Basic courseYüklə 63,63 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.02.2017
ölçüsü63,63 Kb.

BASIC COURSE 

 

Endoscopy | Endoskopiya Laparoscopic surgery | Laparoskopikcərrahiyyə 

General and vascular surgery | Ümumi və dammar cərrahiyyəsi 

Radiology | Radiologiya 

 

22.04.2016 

08.00-10.00 

 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, E.Ibrahimov 

 Basic skills in gastroscopy and 

colonoscopy 

 Qastroskopiya və kolonoskopiya 

üzrə bazis vərdişlər

 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: F.Rafiyev, H.Latifov, 

Y.Aliyarov 

 

Camerawork 

 Dissecting 

 Clipping 

 Paper cutting 

 Kamera ilə işləmə prinsipləri 

 Disseksiya 

 Klipləmə 

 Kağız kəsilməsi

 

Monolit Plaza, Hall C Moderators: L.Guerke, I.Ismayilov 

 Suturing and 

knot-tying techniques 

 Reef knot 

 İnterrupted and running sutures  

 Düyün vurulma texnikası 

 Dənizçi düyünü 

 Düyünlü və fasiləsiz tikiş 

texnikaları

 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: M.Gebel, A.Kazimov, A. 

Yahyayev 

 

Basic principles of ultrasonography 

 Ultrasonoqrafiyanın əsas 

prinsipləri

 


 

23.04.2016 

08.00-10.00 

 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, K.Yusifzade, 

A.Hajiyev 

 

Endoscopic biopsy   

Endoscopic dentification of different lesions 

 Endoskopik biopsiyanın 

götürülməsi 

 Müxtəlif törəmələrin endoskopik 

identifikasiyası 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: M.Fatih Can, E.Ahmadov, 

H.Aslanov 

 

Trokar placement  

Port side closure 

 

Dissecting on animal organs  

Trokar qoyulması 

 

Trokar dəliyinin bağlanması  

Heyvan orqanları üzərində disseksiya 

 

Monolit Plaza, Hall C Moderators: L.Guerke, I.Heybatov, 

N.Asgarov 

 

Intestinal sutures  

Vessel sutures 

 

Knotting in depth  

Instrumental knotting 

 

Bağırsaq tikişləri  

Damar tikişləri 

 

Dərində düyün baglama  

Alətlə düyün bağlama 

Monolit Plaza, Hall D 

Moderators: M.Gebel, A.Kazimov, 

A.Yahyayev 

 

Ultrasound examination skills ofvarious organs 

 Müxtəlif orqanların US müayinə 

prinsipləri 

 

 

 


24.04.2016 

08.00-10.00 

 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, A.Yusifova 

 Polypectomy in the 

gastrointestinal tract model 

 Mədə polipi modelində 

Polipektomiya 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: N.Kai, Y.Aliyarov, 

M.Kazimi 

 

Laparoscopic cholesystectomy  

Laparoskopik Xolesistektomiya 

Monolit Plaza, Hall C 

Moderators: L.Guerke, E.Tagiev 

 Continuous Suturing  

 İntracutan suturing 

 Fasiləsiz tikiş texnikası 

 Dəridaxili kosmetik tikiş 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: M.Gebel, A. Yahyayev 

 Identification and measurement 

of stones and other growths in 

different organs 

 Müxtəlif orqanlarda daşların və 

digər törəmələrin identifikasiyası 

və ölçülməsi 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

INTERMEDIATE COURSE 

 

Endoscopy | Endoskopiya 

Laparoscopic surgery | Laparoskopikcərrahiyyə 

General and vascular surgery | Ümumi və damarcərrahiyyəsi 

Radiology | Radiologiya 

 

22.04.2016 

12.00-14.00 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, T.Rzayev 

 Polypectomy in the 

gastrointestinal tract model 

 Mədə polipi modelində 

Polipektomiya 

 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: 

T.Hasenberg,G.Muslumov 

 

Laparoscopic cholesystectomy  

Laparoskopik  xolesistektomiya 

Monolit Plaza, Hall C 

Moderators: S.Demirbash, M.Kazimi 

 End to end intestinal anastomosis 

 Uc-uca bağırsaq anastomozları 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: M.Gebel, A.Yahyayev, 

A.Memish 

 

Doppler and Spectral ultrasound: principles and 

practice 

 Doppler və spectral 

ultrasonoqrafiya 

 

  

23.04.2016 

12.00-14.00 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: K.Yusifzada, A. Hajiyev 

 Ligating clips and banding for 

bleeding 

 Qida borusu və mədə 

qanaxmalarına görə liqaklip və 

bantlama 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: E.Ersoy, Sh.Aliyev, 

R.Sholan 

 

Laparoscopic appendectomy  

Laparoskopik appendektomiya 

 

Monolit Plaza, Hall C Moderators: L.Guerke, R.Mahmudov 

 Different tipes of vascular 

anastomosis 

 Müxtəlif növ damar anastomozları 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: M.Gebel, A.Yahyayev, 

A.Memish 

 

Percutaneus punction of vessels and abscess cavity 

 Damarlar və abses boşluqların 

punksiyası 

 

  

 

  

 

 

24.04.2016 

12.00-14.00 

 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, A.Yusifova, 

F.Mammadzada 

 

Endoscopic gastrostomy  

Endoskopik qastrostomanın qoyulması 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: G.Muslumov, F.Rafiyev 

 Laparoscopic cholangiography 

 Laparoskopik xolangioqrafiya 

Monolit Plaza, Hall C Moderators:  S.Demirbash, Y.Aliyarov 

 Ileostomy and colostomy 

 Ileostoma və kolostomanın 

qoyulması 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: M.Gebel, A.Yahyayev 

 Drainage  placement      into 

abcess cavity  

 Abses 

boşluğuna 

drenajın 

qoyulması 

 

 

  

 

  

 

 ADVANCED COURSE 

 

Endoscopy | Endoskopiya 

Laparoscopic surgery | Laparoskopikcərrahiyyə 

General and vascular surgery | Ümumivə damar cərrahiyyəsi 

Radiology | Radiologiya 

 

22.04.2016         17.00-19.00 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, T.Rzayev 

 Endoscopic stone extraction 

 ERCP 

 Endoskopik daş çıxarılması 

 ERXPQ 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: K.Novak, M.Fatih Can 

 Laparoscopic knotting and 

suturing techniques 

 Laparoskopik düyünvurma və tikiş 

texnikaları 

Monolit Plaza, Hall C 

Moderators: G.Muslumov, E.Ahmadov 

 Pancreaticojejunostomyand 

pancreaticogastrostomy 

 Pankreatikoyeyunostomiya və 

pankreatikoqastrostomiya 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: M.Gebel, A.Memish 

 Principles of  USG of the 

ecstracranial and visseral vessels 

 Ekstrakranial və visseral damarların 

US müayinəsi 

 

  

 

  

 

 

 

23.04.2016        17.00-19.00 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, A.Yusifova, 

K.Yusifzada 

 

Endoscopic  gastrostomy  

Endoskopik qastrostomiya 

Monolit Plaza, Hall B 

Moderators: T.Hasenberg, F.Rafiyev 

 Laparoscopic fundoplication 

 Laparoskopik  fundoplikasiya  

 

Monolit Plaza, Hall C Moderators: M.Fatih Can, İ.İsmayilov 

 Rectum anterior resection 

 Düz bagırsağın ön rezeksiyası 

 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: A.Memish, A.Yahyaev 

 Basic principles of ultrasound 

elastography and contrast 

ultrasonography 

 Elastoqrafiya və contrast US 

müayinəsinin prinsipləri 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 24.04.2016         

17.00-19.00 

Monolit Plaza, Hall A Moderators: G.Kaehler, F.Mammadzada 

 Endoscopic  mucousectomy 

 Argon plasma ablation 

 Endoskopik  mukozektomiya 

 Arqon plazma ablasiyasl 

Monolit Plaza, Hall B Moderators: K.Novak, M.Fatih Can 

 Laparoscopic 

gastroenteroanastomosis 

 Laparoskopik 

qastroenteroanastomozun 

qoyulması 

Monolit Plaza, Hall C Moderators: G.Muslumov, E.Tagiyev 

 Biliodigestive anastomosis 

 Biliodigestiv anastomozun 

qoyulması 

Monolit Plaza, Hall D Moderators: M.Gebel,  A.Yahyayev 

 Biopsy  of  the  liver  on  Animal 

organ model 

 Qaraciyər modelində USM 

nəzarətli biopsiya götürülməsi 

 

  

 

  

 


Yüklə 63,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə