Tibb Adi balzamin

Versiyon No: 01Versiyon No: 01
BEŞERİ tibbi ÜRÜnlerin ambalaj biLGİleri ve kullanma talimatina iLİŞKİn kilavuz. Adi balzamin
144,9 Kb. 5
oxumaq
Sınıflandırma (kn kodu) GerekçelerSınıflandırma (kn kodu) Gerekçeler
Yağı ve kazeini alınmış, 125 ml şişelerde perakende satılan sıvı halinde sığır kolostrumu (ağız sütü). 100 ml’sinde aşağıdaki besinsel özelliklere sahiptir. Adi balzamin
6,2 Mb. 10
oxumaq
10. meşƏ materiallari plan10. meşƏ materiallari plan
Meşə materialları dedikdə biz əsasən inşaat və dizayn işlərində istifadə olunan iynə yarpaqlı və enliyarpaqlı ağac cinsləri nəzərdə tutulur. Adi balzamin
110 Kb. 1
oxumaq
Tebliğ Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel TebliğiTebliğ Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği
Bakanlığımıza ait olup, bu işlemler esas olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis. Adi balzamin
0,53 Mb. 7
oxumaq
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri DergisiAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar. Adi balzamin
305,38 Kb. 1
oxumaq
В. М. Бабазадя, М. Н. Мяммядов, Н. Я. ИмамвердийевВ. М. Бабазадя, М. Н. Мяммядов, Н. Я. Имамвердийев
«Файдалы газынты йатагларынын эеолоэийасы вя кяшфиййаты» вя «Эеолоэийа» истигамят. Adi balzamin
8,36 Mb. 12
oxumaq
Toprak ve Su Sempozyumu-2011Toprak ve Su Sempozyumu-2011
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 42079 Konya –Türkiye. Adi balzamin
6,68 Mb. 54
oxumaq
ProceedingsProceedings
The Symposium is organized by the Süleyman Demirel University Faculty of Forestry. Adi balzamin
23,2 Mb. 57
oxumaq
Tıbbi olarak kullanılan bitki kısmı (drog) kendi ismi ile adlandırılır. Tıbbi olarak kullanılan bitki kısmı (drog) kendi ismi ile adlandırılırTıbbi olarak kullanılan bitki kısmı (drog) kendi ismi ile adlandırılır. Tıbbi olarak kullanılan bitki kısmı (drog) kendi ismi ile adlandırılır
Soğan kısmı (Bulbus scillae) tıpta kullanılır; burada ilk isim, tıbbi olarak kullanılan drogun bitkinin hangi kısmı olduğunu, ikinci isim ise bitkiyi (cins ismini) ifade eder. Adi balzamin
8,47 Mb. 1
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə