Choroba AlzheimeraYüklə 445 b.
tarix10.04.2017
ölçüsü445 b.
#13816


Choroba Alzheimera

 • Choroba Alzheimera

 • Choroba Parkinsona (PD)

 • Choroba rozsianych ciałek Lewiego (DLBD)

 • Grupa otępień czołowo-skroniowych (FTD)

 • Stwardnienie boczne zanikowe (ALS)

 • Choroba Huntigtona (HD)

 • Zanik wieloukładowy (MSA)


Otępienie

 • Otępienie

  • Otępienie typu AD
  • Otępienie czołowo-skroniowe
 • Szczególne postacie zaburzeń motorycznych:

  • Zespół parkinsonowski (parkinsonizm)
  • Objawy uszkodzenia motoneuronu (GMN, DMN)
  • Porażenie rzekomoopuszkowe
  • Ataksja (niezborność)


AD 38%

 • AD 38%

 • AD+ naczyniopochodne 29%

 • DLBD 13%

 • FTD 9%

 • Pozostałe (w tym czyste naczyniowe) 11%Zaburzenia pamięci

 • Zaburzenia pamięci

  • Plus przynajmniej jedno z następujacych zaburzeń:
 • Afazja

 • Apraksja

 • Agnozja

 • Zaburzenia funkcji egzekutywnych

 • Zaburznia musza powodować wykonyanie zawodu lub funkcjonowanie społeczne

 • Jeśli nie, można rozpoznać– ŁAGODNE ZABURZENIA KOGNITYWNEPoczątek trudno zauważalny, przebieg postępujący

 • Początek trudno zauważalny, przebieg postępujący

 • Upośledzenie pamięci świeżej

 • Zaburzenia funkcji językowych

 • Nieporadność w obsłudze urządzeń itp..

 • Nierozpoznawanie nawet bliskich osób (forma agnozji) oraz własnej choroby i związanych z nią poznawczych deficytów.

 • Objawy psychotyczne: halucynacje, podejrzenia o bycie okradanym, urojenia obecności róznych osób w mieszkaniu,

 • Depresja (ale nie w daleko zaawansowanej fazie)

 • Zanurzenia behawioralne: agresja, chęć wędrowania, pobudzenie, nietrzymanie moczu • Podstępny początek i stopniowy powolny przebieg

 • Apatia („odrętwienie”), utrata dbałości o wygląd, utrata empatii, zaburzenie „wglądu” (świadomości choroby)

 • Dyzinhibicja

  • - „niewłaściwe” słownictwo i/lub zachowania
 • Nadmierna aktywność oralna (palenie, picie, jedzenie)

 • Zachowania stereotypowe i rytualne, „mental rigidity”

 • Stany depresyjne, lęk, labilność emocji i zaburzenia rozpoznawania emocji u innych („serce z kamienia”).

 • Zaburzenia funkcji „egzekutywnych” (planowania czynności)Hypo/akinezja

 • Hypo/akinezja

 • Sztywność

 • Ruchy mimowolneGMN (kora ruchowa+, zesp piramidowy) -

 • GMN (kora ruchowa+, zesp piramidowy) -

  • Osłabienie siły mięśniowej
  • Spastyczność
  • Wygórowanie odruchów
  • Osłabienie odruchów brzusznych
  • Odruchy patologiczne (Babiński)
 • DMN (jądra ruchowe pnia, rogi przednie)

  • Osłabienie i zanik neurogenny mięśni szkieletowych
  • Osłabienie/brak odr.ścięgnistych
  • fascykulacje


Obustronne uszkodzenie dróg korowo-jądrowych np. Naczyniowe, PSP, MS, ALS.

 • Obustronne uszkodzenie dróg korowo-jądrowych np. Naczyniowe, PSP, MS, ALS.

  • (nie ma zaniku mięśni!)
 • Dysfagia

 • Dysartria (mowa wolna niewyraźna)

 • Wygórowanie odruchów: żuchwowego, podniebiennego

 • Labilność emocjonalna

 • Odruchy patologiczneMóżdżkowa

 • Móżdżkowa

  • Niestabilnośc postawy
  • Kontrola wzrokowa nie działa (tzw. ujemna próba Romberga)
  • Dysmetria
  • Drżenie zamiarowe
  • Dys/adiadochokineza
  • Mowa skandowana
 • Tylnosznurowa (sensoryczna – uszkodzenie propriocepcji)

  • Zaburzenia koordynacji ruchu niwelowane pod kontrola wzroku (pozytywna próba Romberga)
Choroby neurodegeneracyjne (Ch Alzheimera)

 • Choroby neurodegeneracyjne (Ch Alzheimera)

 • Choroby naczyniowe

  • Multi-infarct dementia, Binswanger’s disease
  • Angiopatie amyloidowe
 • Schorzenia infekcyjne-zapalne, immunologiczne

 • Neurosyfilis, AIDS, PML

  • Choroby prionowe
  • Sclerosis multiplex
 • Schorzenia metaboliczne i intoksykacje

  • Alkoholizm, przewlekłe zatrucia lekami
  • Deficyty B12, kwasu foliowego, pellagra,
  • Encefalopatia wątrobowa, niedoczynność tarczycy
  • Inne (nowotwory, pourazowe)


Głównie sporadyczna ale może być rodzinna (wtedy wcześniejsze wystąpienie, szybszy przebieg)

 • Głównie sporadyczna ale może być rodzinna (wtedy wcześniejsze wystąpienie, szybszy przebieg)

 • Jest amyloidozą z uwagi na gromadzenie białka Aβ w blaszkach starczych (neurytycznych)

 • Jest też tauopatią z uwagi na NFT

Badania nad „zawartością intelektualną” („idea density”, „linguistic density”) (stopień złożoności, motoryka narracji, płynność wypowiedzi) znamiennym statystycznie czynnikiem predykcyjnym ch.A. w tzw. „nun study”

 • Badania nad „zawartością intelektualną” („idea density”, „linguistic density”) (stopień złożoności, motoryka narracji, płynność wypowiedzi) znamiennym statystycznie czynnikiem predykcyjnym ch.A. w tzw. „nun study”

 • David Snowdon Unw. Minnesota-Kentucky (80-te – obecnie): porównanie analizy wypowiedzi pisemnych zakonnic w okresie „nowicjatu” (w wieku ok. 22 r.ż.) z wystąpieniem objawów ch.A w okresie starości

 • Spośród 14/(93objętych badaniem) zakonnic które zmarły w podeszłym wieku 7/14 wykazało cechy ch.A a jednocześnie „niską zawartość intelektualną tekstu”. Żadna z grupy „wysokiej zawartości intelektualnej” (pozostałe 7/14) nie zapadła na ch.AGłównie sporadyczna ale może być rodzinna (wcześniejsze wystąpienie, szybszy przebieg)

 • Głównie sporadyczna ale może być rodzinna (wcześniejsze wystąpienie, szybszy przebieg)

 • Osiowe objawy: hypokinezja, sztywność ruchy mimowolne

 • Jest synukleinopatią (gromadzenie w ciałkach Lewiego)

 • Zanik dopaminergicznych neuronów s.czarnej (pars compacta) powoduje brak działania dopaminy w prążkowiu

Mutacje łączące się z rodzinną PD – geny (niektóre):

 • Mutacje łączące się z rodzinną PD – geny (niektóre):

  • Locus PARK1: kodujący -synuclein (autosomalna dominująca early-onset PD)
  • Locus PARK2: kodujący parkin (=E3 ubiquitin ligase, bierze udział w „ubiquitin-proteasome pathway” UPP; autosom reces, juvenile-onset PD)
  • Locus PARK5: kodujący UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1, odpwiedzialna za recycling molekuł ubiquitin w UPP; autosom.dom. z niepełną penetracją)
  • Gen białka DJ1 (białko DJ1 - locus PARK7 – (autosomalnie recesywna PD)


Obecnie uważane za częste – druga po AD neurodegeneracyjna przyczyna otępienia

 • Obecnie uważane za częste – druga po AD neurodegeneracyjna przyczyna otępienia

 • Klinicznie: otępienie (na początku) + parkinsonizm (później)

 • Jest to także synukleinopatia

 • Ciałka Lewy’ego w neuronach kory zwykle nie mają charakterystycznego „halo”

 • W większości przypadków DLBD towarzyszą neuropatologiczne zmiany alzheimerowskie, podczas gdy „czysta” DLBD czyli bez zmian alzheimerowskich jest prawdopodobnie rzadsza.

 • Kryteria Newcastle dla neuropatologicznego rozpoznania

 • McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al (2005) Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology 65:1863–1872

(tauopatie/ubiquitin a część także związana z TDP-43)

 • (tauopatie/ubiquitin a część także związana z TDP-43)

 • A) Otępienie czołowo-skroniowe FTD (i warianty-odmiany)

 • B) Choroba Picka

 • C) Otępienie semantyczne

 • D) Postępująca afazja

 • A,B – dominują zmiany psychiczne, zachowania, charakteru

 • C,D – (grupa nazywana: PPA primary progressive aphasia)

 • dominują tu zaburzenia językowe (część patologia Alzh.D)bvFTD

 • bvFTD

 • - Behawioralne warianty otępienia typu FTD

 • - w późniejszym okresie obj.pozapiramidowe

 • - Przebieg powolny

 • (FTD z zaburzeniami ruchowymi (przebieg szybszy)

 • PPA primary progressive aphasia

 • (część patologia Alzh.D)

 • - Otępienie semantyczne (semantic variant SV-PPA) (utrata rozumienia znaczenia słów, zachowana płynność-tempo mowy, choć jest trudna do zrozumienia)

 • Postępująca afazja (nonfluent aggramatical variant NFAV-PPA = primary progressive aphasia) wybitne spowolnienie mowyFronto-temporal lobar degeneration (FTLD) – podział neuropatologiczny

 • Fronto-temporal lobar degeneration (FTLD) – podział neuropatologiczny

 • FTLD-U (czyli ze złogami ubikwityno+)

 • FTLD-TDP

 • z mutacją białka progranuliny,

 • z mutacją tzw. białka zawierającego walozynę (valosine-containing protein gene)

 • FTLD-FUS (fused in sarcoma =TLS translocated in liposarcoma) dawniej FTLD z inkluzjami bazofilnymi

 • FTLD-Tau

 • Choroba Picka FTDP-17, CBD, PSP

 • FTLD-ni dementia lacking distinctive neuropathology (DLDN)„grupa FTD” neuropatologicznie i klinicznie :

 • „grupa FTD” neuropatologicznie i klinicznie :

 • - W większości przypadków FTD zmiany typu FTLD-U (fronto-temporal lobar degeneration with ubiquitin+ inclusions)

 • - Ponadto zmiany typu :

 • - choroby Picka („kule srebrochłonne”)

 • - dementia lacking distinctive neuropathology (DLDN)

 • - zespół ALS-plus. (Brun i wsp, Giannakopulos i wsp.)

 • Najnowsze badania łączą FTD z grupą proteinopatii związanych z białkiem TDP-43.FTLD z zaburzeniami motorycznymi (przebieg szybszy niż w „czystym” FTLD)

 • FTLD z zaburzeniami motorycznymi (przebieg szybszy niż w „czystym” FTLD)

 • Frontotemporal degeneration and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17) (tauopatia)

 • Zwyrodnienie korowo-podstawne – corticobasal ganglionic degeneration (tauopatia)

 • Otępienie z ALS (TDP-43)

 • Postępujące porażenie nadjądrowe (Ch. Steele’a-Richardsona-Olszewskiego) – tauopatiaOsiowe objawy: objawy parkinsonizmu oraz zaburzenia ruchów gałek ocznych, otępienie.

 • Osiowe objawy: objawy parkinsonizmu oraz zaburzenia ruchów gałek ocznych, otępienie.

 • Jest tauopatią (tau protein H1 haplotype)

 • Globoidalne NFT tangle w różnych jądrach pnia mózgu w tym nn. IIIZwykle sporadyczna

 • Zwykle sporadyczna

 • (przypadki rodzinne raczej uważa się za warianty tzw. FTDP-17).

 • Chorobę rozpoznaje się posługując się kryteriami NINDS (PSP możliwe, prawdopodobne, definitywne).

 • Typowo:

 • Wiek powyżej 40 r.ż., powolny narastający przebieg,

 • Zesp. Parkinsonowski (akinetyczny ze sztywnością) nie reagujący na leczenie L-dopą;

 • Porażenie pionowych ruchów gałek ocznych*,

 • Porażenie rzekomoopuszkowe

 • Zaburzenia ruchów sakkadowych

 • Częste upadki w pierwszym roku choroby,

 • Wczesne otępienie, wczesna dysartria,.

 • * Rostral interstitial nucleus (vertical gaze center)Bardzo rzadka; charakterystyczny zanik płata czołowego i skroniowego i zaoszczędzenie tylnych 2/3 zakrętu skroniowego górnego.

 • Bardzo rzadka; charakterystyczny zanik płata czołowego i skroniowego i zaoszczędzenie tylnych 2/3 zakrętu skroniowego górnego.

 • Zaburzenia behawioralne, zab. mowy

 • Patomorfologia:

 • Zaniki neuronów zwł. III warstwy kory, glejoza, achromatyczne neurony (tzw. komórki Picka) oraz ciała Picka („kule srebrochłonne”)

 • Ciała Picka są dodatnie dla ubikwityny oraz MAP-tau i chromograniny. Występują w nich „paired-helical-filaments” oraz proste tubule

 • Białko tau w Ch.Picka ma tylko 3 sekwencje wiążące mikrotubule (microtubule binding repeats) w innych neurodegeneracjach białko tau ma 4 takie sekwencje

 • Komórki i ciała Picka najliczniejsze w zakręcie zębatym i w korze czołowej. Są też zmiany typu zwyrodnienia ziarnisto-wodniczkowego i niekiedy status spongiosus.

Zanik motoneuronów rdzenia i pnia mózgu (DMN)

 • Zanik motoneuronów rdzenia i pnia mózgu (DMN)

 • Zanik neuronów w korze ruchowej (GMN)

 • Degeneracja dróg korowo-opuszkowo-rdzeniowych

 • Zanik neurogenny mięśni (z odnerwienia) (z zaoszczędzeniem zwieraczy)

 • Degeneracja mieliny w drogach piramidowych

 • Wtręty (ciałka Buniny –cystatin-C, wtręty „skeinowe”-nitkowate z ubikwityną, wtręty szkliste, ubikwityno-pozytywne)

 • Sferoidy aksonalne, chromatoliza, glioza,

 • Rola nieprawidłowego EAAT2 i ekscytotoksyczności

 • Czas trwania ok.. 2 lat

 • W 5-10% rodzinna (FALS) z tego część wykazuje mutację genu dysmutazy nadtlenkowej (superoxide dismutase SOD1);

 • ALS-plus (z demencją lub parkinsonizmem)FALS 5-10% –zwykle początek objawów 10 wcześniej niż w sporadycznym SBZ

 • FALS 5-10% –zwykle początek objawów 10 wcześniej niż w sporadycznym SBZ

  • (zarówno postacie AD jak i AR)
  • mutacja genu Cu/Zn SOD1 - 25% wszystkich FALS
  • kilkanaście typów alsin (ALS2 – długi przebieg), FUS (ALS6)
  • Mutacja genu z locusem na chr. 18 jest prawdopodobnie najczęstszą wśród rodzinnej choroby
  • http://neuromuscular.wustl.edu/synmot.html#als18q
 • agregacje białka TDP-43 (TAP DNA-binding-43) w sporadycznym SBZ i części rodzinnych niezależnych od mutacji SOD1

 • depozyty TDP-43 nie są amyloidowe

 • Delecja homozygotyczna genów SMN2 dodatkowo pogarsza rokowanie (czynnik modyfikujący) • SBZ/ALS („czysty”, w szczególności „bezotępienny”)

 • „pure ALS” (without dementia)

 • FTLD-TDP („czysty” tzn. klinicznie z zespołem otępienia czołowo-skroniowego bez objawów z motoneuronu i neuropatologicznie ze złogami TDP-43).

 • „pure FTLD” (without ALS)

 • Pomiędzy przypadki „mieszane”

 • „mixed cases”

  • SBZ/ALS z otępieniem ale z dominacją SBZ/ALS
  • FTLD-TDP z dominacją zespołu otępiennego czołowo-skroniowego ale z cechami uszkodzenia motoneuronu

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə