BİTKİ ve biTKİsel üRÜnleriN İthalatinda istenen özel şartlar


ABD veya Brezilya menşeliYüklə 160,91 Kb.
səhifə4/5
tarix24.06.2017
ölçüsü160,91 Kb.
1   2   3   4   5

ABD veya Brezilya menşeli; tohumu dışında dikim amaçlı Fuchsia L. bitkileri

Üretim yerinde Aculops fuchsiae’nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve ihracattan hemen önce bitkilerin kontrol edildiği ve Aculops fuchsiae’den arî bulunduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

50.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler menşeli; tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı ağaç ve çalılar

a) Temiz (bitki artıklarından ari) olduğu ve çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

b) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği ve zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.51.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler menşeli; doku kültürü ortamındaki tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı yaprağını döken ağaçlar ve çalılar

Bitkilerin durgun dönemde ve yapraksız olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

52.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler menşeli; tohumları hariç, dikim amaçlı Gramineae hariç tek ve iki yıllık bitkiler

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) Bitki artığı, çiçek ve meyveden arî olduğu,

c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği,

d) Zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.53.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler menşeli;Gramineae familyasının Bambusoideae, Panicoideae alt familyasının ve Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis,Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L, Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ve Uniola L. cinslerinin tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zaralı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


54.

Avrupa dışı ülkeler menşeli, tohumu dışında dikim amaçlı, doğal veya yapay bodur bitkiler

a) Doğal yaşamdan doğrudan toplananlar dâhil bitkilerin, resmi bir denetim sistemine tabi olan kayıtlı fidanlıklarda, sevkiyattan önce, en az iki ardışık yıl süresince yetiştirildiği, tutulduğu ve belli bir biçimde büyütüldüğü,

b) (a)’da bahsedilen fidanlıklardaki bitkiler:

aa) en az (a)’da bahsedilen dönem süresince:

—Yerden en az 50 cm yükseklikteki raflar üzerine yerleştirilmiş saksılara dikilmiş olduğu,

—Avrupa dışı pas hastalıklarından ariliği sağlamak için uygun muamelelere tabi tutulduğu; aktif madde, doz ve uygulama tarihi, Bitki Sağlık Sertifikasının “Dezenfestasyon ve/veya Dezenfeksiyon Uygulaması” başlığı altında belirtildiği,

—Bu Yönetmelik ve eklerinde zararlı organizmaların varlığı açısından, uygun aralıklarla, en az yılda 6 defa resmi olarak kontrol edildiği, aynı zamanda, fidanlığın yakın çevresindeki bitkiler üzerinde de yapılan bu kontroller, tarla veya fidanlıkta en azından her sıranın gözle kontrolü şeklinde ve 3000’den fazla bitkinin olmadığı cinslerde, verilen bir cinsten en az 300 bitkilik tesadüfî bir örnekleme yöntemiyle veya bitki sayısının 3000’den fazla olduğu cinslerde bitkilerin %10’unda, yetiştirme ortamı üzerindeki bitkinin tüm kısımlarının gözle kontrolü,

- Bu kontrollerde, yukarıdaki paragrafta açıklanan ilgili zararlı organizmalardan arî olduğu, bulaşık bitkilerin ayıklandığı, uygun durumlarda, kalan bitkilerin, arîliğini garantilemek için, etkili bir şekilde muameleye tabi tutulduğu ve buna ek olarak, uygun bir süre bekletildiği ve gözlemlendiği,

- Daha önce kullanılmamış bir yapay yetiştirme ortamına ya da fumigasyon veya uygun bir sıcaklık uygulaması ile muameleye tabi tutulmuş doğal bir yetiştirme ortamına dikildiği ve herhangi bir zararlı organizma içermediği,

- Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan arî kalmasını sağlayan koşullarda tutulduğu ve sevkiyattan önceki iki hafta içinde:

- Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve kökleri çıplak tutulmuş olduğu,

veya

- Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve (aa) 5inci paragraf başında belirtilen şartları karşılayan yetiştirme ortamına tekrar dikilmiş olduğu,veya

- Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için, uygun muamelelere tabi tutulduğu ve aktif madde, doz ve uygulama tarihi, Bitki Sağlık Sertifikasının “Dezenfestasyon ve/veya dezenfeksiyon Uygulaması” başlığı altında belirtildiği,

bb) Resmi olarak mühürlenmiş kapalı konteynırlarda paketlenmiş halde olduğu ve kayıt altına alınmış fidanlıkların kayıt numarasını taşıdığı ve bu numaranın Bitki Sağlık Sertifikasının “Açıklama” başlığı altında yer aldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.55.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler menşeli;

Caryophyllaceae (Dianthus L. hariç),

Compositae (Dendranthema hariç),

Crucifera, Leguminosae ve

Rosaceae (Fragaria L. hariç)

familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı çok yıllık otsu bitkileriBitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,


b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zaralı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 56.1. 

Soğan, soğansı, yumru, rizom ve tohumu dışında, dikim amaçlı otsu türlerin bitkileri ve Ficus L. ve Hibiscus L.’nin bitkileriBitkilerin:

a) İlgili ISPM’e göre ihracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, Bemisia tabaci’den ari olarak oluşturulan bir alan menşeili olduğu,

veya

b) İlgili ISPM’e göre ihracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ihracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Servisi tarafından, Bemisia tabaci’den ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki dokuz hafta süresince, en az üç haftada bir yapılan resmi kontrollerde Bemisia tabaci’den ari olarak ilan edilen bir üretim yeri menşeili olduğu,veya

c) Üretim yerinde Bemisia tabaci’nin bulunduğu durumlarda, bu alanda üretilen veya bekletilen bitkilerin, Bemisia tabaci’den ariliği sağlamak için uygun bir muameleye tabi tutulduğu ve Bemisia tabaci’den arındırmayı amaçlayan bu uygulamanın sonucu olarak hem ihracattan önceki dokuz hafta süresince haftalık olarak yapılan resmi kontroller, hem de bu süre zarfındaki gözlemlerde, bu üretim yerinin Bemisia tabaci’den ari bulunduğu ve yapılan uygulamanın detayları,

veya

d) Bemisia tabaci Genn.’den ari, bitki materyalinden (yapay ortamda ) üretildiği; Bemisia tabaci Genn. ile olası bulaşmayı önlemek için, steril laboratuar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, şeffaf kaplarda sevkedildiği,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

56.2.

Bemisia tabaci’nin varlığı bilinen ülkeler menşeili, tohumları hariç, dikim materyali Euphorbia spp. (sütleğen) bitkileri 


a) Bitkilerin Bemisia tabaci’den ari olduğu bilinen alanlarda üretildiği,

veya


b) İhracattan önceki üç aylık dönemde yapılan aylık kontrollerde B. tabaci’den kaynaklanan bir belirti görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.56.3

Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., SolidagoL., Trachelium L.’nin kesme çiçekleri ile Ocimum L.’nin yapraklı sebzeleri 

Kesme çiçek ve yapraklı sebzelerin:

a) Bemisia tabaci’den ari bir ülke menşeli olduğu,

veya


b) İhracatlarından hemen önce, resmi olarak kontrol edildiği ve Bemisia tabaci’den ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.56.4

Tomato yellow leaf curl begomovirus’un yer aldığı bilinen menşeli ülkelerde, tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum lycopersicum Mill.(domates) bitkileri;

a) Bemisia tabaci’nin varlığı bilinmeyen yerlerdeTomato yellow leaf curl begomovirus’un hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.b) Bemisia tabaci’nin varlığı bilinen yerlerde

a) Tomato yellow leaf curl begomovirus’un hiçbir belirtisinin görülmediği ve,

- Bitkilerin B. tabaci’den ari olduğu bilinen alanlar orjinli olduğu,

veya

- İhracattan üç ay önce en az aylık olarak yapılan resmi incelemeler sonucunda B. tabaci’den ari olduğu bulunmuş olan üretim yerlerinden alındığı,veya

b)Üretim yerlerinde Tomato yellow leaf curl begomovirus’un hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin B. tabaci’den ari hale getirmek için uygun bir muameleye ve izleme sistemine tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


56.5

Aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların yer aldığı ülkeler menşeili, tohum, yumru, soğan, soğansı, rizomları hariç, dikim amaçlı bitkilerin ilgili zararlı organizmalar:

Bean golden mosaic begomovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Lettuce infectious yellow begomovirus
Pepper mild tigre begomovirus
Squash leaf curl begomovirus
Bemisia tabaci
ile taşınan diğer virüsler

a) Bemisia tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen yerlerdea)Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,b) Bemisia tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinen yerlerde

b)Uygun bir vejetasyon dönemi boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

ve

- Bitkilerin, B. tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin ari olduğu bilinen alanlar menşeili olduğu,


veya

- Uygun zamanlarda yapılan resmi incelemelerde, üretim yerlerinin B. tabaci ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari bulunduğu,

veya


- B. tabaci’ nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

veya


c) Bemisia tabaci Genn’den ari, bitki materyalinden (yapay ortamda ) üretildiği; Bemisia tabaci Genn. ile olası bulaşmayı önlemek için, steril laboratuar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, şeffaf kaplarda sevkedildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.57.

Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları

a) Plasmopara halstedii’den arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya


b) Plasmopara halstedii’nin bütün ırklarına dayanıklı olan çeşitlerden elde edilenler hariç, üretim alanında bulunan tohumların, Plasmopara halstedii’ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.58.

Solanum lycopersicumMill. (domates) tohumları

Tohumların uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle veya uluslararası alanda eşdeğer olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde edilmiş olduğu,

ve

a) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoriave Potato spindle tuberpospiviroid’ in varlığının bilinmediği alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde adı geçen zararlı organizmaların neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,veya

c) Tohumların adı geçen zararlı organizmalar yönünden resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmalardan temiz olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


59.1.

Medicago sativa L. (yonca) tohumları

a) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerinde Ditylenchus dipsaci’nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsili numune üzerinde yapılan laboratuvar testlerine göre D. dipsaci’den arî olduğu,

veya


b)İhracattan önce fümigasyon yapıldığı,

veya


c)Tohumların Ditylenchus dipsaci’ye karşı uygun bir fiziksel uygulamaya maruz kaldığı ve laboratuvar testleri sonucunda örnek numunenin zararlıdan ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.59.2.

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus’un varlığının bilindiği ülkeler menşeili, Medicago sativa L.’nin tohumu


a) Son on yıldır üretim yeri veya onun yakın çevresinde Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus’un varlığının bilinmediği;

b)—Ürünün Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus’a yüksek oranda dayanıklı olarak kabul edilen bir çeşide ait olduğu,

veya

—Tohum hasat edildiğinde, ekiminden itibaren 4 üncü tam vejetasyon döneminin henüz başlamamış olduğu ve önceki dönemlerde üründen birden fazla tohum hasatının olmadığı,veya

—Yonca tohumu içerisinde yabancı madde oranının ağırlığın % 0.1’ ini geçmediği;

ve

c) Üretim yerinde veya yakınındaki herhangi bir Medicago sativa L. türüne ait üründe, son vejetasyon dönemi boyunca veya uygun yerlerde, son iki vejetasyon dönemi süresince, Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus’un hiçbir belirtisinin görülmediği;d) Ürünün, ekimden önceki son üç yıl süresince, Medicago sativa L. türüne ait bitkinin olmadığı bir arazide yetiştirildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.60.

Oryza sativa L. (çeltik) tohumları ve sofralık kavuzlu çeltik taneleria) Çeltiklerin uygun nematolojik testlerle resmi olarak test edildiği ve Aphelenchoides besseyi’den ari bulunduğu;

veya


b) Çeltiklerin Aphelenchoides besseyi’ye karşı uygun bir sıcak su muamelesi veya diğer uygun muamelelere tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.61.

Phaseolus L. (fasulye) tohumları

a)Tohumların Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya


b)Temsil edecek kadar bir tohum örneğinin test edilerek test sonucunda Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.62.

Zea mays L. (mısır) tohumları

a) Tohumların Pantoea stewartii’ den arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya


b) Temsil edecek kadar bir tohum örneğinin test edilerek, test sonucunda P. stewartii’ den arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.63.1

Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Brezilya Hindistan, Irak, İran, Meksika, Nepal, Pakistan, Güney Afrika ve A.B.D. menşeli;Triticum, Secale ve Triticum x Secale tohumları

Tohumların Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen alanlar menşeli olduğu ve bu alanın adı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

63.2.

Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Brezilya, Hindistan, İran, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan;, Güney Afrika ve A.B.D. menşeli; Triticum, Secale ve Triticum x Secale taneleri

a) Tanelerin Tilletia indica’nın varlığı bilinmeyen alanlar menşeli olduğu ve bu alanın adı,

veya


b) Üretim yerindeki bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi boyunca, Tilletia indica’nın hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsili tahıl örneklerinin hem hasat zamanında, hem de sevkiyattan önce alındığı ve test edildiği ve bu testlerde Tilletia indica’dan arî bulunduğu ve “test edilmiş ve T.indica’dan arî bulunmuştur” ifadesi,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.64

Xylella fastidiosa’nın varlığı bilinen ülkelerin bulaşık olmayan üretim alanından gelen tohum hariç, dikim amaçlı;

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

Acer

Aesculus

Agrostis gigantea Roth

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Alternanthera tenella Colla

Amaranthus blitoides S. Watson

Ambrosia acanthicarpa Hook.

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrosia trifida L.

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis cordata Michx.

Artemisia douglasiana Hook.

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

Avena fatua L.

Baccharis halimifolia L.

Baccharis pilularis DC.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

Bidens pilosa L.

Brachiaria decumbens (Stapf)

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

Brassica

Bromus diandrus Roth

Callicarpa americana L.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Carex

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

Cassia tora (L.) Roxb.

Catharanthus

Celastrus orbiculata Thunb.

Celtis occidentalis L.

Cenchrus echinatus L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium quinoa Willd.

Chionanthus

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

Citrus

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Commelina benghalensis L.

Coffea

Conium maculatum L.

Convolvulus arvensis L.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Cornus florida L.

Coronopus didymus (L.) Sm.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperus esculentus L.

Cytisus scoparius (L.) Link

Datura wrightii Regel

Digitaria horizontalis Willd.

Digitaria insularis (L.) Ekman

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Duranta erecta L.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eriochloa contracta Hitchc.

Erodium

Escallonia montevidensis Link & Otto

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus globulus Labill.

Eugenia myrtifolia Sims

Euphorbia hirta L.

Fagus crenata Blume

Ficus carica L.

Fragaria vesca L.

Fraxinus americana L.

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

Fraxinus latifolia Benth.

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Fuchsia magellanica Lam.

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

Geranium dissectum L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.Yüklə 160,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə