AZƏrbaycan respublikasi adindanYüklə 316,98 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.06.2017
ölçüsü316,98 Kb.

İş № 2(107)

-1438/2016                                                                                                                    Sur

ə

t                                                              

                                                                        

        

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

 

          Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

ə

sinin 

                                                          

Mülki Kollegiyasının

 

 

                                                           

Q Ə R A R D A D 

I  

 

        24 noyabr 2016-cı il                                                                 

                                      

Şə

ki 

şə

h

ə

ri   

 

Şəki  Apellyasiya  M

ə

hk

ə

m

əsinin  Mülki  Kollegiyası  hakim  Əsədli  Mahir  Abdulla  oğlunun 

s

ə

drliyi  v

ə

  m

ə

ruz

ə

si  il

ə

,  hakiml

əQasımov  Vidadi  Kamal

 

oğlu  və

  M

əcidov  Ələ

ddin  Tofiq 

oğlundan ibarə

t t

ə

rkibd

ə, İsayev Mikayıl Qərib oğlunun katibliyi

 il

ə

,  

Ağdaş 


Rayon  M

ə

hkə

m

əsinin  09  iyun  2016-c

ı  il  tarixli,  2(01

4)-01/2016 

saylı  qə

tnam

ə

sində

cavabdehlə

Əl

ə

kbə

rov  Seymur  R

ə

fai


l  oğlu  və

 

Ələkb

ə

rov  Teymur  Rə

fail 


oğlu

  t


ə

r

əfind

ən  verilmiş

 

apellyasiya şikayə

tl

ərin

ə

 Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

əm

əsinin binasında, 

açıq mə


hk

ə

mə

 

iclasında baxaraq m

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası  

  

müə

yy

ə

n etdi:  

 

İddiaçı  «AGbank»  ASC  cavabdehlər  Ələkbərov  Seymur  Rəfail  oğlu,  Ələkbərov  Teymur  rəfail oğlu,  Musayev  Həsən  Məzahir  oğlu,  Ələkbərova  Bənövşə  Məzahir  qızı  və  Musayeva  Sevinc  Azad 

qızına qarşı kredit müqaviləsi üzrə borcun və faizlərin tutulması haqqında iddia əzəsi ilə məhkəməyə 

müraciət edərək Ələkbərov Seymur Rəfail oğlundan «AGbank» ASC

-

nin  xeyrinə 22 avqust 2008-ci  il 

tarixli,  SKMF/110/AG  saylı  kredit  müqaviləsi  üzrə  120369  manat  əsas  borcun,  17484,16  manat  faiz 

borcunun, 23980,36 manat cərimə olmaqla, cəmi 161833,52 manat borcun, Ələkbərov Teymur Rəfail 

oğlundan «AGbank» ASC

-

nin xeyrinə 20 dekabr 2010-

cu il tarixli, 134/AG saylı kredit müqaviləsi üzrə 

29171,13 manat əsas borcun, 8277,24 manat faiz borcunun, 33517,76 manat cərimə borcunun, cəmi 

70966,13  manat  borcun  tutulması,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  0,66  ha  torpaq  sahəsində 

yerləşən  əmlak  kompleksinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,038601  ha  torpaq 

sahəsinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,54  ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş  rayonu, 

Qaradağlı  kəndində  yerləşən  0,88515  ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində 

yerləşən  1,4187  ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  2,5029  ha  torpaq 

sahəsinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,388  ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş  rayonu, 

Qaradağlı kəndində erləşən 0,5596 ha torpaq sahəsinin və Ağdaş şəhəri, Azadlıq küçəsində 0,009 ha 

torpaq sahəsində yerləşən 

nömrəli bina 1 girişli, 90 kv.m əsas sahədən ibarət olan 1 mərtəbəli qeyri-

yaşayış binasının (mağazanın) açıq hərracda satılması və Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndində 0,66 ha 

torpaq sahəsində yerləşən əmlak kompleksinin, Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndində yerləşən 1,038601 

ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,54  ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş 

rayonu, Qaradağlı kəndində yerləşən 0,88515 ha torpaq sahəsinin, Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndində 

yerləşən  1,4187  ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  2,5029  ha  torpaq 

sahəsinin,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1.388  ha  torpaq  sahəsinin,  Ağdaş  rayonu, 

Qaradağlı kəndində

 

yerləşən 0,5596 ha torpaq sahəsinin və Ağdaş şəhəri, Azadlıq küçəsində 0,009 ha torpaq sahəsində yerləşən 

nömrəli bina 1 girişli, 90 kv.m əsas sahədən ibarət olan 1 mərtəbəli qeyri-

yaşayış  binasının  (mağazanın)  satışından  əldə  olunmuş  pul  vəsaitinin  Ələkbərov  Seymur  Rəfail 

oğlunun  «AGbank»  ASC

-

yə  SKMF/110/AG  saylı  kredit  müqaviləsi  üzrə  120369  manat  əsas  borcun, 17484,16 manat faiz borcunun, 23980,36 manat cərimə borcunun, cəmi 161833,52 manat məbləğində 

borcun  və  Ələkbərov  Teymur  Rəfail  oğlunun  «AGbank»

  ASC-

yə  134/AG  saylı  kredit müqaviləsi  üzrə 29171,13 manat əsas borcun, 3277,24 manat faiz borcunun, 33517,76 manat cərimə borcunun, cəmi 

70966.13  manat  məbləğində  borcunun  ödənilməsinə  yönəldilməsi,  ödənilmiş  30  manat  dövlət 

rüsumunun tutulması haqqında qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir. 

 

Ağdaş Rayon Məhkəməsinin 15 may 2015-

cı il tarixli qiyabi qətnaməsi ilə iddiaçı «AGbank» ASC

-


 

nin tələbi təmin edilmiş, cavabdeh Ələkbərov Seymur Rəfail oğlunun 16 iyun 2015-

ci il tarixli ərizəsinə 

əsasən məhkəmənin 29 

iyun 2015-

ci il tarixli qərardadı ilə Ağdaş Rayon Məhkəməsinin 15 may 2015

-

cı il tarixli qiyabi qətnaməsi ləğv edilmiş və iş üzrə icraat təzələnərək baxılması üçün təyin edilmişdir.  

Ağdaş Rayon Mə

hk

ə

mə

sinin 09 iyun 2016-

cı il tarixli, 2(014)

-01/2016 

saylı

 

qətnaməsi ilə (hakim F.Nəsibov

iddia qismən təmin edilmiş, Ələkbərov Seymur Rəfail oğlundan «AGbank» ASC-

nin xeyrinə 

22  avqust  2008-

ci  il  tarixli,    SKMF/110/AG  saylı  kredit  müqaviləsi  üzrə  120369,00  manat  əsas  borc, 

17484,16 manat faiz borcu, 1000 manat 

cərimə borcu, cəmi 138853 manat 16 qəpik (yüz otuz səkkiz 

min  səkkiz  yüz  əlli  üç  manat  on  altı  qəpik)  borc  tutulması,  Ələkbərov  Teymur  Rəfail  oğlundan 

«AGbank» ASC

-

nin xeyrinə 20 dekabr 2010-cu il 

tarixli, 134/AG saylı kredit müqaviləsi üzrə 29171,13 

manat 

əsas borc, 8277,24 manat faiz borcu, 

1000 manat cərimə borcu, cəmi 38448 manat 37 qəpik 

(otuz səkkiz min dört yüz qırx səkkiz manat otuz yeddi qəpik) borc tutulması, tələbin ipoteka ilə yüklü 

edilmiş  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  0,66  ha  torpaq  sahəsində  yerləşən  əmlak  kompleksinə, 

Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,038601  ha 

torpaq 


sahəsi,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı 

kəndində  yerləşən  1,54  ha  torpaq  sahəsi,  Ağdaş  rayonu  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  0,88515  ha 

torpaq  sahəsi,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,4187  ha  torpaq  sahəsi,  Ağdaş  rayonu, 

Qaradağlı  kəndində  yerləşən  2,5029  ha 

torpaq 

sahəsi,  Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən 

1,388  ha  torpaq  sahəsi,  Ağdaş  rayonu  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  0,5596  ha  torpaq  sahəsinə  və 

Ağdaş şəhəri, Azadlıq küçəsində  0,009 ha torpaq sahəsində yerləşən

-

nömrəli bina 1 girişli, 90 kv.m əsas  sahədən  ibarət  olan  1  mərtəbəli  qeyri

-

yaşayış  binasına  (mağaza)  yönəldilməsi,  Ağdaş  rayonu, Qaradağlı kəndində 0,66 ha torpaq sahəsində yerləşən əmlak kompleksinin ilkin satış qiyməti 132000 

(yüz  otuz  iki  min)  manat,  Ağdaş  rayonu,

 

Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,038601  ha  torpaq  sahəsi, Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,54  ha  torpaq  sahəsi,    Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı 

kəndində yerləşən 0,88515 ha torpaq sahəsi, Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndində yerləşən 1,4187 ha 

torpaq  sahəsi,

 

Ağdaş  rayonu,  Qaradağlı  kəndində  yerləşən  2,5029  ha  torpaq  sahəsi,  Ağdaş  rayonu, Qaradağlı  kəndində  yerləşən  1,388  ha  torpaq  sahəsi,  Ağdaş  rayonu.  Qaradağlı  kəndində  yerləşən 

0,5596  ha  torpaq  sahəsinin  ilkin  satış  qiymətinin  88000  (səksən  səkkiz  min)  manat,  Ağdaş  şəhəri, 

Azadlıq  küçəsində  0,009  ha  torpaq  sahəsində  yerləşən

-

nömrəli  bina  1  girişli.  90  kv.m  əsas  sahədən ibarət olan 1 mərtəbəli qeyri

-

yaşayış binasının (mağazanın) ilkin satış qiyməti 50000 (əlli min) manat müəyyən  edilməklə  açıq  hərrac  yolu  ilə

 

satılması,  satışdan  əldə  edilən  pul  vəsaitinin  hesabına Ələkbərov  Seymur  Rəfail  oğlunun  «AGbank»  ASC

-

yə  olan  138853  manat  16  qəpik  (yüz  otuz  səkkiz min səkkiz yüz əlli üç manat on altı qəpik), Ələkbərov Teymur Rəfail oğlunun «AGbank» ASC

-

yə 38448 manat 37 

qəpik (otuz səkkiz min dört yüz qırx səkkiz manat otuz yeddi qəpik) borcunun ödənilməsi, iş 

üzrə  keçirilmiş  ekspertiza  tədqiqatının  dəyəri  olan  800  (səkkiz  yüz)  manat  pulun  Ələkbərov  Seymur 

Rəfail  oğlu,  Ələkbərov  Teymur  Rəfail  oğlu,  Musayev  Həsən  Məzahir  oğlu,  Ələkbərova  Bənövşə 

Məzahir qızı və Musayeva Sevinc Azad qızından müştərək qaydada tutularaq Xidmət göstərən: “Əmlak 

Ekspert  Mərkəzi”  MMC,  VÖEN:  1502606231,  Hesab  N  AZN:  AZ38ATAZ00300192971000140060, 

Ünvan:Nərimanov  rayonu.H.Məmmədov  küçəsi,  ev  3,  mənzil  2.  Bank:  “AtaBank”  ASC  Nərimanov 

Filialı,  VÖEN:  9900006651,  Müxbir  hesab:  AZİPS

  AZ50NABZ01350100000000032944  XOHKS 

AZ94NABZ01350100000003032944,  KOD  507257.  SWİFT:  ATAZAZ22  hesabına  köçürülməsi,  

ödənilmiş 30 (otuz) manat dövlət rüsumunun müştərək qaydada cavabdehlər Ələkbərov Seymur Rəfail 

oğlu, Ələkbərov Teymur Rəfail oğlu, Musayev Həsən Məzahir oğlu, Ələkbərova Bənövşə Məzahir qızı 

və  Musayeva  Sevinc  Azad  qızından  tutularaq  «AGbank»  ASC

-

nin  xeyrinə  ödənilməsi,  satışdan  əldə olunan  vəsaitin  qətnamənin

 

icrasından  artıq  qalan  hissəsinin  cavabdehlər  Ələkbərov  Seymur  Rəfail oğlu, Ələkbərov Teymur Rəfail oğlu, Musayev Həsən Məzahir oğlu, Ələkbərova Bənövşə Məzahir qızı 

və Musayeva Sevinc Azad qızına qaytarılması qət edilmiş, iddia qalan hissədə rədd edilmiş

dir.  

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

ə

sinin  hə

min  q


ə

tnam


ə

sind


ə

n  cavabdehl

ər  Ələ

kb

ərov  Seymur  R

ə

fail oğlu və

 

Ələkb

ə

rov Teymur Rəfail oğlu tə

r

əfind

ə

n apellyasiya şik

ay

ətl

ə

ri verilmişdir. 

   


M

ə

hkə

m

ə  kollegiya

sı  mülki

 

işin


  m

а

teriа

ll

аrını  n

ə

zə

rd

əkeçirib


  bel

ə

  nə

tic


ə

y

ə  g

ə

lir  ki,  

üzrə 

q

аnuni  v

ə

  obyektiv  qə

tnam


ə

nin 


çıxаrılmаsı

 

üçün  borc m

ə

bləğ

l

əri  il

ə

  bаğlı

  hes


а

bl

аm

а

lаrın

 

düzgünlüyünün 

xüsusi


 biliy

ə

 mа

lik ol


а

mütəx

ə

ssis vа

sit


ə

sil


ə

 

müəyy

ə

n edilmə

si z


ə

ruridir. On

а görə

 d

ə 

iş  üzrə


  m

ə

hkə

m

ə-

müh


asibat

lıq


  ekspertiza

sı  tə


yin  olunma

lı,  ekspertiz

a

nın 


apa

rılm


a

sı  Azə


rbaycan 

Respublika

sı  Ədliyyə

  Nazirliyi  M

ə

hk

əm

ə

  Ekspertizası  mə

rk

əzin

ə

  hə

val


ə

  edilm


ə

li,  ekspertiza

nın 

apa


rılm

a

sı nətic

ə

lə

rin


ə

 dair r


ə

y veril


ə

n

əd

ək iş üzrə

 icraat daya

ndırılm


a

lıdır.


  

         

İşə

 

baxılmasının va

xtı və


  yeri bar

ə

də

  la


zımi q

aydada  x

ə

b

ərdar  olunma

sına


 baxmayaraq t

ə

rə

fl

ər  

m

əhk

ə

mə

  kollegiya

sının  icl

a

sına  g

ə

lməmiş  və

  g


ə

lm

əm

ə

sinin  sə

b

əbl

ə

ri  barə

d

ə  m

ə

lumat  verməmiş

dir. 


M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası  Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Mə

c

ə

llə

sinin  376.2-ci  madd

ə

sin


ə

 

əsas

ən işə


 

onların


 

iştirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etmişdir. 

   


 

Azə

rbaycan  Respublika

sı  Mülki  Prosessu

al  M


ə

c

əll

ə

sinin  97.1-ci  maddə

sin


ə

 

əsas

ən  işə


 

ba

xılark

əxüsusi

 bilik t


ə

l

əb olunan sualla

 izah etmə

üçün m

ə

hkə

m

ə 

işdə


 

iştir


ak ed

əşə

xsin v


ə

sat


ə

ti 


v

ə

 ya öz

 t

əşəbbüsü il

ə

 ekspertiza tə

yin ed


ə

 bil


ə

r. 


H

ə

min Mə

c

əll

ə

nin 255.0.5-ci maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n mə

hk

əm

ə

 tə

r

əfind

ə

n ekspertiza tə

yin olunduqda 

ha

kim iş üzrə icraa

tı d


aya

ndır


a bil

ə

r. Göstə

ril


ə

nl

ər

ə

 ə

sas


ə

n  v


ə

  Az


ə

rbaycan  Respublika

sı  Mülki

  Prosessu

а

l  M


ə

c

əll

ə

sinin  97,  98, 255.0.5, 263-264-

 maddə

l

ərini r

ə

hbə

r tutaraq m

ə

hk

əm

ə

 kollegiyası 

 

 q

ə

rara a

ldı:

 

 

Ha

zırki iş üzrə m

ə

hkə

m

ə-

müh


asibat

lıq


 ekspertiza

sı tə


yin edilsin. 

Ekspertiza

nın 

apa


rılm

a

sı  Azərbaycan  Respublika

sı  Ədliyyə

  Nazirliyi  M

ə

hkə

m

ə  Ekspertiza

sı 


M

ə

rkə

zinin ekspertl

ə

rin


ə

 h

əval

ə

 edilsin. Ekspert qa

rşısınd


a a

ş

ağıd

a

kı sual qoyulsun.  

1) 

İddiаçı  «AGbank»  ASC

-nin  t

ə

lə

b  etdiyi  120369  manat 

ə

sas  borc,  17484,16  manat  faiz borcu, 23980,36 manat c

ə

rimə

 olmaqla, c

ə

mi 161833,52 manat mə

bl

əğində 

bоrc


 t

ə

rə

fl

əаrаsındа


 

bağlanılmış

 22 avqust 2008-ci il tarixli, SKMF/110/AG 

saylı kredit müqаvilə

sinin 

şə

rtlə

rin


ə

 

uyğundurmu?   

2)   

İddiаçı  «AGbank»  ASC

-nin  t

ə

lə

b  etdiyi  29171,13  manat 

ə

sas  borcun,  8277,24  manat faiz borcunun, 33517,76 manat c

ə

rimə

 borcunun, c

ə

mi 70966,13 manat mə

bl

əğində borc 

t

ər

ə

flər  аrаsındа  bağlanılmış  20  dekabr  2010

-cu  il  tarixli,  134/AG 

saylı  kredit 

müqаviləsinin şə

rtl

ə

rinə

 

uyğundurmu?       

3)   T

ə

lə

b  edil


ə

n  borc  m

ə

bl

əğl

ə

ri  cavabdehlərin  «AGbank»  ASC

-y

ə 

ödə


diyi  m

ə

bləğlə

nə

z

ər

ə

 аlınmаqlа hesаblаnmışdırmı?  

        


Ekspertl

ə

rə

 

iş  üzrə  z

ə

ruri  sə

n

ədl

ə

rin  tə

qdim  olunma

sı  üçün

 

mülki  iş  Azərbaycan  Respublika

sı 


Ədliyyə

 Nazirliyi M

ə

hk

əm

ə

 Ekspertizası mə

rk

əzin

ə

 tə

qdim edilsin. 

Ekspertl

ə

rə

  q


ə

sd

ən  yalan  r

ə

y  vermə

y

ə 

görə


  v

ə

  ya  rə

y  verm


ə

kd

ən  imtina  etm

ə

yə

 

görə 

Az

ərbaycan Respublika

sı CM


-nin 297-ci madd

ə

si ilə

 m

əsuliyy

ə

t daşım

ala


rı b

ar

əd

ə

 xə

b

ərda

rlıq edilsin.

 

İş üzrə


 r

ə

y alın

anad


ək mülki işin icr

aa

tı daya

ndırılsın.

  

Q

ərardad q

ə

bul edildiyi andan qanuni qüvvə

y

ə minir. 

Q

ərаrdаddаn surəti  r

əsmi qaydada alındığı vaxtdan, qə

rardad 

ondan  şikayət  verm

ək hüququna 

malik  olan  şə

xsl


ərin  yanında  elan  edildiyi  vaxtdan

  q


ərardadın  iş  üzrə

 

icraatın  dayandırılmasına  aid 

hiss


ə

sind


ən  10  gün  müddə

tind


ə

 

Şəki  Apellyаsiyа  Məhk

ə

məsinin  Mülki  Kollegiyаsı  vаsitə

si  il


ə

 

Azərbаycаn Respublikаsı Ali Mə

hk

əm

əsinin Mülki Kollegiyаsınа kаssаsiyа şikаyə

ti veril

ə

 bilə

r. 


 

S

ə

drlik ed

ə

n: imza var 

Hakiml

ə

r: imza var 

Düzdür:

 

 

     Hakim                                                        Ma

hir Əsə

dli  


Yüklə 316,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə