Bir tabletin tərkibində 5,45 mq Nebivolol-hidroxloridə ekvivalent miqdarda 5Yüklə 141,85 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü141,85 Kb.

 

T

ƏRKİBİ: 

Təsiredici maddə: Bir tabletin tərkibində 5,45 mq Nebivolol-hidroxloridə ekvivalent miqdarda 5  

                              mq Nebivolol 

vardır. 

Köməkçi maddələri: laktoza monohidrat, A tip krospovidon, poloksamer 188, povidon K 30,  

                                 mikrokristallik sellüloza, maqnezium-stearat. 

 

T

ƏSVİRİ:  5 mq-lıq  ağ  rəngli,  yumru,  ikitərəfli  qabarıq,  bir  tərəfində  bölücü  xətti  olan  təxminən  9  mm 

diametrli tablet

lərdir.  

 

F

ARMAKOTERAPEVTİK  QRUP: Kardioselektiv beta-blokator. 

 

FARMAKOLOJİ  XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Taneleb

®

 tərkibi Nebivololdan ibarət selektiv β-blokator olub, 

qan damarlarını genişləndirir (vazodilatator).  

    

İSTİFADƏSİNƏ  GÖSTƏRİŞLƏR:  Taneleb

®

 yüksəlmiş  qan təzyiqini  (hipertenziya)  aşağı  salmaq  üçün 

istifadə olunur. Taneleb

®

, həmçinin, yaşı 70 və yuxarı olan xəstələrdə xroniki ürək çatışmazlığının müalicəsi üçün istifadə olunur.  

 

ƏKS  GÖSTƏRİŞLƏR  

-

Sizdə Nebivolol və ya Taneleb

® 

-in 


digər inqrediyentlərinə qarşı allergiya (həddən çox həssaslıq) varsa; 

-

Sizin qan təzyiqiniz aşağıdırsa (sistolik, yaxud “yuxarı” qan təzyiqiniz 90 mm. c. st.-dan aşağıdırsa); -

Sizin qollarınız və ayaqlarınızda qan təchizatı zəifdirsə; 

-

Sizin ürək vurğularınızın tezliyi aşağıdırsa (bu preparatı qəbul etməyə başlamazdan əvvəl ürək vurğularınız 60 

vurğu/dəqiqə sayından azdırsa); 

-Si

zdə  ürəyin  keçirici  sistemində  patologiya  aşkar  edilibsə  (məsələn,  sinus  ritminin  zəifliyi,  yaxud atrioventrikulyar 

blokada) və sizdə fəaliyyət göstərən peysmeker yoxdursa; 

-

Sizdə kəskin ürək çatışmazlığı, nə zamansa keçirdiyiniz kardiogen şok olubsa, yaxud hal-hazırda Sizə ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün venadaxili infuziya olunursa; 

-

Sizdə ağır tənəffüs çatışmazlığı və ya xırıltılar varsa; -

Sizdə feoxromositoma adlandırılan böyrəküstü vəzin şişi varsa

-

Sizdə ağır qaraciyər çatışmazlığı, yaxud qaraciyər funksiyasının patologiyası varsa; -

Sizdə metabolik asidoz varsa (belə ki, şəkərli diabeti olan xəstələrdə qanda şəkər həddən çox qalxmışsa və 

qanın mühiti turşuluğa tərəf çox dəyişmişsə); 

-

Siz, həmçinin, tərkibində floktafenin, yaxud sultoprid olan dərman preparatları qəbul edirsinizsə; 18 yaşdan aşağı yaş hədlərində istifadəsi tövsiyə olunmur. 

E

HTİYAT  TƏDBİRLƏRİ:  

Əgər Sizdə aşağıda təsvir olunan  hallardan hər hansı biri baş verərsə, o zaman xüsusi tədbirlər görülməlidir: 

-

Ürək çatışmazlığı (uşağın ehtiyacını ödəyəcək qədər qanın ürək tərəfindən təchiz edilməməsi); -

Ürəyinizdə yüngül (birinci dərəcəli) atrioventrikulyar blokada; 

-Koronar 

arteriyaların  spazmı  nəticəsində  döş  qəfəsində  ağrılar  (Prinsmetal  stenokardiyası,  yaxud  variant 

stenokardiya

sı); 


-

Qollarınız və ayaqlarınızda qan təchizatının zəifləməsi, məsələn, yeriyərkən qıcolmaya oxşar ağrıların baş 

verdiyi Reyno xəstəliyi, yaxud sindromu;    

-

Uzun sürən tənəffüs problemləri; -

Şəkərli diabet: Taneleb

®

 qanda olan şəkərin miqdarına heç bir təsir göstərmir, amma şəkərin aşağı olması 

zamanı meydana çıxacaq əlamətləri (məsələn, titrəmə, ürəkdöyünmə) gizlədə bilər; 

-

Qalxanabənzər vəzinin hiperfunksiyası. Taneleb®

  bu vaxt ortaya 

çıxacaq qeyri-normal tezliyi artmış ürək 

vurğularını gizlədə bilər; 

-

Allergiya, belə ki, allergik reaksiya çox güclü şəkildə meydana çıxa bilər və onun  müalicəsi üçün çoxlu say

da dərman preparatları lazım gələ bilər; 

-

Psoriaz adlanan dəri xəstəliyi zamanı dərinin vəziyyətini Taneleb®

 daha da pi

sləşdirə bilər; 


-

Kontakt linzaların taxılmasında, Taneleb

®

 

gözyaşı ifrazını zəiflətdiyi üçün, gözlər bir qədər quruya bilər; Bütün bu hallarda həkiminiz Sizin müalicənizə düzəliş etməli, yaxud Sizi daha tez-tez yoxlamalıdır.  

Əgər Sizin əməliyyat olunmağa və anesteziyaya ehtiyacınız varsa, bu preparatı qəbul etməyiniz barəsində 

cərraha və ya diş həkiminə deməyiniz vacibdir.  

Əgər  Sizdə  böyrək  problemi  varsa,  bu  preparatı  ürək  çatışmazlığı  üçün  qəbul  etməyin  və  həkiminizi  bu 

haqda məlumatlandırın.  

Bu prepar

atın  tərkibində  laktoza  vardır  və  əgər  həkiminiz  Sizdə  bəzi  şəkərlərə  qarşı  həssaslıq  olduğunu 

deyibsə, bu dərmanı qəbul etməzdən əvvəl ona bu barədə məlumat verin.   HAMİLƏLİK  VƏ  LAKTASİYA  DÖVRÜNDƏ  İSTİFADƏSİ:  Taneleb

®

,  əgər  həkim  tərəfindən  təyin olunmay

ıbsa,  hamiləlik  zamanı  qəbul  edilməməlidir.  Taneleb

®

   


qəbulu  zamanı  ana  südü  ilə  qidalandırma 

məsləhət  görülmür.Hər  hansı  bir  preparatı  qəbul  etməzdən  əvvəl  həkiminizlə,  yaxud    əczaçı  ilə 

məsləhətləşin. 

N

ƏQLİYYAT    VASİTƏLƏRİNİ    VƏ  POTENSİAL    TƏHLÜKƏLİ    MEXANİZMLƏRİ  

İDARƏETMƏ    QABİLİYYƏTİNƏ    TƏSİRİ:  Nəqliyyat  vasitələrinin  və  texnikanın  idarə  olunması 

zamanı bu preparatın təsiri tədqiq edilməmişdir. Bu preparat qan təzyiqini aşağı saldığından başgicəllənmə 

və ya bayılmaya səbəb ola bilər. Əgər bu baş verərsə, O ZAMAN AVTOMOBİLİ VƏ YA TEXNİKANI 

İDARƏ ETMƏYİN.  Belə hal çox vaxt ilkin doza təyini və ya dozanın artırılması zamanı olur.  DİGƏR  DƏRMAN  VASİTƏLƏRİ  İLƏ  QARŞILIQLI  TƏSİRİ: Əgər Siz reseptsiz əldə etdiyiniz, ot 

dərmanları, eləcə də güclü təsirə malik vitaminlər və minerallar qəbul edirsinizsə və ya bu yaxınlarda qəbul 

etmisinizsə, bu haqda həkiminizi və ya əczaçını xəbərdar edin.  

Həmişə  Taneleb

®

-

ə  əlavə  olaraq  aşağıda  yazılan  preparatları  qəbul  etməyiniz  barəsində  həkiminizi  və  ya əczaçını məlumatlandırın: 

-Diltiazem, yaxud v

erapamil (yüksək qan təzyiqi və digər ürək problemləri zamanı tətbiq olunur). Taneleb

® 

-lə müalicə zamanı verapamil vena daxilinə inyeksiya olunmamalıdır. 

-

Yüksək  qan  təzyiqinin  endirilməsi  üçün  istifadə  olunan  amlodipin, felodipin, lasidipin, nifedipin, nikardipin, nimodipin və nitrendipin kimi kalsium kanallarının blokatorları adlanan preparatlar. 

-

Antihipertenziv preparatlar, yaxud döş qəfəsində ağrının müalicəsi üçün istifadə olunan üzvi nitratlar. -

Yüksək  qan  təzyiqinin  müalicəsi  üçün  istifadə  olunan  klonidin, quanfasin, moksonidin, metildofa, 

rilmenidin. 

-

Ürək  aritmiyalarında  (qeyri-ritmik  ürək  vurğuları)  istifadə  olunan  xinidin,  hidroxinidin,  amiodaron, sibenzolin, flekainid, dizopiramid, lidokain, meksiletin, propafenon. 

-

Trisiklik  antidepressantlar  (depressiyaya  qarşı),  fenotiazinlər  (psixoza  qarşı),  barbituratlar (epilepsiyaya qarşı). 

-

Şəkərli diabetə qarşı preparatlar (insulin və oral hipoqlikemik preparatlar). -iq

oksin və ya digər üskükotu qlikozidləri (ürək çatışmazlığının müalicəsi üçün). 

-

Ağrı və iltihabı aradan qaldırmaq üçün qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP) istifadə edilirsə, a

setilsalisil  turşusunun    tromb  əleyhinə  kiçik  dozaları  (məsələn,  50-100 mq) Taneleb

®

  -


lə  bir vaxtda 

təhlükəsiz qəbul edilə bilər.  

-

Astma  əleyhinə  preparatlar,  burun  tutulması,  yaxud  qlaukoma  (gözdaxili  təzyiqin  artması)  kimi  göz patologiyalarında, eləcə də göz bəbəyinin genişləndirilməsi üçün istifadə olunan dərmanlar. 

-

Anesteziya zamanı: anestezioloqu Taneleb®

 

qəbul etməyiniz haqda məlumatlandırın. -

Simetidin (mədənin artmış turşuluğunun müalicəsi üçün) – qəbulunu antasid bir preparat kimi qida qəbulları 

arasında, Taneleb

® 

-i isə qida qəbulu zamanı qəbul edin. 

-Nebivololun 

metabolizminə  təsir  edən  preparatlar,  məsələn,  terbinafin  (göbələk,  yaxud  kandida  göbələyi 

infeksiyaları  əleyhinə),  bupropion  (siqareti  tərgitmək  üçün),  xloroxin (malyariya, yaxud revmatoid artrit 

əleyhinə), levomepromazin (psixozlar üçün), paroksetin, fluoksetin, tioridazin (depressiya əleyhinə). 

-

Amifostin (kimyəvi və ya şüa müalicəsi zamanı qoruyucu preparat kimi istifadə olunur). -

Baklofen (əzələ relaksantı). 

-Meflok

in (malyariya əleyhinə). İSTİFADƏ  QAYDASI  VƏ  DOZASI: Taneleb

®

  5 mq tabletləri qida qəbulundan əvvəl, sonra  və qida 

qəbulu zamanı, eləcə də qida ilə əlaqəsi olmadan ayrılıqda qəbul edilə bilər. 1 tablet, yaxud onun yarısı bir 

qədər su və ya digər  maye ilə qəbul edilməlidir.  


Taneleb

®

  tabletini həmişə həkiminiz təyin etdiyi kimi qəbul edin. Əgər Siz qəbul edilmə qaydasına əmin 

deyilsinizsə, onda həkiminizlə, yaxud əczaçı ilə əlaqə saxlayın.  Qan təzyiqinin yüksəlməsi (hipertenziya) zamanı qəbulu: 

-

Adətən, gündəlik doza 1 tabletdir. -

Yaşlı və böyrək problemi olan xəstələr, adətən, gündəlik ½ tablet qəbulu ilə müalicəyə başlamalıdırlar. 

-

Tam effekti 4 həftəyə qədər müddət keçdikdən sonra başlayır.  Xro

niki ürək çatışmazlığının müalicəsi zamanı qəbulu: 

-

Sizin müalicə təcrübəli həkim tərəfindən başlanmalı və nəzarət olunmalıdır. -

Həkiminiz müalicəni  gündəlik doza olaraq  ¼  tabletlə başlamalıdır. Dozanı 1-2 həftədən sonra  gündəlik  

½  tablet

ə,  sonra  1  tabletə  daha  sonra  isə  gündəlik  2  tabletə  qədər  artırmaqla  Sizin üçün düzgün doza 

seçilməlidir. 

-

Maksimal gündəlik doza 10 mq (2 tablet) məsləhət görülür. -

Siz  müalicə  başlanandan  və  hər  dəfə  doza  artırıldıqdan  sonra  2  saat  ərzində  təcrübəli  həkim  tərəfindən 

nəzarətdə olmalısınız. 

-

Əgər  ehtiyac  olarsa,  həkiminiz  dozanı  azalda  bilər,  amma  Siz  dərmanın  qəbulunu  birdən-birə dayandırmamalısınız, belə ki, bu, ürək çatışmazlığını pisləşdirə bilər. 

-

Ciddi böyrək problemləri olan xəstələr bu preparatı qəbul etməməlidir. Bu preparat

ı gündə bir dəfə və yaxşı olar ki, eyni vaxtda qəbul edəsiniz.  

Sizin həkiminiz səhhətinizə müvafiq olaraq bu preparatı digər dərmanlarla kombinə etmək qərarı verə bilər.  

Taneleb


®

 -in 


uşaqlara və yeniyetmələrə təyini məsləhət deyil. 

 

Əgər Taneleb®

 

qəbul etməyi yaddan çıxarmışsınızsa: 

Əgər bu preparatı qəbul etməyi yaddan çıxarmışsınızsa, lakin qısa zaman müddətindən sonra bu yadınıza 

düşübsə, növbəti dozanı vaxtında qəbul etmək lazımdır. Ancaq bu uzun zaman müddətində olarsa (məsələn, 

bir  gün),  onda  yaddan  çıxan  dozanı  buraxaraq  növbəti  dozanı  sabahı  gün  həmişəki  vaxtında  qəbul  edin. 

Unudulan  dozanı  kompensə  etmək  üçün ikiqat  doza  qəbul  etməyin.    Dozanın  təkrar  buraxılaraq  qəbul 

edilməməsindən uzaq olun. 

 

Əgər Siz Taneleb

®

 

qəbulunu dayandırmışsınızsa: 

Əvvəlcədən  həkiminizlə  məsləhətləşməmiş  Taneleb

®

  -in 


qəbulunu  dayandırmayın.  Əgər  bu  preparatın 

qəbulu  birdən dayandırılarsa, xəstədə təhlükəli əlamətlər meydana çıxa bilər. Bu, xüsusilə, stenokardiyası 

olanlarda özünü 

daha qabarıq şəkildə biruzə verir. 

Əgər  bu  preparatın  qəbulu  ilə  əlaqədar  hər  hansı  bir  sualınız  olarsa,  həkiminizlə  və  ya  əczaçı  ilə  əlaqə 

saxlayın.  ƏLAVƏ    TƏSİRLƏRİ:  Digər  dərman  preparatları  ilə  olduğu  kimi,  Taneleb

®

 qəbul  olunduqda  da  əlavə 

təsirlər meydana çıxa bilər (baxmayaraq ki, hər bir kəsdə bu təsirlər rast gəlmir). Qan təzyiqi yüksək olan xəstələrdə ən çox rast gələn əlavə təsirlər (rastgəlmə tezliyi 1/10-dan az, 1/100-dən 

çoxdur ) 

aşağıdakılardır: 

-

Baş ağrısı -

Başgicəllənmə 

-

Yorğunluq -Qeyri-

adi qaşınma, yaxud keyləşmə hissi 

-

İshal 


-

Qəbizlik 

-

Ürəkbulanma -

Təngnəfəslik 

-

Əl və ayaqların şişməsi Qan təzyiqi yüksək olan xəstələrdə az rast gələn əlavə təsirlər (rastgəlmə tezliyi 1/100-dən az, 1/1000-dən 

çoxdur) aşağıdakılardır: 

-

Ürək vurğularının tezliyinin azalması və ya xəstənin ürəklə əlaqədar digər şikayətləri -

Aşağı qan təzyiqi 

-Qeyri-

normal görmə -

İmpotensiya (ereksiya çətinliyi) 

-Depressiya  

-

Həzmin pozulması, mədə və bağırsaqlarda qaz toplanması -Qusma 

-

Dəri qaşınması -

Nəfəsalmada çətinlik, sıxılma, xırıltılar 

-Qorxulu yuxular 

-Xroniki 

ürək çatışmazlığı ilə əlaqədar aparılan klinik tədqiqatlarda rast gələn əlavə təsirlər ürək vurğularının 

aza


lması,  başgicəllənmə,  ürək  çatışmazlığının  pisləşməsi,  aşağı  qan  təzyiqi  (tez  ayağa  qalxarkən  bayılma 

hissi kimi), preparata uy

ğunlaşa bilməmək, qeyri-ritmik ürək vurğusu və ödemlər (şişmiş topuq kimi) kimi 

təsirlərdən ibarət olmuşdur. Çox nadir hallarda rast 

gələn əlavə təsirlər (1/10000-dən az ): 

-

Bayılma -A

ngioödemlər:  üzün  və  ətrafların  dərisinin,  dodaqların,  dilin  şişməsi;  eləcə  də  boğazın  selikli  qişası  və 

tənəffüs yollarının ödemi nəticəsində tənəffüsün və ya udmanın  çətinləşməsi baş verərsə, tez bir zamanda 

həkiminizlə əlaqə yaradın. 

-

Psoriazın kəskinləşməsi. Əgər əlavə təsirlərdən hər hansı biri daha ciddi şəkil alarsa, yaxud yuxarıda adı çəkilməyən bir əlavə təsirlə 

rastlaşsanız, həkimə, yaxud əczaçıya məlumat verin.  DOZA    HƏDDİNİN    AŞILMASI:  Əgər  Siz  təsadüfən  bir  neçə  tablet  (dozadan  həddən  çox)  qəbul 

etmi


şsinizsə,  o  zaman  ürək  vurğularının  ləngiməsi,  qan  təzyiqinin  aşağı  düşməsi,  yaxud  digər  ürək 

problemləri,  eləcə  də  tənəffüsün  çətinləşməsi  və  ya  xırıltılar  ola  bilər.  Belə  hallarda  tez  bir  zamanda 

yaxınlıqdakı xəstəxananın təcili yardım bölməsi ilə və ya həkiminizlə, yaxud əczaçı ilə əlaqə saxlayın. 

BURAXILIŞ  FORMASI: 5 mq-lıq Taneleb

®

  iki bərabər hissəyə bölünə bilər.  

14

 tablet, PVC/PE/PVDC// Al

üminium folqadan hazırlanmış blisterlərdə. 2 blister (28 tablet) içlik vərəqə ilə 

birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.  

SAXLANMA  ŞƏRAİTİ: 30°-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. 

Son istifadə tarixi ötübsə (qutunun üzərində yazılıb), Taneleb

®

  -i 


istifadə etməyin. Son istifadə tarixi ayın 

axırıncı  günü  sayılır.  Görünüşündə  hər  hansı  dəyişiklik  müşahidə  edilən  Taneleb

®

   


preparatını  istifadə 

etməyin. Bu preparat ev tullantıları ilə və ya çirkab sularına atılmamalıdır. Əczaçıdan bu preparatın hansı 

formada atılması barədə soruşun. Bu tədbirlər ətraf mühiti qorumağa köməklik edər. 

YARARLILI

Q  MÜDDƏTİ: Yararlılıq müddəti qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilmişdir. 

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. APTEKDƏN  BURAXILMA  ŞƏRTİ: Resept əsasında buraxılır. 

İSTEHSALÇI: Specifar S.A.1,28 Octovriou str., 123 51 Ag. Varvara Athens, Greece. 

 

   

 

Yüklə 141,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə