Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuşmasından sonra hər il olduğu kimi, Ulu Öndərin vəfatının onuncu ildönümü günü – dekabrın 12-də də pay- taxt sakinləriYüklə 3,9 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü3,9 Mb.Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuşmasından sonra hər  il 

olduğu kimi, Ulu Öndərin vəfatının onuncu ildönümü günü – dekabrın 12-də də pay-

taxt  sakinləri,  respublikamızın  rayon  və  şəhərlərinin  nümayəndələri  Fəxri  xiyaban-

da  xalqımızın  ümummilli  liderinin  xatirəsini  dərin  ehtiramla  yad  edir,  onun  məzarı 

önünə  əklillər,  gül  dəstələri  qoyur,  müdrik  dövlət  xadiminə  Allah-Taaladan  rəhmət 

diləyirdilər.

Dekabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Fəxri 

xiyabana gələrək, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər.

Milli Məclisin deputatları, nazirlər, komitə, şirkət və idarə rəhbərləri, respublika ictimaiyyətinin 

nümayəndələri də Fəxri xiyabana gəlmişdilər.

Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoydu.

Azərbaycanın dövlət himni səsləndi.

Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim, 

akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoydular.

Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri yad edildi, 

məzarları üstünə gül dəstələri düzüldü.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarının ziyarət edilməsi mərasimində Milli Məclisin sədri 

Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və digər rəsmi şəxslər iştirak 

edirdilər.Dekabrın 10-da Yeni Azər-

baycan  Partiyası  Nəsimi 

rayon  təşkilatı  və  Nəsimi 

rayon  İcra  Hakimiyyəti 

Ümummilli  lider  Heydər 

Əliyevin 

anım 

günü 

ilə  bağlı  tədbir  keçi-

rib.  Tədbiri  giriş  sözü  ilə 

açan  Nəsimi  rayon  İcra 

Hakimiyyətinin 

başçısı 

Nəsib  Məhəməliyev  bil-

dirib  ki,  Ümummilli  li-

derimiz  Heydər  Əliyevin 

ölməz 

ideyaları 

daim 

Azərbaycanın  inkişafına 

xidmət edəcək. 

Anım mərasimində YAP Nəsimi 

rayon  təşkilatının  sədri,  partiya-

nın  Siyasi  Şurasının  üzvü,  millət 

vəkili  Məlahət  İbrahimqızı  çıxış 

edərək Ulu öndər Heydər Əliyevin 

dövlətimiz  və  xalqımız  qarşısın-

dakı  misilsiz  xidmətlərindən  da-

nışıb.  M.İbrahımqızı  bildirib  ki, 

Azərbaycanın inkişaf və tərəqqisi 

məhz  Ümummilli  liderimizin  adı 

ilə  bağlıdır:  “Azərbaycanın  in-

kişafı  geniş  vüsət  alıb.  Bu  inki-

şafın  əsas  səbəblərindən  biri 

dövlətimizin  müstəqil  siyasət 

həyata keçirməsidir”.

M.İbrahimqızı qeyd edib ki, ge-

ostrateji  cəhətdən  əhəmiyyətli 

bölgədə  yerləşən  Azərbaycan 

inkişafımızı  istəməyən  xarici 

qüvvələrin  cəhdlərinə  baxmaya-

raq,  öz  yolu  ilə  inamla  irəliləyir. 

Onun sözlərinə görə, bu qətiyyətli 

siyasət  dövlətimizin  beynəlxalq 

müstəvidə nüfuzunu daha da ar-

tırır.  “Azərbaycanın  inkişaf  stra-

tegiyasının  müəllifi  Ulu  öndər 

Heydər  Əliyevdir.  Bu  gün  Pre-

zident  İlham  Əliyev  bu  strategi-

yanı  uğurla  həyata  keçirir.  Artıq 

başa çatmaqda olan 2013-cü ildə 

ölkəmiz  bir  çox  uğurlar  qazanıb. 

Hesab  edirəm  ki,  növbəti  illərdə 

nailiyyətlərimiz daha da artacaq. 

Bütün  uğurlarımızın  əsasında 

Heydər 


Əliyev 

siyasətinin 

təntənəsi  dayanır”  -  deyə,  YAP 

Siyasi Şurasının üzvü qeyd edib. 

Azərbaycan  Tibb  Universiteti-

nin  rektoru,  millət  vəkili,  akade-

mik  Əhliman  Əmiraslanov  Ulu 

öndər  Heydər  Əliyevin  gördüyü 

işlərin  miqyasının  çox  böyük  ol-

duğunu  deyib.  Ə.Əmiraslanov 

Ümummilli 

liderimizin 

Azər-

baycan  elminin  və  təhsilinin himayədarı olduğunu, bu sahədə 

çalışanlara,  xüsusilə,  səhiyyə 

işçilərinə həmişə diqqət və qayğı 

göstərdiyini  xatırladıb.  Akademik 

bildirib ki, dünyaşöhrətli siyasətçi 

Heydər Əliyevin ölkəmizin dövlət 

müstəqilliyi  bərpa  edildikdən 

sonra  iki  dəfə  ATU-da  olma-

sı,  müəllim  və  tələbələr  qarşı-

sında  proqram  xarakterli  çıxışı 

və  gələcək  həkimlərə  dəyərli 

məsləhətlər  verməsi  universite-

tin tarixində silinməz izlər qoyub. 

Ə.Əmiraslanov  diqqətə  çatdırıb 

ki,  Ulu  öndərin  səyi  nəticəsində 

1998-ci ildə ATU-nun 11 mərtəbəli 

yeni tədris binası tikilib istifadəyə 

verilib. Azərbaycanda səhiyyənin 

inkişafı, universitetin maddi-texni-

ki bazasının möhkəmləndirilməsi 

və  ölkəmizdə  tibb  kadrlarının 

hazırlanması  məhz  Ulu  öndərin 

adı  ilə  bağlıdır.  ATU-nun  stoma-

toloji  və  onkoloji  klinikalarının, 

Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin 

böyük  qayğısı  sayəsində  yara-

dıldığını  diqqətə  çatdıran  aka-

demik  vurğulayıb  ki,  Onun  la-

yiqli  davamçısı  Prezident  İlham 

Əliyevin dəstəyi ilə inşa olunmuş 

universitetin  çoxprofilli  Tədris 

Terapevtik  və  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikaları  ən  müasir  avadanlıq-

la təchiz olunaraq əhaliyə dünya 

standartlarına  uyğun  səviyyədə 

tibbi xidmət göstərir. Ulu öndərin 

müəyyənləşdirdiyi  siyasətin  Pre-

zident  İlham  Əliyev  tərəfindən 

uğurla  davam  etdirildiyini  vurğu-

layan  Ə.Əmiraslanov  bildirib  ki, 

bu  siyasət  dövlətimizi  gələcək 

nailiyyətlərə doğru aparır. 

Milli  Məclisin  Aqrar  siyasət 

komitəsinin  sədri,  YAP  İdarə 

heyətinin  üzvü  Eldar  İbrahi-

mov  Ümummilli  lider  Heydər 

Əliyevin  Azərbaycan  dövlətinin 

rəmzi 


olduğunu 

vurğulayıb. 

Müstəqil  Azərbaycanın  Heydər 

Əliyevin  şah  əsəri  olduğunu 

deyən  E.İbrahimovun  sözlərinə 

görə,  müasir  Azərbaycanın  in-

kişafı  Heydər  Əliyev  siyasətinin 

nəticəsidir.

Milli  Məclisin  İqtisadi  siyasət 

komitəsinin 

sədri, 

akademik Ziyad  Səmədzadə  isə  ölkə  iq-

tisadiyyatının  inkişafında  Ulu 

öndər  Heydər  Əliyevin  əvəzsiz 

xidmətlərindən  bəhs  edib.  Onun 

sözlərinə  görə,  Heydər  Əliyev 

zəngin  irsinin  bundan  sonra  da 

dərindən  öyrənilməsinə  ehtiyac 

var. 


Sonra  ümummilli  lider  Heydər 

Əliyevin  həyat  və  fəaliyyətindən 

bəhs  edən  sənədli  film  nümayiş 

etdirilib.

     Ãÿçåò 

1933 - úö èëäÿí ÷ûõûð.          № 21 (1574)  16 dekabr 2013 - úц èë                         Ãèéìÿòè 20 ãÿïèê

Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasət dövlətimizi gələcək nailiyyətlərə doğru aparır

Ulu  öndər  Heydər  Əliyevin  əziz  xatirəsi  qədirbilən 

xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır

Bu gün «Təbib» qəzetinin 80 yaşı tamam olur! Nəsimi rayonunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilibhttp://www.amu.edu.az

16 dekabr 2013-ъц ил

2Dekabrın  10-da  Azərbaycan  Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti, tanınmış icti-

mai xadim, ilk azərbaycanlı alim-cərrah, tibb 

üzrə  elmlər  doktoru,  akademik  Mirəsədulla 

Mirqasımovun  130  illik  yubileyi  qeyd  olun-

muşdur.

AMEA-nın, Səhiyyə və Təhsil nazirliklərinin 

birgə  təşkilatçılığı  ilə  keçirilən  yubiley 

mərasiminin  iştirakçıları  əvvəlcə  Fəxri  xi-

yabanda  mərhum  alimin  xatirəsini  anmış, 

məzarı üzərinə gül dəstələri düzmüşlər.

Sonra tədbir iştirakçıları 

Azərbaycan Milli Elmlər Aka-

demiyasının (AMEA) əsas 

binasında görkəmli akademi-

kin həyat və yaradıcılığını əks 

etdirən kitab, jurnal və digər 

nəşrlərdən ibarət sərgiyə bax-

mışlar. Sərgidə təqdim olunan 

“Akademik Mirəsədulla Mirqa-

sımov haqqında xatirələr kitabı” 

və alimin şəxsi əşyaları maraqla 

qarşılanmışdır.

Yubiley tədbirində çıxış 

edən AMEA-nın prezidenti, 

akademik Akif Əlizadə bil-

dirmişdir ki, M.Mirqasımov 

elmi-təşkilati, pedaqoji və tibbi-

nəzəri istiqamətləri özündə 

birləşdirən çoxşaxəli fəaliyyəti ilə XX əsrin birinci 

yarısında Azərbaycan elmi-ictimai düşüncəsinin 

təşəkkülündə və inkişafında müstəsna rol oynamış-

dır. 1945-ci ildə, İkinci Dünya müharibəsi bitməmiş 

ölkədə elmi proseslərin daha mütəşəkkil təşkili, ta-

rix, mədəniyyət və təbiətin daha sistemli öyrənilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası (AEA) 

təsis edilmişdir. Akademiklərin ilk yığıncağında tibb 

sahəsində zəngin elmi təcrübəsi ilə fərqlənən akade-

mik M.Mirqasımov AEA-nın ilk prezidenti seçilmiş-

dir. O vaxtdan indiyədək böyük tarixi inkişaf yolu 

keçmiş AMEA hazırda özünün 70 illik yubileyinə 

hazırlaşır.

A.Əlizadə demişdir ki, M.Mirqasımovun 

şəxsiyyətindəki sanballılıq öz tipoloji əsası etibarilə 

XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan milli ziyalı elita-

sına söykənir. Bu mənada onun da şəxsiyyəti Üzeyir 

bəy Hacıbəyli, Hüseyn Cavid və Cəfər Cabbarlı kimi 

milli epoxa ilə sovet epoxasını özündə birləşdirir.

Diqqətə çatdırılmışdır ki, M.Mirqasımovun 

130 illik yubileyi Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti İlham Əliyevin 2013-cü il 6 fevral tarixli 

Sərəncamı əsasında keçirilir. Sərəncama əsasən, 

yubileylə əlaqədar təbirlər planı hazırlanmış, aka-

demikin vaxtilə yaşadığı binadakı xatirə lövhəsi 

yenilənmiş, alimin həyat və yaradıcılığı haqqında fil-

min çəkilməsi haqqında Nazirlər Kabineti qarşısında 

vəsatət qaldırılmışdır.

Tədbirdə səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev demişdir 

ki, M.Mirqasımov Azərbaycanda uroloji xəstəliklər 

üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş ilk mil-

li mütəxəssis kimi səhiyyə tariximizdə layiqli və 

əbədi yer tutur. Hələ 30-cu illərdə görkəmli alim 

tələbələri ilə birlikdə Azərbaycanda urolitiazın mey-

dana gəlməsi və yayılması, malyariya xəstəliyinin 

fəsadları, cərrahi müalicəsi və tibb sahəsindəki digər 

problemlərin həlli ilə ciddi məşğul olmuşdur.

Nazir bildirmişdir ki, Bakıdakı küçələrdən 

birinə, eləcə də Respublika Klinik Xəstəxanasına 

akademik M.Mirqasımovun adının verilməsi onun 

şəxsiyyətinə olan ehtiramın təcəssümüdür.

Tədbirdə çıxış edən təhsil naziri Mikayıl Cabba-

rov M. Mirqasımovun elmi-pedaqoji fəaliyyətindən 

danışmışdır. Qeyd etmişdir ki, akademik 

M.Mirqasımov Bakı Dövlət Universitetində tibb 

elminin tədrisinə cəlb olunmuş ilk milli kadrlardan 

biridir. 1930-cu ildə yenicə təşkil olunmuş Tibb İns-

titutunda dərslərin rus dili ilə yanaşı, Azərbaycan 

dilində də tədrisinin qərara alındığını söyləyən na-

zir o dövrdə milli dərsliklərə ciddi ehtiyac yarandı-

ğını xatırlatmışdır. Vurğulamışdır ki, bunu nəzərə 

alan M.Mirqasımov 1931-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan 

dilində “Ümumi cərrahiyyə” adlı orijinal dərslik ha-

zırlamışdır.

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, 

AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin 

akademik-katibi, akademik Əhliman Əmiraslanov 

isə M.Mirqasımovun 

tibb elmindəki digər 

xidmətlərindən bəhs etmiş-

dir. Demişdir ki, görkəmli 

akademik 1929-cu ildə tibb 

fakültəsi nəzdində təşkil olun-

muş “Operativ urologiya” kur-

sunun rəhbəri təyin edilmiş

ölkəmizdə urologiya elminin 

milli inkişaf tarixinin özül 

daşlarını qoymuşdur. İkinci 

Dünya müharibəsi illərində 

M.Mirqasımov həmkarları ilə 

birlikdə Azərbaycanda hos-

pital xidmətinə, hərbi-səhra 

cərrahlığının əsasının qoyul-

masına və inkişaf etdirilməsinə 

mühüm töhfələr vermişdir. 

O, 28 il fasiləsiz olaraq indiki Azərbaycan Tibb 

Universitetinin hospital cərrahlığı kafedrasının 

müdirİ vəzifəsində çalışmaqla yüksək ixtisas-

lı kadrların hazırlanmasında əvəzsiz xidmətlər 

göstərmiş, institutun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynamışdır.

Qeyd edilmişdir ki, M.Mirqasımov Azərbaycan 

Tibb Universitetində ilk dəfə patoloji anatomiya mu-

zeyini yaratmışdır. Həmin muzey bu gün də fəaliyyət 

göstərir. Bundan əlavə, M.Mirqasımov 30-dan çox 

elmlər doktoru yetişdirmişdir. Bu isə onun yaşadığı 

dövr üçün o qədər də asan məsələ deyildi.

Ə.Əmiraslanov diqqətə çatdırmışdır ki, ilk 

təhsilini mədrəsədə alan M.Mirqasımov 3 il Odessa-

nın müxtəlif klinikalarında cərrahiyyənin müxtəlif 

sahələri üzrə təcrübə keçmişdir. Bu gün deyə bilərik 

ki, Azərbaycanda cərrahiyyənin əsasını Mustafa 

bəyTopçubaşov və Mirəsədulla Mirqasımov qoy-

muşlar.

Bildirilmişdir ki, M.Mirqasımov Azərbaycan Tibb Universitetində çalışdığı dövrdə bu elm ocağının 

nəzdində klinikalarının yaradılması barədə çox dü-

şünmüşdür. Buna nail ola bilməsə də, onun ideyala-

rı bu gün həyata keçmişdir. Artıq Azərbaycan Tibb 

Universitetinin 4 klinikası fəaliyyət göstərir.

Yubiley mərasimində çıxış edən akademik İsma-

yıl İbrahimov M.Mirqasımovla bağlı xatirələrini 

bölüşmüş və görkəmli alimin yüksək insani 

keyfiyyətlərindən danışmışdır.

Akademik Vasim Məmmədəliyev isə 

M.Mirqasımovun Şərq ədəbiyyatına dərindən bələd 

olmasını və Quranı əzbərdən bilməsini diqqətə çat-

dırmışdır.

Akademik Böyükkişi Ağayev M.Mirqasımovun 

cərrahiyyə sahəsində apardığı elmi-praktiki 

işlərin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Bildiril-

mişdir ki, onun “Qarın yatalağı” adlı ikicildlik 

monoqrafiyası hazırda sanballı bir elmi əsər kimi 

qiymətləndirilməkdədir.

Görkəmli akademikin oğlu Oqtay Mirqasımov 

atasının xatirəsinə göstərilən yüksək ehtirama görə 

dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirdən sonra M.Mirqasımovun vaxtilə yaşadı-

ğı Xaqani, 19 ünvanındakı binada akademikin yeni 

xatirə lövhəsinin açılışı olmuşdur.

MƏNSUR

İlk azərbaycanlı alim-cərrah, akademik Mirəsədulla 

Mirqasımovun 130 illik yubileyi qeyd olunmuşdur

u

 Dekabrın 9-da Azərbaycan Tibb Univer-sitetinin  Tədris  Cərrahiyyə  Klinikasının 

konfrans  salonunda  Azərbaycan  Milli 

Elmlər  Akademiyasının  (AMEA)  Biolo-

giya və Tibb Elmləri Bölməsinin (BTEB) 

fəaliyyətinin nəticələri müzakirə edildi. 

Tədbir  iştirakçıları  əvvəlcə  foyedə  BTEB-

in institutlarının ötən il qazandıqları uğurları 

əks etdirən sərgi ilə tanış oldular.

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin aka-

demik-katibi, Milli Məclisin deputatı Əhliman 

Əmiraslanov  iclası  açaraq  bildirdi  ki,  Bio-

logiya  və  Tibb  Elmləri  Bölməsinin  Səhiyyə 

Nazirliyinin,  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin 

tabeliyində  olan  elmi  tədqiqat  institutları  ilə 

bir yerdə illik ümumi iclasını keçiririk. Bio-

logiya Bölməsinin Biologiya və  Tibb Elmləri 

Bölməsi  adlandırıldığı  iki  il  müddətində 

aparılan 

dəyişikliklər 

haqqında məlumat verən 

akademik-katib 

vur-


ğuladı  ki,  artıq  biolo-

giya  sahəsi  ilə  yanaşı, 

tibb  sahəsində  elmi-

tədqiqat işləri ilə məşğul 

olan  müəssisələrlə,  o 

cümlədən  Tibb  Uni-

versiteti, 

Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutu 

və  digər  elmi-tədqiqat 

institutları  ilə  birgə  ça-

lışırıq.  Əvvəllər  biz  hər 

il  bölmələr,  bölmənin 

tərkibində  olan  insti-

tutlar  üzrə  hesabatları 

dinləyirdik.  Hesabatları  dinləyəndən  sonra 

bölmənin  akademik-katibi  rəyasət  heyətində 

bütövlükdə bölmənin tərkibində olan institut-

ların  hesabatını  verirdi.  Akademiyada  olan 

dəyişiklərdən,  reformalardan,  islahatlardan 

biri  də  ondan  ibarətdir  ki,  rəyasət  heyətində 

bölmələrin akademik-katiblərinin hesabatı ol-

mur. Yalnız ümumi yığıncaqda təkcə akade-

miya üzrə yox, ölkə üzrə bütün elmi hesabatı 

akademiyanın  prezidenti  və  baş  elmi  katibi 

verir.


Akademik  Əhliman  Əmiraslanovun  gi-

riş  nitqindən  sonra  Botanika  İnstitutunun 

direktoru,  biologiya  elmləri  doktoru  Validə 

Əlizadə,  Zoologiya  İnstitutunun  direktoru, 

biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-

nın  müxbir  üzvü  İlham  Ələkbərov,  Fizio-

logiya  İnstitutunun  elmi  işlər  üzrə  direktor 

müavini, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Afiq 

Qazıyev,  Mikrobiologiya  İnstitutunun  elmi 

işlər üzrə direktor müavini, biologiya elmləri 

doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü 

Pənah Muradov, Mərdəkan Dendrarisinin di-

rektoru, biologiya elmləri doktoru, professor, 

AMEA-nın  müxbir  üzvü  Tofiq  Məmmədov, 

Mərkəzi  Nəbatat  Bağının  elmi  işlər  üzrə  di-

rektor    müavini,  biologiya  üzrə  fəlsəfə  dok-

toru  Vahid  Fərzəliyev,  Travmatologiya  və 

Ortopediya İnstitutunun direktoru, professor 

Vaqif  Verdiyev,  Həkimləri  Təkmilləşdirmə 

İnstitutunun  elmi  işlər  üzrə  prorektoru,  tibb 

üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədəli Meybəliyev, 

Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin direktoru, aka-

demik  Böyükkişi  Ağayev  və  Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  elmi  işlər  üzrə  prorek-

toru, professor İbrahim İsayevin  hesabatları 

dinlənildi. 

Bölməyə  daxil  olan  qurumların  illik 

fəaliyyətlərinə  dair  hesabatlara  münasibətini 

bildirən akademik Əhliman Əmiraslanov   bir 

il ərzində xeyli işlər görüldüyünü, ancaq əsas 

hədəfin daha yüksək nəticələr əldə etmək ol-

duğunu  söylədi:  “Bu  gün  elmin  qarşısında çox çətin və məsuliyyətli vəzifələr durur. Bü-

tün çıxışlarda, müzakirələrdə bir fikir səslənir 

ki, elmə ayrılan vəsait azdır. Biz bu məsələləri 

qabardanda  haqlı  olaraq  deyirlər  ki  ayrı-

lan  vəsaitin  müqabilində  gördüyünüz  işlər, 

aldığınız  nəticələr  o  qədər  də  qənaətbəxş 

deyil.  Əgər  doğrudan  da  dövlətdən  böyük 

vəsait  almaq  istəyiriksə,  köhnə  sistemlə, 

köhnə  qaydalarla  işləməkdən  əl  çəkməliyik. 

Etiraf  edək  ki,  alınan  nəticələr  müasir  döv-

rün  təlabatına  cavab  vermir.  Yalnız  keçmiş 

SSRİ-nin  tərkibində  olmuş  respublikaların 

bəzilərində qalan akademiyanın mövcud sis-

temi artıq dağılmaq üzrədir, bir çox ölkələrdə 

ləğv  edilibdir.  Qonşu  Rusiyada  sahə  akade-

miyaları böyük akademiyaya birləşdirilibdir. 

Burada  da  çox  ciddi  dəyişikliklər  aparılır. 

Bütün  sahələr  üzrə  vəsaitin  qoyulması  aza-

lır.  Dövlət  ayırdığı  vəsaitin  əsasında  yeni 

nəticələr gözləyir.   Bu baxımdan gördüyümüz 

işləri yüksək qiymətləndirə bilmərik. Hər dəfə 

yeni  avadanlıqların  alınması  barədə  məsələ 

qaldıran  institut  direktorları  eyni  nəticələri 

təkrarlayırlar. Təbii ki, imkan yarandıqca yeni 

avadanlıqlar da alınır, 10 il əvvəlki təchizatla 

bugünkü təchizat arasında çox böyük fərqlər 

var.  Təəssüf  ki,  alınan  avadanlıqlardan  da 

səmərəli istifadə olunmur. Bircə misal çəkim. 

Bölmənin elmi təşkilatlarının və Azərbaycan 

Tibb Universitetinin birgə qrantı ilə transmis-

sion elektron mikroskopu, ona köməkçi cihaz, 

avadanlıq  və  materiallar  alınıb.  O  mikros-

kopdan yalnız Azərbaycan Tibb Universiteti-

nin  əsasən  müəyyən  qurumları  istifadə  edir. 

Çox  yüksək  fəaliyyət 

tutumlu  bu  avadanlıq 

azı gündə 12, 16 saat 

işləməlidir.  Fransa-

dan 

mütəxəssislər 

gəlmişdi.  Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin 

klinikalarında  quraş-

dırılan  avadanlıqlara 

baxıb  dedilər  ki,  bö-

yük  vəsaitlə  alınmış 

bu  avadanlıqlardan 

siz gərək gün ərzində 

24 

saat 

istifadə 

edəsiniz”. 

Ciddi  elmi  təd qi-

qatlara  kölgə  salmaq 

istəmədiyini  vurğu-

layan bölmənin akademik-katibi Azərbaycan 

üçün  aktual  olan  mövzuların  seçilməsi 

zərurətindən  danışdı.  Qeyd  etdi  ki,  əgər  bu 

istiqamətdə  islahatlar  aparılmasa,  akademi-

yanın  bəzi  institutlarının  perspektivlərini 

yaxşı  görmürəm.  Akademiyanın  institutla-

rında  ixtisarlar  aparılmalıdır.  Elə  institutlar 

var  ki,  bir  qrant  udmayıb.  İmpakt  faktoru 

olan jurnallarda dərc olunan məqalələrin 5-6 

il əvvəllə müqayisədə xeyli artdığını müsbət 

qiymətləndirən  Əhliman  Əmiraslanov  bəzi 

institutlarda bu göstəricinin hələ də aşağı ol-

masından təəssüfünü dilə gətirdi. Məqalələrə 

istinadların  da  əsas  göstəricilərdən  biri  ol-

duğunu  deyən  natiq    Botanika  İnstitutunda 

akademik  Cəlal  Əliyevin  rəhbərlik  etdiyi 

bölmənin adını çəkərək bildirdi ki, buradakı 

elmi-tədqiqat işlərinə minlərlə istinadlar var. 

Çıxışında  beynəlxalq  miqyaslı  patentlərin 

alınması,    elmi  nəticələrin  təcrübəyə  tət-

biqi  məsələlərinə  də  toxunan  akademik 

son  dövrlərdə  ayrı-ayrı  institutların  birgə 

tədqiqatlar  aparmalarının  təqdirəlayiq  oldu-

ğunu diqqətə çatdırdı.

Bölmənin hesabat yığıncağında AMEA-nın 

vitse-prezidenti, akademik Tofiq Nağıyev də 

iştirak edirdi.

Arif  MƏMMƏDLİ

AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin qurumları illik 

hesabat verdilər

Fotolar Cənnətalı Çingizindir


16 dekabr 2013-ъц ил

http://www.amu.edu.az

3

 Azərbaycan Ka rd io rev m ato -

loqlar 

Assosia-

siyasının 

üzvü 

İbrahim 

İsayev 

deyir  ki,  uşaqlar-

da 

ürək-damar 

xəstəliklərinin  ya-

ranma 

səbəbləri 

müxtəlif ola bilər.

Əksər 


hallarda 

yeni  doğulmuş  uşaq-

larda 

rast 


gəlinən 

anadangəlmə  inkişaf 

anomaliyaları  xromosom  və  gen 

mutasiyaları  ilə  əlaqədar  olaraq 

genetik pozğunluqlar nəticəsində 

baş  verir.  Valideynlərin  yaşının 

çox  olması,  hər  hansı  birində 

ürək-damar  xəstəliklərinin  möv-

cudluğu  bu  cür  ehtimalları  ço-

xaldır.  Digər  səbəblər  qismində 

infeksion  amili,  yəni  hamilə  qa-

dının  xroniki  və  persistəedici 

virus  xəstəliklərini  (məxmərək, 

herpes,  adenoviruslar,  toksop-

lazma,  mikoplazma,  listerioz  və 

s.)  göstərmək  olar.  Uşaqlarda 

ürək-damar  xəstəliklərinin  əmələ 

gəlməsində  fiziki  (rentgen  şüa-

lanması,  ionlaşdırıcı  radiasiya, 

vibrasiya, elektromaqnit dalğaları 

və  s.)  və  kimyəvi  amillərin  (alko-

qol,  narkotik  maddələr,  hamiləlik 

zamanı istifadə olunan dərmanlar 

və s.) rolu da az deyildir.-Uşaq yaşlarında adətən hansı 

ürək xəstəliklərinə rast gəlinir?

-Uşaq  yaşlarında  rast  gəlinən 

ürək-damar  xəstəlikləri  yaşdan 

asılı  olaraq  müxtəlif  formada 

özünü  büruzə  verir.  Belə  ki,  ki-

çik  yaşlarda  daha  çox  ürəyin 

anadangəlmə  inkişaf  anomali-

yalarına,  qüsurlarına  və  iltihabi 

xəstəliklərinə,  məktəblilərdə  isə 

aritmiyalara, vegetativ damar dis-

toniyalarına,  arterial  hiper  və  hi-

potoniyalara təsadüf edilir.

Ürək 

qüsurlarından danış-

saq,  əhali  arasında  ürəyin 

anadangəlmə    qüsurlarının  tezli-

yi  1  faiz  təşkil  edir.  Ürək  qüsuru 

olan  valideynin  övladı  da  belə 

xəstəliklə  doğula  bilər.  Əgər  ana 

özü ürək qüsurlu olarsa, onun bu 

cür  xəstəliyi  olan  uşaq  dünyaya 

gətirməsi  riski  14  faizdir.  Əgər 

anada  qulaqcıq-mədəcik  qapaq-

larının  stenozu  xəstəliyi  varsa, 

onda  onun  övladı    23  faiz  ehti-

malla anadangəlmə ürək qüsurlu 

doğula bilər. Ürək qüsuru olan bir 

uşağa malik ailədə digər ürək qü-

surlu uşağın doğulma riski 1-4 fa-

izdir. Lakin 2 uşaq belə xəstəliklə 

doğularsa,  ailədə  artıq  üçüncü 

ürək qüsurlu uşağın da doğulma 

riski artıq artır, 3-12 faiz olur. -Anadangəlmə  ürək  qüsuru 

olan  xəstələrin  müalicəsi  necə 

olur?

-Anadangəlmə  ürək  qüsuru 

olan uşaqların müalicəsi çox bö-

yük səy və diqqət tələb edir. Belə 

ki,  qüsurların  yüngül,  kompensə 

olunmuş  variantlarında  dərman 

müalicəsinin 

aparılması 

məsləhət görülür. Əksər hallarda 

anadangəlmə  ürək  qüsurlarının 

müalicəsi  cərrahi  yollarla  ara-

dan  qaldırılır.  Son  illərdə  bir  sıra 

anadangəlmə  ürək  qüsurlarının 

müalicəsində  invaziv  üsullardan 

da geniş istifadə edilir. Bütün hal-

larda belə uşaqlar mütəmadi ola-

raq  həkim-kardioloqun  nəzarəti 

altında olmalıdır.-İrsiyyətində  ürəyin  işemik 

xəstəliyinə 

meyllilik 

olan 

uşaqlar arasında hansı müalicəvi 

və profilaktik tədbirlər aparmaq 

məsləhətdir?

-Ailəsində 

ürəyin 

işemik 


xəstəliyinə  meylli  olan  uşaqlarda 

əsas  risk  amillərinin  inkişafının 

qarşısını  almağa  çalışmaq  la-

zımdır.  Profilaktik  tədbirlər  kimi 

gündəlik  qida  rasionuna  diqqət 

yetirmək də vacibdir. 2 yaşına kimi 

uşaqlarda pəhrizə ehtiyac yoxdur. 

Amma  sonrakı  yaşlarda  atero-

gen  mənşəli  (heyvani)  yağların 

istifadəsindən çəkinmək lazımdır. 

Əslində, böyüməkdə olan uşağın 

rasionuna  kifayət qədər yağ daxil 

edilməlidir  ki,  onun  sinir  inkişafı 

normal  getsin.  Lakin  bu  zaman 

rasiona əsasən bitki mənşəli yağ-

lar,  xüsusilə  də  doymamış  yağ 

turşuları daxil edilməlidir. 

-Uşaqlarda  kəskin  miokardın 

infarktına 

rast 

gəlmək 

mümkündürmü?

-Bəli,  bunu  EKQ  və  ExoKG  ilə 

təsdiqləmək  mümkündür.  İş  bu-

rasındadır  ki,  ürək  əzələsinin 

morfoloji  quruluşuna  və  mio-

kardın  qan  damarları  ilə  zəngin 

olması  ilə  əlaqədar  baş  vermiş 

kəskin  işemiya  klinik  olaraq  özü-

nü  böyüklərdə  olduğu  kimi  deyil, 

subklinik şəkildə büruzə verir.  -Uşaqlarda  ürək  nahiyəsində 

eşidilən 

küylərin 

səbəbləri 

nədir? 

-Fizioloji    olaraq  ürək  nahi-

yəsin də  küylər  eşidilməməlidir. 

Kü yün  əmələ  gəlməsi  ürək 

boşluqları 

arasında 

patoloji 

birləşmələrin,  ürək  strukturları-

nın  anatomik  quruluş  qüsurları-

nın,  uyğunsuzluqlarının,  magist-

ral  damarların  yerdəyişmələrinin 

və  diametrlərinin  uyğunsuzluq-

larının,  kameralarda  təzyiqlər 

fərqinin  kəskin  dəyişməsi,  əlavə 

xordal  strukturların  olması,  mi-

okardın  yığılma  qabiliyyətinin 

zəifləməsi  və  s.  nəticəsində  baş 

verir.


Günel ASLANOVA,

ATU-nun mətbuat katibi

Bakı Dövlət Universitetində bir fakültə kimi fə aliy yətə başlayan Tibb İnstitutu 1930-cu ildə ali 

müstəqil tədris müəssisəsi kimi işini davam etdir-

mişdir.  Yeni  yaradılmış  bu  tibbi  təhsil  ocağı    bir 

sıra çətinliklərə baxmayaraq qısa vaxt ərzində in-

kişaf mərhələsinə qədəm qoya bilmişdir. O dövrdə 

3  fakültənin  və  10-dan  artıq  kafedranın  açılması, 

Azərbaycan  dilində  dərsliklərin  nəşri,  milli  dildə 

dərslərin təşkili yeni açılmış bu ali tibb məktəbinin 

işıqlı gələcəyindən, geniş inkişaf perspektivindən 

xəbər verirdi. 

İnstitutun sürətlə hərtərəfli inkişafına böyük əmək 

sərf etmiş görkəmli ictimai-siyasi dövlət xadimi Əziz 

Əliyev (1932-1938) instituta rəhbərlik etdiyi dövrdə 

Tibb İnstitutu şəhərciyinin əsasını qoymuş və bu gün 

80  yaşını  qeyd  etdiyimiz  “Təbib”  qəzeti  də  böyük  

alimin  şəxsi  təşəbbüsü  və  qayğısı  sayəsində  həyata 

vəsiqə almışdır. 

Əvvəllər institutda divar qəzeti şəklində buraxılan 

mətbu orqan 1933-cü ilin 16 dekabrında “Tibbi qad-

ro uğrunda” adı altında rəsmi qaydada çap olunmağa 

başladı.


Görkəmli  alim,  böyük  şəxsiyyət  Əziz  Əliyevin 

mətbuat  sahəsindəki  bu  danılmaz  xidməti  insti-

tut  əməkdaşları,  eləcə  də    respublikanın  bütün  tibb 

işçiləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qəzetin ilk sayla-

rında dərc olunan yazıların müəllifləri əsasən qeyri 

millətlərin nümayəndələri idi.

Məhz bunlar da Əziz Əliyevin diqqətindən yayın-

madı. Professor və müəllim heyətinin tərkibində mil-

li kadrların azlığı narahatçılıq doğurmaya bilməzdi. 

İnstitut  rəhbərliyi  bildirir  ki,  belə  bir  vəziyyətin 

dəyişməsi üçün qəzetin də üzərinə mühüm vəzifələr 

düşür.  Nəşrə  başlayan  “Tibbi  qadro  uğrunda” 

qəzetinin adından da göründüyü kimi kadr məsələsi 

sahəsində qəzetin görəcəyi işlər çoxdur.

Bu  dövrdə    qəzetin  səhifələrində  institutun  pro-

fessorlarından  Əziz  Əliyevin,  İ.Şirokoqovun, 

M.A.Topçubaşovun, Trubinin, Luqovun və başqala-

rının imzaları ilə tez-tez rastlaşırıq. 

Qəzet 1937-ci ilin 20 noyabrından etibarən “Medi-

sina  qadırları  uğurunda”  adı  altında  öz  fəaliyyətini 

davam etdirir. “Medisina qadırları uğurunda” qəzeti 

1940-cı ilin mart ayından kiril əlifbası ilə nəşrə baş-

layır.  1941-ci  ilin  may  ayına  qədər  12-ci  sayı  işıq 

üzü  görən  qəzetin  nəşri  iyun  ayında  ikinci  dünya 

müharibəsinin  başlanması  ilə  əlaqədar  dayandırı-

lır. Bundan sonra müxtəlif fasilələrlə işıq üzü görən 

“Medisina  qadrları  uğrunda”  qəzeti  1969-cu  ildə 

“Tibb kadrları uğurunda” başlığı altında fəaliyyətini 

davam  etdirir.  Azərbaycan  Tibb  İnstitutunun  bu 

qəzeti  1990-cı  ilin  sentyabr  ayından  “Təbib”  adı 

ilə  işıq  üzü  görməyə  başlayır.  1995-1996-cı  illərdə 

qəzetin  fəaliyyəti  zəifləyir,  müvəqqəti  olaraq  nəşri 

dayandırılır.

Bu məsələyə diqqətlə yanaşan və böyük önəm verən 

Tibb  Universitetinin  rektoru  akademik  Əhliman 

Əmiraslanov qəzetin fəaliyyətini bərpa etmək üçün 

böyük təşəbbüs göstərdi. “Təbib” qəzeti 1997-ci ilin 

iyun  ayından  yeni  redaksiyada  nəşrə  başladı.  De-

mokratik yolla inkişaf edən Azərbaycanımızın mətbu 

orqanları sırasında “Təbib” qəzeti də fəaliyyətini da-

vam  etdirdi.  Ayda  iki  dəfə  işıq  üzü  görən  “Təbib” 

qəzeti çox qısa zaman kəsiyində Tibb Universitetinin 

güzgüsü rolunu oynadı.

İldən-ilə sürətlə inkişaf etməkdə olan Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  ictimai  həyatını  işıqlan-

dırmaqda,  elmi  yenilikləri,  görkəmli  alimlərin 

yubileylərini,  dünya  tibb  elmində  baş  verən  son 

məlumatları  oxucularına  çatdırmaqda  qəzet  ardıcıl 

iş  aparmaqdadır.  “Təbib”in  səhifələrində  görkəmli 

tibb  alimlərinin  həyat  və  fəaliyyəti,  tibb  təhsili  və 

elminin nailiyyətləri, universitetimizin professor və 

müəllimlərinin  iş  təcrübəsi,  respublikada  səhiyyə 

sahəsində həyata keçirilən islahatlar mütəmadi işıq-

landırılır.

Bu  illər  ərzində  qəzet  öz  səhifələrində  Böyük 

Elmi  Şuranın  iclaslarına,  həkim  məsləhətlərinə, 

xalq təbabətindən ibarət  nümunələrə, tanınmış tibb 

alimlərinin  müxtəlif  xəstəliklərlə  bağlı  çıxışlarına 

xüsusi yer vermişdir. “Təbib” fəaliyyətini təkcə Tibb 

Universiteti  ilə  məhdudlaşdırmamış,  Azərbaycan 

səhiyyəsi ilə bağlı aktual yazılara da daim yer ayır-

mışdır.

Biz  “Təbib”in  bu  illərdə  çapdan  çıxmış  bir  neçə sayını vərəqləyirik. Bura da inkişaf edib böyüməkdə 

olan  universitet  şəhərciyində  aparılan  tikinti-abad-

lıq  işlərinin  səviyyəsinə,  yataqxanalarda  tələbələrə 

göstərilən xidmətə qədər bilgilər əldə edirik.

Azərbaycan  Tibb  Universiteti  respublikamızda 

əhalinin cansağlığının qorunmasında və səhiyyənin 

inkişafında böyük işlər görür. Universitetimizdə ça-

lışan  alimlərin  səsi  xarici  ölkələrdə  keçirilən  konf-

ranslardan,  simpoziumlardan  eşidilir.  Bütün  bunla-

rın  əks-sədası  “Təbib”  qəzetində  vaxtaşırı  işıq  üzü 

görür.

Qəzet  müəllim  və  tələbələrlə  mütəmadi  əlaqə saxlamaqdadır.  Demək  olar  ki,  Həmkarlar  İttifaqı 

Komitəsinin, Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin, 

TEC-in  bütün  tədbirləri  “Təbib”  qəzetində  öz 

əksini  tapmışdır.  Eyni  zamanda  Respublikamızın 

tibb  ictimaiyyətinin  qabaqcıl  nailiyyətləri,  uni-

versitet  əməkdaşlarının,  eləcə  də  tələbə  gənclərin 

fəaliyyətindən bəhs edən tədbirlər işıqlandırılmışdır.

Son zamanlarda Stomato-

loji,  Onkoloji,  Tədris  Tera-

pevtik və Tədris Cərrahiyyə 

klinikalarının 

tikilib 


istifadəyə  verilməsi  yalnız 

Tibb  Universitetinin  deyil, 

bütövlükdə  səhiyyəmizin 

böyük  nailiyyətləridir.  Bu 

möhtəşəm  səhiyyə  ocaqla-

rı  haqqında  ətraflı  bilgiləri 

biz “Təbib”in səhifələrindən 

alırıq.


Azərbaycan  Tibb  Uni-

versitetinin 

beynəlxalq 

əlaqələri getdikcə inkişaf edir, sürətlə artır. Ayrı-ay-

rı ölkələrin tibb universitetlərindən universitetimizə 

işgüzar səfərə gələn mötəbər qonaqlar haqda zəngin 

məlumatlar  verilir.  Tibb  Universitetinin  rektoru, 

millət  vəkili,  akademik  Əhliman  Əmiraslanovun 

qəbul etdiyi qonaqlarla oxucular yaxından tanış olur. 

Rektorun xarici universitetlərin nümayəndə heyətləri 

ilə yanaşı, Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Alper Coş-

kun,  İranın  ölkəmizdəki  səfiri  Möhsün  Pak  Ayin, 

İordaniyanın  ölkəmizdəki  səfiri  Adel  Mohammad 

Adileh və İraqın ölkəmizdəki səfiri Heydər Əlbarak 

ilə  görüşlərinin  təfərruatları  da  oxuculara  çatdırıl-

mışdır. 


Demək  olar  ki,  “Təbib”  qəzeti  yeni  redaksiyada  

fəaliyyətə  başlayandan  bu  günə  kimi  səhifələrində 

Tibb  Universitetində  keçirilən  bütün  tədbirlərə, 

əlamətdar  hadisələrə,  təhsil,  tərbiyə,  elmi  işlər 

sahəsində qazanılan nailiyyətlərə geniş yer ayırmış-

dır.  Son bir neçə ilin qəzet toplusunu vərəqlədikdə 

qarşımızda universitet dünyasının xoş bir mənzərəsi 

canlanır.  Gələcək  tədqiqatçılar  üçün  bu  qəzetin  nə 

qədər dəyərli və əhəmiyyətli olduğu aydın hiss olu-

nur.


“Təbib” qəzeti son günlərə kimi cəmi dörd səhifə 

çıxırdı.  Bu  da  yaradıcı  heyətin  müəyyən  mənada 

imkanlarını məhdudlaşdırırdı. Bütün bunlar univer-

sitet rəhbərliyini də narahat etməyə bilməzdi. Artıq 

zamanın  tələbi  səviyyəsinə  uyğun,  Tibb  Universi-

tetinin  inkişaf  perspektivləri  çərçivəsində  daha  da 

təkmilləşmiş bir qəzetə ehtiyac duyuldu.

Oxuculara  bildirmək  istərdik  ki,  2014-cü  ilin 

yanvar  ayından  etibarən  “Təbib”  qəzeti  8  səhifə 

həcmində rəngli şəkildə doğma oxucuları ilə görüşə 

gələcək.

Ümidvarıq  ki,  “Təbib”  bundan  sonra  da  Tibb 

Universitetinin  elmi  pedaqoji,  ictimai  həyatında  və 

təlim-tərbiyə sahəsindəki uğurlarında mühüm rol oy-

nayacaq,  universitet  həyatının  salnaməsini  yaradan 

bir mətbu orqan kimi öz işini müvəffəqiyyətlə davam 

etdirəcəkdir.

80 YAŞLI “TƏBİB”

Baş redaktordan

Uşağı ürək xəstəliklərindən 

necə qorumalı?

Bir çox xəstliklər kimi indi ürək xəstəlikləri də cavanlaşıb. 

Azərbaycanda uşaqlarda adətən hansı ürək xəstəlikləri müşahidə 

olunur, onların profilaktikası və müalicəsi necə olmalıdır? 

Vaildeynlər övladlarını vaxtında qorumaq üçün hansı ələmətlərə 

diqqət yetirməlidirlər? 

Mövzu ilə bağlı bu və digər sualları tibb elmləri doktoru, 

professor, respublikanın əməkdar həkimi, əməkdar elm xadimi, 

ATU-nun Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının müdiri 

İbrahim İsayev cavablandırır.


http://www.amu.edu.az

4

16 dekabr 2013-ъц ил

Ələsgərov Hidayət İsaq oğluna 1982-ci ildə Azərbaycan Tibb 

Universiteti tərəfindən  verilmiş diplom və internatura vəsiqəsi 

itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

Həsənov Bəxtiyar Həsən oğluna 1992-ci ildə Azərbaycan Tibb 

Universiteti tərəfindən  stomatologiya ixtisası üzrə verilmiş 

internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə profilaktika  fakültəsinin II kurs, 307

b

 qrup tələbəsi Əliyeva Nisə Babək qızının adına verilmiş tələbə bileti  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

II müalicə profilaktika  fakültəsinin II kurs, 305

a

 qrup tələbəsi Nəsirov Nicat Elşad oğlunun  adına verilmiş tələbə bileti  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

II müalicə profilaktika  fakültəsinin II kurs, 300

b

 qrup tələbəsi Bayramov Şamxal Hafiz oğlunun  adına verilmiş tələbə bileti  

itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Áàø ðåäàêòîð

ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìüÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí 

ìþâãåéè  üñò-üñòÿ äüøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Qəzet “Òÿáèá”  ãÿze òè íèí  

êîìïüòåð ìÿð êÿ zèíäÿ éûğûëûð, ñÿùè-

ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ ÷àï 

îëóíóð

.      


Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000

Ñèôàðèø: 109Türkiyə  Cumhuriy yə ti nin    Ege  universitetinin  Tibb fakültəsinin tibb təhsili kafedrasının müdiri dok-

tor professor Xalil İbrahim Durak və Kocaeli universi-

tetinin Tibb fakültəsinin tibb təhsili kafedrasının mü-

diri doktor professor Levent Altıntaş   dekabrın 2-dən 

5-dək Azərbaycan Tibb  Universitetində  “Təd ris proq-

ramlarının  layihələşdirilməsi,  ba ca  rıqların  tədrisi  və 

qiy mətləndirilməsi” mövzusunda  seminar keçirmişlər. 

Seminarda    Azərbaycan  Tibb    Universitetinin  tədris 

proqramlarında    gələcəkdə  planlaşdırılan  dəyişikliklər 

,  Tədris  Cərrahiyyə  Klinikasında  yaradılan  “Baca-

rıqlar”  laboratoriyasının  iş  prinsipləri  və  bacarıqların 

qiymətləndirilməsi  kimi  məsələlər  müzakirə  olunmuş-

dur.       Turkiyəli alimlər  universitetimizin  kliniki fənlərin 

tədrisi  sahəsində çalışan müəllimlərə işlərini necə qur-

maları üçün dəyərli məsləhətlər vermişdir .

Dörd  gün  davam    edən  seminarın  işində  universi-

tetimizin  bir  qrup  müəllimləri  ilə  yanaşı  Ə.Əliyev  adına 

Həkimləri  Təkmilləşdirmə  İnstitutunun  əməkdaşları  da 

iştirak  etmişlər.    Bundan  başqa  seminarda  universitetin 

tədris-  metodik  innovasiya  şöbəsinin  müdiri,  professor 

Akif Qurbanov , Səhiyyə nazirliyinin “Səhiyyə Sahəsində 

İslahatlar” layihəsinin kordinatotu Fariz Axundov və  uni-

versitetin  beynəlxalq  əlaqələr  şöbəsinin  müdiri  Rəhimə 

Qabulova da iştirak etmişlər.

Hörmətli qonaqları  ATU-nun rektoru, millət vəkili, aka-

demik Əhliman Əmiraslanov  qəbul edərək  təhsil islahat-

ları  sahəsində  onların  əməkdaşlarımıza  göstərdikləri  bu 

köməkliyi yüksək qiymətləndirmiş və universitetdə  plan-

laşdırılan islahatların aparılması üçün müvafiq göstərişlər 

vermişdir.M.ƏLƏKBƏRLI

Türkiyəli alimlər ATU- da seminar keçirmişlər

Əsaslı kitabxanamız universitet 

rəhbərliyinin və şəxsən hörmətli 

rektorumuz akademik Əhliman 

Əmiraslanovun diqqət və qayğısını 

daim hiss edir. Məhz onun göstərişi 

ilə universitet kitabxanası müasir 

informasiya texnologiyaları ilə təchiz 

edilmiş, kitabxanamız müasir tələblərə 

cavab verən İRBİS-64 

avtomatlaşdırılmış 

kitabxana-informasiya 

sistemi (AKİS) ilə təmin 

edilmişdir. İRBİS-64 

AKİS-nin kitabxanamızda 

tətbiqinə 2010-cu ilin aprel 

ayından  başlanılmışdır. 

Bu sistem kitabxanamızın 

beynəlxalq informasiya 

məkanına daxil olmasınının, 

dünya standartlarına uyğun 

elektron kitabxananın 

və elektron kataloqunun 

yaradılmasınının, təhsil və 

elmi tədqiqatlar üçün əsas 

amil olan və bütövlükdə cəmiyyətin 

inkişafına birbaşa təsir edən elektron 

mənbələrindən sərbəst istifadə 

olunmasının təminatçısıdır. Bu sistem 

imkan verir ki, biz öz zəngin kitab 

fondumuzu, həmçinin alimlərimizin 

elmi fəaliyyətlərinin nəticəsi olan 

kitab və jurnalları, məqalələri dünya 

istifadəçilərinə təqdim edək və eyni 

zamanda dünya kitabxanalarının 

zəngin kitab fondundan müəllim və 

tələbələrimizin istifadə etməsinə də 

şərait yaradaq.

Hazırda  kitabxanamızda  IRBİS-64 

sisteminin  “Komplekləşdirmə”,  “Kata-

loqlaşdırma”,  “Oxucu”,  “Kitab  verilişi” 

və  “Administrator”  modulları  üzrə  fəal  iş 

gedir.  “Kataloqlaşdırma”  modulu  kitab-

xana  fondunun  elektron  versiyasının, 

yəni  elektron  kataloqunun  yaradılması-

nı  həyata  keçirir.  Artıq  tibbi  ədəbiyyatın 

çox böyük bir hissəsi: 13 500 addan çox 

azərbaycan,  türk,  rus,  ingilis  dillərində 

olan    kitablar  elektron  kataloquna  da-

xil  edilmışdır.  Həmçinin  6018  qəzet 

məqaləsi  və  9578  jurnal  məqaləsi  də 

elektron kataloqunda öz əksini tapmışdır. 

Qeyd edə bilərik ki, latın qrafikalı və kiril 

qrafikalı  Azərbaycan  dilində  olan    bütün 

ədəbiyyat, həmçinin Heydər Əliyev fondu 

tərəfindən  kitabxanamıza  hədiyyə  edil-

miş çoxlu sayda yeni tibbi ədəbiyyat, ulu 

öndərimiz  Heydər  Əliyevə  və  Prezident 

İlham  Əliyevə  həsr  edilmiş  kitablar  artıq 

elektron  kataloqunda  öz  əksini  tapmış-

dır.  Eyni  zamanda  hörmətli  rektorumu-

zun elmi fəaliyyətini əks etdirən kitablar, 

dərsliklər də artıq elektron kataloqa daxil 

edilmişdir.  Bu  kataloqda  ən  qədim  kitab 

XIX  əsrin  əvvəllərində  çap  olunmuş  ki-

tabdır. Əməkdaşlarımız üzərlərinə düşən 

vəzifənin  məsuliyyətini  dərk  edərək 

yüksək səviyyəli, elmin tələblərinə cavab 

verə  biləcək  və  digər  yaradılmış  elekt-

ron kataloqlarına bir nümunə ola biləcək 

səviyyəyə malik elektron kataloqunun ya-

radılmasına çalışırlar. Çox böyük zəhmət, 

hərtərəfli  bilik  və  diqqət  tələb  edən  bu 

işin həyata keçirilməsi eyni zamanda pa-

ralel  olaraq  digər  işlərin  də  görülməsini 

(məsələn, kitab fondunun yoxlanılmasını, 

onun inventar kitabı və ənənəvi kataloq ilə 

uyğunluğunun yoxlanılması, çatışmazlıq-

ların üzə çıxarılaraq həll edilməsini) tələb 

edir. Bu isə işin daha yüksək səviyyədə, 

düzgün  və  dolğun  görülməsinə  təminat 

verir. 


Elektron  kataloq  kitabxana  fondunun 

“güzgüsüdür” desək səhv etmərik.  Elekt-

ron kataloq vasitəsilə istifadəçilərə uzaq 

məsafədən  operativ  informasiya  xidməti 

göstərmək,  həmçinin  fondun  idarə  olun-

masını  həyata  keçirmək  mümkündür. 

Elektron  kataloq  biblioqrafik  informasi-

ya  bazasının  daha  etibarlı  qorunmasına 

şərait  yaradır  və  istifadəçinin  ona  zərər 

yetirməsini praktiki olaraq qeyri mümkün 

edir. 

Kitabxananın  İnternetdə  yerləşdirilmiş elektron  kataloqu  dünyanın  istənilən 

nöqtəsindən  istifadəçiyə  kitabxanamızın 

fondu ilə tanış olmağa, lazımi ədəbiyyat 

axtarışını aparmağa və tapılmış ədəbiyyatı 

sifariş etməyə, ədəbiyyatın elektron vari-

antı olduqda isə onu əldə etməyə imkan 

verir.    Universitet  əməkdaşlarının  elmi 

əsərlərinin, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin 

tammətnli  elektron  versiyalarını  yara-

daraq  daha  səmərəli  elektron  xidməti 

həyata  keçirmək,  kitabxanamızı  ən  qa-

baqcıl  elmi  informasiya  mərkəzinə 

çevirmək də qarşımızda duran vacib 

işlərdəndir. Biz bütün fəaliyyətimizi və 

gücümüzü  bu  istiqamətə  yönəldərək 

mühüm işlər görməyə çalışırıq.

Elektron  kataloq  kitabxanalararası 

biblioqrafik  informasiya  mübadiləsini 

təmin edir. Elektron kataloq həmçinin 

hər bir kitabxananın «imicini» forma-

laşdırır.

Kitabxananın  yüksək  nüfuza  və 

reytinqə  malik  olması  üçün  elektron 

kataloq zəngin, dolğun  məlumat ba-

zasına  və  mükəmməl  axtarış  apara-

tına  malik  olmalıdır.  Məhz  bununla 

kitabxana  coğrafi  uzaqlıqdan,  yerləşdiyi 

məkandan    asılı  olmayaraq  özünə  dün-

yanın  istənilən  yerindən  istifadəçi  cəlb 

edərək xidmət göstərə bilər.

  Bu  xidmət  istifadəçi  sifarişini  uzaq 

məsafədən  yerinə  yetirməklə  kitabxana-

lararası  elektron  sənəd  mübadiləsini  də 

təmin edir. 

Elektron  kitabxanalar  müasir  dövrün 

əsas  tələbi  olub,  cəmiyyətin  informa-

siyalaşdırılmasında, 

elmi-ədəbiyyatın 

təbliğində  və  əldə  edilməsində  mühüm 

rol oynayırlar. Elektron kitabxanalar infor-

masiya  mübadiləsi  sistemlərinin,  virtual 

informasiya mühitinin yaradılmasına, dis-

tan təhsilin inkişafına, cəmiyyətin peşə və 

ümumi mədəniyyət səviyyəsinin artması-

na  xidmət  göstərir.  Onun  vasitəsilə  oxu-

cular  dünyanın  istənilən  nöqtəsindən  24 

saat müddətində kitabxananın informasi-

ya bazasından istifadə edə bilirlər.Z.EMINOVA,

Əsaslı kitabxananın direktoru

G.QARAYEVA,

Elmi kitabişləmə və 

kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri

Müasir informasiya cəmiyyəti və elektron kitabxanaDekabrın 11-də pediatriya  fakültəsinin VI kurs tələbələrinin ənənəvi istehsalat müşavirəsi keçirilib. Müşavirəyə sədrlik 

edən  fakültənin  dekanı,  dosent  Nəriman  Nağıyev  bildirib 

ki, VI kursda imtahan sessiyası yoxdur. May ayının axırına 

yaxın  dərslər  qurtaracaq,  dövlət  attestasiyası,  dövlət  im-

tahanları  başlayacaq.  O,  heç  bir  hazırlıq  kursu  keçmədən 

baza tibb təhsili diplomu ilə birbaşa praktiki səhiyyədə ça-

lışmağın mümkünlüyünü deyib. 

Bundan sonra fakültənin dekan müavini, professor Mehman Əliyev 

VI  kursda  cari  mənimsəmə  və  dərsə  davamiyyətin  vəziyyəti  barədə 

ətraflı məlumat verib, görülən tədbirlərə baxmayaraq  kafedralarda dərs 

buraxma hallarının çoxaldığını söyləyib. 50 saatdan artıq dərs buraxan 

tələbələrin adlarını çəkərək 5-6 nəfəri çıxmaqla bütün tələbələrin dərs 

buraxdıqlarını  qeyd  edib.  Dekanlığın  rəsmi  məktublarına  bəzi  kafed-

raların vaxtında cavab vermədiyini müşavirə iştirakçılarının diqqətinə 

çatdıran dekan müavini aparılan reydlərin, yoxlamaların nəticələrini də 

açıqlayıb.

Uşaq  yoluxucu  xəstəlikləri  kafedrasının  müdiri,  professor  Nərgiz 

Hüseynova,  II  uşaq  xəstəlikləri  kafedrasının  müdiri,  professor  Amal-

ya  Əyyubova,  neonatologiya  kafedrasının  müdiri,  professor  Səfixan 

Həsənov,  I  uşaq  xəstəlikləri  kafedrasının  dosenti  Sabir  Əmirəliyev 

müzakirə  olunan  problemlərin  obyektiv  və  subyektiv  səbəblərindən, 

eyni zamanda həlli yollarından danışıblar. 

Bu dəfəki ənənəvi istehsalat müşavirəsində, belə demək mümkünsə, 

“ənənə” pozulub. Əvvəlcə danışmaq istəməyən tələbələr bir anın içində 

sükutu  pozublar.  “Ən  yaxşı  müdafiə  hücumdur”  prinsipinə  söykənən 

450


c

 qrup tələbəsi Kamran Ələkbərzadə tələbələrin ünvanına yönəlmiş 

nöqsanların  səmtini  dəyişərək    müəllimləri  yaxşı  dərs  keçməməkdə, 

köhnə metodlarla işləməkdə günahlandırıb.

Tələbə  həmkarının  sözünə  qüvvət  verən  441

b

  qrup  tələbəsi  Günel Vəzirova da dərsə davamiyyətin aşağı olmasını dərslərin maraqsız ol-

ması  ilə  əlaqələndirib:  “Biz  bəzi  müəllimlərin  dərslərində  ona  görə 

otururuq ki, nəsə öyrənirik. Heç nə öyrətməyən müəllimlərin cansıxıcı 

dərslərində isə ona görə otururuq ki, bizə qayıb yazmasınlar”.   

Sonda fakültənin dekanı Nəriman Nağıyev səslənən tənqidlərin real-

lığı əks etdirdiyini vurğulayıb, lakin əsaslı-əsassız bəhanələr gətirərək 

tələbələrin  dərsdən  yayınmasına  da  haqq  qazandırmayıb.  Müşavirədə  

narahatlıq doğuran digər məsələlərlə bağlı  da fikir mübadiləsi aparılıb.A.KAMRANOĞLU

İSTEHSALAT MÜŞAVİRƏSİNDƏ

u

 Respublikamızda kitabxana işinin inkişafı, onun müasir dünya 

standartlarına uyğun inkişaf etdirilməsi daim Respublika Prezidentinin 

diqqət  mərkəzində olmuşdur. Elə 2007-ci ilin aprel ayının 20-də 

ölkə başçısının imzaladığı “Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamı və 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 

saylı Sərəncamı ilə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-

informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” 

buna sübutdur. Dövlət Proqramı “informasiya cəmiyyəti”, “biliklər cəmiyyəti” 

Azərbaycan modelinin qurulması prosesinə yardım göstərilməsini, elektron 

kataloq və elektron kitabxanaların yaradılması işinin təmin edilməsini, 

onların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, komputerləşdirilmiş 

kitabxana infrastrukturunun yaradılması, kitabxanaların yeni informasiya 

texnologiyaları ilə təchiz edilməsi və s. bu kimi bir çox problemlərin həllini 

qarşıya qoydu.

Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib

Yüklə 3,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə