Tibb Məlik bəy Sultanov

Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
Kitabda şərh edilən faktlar qədim dövrdən bu günə qədərki erməni xisləti, qəsbkarlığı və işğalçılığına qarşı Azərbaycan xalqının mübarizə yolunu əhatə edir. Kitab geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məlik bəy Sultanov
0,54 Mb. 9
oxumaq
Мяммядаьа султанов йазылы абидялярин тядгиги бакы – 2010 азярбайжан милли елмляр академийасыМяммядаьа султанов йазылы абидялярин тядгиги бакы – 2010 азярбайжан милли елмляр академийасы
«Ядя­бий­йат щявяскарлары» дярняйи­ня гябул олунуб фящля йазычы кими «Эянж ишчи» гязетиндя «Ся­нят мяктяби» адлы илк шеири­ни чап етдирмишдир. Məlik bəy Sultanov
0,77 Mb. 9
oxumaq
AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutuAZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Kitab böyük dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının Ulu Öndəri Heydər Əliyevin parlaq xatirəsinə həsr olunur. Məlik bəy Sultanov
476,5 Kb. 4
oxumaq
“Xalq qəzeti”. 2013. 31 mart. N 66. S ermənilərin 1905-1906-cı illərdə Zəngəzur qəzasında törətdikləri qırğınlar XX əsrdə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə kütləvi qırğınlar“Xalq qəzeti”. 2013. 31 mart. N 66. S ermənilərin 1905-1906-cı illərdə Zəngəzur qəzasında törətdikləri qırğınlar XX əsrdə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə kütləvi qırğınlar
Xx əsrdə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə kütləvi qırğınlar, soyqırımlar və. Məlik bəy Sultanov
304,41 Kb. 1
oxumaq
AZƏrbaycan demokratġk respublġkasiAZƏrbaycan demokratġk respublġkasi
Yeni əstrin əvvəlləri üçün bir tərəfdən mütləqiyyətin bir çox demokratik. Məlik bəy Sultanov
0,85 Mb. 10
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə