Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısıYüklə 296 Kb.
tarix29.07.2017
ölçüsü296 Kb.
Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların

əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən

elmi nəşrlərin siyahısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərdə qayda yaratmaq məsələsi ilə əlaqədar elmi ictimaiyyətin rəyini öyrənmiş, alimlərin tövsiyələrini nəzərdən keçirmişdir. Hər bir jurnal və toplu müvafiq ekspert şurasında araşdırılaraq bir neçə dəfə Rəyasət Heyətində müzakirə olunmuşdur. Əvvəl tərtib olunan siyahıdan fərqli olaraq nəşrlərin elm sahələri üzrə müəyyənləşdirilməsi qərara alınmışdır. Geniş fikir mübadiləsindən sonra bu vacib məsələ ilə əlaqədar qərar qəbul edilmiş və elmi nəşrlərin siyahısı təsdiq olunmuşdur. Jurnalın bu nömrəsində çap olunan siyahıya tanınmış elmi təşkilatların və ali məktəblərin buraxdığı, elmi ictimaiyyətdə yüksək nüfuza malik jurnal və toplular daxil edilmişdir. Elmi jurnal və topluların formaları və nəşr prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir. Redaksiyalara bu tələblər haqqında məlumat verilmişdir.

Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətində və Kollegiyasında, ekspert şüarlarında alimlik dərəcələri və elmi adlar verilməsi barədə məsələlər müzakirə olunarkən dərc edilən bəzi məqalələrdə elmi xarakter daşımayan səthi mühakimələr yürüdüldüyü, yeniliyin, bilavasitə iddiaçıya məxsus elmi fikirlərin olmadığı, bir sıra hallarda isə məqalələr həcmcə çox kiçik olduğu, dissertasiyaların əsas elmi nəticələrini əks etdirmədiyi nəzərə çarpır.

Bununla əlaqədar olaraq reaksiyalar, xüsusən baş redaktorlar müəlliflərə qarşı tələblərini artırmalıdırlar. Təqdim olunan məqalələr çap olunmamışdan əvvəl rəyə verilməlidir. Yalnız bir və ya bir neçə nüfuzlu alimin müsbət rəyi alınandan sonra məqalə çap olunmalıdır.

Dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin siyahısı ildə bir dəfə müzakirə olunacaq və elmi ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunan nüfuzlu nəşrlər bu siyahıya daxil ediləcək, komissiya tərəfindən qoyulmuş tələblərə cavab verməyənlər isə çıxarılacaq və bu barədə dövri mətbuatda məlumat veriləcəkdir.
Elmi nəşrlərin adı

Nəşr orqanı və ya təşkilat

Riyaziyyat və mexanika elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyasıAMEA

3

Applied and computation mathematics

AMEA, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, BDU-Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu

4

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası

BDU

5

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

6

Mexanika və maşınqayırma (yalnız mexaniklər üçün)

Azərbaycan Texniki Universiteti

Fizika və astronomiya elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyasıAMEA

3

AMEA-nın Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının sirkulyarı

AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

4

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası

BDU

5

Fizika

AMEA Fizika İnstitutu

6

Milli Aviasiya Akademiyasının elmi əsərləri

Milli Aviasiya Akademiyası

7

Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmuələri

Milli Aviasiya Akademiyası

8

Journal of Qafqaz Universitety (molekulyar və istilik fizikası)

Qafqaz Universiteti

9

Проблемы энергетики (электрофизика)

AMEA Fizika və Energetika institutları

İqtisadiyyat elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. İqtisadiyyat elmləri seriyasıAMEA

3

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun elmi əsərlər toplusu

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu

4

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun elmi əsərləri

Az.ETKTİ və Tİ

5

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası

BDU

6

Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri

NDU

7

Azərbaycan aqrar elmi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

8

İqtisadiyyat və həyat

Nazirlər Kabineti

9

İqtisadi inkişaf

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Mərkəzi

10

İqtisadiyyat və audit

Auditorlar Palatası

11

İqtisadi elmləri: nəzəriyyə və praktika

Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti

12

Dirçəliş-XXI əsr

Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu

Kimya elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri.AMEA

3

Azərbaycan neft təsərrüfatı

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti

4

Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

5

Azərbaycan kimya jurnalı

AMEA

6

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası

BDU

7

Kimya problemləri

AMEA kimya Problemləri İnstitutu

8

Kimya və neft kimyası

Azərbaycan Dövlət ET “Olefin” İnstitutu

9

Neft, kimya və neft emalı prosesləri

AMEA NKPİ

10

Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi əsərləri

NQGP və KETİ

11

Sumqayıt Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri

SDU

12

Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri

NDU

Texnika elmlər üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləriAMNEA

3

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərlər toplusu

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

4

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının əsərləri toplusu (yalnız kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə)

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

5

Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks istifadəsinin müasir problemləri

Azərbaycan Su Problemləri Elim-Tədqiqat İnstitutu

6

Tətbiqi mexanika ali məktəblərarası elmi-texniki jurnallar

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

7

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin elmi əsərləri

AzMİU

8

AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi

AMEA GREM

9

Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri

ADNA

10

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri

ACC

11

Azərbaycan neft təsərrüfatı

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti

12

Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin xəbərləri

Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi

13

Azərbaycan Texniki Universitetinin elmi əsərləri

AzTU

14

Azərbaycan Texniki Universitetinin elmi əsərləri. Fundamental elmlər seriyası

AzTU

15

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin elmi xəbərləri

ATU

16

Mexanika maşınqayırma jurnalı

Azərbaycan Texniki Universiteti

17

Milli Aviasiya Akademiyasının elmi əsərləri

MAA

18

Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmuələri

MAA

19

Проблемы энергетики

AMEA Fizika və Energetika institutları

20

Sumqayıt Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri

SDU

21

Kimya və neft kimyası

Azərbaycan Dövlət ET “Olefin” İnstitutu

22

Neft, kimya və neft emalı prosesləri

AMEA NKPİ

23

Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi əsərləri

NQGP və KETİ

24

Azərbaycan Neft-Qaz Sənayesi Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi əsərləri

Az. NQSDET və Lİ

25

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası

BDU

26

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin elmi xəbərləri (yüngül sənaye üzrə) (ildə dörd dəfə çıxır)

ATU, Gəncə şəhəri

27

H.Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin elmi məcmuələri

H.Əliyev adına AAHM, Bakı şəhəri

28

Ekologiya və su təsərrüfatı elmi-texniki və istehsalat jurnalı

AzMİU, AzETİ və Elmi-İstehsalat Birliyi, Ekologiya və Suvarma Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Su-Kanal Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu

29

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının elmi əsərləri

ADDA

30

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun elmi əsərlər toplusu

AzETLQİ

31

Экоэнергетика

Международная Экоэнергетическая Академия

Yer elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Yer elmləri seriyasıAMEA

3

AMEA Coğrafiya İnstitutunun əsərləri

AMEA Coğrafiya İnstitutu

4

AMEA Geologiya İnstitutunun əsərləri

AMEA Geologiya İnstitutu

5

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərlər toplusu

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

6

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri

ACC

7

Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri

ADNA

8

Azərbaycan Neft-Qaz Sənayesi Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi əsərləri

Az NQSDET və Lİ

9

Azərbaycan Texniki Universitetinin elmi əsərləri

AzTU

10

Azərbaycan geoloqu. Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin elmi bülleteni

Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti

11

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası

BDU

12

Milli Aviasiya Akademiyasının elmi əsərləri

MAA

13

Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmuələri

MAA

14

Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi əsərləri

NQGP və KETİ

15

Azərbaycan aqrar elmi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elmi Mərkəz

16

Azərbaycan neft təsərrüfatı

ARDNŞ

17

Azərbaycan geofizika yenilikləri

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi

18

Hidrometeorologiya və ətraf mühitin monitorinqi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hidrometeorologiya Komitəsi

19

Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələri kataloqu

AMEA

Tibb elmlər üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Biologiya elmləri seriyasıAMEA

3

Azərbaycan tibb jurnalı

AR Səhiyyə Nazirliyi

4

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

AR Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tədqiqat İnformasiya Mərkəzi

5

Azərbaycan əczaçılıq jurnalı

Azərbaycan Tibb Universiteti

6

Azərbaycan metobolizm jurnalı

Diabet Mərkəzi

7

Azərbaycan onkologiya və hematologiya jurnalı

AR Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi Onkoloqların Elmi Cəmiyyəti

8

Azərbaycan psixiatriya jurnalı

Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası

9

Биомедицина

Международная Экоэнергетическая Академия

10

Cərrahiyə

Azərbaycan Cərrah və Qastreontoloqlar Assosiasiyası

11

Qafqazın stomatoloji yenilikləri

Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyası

12

Sağlamlıq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Biologiya elmləri seriyasıAMEA

3

Azərbaycan aqrar elmi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elmi Mərkəzi

4

AMEA Botanika İnstitutunun əsərləri

AMEA Botanika İnstitutu

5

AMEA Fiziologiya İnstitutunun əsərləri

AMEA Fiziologiya İnstitutu

6

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun əsərləri

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

7

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi məqalələr toplusu

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

8

AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri

AMEA Zoologiya İnstitutu

9

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası

BDU

10

Gəncə Dövlət Universitetinin əsərləri

GDU

11

AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin xəbərləri

AMEA GREM

12

AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri

AMEA NB

13

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi əsərləri

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

14

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elmi Mərkəz

15

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının əsərləri

AKTA

16

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin əsərləri

ABC

17

Azərbaycan Genetik və Seleksiyaçılar Cəmiyyət əsərləri

AGSC

18

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin əsərləri

AFC

19

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri

AZC

20

Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyətinin əsərləri

ABMBC

21

Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin əsərləri

ATC

22

Azərbaycan Bitki Fizioloqları Cəmiyyətinin əsərləri

ABFC

Hüquq elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Tarix və hüquq elmləri seriyasıAMEA

3

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası

BDU

4

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası

BDU

5

Azərbaycan hüquq jurnalı

Azərbaycan Universitetinin nəzdindəki Hüquq Tədqiqat Mərkəzi

6

Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri

BDU

7

Beynəlxalq hüquq

Azərbaycan Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Cəmiyyəti

8

Dirçəliş-XXI əsr

Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu

9

Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

10

Dövlət və hüquq

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti

11

Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq Tədqiqatlar İnstitutu

12

Hüquqi dövlət və qanun

“Hüququ ədəbiyyatı” nəşriyyatı, İSSN 1682-7635, qeyd №587

13

Qanun

Ədliyyə Nazirliyi, şəhadətnamə №0104-R83-41-555

14

Qanunçuluq

Ədliyyə Nazirliyi

15

Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri

AzETMEK və KPİ

16

Nəqliyyat hüququ

Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi

17

Diplomat aləmi

Xarici İşlər Nazirliyi

18

Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri

BSU

Tarix və siyasi elmlər üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Humanitar elmlər seriyasıAMEA

3

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. İctimai elmlər seriyası.AMEA

4

Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiyası

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

5

Azərbaycan arxeologiyası

Xəzər Universiteti

6

Azərbaycan Tarix Muzeyinin əsərləri

ATM

7

Azərbaycan və azərbaycanlılar

AMEA

8

AMEA Tarix İnstitutunun əsərləri

AMEA Tİ

9

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası

BDU

10

H.Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi məktəbinin elmi məcmuələri

H.Əliyev adına AAHM

11

Fəlsəfə və sosial-siyasi əsərləri

Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyası

12

Tarix və onun problemləri

BDU

13

Journal of Qafqaz Universitety

Qafqaz Universiteti

14

Dirçəliş-XXI əsr

Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu

15

Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə

AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

16

AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri

AMEA NB

17

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri

ADPU

18

Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri

NDU

Fəlsəfə, psixologiya və ilahiyyat elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyasıAMEA

3

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası

BDU

4

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası

BDU

5

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. (ictimai elmləri seriyası)

BSU

6

Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri

NDU

7

Dirçəliş-XXI əsr

Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu

8

Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə

Azərbaycan Respublika Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

9

Dünyaya baxış

Avrasiya Universiteti

10

Fəlsəfə

AMEA FSHTİ

11

Bakı Dövlət Universitetinin ilahiyyat fakültəsinin xəbərləri.

BDU

12

Fəlsəfə və sosial-siyasi əsərləri

Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyası

13

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri

BSU

14

Mədəniyyət dünyası

ADMİU

15

Psixologiya jurnal

BDU

16

Sosial-siyasi problemlər

AMEA FSHTİ

17

Tarix və onun problemləri

BDU

18

Şərq-Qərb: sivilizasiyaların dialoqu

AMEA FSHTİ

19

Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri

ADU

20

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi əsərləri

AMEA FSHTİ

21

AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri

AMEA NB

22

Fəlsəfə və dünyanın dərki

AMEA FSHTİ

Pedaqogika elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyasıAMEA

3

Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi əsərləri

Təhsil Nazirliyi, ATPİ

4

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri

ADPU

5

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası

BDU

6

Bakı Slavyan Universitetinin xəbərləri (ictimai elmləri seriyası)

BSU

7

Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri

NDU

8

Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji əsərləri

OYU

9

Abituriyent (yalnız pedaqogika sahəsində işlər üzrə)

TQDK

10

Azərbaycan məktəbi

Təhsil Nazirliyi

11

İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə

Təhsil Nazirliyi ATPİ

12

Mədəniyyət dünyası

Mədəniyyət Nazirliyi

13

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləriAMİ

NMİ

14

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri

AMİ

15

AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri

AMEA NB

16

H.Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi məktəbinin elmi məcmuələri

H.Əliyev adına AAHM

17

Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi

Təhsil Nazirliyi AMİ

18

Kimya məktəbi

Təhsil Nazirliyi ATPİ

19

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi

Təhsil Nazirliyi

20

Azərbaycan rus dili və ədəbiyyatı

Təhsil Nazirliyi BSU

Filologiya elmləri üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyasıAMEA

3

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi araşdırmaları

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

4

Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri

ADU

5

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası

BDU

6

Bakı Slavyan Universitetinin elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası)

BSU

7

Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri

NDU

8

Gəncə Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri

GDU

9

Azərbaycan jurnalı

Yazıçılar Birliyi

10

Dədə Qorqud jurnalı

AMEA Folklor İnstitutu

11

Dil və ədəbiyyat

BDU

12

Dilçilik məsələləri (Dilçilik İnstitutunun əsərləri)

AMEA Dilçilik İnstitutu

13

Filologiya məsələləri (tarix, ədəbiyyat, ilahiyyat məsələləri)

AMEA Əlyazmalar İnstitutu

14

Ədəbiyyat məcmuəsi (AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri)

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

15

Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq ixtisası üzrə)

AMEA Folklor İnstitutu

16

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri

BSU

17

Risalə (Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyinin əsərləri)

AMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi

18

Türkologiya

AMEA Dilçilik İnstitutu

19

Terminologiya məsələləri

AMEA Terminologiya Komissiyası

20

Tağıyev oxuları

BSU

21

Tədqiqlər (dilçilik ixtisası üzrə)

AMEA Dilçilik İnstitutu

22

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

AMEA Folklor İnstitutu

23

Əlyazmalar xəzinəsində

AMEA Əlyazmalar İnstitutu

24

Mütərcim

BSU

25

Bakı Slavyan Universitetinin elmi xəbərləri (ictimai elmlər seriyası)

BSU

26

Folklor məsələləri

BDU

27

Şərq filologiyası məsələləri

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

28

Onomastika (elmi onomastik jurnal)

ADPU

Sənətşünaslıq və memarlıq üzrə

1

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının məruzələriAMEA

2

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının xəbərləri. Humanitar elmlər seriyasıAMEA

3

Harmoniya

Bakı Musiqi Akademiyasının elektron jurnalı

4

Qobustan

Yazıçılar Birliyi

5

Mədəniyyət dünyası. Elmi-nəzəri məcmuə

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

6

Musiqi dünyası

Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası

7

Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası

Şərq Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası

8

Urbanizm

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Urbanistlər Cəmiyyəti

9

İncəsənət və mədəniyyət problemləri (Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun əsərləri)

AMEA Mİİ

10

Memarlıq və İnşaat Universitetinin elmi əsərləri

Memarlıq və İnşaat Universiteti


Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına əlavə

1

Xaricdə çap olunmuş elmi məqalələr
2

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları

AMEA, Təhsil Nazirliyi
Yüklə 296 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə