Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsiYüklə 125,22 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.03.2017
ölçüsü125,22 Kb.

CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-1 


 

15 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 

ABS International (EQE) (2001), ‘Şah Dəniz Qaz İxrac Layihəsi, Seysmik Təhlükənin 

Qiymətləndirilməsi və Texniki Tövsiyələr’. 

 

AETC (1997), ‘Azərbaycanda Qərb İxrac Boru Kəməri (QİBK) ƏMTQ’, Aprel.  

AETC (2001a), BTC Co. və CQBK Tərəfdaşları adından yerinə yetirilən BTC/CQBK 

ƏMSSTQ-ləri üçün ilkin məlumatların əldə edilməsi. 

 

AETC (2001b) Nəzərdə tutulan BTC/CQBK marşrutunun QİBK-dən xeyli dərəcədə yayındığı ərazilərin BP adından yerinə yetirilən ilkin tədqiqi, Yanvar-fevral. 

 

AETC (2003) BTC boru kəmərinin üst torpaq qatının Consolidated International Contractor Company adından yerinə yetirilən tədqiqi.  

 

AETC (2011), 2011-ci il Bioloji bərpanın müvəffəqiyyətinə dair aralıq hesabat, Avqust 2011  

AETC (2012), 2012-ci il Bioloji bərpanın müvəffəqiyyətinə dair aralıq hesabat, Noyabr 2012  

 

Akvamiljo Caspian (2003), 4/5/03 tarixli Hesabat ist. 3613 Red. 3.  

Akvamiljo Caspian (2004a), 3/6/04 tarixli Hesabat ist. 4108-02-R2. 

 

Akvamiljo Caspian (2004b), Avqust 2004 tarixli Hesabat ist. 4172-01-R2.  

Akvamiljo Caspian (2007), İyun 2007 tarixli Hesabat ist. 603-R2. 

 

Akvamiljo Caspian (2010), İyun 2010 tarixli Hesabat ist. 10602-01-R1.  

Ələkbərov, A. və Fialko, E. R. (1982), Geologicheskaya karta Kirovabad-Gazakhskaya massiva (Gəncə-Qazax massivinin geoloji xəritəsi, miqyas 1:200,000), 1/11/82 tarixli, 

Azərbaycanın geoloji tədqiqi. 

 

Əliyev, F. Sh. (2001), Şah Dəniz Qaz Boru Kəməri, Qrunt suları 

Əliyev, F. Sh. (tarixi göstərilməmiş), ‘Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə (Ceyhan) ayrılmış 

sahəsində qrunt sularının geoloji xüsusiyyətləri’. 

 

Əliyev, F. Sh., Əlizadə, S. A., Listengarten, V. A., Fialko, Ye. R., et al. (1992), Azərbaycanın Hidrogeoloji xəritəsi, M 1:500,000. Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 

Komitəsi, Bakı. 

 

Əlizadə, A., Akhmedbayli, F., et al. (tarixi göstərilməmiş) ‘Azərbaycanda Qərb ixrac boru kəməri üzrə  ƏMTQ’.  Əlavə AII.3 “Geologiya, topoqrafiya, torpaqlar və çirklənmə”, 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti üçün hazırlanmış hesabat. 

 

Allen, M. B., və Tull, S. J. (1997) ‘Mərkəzi Asiyanın tektonik inkişafı və təbii sərvətləri’, CASP Mərkəzi Asiya Layihəsi Barədə hesabat 1, nəşr olunmamış. 

 

Arpe, K., Leroy, S. A. G., Lahijani, H. və Khan, V. (2011), ‘2010-cu ildə Rusiyanın Avropa hissəsində baş vermiş quraqlığın Xəzər Dənizi səviyyəsinə təsiri’, Hidrologiya və Yerşünaslıq 

üzrə Müzakirələr, 8: 7781–7803. 

 

Azərbaycan torpaq karxanalarının vəziyyəti barədə hesabat, BTC/CQBK layihəsi, tikinti fazasının tərkib hissəsi kimi BP-nin adından yerinə yetirilmişdir, Dekabr 2004. 

 

Azərbaycan  İxrac Boru Kəmərləri (2012), Emissiyaların Monitorinqi üzrə  Məlumat Bazası, Mart. 

CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-2 


 

Banks, D. (2001), ‘CQBK boyunca hidrogeoloji vəziyyətin öyrənilməsi: obyektlərdəki iş  və 

mövcud sənədlərin gözdən keçirilməsi’, RSK Environment Ltd-nin vasitəçiliyi ilə BP-yə 

təqdim olunmuş hesabat, May. 

 

Azərbaycan Sosial Təhlil Komissiyası (ASTK) 2010. Dördüncü İllik Hesabat, iyul, 2010 [İnternet variantı]: 

www.bp.com/caspian

 . 

 

Azərbaycan Strateji İcra Bölümü – Xəzər Regionu (BTC/CQBK) Boru Kəməri Zonaları üzrə sənəd UNIF-ENG-REP-027 Red C2, 2010. 

 

Babazadə, O. B., Babazadə, N. O., Griesser, L. və Romanov, B. (2008) ‘Dinamil proqnoz və seysmik proseslərin monitorinqi – neft və qaz boru kəmərləri üçün riskin azaltmağın mümkün 

həlli yollarından biri’, Seysmik rayonlarda tikinti texnikası üzrə 14-cü Beynəlxalq Konfrans. 

 

Balabanova D, Roberts B, Richardson E, Haerpfer C, McKee M. 2012. Keçmiş sovet ittifaqında səhiyyə sahəsində islahat: keçid mərhələsi xaricində. Health Serv Res. 47(2):840-

64. 


 

Barrett D, və başqaları, 2008. Rejimin təkrar yoxlanması: narkotik maddələr üzrə beynəlxalq 

siyasətə insan hüquqlarına  əsaslanan yanaşma zərurəti (London: The Beckley Foundation 

Drug Policy Programme, 2008). 

 

Bradley J, Mursagülova N, Nosa M, Searing H. 2007. Azərbaycanda hamiləliyin qarşısını alan müasir vasitələrin təchizi və bu vasitələrdən istifadəyə tələbat. Eur J Contracept Reprod 

Health Care. 12(2):175-83. 

 

Birdlife International (Quşların həyat davamiyyəti) (2012) ‘Növlərin məlumat vərəqəsi: Francolinus francolinus’

http://www.birdlife.org

  səhifəsində tapmaq olar (2012-ci lin may 

ayından istifadə olunur). 

 

BP (2005) İnsanların təhlükəsizliyi və  İnsan Hüquqları haqqında könüllü prinsiplərə dair göstəriş qeydlərinə burada baxmaq olar: 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/BP_

Human_Rights_2005.pdf

 

 BP (2008a) Qrupun əsas məsələləri də daxil olmaqla Əməliyyatların ƏİS Elementləri, Hissə 

2 (GFD 0.0-0002) V2, noyabr 

 

BP (2008b) İnsanların təhlükəsizliyi və  İnsan Hüquqlarına dair könüllü prinsiplər. Tətbiq edilmə göstərişləri 

 

BP (2010) BP-in Azərbaycanda fəaliyyət davamlılığı barədə hesabat.  

BP (2011a) Azərbaycan Strateji İcra Bölümünün (AzSİB) Neft və qaz istehsalçılarının (NQİ) 

2006-2009-cu illər hesabatı ilə müqayisədə hava emissiya fəaliyyətinin təhlili. 

 

BP (2011b) BP Azərbaycan  şirkəti tərəfindən həyata keçirilən mövcud BTC/CQBK/QİBK obyektlərinin təyinində səs-küyün monitorinqi 

 

BP-nin Xəzər regionunda Sağlamlıq,  Əməyin Təhlükəsizliyi və  Ətraf Mühit (SƏTƏM) siyasətinə burada baxmaq olar (tarixi qeyd olunmamış): 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/bp_caspian/bp_caspian_en/STAGING/local_asset

s/downloads_pdfs/h/AZSPU_HSSE_Policy.pdf

 

 BP-nin Davranış Kodeksinə (tarixi qeyd olunmamış) aşağıdakı ünvanda baxmaq 

mümkündür: 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9003494&contentId=7006600

 

 CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-3 


 

BP-nin (tarixi qeyd olunmamış) BTC/CQBK-nə  təcrid sahəsində eroziya vəziyyəti barədə 

qeydiyyatı. 

 

BP (tarixi qeyd olunmamış), GDP 3.1-0001 Risklərin qiymətləndirilməsi, prioritetlər üzrə seçilməsi və idarə olunması. 

 

BP (tarixi qeyd olunmamış), GDP 3.6-0001 Yeni giriş layihələri üçün ətraf mühit və sosial tələblər, Başlıca layihələr, Beynəlxalq qorunan ərazi layihələri və Qazanc üzrə danışıqlar.  

 

BP (tarixi qeyd olunmamış), GRP 7.1-0001 Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM) qaydalarına hüquqi və tənzimləyici riayət olunması. 

 

BP (tarixi qeyd olunmamış), GRP-3.6-0001 Layihələr üçün Sosial və ətraf mühit tövsiyələri.   

BP (tarixi qeyd olunmamış), “Hazırda haradayıq”, bu ünvanda: 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/W/w

hat_we_stand_for.pdf

  

 

2010 və 2011-ci illər üçün BP-nin Azərbaycandakı  əməliyyatları ilə bağlı sosial-məişət mövzusunda şikayətlərin qeydiyyat jurnalı (tarixi qeyd olunmamış), CQBK/BTC üçün ayrılmış 

iş sahəsinə aid yerli şikayətlərin qeydə alınması üçün istifadə olunmuşdur. 

 

Brown, J. 2002, ‘Karbohidrogen boru kəmərləri ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsi’, QRA Doc No. 410099/00/L/SA/RP/005 Red. D1 

 

BSI Britaniya Standartları (2009) Tikinti sahələrində  və açıq sahələrdə  səs-küylə mübarizə və vibrasiyanın tənzimlənməsi qaydaları. Səs-küy. BS 5228-1:2009, BSI 

 

BSI Britaniya Standartları (2009) Tikinti sahələrində  və açıq sahələrdə  səs-küylə mübarizə və vibrasiyanın tənzimlənməsi qaydaları. Səs-küy. BS 5228-2:2009, BSI 

 

BTC Layihəsi üzrə Kreditor Qrupu (2010), Maliyyə aspektlərinin yekunlaşdırılmasından sonra müstəqil məsləhəyçi ekoloqun (IEC) hesabatı – BTC Boru Kəməri Layihəsi,  İş 

sahəsinə on ikinci səfər, iyul. 

 

CB&I (2011a) ‘Əsas su axını keçidlərinin yoxlanması – Xarici diametri 42”-dən 56”-ə qədər olan boru hissəsində dəyişikliyin müəyyən edilməsi’ (sənədin nömrəsi CB-MX00ZZ-PL-REP-

1001-000). 

 

CB&I (2011b) ‘SCPX (Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi) Layihəsi üzrə torpağın eroziyasının öyrənilməsinə dair hesabat’ (Sənədin nömrəsi SCPX03-MS00-PL-RP-

00012). 


 

CEL (2001a), ‘Dəniz çöküntülərinin qranulometrik tərkibinin analizi üçün standart əməliyyat 

proseduru’, Xəzər Ekoloji Laboratoriyasının Daxili Sənədi SP202. 

 

CEL (2001b), ‘Dəniz çöküntülərinin karbonat və üzvi analizi üçün standart əməliyyat proseduru’, Xəzər Ekoloji Laboratoriyasının Daxili Sənədi SP203. 

 

CENN (1996) Azərbaycanda  Ətraf Mühitə  Təsirin Qiymətləndirilməsinin (ƏMTQ) Effektivliyinin Müəyyən Edilməsi, Niderland Təsirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Komissiyası  

 

Xəstəliklə Mübarizə  və  Xəstəliyin Profilaktikası  Mərkəzi (CDC). 2003. Şərqi Avropanın və Avrasiyanın Müqayisəli Araşdırılması,  Şərqi Avropada və Avrasiyada Reproduktiv, Ana və 

Uşaq Sağlamlığı: Müqayisəli hesabat, CDC, Atlanta, GA. 

 

 


CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-4 


 

Çobanov RE, Salehov AA, Iarotskiĭ LS, Əliyeva TI, Həsənov DKh. 1992. Azərbaycan 

ərazisinin hidatid exinokokkoz xəstəliyinə görə rayonlara bölünməsi, Med Parazitol (Mosk). 

(2):7-9. 

 

Clark DV, İsmayılov A, Baxışova S, Hacıyev H, Nuriyev T, Pirəliyev S, Bağırov S, Aslanova A, Qasımov M, Hepburn MJ. 2011. Azərbaycanın kənd yerlərində yoluxucu xəstəlik 

sindromları zamanı tibbi xidmətlərdən kifayət qədər istifadə olunmaması: eyni vaxtda 

başverən çarpaz araşdırma. BMC Health Serv Res. 11:32. 

 

Climate-charts.com (tarixi qeyd olunmamış), İqlim, Qlobal İstiləşmə və Gündüz Vaxtına aid Diaqramlar və 

Məlumatlar, Azərbaycan, 

http://www.climate-

charts.com/Locations/a/AJ37735.php

 saytında tapmaq olar (April 2012 tarixindən istifadə 

olunur). 

 

Cozac D, Elliott R. 2011. Mərkəzi Asiyada və Azərbaycanda narkotik maddələrdən istifadə edənlərdə  və  məhbuslarda  İİV-in qarşısının alınması, müalicəsi və onların qayğısına 

qalınmasına dair qanunvericilik və siyasətlərin analizi. HIV AIDS Siyasəti üzrə Qanun, Red. 

15(2):15-14. 

 

Azərbaycan Konstitusiyası (1995, düzəliş edilmiş 2002), http://azerbaijan.az/_GeneralInfo/_Constitution/_constitution_e.html

 saytında tapmaq olar. 

 

Nəqliyyat Departamenti (2007) Nəqliyyatın Qiymətləndirilməsi üzrə  Təlimat,  Baş Nazir Müavininin Ofisi 

 

Domenico, P. A. və Schwartz, F. W. (1990), Hidrofizika və hidrokimya (Chichester: Wiley).  

Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə  Səlahiyyətli Təşkilat. 2002. Taxta isidicilər, açıq alovlar və 

havanın keyfiyyəti. 851 EPA Victoria nəşri. 

 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Birləşmiş Krallıq (2010), İnkişafın  İdarə Olunması: Havanın Keyfiyyətinin Planlaşdırılması (2010). Baş Nazir Müavininin Ofisi. 

 

ERM (2000), Ekoloji Resurslardan Səmərəli  İstifadə Olunması Bölməsi (ERM) tərəfindən BP-nin adından yerinə yetirilən QİBK-nin kəşfiyyat məqsədli ilkin öyrənilməsi ERM), BP üçün 

hazırlanan nəşr olunmamış hesabat, Avqust/sentyabr. 

 

ESO (2012), Zəlzələlərə dair məlumat bazası, May 2012 tarixindən istifadə olunur.  

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (tarixi qeyd olunmamış), Ekoloji və Sosial Siyasət və 

Fəaliyyət Tələbləri (müvafiq olaraq PR1, PR6 & PR8). 

 

Avropa Komissiyası (tarixi qeyd olunmamış), Ətraf Mühit üzrə Baş İdarə http://www.egig.eu 

 

Eyyubov, A. (1993), Azərbaycanın Aqroiqlim Atlası (Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası). 

 

Fitzgerald C, Aguilar-Villalobos M, Eppler AR, Dorner SC, Rathbun SL, Naeher LP. 2012. Perunun Santyaqo-de-Çuko əyalətində  təkmilləşdirilmiş iki mətbəx sobasının istifadəyə 

verilmənin effektivliyinin sınağı. Sci Total Environ. 420:54-64. 

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (ƏKTT) 2008. ƏKTT- nin Su və Kənd Təsərrüfatı üzrə İnformasiya Sistemi [İnternet variantı]: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/azerbaijan/index.stm.

 

 

Fookes, P. G. and Bettess, R. (2000), Mövcud və gələcək marşrutların əsas boru xətti çay keçidlərində geoloji təhlükələrin qiymətləndirilməsi və Azərbaycan 

ərazisinin 

qiymətləndirilməsi üçün yerüstü yoxlamaya dair ilkin/nəzəri araşdırmaların aparılması 

məqsədi ilə Azərbaycana işçi səfər, BP-yə hesabat, 6 sentyabr 2000 (layihə 1). CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-5 


 

 

Həsənzadə GB, Safianova VM, Tağızadə TA, Ağayev A, Hacıbəyova EA, Savina MA, Əliyeva XX, Yemelyanova LP, Şalmiyev GB, Fərəməzov AZ. 1990. Azərbaycan SSR, 

Göyçayda südəmər uşaqlarda Leyşmaniya nəticəsində yaranan dəri leyşmaniozu 

xəstəliyinin yayılması. Med Parazitol (Mosk). (2):41-5. 

 

Geist, H. J və Lambin, E. F. (2004), Səhralaşmanın dinamik ümumi nümunəsi, BioScience, 54(9), səh. 817-829. 

 

Gərayzadə, A. C., Babayeva K, Məməfova A., Sarıyev A. və Cəfərov A. (2010) Xəzər dənizi ətrafında 20-ci əsrdə torpaq-atmosfer sisteminin temperatur rejimində yerli dəyişikliklər 

haqqında, Torpaqşünaslıq üzrə 19-cu Ümumdünya Qurultayı, Dəyişən dünya üçün torpaq 

həlləri, 1 - 6 avqust 2010-cu il, Brisban, Avstraliya. 

 

Gibb (2001), Şah Dəniz, neftin emalı, saxlanması və daşınması üzrə geotexniki araşdırmalar – Azərbaycan. Şərhedici hesabat: Hissə A Torpaq Şəraiti barədə xülasə, Hissə B Mühəndis-

Texniki İşlərə dair xülasəsi. Gibb Ltd şirkəti tərəfindən BP Exploration (Şah Dəniz Ltd.) şirkəti 

üçün hazırlanmışdır, Müqavilə No. C-00-BPSD-22780, Redaksiya 1, Oktyabr 2001. 

 

Golder Associates (2000), CONSIM v.1.05. Çirklənmənin qrunt sularına təsiri: Monte Carlo metodu ilə simulyasiya, İngiltərə  və Velsin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyi üçün işlənib 

hazırlanmış proqram vasitəsi. 

 

Gorgadze, G. (2004), ‘Cənubi Qafqazda adi su samuru’, IUCN Otter Spec. Group Bull.21(1): 19–23. 

 

Gouveia SA, Bremnar HM, Novaes. 2004. Sao Pauloda atmosfer havasının çirklənməsi və doğum zamanı bədən kütləsi arasında əlaqə, Brazil J Epidemiol Community Health. 58:11–

17. 


 

Gustafson, J. B. (1998), ‘Risk faktoruna əsaslanan düzəliş  tədbiri nəzərə alınmaqla təbii 

zəifləmə’,  Torpağın və Qrunt Sularının Neft Məhsulları ilə Çirklənməsi üzrə 1-ci Şimal 

Konfransı, Kopenhagen, 11–12 iyun, NordSoil/Nordic Network for Ground Remediation. 

 

Həbibov NN. 2010. Azərbaycanda doğuşa qədər olan nəzarətin sosial-iqtisadi faktorları barədə: islahatlar üzrə  dəlillər və iqtisadi siyasətin nəticələri. Səhiyyə sahəsində iqtisadi 

siyasət barədə qanun, 19:1-29. 

 

Həbibov NN, Əfəndi EN. 2011. Keçid mərhələsində olan ölkələrdə öz-özünə  tənzimlənən səhiyyə  və ictimai kapital: Ermənistanda, Azərbaycanda və Gürcüstanda müqayisəli 

araşdırmaların çoxsəviyyəli analizi. 

 

Holley C, Axundov O, Nolte E. 2004. Keçid mərhələsində tibbi xidmət sistemləri: Azərbaycan. Kopenhagen, ÜST-ün Avropa üzrə Regional Ofisi, Səhiyyə Sistemlərinə  və 

Siyasətlərinə Avropa Müşahidə Mərkəzi adından.  

 

Hadıyev, Y.C. (1996), ‘Zaqafqaziyada gələcək iqlim dəyişikliklərinin hesablanmasında atmosfer havasının sirkulyasiyasındakı dəyişmələrin hesablanması’, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, Bakı, Azərbaycan, 21 səh. (Rus dilində,  İngilis və Azərbaycan dilində  qısa 

xülasə ilə). 

 

Azərbaycan Respublikası hökuməti və CQBK İştirakçıları arasında tranzit əraziyə malik ölkə 

hökuməti sazişi. 

 

 

İnsan Hüquqlarının Qorunması. 2005. Məlumat sənədi: Azərbaycan və Avropa Qonşuluq Siyasəti (15 iyun 2005) [Online]: http;//hrw.or^backgrounder/eca/azerbaijan0605. 

 

İbrahimov F, İbrahimova A, Kehler J, Richardson E. 2010. Azərbaycan: səhiyyə sisteminin gözdən keçirilməsi. Səhiyyə Sisteminə Keçid 12(3):1-115. 

CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-6 


 

 

Beynəlxalq Enerji Agentliyi (BEA) (2011), http://www.iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=GE

 

 IFC (Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası) (1998) ‘İctimai Məsləhətləşmələr və İnformasiyanın 

Açıqlanması Planının Hazırlanması üzrə  Təlimat’,  Ətraf Mühitə  və Sosial Sahəyə  Təsirin 

Qiymətləndirilməsi Proseduru üzrə Təlimat F. 

 

IFC (Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası) (2006) ‘Təcrübədə Qazanılmış Dərslər: Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Boru Kəməri Layihəsi’, Nömrə 2. Vaşinqton, KƏ: IFC. 

 

IFC (Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası), 2008, Qabaqcıl Təcrübəyə Dair Sənədlər, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

[İnternet variantı]: 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_GoodPractice

 

 İqlim Dəyişikliyi barədə Azərbaycan Respublikasının İlkin Milli Əlaqələr, Faza 2, Azərbaycan 

İqtisadiyyatının Prioritet Sektorlarında  İqlim Dəyişikliyi ilə  Əlaqədar  İmkanların 

Gücləndirilməsi Tədbirləri, 2001. 

 

İqlim Dəyişiklikləri üzrə Hökümətlərarası Ekspertlər Qrupu (IPCC) (2007), İqlim Dəyişikliyi 2007 – Fizikanın Əsasları. I İşçi Qrupunun IPCC-nin Dördüncü Qiymətləndirmə Hesabatının 

Hazırlanmasında İştirakı. 

 

Neft Sənayesi Nümayəndələrinin  Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyası (IPIECA). 2005. Neft və qaz sənayesində sağlamlığa təsirin qiymətləndirilməsinə dair 

təlimat. Neft Sənayesi Nümayəndələrinin  Ətraf Mühitin Mühafizəsinə dair Beynəlxalq 

Assosiasiyası [İnternet variantı]: 

http://www.ipieca.org

  

 

IOM (Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı) (2012),Website : http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/780 

 

IUSS(Kompleks Sualtı Müşahidə Sistemi) İşçi Qrupu (2006), WRB(Su Resursları  İdarəsi), Torpaq resurslarının dünya istinad bazası, 2-ci nəşr. Dünya torpaq resursları barədə hesabat 

No. 103, FAO, Roma. 

 

Qaşqay, R and Əliyev, F. Ş. (1996), ‘Azərbaycanda Qərb ixrac boru kəməri ƏMTQ. Əlavə AII4 “Hidrologiya”, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti üçün hazırlanmış hesabat. 

 

Katsaga A, Kehler J (2008). Hesabat: Səhiyyə sisteminə aid göstəricilərin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə məlumatların keyfiyyətinin müəyyən edilməsi üçün ÜST missiyası. Bakı, ÜST-ün 

Avropa üzrə Regional Ofisi. 

 

Xələfli XN. 2009. [Bakı  əhalisi arasında bağırsaq qurdlarının epidemioloji xüsusiyyətləri]. Georgian Med News (Gürcüstanın Tibbi Xəbərləri). (168):84-8. 

 

Kostianoy, A. G. və Lebedev, S. A. (2006), Xəzər dənizinin peyk altimetriyası 

Küçükarslan N, Savaş Öz B, Demirkilic U,Tatar H. 2005. Simptomsuz kardial exinokok 

kistası halı. Torakal və ürək-damar cərrahiyyəsi barədə internet jurnal. 

 

Kvitsinadze L, Tvildiani D, Pkhakadze G. 2010. Cənubi Qafqazda HIV/AIDS (İİV/QİÇS) yayılması. Georgian Med News. (189):26-36. 

 

Landşaft  İnstitutu və  Ətraf Mühitin Mühafizəsi Sahəsində  Fəaliyyətlərin  İdarə Olunması  və Qiymətləndirilməsi  İnstitutu (2002), Landşaft və Vizual Təsirin Qiymətləndirilməsi üzrə 

Təlimatlar (İkinci nəşr). 

 

Langguth, H. R. və Voigt, R. H. (1980), Hydrogeologische Metoden (Springer Verlag).  

CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-7 


 

Lawler, D. M., Sljivic, S. və Caplat, M. (1996), ‘Birmingem Hava Limanı Birləşdirici Boru 

Kəmərinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi’, Gerrard, A.J.G., və Slater, T.R.S. (eds) 

Şəhər Ərazisinin  İdarə Olunması: Birmingem və onun regionu, Elmi  İclasın Tezləşdirilməsi 

üzrə Britaniya Assosiasiyası üçün hazırlanmış cild (Studley: Brewin Books), 75–89. 

 

Leopold, L. B., Wolman, M. G. və Miller, P. (1964), Geomorfologiyada Alluvial Proseslər (W.H. Freeman and Company). 

 

Li Z, Sjodin A, Romanoff LC, və başqaları. 2011. Peruda yarımdövrlü aromatik karbohidrogen metabolitlərində sidiyin bioloji monitorinqi yolu ilə, hava isidicilərinin istifadəyə 

verilməsi layihələri ilə  əlaqədar olaraq yaşayış binaları daxilində havanın çirklənməsinə 

məruz qalma təsirinin qiymətləndirilməsi. Environ Int. 37 (7):1157–1163. 

 

Magadi MA, Madise NJ, Rodrigues RN, 2000. Keniyada doğuma qədər olan nəzarətin təkrarlanması və vaxtının təyin edilməsi: müxtəlif icmalara aid qadınlar arasındakı fərqlərin 

izahı, Social Science and Medicine 51(4): 551–561. 

 

Məmmədov, Dr R. (1996), QİBK dəhlizi boyunca çirklənmə barədə  ədəbiyyat xülasəsi, “Nafta” Elmi Mərkəzi, Geologiya İnstitutu, Dekabr.  

 

Məmmədov, G. Ş., və Yaqubov, G. Ş., (1996), Qərb Boru Kəməri Marşrutu boyunca torpaq örtüyü barədə  nəşrlərin gözdən keçirilməsi, ABƏŞ üçün hazırlanmış  nəşr olunmayan 

hesabat. 

 

McCracken P, Smith KR, Diaz A, Mittleman MA, Schwartz J. 2007. Qvatemala qadınları arasında qan təzyiqinin aşağı düşməsinə səbəb olan ağac tüstüsünün uzunmüddətli təsirini 

azaltmaq üçün tüstü borulu hava isidicilərin istifadəyə verilməsi, Ekoloji Təbabət 

Perspektivləri. 115 (7):996–1001. 

 

Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (2011), Azərbaycanda mineralların hasilatı (Xəritə).  

 

Azərbaycan Ekologiya və  Təbii Sərvətlər Nazirliyi (2011), Azərbaycanın Topoqrafiyası (Xəritə). 

 

Azərbaycan Ekologiya və  Təbii Sərvətlər Nazirliyi (2011), Azərbaycan Respublikasının Çayları, Gölləri və Hövzələri, 

http://www.eco.gov.az/en/hid-chay-gol-suanbar.php

, Sentyabr 

ayından istifadə olunur. 

 

Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə Nazirliyi, İctimai Səhiyyə  və  İslahatlar Mərkəzi. 2011. Azərbaycanda Xroniki Qeyri-Yoluxucu Xəstəliklərə aid Risk Faktorlarının Ölkə Miqyasında 

Öyrənilməsi, Yekun Hesabat.  

 

Misund, A. and Banks, D. (1993), Geologiske og hydrogeologiske bakgrunnsdata fra Øvre Romerike, innsamlet av Norges geologiske undersøkelse i perioden 1966-92. Norges 

geologiske undersøkelse Rapport 93.016, 234 pp. Trondheim, Norveç. 

 

Moutou F, Dufour B, İvanov Y. 2001. Gürcüstandan, Ermənistandan və Azərbaycandan Rusiyaya və Avropaya ayaq və  ağız xəstəliklərinin keçməsi riskinin keyfiyyət baxımından 

qiymətləndirilməsi. Rev Sci Tech. 20(3):723-30. 

 

Musayev, A. A. və  Pənahov, A. M. (1971), Kirovabad-Qazax massivinin qrunt suları  və istifadə olunması üzrə perspektivlər (Azərbaycan dilində, Rus dilində xülasəsi ilə). 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Geologiya İnstitutu, “ELM” nəşriyyatı. Bakı. 

 

Nalivkin (1960), ‘SSRİ-nin geologiyası. Qısa Məlumat’,  Yerşünaslığa aid Beynəlxalq Monoqrafiyalar Silsiləsi, Cild 8, Pergamon Press. 

 


CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-8 


 

Nalivkin, D. V., Yarkin, V. I. Və başqaları. (1976), Geologicheskaya karta Kavkaza, Mashtav 

1:500.000 (Qafqazın geoloji xəritəsi, Miqyas 1:500,000). SSRİ Geologiya Nazirliyi. 

 

Milli Çaylar Təşkilatı (1992), 'Çay yolları üzrə araşdırmalar: Üsullar və Prosedurlar'. Təbiətin Mühafizəsi üzrə Texniki Təlimat kitabçası № 1, MÇT Bristol. 

 

Yeni obyektlər (2012). Azərbaycan CQBKG Layihəsi üzrə Sağlamlığa Təsirin Qiymətləndirilməsi Sənədinin Layihəsi. 2012. 

 

Norveç Meteoroloji İnstitutu (2011), Əsas çirkləndirici maddələrlə (Kükürd, Azot, Ozon və Bərk Hissəciklər), Azərbaycan, İyul. 

 

Ouagrham-Gormley SB, Melikişvili A, Zilinskas RA. 2008. Yeni müstəqillik  əldə edilmiş ölkələrdə taun əleyhinə sistem, 1992 və sonra: Mərkəzi Asiyada və Qafqazda nüvə silahının 

yayılması risklərinin və ictimai səhiyyənin genişləndirilməsi imkanının qiymətləndirilməsi. 

Nüvə silahlarının yayılmamasına dair araşdırmalar üzrə James Martin Mərkəzi, Monterey 

Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu, Monterrey, Kaliforniya, ABŞ. 

 

Parker, I. D. (2001), Bakı-Tbilisi-Ceyhan xam neft boru kəməri layihəsinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi (texniki layihə) tələblərinin siyahısı. BP, 2/02/01. 

 

Peto R, və başqaları. 1994. İnkişaf etmiş ölkələrdə siqaret çəkmə  nəticəsində ölüm həddi, 1950-2000: Vətəndaş  vəziyyəti aktlarının statistikasından  əldə olunan vasitəli 

qiymətləndirmələr. Oksford tibbi nəşrləri. Oksford: Oksford Universitetinin nəşriyyatı. 

 

Rani M, Bonu S, Harvey S, 2008. Hindistanda doğuma qədər olan nəzarət işinin keyfiyyətindəki fərq, Tibbi Xidmətin Keyfiyyəti ilə bağlı Beynəlxalq Jurnal 20(1): 62–71. 

 

Ratcliffe, D. (1977) Təbiətin Mühafizəsi üzrə İcmal, Kembric Universitetinin Nəşriyyatı  

Reid, S. M. və Anderson, P. G. (1998), ‘Birlləşmiş Ştatlarda su axınlarında tikinti fəaliyyətləri 

ilə əlaqədar asılı vəziyyətdə olan çöküntülər və suların bulanıqlığı ilə bağlı məhdudiyyətlər: 

Bioloji uyğunluğun qiymətləndirilməsi’,  Beynəlxalq Boru Kəməri Konfransının  İşi,  Amerika 

Mühəndis-Mexaniklər Cəmiyyəti, Kalqari, Allberta, 10-14 iyun, səh. 1035-1040. 

 

Rehfuess E. 2006. Həyat üçün yanacaq: təsərrüfat üçün enerji və sağlamlıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Cenevrə. 

 

Reid, S. M., Stoklosar, S., Metikosh, S. və Evans, J. (2002), ‘Çöküntülərin alabalıq axınlarına təsirlərini azaltmaq üçün təcrid edilmiş boru kəməri keçidi vasitələrinin effektivliyi’, Water 

Qual. Res. J. Canada, 37(2): 473–488. 

 

Seysmik rejimə antropogen təsirlər barədə hesabat (1995)  

Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (2010) Su 

İstifadəçiləri Assosiasiyasının İnkişafına Dəstək Layihəsi, Dünya Bankından əldə etmək olar, 

aşağıdakı veb-saytdan istifadə mümkündür:  

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=

523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000

333038_20110201001906&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679

 (2011-ci ilin 

sentyabr ayından istifadə olunur).  

 

Rese A, Balabanova D, Danişevski K, McKee M, Sheaff R. 2005. Ümumi təcrübənin Rusiyada tətbiqi: İlkin mərhələlərdən kənara çıxma. Britaniya Tibb Jurnalı 331 (7510): 204–

7. 


 

RSK (2001) BP adından RSK Environment Ltd tərəfindən yerinə yetirilmiş boru yığınları və 

inşaat düşərgəsi yerlərinin çirklənməsi ilə bağlı araşdırma, Sentyabr.  


CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-9 


 

 

RSK (2002) BTC və CQBK üzrə ƏMSSTQlər.  

RSK (2012), SCPX Georgia, İlkin ekoloji və sosial vəziyyət barədə hesabat, nəşr olunmamış, 

May. 

 

Say L, Raine R. 2007. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə anaların sağlamlığının mühafizəsi xidmətlərindən istifadə olunmasındakı uyğunsuzluqların sistematik gözdən keçirilməsi: 

problemin miqyasının və  məsələnin vacibliyinin öyrənilməsi. Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının bülleteni 85: 812–819. 

 

Seysmik yoxlama barədə hesabat (2000).  

Selivanov, A.O. (1996), ‘Xəzər Dənizində çöküntü səviyyələrində  və sahilyanı eroziya 

vəziyyətində mövcud dəyişikliklər’, in Walling, D.E., və Webb, B.W. (Eds), Eroziya və bərk 

axınlar: Qlobal və regional perspekivlr, Beynəlxalq Hidroloji Elmlər Assosiasiyası, Hesabatlar 

Bukleti, 90-92.  

 

Şükürov, E. Əskərov, F və Zaytsev, Y, (2008). Azərbaycanın səhra və yarımsəhra bitkilərinin bioloji müxtəlifliyi. Bakı, ISBN:9952-426-65-8 

 

Simkhada B, van Teijingen E, Porter M, Simkhada P, 2008. İnkişaf etmiş ölkələrdə doğuma qədərki xidmətin istifadəsinə  təsir göstərən amillər:  ədəbiyyatın sistematik şərhi. Xəstələrə 

Yüksək Qayğı üzrə jurnal, 61(3): 244–260. 

 

Smith KR, Mehta S, Maeusezahl-Feuz M. 2004. Bərk məişət yanacağının istifadəsi nəticəsində yaşayış binalarının havasının çirklənməsi. M. Ezzati, A.D. Lopez, A. Rodgers, 

C.J.L. Murray (Eds.), sağlamlıq üçün risklərin kəmiyyət göstəricilərinin müqayisəli  şəkildə 

müəyyən edilməsi: müəyyən edilmiş  əsas risk faktorlarına aid olan xəstəliklərin qlobal və 

regional təsiri, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Cenevrə (2004), səh. 1435-1493.  

 

Azərbaycan torpaqları (Xəritə) (1991).  

Dövlət Geologiya Komitəsi (1992), Kəşfiyyat quyuları (nasosla vurma testlərinin nəticələri, 

geoloji qeydiyyat jurnalları), xəritələr və seksiyalar. 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi və Macro International. 2008. Azərbaycan demoqrafik və tibbi araşdırma 2006. Bakı, Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsi, USAID və UNICEF.  

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. 2011. Demoqrafik göstəricilər. [İnternet variantı]: 

http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/index.shtml

 

 

Sule H, və başqaları. 2008. Azərbaycanda fövqəladə tibbi xidmətin vəziyyəti. Fövqəladə tibbi xidmət üzrə beynəlxalq jurnal, 1(1):3–9. 

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi 

İnkişaf Nazirliyinin veb-saytı (2012), 

(

http://www.economy.gov.az/eng/). 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi (2012-ci ildən istifadə olunur), (

http://www.azstat.org

). 

 

UNECE (BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası) (2007), Bizim sular: sərhədlər boyunca birləşən qollar. Sərhədlərarası çayların, göllərin və qrunt sularının ilkin qiymətləndirilməsi, 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.htm

, 2012-ci ilin may ayından istifadə 

olunur. 


 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Fondu (UNICEF). 2004. Dünya Uşaqlarının Vəziyyəti. Nyu 

York.  


CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-10 


 

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Fondu (UNICEF). 2000. Azərbaycan Çoxsaylı Göstəricilərlə Klaster Sorğusu 2000. Bakı. 2000.  

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı  Uşaq Fondu (UNICEF). 2012. Azərbaycana aid Statistik Məlumatlar. [İnternet variantı]: 

 http://www.unicef.org/infobycountry/azerbaijan_statistics.html 

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı  Ətraf Mühit Proqramı (UNEP)/GRID-Arendal. 2005. Azərbaycanın ətraf mühitinin vəziyyəti. 

www.grida.no

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İİV/QİÇS üzrə Birləşmiş Proqramı (UNAIDS). 2011. [İnternet variantı]: 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/tools/aidsinfo/countryfactsheets/index.html?OAs=OA2

,OA1&country_id=ASIAZE

 

 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (2010), Təsərrüfat Sektoru üzrə Ölkənin Başlıca Xüsusiyyətləri 

(Nyu York və Cenevrə: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) 

 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/cp.azerbaijan.e.pdf) 

 

İnsan Haqları üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bəyanatı.  

BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (2010), Ekoloji Göstəricilərin Gözdən Keçirilməsi: 

Azərbaycan. 

 

UNODC (BMT-nin Narkotik və Cinayətkarlıqla Mübarizə  İdarəsi) və Dünya Bankı. 2007. Mərkəzi Asiya: Qırğızıstan Respublikası, Tacikistan və Özbəkistan – Narkotik maddələrdən 

istifadə və İİV/QİÇS üzrə Regional Araşdırma. Regional Xülasə səh. 16. 

 

Birləşmiş  Ştatların Geoloji Araşdırmalar Mərkəzi (USGS) (2012), Zəlzələlər üzrə Milli İnformasiya Mərkəzi, 2012-ci ilin may ayından istifadə olunur. 

 

URS/Dames & Moore (2000), Obyektdəki Müşahidələr barədə Hesabat: Ekoloji məhdudiyyətlər, BP Amoco (Caspian Sea) Ltd.-yə hesabat, 25 sentyabr. 

 

ABŞ (1997), Vahid Tikinti Norma və Qaydaları, Cild 2. Bina və Konstruksiyaların Texniki Layihələndirilməsi. 

 

Usher, M.B. (1986) Heyvanlar Aləminin Mühafizəsinin Qiymətləndirilməsi, Çapman və Hall, London. 

 

Vatankha SS. 2011. Azərbaycan Respublikasının iri şəhərlərində yaşayan qadınlarda süd vəzisinin xərçənginin epidemioloji göstəriciləri. Georgian Med News. (191):18-22. 

 

Ward, D (2009). Səhraların biologiyası. Oxford University Press Inc, Nyu York 

Williams CJ, Lobanov A, Pebody RG. 2009. ÜST Avropa regionunda rotavirus infeksiyası ilə 

əlaqədar 4 ölüm faizi və  xəstəxanaya daxil olan insanların sayı. Epidemioloji infeksiya. 

137(5):607-16.  

Dünya Bankı. 2005. Azərbaycan Səhiyyə Sektorunun Yoxlanması üzrə Qeydlər (iki cilddə), 

Cild I: Əsas Hesabat, Vaşinqton, DC(Kolumbiya Dairəsi): Dünya Bankı. 

 

WolframAlpha (tarixi qeyd olunmamış), “Azərbaycanda zəlzələlər”, http://www.wolframalpha.com/input/?i=earthquakes+in+azerbaijan

,  2012-ci ilin may ayından 

istifadə olunur. 

 

Wolfson, Z. və Daniell, Z. (1995), ‘Azərbaycan’, in Pryde, P.R. (Ed.), Keçmiş Sovet Respublikalarında ekoloji resurslar və  məhdudiyyətlər (Boulder, CO: Westview Press), 

235-250. CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-11 


 

 

Dünya Bankı (2008), Dünya Bankı Qrupunun Azərbaycan üçün ölkə üzrə əməkdaşlıq strategiyası: Mİ11–Mİ14 (Vaşinqton, KƏ: Dünya Bankı), 

http://siteresources.worldbank.org/AZERBAIJANEXTN/Resources/301913-

1240322367644/6043695-1286995766829/7474932-1287411211104/full_report.pdf

 

 Dünya Bankı (2009), Azərbaycan üzrə iqtisadi memorandum. Hesabat No: 443 65-AZ 

(Vaşinqton, KƏ: Dünya Bankı), 

http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/01/07/00

0333037_20100107230943/Rendered/PDF/443650ESW0AZ0P1IC0Disclosed01161101.pdf

 

 

Dünya Bankı (2010), Azərbaycanda yaşayış  şəraitinin qiymətləndirilməsi barədə hesabat No: 52801- AZ (Vaşinqton, KƏ: Dünya Bankı), 

http://ddp-

ext.worldbank.org/EdStats/AZEstu10.pdf

 

 Dünya Bankı. 2010. Beynəlxalq inkişaf göstəriciləri, DC: World Bank [İnternet variantı]: 

http://data.worldbank.org/indicator

 

Dünya bankı (2012) İqlim dəyişikliyi barədə məlumat portalı, Azərbaycan üçün orta aylıq yağıntı norması və temperatur, 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&This

Region=Asia&ThisCcode=AZE#

, 2012-ci ilin may ayından istifadə olunur . 

 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Avropa üzrə Regional Ofis. 2005. Daşkənd bəyanatı, ÜST Avropa regionunda “Malyariya ilə mübarizədən onun aradan qaldırılmasına keçid”. 

Kopenhagen, ÜST-ün Avropa üzrə Regional Ofisi. 

 

Ümumdünya Səhiyyə  Təşkilatı (ÜST). 2006. Təcili ölkə üzrə  əməkdaşlıq strategiyası [İnternet 

variantı]: 

http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_aze_en.pdf

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). 2006a. Sağlamlıq vəziyyəti: Ölüm həddi. Beynəlxalq 

Səhiyyə Statistikası, 2006. İsveçrə: ÜST Nəşriyyatı; 2006:22.  

 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). 2006b. Azərbaycanda insanda quş qripi, Fevral-Mart 2006. Həftəlik epidemioloji hesabat, 81(18):183–188. 

 

Ümumdünya Səhiyyə  Təşkilatının (ÜST) Avropa üzrə Regional Ofisi. 2009. Hər kəs üçün sağlamlıq üzrə  məlumat bazası, Avqust 2009 nəşri. Kopenhagen, ÜST-ün Avropa üzrə 

Regional Ofisi. 

 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). 2010. Səhiyyə Sistemləri Keçid Mərhələsində, Cild 12 No. 3 2010 

Azərbaycan Səhiyyə sisteminin icmalı [İnternet variantı]: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/118156/E94132.pdf

  

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). 2011a. Azərbaycan Səhiyyə Profili. [İnternet variantı]: 

http://www.who.int/countries/aze/en/

  

 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). 2011. Peyvəndlə qarşısı alınan xəstəliklər: monitorinq sistemi 2011 beynəlxalq xülasə. [İnternet variantı]: 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tscoveragebycou

ntry.cfm?C=AZE

  

 Ümumdünya Səhiyyə  Təşkilatının (ÜST) Avropa üzrə Regional Ofisi. 2011.Hər kəs üçün 

sağlamlıq üzrə Avropa Məlumat Bazası 

[İnternet variantı]: 

http://www.euro.who.int.offcampus.lib.washington.edu/hfadb

  

 


CQBK Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi 

Son variant 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat   

15-12 


 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST). 2011b. Malyariya barədə Beynəlxalq Hesabat 2011. 

Cenevrə, İsveçrə: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı. [İnternet variantı]: 

http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/en/

  

 

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (ÜMT) (2012), 2011-ci ildə Qlobal İqlim Şəraiti Barədə Məlumat. 

 

UMT, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının Press-konfransı:  İqlimin dəyişməsində  və səhralaşmada qlobal meyl, 

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/prconf_1_en.html, (21 may 2013-cü 

ildən istifadə edilir)

 Yaqubov, A., Əlizadə, A., və Zeynalov, M. (1971), Azərbaycan Respublikasında palçıq 

vulkanlarının atlası

 

Yaqubov, Prof. G. (1996) Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu tərəfindən QİBK dəhlizi boyunca torpaqlar və aqrokimya üzrə ədəbiyyat xülasəsi, Dekabr. 

 

Yaşenko S I, Ələkbərov A B, Fialko E R və Kiselyova T G (1982a), 29/10/82 tarixli (Geologo-gidrogeologicheskii profil' po linii I-I (I-I xətti üzrə geoloji-hidrogeoloji profil)). Azərbaycan 

SSR-nin Geoloji Xidməti. 

 

Yaşenko S I, Ələkbərov A B, Fialko E R və Kiselyova T G (1982b), 15/9/82 tarixli (Geologo-gidrogeologicheskii profil' po linii II-II (II-II xətti üzrə geoloji-hidrogeoloji profil)). Azərbaycan 

SSR-nin Geoloji Xidməti.  

 

Yaşenko S I, Ələkbərov A B, Fialko E R və Manilo L L (1982c), 15/10/82 tarixli (Geologo-gidrogeologicheskie  profilya po liniyam III-III, IV-IV (III-III və IV-IV xətləri üzrə geoloji-

hidrogeoloji profillər)). Azərbaycan SSR-nin Geoloji Xidməti.  

 

Yaşenko S I, Ələkbərov A B, Fialko E R və Yesireva L (1982d). 12/10/82 tarixli (Geologo-gidrogeologicheskii profil' po linii V-V (V-V xətti üzrə geoloji-hidrogeoloji profil)). Azərbaycan 

SSR-nin Geoloji Xidməti. Document Outline

  • Blank Page

Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 125,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə