AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİYüklə 0,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix26.12.2016
ölçüsü0,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN  

FƏALİYYƏTİNİ TƏNZİMLƏYƏN  

QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DAİR 

BƏLƏDÇİ QAYDALAR 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Bakı – 2015 

Bələdçi Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il  

5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə  təsdiq edilmiş “Açıq 

Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın icrası üzrə Səhiyyə Nazirliyinin 2014 və 2015-ci illər üçün 

illik  İş Planlarına  əsasən Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə  və 

İslahatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış və çap edilmişdir. 
MÜNDƏRİCAT 

Əhalinin sağlamlığının qorunması barədə qanunvericilik  

aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ............................................. 5 

İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası barədə 

qanunvericilik aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................... 10 

Tibbi sığorta barədə qanunvericilik aktlarına dair  

BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................................................................. 14 

Özəl tibb fəaliyyəti barədə qanunvericilik aktlarına dair  

BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................................................................. 19 

Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası barədə  

qanunvericilik aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................... 24 

Azərbaycan Respublikasında vərəmlə mübarizə barədə 

qanunvericilik aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................... 26 

Psixiatriya yardımı barədə qanunvericilik aktlarına dair  

BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................................................................. 28 

Narkoloji xidmət və nəzarət barədə qanunvericilik aktlarına  

dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR .......................................................... 31 

Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası  

məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması barədə qanunvericilik  

aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ........................................... 34 

Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı  

barədə qanunvericilik aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ....... 36 

Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidməti  

barədə qanunvericilik aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ....... 38 

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların 

prekursorlarının dövriyyəsi barədə qanunvericilik aktlarına  

dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR .......................................................... 41 

Onkoloji yardım barədə qanunvericilik aktlarına dair  

BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................................................................. 48 


Dərman vasitələri barədə qanunvericilik aktlarına dair  

BƏLƏDÇİ QAYDALAR ................................................................. 51 

İnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliklə mübarizə 

barədə qanunvericilik aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ....... 54 

Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı  

barədə qanunvericilik aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ....... 58 

Uşaqların icbari dispanserizasiyası barədə qanunvericilik  

aktlarına dair BƏLƏDÇİ QAYDALAR ........................................... 61

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Əhalinin sağlamlığının qorunması barədə 

qanunvericilik aktlarına dair 

Bələdçİ Qaydalar

 

 

26 iyun 1997-ci il tarixdə  “Əhalinin sağlamlığının qorunması 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalanmışdır.  

Bu Qanun əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində 

vətəndaşlarla dövlət orqanları, eləcə  də dövlət və qeyri-dövlət 

səhiyyə sistemlərinin subyektləri arasında yaranan münasibətləri 

tənzimləyir.  

Qanuna uyğun olaraq əhalinin sağlamlığının qorunması  hər bir 

insanın fiziki və ruhi sağlamlığının mühafizəsinə, onun fəal uzun 

ömürlüyünün artırılmasına, tibbi yardımla təminatına yönəldilmiş 

siyasi, iqtisadi, hüquqi, elmi, tibbi, sanitariya-gigiyena xarakterli 

tədbirlərin məcmusundan ibarətdir.  Əhalinin sanitariya-epidemioloji 

salamatlığı dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin nəzarəti altında 

bütün hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən gigiyenik, əksepidemik 

tədbirlər kompleksini həyata keçirməklə, müvafiq qanunvericiliyə 

uyğun olaraq təmin edilir.  

Azərbaycan Respublikası  vətəndaşlarının sağlamlığını qorumaq 

və tibbi yardım almaq hüququ vardır. Dövlət tibb müəssisələrində 

tibbi xidmət pulsuzdur, yalnız bu Qanunda nəzərdə tutulan hallar 

istisna olmaqla pullu ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın növləri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyi) tərəfindən müəyyən edilir. Xaricdə olan 

Azərbaycan Respublikası  vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun olaraq 

həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin  əhalinin sağlamlığının qorunması 

sahəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə  bərabər 

hüquqları vardır. Xəstələndikdə, əmək qabiliyyətini itirdikdə və digər 

hallarda vətəndaşların tibbi-sosial yardım almaq hüququ vardır. 

Vətəndaşlar tibbi sığorta sistemindəki tibb müəssisələrində 

qanunvericiliyə uyğun olaraq icbari tibbi sığorta  əsasında tibbi 

yardımla təmin edilirlər. Vətəndaşların könüllü tibbi sığorta əsasında, 

eləcə  də müəssisələrin, təşkilatların ayrı-ayrı  şəxslərin vəsaitləri və qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına tibbi 

yardım almaq və digər əlavə tibbi xidmət növləri ilə təmin olunmaq 

hüququ vardır. 

Hər bir vətəndaş ailənin planlaşdırılması,  ətrafdakılar üçün 

təhlükə törədən xəstəliklərin mövcudluğu məsələlərinə və ailə-nikah 

münasibətlərinin tibbi-psixoloji cəhətlərinə dair, habelə  nəsildə 

mümkün olan irsi xəstəliklərə yol verməmək məqsədilə yaşayış 

yerindəki dövlət və  bələdiyyə tibb müəssisələrində pulsuz 

məsləhətlər almaq, müayinədən keçmək və dispanser nəzarətində 

olmaq hüququna malikdir.  

Pasiyentin təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi halları istisna 

olmaqla həkimin öz razılığı ilə həkimi, o cümlədən müalicə həkimini 

və müalicə-profilaktika müəssisəsini seçmək, sanitariya-gigiyena 

tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə  və müalicə olunmaq, 

stasionar müalicə olunduğu tibb müəssisəsinin mütəxəssislərinin 

iştirakı ilə konsilium və  məsləhətləşmələr aparılmasını  tələb etmək, 

tibbi yardım üçün müraciət faktını, müalicə, sağlamlıq vəziyyəti, 

xəstəliyin diaqnozu barəsində, eləcə də müayinə və müalicə zamanı 

əldə edilən digər məlumatları  ətrafdakılardan gizli saxlamaq, tibbi 

müdaxiləyə  şifahi və ya yazılı könüllü razılıq vermək, tibbi 

müdaxilədən imtina etmək, hüquq və  vəzifələri haqqında, 

sağlamlığının vəziyyəti barədə  məlumat almaq və öz mənafeyi 

baxımından bu məlumatı vermək mümkün olan şəxsi seçmək, daxili 

qaydalar pozulmamaq şərtilə  xəstəxanada dini mərasimin icra 

edilməsi üçün ayrıca yerlə təmin olunmaq hüquqları vardır. 

Hər bir vətəndaş müayinənin nəticəsi, xəstəliyin diaqnoz və 

proqnozu, müalicə üsulları və bununla bağlı risk dərəcələri, aparılmış 

müalicənin nəticəsi haqqında məlumatlar da daxil olmaqla 

sağlamlığının vəziyyəti barədə özü üçün səmərəli formada məlumat 

almaq hüququna malikdir. 

Vətəndaşın tibbi yardım üçün müraciət etməsi faktı, onun 

xəstəliyinin diaqnozu, sağlamlığının vəziyyəti müayinə  və müalicə 

vaxtı əldə edilən digər məlumatlar barədə informasiya həkim sirrini 

təşkil edir. Vətəndaşın verəcəyi məlumatın gizli saxlanılması 

haqqında ona zəmanət verilir.  

15 iyul 1997-ci il tarixdə  “Əhalinin sağlamlığının qorunması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

imzalanmışdır.  

Bu Fərmanla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

dövlət tibb müəssisələrində göstərilən pullu ixtisaslaşdırılmış tibbi 

yardımın növlərini, işə  qəbul zamanı  və  iş müddəti  ərzində 

işəgötürənin vəsaiti hesabına yoluxucu və peşə  xəstəliklərinin 

qarşısının alınması  məqsədi ilə  məcburi dövri tibbi müayinədən 

keçirilən işçilərin peşə növlərinin siyahısını, yetkinlik yaşına 

çatmayanların güzəştli  şərtlərlə qidalanmaq və tibbi-sosial yardım 

almaq hüquqlarının təmin edilməsi qaydasını, hamiləliyin süni 

pozulmasına dair sosial göstərişlərin siyahısını, ictimai təhlükəli 

xəstəliklərin siyahısını, hərbi-həkim ekspertizasının təşkili və 

aparılması qaydasını, hərbi qulluqçuların, hərbi xidmətə çağırılan və 

ya müqavilə (kontrakt) üzrə  hərbi qulluğa daxil olan vətəndaşların 

sağlamlığının vəziyyətinə dair tələbləri, xarici ölkələrdə hazırlıq alan 

tibb və  əczaçılıq işçilərinin Azərbaycan Respublikasında tibb və 

əczaçılıq fəaliyyəti ilə  məşğul olmağa buraxılması qaydasını, 

təhlükəli və ya zərərli  əmək  şəraiti ilə  əlaqədar  əlavə haqq, 

kompensasiya və ya digər güzəştlər almaq hüququna malik olan tibb 

və  əczaçılıq işçilərinin siyahısını, xidməti vəzifələrini yerinə 

yetirərkən həlak olmuş dövlət səhiyyə müəssisələrinin tibb və 

əczaçılıq işçilərinin ailələrinə verilən birdəfəlik müavinətin miqdarını 

müəyyən edən müvafiq normativ-hüquqi aktların qəbul edilməsi və 

bu haqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinə  məlumat verilməsi 

tapşırılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə dövlət səhiyyə 

sisteminin uşaq və yeniyetmə tibb xidməti müəssisələrində yetkinlik 

yaşına çatmayanların pulsuz dispanser nəzarətində olması  və 

müalicəsi qaydasını, hamiləliyin süni surətdə pozulmasına dair tibbi 

göstərişlərin siyahısını, tibbi sterilizasiyaya dair göstərişləri, ilkin 

tibbi sanitariya yardımının göstərilməsi qaydasını, təcili və 

təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsi qaydasını, 

ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın növlərini, həcmini, keyfiyyət 

standartlarını  və göstərilməsi qaydasını, tibbi-sosial yardımın 

növlərini və  həcmini, insanın ölüm anının müəyyən edilməsi, 

reanimasiya tədbirlərinin dayandırılması meyarlarını  və qaydasını, 

patoloji-anatomik yarmanın aparılması qaydalarını, ali tibb və əczaçılıq təhsilini başa vurmamış  şəxslərin orta tibb təhsilli işçi 

vəzifəsində tibb və  əczaçılıq fəaliyyəti ilə  məşğul olmağa 

buraxılması qaydasını, səhiyyə mütəxəssislərinin peşə, bilik və 

bacarıqlarının dövlət standartlarına, tibb və  əczaçılıq peşələrinin 

nomenklaturasına uyğun olan fəaliyyət üçün vacib olan diaqnostika, 

müalicə, profilaktika və sağlamlığı möhkəmləndirmə metodlarının 

məcmusunu müəyyən edən normativ-hüquqi aktların qəbul edilməsi 

və bu haqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına 

məlumat verilməsi tapşırılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 nömrəli  

3 yanvar 2000-ci il tarixli Qərarı ilə “İşçinin səhhətinə, sağlamlığına 

mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və  təhlükəli  əmək 

şəraitli iş yerlərində, habelə  əhalinin sağlamlığının mühafizəsi 

məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu 

qəbildən olan digər iş yerlərində  əmək müqaviləsi bağlanılarkən 

işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış  tələb olunan peşələrin 

(vəzifələrin), iş yerlərinin Siyahısı”, 5 nömrəli 12 yanvar 1999-cu il 

tarixli Qərarı ilə “Hamiləliyin süni pozulmasına dair sosial 

göstərişlərin Siyahısı”, “İctimai təhlükəli xəstəliklərin Siyahısı” və 

“Xarici ölkələrdə hazırlıq alan tibb və  əczaçılıq işçilərinin 

Azərbaycan Respublikasında tibb və  əczaçılıq fəaliyyəti ilə  məşğul 

olmağa buraxılması Qaydası”, 48 nömrəli 18 mart 2000-ci il tarixli 

Qərarı ilə “Hərbi-həkim ekspertizasının təşkili və aparılması 

Qaydası” və “Hərbi qulluqçuların, hərbi xidmətə çağırılan və ya 

müqavilə (kontrakt) üzrə  hərbi qulluğa daxil olan vətəndaşların 

sağlamlığının vəziyyətinə dair Tələblər” və 92 nömrəli 5 iyul 2004-

cü il tarixli Qərarı ilə  “Əmək  şəraitinə  və  əmək funksiyasının 

xarakterinə görə  əlavə  məzuniyyət hüququ verən, zərərli və  ağır 

istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı” təsdiq edilmişdir.  

24 fevral 2015-ci il tarixdə  “Əhalinin sağlamlığının qorunması 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalanmışdır.  

Bu Qanuna əsasən “Tibb fəaliyyəti ilə  məşğul olan şəxslər 

tərəfindən dövlət tibb müəssisələrinin nizamnamələrində  və ya özəl 

tibb fəaliyyəti sahəsində onlara verilmiş xüsusi razılıqda 

(lisenziyada) göstərilən işlər və xidmətlərdən kənar (ilkin tibbi 


yardım istisna olmaqla) tibb fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə yol 

verilmir”. 

Bununla  əlaqədar həmin tarixdə Azərbaycan Respublikasının 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində  dəyişikliklər edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalanmışdır.  

Bu Qanunla Azərbaycan Respublikasının  İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinə əlavə edilmiş 65-3-cü maddəyə (Sağlamlığın qorunması 

sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması) əsasən:  

Tibb fəaliyyəti ilə  məşğul olan şəxslər tərəfindən dövlət tibb 

müəssisələrinin nizamnamələrində  və ya özəl tibb fəaliyyəti 

sahəsində onlara verilmiş xüsusi razılıqda (lisenziyada) göstərilən 

işlər və xidmətlərdən kənar tibb fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə 

görə fiziki şəxslərin üç yüz manatdan beş yüz manatadək, vəzifəli 

şəxslərin səkkiz yüz manatdan bir min manatadək, hüquqi şəxslərin 

altı min manatdan səkkiz min manatadək miqdarda cərimə edilməsi 

nəzərdə tutulub. 

Həmçinin tibb işçiləri öz vəzifələrini yerinə yetirərkən, 

ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın göstərilməsi tələb olunan şəxsləri bu 

yardımı göstərən tibb müəssisələrinə göndərmədiklərinə görə fiziki 

şəxslərin iki yüz manatdan üç yüz manatadək, vəzifəli şəxslərin beş 

yüz manatdan səkkiz yüz manatadək miqdarda cərimə edilməsi 

nəzərdə tutulub. 

 

 10 

İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası barədə 

qanunvericilik aktlarına dair 

BƏLƏDÇİ QAYDALAR 

 

28 oktyabr 1999-cu il tarixdə  “İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu imzalanmışdır.  

Bu Qanun müasir elmi nailiyyətlərə  və tibbi təcrübəyə 

əsaslanaraq insan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası 

(köçürülməsi) ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. 

Qanuna uyğun olaraq ürək, ağciyər (ürək-ağciyər kompleksi), 

böyrəklər, qaraciyər, mədəaltı  vəzi və onların seqmentləri, sümük 

iliyi, gözün buynuz qişası  və siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti) tərəfindən 

müəyyən edilən digər orqan və (və ya) toxumalar transplantasiyanın 

obyekti ola bilər. Bu Qanun reproduksiya vəzifələrinə  və bu 

məqsədlə istifadə edilən orqanlara, onların hissələrinə  və (və ya) 

toxumalara (yumurta hüceyrələri, sperma, yumurtalıq, xaya və 

embriona), eləcə də qan və onun komponentlərinə şamil edilmir. 

Transplantasiyanın qaydaları  və  şərtləri, onun həyata keçirildiyi 

ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin siyahısı müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti) 

tərəfindən müəyyən edilir. 

Donorun yaşı 18-ə çatmadıqda ondan sümük iliyi istisna olmaqla, 

transplantasiya məqsədi ilə orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi 

qadağandır. Resipiyentin sağlamlığı üçün təhlükə törədən xəstəliyi 

olan  şəxslərdən orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi 

qadağandır. Resipiyentin qulluq tabeliyində və ondan fiziki, mənəvi, 

maddi cəhətdən asılı olan və ya həbsdə olan şəxslərdən, hərbi 

əsirlərdən və ruhi xəstələrdən transplantasiya məqsədi ilə orqan və 

(və ya) toxumaların götürülməsi yolverilməzdir. 

Transplantasiya məqsədi ilə orqan və (və ya) toxumaların 

köçürülməsi siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti) tərəfindən müəyyən edilən 

ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində aparılır. Orqan və (və ya) 

toxumaların götürülməsi, hazırlanması (konservasiyası) və 


11 

saxlanması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti) tərəfindən müəyyən edilir. 

Resipiyent 18 yaşına çatmamışsa, transplantasiyaya onun 

valideynləri və ya qanuni nümayəndəsi tərəfindən yazılı razılıq 

verilir. Resipiyentin həyatı  təhlükədə olarsa, istisna hal kimi onun 

özünün, valideynlərinin və qanuni nümayəndəsinin razılığı alınmaya 

bilər. 


Şəxs sağlığında donorluğa yazılı razılığını bildirərsə, ölümündən 

sonra transplantasiya məqsədi ilə onun orqan və (və ya) 

toxumalarından istifadə oluna bilər.  Şəxs bu məsələyə münasibətini 

bildirməyibsə, ölümündən sonra yaxın qohumlarının və ya qanuni 

nümayəndələrinin icazəsi ilə onun orqan və (və ya) toxumalarının 

götürülməsinə yol verilir. 

Donorun orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi nəzərdə 

tutulan tibb müəssisəsindən planlaşdırılan tibbi əməliyyatla bağlı 

gözlənilən ağırlaşmalar barədə tam və obyektiv məlumat almaq, bu 

əməliyyatla bağlı dövlət tibb müəssisələrində pulsuz müalicə  və 

reabilitasiya olunmaq, o cümlədən dərman vasitələri ilə pulsuz təmin 

olunmaq və donorluqla əlaqədar  əlil olarsa, qanunvericiliyə uyğun 

olaraq pensiya almaq hüquqları vardır. 

Orqan və (və ya) toxumalarının köçürülməsinə razılıq verən 

donor özünün zərərli vərdişləri və ona məlum olan xəstəlikləri barədə 

məlumat verməlidir. 

Donordan transplantasiya üçün cüt orqanlardan birini, tək orqan 

və (və ya) toxumalardan isə o miqdarda və həcmdə götürmək olar ki, 

donorun həyatı üçün təhlükəli hallar, yaxud onun sağlamlığında 

bərpaolunmaz pozğunluqlar yaranmasın. 

Donor və resipiyentin razılığı olmadan tibb işçilərinin 

transplantasiya barədə məlumat yaymaları qadağandır. 

İnsan orqan və (və ya) toxumaları alqı-satqı obyekti ola bilməz. 

Bu müddəalar toxuma komponentlərindən hazırlanmış köçürmə 

materiallarına və preparatlara şamil edilmir. 

15 yanvar 2000-ci il tarixdə  “İnsan orqan və (və ya) 

toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı imzalanmışdır.  


12 

Bu Fərmanla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

“İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş 

transplantasiya obyekti olan orqan və (və ya) toxumaların 

siyahısının, orqan və (və ya) toxumaların transplantasiyasının 

qaydaları  və  şərtlərinin, habelə onun həyata keçirildiyi 

ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin siyahısının, orqan və (və ya) 

toxumaların götürülməsi, hazırlanması (konservasiyası) və 

saxlanılması qaydalarının təsdiq edilməsi tapşırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 168 nömrəli  

13 sentyabr 2000-ci il tarixli Qərarı ilə “Transplantasiya obyekti olan 

orqan və (və ya) toxumaların Siyahısı”, 37 nömrəli 7 mart 2005-ci il 

tarixli Qərarı ilə “Əlillərə, məcburi köçkünlərə, qaçqın və ya məcburi 

köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş  şəxsin) statusunu almış 

müvəqqəti yaşayış yerində və xəstəxanalarda olan qocalara, uşaqlara

aztəminatlı  və ailə başçısını itirmiş  şəxslərə, fövqəladə hallarda 

insanların xilas edilməsində  və tibbi yardım göstərilməsində  iştirak 

edərkən ziyan çəkmiş  vətəndaşlara, Azərbaycan Respublikasının 

HİV/AİDS-lə  xəstələnmiş  vətəndaşlarına, orqan və (və ya) 

toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla bağlı donorlara tibbi və 

əlil, əqli və ya fiziki çatışmazlıqları olan uşaqlara tibbi, defektoloji və 

psixoloji yardımın (xidmətin) göstərilməsi Qaydası”, 38 nömrəli  

7 mart 2005-ci il tarixli Qərarı ilə “20 Yanvar əlillərinin, milli 

münaqişə  zəminində  əlil olanların,  əlil uşaqların və digər 

kateqoriyalardan olan I və II qrup əlillərin, Çernobıl AES-də  qəza 

nəticəsində köçürülmə günü ana bətnində olan uşaqlar da daxil 

edilməklə, uzaqlaşdırma və köçürülmə zonalarından köçürülmüş 

uşaqların və ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin, habelə 1986-cı il 

aprelin 26-dan sonra doğulmuş  və Çernobıl AES-də  qəzanın 

nəticələrinin ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş, yaxud Çernobıl 

qəzası  nəticəsində  zərər çəkmiş  və birbaşa radioaktiv şüalanmaya 

məruz qalmaq ehtimalı olmuş valideynlərin birindən olan uşaqların, 

qaçqın və ya məcburi köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş  şəxs) 

statusu almış müvəqqəti yaşayış yerində və xəstəxanalarda qocaların, 

uşaqların,  əlillərin, aztəminatlı  və ailə başçısını itirmiş  şəxslərin, 

HİV/AİDS-lə  xəstələnmiş  vətəndaşların, orqan və (və ya) 

toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla bağlı donorların dərman 13 

preparatları ilə  təmin olunması Qaydası”, 187 nömrəli 17 noyabr 

2011-ci il tarixli Qərarı ilə  “İnsan orqan və (və ya) toxumalarının 

transplantasiyası Qaydaları  və  Şərtləri”, “İnsan orqan və (və ya) 

toxumalarının transplantasiyasının həyata keçirildiyi 

ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin Siyahısı”, “Transplantasiya 

üçün insan orqan və (və ya) toxumalarının götürülməsi, hazırlanması 

(konservasiyası) və saxlanması Qaydaları” və  “İnsan orqan və (və 

ya) toxumalarının transplantasiyasının zəruriliyi barədə tibbi qərarın 

qəbul edilməsi Qaydası” təsdiq edilmişdir. 14 


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə