Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədəYüklə 0,63 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix22.05.2017
ölçüsü0,63 Mb.
  1   2   3   4

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin

nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə

 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

 

 Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyinin  fəaliyyətini  təmin  etmək 

məqsədilə qərara alıram:

 

1.            "Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə  Hallar Nazirliyi  haqqında 

Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

2.

   "Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyinin  strukturu"  təsdiq 

edilsin (əlavə olunur).

 

3.

   Azərbaycan 

Respublikasının 

Fövqəladə 

Hallar 


Nazirliyinin 

büdcədən 

maliyyələşdirilən işçilərinin say həddi təsdiq edilsin.

 

4.   

Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi  hərbi  qulluqçularının, 

xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının vəzifə və hərbi (xüsusi) rütbəyə görə maaşlarının məbləği 

və  pul  təminatının  digər  növləri  Azərbaycan  Respublikası  Müdafiə  Nazirliyinin  hərbi 

qulluqçularının vəzifə və hərbi rütbəyə görə maaşlarının məbləğinə və pul təminatının digər 

növlərinə bərabər tutulsun. [1]

 

5.   

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:

 

5.1.


  

qüvvədə  olan  normativ  hüquqi  aktların  bu  Fərmana  uyğunlaşdırılması  barədə 

təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

 

5.2.  

Azərbaycan  Respublikası  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyinin  strukturuna  daxil  olan 

Dövlət  Yanğın  Nəzarəti  Xidməti,  Mülki  müdafiə  qoşunları,  Hərbiləşdirilmiş  Xüsusi 

Mühafizə  Xidməti,  Kiçik  Həcmli  Gəmilər  üzrə  Dövlət  Müfəttişliyi,  Dövlət  Material 

Ehtiyatları  Agentliyi  və  Tikintidə  Təhlükəsizliyə  Nəzarət  Dövlət  Agentliyinin 

əsasnamələrinin  layihələrini  hazırlayıb  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinə  təqdim 

etsin;

 

5.3.  

bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

 

6.            Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

 

İlham ƏLİYEV, 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 

 

Bakı şəhəri, 19 aprel 2006-cı il 

        № 394

 

 

  

 

  

 

   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

 

2006-cı il 19 aprel tarixli 394 nömrəli Fərmanı ilə

 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

  

 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında

[2]

 

  

Ə S A S N A M Ə

 

  

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

  

1.

  Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi  (bundan  sonra  -  Nazirlik) 

mülki  müdafiə,  əhalinin  və  ərazilərin  təbii  (geofiziki,  geoloji,  meteoroloji,  hidroloji,  dəniz-

hidroloji,  təbiət  yanğınları  və  s.)  və  texnogen  xarakterli  (yanğınlar,  partlayışlar,  bina  və 

qurğuların uçması, kimyəvi, radioaktiv və bioloji təhlükəli maddələrin tullantısı ilə əlaqədar 

qəzalar, elektroenergetika sistemlərində, həyat təminatlı kommunal sistemlərdə, təmizləyici 

qurğularda, hidrodinamik qurğularda, neft və qaz hasilatı və emalı obyektlərində, magistral 

boru  kəmərlərində  qəzalar,  nəqliyyat  qəzaları  və  s.)  fövqəladə  hallardan  (bundan  sonra  - 

fövqəladə  hallar)  qorunması,  fövqəladə  halların  qarşısının  alınması  və  nəticələrinin  aradan 

qaldırılması,  yanğın  təhlükəsizliyinin,  su  hövzələrində  insanların  təhlükəsizliyinin  və  kiçik 

həcmli  gəmilərin  hərəkətinin  təhlükəsizliyinin,  sənayedə  və  dağ-mədən  işlərində  texniki 

təhlükəsizliyin,  tikintidə  təhlükəsizliyin 

təmin  olunması,  dövlət  material 

ehtiyatları 

fondlarının yaradılması sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini işləyib hazırlayan, 

bu  sahələrdə  idarəetməni,  əlaqələndirməni  və  nəzarəti  həyata  keçirən,  fövqəladə  halların 

yaranma  ehtimalı  böyük  olduqda,  yaxud  baş  verdikdə  çevik  reaksiya  verilməsini,  təbii, 

texnogen və terror təhlükələrinə məruz qalan strateji əhəmiyyətli müəssisələrin, obyektlərin 

və qurğuların mühafizəsini təşkil edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

 

2.

  Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan 

Respublikasının  qanunlarını,  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  fərman  və 

sərəncamlarını,  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  qərar  və  sərəncamlarını, 

Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələri  və  bu  Əsasnaməni 

rəhbər tutur.

 

3.  

Nazirlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən digər icra 

hakimiyyəti  orqanları,  yerli  özünüidarəetmə  orqanları  və  qeyri-hökumət  təşkilatları  ilə 

qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

 

4.

   Nazirlik  müstəqil  balansa,  qanunvericiliyə  uyğun  sərəncamında  olan  dövlət 

əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin 

təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara, bayraq və rəmzlərə 

malikdir.

 

5.

   Nazirliyin  saxlanma  xərcləri  və  fəaliyyəti  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət 

büdcəsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

[3]

 

6.   

Nazirlik Bakı şəhərində yerləşir.

 

 

 II. NAZİRLİYİN FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

 

 

 

7.            Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

7.1.


  

mülki  müdafiə,  əhalinin  və  ərazilərin  fövqəladə  hallardan  qorunması,  yanğın 

təhlükəsizliyinin,  su  hövzələrində  insanların  təhlükəsizliyinin,  sənayedə  və  dağ-mədən 

işlərində  texniki  təhlükəsizliyin  və  tikintidə  təhlükəsizliyin  təmin  olunması,  neft  və  neft 

məhsullarının  qəza  nəticəsində  axımı  ilə  əlaqədar  yaranmış  fövqəladə  halların  qarşısının 

alınması  və  nəticələrinin  aradan  qaldırılması,  dövlət  material  ehtiyatları  fondlarının yaradılması  sahələrində  dövlət  siyasətini  və  tənzimlənməsini  işləyib  hazırlayır  və  həyata 

keçirilməsini təmin edir;

 

7.2.


  

mülki  müdafiə,  əhalinin  və  ərazilərin  fövqəladə  hallardan  qorunması,  yanğın 

təhlükəsizliyinin,  su  hövzələrində  insanların  təhlükəsizliyinin  təmin  olunması  sahələrində, 

eləcə  də  fövqəladə  halların  qarşısının  alınması  və  nəticələrinin  aradan  qaldırılması  üzrə 

vahid dövlət sistemi çərçivəsində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini 

əlaqələndirir;

 

7.3.


  

Nazirliyin  səlahiyyətlərinə  aid  edilən  məsələlər  üzrə  normativ  tənzimləməni  və 

nəzarət-yoxlama funksiyalarını həyata keçirir;

 

7.4.  

mülki  müdafiəni,  əhalinin  və  ərazilərin  fövqəladə  hallardan  və  yanğınlardan 

qorunmasını, fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasını, su 

hövzələrində  insanların  təhlükəsizliyinin,  sənayedə  və  dağ-mədən  işlərində  texniki 

təhlükəsizliyin  və  tikintidə  təhlükəsizliyin  təmin  olunmasını,  dövlət  material  ehtiyatlan 

fondlarının yaradılmasını və idarə olunmasını, təbii, texnogen və terror təhlükələrinə məruz 

qalan  strateji  əhəmiyyətli  müəssisələrin,  obyektlərin  və  qurğuların  mühafizəsini,  fövqəladə 

hallarda çevik reaksiya verilməsini və humanitar yardımların idarə olunmasını təşkil edir və 

həyata keçirir;

 

7.5. 

Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid edilən sahələrin inkişafını təmin edir;

 

7.6.


 

Nazirlik  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  digər  istiqamətlərdə  də  fəaliyyət 

göstərir.

 

 

 

III. NAZİRLİYİN VƏZİFƏLƏRİ

 

 

 

8.            Nazirlik  bu  Əsasnamə  ilə  müəyyən  edilmiş  fəaliyyət  istiqamətlərinə  uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

 

8.1.  aşağıda  göstərilən  məsələlərlə  bağlı  normativ  hüquqi  aktların  layihələrini hazırlayır və baxılmaq üçün müvafiq qaydada təqdim edir:

 

8.1.1. 

Nazirliyin  strukturuna  daxil  olan Mülki  müdafiə  qoşunları,  Dövlət  Yanğın 

Nəzarəti  Xidməti, Xüsusi  Riskli  Xilasetmə  Xidməti,  Kiçik  Həcmli  Gəmilər  üzrə 

Dövlət  Müfəttişliyi,  Dövlət  Material  Ehtiyatları  Agentliyi,  Su  Ehtiyatları  Dövlət Agentliyi, Sənayedə  İşlərin  Təhlükəsiz  Görülməsi  və  Dağ-Mədən  Nəzarəti  Dövlət 

Agentliyi və Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin əsasnamələrini;[4]

 

8.1.2. 

mülki  müdafiə,  əhalinin  və ərazilərin  fövqəladə hallardan  qorunması,  fövqəladə 

halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması, yanğın təhlükəsizliyinin, su 

hövzələrində  insanların  təhlükəsizliyinin  və  kiçik  həcmli  gəmilərin  hərəkətinin 

təhlükəsizliyinin,  sənayedə  və  dağ-mədən  işlərində  texniki  təhlükəsizliyin  və  tikintidə 

təhlükəsizliyin təmin olunması, dövlət material ehtiyatları fondlarının yaradılması və idarə 

edilməsi  sahələrində  dövlət  siyasətinin  formalaşdırılması  və  həyata  keçirilməsi  üzrə 

təkliflərini;

 

8.1.3.fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Milli Konsepsiyasının layihəsini;

 

8.1.4.mülki  müdafiə  planı  layihəsini  və  Azərbaycan  Respublikasının  bütün  ərazisində və ya ayrı-ayrı bölgələrində mülki müdafiə planının həyata keçirilməsi barədə təkliflərini;

 

8.1.5.fövqəladə  halların  qarşısının  alınması  və  nəticələrinin  aradan  qaldırılması  üçün Azərbaycan  Respublikası  Silahlı  Qüvvələrinin,  qanunvericiliklə  nəzərdə  tutulmuş  digər 

silahlı birləşmələrinin və aidiyyəti dövlət orqanlarının cəlb edilməsi barədə təkliflərini;[5]

 


8.1.6.fövqəladə hallarda ölkənin bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı bölgələrdə fövqəladə 

vəziyyət elan etmək barədə təkliflərini;

 

8.1.7.su  hövzələrində  insanların  axtarışı  və  xilas  edilməsi  işlərinin  aparılması  zamanı icra hakimiyyəti orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyət planının layihəsini;

 

8.1.8.əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallar barədə xəbərdar edilməsi üzrə monitorinq, proqnozlaşdırma  və  digər  qabaqlayıcı  tədbirlər,  fövqəladə  halların  nəticələrinin  aradan 

qaldırılması və mülki müdafiənin vəziyyəti haqqında illik dövlət hesabatını;

 

8.1.9.ərazilərin mülki müdafiə üzrə qruplara aid edilməsi barədə təkliflərini; 

8.1.10.müvafiq  dövlət  orqanları  ilə  birlikdə,  öz  səlahiyyətləri  daxilində,  ölkənin  milli 

təhlükəsizliyi üçün mühüm infrastruktur obyektlərinin siyahısını;

 

8.1.11.fövqəladə hallar zamanı çevik reaksiyanın təşkili və fövqəladə hallar nəticəsində zərər  çəkmiş  əhaliyə  və  bərpa  işlərinin  aparılmasına  dövlət  büdcəsindən  maliyyə  yardımı 

edilməsi barədə təkliflərini;

 

8.1.12.Azərbaycan  Respublikasının  aidiyyəti  icra  hakimiyyəti  orqanları  ilə razılaşdırmaqla dövlət material ehtiyatları fondlarının həcmini, nomenklaturunu və istifadə 

qaydalarını;

 

8.1.13.Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı digər normativ hüquqi aktları. 

8.2. Nazirlik aşağıdakı normativ hüquqi aktları işləyib hazırlayır və təsdiq edir:

 

8.2.1.Nazirliyin  fəaliyyət  dairəsinə  aid  edilən  məsələlər  üzrə  normativ  hüquqi  aktları (qanunlarla,  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  və  Nazirlər  Kabinetinin  normativ 

hüquqi aktları ilə tənzimlənən məsələlər istisna olmaqla);

 

8.2.2.əsasnamələri  bu  Əsasnamənin  8.1.1-ci  yarımbəndi  ilə  təsdiq  olunan  struktur bölmələri  istisna  olmaqla,  Nazirliyin  digər  struktur  bölmələrinin  əsasnamələrini və  ya 

nizamnamələrini;

[6]

 

8.2.3.fövqəladə  halların  monitorinqinin  və  proqnozlaşdırılmasının  həyata  keçirilmə sistemi və qaydalarını;

 

8.2.4.fövqəladə  halların  qarşısının  alınması  və  nəticələrinin  aradan  qaldırılması  üzrə vahid dövlət idarəetmə sistemi çərçivəsində informasiya mübadiləsi qaydalarını;

 

8.2.5.təşkilatların  mülki  müdafiə  üzrə  kateqoriyalara  aid  edilməsi  və  ərazilərin  və obyektlərin risklilik dərəcəsi ilə bağlı göstəricilərini;

 

8.2.6.fövqəladə  halların  təsnifatı  və  uçotu,  fövqəladə  halların  nəticələrinin  aradan qaldırılması üçün dəyən zərərlərin qiymətləndirilməsi metodikasını;

 

8.2.7. 

öz səlahiyyətləri daxilində, təhlükə doğura biləcək sənaye obyektlərinin və sualtı 

obyektlərin təhlükəsizlik bəyannamələrinin hazırlanması və təsdiq olunması qaydalarını;

 

8.2.8. 

xilasetmə xidmətləri, o cümlədən təcili xilasetmə xidməti haqqında əsasnamələri, 

könüllü 

qəza-xilasetmə 

birliklərinin 

və 


idarədənkənar 

yanğından 

mühafizə bölmələrinin yaradılması qaydalarını və nümunəvi əsasnamələrini, habelə əhalinin 

fərdi müdafiə vasitələri ilə təmin olunmasının təşkili haqqında əsasnaməni;[7]

 

8.2.9. 

mülki  müdafiə,  əhalinin  və  ərazilərin  fövqəladə  hallardan  qorunması,  yanğın 

təhlükəsizliyinin  və  su  hövzələrində  insanların  təhlükəsizliyinin  təmin  olunması  ilə  bağlı 

təlimlərin və məşqlərin hazırlanması və keçirilməsi üzrə təlimatları;

 

8.2.10.mülki  müdafiə,  fövqəladə  halların  qarşısının  alınması  və  nəticələrinin  aradan qaldırılması, yanğın təhlükəsizliyinin və su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin 

olunması sahəsində əsas tədbirlərin illik planlarını;

 

8.2.11.kiçik həcmli gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması, gəmi sürücüsü hüququnun verilməsi və təhlükəsiz istismarına nəzarət qaydalarını;

 


8.2.12.kiçik  həcmli  gəmilərin  dayanacaq  bazalarının  (qurğularının),  çimərliklərin, 

yanalma körpülərinin, su keçidlərinin texniki baxışdan keçirilməsi qaydalarını;

 

8.2.13.tikinti,  tikinti  materialları,  konstruksiya  və  detallarının  istehsalı  və  istifadəsi sahələrində öz səlahiyyətləri daxilində dövlət tənzimləməsindən irəli gələn normativ hüquqi 

aktları;


 

8.2.14.Nazirliyin  fəaliyyəti  ilə  bağlı  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  digər  normativ 

hüquqi aktları.

 

8.3.  

Fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı 

Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Konsepsiyasının  və  digər  dövlət  proqramlarının  yerinə 

yetirilməsini təmin etmək;

 

8.4.


  

fövqəladə  hallarda  humanitar  yardımları,  o  cümlədən  xarici  ölkələrdən  alınan  və 

xarici ölkələrə göstərilən humanitar yardımları idarə etmək;

 

8.5.  

fövqəladə  hallar  baş  verən  yerlərdən  əhalinin  evakuasiyasını  (təxliyəsini), 

xilasetmə işlərini və təcili tibbi xidmətin göstərilməsini, müvafiq dövlət orqanları ilə birlikdə 

fövqəladə  vəziyyət  zonasında  qalmış  əmlakın  mühafizəsini  və  ictimai  asayişin  təmin 

edilməsini təşkil etmək;

 

8.6.  

neft  və  neft  məhsullarının  qəza  nəticəsində  axımları  ilə  əlaqədar  yaranmış 

fövqəladə halların qarşısının alınmasını və nəticələrinin aradan qaldırılmasını təmin etmək;

 

8.7.  

fövqəladə  hallar  və  terror  hadisələri  zamanı  müvafiq  dövlət  orqanları  ilə  birlikdə 

xüsusi  əhəmiyyətli  obyektlərin,  o  cümlədən  neft  və  qaz  hasilatı  və  emalı  müəssisələrinin, 

terminalların,  magistral  boru  kəmərlərinin,  içməli  su  mənbələrinin, elektrik  stansiyalarının, 

hidrodinamik  qurğuların  və  s.  Obyekt  və  qurğuların  mühafizəsini  hərbiləşdirilmiş  xüsusi 

mühafizə xidməti vasitəsilə təşkil etmək;

 

8.8.


  

su  hövzələrində  kiçik  həcmli  gəmilərdən,  yanalma  körpülərindən  və  kütləvi 

istirahət  yerlərindən,  o  cümlədən  çimərliklərdən  istifadə  olunmasına  və  təhlükəsizlik 

qaydalarına əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;

 

8.9.  kiçik  həcmli  gəmilərin,  yanalma  körpülərinin,  kütləvi  istirahət  yerlərinin,  o cümlədən  çimərliklərin  təsnifatı,  qeydiyyatı  və  uçotu  məsələləri  üzrə  texniki  normativ 

tənzimlənməni həyata keçirmək;

 

8.10.


 

qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada müvafiq fəaliyyət növlərinə 

xüsusi razılıq (lisenziya) və ya xüsusi icazə, habelə hüquq müəyyənedici sənədlər vermək;

 

8.11. 

qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  hallarda  əməliyyat-axtarış  fəaliyyətinin, 

təhqiqatın və ibtidai istintaqın aparılmasını təşkil etmək;

 

8.12. 

Nazirliyin  strukturuna  daxil  olan  hərbi  və  xüsusi  xidmət  bölmələrinin,  habelə 

xilasetmə işində iştirak edən digər qurumlarının təlim və məşqlərini planlaşdırmaq, onların 

hazırlanması və həyata keçirilməsinə nəzarət etmək və təyinatı üzrə tətbiq edilməsini təşkil 

etmək;

[8]

 

8.13. 

Nazirliyin tabeliyində olan struktur bölmələrində xidmətin təhlükəsizliyini təmin 

etmək; 

[9]

 

8.14. 

müdafiə  və  səfərbərlik  ehtiyaclarının  ödənilməsini  təmin  etmək  və  fövqəladə 

hallarda istifadə etmək üçün dövlət material ehtiyatları fondlarını yaratmaq və idarə etmək;

 

8.15. 

Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə:

 

8.15.1.


 

əhalinin  və  təsərrüfat  obyektlərinin  fövqəladə  hallardan  müdafiəsi  şərtləri 

nəzərə alınmaqla ölkə ərazisində məskunlaşma və şəhərsalma işlərinin baş planının işlənib 

hazırlanmasında iştirak etmək;

 

8.15.2.


 

təhlükə  doğura  biləcək  sənaye  obyektlərinin  yerləşməsinin  baş  sxemini  işləyib 

hazırlamaq;

 


8.15.3.

 

geoloji  və  hidrogeoloji  xarakterli  təbii  fəlakətlərdən  müdafiə  qurğularının tikintisinin (yerləşməsinin) baş sxeminin işlənib hazırlanmasını təşkil etmək;

 

8.15.4. 

seysmik aktiv zonalarda bina və qurğuların seysmik dayanıqlılığının artırılması 

üzrə zəruri tədbirlər Proqramının işlənib hazırlanmasını təşkil etmək;

 

8.15.5. 

ərazilərin,  bina  və  qurğuların  təbii  fəlakətlərdən  müdafiəsi,  onların 

möhkəmliyinin və dayanıqlılığının təmin edilməsi üzrə yerli şəraitə uyğunlaşdırılmış tikinti 

norma və qaydalarını hazırlamaq;

 

8.15.6.


 

tikintidə təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində normativ sənədlər sisteminin 

formalaşdırılmasını təşkil etmək.

 

8.16. 

fövqəladə  halların  nəticələrinin  aradan  qaldırılmasında  operativliyi  təmin  etmək 

məqsədilə Nazirliyin idarəçiliyində cari material ehtiyatları fondu yaratmaq;

 

8.17. 

Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  material  ehtiyatları  fondlarında  (habelə 

Nazirliyin  cari  material  ehtiyatları  fondunda)  maddi  sərvətlərin  yaradılmasına, 

saxlanmasına, yenilənməsinə və istifadəsinə nəzarət etmək;

 

8.18.


 

təhlükə  doğura  biləcək  obyektlərin,  avadanlıqların,  energetika  qurğularının,  o 

cümlədən  hidrotexniki  qurğuların  dövlət  reyestrini  öz  səlahiyyətləri  daxilində  aparmaq, 

onların fəaliyyət rejiminə və təhlükəsizliyinə nəzarət etmək;

 

8.19.


 

ölkənin  bütün  ərazisində  tikilən  sənaye,  mülki  və  mühafizə  obyektlərinin  və 

qurğularının layihə-smeta sənədlərinin dövlət ekspertizasını həyata keçirmək;

 

8.20. 

təhlükə  doğura  biləcək  obyektlərdə  qanunvericiliklə  və  normativ  texniki 

sənədlərlə müəyyən edilmiş texniki təhlükəsizlik tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata 

keçirmək;

 

8.21.


 

mühəndis-axtarış  işi  sahəsində  vahid  texniki  tənzimlənməni  həyata  keçirmək, 

tikinti  işlərinin  layihələndirilməsi  prosesində  mühəndis-axtarış  işləri  üzrə  materialların  və 

hesabat  xarakterli  məlumatların  toplanmasını,  öyrənilməsini,  rəy  verilməsini  təmin  etmək, 

onlardan norma və standartlara uyğun istifadəyə öz səlahiyyətləri daxilində nəzarət etmək;

 

8.22. 

tikinti  işlərinin  aparılmasında,  tikinti  materiallarının,  konstruksiyalarının  və 

hissələrinin istifadəsində dövlət standartlarına, tikinti norma və qaydalarına, xüsusi texniki 

şərtlərə, layihələrə və digər normativ hüquqi aktlara riayət olunmasına nəzarət etmək;

 

8.23.


 

tikintisi  başa  çatmış  obyektlərin  istismara  qəbul  edilməsində  müəyyən  edilmiş 

qaydada  iştirak  etmək  və  istismara  qəbul  edilməsi  qaydalarına  riayət  edilməsinə  müvafiq 

dövlət orqanları ilə birlikdə nəzarət etmək;

 

8.24.


 

fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı 

dövlət  büdcəsi  və  dövlət  zəmanəti  ilə  alınan  kreditlər  hesabına  aparılan  tikinti  və  bərpa 

işlərinin  podratçılarının  seçilməsi  məqsədilə  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  tədbirlər 

görmək;

 

8.25. 

tikilən  və  istismarda  olan  bina  və  qurğularda  qəzaların  baş  verməsi  səbəblərini 

araşdırmaq, qəza-bərpa işlərini əlaqələndirmək;

 

8.26. 

faydalı  qazıntı  yataqlarının  istismarı  ilə  əlaqədar  yerin  təkindən  istifadə  ilə  bağlı 

işlərin  təhlükəsiz  aparılmasına  dövlət  nəzarətini  həyata  keçirmək,  faydalı  qazıntıların 

hasilatı  və  bununla  əlaqədar  olan  digər  işlərin  texniki  layihəsinin  müəyyən  olunmuş 

qaydada  dövlət  ekspertizasını  aparmaq  və  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanları  ilə 

razılaşdırılmaqla dağ-mədən sahələrinin ayrılmasına xüsusi razılıq vermək;

 

8.27.


 

məskunlaşmış  və  ya  məskunlaşdırılması  nəzərdə  tutulan  ərazilərin  fövqəladə 

hallardan mühafizəsi üçün tədbirlərin hazırlanmasını təşkil etmək və həyata keçirmək;

 


8.28.

 

daşqın və subasma zonalarını müəyyənləşdirmək və sahilbərkitmə işlərini həyata keçirmək  məqsədilə  onların  mühafizə  zolaqlarının  layihələndirilməsini  təşkil  etmək  və 

tikintisinə nəzarəti təmin etmək;

 

8.29.


 

müdafiə  məqsədləri  üçün  Azərbaycan  Respublikası  Silahlı  Qüvvələrinin  tətbiq 

olunması Planının, Səfərbərlik Planının və ölkə ərazisinin operativ istehkamlaşdırılması üzrə 

Dövlət Proqramının hazırlanması işində öz səlahiyyətləri daxilində iştirak etmək;

 

8.30.


 

Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifələrlə bağlı milli iqtisadiyyatın Səfərbərlik Planının 

hazırlanmasında öz səlahiyyətləri daxilində iştirak etmək;

 

8.31. 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının 

mülki müdafiə üzrə səfərbərlik tədbirlərinin hazırlanmasını təşkil etmək;

 

8.32. 

Nazirliyin  yanğından  mühafizə,  yanğın-xilasetmə,  axtarış-xilasetmə,  qəza-

xilasetmə birləşmələrinin, aviasiya dəstəsinin və başqa qüvvələrinin fəaliyyətini təşkil etmək;

 

8.33. 

mərkəzi  və  yerli  icra  hakimiyyəti  orqanları  ilə  qarşılıqlı  fəaliyyət  planına  uyğun 

olaraq, insanların su hövzələrində axtarışını və xilas olunmasını təşkil etmək;

 

8.34. 

"112"  qaynar  telefon  xətti  vasitəsilə  təcili  xilasetmə  xidmətinin  fəaliyyətini  təmin 

etmək;

 

8.35. 

mərkəzi  və  yerli  icra  hakimiyyəti  orqanları,  yerli  özünüidarəetmə  orqanları, 

hüquqi  və  fiziki  şəxslər  tərəfindən  mülki  müdafiə,  yanğın  təhlükəsizliyi,  əhalinin  və 

ərazilərin  fövqəladə  hallardan  qorunması  ilə  bağlı  müəyyən  olunmuş  tələblərin  yerinə 

yetirilməsinə öz səlahiyyətləri daxilində nəzarət etmək;

 

8.36. 

mülki  müdafiə  sahəsində  vəzifələrin  yerinə  yetirilməsi  ilə  bağlı  Azərbaycan 

Respublikası  Silahlı  Qüvvələrinin,  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  yaradılmış  digər  hərbi 

birləşmələrin və qurumların qarşılıqlı fəaliyyətini əlaqələndirmək;

 

8.37.


 

 Nazirliyin  tabeliyində  olan  struktur  bölmələrində  xidmət  keçən  hərbi 

qulluqçuların və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların hərbi və səfərbərlik hazırlığı səviyyəsinin 

saxlanılmasını təmin etmək;Kataloq: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> Health problems related to breeding
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə