BİTKİ ve biTKİsel üRÜnleriN İthalatinda istenen özel şartlar


Aşağıda yer alan konukçularda bulunan ilgili zararlı organizmaların var olduğu bilinen ülkeler menşeliYüklə 160,91 Kb.
səhifə3/5
tarix24.06.2017
ölçüsü160,91 Kb.
1   2   3   4   5

Aşağıda yer alan konukçularda bulunan ilgili zararlı organizmaların var olduğu bilinen ülkeler menşeli, tohum hariç dikim amaçlı;

Cydonia Mill. (ayva),

Fragaria L. (çilek),

Malus Mill. (elma),

Prunus spp.(sert çekirdekliler),

Pyrus L. (armut),

Ribes L. (frenk üzümü),

Rubus L. (ahududu) bitkileri;

İlgili zararlı organizmalar;

Fragaria L. için;Arabis mosaic nepovirus

Phytophtora fragariae var. fragariae

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Strawberry mild yellow edge potex virus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Tomato black ring nepovirus

Xanthomonas fragariae

Malus Mill. için;Phyllosticta solitaria

Prunus spp.için;

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

Xanthomonas arboricola pv. pruni

Prunus persica (L.) Batsch için;Pseudomonas syringae pv. persicae

Pyrus L. için;Phyllosticta solitaria

Rubus L. için;Arabis mosaic nepovirus

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Tomato black ring nepovirus

Yukarıda yer alan tüm bitki türleri için;

İlgili virus ve virus benzeri organizmalar


Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerinde belirtilen zararlı organizmaların sebep olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
26.

Pear decline phytoplasma’nınvarlığı bilinen ülkeler menşeli, tohum hariç, dikim amaçlı CydoniaMill. (ayva) ve Pyrus L. (armut) bitkileri


a) Bitkilerin; Pear decline phytoplasma’dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya


b) Üretim yeri ve yakın çevresinde Pear decline phytoplasma’dan kaynaklanan hastalık belirtilerine benzer belirti gösteren bitkilerin son üç vejetasyon dönemi boyunca üretim yerinden uzaklaştırılmış olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.27.

Tohum ve meyve hariç, Vitis L. (asma) bitkileri


a) Son iki vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki damızlık bitkilerde Grapevine flavescence doree phytoplasma ve Xylophilus ampelinus’un belirtilerinin gözlenmediği,

ve

b) Grapevine flavescence doree phytoplasma’nın varlığı bilinen ülkeler menşeli asma bitkilerinin bir sertifikasyon programı dahilinde üretildiği ve resmi bir teste tabi tutularak Grapevine flavescence doree phytoplasma’dan ari bulunduğu,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28.1

Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler menşeli; tohum hariç dikim amaçlı Fragaria L. (çilek) bitkileri:
İlgili zararlı organizmalar:


 • Strawberry witches brom phytoplasma

 • Strawberry latent C rhabdovirus

 • Strawberry vein banding caulimovirusa) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin;

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.28.2.

Aphelenchoides besseyi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci’ninvarlığının bilindiği ülkeler menşeli; tohum hariç, dikim amaçlı Fragaria L.(çilek) bitkileri

a) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde ilgili organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya


b) Doku kültürü sözkonusu olduğunda, bu kültürün, (a) maddesindeki şartlara uyan bitkilerden elde edildiği veya uygun resmi nematolojik testlere tabi tutularak ilgili organizmalardan arî bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.28.3.

Tohumları hariç, dikim amaçlı Fragaria spp. (çilek) bitkileri

Bitkilerin Anthonomus signatus ve A. bissignifer’den arî olduğu bilinen bir alan menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.29.1

Aşağıdaki zararlı organizmaların Malus Mill.’de varlığı bilinen ülkeler menşeili; tohum hariç dikim amaçlı Malus Mill. bitkileri
İlgili organizmalar:

 1. Cherry rasp leaf nepovirus

 2. Tomato ringspot nepovirus

a) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,b)Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.29.2.

Apple proliferation phytoplasma’nın varlığı bilinen ülkeler menşeli; tohumları hariç, dikim amaçlı Malus Mill. bitkileri

a) Bitkilerin Apple proliferation phytoplasma’ dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu

veya


b) (aa) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Apple proliferation phytoplasma yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son altı vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Apple proliferation phytoplasma yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmadan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,(bb) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon dönemi boyunca, Apple proliferation phytoplasma’nın yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.30.1

Plum pox potyvirus ’unvarlığı bilinen ülkeler menşeli; tohum hariç, dikim amaçlı Prunus spp.(sert çekirdekliler) bitkileri:

P. amygdalus Batsch,

P. armeniaca L.,
P. blireiana
Andre,

P. brigantina Vill,
P. cerasifera
Ehrh.,

P. cistena Hansen,
P. curdica
Fenzl and Fritsch,
P. domestica
ssp. domestica L.,
P. domestica
ssp. institia (L.)
P.domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
P. glandulosa
Thunb.,

P. holosericea Batal.,
P. hortulana
Bailey,

P. japonica Thunb.,
P. mandshurica
(Maxiur.) Koehne,
P. maritima
Marsh.,

P. mume Sieb and Zucc.,
P. nigra
Ait.,

P. persica (L.) Batsch,
P. salicina
L.,

P. sibirica L.,

P. simonii Carr.,
P. spinosa
L.,

P. tomentosa Thunb,
P. tribola
Lindl,

Prunus spp.’nin

-Plum pox potyvirus’e duyarlı diğer türleri

a)Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Plum pox potyvirus yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Plum pox potyvirus yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmadan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmanın yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

c) Üretim yerinde diğer virüs ve virüs benzeri organizmaların neden olduğu belirtileri gösteren bitkilerin tamamen uzaklaştırıldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


30.2.

Dikim amaçlı tüm Prunusspp.(sert çekirdekliler) bitkileri:

a) Prunus spp.üzerinde aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar

b) Tohum hariç, aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar

İlgili zararlı organizmalar:

(a) İçin:
Tomato ringspot nepovirus

(b) İçin:


Cherry rasp leaf nepovirus
Peach mosaic nepovirus
American plum line pattern ilarvirus
Peach rosette phytoplasma
Peach phony rickettsia (Xylella fastidiosa’nın Prunus türlerine özel strainleri)
Peach yellows phytoplasma
Peach X-disease phytoplasma
Little cherry closterovirus

a) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar açısından resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son 3 vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son 3 vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.31.

Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) bitkileri:
a) Rubus L.’da aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar

b) Tohum hariç, aşağıda belirtilen zararlı organizmaların varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar


İlgili zararlı organizmalar:
(a) için:
Tomato ringspot nepovirus
Black raspberry latent ilarvirus
Cherry leaf roll nepovirus
Prunus necrotic ringspotilarvirus

(b) için:
Raspberry leaf curl luteovirus
Cherry rasp leaf nepovirus


a) Bitkilerin; yumurtaları dâhil yaprak bitlerinden arî olduğu,

b) (aa) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar yönünden resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

veya


—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar yönünden resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

(bb) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.1.


Synchytrium endobioticum’ un varlığı bilinen ülkeler menşeliSolanum tuberosum L. yumruları

Yumruların Synchytrium endobioticum’un tüm ırklarından arî olduğu bilinen alan menşeli olduğu ve uygun bir dönem başlangıcından itibaren, üretim yeri veya onun yakın çevresinde, Synchytrium endobioticum’un hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.32.2.

Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus‘un varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu,

veya


b) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusile ilgili mevzuata göreveya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.32.3.

Potato spindle tuberpospiviroid’in varlığı bilinen ülkeler menşeliSolanum tuberosum L. (patates) yumruları

Üretim yerinde son vejetasyon dönemi boyunca Potato spindle tuberpospiviroid’den kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 32.4.

Dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) yumruları

Yumruların;

a) Önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği,

ve

b) Kabul edilebilir metotlara göre resmi karantina testlerine tabi tutularak Synchytrium endobioticum ve Phoma exigua var. foveata’dan arî olduğu,ve

c) Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructor, Meloidogyne spp.’den arî olduğu bilinen üretim yeri menşeli olduğu,

ve

d) Ralstonia solanacearum’un varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğuveya

Ralstonia solanacearumun varlığı bilinen alanlarda, yumruların Ralstonia solanacearum’dan arî olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu,

veya

R. solanacearum’un yok edilmesi için uygun yöntemin bu alanda uygulandığı ve orada olmadığı,ve

e) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus‘un varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu,

veya

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus’un mücadelesi ile ilgili mevzuata göre veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke menşeli olduğu,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.4.1. 

Dikim amaçlı olanlar hariç, Solanum tuberosum L.’nin yumruları 

 Yumruların Ralstonia solanacearum’un varlığının bilinmediği alan menşeli olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.4.2. 

Solanum tuberosum L.’nin yumruları 

a) Yumruların Tecia solanivora’nın varlığının bilinmediği alan menşeli olduğu;

veya


b) Yumruların, ilgili ISPM’e göre ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından, Tecia solanivora’den ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğu.

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 32.5.

Tohum hariç, Phytoplasma solani’ nin varlığı bilinen ülkeler menşeli, dikim amaçlı Solanaceae bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde Phytoplasma solani’nin sebep olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.32.6.

Potato spindle tuberpospiviroid’in varlığı bilinen ülkeler menşeli;Solanum tuberosum L. (patates) yumruları ve Solanum lycopersicum Mill.(domates), tohumları hariç, dikim amaçlı Solanaceae bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde Potato spindle tuberpospiviroid’in sebep olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.32.7.

Tohum hariç, Ralstonia solanacearum’ un varlığı bilinen ülkeler menşeli; dikim amaçlı

Capsicum annuum L.(biber) Solanum lycopersicumMill.(domates),

Musa L. (muz),

Nicotiana L.(tütün),

Pelargonium spp. (sardunya) ve Solanum melongena L. (patlıcan) bitkileri

a) Bitkilerin Ralstonia solanacearum’dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya


b) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerindeki bitkilerde R. solanacearum’un hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.33.

Tohum hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus (şerbetçiotu) bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerindeki bitkilerde Verticillium albo-atrum ve V. dahliae’nın neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.34.1.

Tohum hariç, dikim amaçlı Dendranthema spp., Dianthus spp. (karanfil) ve Pelargonium spp. (sardunya) bitkileri

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından ilgili ISPM’e göre bitkilerin Helicoverpa armigera (Hübner) ve Spodoptera littoralis (Boisd.)’den ari bölgede yetiştirildiği,

veya


b) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki bitkilerde Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera ve Spodoptera littoralis görülmediği,

veya


c) Yukarıdaki zararlı organizmalardan korunmak için bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.34.2.

Tohum hariç Dendranthema, Dianthus ve Pelargonium bitkileri

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre Helicoverpa armigera (Hübner) ve Spodoptera littoralis (Boisd.)’den ari bölgede yetiştirildiği,

veya


b) Üretim yerinde, en son vejetasyon döneminin başından itibaren tamamında, Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, veya Spodoptera litura (Fabricius)’un hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya


c) Yukarıdaki zararlı organizmalardan korunmak için bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.35.1

Tohum hariç, dikim amaçlı Dendranthema spp. bitkileri

a) Virolojik testlere göre en fazla üç generasyonluk stoklardan alınan materyalin Chrysanthemum stunt pospiviroid’den arî olduğu veya çiçeklenme döneminde yapılan resmi incelemelerde en az %10’unun Chrysanthemum stunt pospiviroid’den arî bulunan materyalden direkt olarak alındığı,

b) Bitkiler veya çelikler:

—ihracattan önceki üç ay süresince, en azından aylık olarak resmi kontrolün yapıldığı ve bu süre zarfında, Puccinia horiana’ın hiçbir belirtisinin gözlenmediğinin bilindiği ve onun yakın çevresinde, ihracattan önceki üç ay süresince, Puccinia horiana’ın hiçbir belirtisinin görülmediği bilinen üretim yerlerinden geldiği,

veya


Puccinia horiana’ya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

c) Köksüz çeliklerde; çelikler veya çeliklerin alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise; çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum yatağı) Didymella ligulicola’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


35.2. 

Tohum hariç dikim amaçlı Dendranthema ve Solanumlycopersicum bitkileri 

a) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca, Chrysanthemum stem necrosis virüs’ten ari olan bir ülkede yetiştirilmiş olduğu;

veya


b) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca, ihracatçı ülkedeki bitki koruma organizasyonu tarafından, ilgili ISPM’e uygun olarak Chrysanthemum stem necrosis virüs’ten ari olarak oluşturulan bir alanda yetiştirilmiş olduğu;

veya


c) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca, Chrysanthemum stem necrosis virüs’ten ari olarak oluşturulan ve resmi kontrollere göre değiştirilen ve uygun yerlerde testlenen bir üretim yerinde yetiştirildiği,

 Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.36.

Tohum hariç, dikim amaçlı Dianthus L. (karanfil) bitkileri

a) Bitkilerin, son iki yıl içinde en az bir kez resmi olarak onaylanmış bir testle, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, Burkholderia caryophylli, Phialophora cinerescens’ den arî olduğu bulunan damızlık bitkilerden, doğrudan elde edildiği,

b) Bitkilerde bu zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


37.

Tohumları hariç, dikim materyali Rosa spp. (gül) bitkileri

Üretim yerinde vejetasyon dönemi süresince

a) Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa' nın görülmediği,

veya

b) Bu zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele uygulandığı,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

38.

Tohum hariç, dikim amaçlı Tulipa (lale) ve Narcissus (nergis) soğanları

Son vejetasyon dönemi boyunca, bitkilerde Ditylenchus dipsaci’nin hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.39.

Tomato ringspot nepovirus’un varlığı bilinen ülkeler menşeli; tohumları hariç, dikim materyaliPelargoniumL. (sardunya) bitkileri:
a) Xiphinema americanum Cobb sensulato ve Tomato ringspot nepovirus’ un diğer vektörlerinin yer almadığı bilinen yerlerde

a) Resmi olarak bitkilerin, Tomato ringspot nepovirus’den arî olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 4. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,b) Xiphinema americanum Cobb sensulato ve Tomato ringspot nepovirus’un diğer vektörlerinin yer aldığı bilinen yerlerde

b) Resmi olarak bitkilerin, hem toprak hem de bitkilerin Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

40.

Allium spp. bitkileri

Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren, Ditylenchus dipsaci ve Sclerotium cepivorum' dan kaynaklanan hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.41.1

Gossypium spp. (pamuk)

Tohumları,

Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş olduğu ve son vejetasyon döneminin tamamı boyunca (başından itibaren) üretim yerinde Glomerella gossypii’nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsil edici bir tohum miktarının testlendiği ve bu testler sırasında G. gossypii’den arî bulunduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

41.2

Gossypium spp. (pamuk)

Elyafı
 • a) Elyafın bitki ve çiğit artıkları içermediği,

veya

b) Balyalanmış ve çırçırlanmış pamuk elyafın vakum altında onaylı bir fümigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum oda sıcaklığı, dozu ve uygulama süresine ait bilgiler Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.41.3

Gossypium spp. (pamuk)

Yağlık çiğiti
Yağlık çiğitin onaylı bir fümigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum oda sıcaklığı, dozu ve uygulama süresine ait bilgiler Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

41.4

Gossypium spp. (pamuk)

Telefi


Telefin, onaylı bir fümigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum oda sıcaklığı, dozu ve uygulama süresine ait bilgiler Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42.1

Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’nın varlığı bilinen ülkeler menşeili; otsu türlerin aşağıda belirtilenler hariç, dikim amaçlı bitkileri

 1. soğanları,

 2. yumruları,

 3. Gramineae familyası bitkileri,

 4. rizomları,

 5. tohumları,

 6. soğansılar,
Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği ve:

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari olarak oluşturulan bir alan menşeili olduğu

veya

b) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki 3 ay süresince yapılan resmi kontrollerde, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari olarak bildirilen, bir üretim yeri menşeili olduğu,veya

c)İhracattan hemen önce, Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’ya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu ve resmi olarak kontrol edildiği ve Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari bulunduğu, veya

d)Liriomyza sativae (Blanchard) ve Amauromyza maculosa (Malloch)’dan ari, bitki materyalinden (yapay ortamda) üretildiği; Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa ile olası bulaşmayı önlemek için, steril laboratuar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, şeffaf konteynırlarda sevkedildiği

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir42.2.

 Dendranthema (DC) Des. Moul.,Dianthus L., Gypsophila L. ve Solidago L.’nin kesme çiçekleri ile Apium graveolens L. ve Ocimum L.’nin yapraklı sebzeleri 

Kesme çiçekler ve yapraklı sebzelerin:

- Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari bir ülke menşeli olduğu,

veya


- İhracatından hemen önce, resmi olarak kontrol edilmiş ve Liriomyza sativae ve Amauromyza maculosa’dan ari bulunmuş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42.3

Aşağıdakiler dışında, otsu türlerin dikim amaçlı bitkileri:

 1. soğanları,

 2. yumruları,

 3. Gramineae familyası bitkileri,

 4. rizomları,

 5. tohumları,

 6. soğansılar,
a) Bitkilerin, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’den ari olduğu bilinen bir alan menşeili olduğu,

veya


b) Üretim yerinde hasattan önceki 3 ay süresince yapılan resmi kontrollerde, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’nin hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya


c) İhracattan hemen önce bitkilerin resmi olarak kontrol edildiği ve Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’den ari olduğunun bulunduğu ve Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza trifolii’ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu, 

veya


d)Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess)’den ari, bitki materyalinden (yapay ortamda–explant) üretildiği; Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ve Liriomyza trifolii (Burgess) ile olası kontaminasyonu önlemek için, steril laboratuar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, şeffaf kaplarda sevkedildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.43.

Köklü, dikili veya dikim amaçlı, açık alanda yetiştirilmiş bitkiler

(a)Üretim yerinin Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann ve Kotthoff) Davis et al., ve Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival’den ari olarak bilindiği

ve


(b) Bitkilerin Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens’den ari alan menşeili olduğuna dair resmi beyan.
Üretim yerinin Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ve Synchytrium endobioticum’dan arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir44.

Bitkilerin canlılığını sürdürmeleri amacıyla; içinde kısmen ya da tamamen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan ve bitkilerle birlikte olan bitki yetiştirme ortamı ve toprak

a) Dikim anındaki yetiştirme ortamı;

—Toprak ve organik maddelerden ari olmalı,

veya

—Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,veya

—Zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,

b) Dikimden itibaren;

—Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için gereken uygun önlemlerin alındığı,

veya

—Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde bitkilerin taşımaları süresince canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan en az miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiği ve eğer bu bitkiler tekrar dikilmiş ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

45.

Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak paketlenmiş torf ve benzeri ürünler

a) Tamamen Sphagnum yosunundan elde edilen torfların;

— Tarım dışı alanlardan elde edilmiş ve daha önce kullanılmamış olduğu,

ve

—Laboratuvar analizleri sonucunda zararlı organizmalardan ari olduğuBitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

b) Ekim veya dikimde kullanılacak olan diğer torf ve yetiştirme ortamları;— Toprak içermemeli,

 ve


— Bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fumigasyon veya ısıl işleme tabi tutulmuş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.46.1.

Tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. bitkileri

Üretim yerinde son vejetasyon dönemi süresince Beet curly top curtovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.46.2.

Beet leaf curlnucleorhabdovirus’un varlığı bilinen ülkeler menşeli; tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. (şeker pancarı) bitkileri

a) Üretim alanında Beet leaf curl nucleorhabdovirus ’un varlığının bilinmediği;

ve

b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet leaf curl nucleorhabdovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

47.1

Aşağıdakiler dışında, dikim amaçlı bitkiler:

 1. soğanlar,

 2. yumrular,

 3. rizomlar,

 4. tohumlar,

 5. soğansılar,

Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği ve:

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, İlgili ISPM’e göre Thrips palmi’den ari olarak oluşturulan bir alan menşeli olduğu,

veya

b) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre, Thrips palmi’den ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki üç ay süresince yapılan resmi kontrollerde, Thrips palmi ’den ari olarak bildirilen, bir üretim yeri menşeli olduğu,veya

c) İhracattan hemen önce, Thrips palmi’ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu, ve resmi olarak kontrol edildiği ve Thrips palmi’den ari bulunduğu,

d) Thrips palmi ’den ari, bitki materyalinden (yapay ortamda ) üretildiği; Thrips palmi ile olası bulaşmayı önlemek için, steril laboratuar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, şeffaf kaplardasevkedildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 47.2. 

Orchidaceae familyasının kesme çiçekleri ile MomordicaL. ve Solanum melongenaL.’nin meyveleri

Kesme çiçek ve meyvelerin:

a) Thrips palmi ’den ari bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) İhracatlarından hemen önce, resmi olarak kontrol edildiği ve Thrips palmi’den ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

47.3

Anthonomus eugenii’nin varlığı bilinenBelize, Kosta Rika,Dominik Cumhuriyeti,El Salvador,Guatemala, Honduras,Jamaica, Meksika,Nikaragua,Panama, PortoRiko,ABDve Fransız polnezyası orjinliCapsicum L. Meyveleri

Meyvelerin:

(a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre bitkilerinAnthonomus eugenii Cano’den ari bölgede yetiştirilmiş olduğu,

veya

(b) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre üretim yerinde bitkilerinAnthonomus eugenii Cano’dan ari olduğu ve ihracattan iki ay öncesinde, üretim yerinde ve yakın çevresinde en az ayda bir yürütülen resmi kontrollerde, Anthonomus eugenii Cano’dan ari olduğuBitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

48.1

Tohum hariç, Avrupa menşeli olmayan dikim amaçlı Palmae (palmiye) bitkileri

a) Bitkilerin; Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’ den arî olduğu bilinen alanlardan olduğu ve üretim yeri ve yakın çevresinde son vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya


b) Bitkilerde; Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’in son vejetasyon dönemi boyunca hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile bulaşık olduğu düşünülen bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırıldığı ve bitkilerin Myndus crudus’dan temizlemek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

c) Doku kültürü ortamında olduğu takdirde, bitkilerin (a) ve (b)’de açıklanan şartları karşıladığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


48.2.

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmiyesi),

Arecastrum romanzoffianum

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Brahea armata,

Butia capitata,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika

yağ  palmiyesi),Howea forsteriana,

Jubea chilensis,

Livistonia australis

Livistona decipiens (Syn.: Livistona decora)(Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn: Roystonea regia ) (Kral palmiye),

Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei

(Syn.:Chamaerops excelsa)(Kendir palmiye),Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti bitkileri

ve Agavaceae familyasına aitAgave americana; bitkisinin

meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileria) Üretim yerinde ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından kayıt altına alındığı ve denetlendiği,

ve

b) Üretim yerinde, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Rhynchophorus ferrugineus’a ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,


Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.


48.3.

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Butia yatay

B.capitata

Brahea armata

B.edulis

Chamaerops humilis

Livistona chinensis

Livistona sp.

Phoenix canariensis

P.dactylifera

P.reclinata

P.roebelenii

P.sylvestris

Sabal sp.

Sabal mexicana

S.minor

S.palmetto

Syagrus romanzoffıana

Trachycarpus fortunei

T.wagnerianus

Trithrinax campestris

Washingtonia filifera

W.robusta

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri;Bitkilerin:

a) Tüm yetiştirme dönemi boyunca Paysandisia archon’ nun varlığı bilinmeyen bir ülkede yetiştirildiği;

veya

b) Tüm yetiştirme dönemi boyunca, ilgili ISPM’e göre ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından oluşturulan Paysandisia archon’dan ari bir alanda yetiştirildiği;veya

c) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem süresince, aşağıdaki şartlara sahip bir üretim yerinde yetiştirildiği:

—Menşei ülkedeki ulusal bitki koruma organizasyonu tarafından kayıtlı ve denetlendiği ve

—Bitkilerin Paysandisia archon’un girişine karşı tam fiziksel korumalı bir yere konulduğu ve

—İhracattan hemen öncesi de dahil, her yıl uygun zamanlarda yapılan 3 resmi kontrol süresince, Paysandisia archon’nun hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  
49.


Yüklə 160,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə