Bİohumus dünyada ən keyfiYYƏTLİ ekoloji TƏMİz təBİİ GÜBRƏ MƏhsul haqqinda məlumatYüklə 93,57 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.05.2017
ölçüsü93,57 Kb.

BİOHUMUS

  DÜNYADA ƏN KEYFİYYƏTLİ EKOLOJİ TƏMİZ TƏBİİ GÜBRƏ

MƏHSUL HAQQINDA MƏLUMAT

Biohumus dünya bazarında özünə ən keyfiyyətli ekoloji təmiz gübrə növü adını qazanmışdır.Keyfiyyət göstəriciləri:

Torpağı qida maddələri ilə zənginləşdirir;Bitgilərdə məhsuldarlığı 30%-70% artırır;

Məhsulun yetişmə müddətini 10-15 gün tezləşdirir;Ekoloji təmiz məhsulun yetişdirilməsinə imkan verir

Torpağa verilən biohumusun effektivliyi 4-7 il ərzində saxlanılır. Torpağın tərkibində çətin həll olan qida maddələrini asan həll olan formaya çevirir

Bitkilərin qida maddələrinə olan təlabatını maksimum təmin etdir;Bitkilərdə xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı davamlılığı artırır;

Torpağa daxil olan biohumus ona daha dənəvər quruluş verir;Məhsulda nitratın, ağır metalların və radiaktiv maddələrin miqdarını azaldır.

Biohumusun   fəaliyyət   mexanizmi   bir-birini   qarşılıqlı   şəkildə   tamamlayan   iki   səmərəli 

xüsusiyyətə əsaslanır:

-

Biohumus makro və mikro elementlərin tarazlaşdırılmış nisbətini təmin edir ki, bu da bitkilərin ilk inkişaf fazasında kök sisteminin sürətlə inkişafına təkan verir.

-

Biohumusda   olan   mikroflora   üzvi   maddələri   parçalayaraq   bilavasitə   kök   sisteminin sorulma   zonasında   qidanı   asanlıqla   sorulan   maddələr   yaradır  və   bütün  veqatasiya 

boyu gübrənin səmərəli təsirini uzadır. 

        Biohumusun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onun tərkibində olan humusun miqdarı 

peyinə və digər kompostdan 10-15 dəfə çoxdur. Biohumus nəinki peyini tam əvəz edir, o həm 

də peyinlə müqaqyisədə daha çox rütubət toplama, hidrofillik, mexaniki davamlılıq, dənəvərlik 

(o yüksək davamlılığa malikdir) kimi əlavə qiymətli xassələrə malikdir. Ekoloji təmiz və bol 

məhsulun yetişdirilməsinə imkan yaratdığı üçün inkişaf etmiş ölkələrdə bioqumusdan geniş 

istifadə olunur. 

              Onun   tərkibində   çoxlu   miqdarda   faydalı   mikroflora,   müxtəlif   fermentlər,   torpaq 

antibiotikləri, vitaminlər və boy hormunları var. Biohumus nəinki bitkiçilikdə, həm də balıqçılıq 

və toyuqçuluq təsərrüfatlarında yemə qatılaraq istifadə edilir. Hazırda bu üsuldan Rusiya və 

Avropa ölkələrində geniş istifadə edilir.Şirkətin təcrübəli mütəxəssisləri biohumusun istifadəsi haqqında konsultasiya 

verməyə hazırdırlar.

BIOHUMUSUN ISTIFADƏ DOZASI

Şitillərin yetişdirilməsi üçün torpaq qarışığının hazırlanmasında:

-

tərəvəz və güllər üçün - biohumusun bir hissəsi torpağın 4 hissəsi ilə qarışdırılır (misal üçün 4 kq torpağa 1 kq biohumus qarışdırılır);

-

gül dibçəkləri üçün - biohumusun bir hissəsi torpağın 3-5 hissəsi ilə qarışdırılır.Göyərtilərin ləklərə əkilməsində:

-

hər 1m² sahəyə 1,5-2 kq biohumus səpilir, torpaqla qarışdırılır, toxum        səpilir, malalanır və sulanır.

Pomidor, xiyar, bibər, kələm şitillərinin və kartofun əkilməsində:

-

Şitillərin yuvaya əkilməsindən əvvəl hər yuvaya 150-200 qr biohumus tökülüb torpaqla qarışdırılır, sulanır və əkilir.

Meyvə ağaclarının, kolların və üzüm tinklərinin  əkilməsində:

-

Hər əkin çalasına 2-3 kq biohumus tökülür və torpaqla qarışdırılır. Çox illik meyvə ağaclarının qidalandırılması üçün gövdə ətrafına 3-4 kq biohumus səpilir, bellənilir və 

sulanır.   Dənli bitkilərin (buğda, arpa və s.) əkilməsində:

- 1 hektar sahəyə 3-4 ton biohumus səpilir və şumlanılır (şumlanmadan sonra toxumu biohumusla 

qarışdırıb   toxum   səpən   oqriqatla   əkilməsi   –   1   hektara   300   kq   -   daha   effektiv   nəticə   verir). 

Məhsuldarlıq 40-70% artır, effektivlik isə 4-7 il müddətində saxlanılır. Vegetasiya dövründə bitkilərin yemləndirilməsi:

Biohumusdan bütün vegetasiya müddətində kökdən və yarpaqdan yemləmədə istifadə etmək olar. 

Veqetasiya dövründə bitkilərin yemlənməsi üçün bitki ətrafına və ya cərgələr arasına hər 1 kv. m. 

sahəyə 1 litr biohumus səpilir, torpaqla qarışdırılır və sulanır.  Güll və dekorativ bitkilər üçün hər ay 

bitkinin dibinə 300 ml və ya hər kv.m. 1 litr biohumus tökülür. Otaq güllərinin dibinə hər ay 1-2 xorək 

qaşığı biohumus verilir. Biohumusun sulu məhlulu (“biohumus çayı”):

10 litr otaq temperatorlu suya 250 qr (1 vedrə suya 1 stəkan) biohumus qarışdırılır, bir sutka otaq 

temperaturunda saxlanılır və

 

yaxşıca qarışdırılır. Vitaminlərlə zəngin olan “çay” bitkilərin kökdən və yarpaqlarına çilənilməsi ilə qidalanmasında istifadə olunur. Meyvə ağaclarının çiçəklənmə dövründən 

sonra “çayla” çilənməsi məhsuldarlığı və meyvələrin dadını artırır. Yarpaqların “çayla” çilənməsi bir 

çox   xəstəliklərin   qarşısını   alır   və   həşəratları   qovur.   Tumurcuqların   özül   qoyma   fazasında   “çayla” 

çilənməsi növbəti məhsul ilində məhsuldarlığın yüksək olmasını təmin edir. Meyvə ağaclarının həm 

kökdən biohumusla, həm də yarpaqlardan “çayla” qidalanması hər il yüksək stabil məhsul almağa 

imkan verir. 

Güllərin 7-8 günlük intervalla üç dəfə bio-çayla çilənməsi inkişafı sürətləndirir və yarpaqların rəngini 

intensivləşdirir.   Biohumus insan, heyvan və arılar üçün təhlükəsizdir.

MƏHSULDARLIĞIN ARTIMI

ADI

ARTIM (%)

Pomidor


30-70

Xiyar


30-50

Bibər


80-120

Buğda


25-50

Şəkər çuxunduru

30-40

Kartof


40-70

Alma, armud, üzüm

50-90

Göyərti


300-400

Çiyələk


50-70

BIOHUMUSUN KIMYƏVI TƏRKIBIAdları

Tərkibində miqdarı

1

RəngiTünd qəhvəyi

2

QoxusuYoxdur

3

Nəmlik57%

4

Ümumi humus16%

5 Humusa yaxın tərkibli quru üzvi maddə

41%

6

PH məhlulunda7

7

Ümumi Azot (N)3,2%

8

Ümumi fosfor (P)2,6%

9

Ümumi kalium (K)2%

10

Kalsium (Ca)4,3%

11

Maqnizium (Mg)0,6%

12

Ferrium (Fe)0,45%

13

Mis (Cu)0,5% 

14

Manqan60 Mq/kq

15

Sink (Zn)22 Mq/kq

16

C:N13

MÜQAYISƏLI CƏDVƏL

Biohumus

Peyin

Məhsuldarlığı xeyli artırır.

Nisbətən az artırır.

Bitkilər ekoloji təmiz məhsul verir.

Məhsulda nitratın miqdarı 10-55 dəfə 

çox olur.

Ətraf  ərazini çirkləndirmir

Torpağı, suyu və havanı çirkləndirir.

Torpağı bərpa edir

Torpağı bərpa etmir, əksinə dağıdır.

Hər bir miqdarda təhlükəsizdir.

Bitkini yandıra bilər.

Yüksək həlledici, makro və mikro 

elementləri bitki asan qəbul edir.

Tam həll olunmamış elementləri 

bitkilər qəbul edə bilmir.

Uzun müddətli effektə malikdir, 

bitkilər ondan istənulən vaxtda 

istifadə edirlər.

Ximikatların əksəri torpaqdan tez itir 

və bununla təsiri qurtarır

Yüksək su tutumuna malikdir. 

Həddindən artıq sulamada drinaj 

poluna malikdir.

Etmir.

Torpağın hazırlanmasına kömək edir.

Etmir.


Yüksək konsentrasiyada faydalı 

elementlərə malikdir.

Malik deyil.

Bitkilərin xəstəliklərə qarşı 

immuntetini artırır.

Etmir


İyi yoxdur

Iyi var.

Document Outline


Kataloq: images
images -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на стоматологическое эндодонтическое лечение
images -> Задачами модуля являются
images -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на проведение ортодонтического лечения
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на пародонтологическое лечение
images -> Yazılım Eleştirisi

Yüklə 93,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə