ÇAĞ Öyrətm İşlətmələri Qafqaz UniversitetiYüklə 445,99 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix01.03.2017
ölçüsü445,99 Kb.
1   2   3   4   5

17.

 

Azərbaycan  Respublikasında  dissertasiyaların  əsas  nəticələrinin  dərc  olunması 

tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı 

 

(Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyası  Rəyasət Heyətinın 2010-cu il 30 aprel tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə təsdiq olunmuş, 2012-

ci  il  04  may  tarixli  (protokol  №07-R)  və  2012-ci  il  06  iyul  tarixli  (protokol  №10-R) 

qərarları ilə əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 

 

 17.1.

 

Riyaziyyat və Mexanika elmləri  

№ 

Elmi nəşrin adı 

Nəşr orqanı və ya təşkilat 

AMEA-nın məruzələri AMEA 

AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və 

mexanika buraxılışı (ingilis dilində) 

AMEA Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) 

AMEA, Azərbaycan Respublikası Rabitə 

və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti 

Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu 

Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası 

Bakı Dövlət Universiteti 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 

Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri 

«Azərbaycan Mühəndislik 

Akademiyası» İctimai Birliyi 

Khazar Journal of Mathematics (ingilis dilində) 

Xəzər Universiteti 

Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri 

Odlar Yurdu Universiteti 

Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

10 


Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. 

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

11 


 Journal of Qafqaz University. Mathematics 

ana Informatics (riyaziyyat elmləri üzrə) 

Qafqaz Universiteti 

12  Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

13 


Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 

Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası 

(riyaziyyat elmləri üzrə) 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

14 

Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) 

Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti 

15 

TWMS Journal of Pure and applied Mathematics (ingilis dilində) 

Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyəti 

16  Gənc Alimlərin Əsərləri 

AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf 

Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan 

Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər 

Cəmiyyəti 

 

 

 22 

 

17.2. 

Fizika və Astronomiya elmləri 

 

№ Elmi nəşrin adı 

Nəşr orqanı və ya təşkilat 

AMEA-nın Məruzələri AMEA 

AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və 

astronomiya buraxılışı 

AMEA Azərbaycan Astronomiya Jurnalı (astronomiya və fizika (nəzəri fizika ixtisası) üzrə) 

AMEA 


Sun and Geosphere (astronomiya elmləri üzrə) 

(ingilis dilində) 

Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə Balkan, 

Qara dəniz və Xəzər dənizi Regional 

Şəbəkəsi 

Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası 

Bakı Dövlət Universiteti 

Fizika 


AMEA Fizika İnstitutu 

Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası 

Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri 

Milli Aviasiya Akademiyası 

Journal of Qafqaz University. Physics (fizika elmləri üzrə) 

Qafqaz Universiteti 

10 

Проблемы Энергетики (elektrofizika, elektrofiziki qurğular ixtisası üzrə) 

AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” 

ASC Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və 

Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu 

11 

Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri 

«Azərbaycan Mühəndislik 

Akademiyası» İctimai Birliyi 

12 


Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika 

üzrə) 


Azərbaycan Texniki Universiteti 

13 


Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. 

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

14 


AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. 

Təbiət və texniki elmlər seriyası (astronomiya 

üzrə) 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 15  Gənc Alimlərin Əsərləri 

AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf 

Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan 

Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər 

Cəmiyyəti 

 

17.3.


 

İqtisad elmləri 

 

№ Elmi nəşrin adı 

Nəşr orqanı və ya təşkilat 

AMEA-nın Məruzələri AMEA 

AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat elmləri seriyası 

AMEA 


AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər 

Toplusu 

AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili 

İnstitutunun Elmi Əsərləri 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd 

Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili 

İnstitutu 

Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi Bakı Dövlət Universiteti 

23 

 

elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. 

İctimai Elmlər Seriyası  

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi 

The Journal of Economic Scieces: theory and practice (ingilis dilində) 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Dirçəliş - XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və 

Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu 

10 

AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası 

AMEA 


11  Audit 

Bakı Biznes Universiteti 

12  Əmək və Sosial Problemlər 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi. Əmək və Sosial Problemlər 

üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkzi 

13 

Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri 

Odlar Yurdu Universiteti 

14  Azərbaycan Vergi Jurnalı 

Azərbaycan Respublikası Vergilər 

Nazirliyi 

15  İpək Yolu 

Azərbaycan Untversiteti 

16 


Journal of Qafqaz University. Economics and 

Administration 

Qafqaz Universiteti 

17  Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 

18 


AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. 

İctimai və humanitar elmlər seriyası 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

19  Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri 

Bakı Dövlət Universiteti 

20  Geostrategiya 

“Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi 

21  Maliyyə və uçot 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyi və Redaksiyanın əmək 

kollektivi 

22  Kooperasiya 

Azərbaycan Kooperasiya Untversiteti 

23  Gənc Alimlərin Əsərləri 

AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf 

Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan 

Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər 

Cəmiyyəti 

 

17.4  Texnika elmləri  

  Nəşrin adı 

Nəşr orqanı və ya təşkilat 

AMEA-nın Məruzələri AMEA 

AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və 

idarəetmə problemləri buraxılışı (informatika 

və idarəetmə üzrə) 

AMEA 


Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 

Elmi Əsərləri (kənd təsərrüfatının 

mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və 

texniki xidməti sahələri üzrə) 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil 

24 

 

Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universiteti 

AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzin Xəbərlər Məcmuəsi 

AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi 

Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 

Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti 


Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin 

Xəbərləri 

Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi 

10  Elmi Əsərlər 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

11  Maşınşünaslıq 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

12  Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri 

Milli Aviasiya Akademiyası 

13 

Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri 

Milli Aviasiya Akademiyası 

14  Проблемы Энергетики 

AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” 

ASC Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və 

Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu 

15  Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

16  Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri 

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

17 

Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası 

Bakı Dövlət Universiteti 

18 

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi 

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 

Hərbi Məktəbi 

19 


Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 

Elmi Əsərləri 

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 

20  Экоэнергетика 

Международная Экоэнергетическая 

Академия 

21 

Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri 

“Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” 

İctimai Birliyi 

22 


AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya 

seriyası 

AMEA 

23  İpək Yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti 

24 


Journal of Qafqaz University. 

ScienceMathematics and Informatics 

(informatika üzrə) 

Qafqaz Universiteti 

25  Azərbaycan Aqrar Elmi 

Azərbaycan Respublikası Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi 

26  İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri  

AMEA İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutu 

27  İnformasiya Texnologiyaları Problemləri  

AMEA İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutu 

28  Elmi Əsərlər 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” 

İnstitutu 

29  Applied and Computational Mathematics 

AMEA, Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Dövlət 

Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu 


25 

 

30 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq,  

biblioqrafiyaşünaslıq və  kitabşünaslıq 

ixtisasları üzrə) 

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası 

31 

Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və 

kitabşünaslıq ixtisasları üzrə) 

Bakı Dövlət Universiteti 

32 


Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi 

(kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; 

kitabşünaslıq üzrə) 

Bakı Dövlət Universiteti 

33  Elmi Əsərlər 

ADNA “Neftin, Qazın Geotexnoloji 

Problemləri və Kimya” Elmi-Tədqiqat 

İnstitutu 

34 

Electroenergetics, electrotechnics, electromechanics + control 

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

35  Elmi Əsərlər Toplusu 

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

36 

Kitabşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal) 

Professor A.A. Xələfov 

37 

Journal of Qafqaz University. Mechanics and İnndustrial Engineering 

Qafqaz Universiteti 

38  Gənc Alimlərin Əsərləri 

AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf 

Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan 

Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər 

Cəmiyyəti  

17.5 Filologiya elmləri 

 

  Nəşrin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat 

AMEA-nın Məruzələri AMEA 

AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası 

AMEA 


AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi 

Araşdırmalar 

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu 

Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər  Azərbaycan Dillər Universiteti Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar 

elmlər seriyası 

Bakı Dövlət Universiteti 

Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası 

Bakı Slavyan Universiteti 

Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti 

Azərbaycan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 

10 


Dədə Qorqud Jurnalı (folklorşünaslıq ixtisası 

üzrə) 


AMEA Folklor İnstitutu 

11  Dil və ədəbiyyat 

Bakı Dövlət Universiteti 

12  Dilçilik İnstitutunun Əsərləri 

AMEA Dilçilik İnstitutu 

13  Filologiya Məsələləri 

AMEA Əlyazmalar İnstitutu 

14 


Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına 

Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri) 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

15  Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual 

Bakı Slavyan Universiteti 


26 

 

Problemləri 16  Dil və Ədəbiyyat 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

17  Risalə 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 

18  Türkologiya 

AMEA Dilçilik İnstitutu 

19 


AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. 

İctimai və humanitar elmlər seriyası 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

20  Terminologiya Məsələləri 

AMEA Terminologiya Komissiyası 

21  Tağıyev Oxuları 

Bakı Slavyan Universiteti 

22 


Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair 

Tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə) 

AMEA Folklor İnstitutu 

23  Şərq Filologiyası Məsələləri 

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu 

24  Pedaqoji Universitet Xəbərləri 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

25  Ədəbi Əlaqələr 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 

26 


Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji 

Xəbərləri 

Odlar Yurdu Universiteti 

27 


Journal of Qafqaz University. Philology and 

Pedagogics 

Qafqaz Universiteti 

28  Naxçıvan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisi 


29 

Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 

Humanitar elmlər seriyası 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

30  Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

31  Tədqiqlər 

AMEA Dilçilik İnstitutu 

32  Azərbaycanda xarici dillər 

Professor F.İ. Veysəlli 

33  Axtarışlar 

AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, 

Dil və Ədəbiyyat İnstitutu 

34  Sivilizasiya 

Bakı Avrasiya Universiteti 

35  Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Xəbərləri 

Bakı Qızlar Universiteti 

36  Gənc Alimlərin Əsərləri 

AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf 

Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan 

Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər 

Cəmiyyəti 

37  İpək yolu 

Azərbaycan Universiteti 

 

Azərbaycan  Respublikasında  dissertasiyaların  əsas  nəticələrinin  dərc  olunması  tövsiyə 

edilən elmi nəşrlərin siyahısına əlavə 

  

1. 

Beynəlxalq  elmi  ictimaiyyət  tərəfindən  birmənalı  şəkildə  nüfuzlu  hesab  edilən  xarici 

elmi jurnallar. 

Qeyd:  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyası 

Web of Science bazasının  (www.thomsonreuters.com) üç sitatgətirmə sistemindən hər 

hansı  birinə  daxil  olan  jurnalları  birmənalı  şəkildə  nüfuzlu  xarici  elmi  jurnallar  hesab 

edir: 

-   Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə baza); -   Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza); 

-   Arts and Humanities Citation Index (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza). 

2.

 

Gənc  tədqiqatçıların  AMEA  və  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfranslarının materialları. 

27 

 

3. 

Beynəlxalq  və  respublika  miqyaslı  simpozium,  elmi  konfrans  və  digər  mühüm  elmi 

tədbirlərin materialları. 

 

  

18.

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şuraları  

 

12 – RİYAZİYYAT ELMLƏRİ 1211.01 – Diferensial tənliklər 

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Riyaziyyat üzrə problem şurası. 

Sədri: Profesor Asəf Hacıyev 

Elmi Katibi: Bilal Bilalov                   

 

20 - MEXANİKA 

2002.01 - Deformasiya olunan bərk cism mexanikası 

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Mexanika üzrə problem şurası. 

Sədri: Profesor Ramiz Qurbanov      

Elmi Katibi: Ömər Kərimov                

 

22 – FİZİKA 2206.01 – Molekulyar fizika 

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Fizika üzrə problem şurası. 

Sədri:  Akademik Maqsud Əliyev 

Elmi Katibi: Hikmət Vəzirov              

 

33 - TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Kibernetika və 

Informasiya Texnologiyaları üzrə problem şurası. 

Sədri: Akademik İsmayıl İbrahimov 

Elmi Katibi: Ədalət Paşayev                    

 

53 - İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı 

5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının İqtisadiyyat üzrə 

problem şurası. 

Sədri: Professor Şahbaz Muradov 

Elmi Katibi: Fərqanə Musayeva   

       57 - FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 

5710.01 - Türk dilləri 

5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı 

 


28 

 

5718.01 - Dünya ədəbiyyatı 

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Şərqşunaslıq  üzrə problem şurası. 

Sədri: Professor Gövhər Baxşəliyeva 

Elmi Katibi: Zenfira Şıxəlibəyli          

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Ədəbiyyat üzrə problem şurası. 

Sədri: Professor Rafael Hüseynov 

Elmi Katibi:Aida Qasımova               

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Dilçilik üzrə problem şurası. 

Sədri: Professor Tofiq Hacıyev 

Elmi Katibi: Məhəbbət Mirzəliyeva      

 

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Folklorşunaslıq üzrə problem şurası. 

Sədri: Professor Qəzənfər Paşayev 

Elmi Katibi: Afaq Ramazanova          

 

  

19.

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

 

1. 

"Doktoranturaların  yaradılması  və  doktoranturaya  qəbul  Qaydaları"nın  təsdiq  edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 2010-cu il tarixli 129 saylı 

qərarı. 


2.

 

Alimlik  dərəcələrinin  və  elmi  adların  verilməsi  qaydaları  haqqında  ƏSASNAMƏ, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir. 

3.

 

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyası  Rəyasət Heyətinin  19  sentyabr  2003-cü  il  tarixli  (protokol  №12)  və  06  iyun  2004-cü  il  tarixli 

(protokol №11) qərarları. 

4.

 

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyası  Rəyasət Heyətinin 04.03.2011-ci tarixli (protokol №05-R) qərarı. 

 

 

 29 

 

Əlavə 1 QAFQAZ UNİVERSİTETİ 

DOKTORANTIN  FƏRDİ İŞ PLANI 

(Doküman Kodu: Ç-QU-FR-088-AZ)

 

 

“Təsdiq edirəm”  

EŞ-nın sədri: _________________ 

“___  ”  __________   20… -ci il 

 

 

İxtisas bölməsi ………………………………………………………………………….      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1-

 Adı, atasının adı, soyadı: ……………………………………. 

2-

 İxtisası: ……………………………………………………………………………… 

3-

 Dissertasiya mövzusu: .

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

4-

 Elmi rəhbər: …………….…………………………….. 

 Yüklə 445,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə