiperkalemi, hipo-hipernatremi, hipo-hiperkalsemi gibi), hipo-hiperglisemi,
13- Gastrointestinal sistem kanaması,
14- Böbrek yetersizliği, hemodiyaliz gereksinimi,
15- İntoksikasyon,
16- Elektrik çarpması, boğulma, donma, yıldırım düşmesi ve benzeri çevresel yaralanmalar.

II. seviyeye ilave olarak;
1- Yüksek riskli kardiyovasküler veya intratorasik girişimler,
2- Arteriyel, santral venöz veya pulmoner arter monitörizasyon ihtiyacı,
3- Hemodinamik dengesi bozulmuş konjenital kalp hastalığı,
4- Geçici kalp pili ihtiyacı,
5- Glasgow koma skoru <8 ve altı olan kafa travmaları,
6- Spinal kord basısı veya bası riski,
7- Eksternal ventriküler drenaj ihtiyacı,
8- Plazmaferez veya lökoferez uygulanması,
9- Tümör lizis sendromu, hayati organlara, büyük damarlara veya hava yoluna bası yapan kitleler,
10- Komaya giden akut karaciğer yetersizliği,
11- Pre-op ve post-op yoğun bakım ihtiyacı olan komplike hastalar,
12- Yoğun bakım gerektiren organ transplantasyonu,
13- Yoğun bakım tedavileri gerektiren genel vücut travması,
14- Sürekli venövenöz hemofiltrasyon gereksinimi,
15- Multiorgan yetersizliği,
16- Ekstrakorperyal tedaviler.
Yatak Sayısı

En az 4 yatak

En az 4 yatak
Temas

İzolasyon

Odası

Zorunlu değil.


Temas izolasyon yatağı Her 6 yatak için en az bir adet

(Aynı hastalık grubunda kullanılmak kaydıyla 2 yataklı düzenlenebilir.)

 

Solunum izolasyon odası****


Zorunlu değil.


Solunum izolasyon odası en az 1 adet****

 

Verilmesi Gereken Sağlık Hizmeti

1- Trakeal entübasyon,


2- Parasentez,
3- Mekanik ventilasyon,
4- Defibrilasyon,
5- Santral venöz kateterizasyon,
6- Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi işlemi,
7- Arteriyel kateterizasyon,
8- Lomber ponksiyon,

II. seviye ilave olarak;


1- Devamlı venö-venöz , arterio-venöz hemofiltrasyon,
2- Plazmaferez,
3- Geçici pacemaker,
4- Çocuk cerrahisi girişimleri,
5- Beyin cerrahisi girişimleri,
6- Kulak burun boğaz cerrahisi,
7- Ekstrakorperyal tedaviler,
8- Açık kalp cerrahisi veya bu hizmetin verildiği bir kuruma sevk olanağı,
Tıbbi Cihaz ve Donanım

1- Her yatak için bir monitör,
2- Serviste en az bir adet invazif basınç ve endtidal CO2 özellikli monitör,
3- Transport monitörü,
4- En az 2 adet laringoskop, (ayrıca ilave her 4 yatak için 1 adet)
5- Her yatak için en az 1 balon-maske,
6- 28 gün-18 yaş için uygun en az 2 adet pediatrik ventilatör, ayrıca ilave her 3 yatak için 1 adet,
7- Portable röntgen cihazı (hastanede),
8- Portable ultrason cihazı (hastanede),
9- Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir),
10- EKG (serviste),
11- Defibrilatör (serviste),
12- İnfüzyon pompaları,
13- Beslenme pompaları,
14- Kesintisiz güç kaynağı,
15- Hastanede BT,
16- Hastanede EEG cihazı,
17- Hastanede pediatrik problu EKO cihazı,
18- Hastanede hemofiltrasyon-plazmaferez cihazları.
19- Transport ventilatör

II. seviyeye ilave olarak;
1- Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör,
2- Her 4 yatak için üç pediatrik ventilatör,
3- Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri,
4- Enjektör pompaları.

Personel Durumu

Uzman Tabip

Hastanede bulunması gereken uzmanlık dalları
1- Çocuk sağlığı ve hastalıkları
2- Anesteziyoloji ve reanimasyon
3- Çocuk cerrahisi uzmanı
4- Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı.*

II. seviyeye ilave olarak hastanede bulunması gereken uzmanlık dalları*:
2- Hastanede 24 saat nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunması
3- Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı (bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı)
Hemşire**

Günün her saatinde her üç yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru

Günün her saatinde her iki yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru
Diğer

 

 


Hastanede fizyoterapist ve diyetisyen
* Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.

 

**Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak hemşire/sağlık memuru bulunur.

 

*** Bakanlık planlamasına tabidir.
**** Bakanlık tarafından uygun görülen sağlık tesislerinde kurulur.


Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə