BÖYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilibYüklə 10,7 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix23.12.2016
ölçüsü10,7 Mb.
  1   2   3   4

Azərbaycan Tibb 

Universiteti 

elektron təbabətə 

dair konfransa 

hazırlaşır

BÖYÜK 

ELMİ 

ŞURADA

2

Bakıda ikinci 

Azərbaycan-

alman-türk 

tibb konqresi 

keçirilib

“BU PETİSİYANIN 

ƏSAS MƏQSƏDİ 

47 ÖLKƏNİN SƏS 

VERDİYİ

 QƏTNAMƏYƏ ABŞ 

PREZİDENTİNİN 

MÜNASİBƏTİNİ 

ÖYRƏNMƏKDİR”

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 08 (1626) 29 aprel 2016 - cı il                           Qiyməti 50 qəpik

Stomatologiya 

fakültəsində 

TEC-in 

konfransları 

keçirilib

Görkəmli oftalmoloq Zərifə Əliyevanın 

xatirəsi doğma Tibb Universitetində anıldı

BU  SAYIMIZDA 

2

5

3

4

8

Azərbaycan Tibb Universiteti İordaniyada 

beynəlxalq təhsil sərgisinə qatılıb

Aprelin 26-da Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII 

Qlobal Forumunun rəsmi açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı 

Mehriban Əliyeva, o cümlədən dünyanın 140 ölkəsindən dəvət 

olunmuş qonaqlar mərasimdə iştirak ediblər.

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumuna Bakının ev 

sahibliyi etməsi təsadüfi deyil. Çünki tolerantlığın məkanı, multi-

kultural dəyərlərə sadiq olan müstəqil Azərbaycan mədəniyyətlərin 

dialoqunun inkişafına, mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlan-

masına və sivilizasiyalar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin 

tənzimlənməsinə yönələn mühüm layihələrin reallaşdırılması, 

mötəbər forumların keçirilməsi sahəsində zəngin təcrübəyə malik-

dir...


* * *

Dövlət və hökumət başçıları, Forumun digər yüksək səviyyəli işti-

rakçıları birgə foto çəkdiriblər.

Dövlətimizin başçısı Forumun açılışında nitq söyləyib.Prezident İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal 

Forumunun rəsmi açılışında iştirak edib 

6

http://www.amu.edu.az

29 aprel  2016-cı il

2

 Ümummilli lider, ulu öndər Heydər Əliyevin 425 saylı 25 may 2000-ci il tarixli 

sərəncamına müvafiq olaraq ATU-da 

Hərbi Tibb Fakültəsinin yaradılmasını 

Sılahlı Qüvvələrin tibb xidməti, hərbi 

tibbi təhsil sisteminin təşkilində irəliyə 

doğru atılmış müdrik, üzaqgörən bir 

addım kimi dəyərləndirən F.Ağayev 

qeyd etdi ki, o vaxtdan ötən 16 illik 

zaman kəsiyində fakültənin kollektivi

müstəqil dövlətimizin təhlükəsizliyi, 

dövlətçiliyimizin  ən əsas dayaqlarından 

olan ordu quruculuğunda vacib atribut 

sayılan hərbi səhiyyənin bütün sahələri 

üçün peşəkar hərbi həkim və feldşerlərin  

diplomaqədərki hazırlığı, rezidentura 

və tibb kadrlarının ixtisas artırmasının 

təşkili ilə məşğuldur.  

Fakültə  dekanı  tədris  və  təlimin  yüksək 

səviyyədə  həyata  keçirilməsi  üçün  Ali 

Baş  komandanın,  Müdafiə  Nazirliyinin  və 

Azərbaycan Tibb Universiteti rəhbərliyinin  

qayğısını  daim  hiss  etdiklərini  vurğuladı: 

“Təsadüfi deyil ki, Hərbi Tibb Fakültəsinin 

əsaslı  təmirdən  sonra  istifadəyə  verilmiş 

qərərgahının  və  kursant  yataqxanasının 

açılışın-

da Azərbaycan Respublikası Müdafiə Na-

zirinin, ATU rektorunun və GATA komandi-

rinin iştirak etmələri və çıxışlarında fakültə 

kollektivi  qarşısında  qoyduqları  vəzifələr 

şəxsi heyət arasında böyük ruh yüksəkliyi 

yaratmışdır.”

F.Ağayev bu gün Hərbi Tibb Fakültəsinin 

təkcə  Müdafiə  Nazirliyi  üçün  deyil,  Si-

lahlı  Qüvvələrin  digər  qurumları  üçün  də 

(Ədliyyə, Daxili Qoşünlar, Sərhəd xidməti, 

XDMX  və  s.)  hərbi  tibbi  kadr  hazırlığını 

həyata keçirdiyini diqqətə çatdırdı: “Təsdiq 

edilmiş  ştat  strukturuna  əsasən  ATU-

nun  Hərbi  Tibb  Fakültəsində  idarəetmə-

komandanlıq, tədris bölməsi, məxfi hissə, 

hərbi cərrahiyyə, hərbi terapiya, tibbi pro-

filaktika  kafedraları,  tibb  xidmətinin  təşkili 

və taktikası, hərbi həkim hazırlığı kursları,  

rezidentura  və  tibb  heyətinin  təkmilləşmə 

kursları, Hərbi Tibb Məktəbi (hərbi feldşer 

hazırlığı üzrə), tədris-təminat bölmələri (ki-

tabxana, yataqxana nəzərdə tutulmuşdur. 

Hərbi  Tibb  Fakültəsi  Azərbaycan  Res-

publikasının Silahlı Qüvvələri üçün müasir 

tələblərə cavab verən peşəkar, milli ideya-

lara sadiq, vətənpərvər hərbi-tibbi kadrla-

rın hazırlanması məsələsini özü üçün əsas 

vəzifə olaraq görür.”

Hərbi  Tibb  Fakültəsinin  zabit-müəllim 

heyətinin  tədris  yükünün  ATU-nun 

professor-müəllim heyətinə uyğun surətdə 

təyin  edildiyinə,  tədrisin  keyfiyyətini 

yüksəltmək  üçün  müəllim  və  köməkçi 

heyətlə  komplektləşməyə  ehtiyac  olduğu-

na diqqət yönəldən fakültə dekanı bildirdi 

ki, Hərbi Tibb Fakültəsinin tədris-təlim, el-

mi-metodik  fəaliyyəti  Müdafiə  Nazirliyinin 

müvafiq idarə və xidmətlərinin iş planlarına 

və  Azərbaycan  Tibb  Universitetinin  Elmi 

Şurasının qərarlarına uyğun təşkil edilir. 

Hərbi Tibb Fakültəsi öz fəaliyyəti haqqın-

da müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  rəhbərliyinə,  Müdafiə 

Nazirliyinin  Döyüş  və  Hərbi  Təhsil  Baş 

İdarəsinə  və  Tibb  Baş  İdarəsinə  hesabat 

verir.


Ehtiyac  yarandıqda  Müdafiə  Naziri-

nin  müavininin  razılığı  əsasında  həqiqi 

hərbi qulluq dövründə baş və aparıcı tibb 

mütəxəssisi,  hərbi  tibb  müəssisəsində 

şöbə  rəisi  işləmiş,  ehtiyatda  olan  zabitlər 

hərbi  qulluqçu-müəllim,  ATU  rektoru-

nun  əmri  ilə  hərbi  təbabətdə  mükəmməl 

biliklərə yiyələnmiş təcrübəli mütəxəssislər 

və  elmi  dərəcəsi  olan  mülki  həkimlər  isə 

qulluqçu-müəllim vəzifələrinə  təyin oluna 

bilərlər.

Beynəlxalq  təcrübəyə  görə  Hərbi  Tibb 

Fakültəsinin I kursuna qəbul üçün bir yerə 8 

namizədin sənəd təqdim etməsinin optimal 

sayıldığını,  müvafiq  göstəricilərin  Sankt-

Peterburq  Hərbi  Tibb  Akademiyasında 

6,  Gülhanə  Askeri  Tibb  Akademiyasında 

isə  təqribən  7  nəfər  olduğunu  söyləyən 

məruzəçi  cəmiyyətdə  hələ  də  hərbi 

həkimliyə marağın aşağı səviyyədə olma-

sından  təəssüfləndiyini,    bunun  subyektiv 

və  obyektiv  səbəblərinin  olduğunu  dedi: 

“Son  beş  ildə  fakültəyə  qəbula  gələnlərin 

sayı  Rusiya  və  Türkiyə  ilə  müqayisəli 

şəkildə göstərilmişdir. Belə ki, 2010-cu ildə 

1  yerə  2,  2011-ci  ildə  3,  2012-ci  ildə  2.4, 

2013-cü ildə 1.5, 2014-cü ildə isə bir yerə 

1.4  nəfər  sənəd  vermişdir.  Bu  dinamika 

tədrisin keyfiyyətinə və mənimsəməyə də 

neqativ təsir göstərməkdədir”. 

Fakültə  dekanı  onu  da  bildirdi  ki,  Hərbi 

Tibb Fakültəsindən fərqli olaraq hərbi feld-

şer hazırlığı üzrə qəbulda pozitiv dəyişiklik 

müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, 2010-cu 

ildən başlayaraq minimal bal 82, maksimal 

bal 400, 2011–ci ildə minimal bal 87 – mak-

simal bal 403, 2012-ci ildə minimal bal 112, 

maksimal  bal  isə  317,  2013-cü  ildə  mini-

mum  keçid  balı  152,  maksimum  bal  412, 

2014-ci  ildə  isə  müvafiq  olaraq  160,  447 

bal təşkil etmişdir.

  “Hərbi  Tibb  Fakültəsində  səfərbərlik, 

döyüş  hazırlığı,  qarnizon  xidməti,  daxi-

li  qaydalar,  şəxsi  heyətin  hərbi  tərbiyəsi 

və  sosial  təminatı  məsələləri  Azərbaycan 

Respublikası 

SQ-in 

nizamnamələri, Müdafiə  Nazirinin  müvafiq  əmrlərinin 

 

Aprelin 26-da Azərbaycan Tibb Universitetində görkəmli 

alim, əməkdar elm xadimi, 

oftalmoloq, akademik Zərifə 

Əliyevanın anadan olmasının 

93 illiyinə həsr olunmuş yığın-

caq keçirilib.

Tədbiri  açıq  elan  edən  ATU-nun 

rektoru,  professor  Gəray  Gəraybəyli 

çıxışında görkəmli oftalmoloq Zərifə 

Əliyevanın Azərbaycan səhiyyəsində, 

ölkəmizin  tibb  elminin  inkişafında, 

həmçinin  ictimai  həyatında  dərin  iz 

qoymuş bir insan olduğunu bildirdi.

G.Gəraybəyli  görkəmli  alim  Zərifə 

Əliyevanın  ictimai  və  peşəkar 

həyatının  Tibb  Universiteti  ilə  sıx 

əlaqədar olduğunu qeyd etdi. Rektor 

xatırlatdı  ki,  Zərifə  Əliyeva  1942-ci 

ildə  Tibb  Universitetinə  daxil  olub. 

Həyatının böyük hissəsini oftalmolo-

giya elminin inkişafına həsr edib:

“Akademik  Zərifə  Əliyevanın  bir 

çox göz xəstəliklərinin diaqnostikası 

və  müalicəsində  misilsiz  xidmətləri 

olub.  Xüsusilə,  traxoma  infeksi-

on  xəstəliyinin  müalicəsində  və  bu 

xəstəliyin  Azərbaycanda  yayılma-

sının  qarşısının  alınmasında  böyük 

rolu  olmuşdur.  Zərifə  Əliyeva  təkcə 

alim-oftalmoloq kimi yox, həmçinin 

böyük  ictimai  və  tibb  xadimi  kimi 

tanınıb.  O,  ölkəmizdə  çoxsaylı  of-

talmoloji  tədbirlərin  keçirilməsinin 

təşəbbüskarı olub”.

Görkəmli  oftalmoloqun  elmi  və 

pedaqoji  fəaliyyətindən  söz  açan 

rektor  Gəray  Gəraybəyli  bildirdi  ki, 

Zərifə  xanım  bir  çox  nüfuzlu  elmi 

mükafatların,  o  cümlədən  SSRİ  Tibb 

Elmləri  Akademiyasının  akademik 

M.Averbax adına mükafatını almış ilk 

azərbaycanlı olub.

ATU-nun  oftalmologiya  kafed-

rasının  müdiri,  professor  Paşa 

Qəlbinur  çıxışında  Azərbaycanın 

ən  böyük  xanımlarından  biri  olan 

Zərifə  Əliyevanın  doğum  gününün 

tibb  işçiləri  üçün  xüsusi  əhəmiyyət 

kəsb  etdiyini  deyib.  Qeyd  olunub 

ki,  Zərifə  Əliyevanın  həyatı  və  elmi 

fəaliyyəti  Elmi-Tədqiqat  Oftalmo-

logiya  İnstitutu  ilə  bağlıdır.  1960-

67-ci illərdə görkəmli alim məhz bu 

institutda  fəaliyyət  göstərib.  Sonra-

dan  isə  Əziz  Əliyev  adına  Həkimləri 

Təkmilləşdirmə  İnstitutunun  oftal-

mologiya kafedrasında elmin inkişa-

fına öz töhfəsini verib. Zərifə xanım 

Əliyevanın qaynar həyat və yaradıcılıq 

fəaliyyəti  həmçinin  Moskvada  Elmi-

Tədqiqat  Göz  Xəstəlikləri  İnstitutu 

və  Ümumittifaq  Mərkəzi  Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutu, ilə əlaqədar 

olub.


    Daha  sonra  ATU-nun  oftalmo-

logiya  kafedrasının  dosenti  Sol-

maz  Əliyeva,  ATU-nun  II  müalicə-

profilaktika  fakültəsinin  tələbəsi 

Xatun  Məmmədova  akademik  Zərifə 

Əliyevanın həyat və yaradıcılığı haq-

qında danışıblar.

    Çıxışlar  zamanı  vurğulanıb  ki, 

ATU  öz  layiqli  məzunu  ilə  fəxr 

etməyə  haqlıdır.  Hazırda  Tibb  Uni-

versitetinin  oftalmologiya  kafedra-

sı  əməkdaşlarının  əksəriyyəti  Zərifə 

xanımın  yetirmələridir.  ATU  dünya 

şöhrətli  məzunu  Z.Əliyevanın  unu-

dulmaz xatirəsini həmişə əziz tutur, 

bu  qocaman  təhsil  ocağında  onun 

xatirəsinə həsr olunmuş elmi-praktik 

konfranslar, yubiley gecələri keçirilir 

ki, bu da gənc nəslin vətənpərvərlik 

tərbiyəsində mühüm rol oynayır.

Görkəmli oftalmoloq Zərifə Əliyevanın 

xatirəsi doğma Tibb Universitetində anıldıBÖYÜK ELMİ ŞURADA

B

öyük Elmi Şuranın aprelin 25-də 

keçirilən növbəti yığıncağını 

açan universitetin rektoru, professor 

Gəray Gəraybəyli  gündəlikdə duran 

məsələləri diqqətə çatdıraraq “Hərbi 

tibb fakültəsində tədrisin vəziyyəti və 

hərbi tibbi kadrların hazırlanmasında 

kollektivin qarşısında duran 

vəzifələr” barədə hesabat məruzəsi 

ilə çıxış etmək üçün sözü fakültənin 

dekanı (rəisi), tibb xidməti polkovniki 

Fəxrəddin Ağayevə verdi.

29 aprel      2016-cı il

http://www.amu.edu.az

3

A

prelin 21-də 

Azərbaycan Tibb 

Universitetinin 

böyük akt zalında 

Azərbaycanda Vətəndaş 

Cəmiyyətinin İnkişafına 

Yardım Assosiasiyasının 

(AVCİYA) təşəbbüsü ilə 

geniş toplantı keçirilib. 

Professor-müəllim və 

tələbə heyətinin qatıldığı 

tədbir Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət 

himninin səsləndirilməsi 

və Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü uğrunda şəhid 

olanların xatirəsinin 1 

dəqiqəlik sükütla qeyd 

olunması ilə başlayıb. 

Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı hərbi təcavüzünün 

beynəlxalq aləmdə ifşa 

edilməsi ilə bağlı petisiya 

layihəsinə həsr olunmuş 

tədbiri giriş sözü ilə açan 

universitetin rektoru, 

professor Gəray Gəraybəyli 

25 ildən çoxdur ki, Qarabağ 

probleminin, ərazilərimizin 

Ermənistan tərəfindən 

işğalı və onun nəticələrinin 

Azərbaycanın əsas problemi 

olaraq qaldığını vurğulayıb: 

“Bir milyona yaxın əhalimiz 

öz yaşadığı yerlərdən 

didərgin düşüb. Uzun illər 

keçməsinə baxmayaraq, 

Ermənistan tərəfindən 

aparılan təcavüzkar siyasət 

bu məsələnin hələ də həll 

olunmamasına gətirib 

çıxarıb. Ermənistanın 

aqressiv siyasət aparan 

rəhbərliyi nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən qəbul olunmuş 

bəyannamələrin tələblərinə 

məhəl qoymur”.

Rektor  mötəbər  təşkilatların 

qərar 

və 


qətnamələrinə 

Ermənistanın 

cinayətkar 

rəhbərliyinin  etinasızlıqla  ya-

naşdığını,  mövcud  vəziyyətin 

isə  Azərbaycan  üçün  ye-

ni-yeni  humanitar  və  ekoloji 

fəlakətlərə  yol  açdığını  deyib: 

“Azərbaycana  məxsus  mədəni 

abidələr  dağıdılır,  bizə  qarşı 

ekoloji  müharibə  aparılır.  Bi-

zim təbii sərvətlərimiz, su an-

barlarımız,  meşələrimiz  hələ 

də düşmən tapdağı altındadır. 

Məhz  AVCİYA-nın  apardığı 

kampaniya  çərçivəsində  bü-

tün  dünya  Azərbaycana  qarşı 

aparılan  ekoloji  təcavüzdən 

xəbər tutdu. Bu ilin yanvarında 

təşkilatın sədri, millət vəkili El-

xan  Süleymanovun  təşəbbüsü 

ilə AŞPA-nın sessiyasında 2085 

saylı qətnamə qəbul olundu”.

Ermənistanın  təcavüzünün 

ağır  nəticələri  ilə  bağlı 

həqiqətlərin  dünyaya  çatdı-

rılmasında  AVCİYA-nın  prezi-

denti, millət vəkili Elxan Süley-

manovun  fəaliyyətini  yüksək 

qiymətləndirən 

universitet 

rəhbəri  onun  bu  istiqamətdə 

böyük  layihələr  həyata  keçir-

diyini və  Ağ Evin rəsmi saytın-

da  açılmış  petisiya  layihəsinin 

də  bunlardan  biri  olduğunu 

diqqətə çatdırıb.

“Ədalətin  Bərqərar  Olunması 

və  Böyük  Fəlakətin  Qarşısının 

Alınması  naminə”  adlı  peti-

siyanın  bu  fəaliyyətin  dava-

mı  olduğunu  söyləyən  rektor 

AVCİYA-nın  həyata  keçirdiyi 

petisiyanın  imzalanmasında 

hər bir vətəndaşın, universitet 

əməkdaşının  yaxından  işti-

rak  etməsinin  zəruriliyini  önə 

çəkib. 


Tədbirdə çıxış edən Azərbay-

canda  Vətəndaş  Cəmiyyətinin 

İnkişafına Yardım Assosiasiya-

sının  sədri,  millət  vəkili  Elxan 

Süleymanov  bildirib  ki,  peti-

siyanın  ən  böyük  əhəmiyyəti 

Azərbaycan 

həqiqətlərinin 

dünyaya  çatdırmasında  oy-

nadığı  roldur:  “Petisiyaya  səs 

verilməsi  yalnız  indiyədək 

bu  prosesdə  fəal  iştirak 

edən  Azərbaycan  və  Türkiyə 

əhalisinin deyil, dünyanın bü-

tün sülhsevər və ədalətpərvər 

insanlarının  vicdan  borcu  ol-

malıdır.  Ağ  Ev  Administarasi-

yasının internet səhifəsini hər 

gün ziyarət edən yüz minlərlə 

insan  Azərbaycanın  haqq 

işi  uğrunda  mübarizəsindən 

xəbər tutmalıdır”.

  Bu  günədək  194  minədək 

insanın  səs  verdiyini  söyləyən 

Elxan  Süleymanov  qeyd  edib 

ki,  bu  rəqəm  dəfələrlə  çox 

olmalıdır,  çünki    hər  bir  səs 

işğalçı  Ermənistanın  iç  üzü-

nü  dünyaya  açacaq.  Natiq 

ölkəmizin  ərazisinin  20  faizi-

nin  erməni  silahlı  birləşmələri 

tərəfindən  işğalı  faktının  yal-

nız  Azərbaycan  üçün  deyil, 

həm  də  Ermənistanın  özü 

üçün faciə olduğunu,  bu ami-

lin  Ermənistanın  inkişafını 

ləngitdiyini söyləyib. 

Aprel  ayının  əvvəllərində 

ordumuzun  döyüş  meyda-

nında  düşmənə  öz  gücünü 

göstərdiyini  vurğulayan  millət 

vəkili  bildirib  ki,  bu  uğur-

ları  həm  də  siyasi  anlamda 

möhkəmləndirmək  tələb  olu-

nur.  O,  müsəlmanlara  qarşı 

qəzəb və nifrət mühitinin hökm 

sürdüyü  AŞPA-da  qətnamə 

qəbul  etdirməyin  çətinliyinə 

də  toxunub:  “Qətnamələrin 

qəbul etdirilməsi üçün prose-

dur  qaydası  da  mürəkkəbdir. 

Lakin  bununla  belə,  yanva-

rın  sonlarında  müqavimət 

və  maneələri  aşaraq,  qəzalı 

vəziyyətdə  olan  Sərsəng  su 

anbarı  ilə  bağlı  2085  say-

lı  qətnaməni  qəbul  etdirmək 

mümkün  oldu.  Bu  qətnamədə 

ermənilərin  sudan  bir  növ  si-

lah  kimi  istifadə  etmələri, 

Azərbaycan  ərazilərini  işğal 

altında  saxlamaları,  su  anba-

rında  baş  verə  biləcək  qəza 

nəticəsində humanitar fəlakətə 

görə Ermənistanın məsuliyyəti 

məsələsi qabardılır.”

Bu  petisiyanın  əsas  məqsədi 

47  ölkənin  səs  verdiyi 

qətnaməyə  ABŞ  prezidentinin 

münasibətini  öyrənməkdir,-

deyən  Elxan  Süleymanov 

tələbələri səsvermə prosesində 

fəal  olmağa  çağırıb.  O,  eyni 

zamanda ATU-nun da çoxsaylı 

kollektivinin  bu  layihəyə  qo-

şulmasından  məmnunluğunu 

dilə  gətirib  və  hər  kəsə  bu 

vətəndaşlıq mövqeyinin nüma-

yişinə görə təşəkkür edib.

AVCİYA-nın  eksperti  İradə 

Yaqubova petisiyaya səsvermə 

proseduru  ilə  tədbir  iştirak-

çılarını 

məlumatlandıraraq 

bildirib  ki,  hər  bir  qurğudan 

(kompüter,  mobil  telefon  və 

s.) yalnız bir dəfə səs vermək 

mümkündür.A.KAMRANOĞLU

Aprelin 26-da səhiyyə 

naziri Oqtay Şirəliyev 

Türkiyənin səhiyyə 

naziri Məhmət 

Müəzzinoğlunun 

rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyətini 

qəbul edib.

Nazirliyin  mətbuat  xid-

mətindən AZƏRTAC-a bildiri-

lib ki, Oqtay Şirəliyev iki ölkə 

arasındakı  dostluq  və  qar-

daşlıq münasibətlərinin dərin 

tarixi köklərə malik olduğunu 

bildirdi.  Nazir  qeyd  etdi  ki, 

Azərbaycanla  Türkiyə  ara-

sında siyasi, iqtisadi, səhiyyə, 

elm  və  təhsil,  mədəni  və 

beləliklə  də  bütün  sahələrdə 

əlaqələr  yüksələn  xətlə  inki-

şaf edir.

O.Şirəliyev 

ölkələrimiz 

arasında  səhiyyə  və  tibb 

elmi  sahəsində  əlaqələrin 

müstəqilliyimizin  ilk  illərinə 

təsadüf  etdiyini  xatırlatdı. 

Qeyd  olundu  ki,  ölkələrimiz 

arasında səhiyyə və tibb elmi 

sahəsində əməkdaşlıq Proto-

kolu 1994-cü ildə imzalanıb. 

Sənədə əsasən hər iki ölkənin 

tibb universitetləri, həkimləri, 

təkmilləşdirmə  institutları, 

səhiyyə  müəssisələri  arasın-

da əlaqələr qurulmuş və Pro-

tokolun  bütün  müddəaları 

layiqincə yerinə yetirilib.

Hazırda  səhiyyəmizin  elə 

bir  sahəsi  yoxdur  ki,  ora-

da  türkiyəli  mütəxəssislərlə 

əməkdaşlıq 

qurulmasın. 

Mütəxəssis  mübadiləsi,  bir-

gə  elmi-təhqiqatlar,  əcza çı-

lıq,  icbari  tibbi  sığorta,  sə-

hiy yənin  maliyyələşməsi  və 

bu  kimi  bir  çox  sahələrin 

tətbiqində  Türkiyənin  təc-

rü bəsinə  böyük  önəm  veri-

lib.  Nazir  onu  da  vurğuladı 

ki,  bu  gün  imzalanacaq  Sa-

ziş  gələcəkdə  əməkdaşlığın 

genişləndirilməsinə 

vəsilə 


olacaq. Qeyd edib ki, hazırda 

azərbaycanlı  mütəxəssislər 

türkiyəli  həmkarları  ilə  ya-

naşı  ölkəmizdə  “Sağlamlıq 

həftəsi”  çərçivəsində  birgə 

əməliyyatlar həyata keçirirlər. 

Bu  da  bir  daha  dostluq  və 

qardaşlıq  münasibətlərinin 

bariz nümunəsidir.

Nümayəndə heyəti adından 

səmimi qəbula görə minnət-

darlığını  bildirən  türkiyəli 

nazir  Məhmət  Müəzzinoğlu 

özlərini  sanki  Vətənlərindəki 

kimi  hiss  etdiklərini  bildi-

rib.  Türkiyəli  nazir  bu  görü-

şün Bakıda yüksək səviyyədə 

təşkil  olunmuş  BMT-nin  Si-

vilizasiyalar  Alyansının  VII 

Qlobal  Foruma  təsadüf  etdi-

yini  məmnunluqla  qeyd  etdi 

və  vurğuladı  ki,  Forumun 

istər son dövrlərdə Türkiyədə 

törədilmiş  terror  hadisələri, 

istərsə  də  Dağlıq  Qarabağ 

münaqişəsinin  gərginləşdiyi 

bir  zamanda  keçirilməsi  çox 

önəmlidir.  Belə  qarşılıq-

lı  görüşlər  ölkələrimiz  ara-

sındakı  dostluq  və  qardaş-

lığın  əbədi  olacağının  bariz 

nümunəsidir.

Daha  sonra  türkiyəli  na-

zir  ölkəsinin  tibb  elmi  sahə-

sindəki  təcrübəsindən,  ailə 

həkimlərinin  iş  prinsi pindən, 

“Türk Sağlıq bilimləri” Univer-

sitetinin fəaliyyətindən danış-

dı.

Görüşün  sonunda  nazir Oqtay  Şirəliyev  və  Türkiyə 

Cümhuriyyətinin  Səhiyyə  na-

ziri  Məhmət  Müəzzinoğlu 

Səhiyyə və Tibb Elmi Sahəsin-

də  əməkdaşlığa  dair  Sazişi 

imzaladılar.

Azərbaycanla Türkiyə arasında Səhiyyə və Tibb Elmi 

Sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzalandıKataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2016
tebib qezeti 2016 -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib qezeti 2016 -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib qezeti 2016 -> Azərbaycan-Türkiyə II bariatrik və metabolik cərrahiyyə günü
tebib qezeti 2016 -> Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİR
tebib qezeti 2016 -> Tibb Universitetinin ictimaiyyəti “20 yanvar” şəhidlərini yad etdi
tebib qezeti 2016 -> Dərs deyən müəllimlərin şəbəkəsi yaradılır
tebib qezeti 2016 -> Əsrin tanınmış neyrocərrah alimi Bakıda Türkiyənin Hacettepe Universiteti Xəstəxanasının
tebib qezeti 2016 -> “İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi prioritet vəzifəmizdir” mövzusunda seminar

Yüklə 10,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə