Cedia ® Fenobarbital II test KitiYüklə 59,73 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix12.02.2017
ölçüsü59,73 Kb.
#8288

CEDIA

®

 Fenobarbital II Test Kiti

  İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin 

  100003 (17 mL, 17mL Kit)Kullanım Amacı

CEDIA


®

 Fenobarbital II Test Kiti insan serumunda veya plazmasındaki fenobarbital miktar ölçümü için tasarlanmış 

in vitro diyagnostik tıbbi bir cihazdır.

Test Özeti ve Açıklaması

Fenobarbital özellikle fokal motor veya sensör ve grand mal nöbetler için, epilepsi tedavisi için geniş çapta 

reçetelenmektedir.

1,2


 2 ila 3 mg/kg oral dozlardan sonra, fenobarbital 12 ila 18 saat içinde neredeyse tamamen pik 

seviyelerinde absorbe edilir.

3

 Sirkülasyondaki fenobarbital göreceli olarak düşük ilişki sabitleriyle plazma proteinlerine yaklaşık  olarak %40 ila %50 bağlıdır.

4

 Fenobarbitalin majör metabolik yolu fenil halkasının, hipnotik aktivitenin devoid bir ajanı olan p-hidroksifenobarbitale hidroksilasyonudur, bundan sonra serbest form ve glukuronik asitle eşlenik 

formdan eşit miktarlarda idrarda atılır.

4

 Serumdaki 15-40 μg/mL fenobarbital konsantrasyonlarının normalde maksimum nöbet kontrolü için terapötik aralık dahilinde olduğu düşünülür.

 Fenobarbital konsantrasyonlarını izleme ihtiyacı dar terapötik indeks ve ilaç absorpsiyonundaki, metabolizmadaki ve 

kleransteki bireysel oranlardaki geniş çeşitlilik nedeniyledir.

7

 Fenobarbital terapinin toksisitesi sedasyon, nistagmusataksiya, paradoksikal heyecan, kan diskrasya (hamilelik sırasında ilaç verilmiş annelerin yeni doğan bebeklerinde görülen 

koagülasyon defektleri de dahil), non-spesifi k hepatik değişiklikler, isilik (ciddi eksfolyatif formlar dahil), osteomalasya, omuz-el 

sendromu ve komayı içerir.

3,8,9,10,11

 Diğer klinik bilgilerle birlikte, serum veya plazma fenobarbital seviyelerinin izlenmesi, hem 

subterapötik hem de zararlı toksik ilaç seviyelerinden kaçınırken hekime dozajı ayarlamaya ve optimum terapötik etkiyi elde 

etmeye yardımcı olan temel bir araç sağlar.

CEDIA Fenobarbital II Test Kiti rekombinan DNA teknolojisini (ABD Patent No. 4708929) benzersiz bir homojen enzim immüno 

test kiti sistemi üretmek için kullanır.

12

 Test kiti, genetik olarak iki inaktif bölüme tasarlanmış olan bakteriyel enzim  -galaktosiadazı temel alır. Bu bölümler 

spontan olarak, tam olarak etkin enzim oluşturmak için tekrar birleşir, test kiti formatında, spektrofotometrik olarak ölçülebilen 

bir renk değişikliği oluşturarak, substratı ayırır.

Test kitinde, yer değiştirme biçimi, azalan arkaplan gürültüsü ve sinyal-gürültü oranında beraberinde gelen artış ile 

arttırılmış duyarlılık ve hassasiyet sağlamak için kullanılır. Test kitinde, numunedeki fenobarbital antikor ED-fenobarbital 

eşlenik kompleksin fraksiyonunun yerini değiştirir. Dolayısıyla, EA reaktifi  eklenir ve reaktanlar, serbest ED-fenobarbital eşleniği 

ile bütünleşmeyi sağlamak üzere inkübe edilir.

Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans miktarı, numunede mevcut analit miktarıyla doğru orantılı olarak değişir.

12

Reaktifl er

1  Enzim Donör Sulandırma Tamponu: MOPS (3-[N-morfolino]-propanesülfonik asit), tampon tuzları ve 

koruyucu içerir.1a  Enzim Donör Reaktifi : Fenobarbitale eşlenik 38 μg/L Enzim donörü, 16,1 mg/L fare monoklonal anti-fenobarbital 

antikoru, 1,64 g/L klorofenol kırmızı- -D-galaktopiranosid, tampon tuzlar ve koruyucu içerir.2  Enzim Akseptör Sulandırma Tamponu: MOPS (3-[-morfolino-propanesülfonik asit tampon), tampon tuzları, 

0,945 g keçi anti-fare antikoru, stabilizörler ve koruyucu içerir.2a  Enzim Akseptör Reaktifi : 0,171 g/L Enzim akseptörü, salım maddesi, tampon tuzları ve koruyucu içerir.

Gereken (ancak sağlanmayan) Ek Malzemeler:

  

Kit 

Açıklaması

100007 


CEDIA Core TDM Multi-Cal

Ticari Kontrol (ler) – Uygun kontrol malzemesine dair öneriler için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.  Önlemler ve Uyarılar

Yalnızca İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin. 

Reaktifl er %1’den az sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol 

miktarda suyla yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya 

bakır tesisatla reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Böyle reaktifleri imha ederken, 

azit birikimini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle 

temizleyin.

Bu ürün Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve/veya doğum kusurlarına veya diğer üreme risklerine neden olduğu bilinen 

kimyasal(lar) içerir.Reaktif Hazırlama ve Saklama

Aşağıdaki talimatlardan herhangi bir istisna için uygulama sayfasına başvurun. Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen 

önce soğutulmuş depodan (2-8 °C) çıkarın.

Olası kontaminasyonu minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın:R 1 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (ED Reaktifi) Şişe 1’e 

(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofi lize malzemenin Şişe 1’e aktarılmasını 

sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını 

kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin. R 2 Enzyme acceptor solution: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (EA Reaktifi ) Şişe 2’ye 

(EA Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofi lize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını 

sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin kapağını 

kapatın ve (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki etikete kaydedin. NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan bileşenleri 

karıştırmayın. NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif tapalarını takarak reaktifl erin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının. 

R1 Solüsyonunun rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin kırmızı veya mor-kırmızı olması reaktifi n kontamine olduğu ve 

atılması gerektiği anlamına gelir.

NOT 3: R1 ve R2 Solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesindeki saklama sıcaklığında olması 

gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.NOT 4: Sulandırılan EA solüsyonu stabilitesini sağlamak için, parlak ışığa uzun süre kesintisiz maruziyetten koruyun.

Reaktifl eri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe 

etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.

R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün. 

R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün. 

Numune Toplama ve Çalışma

Serum veya plazma (Na veya Li heparin; Na EDTA) numuneleri CEDIA Fenobarbital II test kiti ile kullanıma uygundur. 

Toplandığı zamandan test edildiği zamana dek serum veya plazma numunesinin kimyasal bütünlüğünü korumak için özen 

gösterilmelidir. Numuneleri kapatın, 2-8 °C’de saklayın ve toplanmadan sonraki 24 saat içerisinde test edin. Test 24 saat 

içerisinde gerçekleştirilemezse veya numune 24 saat içerisinde gönderilecekse numuneyi kapatın ve donmuş bir şekilde 

saklayın. Numuneleri -20 °C’de saklayın ve 2 hafta içinde test edin. Numunenin bütünlüğünü korumak için, köpüklenmeyi 

indüklemeyin ve tekrar eden dondurma ve çözmeden kaçının. Partikülat maddesi içeren numuneleri santrifüje sokun.

Numune uzun süre (> 2 saat) boyunca separatörde saklandığında bazı terapötik ilaç konsantrasyonları azalır.

13

Test Prosedürü

Sabit bir sıcaklık, pipetleme numuneleri, reaktifleri karıştırma, enzimatik oranlar ve tepkime zamanlamasını doğru 

bir şekilde sağlayan kimya analizörlerleri bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir. Bu test kiti ile iki (2) nokta 

kalibrasyonu kullanılır. Hitachi analizörleri durumunda, CEDIA Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörünü S1 olarak ve CEDIA 

Core TDM Multi-Cal Yüksek Kalibratörünü S2 olarak kullanın. Tam analizör uygulama parametre ayarları için, Microgenics 

Corporation’da bulunan her bir cihaza özel uygulama sayfasına başvurun.

Hitachi 911 analizörü: Barkod analizör tarafından okunmazsa, barkod etiketindeki numerik sekans klavye yoluyla manuel 

olarak girilebilir.Kalite Kontrol ve Kalibrasyon

İyi laboratuvar uygulaması hasta numunelerinin test edildiği her gün ve bir kalibrasyonun gerçekleştirildiği her an, 

en azından iki kalite kontrol seviyesinin (düşük ve yüksek tıbbi karar noktası) kontrol edilmesini önerir. Herhangi bir eğilim 

veya kayma açısından kontrol değerlerini izleyin. Herhangi bir eğilim veya kayma saptanırsa veya kontrol belirtilen aralık 

dahilinde geri kazanılmazsa, tüm işletim parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım ve uygun kontrol malzemesine 

dair öneriler için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.  Tüm kalite kontrol koşulları yerel, eyalet ve/veya federal 

yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. NOT: Kontrol hedeflerini ve aralıkları, 

bir reaktif lotu değişikliğinin ardından tekrar değerlendirin.

 

 Kalibrasyon 

Frekansı-İki noktalı kalibrasyon önerilir:

•  reaktif şişesi değişikliğinden sonra

•  reaktif lotu değişikliğinden sonra

•  aşağıdaki kalite kontrol prosedürleri gerekli kıldıkçaSonuçlar ve Beklenen Değerler

Çoğu hastada, 15-40 μg/mL (65-172 μmol/L) aralığında fenobarbital konsantrasyonları ile terapötik bir yanıt elde edilir.

5

 

Bazı hastalar etkili nöbet kontrolü elde etmek için bu aralığın dışında fenobarbital konsantrasyonlarını gerektirebilir. Bu yüzden, terapötik aralıklar yalnızca bir rehber olarak sağlanmıştır ve bireysel hasta sonuçları diğer klinik semptomlarla 

ve bireysel klinik geçmişi ile yorumlanmalıdır.

CEDIA Fenobarbital II Test Kiti 1,2 μg/mL ve 80 μg/mL (CEDIA TDM Multi-Cal Yüksek Kalibratör) arasındaki hasta 

fenobarbital numunelerinin miktarını belirlemek için tasarlanmıştır. Bu aralığın dışındaki numune sonuçları > 80 μg/mL veya < 1,2 μg/mL olarak bildirilmelidir (test kiti duyarlılık sınırı).

80 μg/mL’den fazla miktarda ölçülen numuneler de bir parça Multi-Cal Düşük Kalibratörle seyreltilmiş bir parça 

numune olarak bildirilir ve tekrar test edilir. Tekrar testte elde edilen değer şöyle türetilmelidir:

 

Asıl Değer = (2 x seyreltilmiş değer) – Multi-Cal Düşük Kalibratör değeriμg/mL’yi μmol/L’ye çevirmek için aşağıdaki çevirme faktörünü kullanın:

μg/mL x 4,31 = μmol/L

μmol/L x 0,232 = μg/mL


2

Kısıtlamalar

1.  CEDIA Fenobarbital II Test Kiti performansı insan serumu ve plazma dışındaki (Na veya Li heparin; Na EDTA) beden 

sıvılarıyla sabitlenmemiştir. 

2.  Antikorlardan E. coli  -galaktosidaza sahip hastaların insidansı aşırı derecede düşüktür. Ancak, böyle 

antikorları içeren bazı numuneler klinik profile uymayan suni olarak yüksek sonuçlarla sonuçlanabilir. 

Bu meydana gelirse, yardım için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun.

3.  Bu test kiti entegre bir hücre yıkamasından yararlanan analizörlerde valide edilmiştir. Analizörünüz entegre bir hücre 

yıkamasına sahip değilse, alternatif bir prosedür için yerel Thermo Fisher Scientifi c temsilcinizle iletişim kurun.Spesifi k Performans Özellikleri

 Hitachi 911 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans verileri aşağıda gösterilmiştir.

13

 Laboratuvarınızda elde edilen sonuçlar bu verilerden farklı olabilir. 

Hassasiyet

Paketlenmiş reaktifl er, havuzlu insan serumu ve kontrol serası kullanılarak ölçülen hassasiyet çalışmaları NCCLS tarafından 

modifi ye edilen replikasyon deney kılavuzları kullanıldığında aşağıdaki Hitachi 911 ile μg/mL sonuçlarını verir:

Çalışma içi hassasiyet

Toplam hassasiyet

N

120120

120


120

120


120

x ¯ (μg/mL)

9,4

25,9


52,7

9,4


25,9

52,7


SD (μg/mL)

0,2


0,5

0,9


0,5

1,0


1,9

CV%


2,1

1,9


1,7

5,3


3,8

3,6


Yöntem Karşılaştırması

CEDIA Fenobarbital II Test Kitini (y) ticari fl oresans polarizasyon immün test kiti (x) ile kullanan bir karşılaştırma aşağıdaki 

korelasyonu vermiştir (μg/mL):

Deming regresyonu

Lineer regresyon

y = -2,01 + 1,08x

r = 0,988

Sy.x = 1,79

y = -1,69+1,06x

r = 0,988

Sy.x = 2,63

Ölçülen numunelerin sayısı: 126

Numune konsantrasyonları 1,7 ve 73,3 μg/mL arasında olmuştur.

Lineerlik

Test kitinin lineerliğini değerlendirmek için, yüksek bir numune Core TDM Multi-Cal Düşük Kalibratörle seyreltilmiştir. Geri 

kazanım yüzdesi, test edilen değerin beklenen değere bölünmesi ile belirlenmiştir.

%Yüksek Numune

Beklenen Değer 

(μg/mL)

Test Edilen Değer 

(μg/mL)

%Geri Kazanım

100,0


-

84,6


-

90,0


78,4

75,6


96,4

80,0


69,8

66,0


94,6

70,0


61,1

60,4


98,8

60,0


52,5

52,9


101,9

50,0


43,8

44,6


101,9

40,0


35,2

34,7


98,8

30,0


26,5

26,6


100,4

20,0


17,8

14,7


99,1

10,0


9,2

9,1


99,1

0,0


-

0,6


-

Geri Kazanım

Test kitinin geri kazanımını değerlendirmek için fenobarbital düşük fenobarbital numunesine eklenmiştir ve analitsiz numune 

ile seyreltilmiştir. Geri kazanım yüzdesi, test edilen değerin beklenen değere bölünmesi ile belirlenmiştir.

%Yüksek Numune

Beklenen Değer 

(μg/mL)

Test Edilen Değer 

(μg/mL)

%Geri Kazanım

100,0


-

85,4


-

90,0


83,0

78,1


94,0

80,0


73,8

71,6


97,1

70,0


64,5

63,5


98,6

60,0


55,3

55,8


100,8

50,0


46,0

46,7


101,4

40,0


36,8

37,0


100,6

30,0


27,6

27,7


100,6

20,0


18,3

17,9


97,7

10,0


9,1

8,9


98,5

0,0


-

0,1


-

Spesifi site

Aşağıdaki bileşikler CEDIA Fenobarbital II Test Kitinde çapraz reaktivite için test edilmiştir. Bileşik

Konsantrasyon

test edilmiş (μg /mL)

%Çapraz reaktivite

1,3-dimetilbarbiturik asit

1.000

< 0,12

2-Fenil-2-etilmalonamid

1.000

< 0,12

5-(p- Hidroksifenil)-5-fenilhidantoin

1.000

< 0,12

Amitriptilin

1.000

< 0,12

Aporobarbital

1.000

5,3


Barbital

2.000


1,6

Butabarbital

1.000

2,3


Karbamazepin -10, 11-epoksid

1.000


< 0,12

Karbamazepin

1.000

< 0,12

Klorazepat

2.000

< 0,12

Klorpromazin

1.000

< 0,12

Diazepam


1.000

< 0,12

Etotoin


1.000

< 0,12

Etosuksimid

1.000

< 0,12

Glutetimid

1.000

< 0,12

İmipramin

2.000

< 0,12

Mefenitoin

1.000

< 0,12

Metsuksimid

1.000

< 0,12

Pentobarbital

1.000

< 0,12

Fenitoin


400

0,9


p-Hidroksifenobarbital

2.000


< 0,12

Primidon


1.000

0,5


Prometazin

1.000


< 0,12

Sekobarbital

2.000

2,2


Sultiam

1.000


< 0,12

Tiopental

2.000

0,7


Valproik Asit

2.000


0,7

CEDIA Fenobarbital II Test Kiti’nin şunlarla girişimi bulunmamıştır:Madde

Konsantrasyon

Madde

Konsantrasyon

Bilirubin

≤ 66 mg/dL

Toplam protein

≤ 13 g/dL

Hemoglobin

≤ 1.000 mg/dL

Trigliserit

≤ 1.000 mg/dL

Romatoid faktörü

≤ 180 IU/mL

Amobarbital (> %20) ve Mefobarbital (> %100) CEDIA Fenobarbital II Test Kiti ile belirgin girişim gösterir.Duyarlılık

CEDIA Fenobarbital II Test Kitinin minimum saptanabilen konsantrasyonu 1,2 μg/mL’dir (5,2 μmol/L). Bu değer Core TDM 

Multi-Cal Düşük Kalibratörün üzerindeki iki standart sapmaya eşit bir yanıt verecek olan fenobarbital konsantrasyonunu 

hesaplayarak belirlenmiştir.Microgenics GmbH

Spitalhofstrasse 94

D-94032 Passau Germany

Tel: +49 (0) 851-88 68 90

Fax: +49 (0) 851-88 68 910

3

Referans

1.    Buchthal, F. Lennox-Buchthal, M.A.: Relation of Serum Concentration to Control Seizures, in Woodbury, D.M., 

Pentry, J.K., and Schmidt, K.P. (eds):Antiepileptic Drugs, NY: Raven Press, 1972; 335-343.

2.  Hauptmann, A.: Luminal bei Epilepsy, Munch. Med. Wschr.,1912; 59:1907-1909.

3.  Penry, J.K., Hewmark, M.E.: The use of anti-epileptic drugs, Annals of Internal Medicine, 1979; 90:207-218.

4.  Glazko, A.J.: Antiepileptic Drugs: Biotransformation, Metabolism, and Serum Half life, Epilepsia, 1975;16:367-391.

5.  Buchthal, F., Svensmark,O.: Serum Concentrations of Diphenylhydantion (Phenytoin) and Phenobarbital 

and Their Relation to Therapeutic and Toxic Eff ects, Psychiat. Neurol. Neurochir.,1971; 74:117-135.

6.  Kutt, He., Penry, K.: Usefulness of Blood Levels of Anti-Epileptic Drugs, Arch. Neurol., 1974; 3:283-288.

7.  Buchthal, F., Svensmark, O.: Aspects of the Pharmacology of Phenytoin (Dilantin) and Phenobarbital Relevent 

to Their Dosage in the Treatment of Epilepsy, Epilepsia,1960; 1:373-384.

8.  Eadie, M.J., Tyrer, J.H.: Anticonvulsant Therapy: Pharmacological Basis and Practice, London: 

Churchill Livingstone, 1974.

9.  Deut, C.E., Richens, A., Rowe, D.J.E., Stamp, T.C.B.: Osteomalacia with long-term anticonvulsant therapy 

in epilepsy, Brit. Med. J., 1970;4:69-72.

10. Farwell, J.R., Lee, Y.J., Hirtz, D.G., Sulzbacher, S.I., Ellenberg, J.H., Nelson, K.B.: Phenobarbital for febril 

seizures -eff ects on intelligence and on seizure recurrence, N. Engl. J. Med., 1990; 322: 363-369.

11. Henderson, D.R., Friedman, S.F., Harris, J.D., Manning, W.B. and Zoccoli, M.A.: CEDIA,  a New Homogeneous 

Immunoassay System, Clin. Chem. 1986; 32(9):1637-1641.

12. Dasgupta, A., Dean, R., Saldand, S., Kinnaman G., McLawhon, R.: Absorption of Therapeutic Drugs by 

Barrier Gels in Serum Separator Blood Collection Tubes. American Journal of Clinical Pathology. 1993:456-461.

13.  Thermo Fisher Scientifi c’e bağlı Microgenics dosyalarında kayıtlı bilgiler.

Prospektüs güncellemeleri için:

www.thermoscientifi c.com

Diğer ülkeler:

Lütfen yerel Thermo Fisher Scientifi c temsilcinize başvurun.

CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır. 

 

Microgenics Corporation46500 Kato Road

Fremont, CA 94538 USA

ABD Müşteri ve

Teknik Destek:

1-800-232-3342

10003630-4-TR2014   08


Yüklə 59,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə