Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki UniversitetiYüklə 0,55 Mb.
səhifə3/3
tarix02.01.2022
ölçüsü0,55 Mb.
#38758
1   2   3
Babacan kimya 7 lab

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
Təcrübə 3. Mis-1 yodidin alınması

Sınaq şüşəsinə 2-3 ml CuSO4 məhlulu töküb üzərinə bir qədər kalium yodid məhlulu əlavə edin. Məhlulun rənginin də­yişməsinə və çöküntünün əmələ gəlməsinə diqqət edin. Reaksiyanın tən­liyini yazın. Ayrılan yodu reduksiya etmək üçün üzərinə bir qədər Na2S2O3 məhlulu əlavə edin. Sınaq şüşəsinin dibində əmələ gələn ağ rəngli çöküntü nədir?2CuJ2 + LiAlH4 = LiJ + AlJ3 + .


Təcrübə 4. Misin kompleks birləşməsinin alınması

Cu(OH)2-nin üzərinə NH3 məhlulu əlavə edin. Bu zaman nə mü­şahidə olunur? Reaksiyanın tənliyini yazın və alınan birləş­məni adlandırın.Cu(OH)2 2NH3 = [Cu(NH3)2](OH)2

Sink

Sink təbiətdə geniş yayılmış elementlərdən biridir. Sink yer qabığının çəki ilə 2,0×10-2%-ni təşkil edir. Aktiv metal olaraq təbiətdə birləşmələr şəklində təsadüf olunur.Təbiətdə:

ZnS

sfalerit

ZnCO3

snk karbonatı, qalmey

Zn[Al2O4]

qanit

ZnO

sinkitAlınması

1. ZnCl2 və KCl (1:1) qarışığının elektrolizi ilə:2. Sfarelitdən. Əvvəlcə ZnS yandırılır, sonra isə alınmış ZnO-nu kömürlə reduksiya olunur:

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

ZnO + C = Zn + CO (1200 – 13300C)

Alınmış ZnO sulfat turşusunda həll edib, sonra isə alınmış ZnSO4 məhlulunun elektrolizini aparmaq mümkündür:

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2OElektrolitik vannada: .

3. Qalmeyin parçalanmasından və alınmış ZnO reduksiya­sın­dan:

ZnCO3 ZnO + CO2

ZnO + C = Zn + CO.

Fiziki və kimyəvi xassələri

Zn göyümtül-ağ metaldır. Xüsusi çəkisi d=7,14 q/sm3, 419,50 temperaturunda əriyir. Havda sinkin üstü qoruyucu oksid təbəqəsi ilə örtülür. Suda isə Zn səthi həll olmayan hidroksid ilə örtülür və Zn suya təsir edib H2-ni çıxarmır.

1. Yüksək temperaturda yanıb suda həll olmayan ağ rən­gin­də oksid əmələ gətirir.

2Zn + O2 2ZnO

ZnO + H2O ¹. Ona görə də Zn(OH)2 dolayı yolla alınır.

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4

ZnO aşağıdakı reaksiyalarla da almaq olar:

Zn(OH)2 ZnO + H2O

ZnCO3 ZnO + CO2

ZnO amfoter xassəyə malikdir:

ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

ZnO + 2KOH = K2ZnO2 + H2O

ZnO + 2KOH + H2O = K2[Zn(OH)4]

Zn(OH)2 amfoter xassəyə malikdir:

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

Na sinkart

Zn(OH)2 + NaOH = Na2[Zn(OH)4]

məhlul

2. TuruşulardaDuru: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2Qatı turşularla:Zn + 4HNO3 = Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3. Elementlərlə (qızdırmaqla):

Zn + Br2 = ZnBı2

Zn + S = ZnS

3Zn + N2 = Zn3N2

3Zn + 2P = Zn3P2

Zn + H2 ¹

ZnJ2 + 2LiH = ZnH2 + 2LiJ

Hidrolizə uğrayır: ZnH2 + 2H2O = Zn(OH)2 + 2H­2.

4. Zn kompleks birləşmələr əmələ gətirməyə meyillidir və am­­miakın sulu məhlulunda kompleks ion əmələ gətirir: [Zn(NH3)]2+

ZnSO4 + 4NH3 = [Zn(NH3)]SO4.Təcrübi hissə

Təcrübə 1. Sinkə qələvinin təsiri

Sınaq şüşəsinə bir qədər sink tözu töküb, üzərinə 2-3 ml qatı qələvi məhlulu əlavə edin və qızdırın. Qazın ayrıldığını yanar çöplə yoxlayın. Reaksiyanın tənliyini yazın.Zn + 2NaOH Zn + 2NaOH = Na2 ZnO2 + H2

Təcrübə 2. Sinkə turşuların təsiri

Üç sınaq şüşəsinin hərəsində bir qədər sink tozu götürüb, onlardan birincisinə 1:1 nisbətində HNO3, iikncisinə H2SO4, üçüncüsünə duru H2SO4 turşuları əlavə edib, ehtiyatla qızdı­rın. Sınaq şüşəsində baş verən dəyişiklikləri müşahidə edin. Reaksiyaların tənliklərini oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları əsasında tərtib edin.Zn + 4HNO3 = Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2
Təcrübə 3. Sink hidroksidin alınması və amfoterliyi

Sınaq şüşəsinə 2-3 ml sink sulfat məhlulu töküb, onun üzərinə bir qədər 0,1n qələvi məhlulu əlavə edin. Reaksiyanın tənliyini yazın. Alınan sink hidoksid çöküntüsünü iki hissəyə bölərək, birinə bir qədər qələvi, digərinə isə turşu əlavə edin. Nə müşahidə olunur? Reaksiyanın tənliyini yazın.Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

Na sinkart

Zn(OH)2 + NaOH = Na2[Zn(OH)4]

məhlul
Yüklə 0,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə