Tibb Uydurmada elm

TərcüməçidənTərcüməçidən
Ondan bağışlanma və bizi haqq yoluna yönəltməyi diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparırıq. Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən peyğəmbərimiz Muhəmməd. Uydurmada elm
171,15 Kb. 7
oxumaq
MÜƏLLİf haqqinda bir neçƏ SÖZMÜƏLLİf haqqinda bir neçƏ SÖZ
Professor Ehsan İlahi Zəhir Pakistanın görkəmli sünni alimlərindəndir. Öz ölkəsində az adam tapılar ki, onu tanımasın, xütbələrini eşitməsin, məqalələrindən az-çox oxumasın. Onun qələmi məntiqinə qalib gəlir, bədahətən nitq söyləyir. Uydurmada elm
0,94 Mb. 14
oxumaq
Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıTez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
Enformatik. Uydurmada elm
3 Mb. 48
oxumaq
Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010
Uydurmada elm
1,3 Mb. 8
oxumaq
Mühazirə 1 Ədəbiyyatşünaslığın ədəbi-nəzəri fikrinin ilk mərhələsiMühazirə 1 Ədəbiyyatşünaslığın ədəbi-nəzəri fikrinin ilk mərhələsi
Bir nəsil o biri elmi nəslin təcrübəsindən və elmi ümumiləşdirmələrindən istifadə etmişdir. Uydurmada elm
Mühazirə 0,59 Mb. 5
oxumaq
Яфлатун Сарачлы Хязяр Университяси НяшриййатыЯфлатун Сарачлы Хязяр Университяси Няшриййаты
Uydurmada elm
4,66 Mb. 15
oxumaq
Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуАзярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институту
Nizami Xudiyev, ф е д., проф. Ъялил Наьыйев, ф е д., проф. Надир Мяммядли. Uydurmada elm
3,19 Mb. 50
oxumaq
İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatındaİntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
Faiq Ələkbərov Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə). Uydurmada elm
3,32 Mb. 58
oxumaq
MÜbariz yusifov m IL Azərbaycan Respublikası PrezidentininMÜbariz yusifov m IL Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Lakin n izam inin əsərlərində Azərbaycan çılıq xüsusi bir tədqiqat mövzusu olmamışdır n izam inin əsərlərində Azərbay. Uydurmada elm
4,66 Mb. 10
oxumaq
Metin biLGİSİNİn oluşumu ve geliŞmesi Ş ƏRİfov, KamandarMetin biLGİSİNİn oluşumu ve geliŞmesi Ş ƏRİfov, Kamandar
Islam the creation of scientific texts in Muslim parts of the east started. Uydurmada elm
417,77 Kb. 1
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə