Tibb Məmməd bəy Qaraşarlı

İlhami Cəfərsoy İber və H’ay folklorunda türk miFİk təFƏKKÜRÜNÜN İZLƏRİ baki 2014 Elmi redaktor: Tofiq Hacıyevİlhami Cəfərsoy İber və H’ay folklorunda türk miFİk təFƏKKÜRÜNÜN İZLƏRİ baki 2014 Elmi redaktor: Tofiq Hacıyev
Yusif oğlu Cəfərsoy. İber və H’ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri. Bakı, 2014, 217 səh. Məmməd bəy Qaraşarlı
4,15 Mb. 9
oxumaq
AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin nəSİMİ adına DİLÇİLİK İnstitutuAZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin nəSİMİ adına DİLÇİLİK İnstitutu
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının 14 mart 2012-ci il tarixli iclasının (protokol №04) qərarı ilə çap olunur. Məmməd bəy Qaraşarlı
4,02 Mb. 13
oxumaq
M Ü n d ə r I c a t bir neçə sözM Ü n d ə r I c a t bir neçə söz
Iii fəsil. Protoazərbaycan diLİ DÖVRÜ (E.ə. III minillik e.ə. I minilliyin birinci yarısı). Məmməd bəy Qaraşarlı
3,15 Mb. 35
oxumaq
Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуАзярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институту
Nizami Xudiyev, ф е д., проф. Ъялил Наьыйев, ф е д., проф. Надир Мяммядли, фil.ü. e d. Məmməd bəy Qaraşarlı
3,51 Mb. 48
oxumaq
I türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransI türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
Millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik. Məmməd bəy Qaraşarlı
2,97 Mb. 94
oxumaq
ƏZİzxan tanriverdiƏZİzxan tanriverdi
Məmməd bəy Qaraşarlı
1,6 Mb. 16
oxumaq
ƏZİzxan tanriverdiƏZİzxan tanriverdi
Məmməd bəy Qaraşarlı
2,9 Mb. 53
oxumaq
XaləDDİN İbrahiMLİXaləDDİN İbrahiMLİ
Tarix üzrə Fəlsəfə Doktoru. Vasif Qafarov X. C. İbrahimli. Azərbaycan mühacirəti tarixi. Adpu nəşriyyatı Bakı 2012. sə. Məmməd bəy Qaraşarlı
2,7 Mb. 19
oxumaq
N Ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t uN Ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t u
Kamal abdullayev, GÖVHƏr baxşƏLİyeva, Nİzami CƏFƏrov, elbrus əZİzov. Məmməd bəy Qaraşarlı
6,48 Mb. 12
oxumaq
Şimali Abşeron sahilləri başdan-başa qaranlığa qərq olubŞimali Abşeron sahilləri başdan-başa qaranlığa qərq olub
Təkcə sahilin lap yaxınlığındakı təpənin üstündə xudmani bir evin pəncərəsindən işıq gəlir. Məmməd bəy Qaraşarlı
3,34 Mb. 72
oxumaq
Тофиг щаъыйевТофиг щаъыйев
«Dədə Qorqud kitabı»nın dili. Məmməd bəy Qaraşarlı
4,2 Mb. 42
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə